Biblija (Tomislav Dretar)/Deuteronom

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Brojevi Biblija (Tomislav Dretar) Bilješke uz Petoknjižje »

Deuteronom
[uredi]

Prva Musina besjeda[uredi]

 • 1 1 Evo riječi koje Musa uputi svem Izrailu, s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, sučelice Sufu, između Parana, Tofela, Lavana, Haserota i Di-Zahava[1].
 • 2 Ima jedanaest dana hoda od Horeba do Kadeš-Barnea na putu od planine Seir[2].
 • 3 No 40. godine[3], jedanaestog mjeseca, Musa govoriše sinovima Izrailovim, slijedeći sve ono što mu ALLAH bijaše zapovjedio za njih.
 • 4 Pošto je porazio Sihona, kralja *Amorita, koji boraviše u Hesbonu, pošto je porazio u Edri Ogu, kralja Bašana[4], koji boraviše u Astarotu,
 • 5 s one strane Jordana, u zemlji Moab, Musa im poče izlagati Zakon, kojeg evo:

Allah daje Izrailu zapovjed polaska[uredi]

 • 6 U Horebu, ALLAH naš Allah je ovako govorio: » Ima dugo vremena kako se vi zadržavate u ovoj planini;
 • 7 okrenite se za otići, uđite u planinu *Amorita i kod svih njihovih susjeda, u Araba, Planinu, *Nizinu, Negev i na Obalu, u zemlju Palestinaca i u Liban, sve do velike rijeke, Eufrat[5].
 • 8 Gledajte: ja vam izručujem zemlju: uđite i uzmite u posjed zemlju koju je ALLAH prisegao dati vašim očevima Ibrahimu, Ishaku i Jakubu, i njihovom potomstvu poslije njih. «

Musa imenuje sudce[uredi]

 • 9 Tad sam vam ja rekao: » Ja vas ne mogu sam nositi:
 • 10 ALLAH vaš Allah vas je načinio brojnim, i evo kako ste vi danas tako brojni kao zvijezde nebeske.
 • 11 Nek' vas ALLAH, Allah vaših otaca, umnoži još tisuću puta više, i nek' vas blagoslovi kako vam je obećao:
 • 12 kako, ja sam, mogu nositi vaše pizme, žalbe i vaša osporavanja?
 • 13 Dovedite ovdje, za vaša plemena, mudre ljude, pametne i pouzdane.
 • 14 A vi ste mi odgovorili: » To što nam ti kažeš da nam je činiti dobro je. «
 • 15 Ja sam dakle uzeo vaše plemenske poglavare, ljude mudre i pouzdane, i načinio ih vašim poglavarima: tisućnicima, pedesetnicima, desetnicima, i pročelnicima, za vaša plemena. «
 • 16 Tad sam ja dao zapovijedi vašim sucima: » Vi ćete saslušati sporove vaše braće, i vi ćete pravedno odlučiti o svačijoj stvari s njegovim bratom, ili s useljenikom koji je kod njega.
 • 17 Nećete biti pristrani u suđenju: saslušajte dakle malog kao i velikog, ne bojte se nikoga, jer suđenje pripada Allahu. Ako vam se jedna stvar čini preteška, podnesite ju meni, ja ću je saslušati. «
 • 18 Dakle, ja sam vam dao zapovjedi o svemu što vam je činiti.

Pobuna Izrailova na pragu Obećane zemlje[uredi]

 • 19 Potom otišli smo mi iz Horeba; prešli smo tu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli, na putu iz *amoritske planine, kako nam to ALLAH bijaše zapovjedio, i došli smo u Kadeš-Barneau[6].
 • 20 Ja sam vam rekao: » Vi ste došli u planinu Amorita koju nam je ALLAH dao.
 • 21 To jest: ALLAH tvoj Allah ti je izručio zemlju. Uđi, uzmi ju u posjed kao što ju je ALLAH, Allah tvojih otaca, tebi obećao. Ne strahuj! Ne pusti se oboriti! «
 • 22 Tada, svi ste došli k meni, i rekli ste mi: » Pošaljimo dakle ljude ispred nas: oni će za nas osmotriti zemlje, kao i načiniti izvješće o putu kojim trebamo ući, i o gradovima u koje ćemo stići. «
 • 23 To mi se učini dobrim, i ja uzeh između vas dvanaestoricu ljudi, jednog po plemenu.
 • 24 Oni su se okrenuli za otići u planinu. Stigavši u tjesnace Eškola[7] izvidjeli ih.
 • 25 Uzeli su domaće plodove koje su donijeli u svojim rukama silazeći ovamo i podnijeli nam jedno izvješće. Oni rekoše: » Zemlja koju nam ALLAH nas Allah daje, to je jedna lijepa zemlja! «
 • 26 Ali, vi ste odbili onamo otići; vi ste se pobunili protiv ALLAHA, vašeg Allaha,
 • 27 i ogovarali ste pod vašim šatorima govoreći: »Iz mržnje protiv nas ALLAH nas je izveo iz Egipta! Da bi nas izručio u ruke *Amoritima! Da bi nas istrijebio!
 • 28 Kamo mi to dakle idemo? Naša su braća istopila našu smjelost govoreći: To je jedan narod veći i jači od nas, s velikim gradovima, utvrđenim, visokim do neba; čak smo i Anakite[8] vidjeli! «
 • 29 Ja sam vam rekao: » Ne drhtite, ne bojte se!
 • 30 ALLAH vaš Allah koji ide ispred vas, za vas će boriti se, tačno onako kako je učinio u Egiptu za vas vama na očigled,
 • 31 a u pustinji gdje si ti vidio ALLAHA svojeg Allaha nositi te kao što čovjek nosi svojeg sina, uzduž cijele ceste koju ste vi prešli da bi stigli sve do na ovo mjesto. «
 • 32 I u tu stvar, vi niste uložili svoju vjeru u ALLAHA, svojeg Allaha,
 • 33 njega koji iđaše ispred vas cestom tražeći za vas mjesto za tabor, u plamenu tokom noći da vam osvijetli cestu kojom iđaste, a u oblaku tokom dana.
 • 34 ALLAH je čuo riječi koje vi izgovaraste. On se rasrdio i načinio ovu prisegu:
 • 35 » Niti jedan od ovih ljudi, niko iz ovog pokvarenog pokoljenja, neće vidjeti dobru zemlju koju sam ja prisegao dati vašim očevima,
 • 36 izuzev Kaleba, sine Jefuneova: on, on će ju vidjeti, a njemu ću dati, kao i sinovima njegovim, zemlju koju je gazio, jer je bez suzdržavanja slijedio ALLAHA. «
 • 37 Čak i protiv mene ALLAH se razljutio radi vas. On je rekao: » Čak ni ti, onamo nećeš ući!
 • 38 Jozua, sin Zun-Nunov, koji je u tvojoj službi, onamo će ući, on; učvrsti njegovu smjelost, jer on je taj koji će učiniti Izrail baštinikom zemlje.
 • 39 A vaša djeca, o kojoj vi govorite da bi bila zarobljenicima, vaši sinovi koji još ne znaju razlikovati dobro od zla, oni će onamo ući. Njima ću ju dati, oni su ti koji će ju uzeti u posjed.
 • 40 Ali vi, okrenuti se za ponovo otići u pustinju, na put *Mora trstika. «
 • 41 Vi ste mi odgovorili: » Mi smo zgriješili protiv ALLAHA! Mi ćemo otići i boriti se, slijedeći sve što je ALLAH naš Allah nama zapovjedio. « Svaki od vas je uzeo svoju ratnu opremu, i vi ste vjerovali lako uspeti se u planinu.
 • 42 Tad mi je ALLAH rekao: » Vi se nećete uspeti! Vi se nećete tući, jer ja nisam usred vas! Ne pustite se svladati od neprijatelja svojih!
 • 43 Ja sam vam govorio, ali vi me niste slušali; vi ste bili protivni savjetu ALLAHOVOM, i u svojoj oholosti, vi ste se uspeli u planinu.
 • 44 Tad su Amoriti koji nastanjuju tu planinu izišli vama u susret i, kao jedan roj pčela, oni su vas proganjali; raskomadali su vas od Seira sve do Horma.
 • 45 Vraćajući se, plakali ste pred ALLAHOM; ali ALLAH nije slušao vaš glas, on vam nije priklonio uha.
 • 46 I vi ostadoste dugo vremena u Kadešu, tako dugo kako tu bijaste već ostali[9].
 • 2 1 Potom vratili smo se mi prema pustinji, na put od *Mora trstika, kako mi to ALLAH bijaše rekao, i dugo smo vremena obilazili planinu Seir[10].


Prijelaz zemljama Edom, Moab i Amon[uredi]

 • 2 Potom mi je ALLAH rekao:
 • 3 » Dugo vremena vi obilazite tu planinu: okrenite se prema sjeveru!
 • 4 Daj narodu ovu zapovijed: Vi ćete prijeći na područje vaše braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru. Oni će vas se plašiti, ali se pazite:
 • 5 ne počinjite protiv njih ništa[11], ja vam neću ništa dati u njihovoj zemlji, čak ni za stopu na što položiti, jer Ezavu sam ja u posjed planinu Seir.
 • 6 Hranu koju ćete jesti, od njih ćete kupovati po cijeni novca; čak i vodu koju ćete piti, vi ćete ju pribavljati od njih po novčanoj cjeni.
 • 7 Jer ALLAH tvoj Allah te blagoslovio u svim tvojim činovima, on poznaje tvoj hod ovom velikom pustinjom; evo 40 godina da je ALLAH Allah tvoj s tobom, a ti nisi oskudijHavao u ničemu. «
 • 8 Potom, polazeći od svoje braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru, mi smo prošli cestom iz Arabe koja dolazi iz Ejlata i iz Esion-Gevera. Mi smo se okrenuli za proći pravcem pustinje Moab[12].
 • 9 A ALLAH mi je rekao: » Ne napadajte Moab, ne zamećite borbe protiv njega; neću ti ništa dati u posjed u njegovoj zemlji, jer sinovima Lutovim sam ja dao Ar[13] u posjed.
 • 10 - Emiti ju nastanjivahu otprije, jedan velik narod, i visokog rasta poput Anakita[14];
 • 11 oni bijahu cijenjeni kao i Refaiti[15], na način Anakita, ali Moabiti njih nazivahu Emitima;
 • 12 a ranije Seir nastanjivahu isto i Horiti; sinovi Ezavljevi ih razvlastiše i istisnuše ispred sebe, i oni sta-novahu na njihovom mjestu, kao što je Izrail učinio za zemlju koja je u njegovom posjedu, onu koju mu je ALLAH dao. –
 • 13 Sada, na put, prođite klance Zereda[16]. « I mi smo prošli klance Zereda.
 • 14 Trajanje našeg hoda od Kadeš-Barnea sve do prijelaza tjesnaca Zereda bijaše 38 godina - sve dok čitavo pokoljenje ratnika nije potpuno nestalo iz tabora, kako to ALLAH njima bijaše prisegao;
 • 15 čak i ruka ALLAHOVA bijaše nad njima za potjerati ih iz tabora, sve dok nisu potpuno nestali.
 • 16 A kad je smrt učinila da potpuno nestanu svi ti ratnici iz sredine naroda,
 • 17 ALLAH mi je govorio ovako:
 • 18 » Danas ćeš ti proći područje Moaba, kroz Ar.
 • 19 Ti ćeš doći nasuprot sinovima Amonovim; ne napadaj ga, ne upuštaj se protiv njih; ja ti neću ništa dati u posjed, jer sam sinovima Lutovim to dao u posjed.
 • 20 - To je bilo smatrano također kao jedna zemlja Refaita; Refaiti su tu odranije obitavali, Amoniti su ih zvali Zamzumitima;
 • 21 oni bijahu jedan veliki narod, brojan i visokog rasta kao Anakiti, ali ih ALLAH bijaše istrijebio pred Amonitima; ovi su ih lišili posjeda i nastanili se na njihovom mjestu.
 • 22 ALLAH isto tako bijaše za sinove Ezavljeve učinio koji nastanjuju Seir, istrijebljujuvći ispred njih Horite, koji bijahu lišeni posjeda a, oni se nastaniše na njihovom mjestu sve do danas;
 • 23 a Aviti koji nastanjivahu sela sve do Gaze, Kaftoriti[17] koji dolaze iz Kaftora njih bijahu istrijebili i stanovali na njihovom mjestu-.

Osvajanje kraljevstva Sihon[uredi]

 • 24 Na put, idite, prođite tjesnace Arnona[18]! Gledaj, ja sam ti predao u ruke Sihon*Amorita,kralja Hešbona, i njegovu zemlju. Počni ju uzimati u posjed, započni bitku protiv njega.
 • 25 U ovaj dan, ja počinjem stavljati užas i strah od tebe na lica narodova koji stanuju pod svim nebesima; kad budu oni slušali govoriti o tebi, drhtaće oni i strijepiti pred tobom. «
 • 26 Dakle, iz Pustinje Kedemot[19], ja sam poslao glasonoše u Sihon, Kralju Hešbona, s riječima mira:
 • 27 » Pusti me proći cestom kroz tvoju zemlju! Ja ću ići cestom, ne skrećući ni desno ni lijevo;
 • 28 hrana koju ću jesti, ti ćeš me njiome opskrbiti po cijeni novca, i voda koju ću piti, ti ćeš mi ju dati po cijeni novca. Pusti me jednostavni proći pješice,
 • 29 kao što su mi dopustili sinovi Ezavljevi koji nastanjuju Ser, i Moabiti koji stanuju u Aru, sve dok ja ne prijeđem Jordan, da bih stigao u zemlju koju nam je ALLAH Allah naš dao. «
 • 30 Ali Sihon, kralja Hešbona, nas nije htio pustiti proći kod njega, jer ALLAH tvoj Allah učini njegov duh nesvitljivim i njegovo * srce tvrdokornim, da bi nam ga predao tog dana.
 • 31 I ALLAH mi je rekao: » Gledaj, ja sam ti počeo izručivati u posjed njegovu zemlju. «
 • 32 Sihon iziđe nama u susret, on i sav njegov narod, za boriti se u Jahasu.
 • 33 I ALLAH, Allah naš izruči nam ga: mi smo ga potukli, kao i sinove njegove i sav njegov narod.
 • 34 Tada, mi smo zauzeli sve njihove gradove, i prokleli[20] svaki grad: ljude, žene i djecu; nismo ostavili preživjeti nikoga.
 • 35 Samo smo stoku sačuvali kao plijen, kao i plijen iz gradove koje smo zauzeli.
 • 36 Od Aroera koji je na rubu klanaca Arnona i od grada koji je na dnu klanaca sve do Galada, nije za nas bilo neosvojivog grada: ALLAH naš Allah nam je sve predao.
 • 37 Samo se zemlji sinova Amonovih nisi primakao: sav rub klanaca Jaboka, gradovi planinski i sva mjesta koja nam ALLAH naš Allah bijaše zabranio.

