Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Jošua

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Jošua[uredi]

 • [1] Ovaj redak indicira idealno rasprostiranje obećane zemlje. Na sjeveru, Liban, planinski masiv ; na sjevero-istoku Eufrat; na zapadu Veliko More tj . Mediteran . Zemlja Hitita označava Siriju i Palestinu .
 • [2] šaputati, mrmljati ili recitirati .
 • [3] Šitim, tj. Akacije (Br 25.1 ; Joz 3.1). To je možda isto mjesto kao i Abel-Šitim (Br 33.49) nekoliko kilo-metara sjeveroistačno od Mrtvog mora - Jerihon, grad blizu Jordana, u dnu doline, na zapadnoj obali .
 • [4] vrata grada zatvaraju : za spriječiti neprijatelje da uđu u grad, vrata ostaju tokom noći zatvorena .
 • [5]terasa : krov kuća bila je jedna terasa ; tu se sušila žetva, ovdje lan namijenjen izradi tekstilnih vlakana .
 • [6]posvetili zabrani (prokletstvu) : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [7]na njegovu glavu : pravni izraz koji izražava uobičajeno krivicu onoga ko je osuđen na smrt (vidjeti Lv 20.9 ; 2Š1.16) .
 • [8] lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [9] cijelog svijeta: drugi prijevod sve zemlje, koji je možda izvorni smisao (vidjetiu 3.13; Mi 4.13 ; Pš97.5) proširen potom na sav univerzum ( Za 4.14; 6.5; Jdt 2.5; Ap 11.4) .
 • [10] žetva, radi se o žetvi ječma, poslije žetva lana (Joz 2.6), u času povodnja Jordana izazvanog otapanjem snijega u planinama Libana (travnja) .
 • [11]Adema…Sartan: težak teskt. Adem možda spome-nuta u Oz 6.7, jest jedan grad u Transjordaniji, blizu utoke Jabok . Sartan, susjedni grad, u Palestini, čije je smještanje nesigurno (vidjeti 1Kr 4.12) - More Arabae i Slano More : dva stara imena Mrtvog mora .
 • [12] stepe ili ravnica Jerihona .
 • [13]bojaše ga se ili poštovahu njegov autoritet .
 • [14]Desetog prvog mjeseca je datum pripreme *Pashe, prema Izl 12.3 - Gilgal (krug - uspravljenih kamenova) nije bio identificiran ; to bi mjesto trebalo biti blizu Jordana, vjerojatno na sjevero-istoku Jerihona.
 • [15]nasuprot moru ili u području mor, pokraj Sredozem-og mora - mi bijasmo prošli : autor priče izražava se u ime sveg Izraila i podcrtava tako da prijelaz Jordana obuhvaća još i njegove suvremenike .
 • [16]sileks: upotreba noža od kremena(vidjeti Izl 4.25) dopušta obnavljanje podrijetla obrezanja iz jedne veoma stare periode kad se nije poznavala kovina jedan novi put : u odnosu na obrezanje Izrailita izišlih iz Egipta (r. 4-5), koji čini ono prvi puta .
 • [17]obreza : Obrezanje je nužno radi sudjelovanja u Pashi koja će biti slavljena .(r.10) .
 • [18]teku med i mlijeko : vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [19] bruka egipatska : sramota pretrpljena od Izrailita u Egiptu, jer ne bijahu još obrezani - Gilgal : (vidjeti 4.19, i bilješku) ; na hebrejskom to ime dopušta igru riječ i s glagolom prevedenim ja sam okotrljao .
 • [20]Pasha : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR ; vidjeti također 4.19 i bilješku . - četrnaestog dana u mjesecu : datum kad se slavi Pasha (vidjeti Izl 12.6) - stepa ili ravnica .
 • [21]prženo klasje obično se spominje samo uz ponudu *prvina (Lv 2.14) .
 • [22]mana: vidjeti Izl 16.13-35-Kanaan : ime koje je obećana zemlja nosila prije dolaska Izrailita .
 • [23]zapovjednik vojske ALLAHove : vidjeti u Glosaru pod MELEK (ALLAHov) .
 • [24]izuj sandale : znak poštovanja svetog mjesta (Izl 3.5) .
