Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Prva Samuelova

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Prva Samuelova[uredi]

 • [1]RamataimSifim: isti je lokalitet nazvan i rama r. 19 ; smješten je otprilike35 km sjeverozapadno od Jeruzalema Efratejen: bilo judejski klan Efratov, bilo pleme Efraimovio.
 • [2]Silo: lokalitet smješten na 30 km otprilike sjeverno od Jeruzalema (vidjeti Joz 18.110).
 • [3]počasni dio: hebrejski izražje nejasan ; drugi prijevod jednu duplu porciju.
 • [4]jad tvoje sluškinje,tj. moj jadbritva neće prijeći preko njegove glave, tj. on će biti posvećen službi ALLAHU, vidjeti Br 6.5.
 • [5]Ja nisam®jedna žena udarena u glavu: drugi prijevod Ne®ja sam samo jedna ojađena žena.
 • [6]poznade: hebrejski izražkoji znači imade spolne odnose šnjom.
 • [7]Hebrejski sadrži jednu sličnost između imena Samuel i glagola koji znači iskati.
 • [8]ispuniti svoj zavjet ili i jednu zavjetnu žrtvu (vidjeti Lc7.16 i bilješku).
 • [9]Ne zna se na koju riječ ALLAHovu Elkana pravi aluiju.
 • [10]tri bika: drugi prijevod jednog bika od tri godine (prema jednom hebrejskom rukopisu nađenom u Kumranu, i starim grčkim i sirijskim verzijama  ; usporediti također r. 25 bik) postade službujući: nesiguran prijevod jednog nejasnog izraza ; drugi prijevod bijaše sasvim mlad.
 • [11]ili žrtvovaše.
 • [12]On se pokloni: radi se možda o Ekanu ili Samuelu ;drugi tekst (hebrejski tekst nađen u Kumranu ona se pokloni.
 • [13]tvoja pobjeda: Ana se obraća Allahu katkad u trećem licu (ALLAHu), katkad u drugom licu (tvoja pobjeda ).
 • [14]koji mjeri djela ili koji sudi djelima (ljudi).
 • [15]stubovi zemlje: vidjeti Ejj9.6 i bilješku.
 • [16]njegov vjernik označava možda kralja (r. 10) ; jedna starija židovska verzija ima svoje vjernike.
 • [17]spasitelju svom ili Mesihu ili pomazaniku.
 • [18]koji ne poznavahu ALLAHa ili koji se ne brinuše za ALLAHa.
 • [19]Legislativa izLv 3 propisuje masne dijelove koje se pržilo u žrtvi mira čim bi se žrtva zaklala.
 • [20]činili uvredu®ili postupali šprijezirom šponudom učinjenom ALLAHu.
 • [21]lanani efod treba biti različin od svećeničkog efoda , vidjeti 2.28; bijaše to liturgijska odjeća čija nam precizna forma nije poznata(traka tkanine okolo struka ?).
 • [22]Allahov čovjek ili *Pegamber Allahov.
 • [23]Tvoj otac ili tvoj predak ; radi se vjerojatno o Harunu, pretku Izrailitskom (vidjeti Izl 28.14) efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [24]slomiti tvoju ruku® ili uništiću snagu tvoju i tvoje porodice.
 • [25]Ja ću mu podići postojanu kuću, tj. koji će uvijek imati potomke koji će obavljati svećeničku službu.
 • [26]tvoja kuća ili tvoja obitelj.
 • [27]O svjetiljci Božjoj vidjeti Izl 27.2021 kovčeg Allahov: prema Izl 25.22 iznad kovčega se obraća Allah onima koji su u Hramu.
 • [28]kuća ili obitelj.
 • [29]Nek' ti Allah učini tako i još tako doda: tradicionalna formula po kojoj Eli traži od Allaha da kazni Samuela, ako ovaj ne odgovori. Usporediti jednu gotovo sličnu formulu u 14.44. Nejasan izraž"učiniti to ili tako" bijaše možda zamijenjeno iskazom jedne precizne kazne.
 • [30]ne ostavi ni jednu od svojih riječi, tj. ispuni sve što je najavio.
 • [31]Vidjeti 1.3 i bilješku.