Zauzeće kraljevstva Og[uredi]

 • 3 1 Okrenuli smo se za poći u smjeru Bašana[21], ali Og, kralj Bašana, je izišao nama u susret, on i sav narod njegov, za tući se u Edreiu.
 • 2 ALLAH mi je rekao: » Ne boj se njega, jer ja sam ti ga izručio u ruke tvoje, sa svim narodom i svom zemljom njegovom, postupićeš s njim kao i što si postupio sa Sihonom, kraljem *Amorita, koji nastanjuju Hešbon. «
 • 3 A ALLAH naš Allah izručio nam je u naše ruke Oga, kralja Bašana, i sav njegov narod koji smo sav pobili ne ostavivši nikog preživjeti.
 • 4 Tada smo mi zauzeli sve njegove gradove, i nije bilo kod njih mjesta koje mi ne bijasmo zauzeli. Bilo je 60 tih gradova, sva oblast Argova u Bašanu gdje vladaše Og,
 • 5 ništa osim gradova utvrđenih visokim zidom i vratima s dva zasunuta krila, ne računajući jedan broj sela.
 • 6 I mi smo ih prokleli[22]! kao što smo bili učinili za Sihona, kralja Hešbona; mi smo prokleli svaki grad: ljude, žene i djecu.
 • 7 A sačuvali smo mi kao plijen stoku i plijen iz gradova.

Podjela zemlje Galad[uredi]

 • 8 Mi bijasmo tada uzeli njihovu zemlju kraljevima *amoritskim s one strane Jordana, od klanaca Arnona sve do planine Hermon[23]
 • 9 - ljudi iz Sidona zvali su Hermon Sisionom, *Amoriti su ga zvali Senir -.
 • 10 Mi bijasmo zauzeli sve gradove Visoravni, sav Galad i sav Bašan[24] sve do Salka i Edreia, gradova Bašana gdje vladaše Og.
 • 11 No Og, kralja Bašana, bijaše jedini koji je preostao od posljednjih Refaita; i njegov ležaj, jedan ležaj od željeza, nije li onaj koji se vidi u Raba kod Amonita? Ima devet lakata[25] dužine i četiri širine -.
 • 12 Ta zemlja, mi ju bijasmo uzeli. Polovica brda Galada i njihovi gradovi, počev od Aroera na klancima Arnona, ja sam ih dao ljudima Rubenovim i Gadovim.
 • 13 Ostatk Galada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, ja sam njegovu polovicu dao plemenu Manase; svo područje Argova[26] sa svim Bašanom, zove se zemlja Refaita.
 • 14 Jair, sin Manasejev, uzeo je svo područje Argova sve do teritorije Gešurita i Makatita[27]. On je svojim imenom nazvao krajeve Bašana, koje se i danas još imenuje »taborište Jairovo «.
 • 15 A Makiru[28] sam ja dao Galad.
 • 16 Ljudima Rubenovim i Gadovim sam ja dao ono što ide od Galada sve do Arnona - svršetak klanaca biće granicom[29] - i sve do Jaboka, granice sinova Amo-novih
 • 17 s Arabom - Jordan će služiti granicom - od Kinereta do mora Arabe, Slanog mora pod obroncima Pisge[30] prema istoku.
 • 18 Tada ja sam vam dao svoje zapovijedi: » ALLAH vaš Allah je taj koji vam je dao tu zemlju u posjed. Vi svi, ratnici, vi ćete prijeći Jordan u bojnom poretku ispred sinova Izrailovih;
 • 19 samo vaše žene, vaša djeca i vaša stada - ja znadem da vi imate mnogo stada - stanovaće u gradovima koje sam vam ja dao,
 • 20 sve dok ALLAH ne dadne odmor vašoj braći kao i vama, i dok oni također ne zaposjednu zemlju koju je ALLAH vaš Allah njima dao s one strane Jordana[31], i dok se vi ne vratite svaki svojem posjedu, onom koji sam vam ja dao. «
 • 21 Tada, Jozui, ja sam dao svoje zapovijedi: » Ti si svojim vlastitim očima vidio što je ALLAH, Allah vaš učinio onoj dvojici Kraljeva; ALLAH će učiniti isto toliko svim kraljevstvima s druge strane.
 • 22 Ne imajte straha od njih, jer ALLAH, vaš Allah sam, vojuje za vas. «

Musa neće moći ući u Kanan[uredi]

 • 23 Ja sam tada izmolio naklonost ALLAHOVU:
 • 24 » ALLAHe Bože, ti si učinio da počne uviđati sluga tvoju tvoju veličinu i snagu tvoje ruke. Imade li ijedan Allah na nebu i na zemlji koji jednači tvojim činovima i tvojoj moći?
 • 25 Dozvoli da je prijeđem na drugu stranu, i da vidim dobra zemlje koja je s one strane Jordana, tu dobru planinu i Liban!«
 • 26 Ali ALLAH se rasrdi na mene radi vas, i nije me slušao; ALLAH mi je kazao: » Dosta! Prekini mi govoriti o toj stvari! «
 • 27 Uspni se na brdo Pisgau[32], digni oči prema zapadu i prema sjeveru, prema jugu i prema istoku; povledaj s oba svoja oka: ti ćeš samo ovuda prijeći Jordan.
 • 28 Izdaj svoje zapovijedi Jozui, osmjeli ga učvrsti, jer on je taj koji će prijeći Jordan pred narodom ovim, on je taj koji će ga učiniti baštinikom zemlje koju gledaš. «
 • 29 I mi smo ostali i dolini nasuprot Bet-Peora[33].

Primjena Božjeg zakona[uredi]

 • 4 1 A sada, Izraile, saslušaj zakone i običaje koje vas ja sam počavam primijenjivati: tako ćete vi živjeti i zaposjesti zemlju koju vam daje ALLAH, Allah vaših otaca.
 • 2 Vi nećete ništa dodati riječima zapovijedi koje vam ja dajem, i nećete im ništa ni oduzeti, da bi sačuvali zapovijedi ALLAHA vašeg Allaha, koje sam vam ja dao.
 • 3 Vlastitim ste vi očima vidjeli što je ALLAH učinio Bal-Peoru; sve one koji bijahu slijedili *Bala Peorova, ALLAH tvoj Allah istrijebio je iz tvoje sredine,
 • 4 dok vi, pristaše ALLAHA vašeg Allaha, vi ste danas svi na životu.
 • 5 Gledajte, ja vas poučavam zakonima i običajima, kako mi ih je ALLAH Allah moj meni zapovjedio, da biste ih vi primijenjivali kad budete u zemlji gdje ćete ući da ju zaposjednete;
 • 6 vi ćete ih čuvati, vi ćete ih primijenjivati: to je ono što će vas učiniti pametnim i mudrim u očima narodâ koji će svi čuti te zakone; oni će reći: » Ovaj veliki narod ne može biti, a da nije jedan velik' pametan i mudar narod! «
 • 7 U stvari, koji veliki narod ima Allahove da mu se približe kao što ALLAH naš Allah učini svaki put kad ga mi pozovemo?
 • 8 I koji veliki narod ima zakone i običaje tako pravedne kao sav taj Zakon koji ja stavljam pred vas danas?
 • 9 Ali pazi se, čuvaj se dobro da ne zaboraviš stvari koje si vidio vlastitim očima; tokom čitavog života svojeg, da ne iziđu iz tvog *srca. Ti ćeš svoje sinove i svoje unuke upoznati s njima.

Otkrovenje na brdu Horeb[uredi]

 • 10 Bio si uspravljen u prisutnosti ALLAHA svojeg Allaha, u dan kad mi je ALLAH rekao: » Prikupi narod kod mene; ja ću mu objaviti riječi koje će ga naučiti da me štuje[34] dok su u životu na zemlji, i da ih nauče sinovi njihovi. «
 • 11 I tog dana, vi ste se približili, vi ste stajali u podnožju planine: ona je bila u vatri, buktjela sve do neba, u tmuši oblaka i u mrkloj noći.
 • 12 I ALLAH vam je govorio iz vatre: jedan glas govoraše, i vi ga slušaste, ali vi ne zamijetiste nikakvog obličja, ne bijaše ničeg drugog osim glasa.
 • 13 On vam priopći *savez svoj, deset riječi[35] koje vam on zapovijedi primijenjivati, i on ih je napisao na dvjema kamanim pločama.
 • 14 A meni, ALLAH mi je zapovjedio tada da vas poučim zakonima i običajima da biste ih primijenjivali u zemlji kamo ćete ići zaposjesti ju.

Opomena protiv idola[uredi]

 • 15 Pazite se dobro: vi niste vidjeli nikakvog obličja u dan kad vam je ALLAH govorio u Horebu[36], iz vatre.
 • 16 Nemojte se iskvariti praveći idol, bilo kakvo obličje božanstvu[37],
 • 17 lik čovjeka ili žene, lik bilo koje životinje zvijeri zemaljske ili bilo koje ptice koja leti nebom,
 • 18 sliku bilo koje životinje koja gmiže tlom, ili bilo koje ribe koja živi u vodama pod zemljom.
 • 19 Nećeš dizati oči spram neba, gledati spram sunca, mjeseca ili zvijezda, svu vojsku nebesku, i dopustiti si klanjati se pred njima i služiti im. Jer oni su dio koji je ALLAH Allah tvoj dao svim narodima koji su posvuda pod nebom;
 • 20 ali vi, vas je Allah uzeo i izveo iz Egipta, iz te peći[38] za topiti željezo, da postanete njegov narod, njegova baština, kao što ste to danas.
 • 21 ALLAH se naljuti protiv mene radi vas, i on je prisegao da ja neću prijeći Jordana, i da ja neću ući u dobru zemlju koju je ALLAH Allah tvoj tebi dao u baštinu.
 • 22 Ja ću dakle umrijeti u ovoj zemlji ovdje, ne prešavši Jordana; ali vi, vi ćete ga prijeći i zaposjesti tu dobru zemlju.
 • 23 Pazite se dobro da ne zaboravite *savez koji je ALLAH vaš Allah sklopio s vama, i da si ne pravite jedan idol, jedan lik svega šti ti je ALLAH tvoj Allah zabranio zabranio predstavljati.
 • 24 Jer ALLAH je jedna proždiruća vatra, on je ljubomoran Allah[39].
 • 25 Kad budeš imao sinove i unuke i kad budete jedan star naraštaj u zemlji, ako se iskvarite praveći jedan idol, jedan lik što god da on jest, akovi učinite ono što je zlo u očima ALLAHA tvojeg Allaha da ga tako napadneš,
 • 26 tada, ja danas uzimam za svjedoka protiv vas zemlju i nebo: vi ćete nestati odmah iz zemlje koju ćete uzeti u posjed prelazeći Jordan, nećete produžiti svojih dana: bićete potpuno istrijebljeni.
 • 27 ALLAH će vas raspršiti među narodima, i ostaće od vas samo jedan mali broj među narodima, ondje gdje vas ALLAH bude odveo[40].
 • 28 Ondje, vi ćete služiti Allahovima koji su djelo ruke ljudske: od drveta, kamena, nesposobni da vide i čuju, da jedu i osjećaju.
 • 29 Tada, odatle, vi ćete tražiti ALLAHA tvojeg Allaha; ti ćeš ga i naći budeš li ga tražio svim svojim srcem, svim svojim bićem.
 • 30 Kad budeš u tjeskobi, kad ti sve to dođe, u nadolazećim danima, ti ćeš dospjeti do samog ALLAHA svojeg Allaha, ti ćeš čuti njegov glas.
 • 31 Jer ALLAH tvoj Allah je jedan milosrdan Allah, on te neće uništiti, on neće zaboraviti*savez prisegnut tvojim očevima[41].

Izrailova privilegija[uredi]

 • 33 Ispitaj dakle dane od početka, one prije tebe, od dana kad Allah stvori čovječanstvo na zemlji, ispituj s jednog na drugi kraj svijeta: Je li što bilo tako veliko[42]? Je li se čulo nešto slično? Je li se dogodilo jednom narodu da kao ti čuje glas Allaha koji govori iz vatre, i da ostane živ?
 • 34 Ili, je li ijedan Allah nastojao doći uzeti za sebe jedan narod iz sredine drugog i to putem nevolja, *znakova i čuda, putem bojHava, svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, putem velikih užasa[43], na način na koji je ALLAH vaš Allah učinio za vas u Egiptu pred tvojim očima?
 • 35 Tebi, bilo ti je dano vidjeti, da znaš da je to ALLAH koji je Allah: nema drugog osim njega.
 • 36 S neba, on ti je dao čuti njegov glas da bi te podučio; na zemlji, dao ti je on vidjeti njegovu veliku vatru, i iz sredine vatre čuo si ti njegove riječi[44].
 • 37 Zato što je volio tvoje očeve, on njihovo potomstvo izabrao poslije njih i izveo te iz Egipta pred sobom[45] svojom velikom silom,
 • 38 za razvlastiti pred tobom narode veće i jače od tebe, za uvesti tebe u njihovu zemlju i dati je tebi u baštinu, ono što se danas događa.
 • 39 Priznaj ga danas, i reci u svom *srcu: ALLAH je taj koji je Allah, gore u nebu i dolje na zemlji; nema drugog.
 • 40 Čuvaj njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas za tvoju sreću i onu tvojih sinova poslije tebe, da ti produžiš svoje dane na zemlji koju ti ALLAH Allah tvoj daje, za sve dane.

