Al-Ma'arig

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Ma'arig
Stepeni

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neko je zatražio da se kazna izvrši

2. nad nevjernicima - niko ne može spriječiti

3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,

4. k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

5. zato ti budi strpljiv ne jadikujući,

6. o­ni misle da se dogoditi neće,

7. a Mi znamo da sigurno hoće,

8. o­noga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

9. a brda kao vuna šarena,

10. kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,

11. iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

12. i ženom svojom, i bratom svojim,

13. i porodicim svojom koja ga štiti,

14. i svima ostalima na Zemlji - samo da se izbavi.

15. Nikada! o­na će buktinja sama biti

16. koja će udove čupati,

17. zvaće o­noga ko je glavu okretao i izbjegavao

18. i zgrtao i skrivao.

19. Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:

20. kada ga nevolja snađe - brižan je,

21. a kada mu je dobro - nepristupačan je,

22. osim vjernika,

23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

24. i o­ni u čijim imecima bude određen dio

25. za o­noga koji prosi i za o­noga koji ne prosi,

26. i o­ni koji u o­naj svijet budu vjerovali,

27. i o­ni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali -

28. a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran -

29. i o­ni koji stidna mjesta svoja budu čuvali

30. i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa o­nima koje su u vlasništvu njihovu - o­ni, doista, prijekor ne zaslužuju -

31. a o­ni koji traže izvan toga, o­ni u grijeh upadaju,

32. i o­ni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,

33. i o­ni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,

34. i o­ni koji molitve svoje budu revnosno obavljali -

35. o­ni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

36. Zašto se nevjernici prema tebi žure,

37. zdesna i slijeva, u gomilama?!

38. Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?

39. Nikada! Mi ih stvaramo, od čega - o­ni znaju!

40. I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo

41. boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti.

42. Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

43. Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,

44. oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti o­naj Dan kojim im se stalno prijeti!

(Kur'an Časni)