 • [32]EvenEzer n Afek: dva mjesta udaljena tek nekoliko km jedno od drugog, na 40 km sjeverozapadno od Jeruzalema.
 • [33]sve vrste udaraca: aluzija na nevolje Egipćana (Izl 711 i uništenje egipatske vojske (Izl 14).
 • [34]k svojem šatoru: vidjeti Joz 22.4 i bilješku.
 • [35]sudio ili upravljao.
 • [36]slava govori o prisutnosti Božjoj (vidjeti Izl 24.1617).
 • [37]EvenEzer: vidjeti 4.1 i bilješku Asdod jedan od pet glavnih filistinskih gradova, smješten na zapadu od Jeruzalema, kod same obale Mediterana. Vidjeti Joz 13.3i bilješku.
 • [38]kuća ili hram Dagon: filistinski Allah, vidjeti r. 7 i Sdc16.23.
 • [39]barem, nešto bijaše ostalo: hebrejski tekst nejasan, prijevod nesiguran Stare verzije su prevele Bijaše ostalo samo truplo Dagonovo.
 • [40]tumor ili otok ili još hemoroidi.
 • [41]Gat: jedan drugi od pet glavnih gradova Filistinaca, smješteno 45 km otprilike na jugozapad od Jeruzalema.
 • [42]Ekron: još jedan od glavnih gradova Filistionaca, smješten otprilike 45 km zapadno od Jeruzalema kod mene®ja i moj narod: to se princizražava u ime Ehronita.
 • [43]Prva aluzija u ovoj priči na pacove čija je uloga precizirana u slijedećem redku.
 • [44]otvrdnuti svoje srce ili uzjoguniti se.
 • [45]lokalitet na 25 km otprilike zapadno od Jeruzalema.
 • [46]istu stazu ili isti put.
 • [47]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [48]Vidjeti 5.10 i bilješku.
 • [49]O tih pet gradova filistinskih vidjeti 5.1,8,10 i bilješke.
 • [50]Tekst nejasan: drugi prijevodi (pretpostavljen) Svjedok, veliki kamen, tj. veliki kamen podsjeća na taj događaj.
 • [51]pedeset tisuća ljudi: te riječi manjkaju u više hebrejskih rukopisa ; u drugim rukopisima, čini se ima jedno pripajanje, jer su malo bliski kontekstu.
 • [52]Lokalitet 13 km sjeverozapadno od Jeruzalema.
 • [53]kuća ili narod.
 • [54]Astarte: vidjeti Sdc2.13 i bilješku.
 • [55]Mispa: lokalitet otprilike 12 km sjeverno od Jeruzalema ;
 • [56]A Samuel sudiše Izrailovim sinovima u Mispau ili A Samuel smješten u Mispau, postade poglavar Hebrejima.
 • [57]Vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [58]Nepoznato mjesto.
 • [59]Zub: nepoznato mjesto EvenEzer ; ovo mjesto ne smije biti pomiješano šEvenEzerom iz4.1 sve dovde ili sve do sada.
 • [60]Ekron, Gat: vidjeti 5.8, 10 i bilješke.
 • [61]Betel: vidjeti Stv 121.8 i bilješku Gilgal: ime više mjesta u Izrailu ; radi se vjerojatno ovdje o Gilgalu kod Jerihona (Joz 4.1920 ; 5.910).
 • [62]6 Vidjeti 1.1 i bilješku.
 • [63]sudce ili poglavare.
 • [64]BerŠeva: lokalitet 70 km jugozapadno od Jeruzalema.
 • [65]Vidjeti 1.1 i bilješku.
 • [66]suditi ili upravljati.
 • [67]tisućnik: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [68]dîm: vidjeti Stv 14.20 i bilješku.
 • [69]planina Efraim: planinska oblast središnje Palestine zemlja šališa, zemlja šalim: neidentificirane oblasti ; usporediti 2Kr 4.42 /
 • [70]zemlja Suf: nepoznata oblast, vjerojatno smještena na obalama Ramae, gdje obitavaše Samuel (vidjeti 7.17 ; 9.6 i slijedeće ).
 • [71]popudbina: prema staroj sirijskoj verziji; hebrejska riječ nejasna.