Tri grada utočišta u Transjordaniji[uredi]

 • 41 Tada Musa odvoji tri grada s one strane Jordana, prema izlasku sunca[46],
 • 42 kao mjesto utočišta za ubojicu koji ubije svojeg bližnjeg, jednog čovjeka kojeg kojeg nije od ranije mrzio. Sklanjajući se u jedan od tih gradova, ubojica će spasiti život[47].
 • 43 To su Beser[48] u pustinji, na Visoravni, za Rubenove ljude, Ramod-Galad za one od Gadovih, i Golan u Bašanu za one Manasejeve.
 • 44 Takav je Zakon koji Musa prenese sinovima Izrailovim.

Druga Musina besjeda[uredi]

 • 45 Evo ukaza, evo zakona i običaja koje Musa proglasi za sinove Izrailove po njihovom izlasku iz Egipta,
 • 46 kad bijahu s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet-Peora. Bijaše to u zemlji Sihon[49], kralj *Amorita, koji je stanovao u Hešbonu: Musa i sinovi Izrailovi bijahu ga potukli po svojem izlasku iz Egipta,
 • 47 i bijahu zaposjeli njegovu zemlju i zemlju Oga, kralja Bašana - bijahu to dva kralja *Amorita, s one strane Jordana, na istoku sunca[50]
 • 48 od Aroera, koji je na rubu klanaca Arnona, sve do brda Sion[51], to jest do Hermona,
 • 49 sa svom Arabom[52], s one strane Jordana prema istoku, sve do mora Arabe pod obroncima Pisga.

Deset zapovijedi[uredi]

 • 5 1 Musa sazva sav Izrail i reče im: Saslušaj Izraile, zakone i običaje koje ću vam ja danas priopćiti na vaše vlastite uši; vi ćete ih upoznati i primijienjivati.
 • 2 ALLAH naš Allah je sklopio jedan *savez s nama u Horebu[53].
 • 3 Nije on s našim očevima sklopio taj savez, no s nama, s nama koji smo danas ovdje, svi živi.
 • 4 ALLAH je s vama licem u lice govorio na planini, iz sred vatre;
 • 5 a ja, ja sam se tad držao između ALLAHA i vas, za priopćiti vam riječi ALLAHOVE, jer vi se bojaste vatre i ne bijaste se uspeli na planinu. On je rekao:
 • 6 » Ja sam taj ALLAH tvoj Allah, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
 • 7 Ti nećeš imati drugih Allahova nasuprot meni.
 • 8 Ti nećeš praviti idole, ništa što ima oblik onoga što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
 • 9 Ti se nećeš klanjati pred tim Allahovima i nećeš im služiti, jer ja sam ALLAH Allah tvoj, jedan ljubomoran[54] Allah, koji progoni grijehove otaca kod sinova sve do u treći i četvrti naraštaj - ako li me mrze –
 • 10 ali koji dokazuje svoju vjernost tisućama pokoljenja ako me vole i izvršavaju moje zapovijedi.
 • 11 Ti nećeš bUzeirzložno[55] izgovoriti imena ALLAHA tvojeg Allaha, jer ALLAH ne odrješava onome koji bUzeirzložno ime njegovo izgovori.
 • 12 Da se čuva dan *šabata držeći ga svetim kako ti je to ALLAH Allah tvoj zapovjedio.
 • 13 Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
 • 14 ali sedmi dan, taj je šabat[56] ALLAH tvojeg Allaha, ti nećeš obavljati nikakvog posla, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoje govedo, ni tvoj magarac, niti ijedna tvoja životinja, ni useljenik kojeg imaš u svojim gradovima, da bi se tvoj sluga i sluškinja tvoja odmorili poput tebe.
 • 15 Sjetićeš se da i ti bijaše robom u zemlji egipatskoj, i da te je ALLAH tvoj Allah izveo snažnom i ispruženom rukom; zato ti je ALLAH Allah tvoj zapovjedio da primjenjuješ dan *šabata.
 • 16 Štuj svojeg oca i majku svoju, kako ti je to ALLAH tvoj Allah zapovjedio, da bi se tvoji dani produljili i da budeš sretan na zemlji koju ti je dao ALLAH Allah tvoj.
 • 17 Ti nećeš počiniti ubojstva.
 • 18 Ti nećeš počiniti preljube.
 • 19 Ti nečeš počiniti otmice[57].
 • 20 Ti nećeš krivo[58] posvjedočiti protiv bližnjeg svog.
 • 21 Ti nećeš zažudjeti žene bližnjega svoga. Ti nećeš polakomiti se ni za kućom svojeg bližnjeg, ni njegovim poljima njegovim slugom, njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili njegovim magaretom, niti bilo što što pripada bližnjemu tvome. «
 • 22 Ove riječi, ALLAH ih je rekao svem skupuna planini, iz sred vatre, oblaka i mrkle tmine, jednim snažnim glasom, i ništa nije dodavao; on ih je napisao na dvjema kamenim pločama, koje je predao meni.

Musa, glasnogovornik Allaha[uredi]

 • 23 Kad ste saslušali glas koji je dolazio iz sred vatre, iz užarenja planine u vatri, sve vase plemenske poglavice i vaši *poglavari su se primaknuli k meni
 • 24 i rekli su mi oni s vaše strane: « Evo nam je ALLAH Gospodar naš pokazao svoju slavu i svoju veličinu, i mi smo čuli njegov glas iz sred vatre: danas mi smo vidjeli da Allah može govoriti čovjeku i ostaviti mu život!
 • 25 A sada, zašto umrijeti progutan od te velike vatre? Ako nastavimo slušati glas ALLAHA našeg Allaha, mi ćemo umrijeti.
 • 26 Je li se ikad dogodilo jednom čovjeku da kao mi čuje glas Allaha živog govoriti iz sred vatre, i da ostane u životu[59]?
 • 27 Tvoje je dakle približiti se i saslušati sve riječi ALLAHA, Gospodara našeg: ti, ti ćeš nam ponovo izreći sve ono što ti ALLAH Gospodar naš bude rekao, a mi ćemo saslušati, mi ćemo to primijeniti. «
 • 28 ALLAH je čuo sve riječi koje vi uputiste meni; ALLAH mi je rekao: »Ja sam čuo sve riječi koje ti je narod uputio: oni su dobro učinili rekavši sve to.
 • 29 Da samo ostanu odlučni u bogobojaznosti i vječitom pridržavanju svih mojih zapovijedi, za svoju sreću i onu svojih sinova, za uvijek!
 • 30 Idi im reći: Vratite se k šatorima svojim!
 • 31 A ti, zadrži se ovdje sa mnom; ja ću ti reći svaku zapovijed, zakone i običaje kojima ćeš ih ti podučiti da bi ih primjenjivali u zemlji koju im dajem da ju zaposjednu. «
 • 32 Vi ćete paziti da postupate kako vam je to zapovjedio ALLAH Gospodar vaš, da ne skrećete ni desno ni lijevo.
 • 33 Ići ćete uvijek putem koji vam je ALLAH Allah vaš propisao, da biste ostali na životu da budete sretni i da produžite dane svoje u zemlji koju će te zaposjesti.

Ti ćeš voljeti ALLAHA svojeg Allaha[uredi]

 • 6 1 Evo zapovjedi, zakona i običaja što je ALLAH, Allah vaš zapovjedio da vas poučim primijenjivati u zemlji gdje ćete prijeći zaposjesti ju,
 • 2 da bi se bojao ALLAHA svojeg Allaha ti, tvoj sin i tvoj unuk, čuvajući svih dana svojeg života sve njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem, da se tvoji dani produže.
 • 3 Ti ćeš slušati, Izraile, i pazićeš da ih primijenjuješ: tako ćeš ti biti sretan, a vi ćete postati vrlo brojni, kako ti je to obećao ALLAH, Allah tvojih otaca, u jednoj zemlji bujnoj od meda i mlijeka[60].
 • 4 SLUŠAJ, Izraile! ALLAH naš Allah je JEDAN ALLAH[61].
 • 5 Ti ćeš voljeti ALLAHA svojeg Allaha svim srcem svojim, svim svojim bićem, svom snagom svojom.
 • 6 Riječi zapovijedi koje ti dajem danas biće nazočne u tvom *srcu;
 • 7 ti ćeš ih ponavljati[62] svojim sinovima; ti ćeš ih govoriti kad budeš ostajao u domu svojem, kad budeš išao cestom, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
 • 8 načinićeš si jedan znak privezan na ruci, jednu oznaku stavljenu između svojih očiju[63];
 • 9 napisaćeš ih ti na dovratcima svojeg doma i na ulazu u grad svoj.

Izrail ne smije zaboraviti svojeg Allaha[uredi]

 • 10 Kad ALLAH Allah tvoj bude te uveo u zemlju koju je prisegao tvojim očevima, Ibrahimu, Ishaku i Jakubu, da će tebi dati - zemlju velikih i dobrih gradova koje ti nisi sagradio,
 • 11 kuća punih svakovrsnim dobrim stvarima koje ti nisi tu stavio, nakapnica posve pripravnih koje ti nisi iskopao, vinograda i maslinika koje ti nisi zasadio - tada, kad ti budeš jeo do sitosti,
 • 12 čuvaj se dobro da ne zaboraviš ALLAHA koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
 • 13 ALLAH tvoj Allah je taj koga ćeš se bojati, on je taj kojem ćeš služiti, njegovo je ime prisega tvoja.
 • 14 Vi nećete slijediti drugih Allahova među onima od naroda koji vas okružuju,
 • 15 jer ALLAH tvoj Allah je jedan ljubomoran[64] Allah usred tebe. Pazi dobro da se da se gnjev ALLAHA Allaha tvojeg ne rasplamsa protiv tebe, i da te ne istrijebi s površine zemlje.
 • 16 Vi nećete stavljati na kušnju[65] ALLAHA svojeg Allaha kako ste to bili učinili u Massau.
 • 17 Pažljivo ćete čuvati zapovijedi, ukaze i zakone ALLAHA svojeg Allaha, ono što ti je propisao.
 • 18 Činićeš ti ono što je pravo i dobro u očima ALLAHA vašeg Allaha, da bi bio sretan i zaposjeo dobru zemlju koju ALLAH je obećao prisegom tvojim očevima,
 • 19 potiskujući daleko od tebe sve neprijatelje tvoje kako je to ALLAH i obećao.
 • 20 A sutra, kad će te tvoj sin upitati: » Zašto ti ukazi, ti zakoni i ti običaji koje vam je ALLAH Allah naš propisao? «
 • 21 tada, ti ćeš reći svojem sinu: » Mi bijasmo *Faraonovi robovi u Egiptu, ali, snažnom rukom, ALLAH nas je izveo iz Egipta;
 • 22 ALLAH je pred našim očima načinio velike znakove i velika čuda na nesreću Egipta, Faraona i sve kuće njegove.
 • 23 A mi, nas je izveo odande da bi nas uveo u zemlju koju je prisegom obećao našim očevima, da bi nama dao.
 • 24 ALLAH nam je zapovjedio primijenjivati sve te zakone i bojati[66] se ALLAHA našeg Allaha, da budemo sretni svaki dan, i da nas sačuva žive kao što smo to danas.
 • 25 A mi ćemo biti pravedni ako pazimo primijenjivati svu tu zapovijed pred ALLAHOM našim Allahom kako nam je on to zapovjedio. «

Izrail, narod posvećen ALLAHU[uredi]

 • 7 1 Kad te ALLAH Allah tvoj bude uveo u zemlju koju ćeš zaposjesti, i kad bude otjerao pred tobom brojne narode, Hitite, Girgašite, *Amorite, Kanaance, Perizite, Hivite i Jebuzite, sedam naroda brojnijih i jačih od tebe,
 • 2 kad ti ALLAH Allah tvoj bude izručio u ruke i kad ih budeš potukao, ti ćeš ih potpuno posvetiti prokletstvu[67]. Ti nećeš sklapati saveza s njima, i nećeš im ukazati milost.
 • 3 Nećeš sklapati brakova s njima, i nećeš davati svojih kćeri njihovim sinovima, nećeš uzimati njihove kćeri za svog sina,
 • 4 jer bi to odvratilo tvojeg sina da me slijedi[68] i on bi služio drugim Allahovima; gnjev ALLAHOV bi se zapalio protiv tebe i odmah bi te istrijebio.
 • 5 Već evo što ćete vi učiniti tim narodima: njihovi *oltari vi ćete ih potpuno uništiti; njihove stele, vi ćete ih polomiti, njihove svete stubove, vi ćete polomiti[69], a njihovi idoli, vi ćete ih spaliti.
 • 6 Jer ti si jedan narod posvećen ALLAHU tvojem Allahu; ti si taj koga je ALLAH izabrao da postane njegovim narodom koji je njegov vlastiti dio među svim pucima koji su na površini zemlje.