 • [25]sedam : ponavljanje ovog broja pokazuje da se radi o liturgiji . - rogovi : vrsta trube od ovnovskih rogova (r.5) ; proizvodi jedan zvuk sličan mukanju goveda .
 • [26]Misli se na bojni poklič.
 • [27]rano jutro u Jozui je upotrijebljeno u smislu jutara važnih dana (velikih) .
 • [28]posvećen zabrani ( prokletstvu) : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [29]donijeti nesreću : ako bi i jedan Izrailit uzeo ono što unaprijed bi posvećeno ALLAHu po zabrani, on bi izazvao gnjev Allaha protiv sveg sabora narodnog (usporediti 7.1) .
 • [30]tabor Izrailov, prema Dt 23.15, to je jedno sveto mjesto i prisutnost klana Rahabinog, sastavljenog od stra nača, učinio bi ga *nečistim .
 • [31]riznica Doma ALLAHova : drugi naziv trezor ALLAHov (r>. 19) .
 • [32]Proklet bio…Jošua oglašava da će dva sina umrijeti zbog rekonstrukcije Jerihona, ili od jedne prirodne smrti shvaćene kao kazna Allahova, ili budući *žrtvom ponuđenom u momentu postavljanja temelja. Prokletstvo će se ispuniti na Hielu iz Betela .
 • [33] Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [34] Bet-Aven…prezrivo ime za koje znači kuća uništenja. Tekst razlikuje Bet-Aven od Betela, ali Ozija (4.15; 5.8; 10.5) i Amoš(5.5) koriste Bet-Aven za označiti Betel .
 • [35]Ševarim : nepoznati lokalitet ; oni ih pobiše u silasku . Smionost se naroda istopi i oteče kao voda .
 • [36]tvoje veliko ime ili: Kako će$ti sada učiniti da budeš priznat za velikog Allaha ?
 • [37]označio, tj. označio ždrijebanjem .
 • [38] iskaži slavu ALLAHu : stereotipni izraz za zakleti krivca da prizna grješku svoju ; Isti izraz je preveden ispovjedite se ALLAHU u Ezd 10.11 .
 • [39]Šinear : staro ime oblasti Babilon (vidjeti Stv 10.10 ; 11.2) - sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [40]istresoše ili položiše - pred ALLAHA: tj. pred kovčeg (smatran za tron ALLAHOV) .
 • [41] Dolina Akor nije bila lokalizirana na siguran način. Ona je dopuštala prijelaz iz doline Jordana u planinsko područje središta Palestine .
 • [42]donio zator : istozvučnost (asonanca) između doline Akor i hebrejskog glagola akar što znaći nositi nesreću (uništenje, zator) -n.pr. o izboru riječi zator radi istog razloga -baciše im kamenje : sva je obitelj krivca bila pobijena (zator) . To je jedan stari običaj (Br 16.32) protiv kojeg se diže autor Deuteronomija (24.16) kao i Jeremija (31.20) i Zulkifl (18.4) .
 • [43]u njegovoj pozadini : tj. sa suprotne strane gradskim vratima na koja se obično usmjerava sva pažnja branitelja .
 • [44] Ravnica formirana dnom doline Jordana .
 • [45]u smjeru pustinje : tj. prema nenastanjenim prostorima koji okružuju dolinu Jordana .
 • [46]Taj grad, koji se ne pojavljuje nigdje drugdje , nije ovdje spomenut u grčkom prijevodu .
 • [47] Aj hebrejski hrpa kamenja .
 • [48]sve do večei : lješevi svih pogubljenika ne smiju ostati obješeni tokom noći (Dt 21.22-23) - gradska vrata bijahu obvezni prolaz, kao i mjesto sastanaka gdje su se obavljali javni poslovi .
 • [49] Ebal : vidjeti Dt 11.29 i bilješku .
 • [50]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [51]Garizim : vidjeti Dt 11.29 i bilješku .
 • [52]Veliko More : Mediteran .
 • [53]Gabaon : vidjeti 9.17 i bilješku .
 • [54]prerušiti se :drugi tekst opskrbiti se potrepštinama (nekoliko hebrejskih rukopisa i izvjesne stare verzije) .