 • [72]sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [73]rep : prema staroj aramejskoj verziji (rep je važio za najizvrsniji komad) ; hebrejska riječ nejasna.
 • [74]baština ALLAHova je jedan izražčesto korišten u SZ za označavanje Izrailovog naroda, vidjeti Dt 4.20; Jr 12.79.
 • [75]Nepoznat lokalitet.
 • [76]hrast Taborov: nepoznato mjesto (Tabor nije planina istog imena, vidjeti Sdc4.6) Betel: vidjeti Stv 12.8 i bilješku.
 • [77]Givea Allahova ili jednostavno Givea (r. 10), ili još Givea Saulova ( 11.4), Givea Benjaminova (13.2), bijaše domovina Saulova, smještena na 6 km sjeverno od Jeruzalema gdje borave upravitelji filistinski: drugi prijevodi gdje se nalazi stela ( ili garnizon) Filistinaca.
 • [78]Vidjeti 7.16 i bilješku.
 • [79]Smisao ovog pitanja nije jasan Ili je otac ovdje ekvivalent Gospodaru, i čovjek se iznenađuje ne videći jednog šefa na čelu te družine, ili čovjek hoće reći da ti proroci su ljudi koje se ne poznaje po imenu svojeg oca, tj. ljudi niskog podrijetla.
 • [80]Vidjeti 7.5 i bilješku.
 • [81]vi ste odbacili svojeg Allaha: vidjeti 8.7 i bilješku.
 • [82]Upitaše ponovo ALLAHa: konsultacija je vjerojatno učinjena pomoću Urima i Tumima, vidjeti Izl 28.30 i bilješku neko drugi: drugi prijevod, prema staroj grčkoj verziji, Ovaj čovjek.
 • [83]Vidjeti r. 5 i bilješku.
 • [84]Amonit: dolaznik izAmona, zemlje smještene na istoku Jordana Javeš Galadski: vidjeti Sdc21.8 i bilješku.
 • [85]Givea Saulova: vidjeti 10.5 i bilješku ;
 • [86]Vidjeti Sdc1.4 i bilješku.
 • [87]najvreliji čaš(dana): podne ili početak poslijepodnHava.
 • [88]Odgovor se upućuje bilo poslanicima Saulovim, bilo, na jedan ironičan način, Nahašu.
 • [89]u jutarnje bdijenje: vidjeti Izl 14.24 i bilješku ;
 • [90]Vidjeti 7.16 i bilješku.
 • [91]Mesih: vidjeti 2.10 i bilješku.
 • [92]ALLAH: podrazumijHava se svjedokom je, kako to pokazuje stara grčka verzija vaši očevi ili vaši preci.
 • [93]Sisera: vidjeti Sdc4 ; Filistinci: vidjeti Sdc14 ; Moab: vidjeti Sdc3.1214.
 • [94]Astarte: vidjeti Sdc2.13 i bilješku.
 • [95]Jerubal (ili Gedeon): vidjeti Sdc68, Bedan: nepoznata osoba ; Jefte: vidjeti Sdc11.
 • [96]Nahaš: vidjeti r. 11.
 • [97]kaošto je i vaše očeve ili (kao što je (ona dosegla) vaše pretke.
 • [98]žetva žita (svibanjlipanj) obično je u suhom periodu.
 • [99]ništavila∆ ili lažnih Allahova.
 • [100]Saulova dob pri doklasku na kraljevstvo nedostaje u hebrejskom tekstu. Osim toga brojka dva (za dužinu vladanja) vrlo je nesigurna (usporediti Djela 13.21, gdje se govori o četrdeset godina ).
 • [101]Mikmaš: lokalitet 12 km na sjeveroistok od Jeruzalema Betel: vidjeti Stv 12.8 i bilješku k svojim šatorima : vidjeti Joz 22.4 i bilješku.
 • [102]poglavara ili stelu, ili još vojarna (usporediti 10.5 i bilješku ; o istom u slijedećem redku ) GHava: lokalitet na oko 9 km sjeveroistačno od Jeruzalema; ali, možda bi trebalo čitati, sa starom grčkom verzijom: Givea.