Vjernost ALLAHOVA svojem savezu[uredi]

 • 7 Ako se ALLAH posvetio vama i izabrao vas, to nije zbog toga što bijaste naEjjrojniji narod, jer vi bijaste najmanji od svih narodova.
 • 8 Ako je ALLAH snažnom rukom vas izveo i iskupio vas iz kuće ropstva, iz ruke *Faraona, kralja Egipta, to je zato što vas ALLAH voli i drži prisegu danu vašim očevima .
 • 9 Ti ćeš priznati da je ALLAH Allah tvoj koji je Allah, istinski Allah; on čuva svoj *savez i svoju vjernost tokom tisuću naraštaja onima koji ga vole i čuvaju njegove zapovijedi,
 • 10 ali on uzvraća izravno onome ko ga mrzi, on mu učini da nestane; on ne dopušta čekati onome ko ga mrzi, on mu uzvraća izravno.
 • 11 Ti ćeš paziti na zapovijedi, zakone i običaje koje ti danas zapovijedam primijenjivati.
 • 12 I pošto ste saslušali te običaje, da biste ih pazili i primijenjivali, ALLAH Allah tvoj čuvaće ti *savez i vjernost koje je prisegao očevima tvojim.
 • 13 On će te voljeti, blagosloviti, učiniti brojnim i blagosloviti plod krila tvojeg i tla tvojega, tvoje žito, tvoje novo vino i tvoje ulje, tvoje steone krave i sjanjene[70] ovce, na zemlji koju je prisegao tvojim očevima da će dati tebi.
 • 14 Ti ćeš biti blagoslovljeniji no svi narodi, neće biti neplodnosti kod tebe ni muškaraca niti žena, kao ni tvoje stoke.
 • 15 ALLAH će udaljiti od tebe sve bolesti i sve zlokobne epidemije iz Egipta, koje ti dobro poznaješ; on ti ih neće dosuditi i poslaće ih svim onima koji te mrze.
 • 16 Ti ćeš uništiti sve narode koje ti ALLAH Allah tvoje bude izručio ne sažaljHavajući se na njih; nećeš služiti njihovim Allahovima: bila bi to jedna klopka za tebe.

ALLAH, zaštitnik svojeg naroda[uredi]

 • 17 Ako bi ti rekao sam sebi: » Ovi su narodi brojniji od mene, kako bih ja njih mogao razvlastiti? «
 • 18 Ne boj se! Prisjetićeš se onog što je ALLAH tvoj Allah učinio *Faraonu i svem Egiptu,
 • 19 tih velikih dokaza koje si vidio svojim očima, tih *znakova i tih čuda, sjećnja snažne ruke i pružene ruke ALLAHA tvojeg Allaha kad te je izveo; eh dobro! ALLAH Allah tvoj uičiniće isto toliko svim onim narodima kojih bi se ti mogao uplašiti.
 • 20 I čak će ALLAH tvoj Allah poslati im stršene[71] sve do nestanka onih koji bi ostali i skrivali se pred tobom.
 • 21 Ne drhti pred njima, jer je usred tebe, ALLAH Allah tvoj, jedan velik i strašan Allah.
 • 22 ALLAH Allah tvoj otjeraće pred tobom te narode malo po malo: ti njih nećeš moći odmah uništiti, jer bi inače divlje životinje postale brojnije od tebe.
 • 23 Ipak ALLAH Allah tvoj izručiće ti te narode i bacaće na njih veliku paniku sve dok oni ne budu istrijebljeni.
 • 24 On će njihove kraljeve izručiti u tvoje ruke, ti ćeš učiniti da nestane njihovo ime ispod neba; niko neće opstajati pred tobom, sve dok ih ne budeš istrijebio.
 • 25 Idoli njihovih Allahova, ti ćeš ih spaliti. Ne dopusti sebi pasti u zamku putem žudnje za njihovom oblogama od srebra i zlata[72], jer to je jedna gnusnost za ALLAH tvojeg Allaha.
 • 26 Ti nećeš unijeti ni jedan ogavni predmet u svoju kuću, jer bićeš posvećen prokletstvu[73] kao i on. Ti ćeš ga prokleti potpuno i držaćeš ga ogavnim, jer on je posvećen prokletstvu.

ALLAH je odgajao Izrail u pustinji[uredi]

 • 8 1 Sva zapovijed što ti dajem danas, vi ćete paziti da ju primijenjujete da biste živjeli, postali brojni i da biste zaposjeli zemlju koju je ALLAH obećao prisegom vašim očevima.
 • 2 Ti ćeš se sjećati čitave ceste koju ti je ALLAH Allah tvoj dao prelaziti po pustinji otprije 40 godina, da bi te osiromašio; tako te je on provjeravao da sazna što to bijaše u tvom *srcu[74] i da li bi ti, da ili ne, pazio njegove zapovijedi.
 • 3 On te osiromlašio, on te izgladnio i dao ti jesti manu koju ni ti ni tvoji očevi ne poznavaste, da bi priznao da čovjek ne živi samo od kruha, već da živi od svega onog što iziđe iz usta ALLAHOVIH[75].
 • 4 Tvoj se ogrtač nije iskrzao na tebi, tvoja noga nije natekla u tih 40 godina
 • 5 i ti priznaj, kad razmisliš, da te ALLAH Allah tvoj odgajaše kao što to čini jedan čovjek sa svojim sinom.

Iskušenja u obećanoj zemlji[uredi]

 • 6 Ti ćeš čuvati zapovijedi ALLAHA tvojeg Allah, a slijedeći njegove putove i bojeći ga se.
 • 7 ALLAH Allah tvoj te uveo u dobru zemlju, jednu zemlju potoka, izvora, podzemnih voda izvirućih u ravnicama i u *planinama,
 • 8 jednu zemlju žita i ječma, vinograda, smokvika i mogranja, zemlju maslinovog ulja i meda,
 • 9 jednu zemlju gdje ćeš ti jesti kruha bez određJahijaja porcija, gdje ti ništa neće manjkati, jednu zemlju gdje kamenje sadržava željezo i čije su planine rudnici bakra.
 • 10 Ješćeš do sitosti i blagosiljaćeš ALLAHA Allaha svojeg za dobru zemlju koju ti je dao .
 • 11 Čuvaj se dobro da ne zaboraviš ALLAHA Allaha svojeg ne čuvajući zapovijedi njegove, njegove običaje i njegove zakone koje ti dajem danas.
 • 12 Ako ti jedeš do sitosti, ako di sagradiš lijepe kuće za stanovanje,
 • 13 ako imaš mnogo krupne i stine stoke, mnogo srebra i zlata, mnogo dobara svih vrsta,
 • 14 ne postani ohol i ne zaboravi ALLAHA, Allaha svojeg. On je taj koji te izveo iz Egipta, kuće ropstva:
 • 15 on je taj koji te pokrenuo na putovanje po pustinji velikoj i strašnoj punoj užarenih zmija[76] i škorpiona, žednoj zemlji gdje se ne nalazi vode; on je taj koji je za tebe načinio da šikne voda iz granitne stijene,
 • 16 on je taj koji, u pustinji, dao ti je jesti manu[77] koju tvoji očevi ne poznavahu, da te stavi u siromaštvo i iskuša za učiniti sretnom tvoju budućnost.
 • 17 Nemoj si reći: » Snagom šake sam došao do ovog blagostanja «,
 • 18 već se sjeti da je to ALLAH, tvoj Allah koji ti je dao snagu za ostvariti blagostanje, za potvrditi svoj *savez prisegnut tvojim očevima, kao što to čini danas.
 • 19 A ako ikad ti zaboraviš ALLAHA svojeg Allaha, ako budeš slijedio druge Allahove, ako bi im služio i klanjao se pred njima, ja vam potvrđujem danas: vi ćete potpuno nestati, zato što niste poslušali glas ALLAHA, svojeg Allaha.

Izrail nema nikakvih zasluga[uredi]

 • 9 1 Slušaj Izraile! Ti ćeš danas prijeći Jordan da bi razvlastio narode veće i moćnije od sebe, s njihovim velikim gradovima, utvrđenim i visokim do neba[78],
 • 2 i jedan veliki narod, visokog rasta, Anakiti[79]. Ti ih poznaješ, ti si ih čuo reći: ko se može držati pred sinovima Anaka?
 • 3 Ti ćeš danas priznati da je ALLAH, tvoj Allah koji prelazi Jordan pred tobom kao jedna proždiruća vatra; on je taj koji njih će istrijebiti, taj koji će ih pobiti pred tobom. Ti ćeš ih razvlastiti i učiniti da odmah nestanu kako je to ALLAH tebi obećao.
 • 4 Kad ALLAH tvoj Allah njih bude otjerao ispred tebe, ne reci sebi: » To je zato što sam ja pravedan ALLAH me uveo u zaposjedanje ove zemlje. « To je zato što su ti narodi krivi pa ih je ALLAH razvlastio pred tobom.
 • 5 To nije zato što si ti pravedan ili što ti imaš *srce dobro, pa ćeš zato zaposjesti njihovu zemlju; uistinu, to je zato što su ti narodi krivi pa ih je ALLAH Allah tvoj izvlastio pred tobom. On je to učinio za potvrditi prisegu ALLAHOVU tvojim očevima, Ibrahimu, Ishaku i Jakubu.
 • 6 Priznaj da to nije zato što si ti dobar da ti ALLAH Allah tvoj daje ovu dobru zemlju u posjed, jer ti si jedan narod krute šije[80].

Zlatno tele: grješka naroda[uredi]

 • 7 Sjeti se, ne zaboravi da si naljutio ALLAHA svojeg Allaha u pustinji. Od dana kad si izišao iz iz zemlje Egipat sve do vašeg prispijeća ovdje, vi ste se pobunjivali protiv ALLAHA.
 • 8 U Horebu[81], vi ste rasrdili ALLAHA, i ALLAH se razgnjevio na vas do te mjere da vas je htio istrijebiti.
 • 9 Kad sam se ja uspeo na planinu za primiti kamene ploče, ploče *saveza koji ALLAH bijaše sklopio s vama, ja sam ostao na planini 40 dana i 40 noći, ne jedući kruha i ne pijući vode.
 • 10 ALLAH mi je dao dvije kamene ploče, ispisane prstom ALLAHOVIM, gdje bijahu predočene sve riječi koje ALLAH bijaše izgovorio za vas na planini, iz sred vatre, u dan zborovanja.
 • 11 Po isteku 40 dana i 40 noći ALLAH mi je dao dvije kamene ploče, ploče saveza.
 • 12 Tad mi je ALLAH rekao: » Digni se, siđi odmah odavde, jer se tvoj narod pokvario, taj narod kojeg si ti izveo iz Egipta; oni nisu čekali skrenuti s puta koji sam im ja propisao: oni su sebi napravili jednu statuu od istopljenog metala! «
 • 13 I ALLAH mi je rekao: » Ja vidim taj narod: eh dobro! To je jedan narod tvrde šije[82]!
 • 14 Pusti me učiniti, ja ću ih istrijebiti, ja ću izbrisati njihovo ime ispod neba; ali ću od tebe načiniti jedan narod moćniji i brojniji od njih. «
 • 15 Ja sam se okrenuo za sići s planine, te planine sve užarene, držeći mojim dvjema rukama dvije ploče saveza.
 • 16 I vidio sam ja: vi bijaste zgriješili protiv ALLAHA svojeg Allaha izrađujući sebi jedno tele od istopljenog metala; bi niste kasnili zastraniti s puta kojeg vam ALLAH bijaše propisao.
 • 17 Tada, ja sam zgrabio obje ploče, bacio sam ih iz svojih ruku, i slomio ih na vaše oči.

Zlatno tele: Musa posreduje[uredi]

 • 18 Ja sam pao na zemlju pred ALLAHOM; kao i prvi put, tokom 40 dana i 40 noći ja nisam jeo kruha, ja nisam pio vode, radi svih grijeha koje vi bijaste počinili čineći ono što je zlo u očima ALLAHOVIM, dotle da ga uvrijede.
 • 19 Strahovah od srdžbe i gnjeva ALLAHOVOG, njaljućenog protiv vas do te mjere da vas hoće uništiti; ali ovog puta opet, posluša me.
 • 20 Protiv Haruna također, ALLAH pade u veliki gnjev toliko da ga htjede zatrati, tada ja molih za Haruna.
 • 21 A grijeh koji vi bijaste počinili, tele, ja ga uzeh, spalih ga, raskomadah, izdrobih, smrvih u prah, i bacih ga, taj prah, u potok koji teče niz planinu.
 • 22 U Taveru, Masu, Kivrot-Tavau[83], vi ste rasrdili ALLAHA.
 • 23 I kad vas je ALLAH, u Kadeš- Barnei[84] poslao govoreći: » Pođite zaposjesti zemlju koju vam dajem «, vi ste se pobunili protiv ALLAHA vašeg Allaha, niste stavili svoje vjere u njega, niste poslušali glas njegov.
 • 24 Bijaste u pobuni protiv ALLAHA od dana od kada sam vas ja upoznao.
 • 25 Ja sam dakle pao na zemlju pred ALLAHOM, tokom tih 40 dana i 40 noći kad sam ja padao ničice pred njim, jer ALLAH bijaše govorio da će vas istrijebiti.
 • 26 Ja sam molio ALLAHA i rekao sam: » ALLAHe BOŽE, ne uništavaj narod svoj, baštinu svoju, koju si ti otkupio u svojoj veličini, i koju si izveo iz Egipta snagom ruke svoje.
 • 27 Sjeti se svojih slugu Ibrahima, Ishaka i Jakuba; ne obraćaj pažnje na tvrdoglavost tog naroda, njegovu bezbožnost, njegove grijehe.
 • 28 Da ne kažu u zemlji otkud si nas izveo: ALLAH ne bijaše sposoban njih uvesti u zemlju koju im bijaše obećao, i on ih mrzješe: to je ono zbog čega ih je izveo da ih usmrti u pustinji.
 • 29 To je ipak tvoj narod, tvoja baština, koju si ti izveo velikom silom svojom i svojom ispruženom rukom! «

Zlatno tele: oprost ALLAHOV[uredi]