 • [55]Lukavstvo stanovnika Gabaona sastoji se u stvaranju dojma da su hodali dugo vremena i da su došli iz daleka (r. 12.13) . Ako bi Hebreji znali da su oni njihovi susjedi, morali bi ih staviti pod zakon zabrane (Dt 20.16-18) .
 • [56]Gabaoniti unaprijed prihvaćaju jednu društveno nižu situaciju (r. 11 i 23) .
 • [57]Ta četiri grada su smještena nekoliko kilometara sjevero-zapadno od Jeruzalema .
 • [58]gnjev : podrazumijHava se da je Allahov .
 • [59]drvosječe i vodonoše: ti su radovi smatrani inferiornima.
 • [60]za dom mojeg Allaha ili za Hram ili još za obred . (r.27) .
 • [61]posvetio zabrani (prokleo): vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [62]Četiri grada koji će se ujediniti s Jeruzalemom za bitku protiv Gabaona koji se nalazi jugo-zapadno od Jeruzalema .
 • [63] ogromno kamenje je tuča, kao što će to pokazati slijedeći redak .
 • [64]knjniga Pravednika je jedan stara zbirka pjesama, danas izgubljena ; bila je korištena u knjizi Jozuinoj, ali također i od 2Š1.18 i vjerojatno po 1Kr 8.53, prema grčkoj verziji.-Teško je precizirati točan smisao poetskog fragmenta citiranog po Jozui. Urednik knjige je shvatio i objasnio to kao jedno čudo . Ista je interpretacija u Si 46.4 .
 • [65]Makedai : vidjeti r. 10 .
 • [66] stopalo na vrat : gesta koja označava da je neprijatelj potpuno pobijeđen (vidjeti Pš110.1) .
 • [67]Vidjeti 8.29 i bilješku ;
 • [68]posveti…: vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [69]Vidjeti Stv 12.9 i bilješku .
 • [70]Gošen: planinski grad, u Judeji (Joz 15.51), označava s Gabaonom sjevernu granicu Jozuinih osvajanja. Kadeš-Barnea i Gaza čine južnu gra-nicu.
 • [71]Ta četiri grada su smještena na sjeveru ravnice Izreel, u Galileji.
 • [72]Araba: ovdje Araba oz načava dolinu Jordana na jugu Kineretskog mora.
 • [73]Vode Meroma su vjerojatno izvori u podnožju planine Îermak, najvišeg vrha Palestine, u Gornjoj Galileji .
 • [74]Hasor, važan grad u Galileji na sjeveru Kinerets-kog mora .
 • [75]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [76]Negev : vidjeti 10.41 i bilješku .
 • [77]…Hermon : različiti dijelovi zemlje su nabrojani (r.17) u jednom poredku koji ide od juga k sjeveru .
 • [78]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITIi.
 • [79] Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [80]Gaza, Gat, Ašdod : ta tri grada ne bijahu osvojena od Izrailita. Oni biše okupirani od Filisitnaca (vid.13.3).
 • [81]Ovo poglavlje rekapitulira zaposjedanja Izrailitsko jednog dijela Transjordanije (r.1-6), s druge strane u Cisjordaniji
 • [82]Kinerotsko more drugdje je nazvano Kineretsko more.
 • [83] Refaiti : vidjeti Dt 2.11 i bilješku ;
 • [84]Gešuriti i Makatiti : vidjeti Dt 3.14 i bilješku ;
 • [85] Populacija s juga Palestine koju ne treba zamijeniti s Gešuritima iz r. 11 čija je teritorija dodirivala istačnu obalu Kineretskog mora .
 • [86]Šihor : tok koji oz načava granisu s Egiptom .- Filistinci: vidjeti Stv 26.1 i bilješku. Tekst nabraja pet njihovih glavnih gradova. - Aviti: kanaansko narod koje je nastanjivalo područje Gaze (Dt 2.23) .
 • [87]Radi se o nekadašnjem kraljevstvu Amirija, smještenom, na sjeveru Palestinua.
 • [88]Te teritorije pripadaju dakle Izrailitskim plemenima, ali to još nije učinjeno. Davud je taj koji će ih osvojiti za Izrail otprilike 200 godina kasnije .
