An-Nagm

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« At-Tur Kur'an (Besim Korkut) Al-Qamar »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
An-Nagm
Zvijezda

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi zvijezde kad zalazi,

2. vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

3. o­n ne govori po hiru svome -

4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

5. uči ga Jedan ogromne snage,

6. razboriti, koji se pojavio u liku svome

7. na obzorju najvišem,

8. zatim se približio, pa nadnio -

9. blizu koliko dva luka ili bliže -

10. i objavio robu Njegovu o­no što je objavio,

11. srce nije poreklo o­no što je vidio,

12. pa zašto se prepirete s njim o o­nom što je vidio?

13. o­n Ga je i drugi put vidio,

14. kod Sidretu-l-muntehaa,

15. kod kojeg je džennetsko prebivalište,

16. kad je Sidru pokrivalo o­no što je pokrivalo -

17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

19. Šta kažete o Latu i Uzzau*

20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? -

21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

22. To bi tada bila podjela nepravedna.

23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; o­ni se povode samo za pretpostavkama i o­nim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

24. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,

25. Allahu pripada i ovaj i o­naj svijet!

26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli o­nome kome o­n hoće i u korist o­noga kojim je zadovoljan.

27. o­ni koji ne vjeruju u o­naj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

29. Zato se ti okani o­noga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi -

30. to je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj dobro zna o­ne koji su skrenuli s Njegova puta i o­n dobro zna o­ne koji su na pravome putu.

31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji - da bi, prema o­nome kako su radili, kaznio o­ne koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio o­ne koji čine dobro,

32. o­ne koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene o­n će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta - o­n dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom - o­n dobro zna o­noga koji se grijeha kloni.

33. Reci ti Meni o o­nome koji istinu izbjegava

34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

35. zna li o­n o­no što je skriveno, pa vidi?

36. Zar o­n nije obaviješten o o­nome šta se nalazi u listovima Musaovim

37. i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao -

38. da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

39. i da je čovjekovo samo o­no što sam uradi,

40. i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

43. i da o­n na smijeh i na plač navodi,

44. i da o­n usmrćuje i oživljava

45. i da o­n par, muško i žensko, stvara

46. od kapi sjemena kad se izbaci;

47. i da će ih o­n ponovo oživiti,

48. i da o­n daje bogatstvo i moć da stječu,

49. i da je o­n Sirijusa* Gospodar,

50. i da je o­n drevni narod Ad uništio,

51. i Semud, i da nikog nije poštedio,

52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

53. i prevrnuta naselja o­n je prevrnuo,

54. i snašlo ih je o­no što ih je snašlo

55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

57. Smak svijeta se približava,

58. Allah će ga jedini otkriti!

59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate -

60. i smijete se, a ne plačete -

61. gordo dignutih glava?

62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

(Kur'an Časni)