 • 10 1 Tad, ALLAH mi kaza: » Iskleši dvije kamene ploče kao i prve i uspni se k meni u planinu. Načinićeš si također jedan *kovčeg od drveta.
 • 2 Na pločama ja ću ispisati riječi koje bijahu i na prvim, koje si ti razlupao; potom stavićeš ti ploče u kovčeg. «
 • 3 Ja sam načinio jedan *kovčeg od akacijinog drveta, isklesao sam dvije ploče od kamena kao i one prve, i uspeo sam se u planinu, s dvjema pločama u ruci.
 • 4 A on je napisao na pločama, isti spis kao i prvi puta, deset riječi koje ALLAH bijaše proglasio za vas na planini, iz sred vatre, u dan sabora. I ALLAH mi vrati ploče.
 • 5 Potom sam se ja okrenuo za sići iz planine; stavio sam ih u kovčeg koji bijah načinio, i one su tu ostale, kako mi to ALLAH bijaše zapovjedio.
 • 6 Sinovi Izrailovi su pošli od bunara Bene-Jakana prema Moserau - ondje je Harun umro i bio pokopan; njegov sin Eleazar je postao svećenikom umjesto njega. –
 • 7 Odande, oni su pošli prema Gugodi, a iz Gudgode prema Jotvati, koja je jedna zemlja potoka.
 • 8 Tad, ALLAH odvoji pleme Levijevo za nositi kovčeg saveza ALLAHOVOG, služiti za njega i blagosiljati u njegovo ime, kao što ono i danas čini.
 • 9 Zbog toga Levi ne posjeduje baštine ni dijela kao njegova braća; ALLAH je taj koji je njegova baština, kao što ti je to ALLAH, Allah tvoj obećao.
 • 10 Tako, ja se bijah zadržao na planini kao i prije 40 dana i 40 noći, a ALLAH me bijaše i tog puta saslušao: ALLAH te nije htio uništiti[85],
 • 11 ALLAH mi je rekao: » Diži se! Idi pred narod dati znak polaska; oni će ući zaposjesti zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati. «

Zakon ljubavi i pokornosti[uredi]

 • 12 A sada, Izraile, što to ALLAH Allah tvoj od tebe očekuje? On očekuje samo da se bojiš ALLAHA svojeg Allaha slijedeći ga na svim njegovim putovima, ljubeći i služeći ALLAHA Allaha svojeg svim svojim *srcem, svim svojim bićem,
 • 13 čuvajući zapovijedi ALLAHOVE i zakone koje ti ja dajem danas, za tvoju sreću.
 • 14 Da, ALLAHU tvojem Allahu pripadaju nebesa i nebesa nebesa[86], zemlja i sve što se na njoj nalazi.
 • 15 Dakle samo je tvoje očeve ALLAH prigrlio da bi ih volio; a poslije njih, njihovo potomstvo, to jest vi, je ono koje je izabrao među svim narodima kako to i utvrđujemp danas.
 • 16 Vi ćete dakle *obrezati svoje srce, nećete više ukrutiti svoju šiju[87],
 • 17 jer je ALLAH vaš Allah koji je Allah bogovima[88] i ALLAH ljudi, Allah velik, moćan i strašan, nepristran i nepodmitljiv,
 • 18 koji čini pravdu siročadi i udovicama, i koji voli izbjeglice dajući im kruha i ogrtač.
 • 19 Vi ćete voljeti izbjeglice, jer u zemlji Egiptovoj vi bijaste izbjeglicama.
 • 20 ALLAH tvoj Allah je taj kojeg ćeš se bojati i koga ćeš služiti, njemu ćeš se prikloniti, njegovim ćeš imenom prisezati prisegu.
 • 21 On je tvoja molitva zahvalnica, on je tvoj Allah, on koji je za tebe činio te velike i strašne stvari[] koje si ti vidio vlastitim očima.
 • 22 Tvoji očevi bijahu tek sedamdesetorica kad su sišli u Egipat, a sada ALLAH tvoj Allah te učinio jednako brojnim kao i zvijezde na nebu.
 • 11 1 Ti ćeš voljeti ALLAHA svojeg Allaha i čuvaćeš to što ti on zapovjedi čuvati, njegove zakone, njegove običaje i njegove zapovjedi, svaki dan.

Razumjeti ono što je Allah učinio za Izrail[uredi]

 • 2 Vi poznajete danas - to nije slučaj s vašim sinovima, koji nisu upoznali i koji nisu vidjeli, vi poznajete pouku ALLAHA, Allaha svojeg, njegovu veličinu, njegovu snažnu ruku i njegovu ispruženu ruku.
 • 3 - njegove znakove i njegova djela, ono što je usred sredine Egipta učinio *Faraonu, kralju Egipta, i svoj njegovoj zemlji,
 • 4 - ono što je učinio vojsci egipatskoj, njenim konjima i njenim bojnim kolima, razularujući nas njima vodu *Mora trstika, kad su vas progonili: - a ALLAH ih je smoždio sve do danas,
 • 5 - ono što vam je učinio u pustinji sve do vašeg dolaska na ovo mjesto,
 • 9 - ono što je učinio Datanu i Abiramu, sinovima Eliavljevim sina Rubenova, da je zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, progutala usred sveg Izraila s njihovom porodice, njihovim šatorima i svim ljudima koji su išli njihovim tragom.
 • 7 Svojim ste vlastitim očima vidjeli veličanstveno djelo ALLAHOVO!
 • 8 Vi ćete dakle čuvati svu zapovjed što vam dajem danas, da biste bili smioni, i da uđete u posjed zemlje kamo ćete prijeći za zaposjesti ju,
 • 9 da se vaši dani produže na zemlji što ALLAH je prisegao vašim očevima dati, kao i njihovom potomstvu - jednu zemlju gdje teku med i mlijeko.

Zemlja o kojoj ALLAH preuzima skrb[uredi]

 • 10 Sigurno, zemlja kamo ulaziš da bi ju zaposjeo nije kao zemlja Egipta otkud ste izišli: ti su ti sijao, i zalijevao nogom svojom[89] kao povrtnjak;
 • 11 zemlja kamo vi prelazite za zaposjesti ju je jedna zemlja planina i dolina, koji se napajaju kišom nebeskom,
 • 12 jedna zemlja o kojoj ALLAH Allah tvoj preuzima skrb: bez prekida su oči ALLAHA, Allaha tvog na njoj, od početka do kraja godine.
 • 13 I ako vi zaista slušate moje zapovijedi, one koje vam dajem[90] danas, ljubeći ALLAHA Allaha svog i služeći mu svim svojim srcem, svim svojim bićem,
 • 14 ja ću davati u određeno vrijeme kišu koja treba vašoj zemlji, onu jesensku i onu proljetnu; ti ćeš žeti svoje žito, svoje novo vino i ulje svoje;
 • 15 ja ću ti davati travu za tvoje životinje u poljima, i ješćeš ti do sitosti.
 • 16 Čuvajte se dobro da se ne pustite zavesti u svom *srcu, da ne zastranite, da služite druge Allahove i da se klanjate pred njima:
 • 17 jer tad će se gnjev ALLAHOV razbuktati protiv vas, zatvorilo bi se nebo i ne bi bilo više kiše, zemlja više ne bi davala svoje proizvode, a vi biste ubrzo nestali iz dobre zemlje koju vam ALLAH daje.
 • 18 Moje riječi kojih evo, vi ćete ih staviti u sebe, u svoje srce, načinićete si jedan znak koji ćete prikačiti na ruku, jednu oznaku između očiju[91].
 • 19 Naučićete svoje sinove njima izgovarajući ih kad ostajete doma i kad idete na put, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
 • 20 zapisaćeš ih na dovratnike na vratime doma svojega i ulaza u svoje gradove,
 • 21 da vaši dani i oni vaših sinova, na zemlji što ALLAH je prisegao vašim očevima ju dati, potraju tako dugo kao što će nebo biti iznad zemlje.
 • 22 Jer, ako vi usitinu čuvate tu zapovijed što vam je zapovijedam primijeniti, ljubeći ALLAHA svojeg Gospodara, slijedeći sve njegove putove i priklanjajući mu se,
 • 23 ALLAH će razvlastiti narode veće i moćnije nego vi.
 • 24 Sva mjesta koja će gaziti taban vaših nogu biće vaša; od pustinje i Libana, od rijeke Eufrata sve do Zapadnog mora, to će biti vaša zemlja[92].
 • 25 Niko se neće održati pred vama, ALLAH će rasijati užas i strah od vas na svaku zemlju kojom budete gazili, kako vam je to i obećao.

Blagoslov ili prokletstvo[uredi]

 • 26 Gledaj: ja danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo:
 • 27 blagoslov, ako slušate zapovjedi ALLAHA, svojeg Boga koje vam dajem danas,
 • 28 prokletstvo, ako ne slušate zapovijedi ALLAHA, svojeg Gospodara, i ako se okrenete od puta što vam ga propisujem danas, za slijediti druge bogove koje ne poznajete.
 • 28 kad te ALLAH Gospodar tvoj bude uveo u zemlju gdje ti ulaziš za uzeti ju u posjed, tad ćeš ti staviti blagoslov na brdo Garizim, a prokletstvo na brdo Ebal[93]
 • 30 - to je s one strane Jordana, na kraju ceste na zapadu u zemlji Kanaanovoj koji obitava u Arabi, nasuprot Gilgalu, pokraj hrastova More[94].
 • 31 Jer, vi ćete prijeći Jordan za zaposjesti zemlju što ALLAH vaš Allah vam daje: vi ćete ju zaposjesti i i vi ćete ju nastaniti.
 • 32 I vi ćete paziti primijenjivati sve zakone i običaje što ja stavljam pred vas danas.

Zakoni ALLAHOVI[uredi]

 • 12 1 Evo zakona i običaja koje ćete paziti primijenjivati, u zemlji što ALLAH, Allah tvojih otaca, ti je dao u posjed, tokom svakog dana koji ćete živjeti na zemlji.

Samo jedno mjesto obreda[uredi]

 • 2 Vi ćete potpuno uništiti sva mjesta gdje su narodi koje ste razvlastili služili svojim Allahovima, na uzvišenim planinama, na bregovima i pod svim zelenim drvetima.
 • 3 Vi ćete porušiti njihove *oltare i razlupati njihove stele; njihovi sveti stubovi, vi ćete ih spaliti; idoli njihovih Allahova, vi ćete ih polomiti; vi ćete istisnuti njihovo ime[95] s ovog mjesta.
 • 4 Za ALLAHA vašeg Allaha, vi nećete raditi na njihov način,
 • 5 jer vi ćete ga tražiti samo na mjestu što ga ALLAH vaš Allah bude izabrao između svih plemena vaših za tu staviti svoje *ime, za tu boraviti; to ćeš ti dolaziti.
 • 6 Vi ćete tu donositi svoje holokauste, svoje *žrtve, svoje dîmove[96], svoj dobrovoljni danak, svoje zavjetne darove, svoje svojevoljne darove, prvorođene od svoje krupne i svoje sitne stoke.
 • 7 Vi ćete tu jesti[97] pred ALLAHOM vašim Allahom, i radovati se, s vašim ukućanima, za sva poduzeća gdje te ALLAH Allah tvoj bude blagoslovio.
 • 8 Vi nećete raditi kao što ovdje mi to činimo danas, kad svaki čini ono što je pravo u njegovim vlastitim očima .
 • 9 Jer vi još niste ušli u mjesto odmora[98], u baštinu što ALLAH Allah tvoj ti daje,
 • 10 već ćete vi prijeći Jordan i stanovati u zemlji što ALLAH vaš Allah vam dodjeljuje u baštinu: on će vam dati odmor oslobađajući vas stiska svih vaših neprijatelja i vi ćete tu obitavati u sigurnosti.
 • 11 U mjesto izabrano od ALLAHA, vašeg Allaha za načiniti da tu boravi njegovo *ime donosićete vi ono što vam ja zapovijedam: svoje holokauste, svoje žrtve, svoje dobrovoljne prinose i sve ono što vi budete izabrali za činiti vaše zavjetne ponude ALLAHU.
 • 12 Bićete radosni pred ALLAHOM svojim Allahom, vi, vaši sinovi, vaše kćeri, vaše sluge i vaše sluškinje, kao i *levit koji je u vašim gradovima jer nema ni ni dijela ni baštine s vama[99].
 • 13 Čuvaj se dobro da ne ponudiš svoje holokauste na bilo kojem mjestu koje ćeš vidjeti;
 • 14 samo na od ALLAHA izabranom mjestu kod jednog od tvojih plemena ti ćeš nuditi svoje holokauste; ondje ćeš ti obavljati sve ono što ti zapovjedam.
 • 15 Međutim, ti ćeš moći, kako ti hoćeš, zaklati životinje i jesti meso u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti ALLAH, Allah tvoj bude dao. Onaj koji je nečist i onaj koji je čist ješće ga kao da je to bilo od jelena ili gazele[100].
 • 16 Međutim, vi nećete jesti *krvi: ti ćeš ju prosipati na zemlju kao vodu.
 • 17 Ti nećeš moći jesti u svojim gradovima dîma od svojeg žita, svojeg novog vina i svojeg ulja, ni prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke, niti svoje zavjetne darove koje ćeš činiti, svojevoljne darove i dobrovoljna davanja;
 • 18 samo pred ALLAHOM svojim Allahom ti ćeš to jesti, na mjestu koje ALLAH Allah tvoj bude izabrao; ti ćeš ga jesti, sa svojim sinom, svojom kćerkom, svojim slugom, svojom sluškinjom i *levitom koji je u tvojim gradovima; bićeš radostan pred ALLAHOM svojim Allahom u svim svojim poduhvatima.
 • 19 Čuvaj se dobro da ne zanemariš *levita, tokom svih svojih dana dok budeš boravio na zemlji.
 • 20 Kad ALLAH Allah tvoj bude povećao tvoju zemlju kako ti je to obećao, i ti budeš rekao: » Ja ću jesti mesa «, jer ga ti želiš, ti ćeš jesti toliko koliko ga budeš želio.
 • 21 Ako mjesto koje ti ALLAH tvoj Allah bude izabrao za tu staviti svoje*ime je daleko od tebe, ti ćeš zaklati od svoje krupne i svoje sitne stoke, onu koju ti GOSPOPD Allah tvoj bude dao, čineći kako sam ti ja to zapovjedio, i ješćeš ga u svojim gradovima onoliko koliko budeš želio.
 • 22 Da, ti ćeš ga moći jesti kao što se jede od jelena ili gazele; čovjek koji je nečist i onaj koji je čist ješće ga zajedno.
 • 23 Samo, budi odlučan i ne jedi *krvi, jer krv je život, a ti nećeš jesti života s mesom;
 • 24 ti ga nećeš jesti: ti ćeš proliti krv na tlo kao vodu.
 • 25 Ti ga nećeš jesti; tako ćeš biti sretan, ti i tvoj sin poslije tebe pošto ti budeš činio ono što je dobro u očima ALLAHOVIM.
 • 26 Jedine stvari koje ćeš ti donositi na na mjesto koje ALLAH bude izabrao, to su one koje ti budeš posvetio i tvoji zavjetni darovi.
 • 27 Načinićeš svoje holokauste, meso i krv, na *oltaru ALLAHA, svojeg Allaha; krv svojih žrtava[101] biće prosuta na oltar ALLAHA tvojeg Allaha, a meso, njega ćeš pojesti.
 • 28 Izvršavaj i slušaj sve riječi zapovijedi koje ti dajem; tako ćeš biti sretan, ti i tvoji sinovi poslije tebe zauvijek, jer ti ćeš činiti ono što je dobro u očima ALLAHA tvojeg Allaha.