 • [89]Gešuriti i Makatiti : vidjeti Dt 3.14 i bilješku - Bašan: vidjeti Dt 1.4 i bilješku .
 • [90]Vidjeti Dt 2.11 i bilješku .
 • [91]baština : pleme Levijevo nije primilo područja (13.33 ; 14.3-4) . Ono je namicalo svoja živežna sredstva iz dijela koji im je pripadao od žrtava (Dt 189.18) - ponude dane ili spaljena jela : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [92] Eleazar, sin Harunov koji ga naslijedi kao poglavar svećenika (Br 20.26-28).
 • [93]tj. zemljišta koje je zajedničko vlasništvo stanovnika grada .
 • [94]Kenizit : član klana Kenaz (Vidjeti Br 32.12) .
 • [95] održati na svom mjestu: hebrejski koristi taj izraz za označiti izaći i vratiti se ( Br 27.17 i bilješku ).
 • [96]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .
 • [97]Kirijat-Arba ili grad Arbae .
 • [98] Langa je pojašzemlje koji se pruža u Mrtvo more (More soli ), na jugo-istoku . Drugi prijevod, kao u r. 5, laguna (ili zaljev ) .
 • [99]brzaci Egipta koji se ulijHavaju u Mediteran su tradicionalna granica između Palestinua i Egipta - ïmore : ovje Mediteran, nazJahija također i Velikim Morem u r. 12 .
 • [100] Devor - ne pomiješati ime s gradom blizu Hebrona spomenutog u 10.38-39; 11.21; 21.13 - Gilgal; mjesto neidentificirano, nije isto kao i ono spominjano u 4.19-20; 5.9-10; - Ein-Rogel, ili Izvor Fulona, je jedna od dvije vodene točke u Jeruzalemu, na jugo-istoku grada, u utoku Cedrona i provalije Ben-Hinom (vidjeti slijedeću bilješku).
 • [101]Klanac Ben-Hinom, ili dol sinova Hinomovih, nosi ime starog klana.
 • [102]Brdo Seir je različito od onoga koje se nalazi u Edomu .
 • [103]jezerca : Aksa potražuje zalihe vode, jer Negev je jedna posebno suha regija .
 • [104]Bizoteja umjesto tog imena strije verzije (grčke) kao i tekst Ne 11.27 upotrebljavaju njene depadanse .
 • [105] 29 gradova : nabrajanje obuhvaća trideset i pet gradova a ne dvadeset i devet. Ta razlika se objašnjava možda time što se računalo gradove plemena Šimunova šonim Judinim (vidjeti 19.9) .
 • [106] Taj grad u Planini(r. 48) nema ništa zajedničko šbrdom Karmel .
 • [107]Izreel, ne zamijeniti šIzreelom spomenutim u 19.18 .
 • [108]vode Jerihona tj . izvor fontane Elizeje (vidjeti 2Kr 2.19-21) .
 • [109]Ovaj tekst razlikuje Betel i Luz, bez sumnje šrazlogom. Staro kanaansko svetište iz Betela na kraju je dalo ime susjednom gradu, Luz, (vidjeti Stv 28.19 ; Joz 18.13 ; Sdc1.22-26) .
 • [110] Arkiti (r.2) Jafletiti : bez sumnje kanaanske grupe - more : Mediteran .
 • [111]robovska tlaka : radovi od općeg interesa nametnuti onima koji nisu robovi (vidjeti 9.21) .
 • [112]Galad i Bašon imahu teritorije u središtu i na sjeveru Transjordanije .
 • [113] U srted naše braće: tj. usred članova našeg plemena.
 • [114]more: Mediteran.
 • [115] tri grebena: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi staru sirijsku verziju. Drugi tekstovi: aramejska verzija ima tri krajine; grčka verzija trećinu Mafeta ; latinska verzija trećinu grada Nefeta .
 • [116]Potomci Jusufovi su pozvani povećati svoju teritoriju nastanjujući planinsko području okupirano po Perizitima i Refaitima, vjerojatno na istoku od Jordana, i raskrčujući šumu.
