Al-Waqi'a

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Ar-Rahman Kur'an (Besim Korkut) Al-Hadid »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Waqi'a
Događaj

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se Događaj dogodi -

2. događanje njegovo niko neće poricati -

3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;

4. kad se Zemlja jako potrese

5. i brda se u komadiće zdrobe,

6. i postanu prašina razasuta,

7. vas će tri vrste biti:

8. o­ni sretni - ko su sretni?!

9. i o­ni nesretni - ko su nesretni?!

10. i o­ni prvi - uvijek prvi!

11. o­ni će Allahu bliski biti

12. u džennetskim baščama naslada -

13. biće ih mnogo od naroda drevnih,

14. a malo od kasnijih -

15. na divanima izvezenim,

16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

17. služiće ih vječno mladi mladići,

18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg -

19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti -

20. i voćem koje će sami birati,

21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,

23. slične biseru u školjkama skrivenom -

24. kao nagrada za o­no što su činili.

25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

26. nego samo riječi: "Mir, mir!"

27. A o­ni sretni - ko su sretni?!

28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

29. i među bananama plodovima nanizanim

30. i u hladovini prostranoj,

31. pored vode tekuće

32. i usred voća svakovrsnog

33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

34. i na posteljama uzdignutim.

35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

36. i djevicama ih učiniti

37. milim muževima njihovim, i godina istih

38. za o­ne sretne;

39. biće ih mnogo od naroda drevnih,

40. a mnogo i od kasnijih.

41. A o­ni nesretni - ko su nesretni?!

42. o­ni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

43. i u sjeni dima čađavog,

44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

45. o­ni su prije toga raskošnim životom živjeli

46. i uporno teške grijehe činili

47. i govorili: "Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo - zar ćemo zbilja biti oživljeni,

48. zar i drevni naši preci?"

49. Reci: "I drevni i kasniji,

50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,

53. i njime ćete trbuhe puniti,

54. pa zatim na to ključalu vodu piti,

55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

56. to će na o­nome svijetu biti gošćenje njihovo!

57. Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete?

58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?

60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

61. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

63. Kažite vi Meni: šta biva sa o­nim što posijete?

64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

66. "Mi smo, doista, oštećeni,

67. čak smo svega lišeni!"

68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete -

69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

70. Ako želimo, možemo je slanom učiniti - pa zašto niste zahvalni?

71. Kažite vi Meni: vatru koju palite -

72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73. Mi činimo da o­na podsjeća i da bude korisna o­nima koji konače;

74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

75. I kunem se časom kad se zvijezde gube,

76. a to je, da znate, zakletva velika,

77. o­n je, zaista, Kur’an plemeniti

78. u Knjizi brižljivo čuvanoj -

79. dodirnuti ga smiju samo o­ni koji su čisti,

80. o­n je Objava od Gospodara svjetova.

81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate

82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana - vi u njega ne vjerujete?

83. a zašto vi kad duša do guše dopre,

84. i kad vi budete tada gledali,

85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

86. zašto je o­nda kad niste u tuđoj vlasti

87. ne povratite, ako istinu govorite?

88. I ako bude jedan od o­nih koji su Allahu bliski -*

89. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

90. A ako bude jedan od o­nih koji su sretni -

91. pa, pozdrav tebi od o­nih koji su sretni!

92. A ako bude jedan od o­nih koji su poricali i u zabludi ostali,

93. pa, ključalom vodom biće ugošćen

94. i u ognju prženjem.

95. Sama je istina, zbilja, sve ovo -

96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

(Kur'an Časni)