Protiv palestinskih bogova[uredi]

 • 29 Kad ALLAH tvoj Allah bude uništio pred tobom sve narode kod kojih ćeš ti ući dq bi ih razvlastio, kad ih budeš razvlastio i stanovao u njihovoj zemlji,
 • 30 čuvaj se dobro da se ne pustiš uloviti u zamku oponašajući ih kad budu istrijebljeni pred tobom; čuvaj se da ne tražiš njihove bogove govoreći: » Kako su ti narodi služili svoje bogove, da i ja postupim na njihov način? «
 • 31 Radi ALLAHA svojeg Gospodara ti nećeš postupiti na njihov način, jer sve to je jedna gnusnost za ALLAHA, sve ono što on mrzi, oni si činili za svoje bogove: čak i svoje sinove i svoje kćeri, oni su ih spaljivali za svoje bogove!

Protiv obožavatelja lažnih bogova[uredi]

 • 13 1 Sve riječi zapovijedi koje vam dajem, vi ćete paziti da ih primijenjujete; tu ti nećeš niti što dodati niti što oduzeti.
 • 2 Ako se pojavi u sredini tvojoj jedan *Pegamber ili vidovnjak[102] - čak i ako ti najavi jedan *znak ili čudo,
 • 3 i znak ili čudo, koje ti bijaše obećao, ostvare se, ako kaže: » Slijedimo i služimo druge bogove «, bogove koje ti ne poznaješ,
 • 4 ti nećeš slušati riječi tog *Pegambera ili priviđenja tog vidovnjaka; jer to će vas ALLAH vaš Gospodar iskušavati na taj način da sazna jeste li vi ljudi koji vole ALLAHA svojeg Gospodara svim svojim srcem, svim svojim bićem.
 • 5 ALLAH vaš Gospodar je onaj kojeg ćete vi slijediti, onaj kojeg ćete se bojati; zapovjedi njegove su one koje ćete čuvati; njegov je glas koji ćete slušati; on je taj kojeg ćete služiti; on je taj kojem ćete se prikloniti.
 • 6 Glede Pegambera ili vidovnjaka, on će biti usmrćen jer je propovijedao protiv pobunu protiv ALLAHA vašeg Gospodara koji vas je izveo iz Egipta, i iskupio te iz kuće ropstva; taj te čovjek hotijaše povući s puta koji ti je ALLAH propisao slijediti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 7 Ako tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin ili tvoja kćer ili žena koju ti privijaš k *srcu svojem, ili tvoj bližnji koji je kao i ti sam, potajice načine ti ovakav prijedlog: » Hajdemo služiti drugim Gospodarima « - onim Gospodarima koje ni ti ni tvoj otac ne poznajete,
 • 8 među Bogovima naroda bliskih ili dalekih koji vas okružuju s jednog na drugi kraj zemlje –
 • 9 ti nećeš prihvatiti, nećeš to slušati, ti se nećeš ganuti nad njim, ti nećeš imati sažaljenja, nećeš ga braniti;
 • 10 naprotiv, ti ga bezuvjetno moraš ubiti. Tvoja će ruka biti prva za pogubiti ga, a ruka sveg naroda će slijediti;
 • 11 ti ćeš ga kamenovati, i on će umrijeti zato što je tražio da te odvuče daleko od ALLAHA tvojeg Boga koji te izveo iz Egipta, kuće ropstva.
 • 12 Sav će Izrail to čuti i biće zastrašen, i prestaće činiti zlo na takav način usred tebe.
 • 13 Ako, u jednom od gradova koje ti ALLAH tvoj Gosdpodar daje za nastaniti se, ti čuješ govoriti
 • 14 da ljudi ništarije[103] su izišli iz sred tebe i povukli žitelje grada govoreći: »Hajdemo služiti druge bogove «, bogove koje vi ne poznajete,
 • 15 tada ćeš ti načiniti istragu, raspitaćeš se, sprovesti jednu temeljitu istragu; i jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bijaše počinjena usred tebe,
 • 16 ti ćeš oštricom mača udariti sve žitelje tog grada: ti ćeš ih zavjetovati prokletstvu[104] sa svim što se tu nalazi i udarićeš oštricom mača njegovu stoku.
 • 17 Sav plijen, ti ćeš ga prikupiti na sred trga, i spalićeš potpuno grad sa svim njegovim plijenom za ALLAHA, svojeg Boga. To će biti jedna ruševina zauvijek: on neće nikad biti obnovljen.
 • 18 Ti nećeš staviti ruku na ništa od onoga što je zavjetovano prokletstvu. Tako će se ALLAH povratiti iz žestine gnjeva svojeg, daće ti i pokazaće ti svoju nježnost, i učiniće te brojnim, kao što je to obećao očevima tvojim,
 • 19 jer ti ćeš slušati glas ALLAHA Allaha svojeg čuvajući sve njegove zapovijedi što ti dajem danas, i čineći ono što je dobro u očima ALLAH Gospodara tvojeg.

Zabranjeni pogrebni običaji[uredi]

 • 14 1 Vi ste sinovi za ALLAHA, Allaha svog. Vi nećete sebi zarezivati tijela i nećete nositi postriga[105] na čelu za jednim mrtvim.
 • 2 Jer ti si jedan narod posvećen ALLAHU, Allahu svojem; ti si taj kojeg je ALLAH, Allah tvoj izabrao za postati narodom koji je njegov osobni dio među svim narodima koji su na površini zemlje.

Zabranjena i dopuštena mesa[uredi]

 • 3 Ti nećeš jesti ništa gnusno.
 • 4 Evo životinja koje vi možete jesti: govedo, janje ili kozu,
 • 5 jelena, gazelu, daima, kozoroga, antilopu, srndaća, divlju kozu[106].
 • 6 Svaka životinja koja ima rascijepljena stopala u dva papka i koja preživa, vi ju možete jesti.
 • 7 Tako, između preživača i među životinjama koje imaju rascijepljena kopita, vi nećete jesti ove: devu, divljeg zeca, damana[107], jer preživaju, ali nemaju kopita; za vas, one su *nečiste.
 • 8 A svinja, jer ima papke, ali ne preživa, za vas je nečista: vi ne smijete jesti ni njihovog mesa ni dodirivati njihovu lješinu.
 • 9 Između svih vodenih životinja, evo koje vi možete jesti: svaka životinja koja ima peraje i ljusku, vi ju možete jesti;
 • 10 ali ništa što nema peraje i ljusku, vi to ne možete jesti; za vas je *nečisto.
 • 11 Svaka čista ptica, vi ju možete jesti.
 • 12 Ali, evo ptica koje vi nećete jesti : orao, orao bradan, morski orao,
 • 13 škanjac, sup, različite vrste jastrebova,
 • 14 sve vrste gavranova,
 • 15 noj, sova, galeb, različite vrste kobaca,
 • 16 sovuljaga, jejina, sova ušara,
 • 17 vrana, strvinar, kormoran,
 • 18 roda, različite vrste čaplje, pupavac i slijepi miš.
 • 19 Svaka krilata životinja je *nečista za vas, neće se jesti.
 • 20 Svaka životinja koja ima krila i koja je čista, vi ju možete jesti.
 • 21 Vi nećete jesti nikakvu crknutu životinju: daćeš ju useljeniku koji je u tvojem gradu, i on će ju moći jesti; ili je prodaj strancu. Jer ti si jedan narod posvećen ALLAHU, svojem Allahu. Ti nećeš staviti kuhati jare u mlijeku svoje majke[108].

Godišnji dîm i trogodišnji dîm[uredi]

 • 22 Ti ćeš uzimati svake godine dîm[109] na sve proizvode od onog što budeš sijao i što bude izniklo u tvojim poljima.
 • 23 Pred ALLAHOM svojim Allahom, na mjestu koje bude izabrao za boraviti *imenu svojem, ti ćeš jesti dîm od svojeg žita, svojeg novog vina i ulja svog, i prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke; tako, ti ćeš naučiti bojati se ALLAHA Allaha svojeg svakog dana.
 • 24 A kad cesta bude suviše duga da možeš donijeti svoj dîm, ako je mjesto što ga bude ALLAH Allah tvoj izabrao za postaviti *ime svoje daleko od tebe, i ako ALLAH Allah tvoj te napunio blagoslovima,
 • 25 tad ćeš ti zamijeniti dîm za novac, stisnućeš novac u svojoj ruci, i ići k mjestu koje što ga ALLAH, Allah tvoj bude izabrao.
 • 26 Ondje, zamijenićeš novac za sve što želiš: od krupne i od sitne stoke, vina, prevrelih pića, i sveg što želiš: i ješćeš ti ondje pred ALLAHOM, Allahom svojim, i bićeš radostan sa svojim ukućanima.
 • 27 Glede *levita koji je u tvjim gradovima tvojim, njega koji nema ni dijela ni baštine s tobom, ti ga nećeš zanemariti.
 • 28 Na izmaku tri godine, ti ćeš dati sav dîm od svojih proizvoda od te godine, ali ćeš ih odložiti u svojem gradu;
 • 29 tad će doći *levit - on koji nema ni dijela ni baštine s tobom - izbjeglica, siroče i udovica koji su u tvojim gradovima, i oni će jesti do sitosti, da bi te ALLAH Allah tvoj blagoslovio u svim tvojim radnjama.Otpuštanje dugova svakih sedam godina
 • 15 1 Po isteku sedam godina ti ćeš činiti otpust dugova[110].
 • 2 I evo što je to otpust: svaki čovjek koji je načinio pozajmicu svojem bližnjem načiniće otpust svojih prava: on neće vršiti prinude[111] protiv bližnjeg svog ili svojeg brata, pošto je on proglasio otpust za ALLAHA.
 • 3 Stranac, njega ćeš ti moći prinuditi; ali ono što ti posjeduješ kod svojeg brata, ti ćeš njemu načiniti otpust.
 • 4 Ipak neće biti sirotinje kod tebe, toliko će te ALLAH napuniti blagoslovom u zemlji što ALLAH tvoj Allah ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed,
 • 5 pod uvjetom da slušaš pažljivo glas ALLAHA Allaha svojeg pazeći da primjenjuješ svu tu zapovijed što ti ju dajem danas.
 • 6 Jer ALLAH tvoj Allah će te blagosloviti kako ti je to obećao; dakle ti ćeš pozajmljivati na otplatu brojnim narodima, a ti sam ti nećeš imati davati otplate; vladaćeš brojnim narodima, ali tobom, oni neće ALLAHovati.
 • 7 Bude li kod tebe i jedan siromah, u jednom od tvojih gradova, u zemlji što ALLAH Allah tvoj ti daje, ti ne ukruti srce svoje i ne zatvori ruku svoju svojem sirotom bratu,
 • 8 već mu ju široko otvori i podijeli mu sve pozajmice za kojima će imati potrebu.
 • 9 Čuvaj se dobro da ne budeš imao u svom *srcu jednu bezumnu misao govoreći sebi: » Uskoro će sedma godina, ona otpusta «, a gledajući bešćutno svojeg sirotog brata, te da mu ništa ne daješ. Jer tad, bi on mogao zazvati ALLAHA protiv tebe, a to bi bio jedan grijeh za tebe.
 • 10 Ti ćeš njemu davati velikodušno, umjesto što bi mu davao nedraga srca; tako će te ALLAH Allah tvoj blagosloviti u svim djelima i svim tvojim poduzećima.
 • 11 A, pošto neće tu prestajati biti siromašnih usred zemlje, ja ti dajem ovu zapovijed: ti ćeš otvoriti širom svoju ruku svojem bratu, nesretniku i sirotom kojeg imaš u zemlji svojoj.