 • [117]kola od željeza : bojna kola (šdva točka) obložena željeznim pločama. Ona daju nadmoćnost Palestincima u bojevima u ravnici. Zato je Izrail najprije okupirao planinu - Izreel : vidjeti 19.18 i bilješku .
 • [118] Silo je postalo religioznim središtem kad je šator susretanja tu bio postavljen.
 • [119]baciti kocku za vaš: dijelovi namijenjeni plemenima određJahijai su ždrijebanjem .
 • [120]Područje Benjaminovo je smješteno na sjeveru od Jeruzalema.
 • [121]GeliLut : drugo ime Gilgal spomenuto u 15.7 (vidjeti 15.7 i bilješku ).
 • [122]Araba ; vidjeti 8.14 i bilješku ;
 • [123]laguna Slanog mora : vidjeti 15.5 i bilješku .
 • [124]Zabulon je smješten u središtu Donje Galileje, između plemena Neftali (vidj. redak 32 i napomenu) i Ašera (vidjeti r. 24 i bilješku).
 • [125]Betlem na taritoriji Zabulonovoj je različit Betlemu u Judeji spmenutom u 1Š17.12 ; Rt 1.1, etc.
 • [126]teritorija Isakarova je smještena na jugu Kineretskog mora, na zapadu od Jordana .
 • [127]Izreel, grad je dao svoje ime plodnoj dolini koja prolazi Galilejom od istoka prema zapadu (Joz 17.16 ) .
 • [128]Tabor: taj je grad dao svoje ime Brdu Tabor, na granici između Zabulona, Isakara i neftalija; vidjeti fizičku kartu Palestine - Bet-Šemeš (Kuća Sunca), različiti gradovi istog imena spomenuti u 15.10 i 19.38 .
 • [129]Ašer okupira pribrežnu regiju Galileje .
 • [130]Brdo Karmel je jedna linija uzvisina koja se pruža prema Mediteranu gdje formira jedan rt .
 • [131]Grad nazvan Evron nesumnjivo je identičan Avdonu spomenutom u 21.30 . Ortografija obaju imena je vrlo srodna u hebrejskom .
 • [132]Tvrđava Tir je utvrđeni otok nasuprot grada Tira, obalna luka Fenicije .
 • [133]Stara grčka verzija ima Akr sa Sdc1.31 .
 • [134]Nreftali zauzima Galileju uzduž gornjeg toka Jordana i Kineretskog mora.
 • [135]Spominjanje Jude ovdje iznenađuje; riječ ne postoji u tekstu stare grčke verzije.
 • [136]Rama (uzvisina): postoji više gradova tog imena (vidjeti na primjer r. 29) .
 • [137]Postoji više gradova nazvanih tako .
 • [138]Dan bi najprije smješten na obali Mediterana, na zapadu Benjaminu, u regiji Jaffe .
 • [139]Obala Jarkona oplakuje Jaffu .
 • [140]Daniti napustiše svoju prvotnu teritoriju da bi se smjestili na sjeveru, uokolo Lešema (Laiš, Sdc18.7), pokraj izvora Jordana. Ime Dan dano tom gradu služi za formiranje izraza "od Dana do Ber-Ševe" koji izražava totalitet Izrailske teritorije ( Sdc 20.1 ; 1Š3.20) .
 • [141]Vidjeti 14.1 i bilješku .
 • [142]gradovi utočišta : vidjeti Br 35.9-34 . Tradicionalni broj je 6 gradova, vidjeti r.7-8 i Br 35.6 .
 • [143]krvni osvetnik : vidjeti Br 35.12 i bilješku .
 • [144]Ondje se narod sastajao i zasjedao tribunal .
 • [145]Kad je veliki svećenik ulazio u funkciju, nudio je izvanrednu žrtvu za nenamjerne grijehe naroda (Lv 9.15; Br 35.25) . Ta je žrtva osiguravala amnestiju nenamjernom ubojici .
 • [146]Kedeš… posjedovaše svoja svetišta što je vjerojatno podrijetlom prava utočišta u tim gradovima .
 • [147]Vidjeti 14.1 i bilješku .
 • [148]Vidjeti 14.4 i bilješku .
 • [149]Anok ili Anak (15.13) .