 • [103]Vidjeti 7.16 i bilješku.
 • [104]BetAven: drugo ime za Betel ;
 • [105]sastanak s®: vidjeti 10.8.
 • [106]On ponudi holokaust : kultni čin koji čini dio priprema za boj (vidjeti 7.9).
 • [107]smirio ALLAHA ili molio ALLAHa da nam bude sklon.
 • [108]poglavar njegovog naroda: radi se o Davudu, čija je historiju ispričana od pogl. 16.
 • [109]Ofra: lokalitet sjeverno od Mikmasa ; zemlja šualo nigdje drugdje nije spomenuta.
 • [110]BetHoron: lokalitet zapadno od Milmasa ; Prodol Hijenesa∆: regija smještena jugoistačno od Mikmasa.
 • [111]lemeš®: prijevod određenih tehničkih termina spomenutih u redcima 20212 nesiguran je.
 • [112]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE ®: dvije nerazumljive hebrejske riječi.
 • [113]Givea: vidjeti 10.5 i bilješku Migron: (neidentificirani lokalitet, blizu Mikmasa (vidjeti 13.2 i bilješku ).
 • [114]Eli: vidjeti poglavlje 14 Silo: vidjeti 1.3 i bilješku efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [115]Vidjeti 13.3 i bilješku.
 • [116]na terenu®:hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [117]užas Allahov ili jedan strahovit užas (izazvan od Allaha).
 • [118]sinovi Izrailovi ili među Hebrejima.
 • [119]Bet-Aven: drugo ime za Betel.
 • [120]Nametnuti post po Saulu vjerojatno je jedna praksa šciljem da se dobije pomoć od Allaha i dakle pobjeda.
 • [121]Sva zemlja ili Sva vojska.
 • [122]njegov pogled postade svijetao ili njegove se oči zacakliše, ili njegove oči zasjaše. O istom u r. 29.
 • [123]Mikmaš: vidjeti 13.2 i bilješku Ajalon: lokalitet smješten 25 km zapadno od Mimasa.
 • [124]pojede iznad krvi: alužioja na jednu vrstu obrednog objeda u kojem se miješaju mađijske prakse suprotne vjeri Izrailovoj. Drugi prijevod jedoše ga škrvlju (usporediti Stv 9.4 ; Lv 17.1011).
 • [125]Priblizimo se Allahu tj. Konsultirajmo Allaha.
 • [126]daje jedan potpun odgovor: hebrejski nejasno ; stara grčka verzija pretpostavlja jedan mnogo dulji hebrejski tekst: I Saul reče: ” GOSPODE, Bože Izrailov, zašto nisi današodgovorio sluzi svojem ? Ako je grijeh na meni ili na Junuztanu, sinu mojem, GOSPODE, Bože Izrailov, daj Urim ; a ako je grijeh na tvom narodu Izrailu , daj Tumim. “ (Urim, Tumim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku).
 • [127]Nek' Allah učini®: brojni hebrejski rukopisi i više starih verzija preciziraju Nek mi Allah učini®Tom tradicionalnom formom zaklinjanja, jedna osoba tražiše u Allaha da bude kažnjenom, ako ne ispuni jednu prisegu. Usporediti 3.17 i bilješku.
 • [128]Moab, Amon, Edom, Sova: četiri kraljevstva smještena istačno od Jordana ; Filistinci: na jugozapadu Palestine, na mediteranskoj obali on činiše zlo: više starih verzija kaže: on bijaše pobjedonosan, što, čini se, bolje odgovara kontekstu (vidjeti r. 48 )
 • [129]Amalek ili Amaleciti: vidjeti Izl 17.8 i bilješku.
 • [130]Amaleku ili Amalecitima : (o tome što su činili ): vidjeti Izl 17.8 16.
 • [131]zabrana: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [132]Lokalitet vjerojatno 80 km južno od Jeruzalema.
 • [133]grad Amalek nepoznat je.
 • [134]Keniti bijahu nomadi nastanjujući istu oblast kao i Amaleciti.
 • [135]6 Havila: vidjeti Stv 2.11 i bilješku ; šur: vidjeti Izl 15.22 i bilješku.
