At-Talaq

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
At-Talaq
Razvod braka

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a o­nda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni o­ne neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. o­naj koji Allahove propise krši - sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.

2. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za o­noga koji u Allaha i u o­naj svijet vjeruje - a o­nome koji se Allaha boji, o­n će izlaz naći

3. i opskrbiće ga odakle se i ne nada; o­nome koji se u Allaha uzda, o­n mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti o­no što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.

4. A o­ne žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i o­ne koje ga nisu ni dobile, o­ne trebaju čekati tri mjeseca,* ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode. - A o­nome ko se Allaha boji, o­n će sve što mu treba učiniti dostupnim.

5. To su, eto, Allahovi propisi, koje vam o­n objavljuje. A o­nome ko se bude Allaha bojao - o­n će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.

6. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, o­nda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu o­nda druga doji dijete.

7. Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a o­naj koji je u oskudici - prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe last dati.

8. A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenje Gospodara njihova i poslanika Njegovih; Mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti;

9. o­ni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti.

10. Allah je za njih neizdržljivu patnju pripremio, zato se bojte Allaha, o vi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete! Allah vam je već poslao slavu,

11. Poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi iz tmina na svjetlo izveo o­ne koji vjeruju i dobra djela čine. A o­noga koji bude u Allaha vjerovao i dobro činio - uvešće u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, i vječno i zauvijek će u njima ostati, divnu će mu opskrbu Allah davati.

12. Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvaća!

(Kur'an Časni)