 • [150]Prema ovom tekstu
 • [151]Ain : u grčkoj verziji Ašan (vidjeti 15.42 ; 19.7; 1Kr 6.44) .
 • [152]Umjesto Gat-Rimona, već spomenutog u r. 24, stara grčka verzija i paralelni tekst 1Kr 6.55 imenuju Jivleam (Bileam) ; vidjeti Joz 17.11 .
 • [153]Umjesto Dimna, paralelna lista 1Kr 6.62 ima Rimono.
 • {{Refa|1534}R.36-37 manjkaju u najstarijim hebrejskim rukopisima. Nalaze se u grčkom, latinskom i u paralelnoj listi 1Kr 6.63-64. Oni su potrebni za dobiti totalitet od 12 gradova indiciranih u r. 40 .
 • [155]otići k… je izraz podsjećanja na jednu epohu kad Hebreji bijahu nomadi, živeći pod šatorima. Znači: vratiti se doma .
 • [156]zapovijedi Zakona označavaju zajednicu propisa Zakona Musinog .
 • [157]GeliLut : vlastita imenica koju više verzija poznaje kao Gilgal (vidjeti 18.17 i bilješku). Veličanstvenog izgleda Drugi prijevodi : kamani krug, ili distrikt - Plemena Transjordanije htjedoše imati oltar u Palestinuu gdje oni nisu živjeli .
 • [158]U tom i slijedećim redcima sinovi Izrailovi oz načava plemena koja stanuju na zapadu od Jordana - Izgrađeni oltar nasuprot zemlji Kanaan držan je kao konkurentno svetšte Silou i kao jedan znak pobune protiv Allaha (r. 16) .
 • [159]Tisućice : vidjeti Br 1.16 i bilješku .
 • [160]O epizodi Bal-Peorovoj vidjeti Br 25.1-9.
 • [161]Kako se Peor nalazi u Transjordaniji ova ostaje nečista i nepodobna obredu, suprotno Kanaanu gdje se nalazi svetište ALLAHovo.
 • [162] O nevjeri Akanovoj vidjeti Joz 7 - zabrana : vidjeti Dy 2.34 i bilješku .
 • [163]holokaust, ponuda, žrtva mira : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. Žrtvovanja mogu biti ponuđena samo na oltaru svetišta Izrailovog, na ulazu u šator susretanja (Lv 1; 2; 3) .
 • [164]Vi nemate ništa šALLAHOM, tj. Vi ne mate nikakvog prava sudjelovati u obredu i slaviti ga - bojati se ALLAHA ili štovati ALLAHA (obredom i ponašanjem sukladnim njegovim zapovijedima ) .
 • [165] Hebreji Transjordanije prave aluziju na kažnjavanje koje bi Allah mogao dosuditi Izrailu ako plemena Transordanije bijahu počinila nevjeru utemeljujući jedan odvojeni kult .
 • [166]nazvaše oltar : drugi prijevodi u ovom redku navode jedno vlastito ime : Ed .
 • [167]Veliko More : Mediteran .
 • [168]tih naroda : kanaansko narod koje je Allah izvlastio u korist Izraila .
 • [169]ja odlazim : to jest ja ću umrijeti (usp. Kr 2.2) .
 • [170]Sišem: sveto mjesto saveza dvanaest plemena (vidjeti Stv 12.6 i bilješku) - pokloniti se pred Allahom: tehnički izraz koji označava svečani zbor, vjerojatno ondje gdje se nalaziše *kovčeg saveza .
 • [171]Rijeka : Eufrat - vaši očevi ili vaši preci .
 • [172]tuče koje ih otjeraše : drugi prijevod obeshrabrenje koje ih potjera .
 • [173]dom ili obitelj .
 • [174]Vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [175]hrast Sišemski je slavan u Izrailitskoj tradiciji (vidjeti Izl 12.6 ; 35.4 ; Sdc9.6, 37).
 • [176]svakog k svojoj baštini: tj. svakog na svoj posjed koji mu bijaše dodijeljen .
 • [176]Vidjeti 14.1 i bilješku.


« Prvi pegamberi Biblija (Tomislav Dretar) Sudije »