 • [136]drugi okot: hebrejska riječ nejasna, prijevod nesiguran.
 • [137]Karmel: lokalitet 40 km južno od Jeruzalema Gilgal : vidjeti 7.16 i bilješku.
 • [138]zabrana : vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [139]jednom drugom: aluzija na Davuda ; usp. 13.14 i bilješku.
 • [140]Uzvišenost Izrailova, tj. Allah.
 • [141]zadovojnim izgledom ( izrazom lica ): hebrejski nejasan ; drugi prijevod: posrčući.
 • [142]Gilgal: vidjeti 7.16 i bilješku.
 • [143]Rama: vidj. 1.1 i bilješku ; Givea Saulova: vidjeti 10.5 i bilješku.
 • [144]N apuni tvoj rog (posudu) šuljem: za pomazati novog kralja (vid. r. 13).
 • [145]Mesih: vidjeti 2.10 i bilješku.
 • [146]On imaše svijetlu put: drugi prijevod on bijaše riđokoš.
 • [147]Vidjeti 1.1 i bilješku.
 • [148]Tvoje su ti sluge na raspolaganju: to jest mi smo ti na raspolaganju.
 • [149]jedan junak ili srčan čovjek.
 • [150]Soko, Azeka: dva lokaliteta 30 km jugozapadno od Jeruzalema.
 • [151]Dolina Smrdljike (Terebinte) nalazi se južno od Sokoa i Azeka.
 • [152]Gat: vidjeti5.8 i bilješku šest lakata i jedan empan : više od 2,8 m ; vidjeti u Glosaru pod MJER.
 • [153].000 sikala bronce: otprilike 60 kg ; vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [154]Efratein: pripadnik jednog judejskog klana izEfrata.
 • [155]tisuća : vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [156]Dolina Smrdljike: vidjeti r. 2 i bilješku.
 • [157]Gat: vidjeti 5/8 i bilješku istu besjedu: vidjeti r. 810.
 • [158]svijetle puti : vidj. 16.12 i bilješku.
 • [159]šaraim: neidentificirano mjesto Gat, Ekron: vidjeti 5.8 i bilješku.
 • [160]sistrumi ili triangli (glazbeni instrumenti).
 • [161]imenujući ga tisućnikom: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [162]izMehola ili AvelMehola: vidjeti Sdc7.22 i bilješku.
 • [163]prva bračna noć: za oženiti se, mladoženja je morao ponuditi ocu nevjestinom jedan dar, općenito u obliku novca (vidjeti Stv 34.12) stotinu prepucija od Filistinaca: Filistinci bijahu neobrezani ; vidjeti u Glosaru pod OBREZANJE.
 • [164]Rama: vidjeti 1.1 i bilješku Najot: nepoznato mjesto ; ali hebrejska riječ mogla bi biti jedna opća imenica koja nosi značenje stanice.
 • [165]zajednica: hebrejska riječ nejasna ; drugi prijevod sabor.
 • [166]Nepoznato mjesto.
 • [167]Najote ramske: viudjeti 19.18 i bilješku.
 • [168]novi mjesecili *mladi mjesec.
 • [169]tvoj sluga je spokojan: tj. ja sam spokojan.
 • [170]nek' ALLAH učini ®:vidjeti 14.44 i bilješku.
 • [171]mojoj kući ili mojoj porodice, mojim potomcima.
 • [172]novi mjesecili mladi mjesec.
 • [173]Hebrejski tekst izr. 19 nejasan je ; on pravi aluziju na nepoznatu epizodu (stvar), i spominje mjesto jednako nepoznato (kamen Ezel).
 • [174]On nije čist: čovjeku u stanju nečistoće nije dopušteno sudjelovati u objedu vjerskog praznika (vidjeti Lv 7.21).
 • [175]bio uzeo prednost: tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [176]lokalitet blizu Jeruzalema (na sjeveru), ali nije utvrđen sa sigurnošću.
 • [177]momaka ili mladića, tj. Davudovih pratitelja.
 • [178]posvećeni kruh: vidjeti Lv 24.59.
 • [179]Hebrejski tekst u r. 6 nije posve jasan. Osim toga odgovor Davudov je namjerno dvojan: on neće Ahimeleku priznati da je u bijegu, a ni u službenoj misiji.