Osloboditi hebrejske robove[uredi]

 • 12 Ako, između tvoje hebrejske braće, jedan čovjek ili jedna žena su se prodali tebi[112], i služili te kao robovi tokom šest godina, sedme godine ti ćeš ih pustiti otići slobodne od sebe.
 • 13 A kad ih budeš pustio slobodne otići od tebe, ti ih nećeš pustiti praznih ruku;
 • 14 prekrićeš ih darovima[113] s proizvodima od svoje sitne stoke, od tvojeg gumna i tvoje prese: ono što ćeš im dati dolazi od blagoslova ALLAHA Allaha tvoga.
 • 15 Sjetićeš se ti da i ti bijaše robom u zemlji Egiptu i da te ALLAH Allah tvoj otkupio. Zato ti ja danas dajem ovu zapovijed.
 • 16 Ali, ako taj rob tebi kaže: » Ja ne želim otići od tebe «, jer te voli, tebe i tvoje ukućane, i jer je sretan kod tebe,
 • 17 tada, uzimajući šilo, ti ćeš mu prikovati[114] uho za dovratnik tvojih vrata, i on će biti za tebe rob vječito. Za tvoju sluškinju postupićeš na isti način.
 • 18 Ne nađi suviše grubim pustiti ga otići slobodno od tebe, jer služeći te tokom šest godina on ti je donio dva puta više no što donese jedan plaćenik; a, ALLAH Allah tvoj blagosloviće te u svemu što ćeš činiti.

Prvorođeni biće posvećeni Allahu[uredi]

 • 19 Svako muško prvorođenče koje će se roditi u tvoje krupne i tvoje sitne stoke, ti ćeš ga posvetiti ALLAHU svojem Allahu; ti nećeš obavljati poslova s prvorođenim od svoje krupne stoke, ti nećeš strići prvororođeno od svoje sitne stoke;
 • 20 pred ALLAHOM Allahom svojim ti ćeš ga jesti svake godine[115] s ukućanima svojim na mjestu što ga ALLAH Allah tvoj bude izabrao.
 • 21 Ali ako životinja ima jednu manu, ako je šepava ili slijepa, ili ako ima bilo koju drugu grješku, ti ju nećeš žrtvovati ALLAHU Allahu svojem:
 • 22 ješćeš ju u svojim gradovima. Čovjek koji je *nečist i onaj koji je *čist ješće ju zajedno, kao da je to bila gazela ili jelen.
 • 23 Međutim, ti joj nećeš jesti *krvi: nju ćeš proliti na tle kao vodu.

Tri godišnja hodočašća[uredi]

 • 16 1 Održavaj mjesec Klasova[116], i slavi *Pashu za ALLAHA svojeg Allaha, jer mjesec je Klasova onaj u koji te ALLAH Allah tvoj izveo iz Egipta, noću.
 • 2 Činićeš *žrtvu Pashe za ALLAHA Allaha svojeg, s krupnom i stinom stokom, na mjestu koje ALLAH bude izabrao za boraviti *ime svoje.
 • 3 U tom objedu nećeš jesti kruha uskislog, tokom sedam dana, ti ćeš jesti *beskvasni kruh - kruh sirotinje, jer u žurbi si ti izišao iz Egipta - da se sjetiš, svakog dana svojeg života, dana kad si izišao iz Egipta.
 • 4 Neće se vidjeti kvasa kod tebe, u svoj tvojoj zemlji, tokom sedam dana; a meso, koje ti budeš zaklao[117] uveče prvog dana, ništa neće prenoćiti do jutra.
 • 5 Ti nećeš moći činiti žrtvovanja za Pashu u jednom od gradova što ALLAH Allah tvoj ti daje:
 • 6 nego samo u mjestu izabranom od ALLAHA Allaha tvojega za staviti boraviti svoje ime kad ćeš ti činiti žrtvu za Pashu, uveče, u smiraj sunca, u tačno vrijeme[118] kad si ti izišao iz Egipta.
 • 7 Ti ćeš staviti peći životinju, ješćeš ju na mjesti što ga je ALLAH Allah tvoj izabrao, a ujutro ti ćeš se okrenuti za otići k šatorima svojim.
 • 8 Tokom šest dana, ješćeš kruh bez kvasa; sedmog dana, biće to završetak praznika za ALLAHA Allaha tvojega. Ti nećeš obavljati nikakvog rada.
 • 9 Računaćeš sedam tjedana; počevši od dana kad se počne žnjeti žetva ti ćeš početi računati sedam tjedana.
 • 10 Potom slavićeš ti praznik Tjedana[119] za ALLAHA Allaha svojega, donoseći svojevoljne darove prema mjeri blagoslova kojim te ALLAH Allah tvoj ispunio.
 • 11 Na mjestu koje ALLAH Allah tvoj bude izabrao za staviti boraviti *ima svoje, ti ćeš biti radostan pred ALLAHOM Allahom svojim, sa svojim sinom, svojom kćerkom, slugom svojim i sluškinjom svojom, * levitom koji je u gradovima tvojim, izbjeglicom i udovicom koji su usred tebe.
 • 12 Sjetićeš se ti da u Egiptu ti biješe robom, čuvaćeš ti njegove zakone i primijenjivati ih.
 • 13 Glede praznika Šatora[120], ti ćeš ih slaviti tokom sedam dana kad budeš unio sve što ti je priteklo s tvojeg gumna i tvoje prese.
 • 14 Bićeš radostan na svoj praznik sa sinom svojim, svojom kćerkom, slugom svojim, svojom sluškinjom, *levitom, izbjeglicom, siročetom i udovicom koji su u gradovima tvojim.
 • 15 Tokom 7 dana, ići ćeš na hodočašće[121] za ALLAHA Allaha svojega na mjesto koje ti ALLAH bude izabrao, jer ALLAH Allah tvoj će te blagosloviti u svim proizvodima tla tvojega i u svim tvojim radnjama; i ti ćeš biti samo radostan,
 • 16 Tri puta godišnje, svi ljudi ići će vidjeti lice ALLAHA[122] svojeg Allaha na mjestu koje on bude izabrao: za hodočašće *Beskvasnih kruhova, Tjedana i Šatora. Neće se ići vidjeti lice ALLAHOVO praznih ruku:
 • 17 svako će načiniti jednu ponudu svojim rukama slijedeći blagoslov kojçi ti je dao ALLAH Allah tvoj.

Pravila za sudce[uredi]

 • 18 Ti ćeš za plemena svoj dati sudce i povjerenike u svim gradovima koje ti ALLAH Allah tvoj daje; i, oni će pravedno vršiti svoju nadležnost nad narodom.
 • 19 Ti nećeš zastranjivati s pravdom, nećeš imati pristranosti, nećeš prihvaćati poklona, jer poklon zasljepljuje oči mudrima i kvari stvar pravednih.
 • 20 Tražićeš pravdu, samo pravdu, da bi živio i zaposjeo zemlju koju ti je ALLAH Allah tvoj dao .

Zabranjeni religiozni običaji[uredi]

 • 21 Za sebe ti nećeš zasaditi nikakav drveni kolac[123] pokraj *oltara koji ćeš podići za ALLAHA svojeg Allaha.
 • 22 Nećeš podići za sebe ni jednu od stela[124] koje ALLAH Allah tvoj mrzi.
 • 17 1 Ti nećeš žrtvovati ALLAHU Allahu svojem jedno govedo ili jednu ovcu koji imaju neku manu, jer to je jedna gnusnost za ALLAHA Allaha tvojega.
 • 2 Ako se nađe usred tebe, u jednom od gradova koje ALLAH Allah tvoj ti daje, jedan čovjek ili jedna žena koji čine ono što je zlo u očima ALLAHA Allaha tvojega kršeći *savez njegov,
 • 3 a koji će služiti drugim Allahovima i klanjati se pred njima, pred suncem, mjesecom ili svom vojskom nebeskom, ono što ja nisam zapovjedio[125]:
 • 4 ako ti priopći tu vijest ili ti ga čuješ govoriti, ti ćeš obaviti temeljitu istragu; jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bi počinjena u Izrailu,
 • 5 ti ćeš dovesti na vrata grada[126] čovjeka ili ženu koji su počinili to zlodjelo; čovjeka ili ženu, ti ćeš ih kamenovati i oni će umrijeti.
 • 6 Na izjavu dvojice ili trojice svjedoka biće pogubljen onaj koji treba biti usmrćen; on neće biti pogubljen na izjavu samo jednog svjedoka.
 • 7 Ruka svjedoka biće prva za pogubiti onoga, potom ruka sveg naroda učiniće isto toliko. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.

Težak slučaj suđen u svetištu[uredi]

 • 8 Ako je za tebe teško suditi o prirodi jednog slučaja prolivene krvi, parnici ili ranama - predmetima osporenim u gradskom sudu -, poći ćeš na put da dođeš u mjesto koje ALLAH Allah tvoj bude izabrao.
 • 9 Ići ćeš pronaći svećenike *levite i suca koji će biti nadužnosti tih dana; njih ćeš upitati za savjet[127] i oni će ti priopćiti presudu.
 • 10 Ti ćeš postupiti po presudi koju ti budu priopćili u tom mjestu što ga ALLAH bude izabrao, i pazićeš da se primijenjuju sve njihove upute.
 • 11 Prema uputama koje ti budu dane, i prema presudama koje budu izrečene, ti ćeš postupiti bez izvijanja ni desno ni lijevo od riječi koje ti oni budu priopćili.
 • 12 Ali čovjek koji bude radio s taštinom, a da ne sluša svećenika koji se ondje nalazi, služeći ALLAHA Allaha svojeg, ne slušajući sudca, taj će čovjek umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraila.
 • 13 Sav će narod to čuti govoriti i biće u strahu, i neće više biti oholih.

Pravila koja se tiču kralja[uredi]

 • 14 Kad ti budeš ušau u zemlju što ti ALLAH Allah tvoj daje, koju ćeš ti zaposjesti i koju ćeš nastaniti, i kad ti kažeš: » Ja želim na svoje čelo postaviti jednog kralja, kao svi narodi koji me okružuju «,
 • 15 onaj kojeg ti budeš postavio na čelo treba apsolutno biti jedan kralj izabran od ALLAHA, tvojeg Allaha: iz sredine svoje braće[128] uzećeš ti jednog kralja za staviti sebi na čelo; ti nećeš moći staviti na svoje čelo jednog stranca, koji ne bi bio tvoj brat. «
 • 16 Samo, on ne treba posjedovati jedan veliki broj konja, ili povratiti narod u Egipat da bi imao jedan veliki broj konja, jer ALLAH vam je rekao: » Ne, vi se nećete vratiti više na tu cestu! «
 • 17 On također ne smije imati veliki broj žena i zavesti svoje srce. Glede srebra i zlata, ni njega ne treba imati previše.
 • 18 A kad se bude uspeo na svoje kraljevsko prijestolje, on će napisati za sebe samog jednu kopiju tog Zakona, koji će mu prenijeti svećenici *leviti[129].
 • 19 On će ostati kod njega, i on će ga čitati svakog dana svojeg života, da se nauči bojati ALLAH Allaha svojeg čuvajući ga, za primijeniti ga, sve riječi tog Zakona, i sve njegove propise,
 • 20 a da ne postane ohol pred braćom svojom niti da skrene lijevo ili desno od zapovijedi, da bi produžio, za sebe i sinove svoje, dane svojeg kraljevstva u sred Izraila.

Levitska Prava[uredi]

 • 18 1 Svećenici *leviti, sve pleme Levijevo, neće imati ni dijela niti baštine s Izrailom: za hraniti se, oni će imati jela[130] ALLAHOVA i njegovu baštinu.
 • 2 *Levit nema baštine u sred svoje braće[131]: ALLAH je njegova baština, kako mu je to i obećao.
 • 3 Evo što će biti prava svećenika nad narodom i nad onima koji zakolju kao žrtvu jedno govedo ili jednu ovcu: svećeniku će se dati plećka, bokovi i trbušina.
 • 4 *Prvijenci tvojeg žita, novog vina tvog i tvog ulja, kao i one od runa tvoje sitne stoke, ti ćeš ih njemu dati.
 • 5 Jer ona je taj kojeg je ALLAH Allah tvoj izabrao sa sinovima njegovim između svih plemena za stajati ondje svakog dana, služeći u ime ALLAHOVO.
 • 6 Ako jedan od *levita dođe iz tvojih gradova gdje stanuje, bilo gdje u Izrailu, da dođe kad on to želi na mjesto koje ALLAH bude izabrao:
 • 7 on će služiti u ime ALLAHA Allaha svojeg kao i sva njegova braća *leviti koji se nalaze ondje pred ALLAHOM.
 • 8 Za hraniti se, oni će imati svi jedan jednak dio, osim onog što svaki će moći izvući iz prodaje očinskih dobara[132].

Lažni i istinski proroci[uredi]

 • 9 Kad ti budeš stigao u zemlju koju ti ALLAH Allah tvoj daje, ti nećeš naučiti postupati na gnusni način onudašnjih naroda:
 • 10 neće se kod tebe naći niko ko će kroz vatru[133] provesti sina svog ili kćer svoju, tražiti savjet proročišta, primijenjivati čini, gatanja, čaranja
 • 11 čarolije, ispitivati duhove ili mrtve iskati za savjet.
 • 12 Jer svaki čovjek koji to čini je jedna gnusoba za ALLAHA, i radi tih gnusnosti ALLAH je izvlastio te narode pred tobom.
 • 13 Ti ćeš potpuno biti privržen ALLAHU svojem Allahu.
 • 14 Ti narodi koje ćeš ti izvlastiti slušaće slušaju one koji primijenjuju bajanje i traže savjete proročišta. Ali za tebe, ALLAH Allah tvoj nije htio ništa slično:
 • 15 to je jedan *Pegamber poput mene koga će ALLAH podići iz sred tebe, između braće tvoje; to je onaj koga ćete vi slušati.
 • 16 To je ondje na Horebu bilo kad si ti pitao ALLAHA Allaha svoga, kad si rekao: » Ja neću početi slušati glas ALLAHA Allaha svoga, ja neću više gledati tu veliku vatru: ja neću umrijeti[134]! «
 • 17 Tad mi ALLAH reče: » Oni su dobro učinili kazavši to.
 • 18 Jednog ću im Pegambera kao što si ti podići iz sred njihove braće; ja ću stavljati svoje riječi njemu u usta, a on će im govoriti ono što ću mu ja zapovjediti.
 • 19 A, ako neko ne posluša riječi mojih, one koje Pegamber bude rekao u moje ime, tad ću mu ja sam zatražiti da položi račun.
 • 20 Ali ako Pegamber, on, bude ohol te ne bude kazao ono što mu ja budem zapovjedio, ili to kaže u ime drugih Allahova, tad je Pegamber taj koji će umrijeti. «
 • 21 Možda ćeš se ti zapitati: » Kako ćemo mi prepoznati da to nije riječ kazana po ALLAHU? «
 • 22 Ako to što Pegamber bude kazao u ime ALLAHA ne bude se zbilo, ako se to ne dogodi, tada to nije riječ kazana po ALLAHU, to je utvaranje onog što je Pegamber rekao. Ti se ne trebaš toga plašiti!