 • [180]Džalut: vidi pogl. 17; Dolina Smrdljike: vidj. 17.2 i bilješku efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [181]Vidjeti 5.8 i bilješku.
 • [182]Adulam: lokalitet u Niziji, 25 km jugozapadno od Jeruzalema.
 • [183]Mispa u Moabu: neutvrđeno mjesto.
 • [184]šuma Heret nalazi se južno od Adulama.
 • [185]Givea: vidjeti 10.5 i bilješku.
 • [186]Sin Jeseov, tj. Davud (v idjeti 16.13) tisuće: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [187]u Nov: vidjeti 21.210, posebice 21.2 i bilješku.
 • [188]Ne tereti slugu svoga: tj. ne tereti mene.
 • [189]kuća ili obitelj, potomci.
 • [190]efod od lana: vidjeti 2.18 i bilješku.
 • [191]Kejla: lokalitet u *Niziji, 45 km južno od Adulama ( vidjeti 22.1 i bilješku) gumna, tj. rezerve hrane.
 • [192]efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [193]tvoje je sluga čuo, tj. ja sam čuo.
 • [194]građani: tj. poglavari grada ; isto u r. 12.
 • [195]Zif: lokalitet 35 km južno od Jeruzalema .
 • [196]Horeša: 8km južno od Zifa.
 • [197]Zef, Horeša: vidjeti r.1415 i bilješke; Givea: vidjeti 10.5 i bilješku ; Hakila: vjerojatno istačno od Zifa..
 • [198]Pustinja Maon pruža se na jug od pustinje Zif.
 • [199]”stijena Neizvjesnosti.“:(Budući da je Saul mogao dvojiti nad odlukom); drugi prijevod:”Stijena odiobe“ (Saul i Davud su se tu odijelili).
 • [200]Lokalitet smješten na zapadnoj obali Mrtvog mora.
 • [201]Kozorogovim Stijenama : neidentificirano mjesto u okolici Ein-Gedija.
 • [202]počučnuti se (ili pokriti svoja stopala) jest, na hebrejskom jedan eufemizam za zadovoljiti prirodnu potrebu.
 • [203]Mesih: vidjeti 2.10 i bilješku.
 • [204]oče moj: vidjeti 2Kr 5.13 i bilješku.
 • [205]Davud želi pokazati da nije dostojan pažnje koju mu kralj pridaje.
 • [206]kuće ili porodice.
 • [207]Rama: vidjeti 1.1 i bilješku pustinja Paran: vidjeti Stv 21.21 i bilješku.
 • [208]Maon, Karmel dva lokaliteta smještena 40 km južno od Jeruzalema strizenje stada, u proljeće, tom prilikom je jedan praznik ; usporediti 2S 13.2327.
 • [209]kalebit: član Kalebovog klana, plemena Juda.
 • [210]momci ili mladići: dio ljudi izbjeglih kod Davuda (22.2)
 • [211]Sretna ti godina!: prijevod nesiguran (tekst nejasan) ; drugi prijevodi živ bio! ili, prema staroj latinskoj verziji, (vi recite ) mom bratru: .
 • [212]jedan od momaka ili jedan od slugu ( Nabalovih) se hitio na njih ili napao ih.
 • [213]Nek Allah učini to i opet tako Davudu: vidjeti 14.44 i bilješku što mokri uza zid: izražčiji je smisao nesiguran: vjerojatno se radi o muškima ili o dječaku.
 • [214]Naval znači lud, glup, besraman.
 • [215]Kraj r.26 anticipira priču izr. 3638.
 • [216]tvoj rob: tim riječima Abigaill sama sebe označava, isto kao u r. 28 tvoja sluškinja.
 • [217]učiniti postojanom kuću ili trajnom jednu dinastiju; usp. 2.35 i bilješku.
 • [218]Kao što čovjek čuva stanovito kamenje u svojoj vreći, a baca drugo užpomoć svoje praćke i ALLAH čuva kod sebe život svojih vjernih (održava ih u životu) a baca u daljinu život neprijatelja svojih (usmrćuje ih ).
 • [219]ništa što mokri uza zid: vidjeti r. 22 i bilješku.
 • [220]koji je zadržao slugu svoga: tj. koji me zadrža.
 • [221]tj. Ja sam jedanrob spreman prati noge tvojim slugama.
 • [222]Izreel: lokalitet u Judi, vid. Joz 15.56.
 • [223]Galim: lokalitet blizu Jeruzalema, na sjeveroistoku.
 • [224]Zif, Hakila: vidjeti 24.14, 19 i bilješke ; Givea: vidjeti 10.5 i bilješku.
 • [225]Mesih: vidjeti 2.10 i bilješku.
 • [226]jedna obamrlost ALLAHova® drugi prijevod ALLAH dade da na njih padne jedan dubok san.
 • [227]jedne ponude ili jedne žrtve baština vidjeti 10.1 i bilješku drugim Allahovima: tjerajući Davuda iznjegove zemlje i njegovog naroda, osuđuju ga na neki način da ne može više primjereno obožavati ALLAHA i na obožavanje drugih Allahova.
 • [228]buha: vidjeti 24.15 i bilješku ;
 • [229]Vidjeti 5.8 i bilješku.
 • [230]Ahinoam Izreelova: vidjeti 25.43 ; Abigail izLarmela: vidjeti 25.14)42.
 • [231]Lokalitet oko 50 km jugozapadno od Jeruzalema.
 • [232]Gešuriti narod susjedan Filistincima (vid. Joz 13.2); Girziti: nepoznata narodnost ; Amaleciti: vidjeti Izl 17.8 i bilješku šur: vidjeti Izl 15.22 i bilješku.
 • [233]Negev: polupustinjska regija na, jugu Palestine Jerahmeliti i Keniti su susjedni narodi i saveznici Judini Tim odgovorom, Davud je dao Filistincima vjerovati da je neprijatelj Jude i njegovih saveznika (vid. r. 12).
 • [234]ono što će učiniti tvoj sluga, tj. što ću ja učiniti.
 • [235]O smrti Saulovoj vidjeti 25.1 i bilješku nekromancija: praksa (zabranjena zakonom, Lv 19.31) koja se sastoji u ispitJahijaju duhova umrlih.
 • [236]Šunem: vidjeti 1Kr 1.3 i bilješku Gilboa: vrh nekoliko km jugoistačno od šunema, sdruge strane ravnice Izreelove. sd
 • [237]Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku snovi, Urim i proroci su tri sredstva kojima se moglo pribjeći za upoznati volju Allahovu.
 • [238]Lokalitet na 12 km sjeverno od Gilboa.
 • [239]Allaha ili utvaru.
 • [240]Vidjeti pogl 15.
 • [241]tvoj rob te poslušao, tj. ja sam te poslušao.
 • [242]Afek, vidjeti 4.1 i bilješku izvor koji je u Izreelu: vjerojatno EinHarod, današravnica Izreelova, u podnožju brda Gilboa.
 • [243]Siklag, Negev: vidjeti 27.6, 10 i bilješku.
 • [244]efod: vidjeti Izl 25.7 i biljes&ku.
 • [245]potok Bezor teče 35 km jugozapadno od Siklaga prema ušću u Sredozemno more.
 • [246]Keretien: vidjeti 2Š8.18 i bilješku Kaleb: klan plemena Juda.
 • [247]u potoku Bezor: vidjeti r. 9 i bilješku.
 • [248]sa mnom ili šnama (prema više starih verzija).
 • [249]Većina nabrojanih lokaliteta i područja u r. 2731 su u Judi. Darežljivost Davudova (vidjeti r. 26) njemu osigurava kasniju podršku Judeja koji će ga kao prvi izabrati za kralja, tačnije u Hebronu (2Š2.14).
 • [250]brdo Gilboa: vidjeti 28.4 i bilješku.
 • [251]dolina: ravnica Izreel, gdje su Filistinci postavili svoj tabor.
 • [252]Astarte: vidjeti Sdc2.13 i bilješku Betšean: lokalitet kod Jordana 75 km od Jeruzalema.
 • [253]Javeš galadski: lokalitet 15 km jugoistačno od Bet-Šeana, s druge strane Jordana.