Gradovi utočišta (Deu)[uredi]

 • 19 1 Kad ALLAH Allah tvoj bude uništavao pred tobom narode čiju ti zemlju daje, kad ih ti budeš izvlastio i kad se ti budeš nastanio u njihovim gradovima i njihovim kućama,
 • 2 ti ćeš izdvojiti tri grada usred svoje zemlje, one koju ti ALLAH Allah tvoj daje u posjed;
 • 3 ti ćeš napraviti jedan plan cesta[135] i podijelićeš u tri područja svoju zemlju, onu koju ti ALLAH Allah tvoj daje u baštinu; tako će biti jedno utočište za svakog ubojicu.
 • 4 A evo u kojem će se slučaju ubojica moći tu skloniti za spasiti svoj život[136]: to je onda kad bude nenamjerno udario bližnjeg svog, jednog čovjeka kojeg nije mrzio odranije.
 • 5 Tako kad jedan čovjek ode u šumu sjeći drva; da se njegova ruka zanese za sjekiromu momentu kad siječe drvo, željezo padne s držale i udari onog drugog koji padne mrtav; taj čovjek moći će se skloniti u tjedan od tih gradova, i on će imati spašen život.
 • 6 Da osvetnik ne ode, u svojoj srdžbi, u proganjanje ubojice, iskoristivši duljinu ceste[137] da ga sustigne i smrtno udari. U stvari, ubojica ne zaslužuje smrtnu kaznu, jer ne mrzješe otprije žrtvu.
 • 7 Zato ti ja dajem ovu zapovijed: » Izdvojićeš tri grada. «
 • 8 A ako ALLAH Allah tvoj poveća zemlju tvoju kako je prisegao očevima tvojim i dadne ti svu zemlju obećanu njima dati
 • 9 - ako ti budeš čuvao i primijenjivao svaku zapovijed koju ti dajem danas, ljubeći ALLAHA Allaha svoga i slijedeći svih dana putove njegove -, tada ćeš ti dodati još tri grada onim trima prvima.
 • 10 Tako, *krv jednog nedužnog neće biti prolivena u sred tvoje zemlje, one koju ti ALLAH Allah tvoj daje u baštinu: ta *krv pala bi na tebe.
 • 11 Ali kad jedan čovjek mrzi bližnjeg svog, vreba ga, i baci se na njega da smrtno udari tako da ovaj podlegne: ako se taj čovjek skloni u jedan od tih gradova,
 • 12 *starješine njegovog grada poslaće nekoga da ga zaustavi, i izručiće ga u ruke osvetniku da umre.
 • 13 Ti se nećeš sažaliti nad njim. Uklonićeš iz Izraila prolijevanje nedužne krvi, i bićeš sretan.

Granice područja[uredi]

 • 14 Ti nećeš premještati granica područja svojeg susjeda, onakvih kakve budu određene prvim dolaznicima, u baštinu koju ti budeš primio u zemlji što ti ju ALLAH Allah tvoj daje u posjed.

Svjedoci[uredi]

 • 15 Jedan svjedok se neće sam ponuditi protiv jednog čovjeka koji bude počinio jedan zločin, jedan grijeh ili jednu grješku kakve god da su; samo na izjavi dvojice ili trojice svjedoka moći će se povesti istraga o predmetu.
 • 16 Ako se protiv jednog čovjeka postavi jedan lažan svjedok za optužiti ga za pobunu[138],
 • 17 dva čovjeka koja budu tako imala spor pred ALLAHOM naći će se pred svećenicima i Sudijema koji će biti u službi tih dana.
 • 18 Sudije će sprovesti temeljite istrage; oni će otkriti da je svjedok jedan svjedok lažljivac: on je optužio brata svojeg na lažan način.
 • 19 Vi ćete postupiti s njim onako kako je on imao namjeru postupiti s bratom svojim. Uklonićeš zlo iz sred sebe.
 • 20 Ostatak ljudi čuće to pričati i biće u strahu, i prestaće činiti zlo na taj način usred tebe.
 • 21 Ti se nećeš sažaliti nad njim: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu.

Pravila za rat[uredi]

 • 20 1 Kad ti iziđeš za tući svoje neprijatelje, ako vidiš konje ili kola, jedan narod brojniji od sebe, ne smiješ ga se bojati, jer ALLAH Allah tvoj je s tobom, ona koji te doveo iz Egipta.
 • 2 Kad budete u prilici da potučete, svećenik će istupiti i govoriti narodu.
 • 3 On će mu reći: Slušaj, Izraile! Vi ste istupili danas za potući svoje neprijatelje: Nek' vaša smionost ne oslabi; ne bojte se, nemojte izludjeti, ne drhtite pred njima.
 • 4 Jer ALLAH Allah vaš to ide ispred vas, da potuče za vas vaše neprijatelje, za doćiovam u pomoć. «
 • 5 A zastupnici će govoriti ovako narodu:Ima li ovdje jedan čovjek koji je podigao novu kuću, a još ju nije uselio? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da ne bi jedan drugi čovjek naselio kuću njegovu.
 • 6 Ima li jedan čovjek koji je zasadio jedan vinograd, a još mu nije obrao prvih plodova? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu neki drugi čovjek ne pobere prve plodove.
 • 7 Ima li jedan čovjek koji je izabrao vjerenicu, a još je nije oženio? nek ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu jedan drugi čovjek ne oženi vjerenicu. «
 • 8 Zastupnici će još govoriti narodu dodajući ovo:» Ima li jedan čovjek koji ima takav strah i kome smionost slabi? nek' ide i nek' se vrati domu svom, nek' ne okopni smionost njegove braće kao njegova. «
 • 9 I kad zastupnici budu završili govoriti narodu, postaviće vojne poglavare na čelo narodu. «
 • 10 Kad se budeš približio jednom gradu za potući ga, načinićeš mu prijedlog za mir.
 • 11 Ako ti on odgovori: » Načinimo mir « i otvori li ti vrata svoja, sav narod u njemu biće podvrgnut tlaci[139] za tebe i služiće ti.
 • 12 Ali, ako ne sklopi mira s tobom, i ako zametne bitku, ti ćeš ga opsjesti;
 • 13 ALLAH Allah tvoj izručiće ti ga u ruke tvoje, i ti ćeš mu udariti sve ljude njegove oštricom mača.
 • 14 Samo ćeš kao plijen sačuvati žene, djecu, stoku i sve ono što ima u gradu, sav njegov plijen; ti ćeš se hraniti plijenom svih svojih neprijatelja, od onog što ti je ALLAH Allah tvoj dao.
 • 15 To je onako kako ćeš ti postupiti glede svih gradova koji su vrlo udaljeni od tebe, onih koji nisu među gradovima ovih naroda ovdje.
 • 16 Ali gradovi ovih naroda ovdje, koje ALLAH Allah tvoj ti daje u baštinu, su jedini gdje ti nećeš ostaviti preživjeti nikog živog.
 • 17 U stvari, ti ćeš potpuno posvetiti prokletstvu[140] Hitita, *Amorita, Palestine, Perizita, Hivita i Jebuzita, kako ti je to ALLAH Allah tvoj zapovjedio,
 • 18 da vas oni ne bi naučili postupati slijedeći njihov gnusni način postupanja za svoje Allahove: vi biste počinili jedan grijeh protiv ALLAHA Allaha vašeg.
 • 19 Kad ti budeš podvrgnuo jedan grad dugoj opsadi tukući ga za domoći ga se, ti nećeš vitlati sjekirom za oboriti njihova drveta, jer njihovim ćeš se plodovima hraniti; nećeš ih ti obarati. Drvo u polju da li je biće ljudsko, da bi bilo opsjednuto od tebe?
 • 20 Samo drvo koje ti nećeš ustanoviti plodonosnim drvetom, ti ćeš ga uništiti i oboriti, i napravićeš od njega stvari za opsadu protiv grada koji ti se odupire, sve dok ne padne.

Ubistvo čiji počinitelj ostaje nepoznat[uredi]

 • 21 1 Ako, u zemlji koju ALLAH Allah tvoj ti daje u posjed, nađe se jedan čovjek žrtvom jednog ubojstva, ležeći u polju, a da se ne zna ko ga je udario,
 • 2 tvoji *poglavari i tvoji Sudije izići će izmjeriti udaljenost sve do gradova smještenih uokolo žrtve;
 • 3 vidjeće se koji je grad naEjjliži žrtvi: poglavari tog grada uzeće jednu junicu koja nikad nije upotrijebljena za rad, ni upregnuta u jaram;
 • 4 starješine gradske spustiće junicu prema jednom stalnom potoku, na jedno mjesto koje nije ni obrađJahijao ni zasijavano; ondje slomiće vrat junici.
 • Tada, svećenici Levijevi[141] prići će, jer oni su ti koje je ALLAH Allah tvoj izabrao za služiti i blagosloviti u ime ALLAHOVO, i njihove su izjave koje presijecaju svaki spor i svaki slučaj pozljede.
 • A svi poglavari grada koji su prišli žrtvi ubojstva opraće svoje ruke u potoku iznad junice kojoj bude slomljena šija,
 • 7 i oni će izjaviti: Nisu naše ruke prolile ovu *krv, ni naše oči koje su ju vidjele.
 • 8 Odriješi Izrail, svoj narod koji si iskupio, GOSPODE, i ne pusti prolijHavanje krvi nedužnog usred Izraila, naroda tvog. « I oni će biti odriješeni od prolivene krvi.
 • 9 A ti, ti ćeš ukloniti iz sred sebe prolivenu krv nedužnog, čineći ono što je dobro u očima ALLAHOVIM.

Ženidba s jednom zatvorenicom[uredi]

 • 10 Kad ti iziđeš za potući neprijatelja svog, što ga ALLAH Allah tvoj izručuje u ruke tvoje, i budeš zadobio zarobljenike,
 • 11 ako vidiš među zatvorenicama jednu lijepu djevojku, pa ti omili i uzmeš ju da bi ju učinio ženom svojom,
 • 12 uvešćeš ju u unutrašnjost kuće svoje; ona će obrijati glavu, odsjeći nokte,
 • 13 skinuti ogrtač koji je imala kad su je zarobili[142], i ona će stanovati u kući tvojoj. Ona će oplakati oca svojeg i majku svoju tokom mjesečeve mijene, potom ti ćeš ići prema njoj, oženićeš ju, i ona će biti ženom tvojom.
 • 14 Ali, ako se dogodi da ti ona više ne godi, ti ćeš ju pustiti otići po vlastitoj volji; ne smiješ ju prodati za novac ni mučiti[143], jer si ju posjedovao.

Pravo prvorođenog sina[uredi]

 • 15 Kad jedan čovjek ima dvije žene, jednu koju voli i drugu koju ne voli, ako mu jedna kao i druga daju sinove, i ako je prvorođeni od žene koju ne voli,
 • 16 tad, na dan kad će dati svoja dobra u baštinu svojim sinovima, on neće moći dati pravo prvijenca[144] sinu žene koju voli, na štetu prvorođenog, koji je sin žene koju ne voli.
 • 17 Naprotiv on mora priznati prvorođenog, sina žene koju ne voli i dati mu dvostruki dio od svega što mu pripada: taj sin, prvijenac muškosti očeve, ima prava povlaštenog prvorođenca.

Pobunjeni sin[uredi]

 • 18 Kad jedan čovjek ima jednog sina pobunjenog i razjarenog, koji ne sluša ni svog oca ni majke svoje, ako mu oni upute poduku, a on ih ne posluša,
 • 19 tada njegov otac i njegova majka dograbiće ga i dovesti pred *poglavare svojeg grada, na vrata[145] svojeg mjesta.
 • 20 Oni će reći poglavarima: » Evo našeg sina, jednog pobunjenika i gnjevnika, koji nas ne sluša; on se prežderava i opija! «
 • 21 Svi će ga ljudi grada kamenovati, i on će umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje; sav

Leš jednog obješenog[uredi]

 • 22 Ako jedan čovjek, za svoj grijeh, bude zaslužio smrtnu kaznu, i ako ga ti budeš pogubio i objesio na jedno drvo,
 • 23 njegov lješ neće provesti noći na drvetu; ti ga moraš ukopati istog dana; jer, obješenik je jedno prokletstvo od Allaha. Ti nećeš učiniti zemlju *nečistom, onu koju ALLAH Allah tvoj ti daje u baštinu.

Poštivati dobra bližnjeg[uredi]

 • 22 1 Ti se nećeš ukloniti, ako vidiš lutati govedo ili ovcu brata svoga[146]: ti nećeš propustiti dovesti ju bratu svojem.
 • 2 Ako taj brat nije blizu tebe, ili ako ga ti ne poznaješ, ti ćeš pribrati životinju u unutrašnjost svoje kuće, i ona će ostati kod tebe sve dok tvoj brat ne dođe ju iskati; tada, ti ćeš mu ju vratiti.
 • 3 Ti ćeš jednako postupiti i s magaretom njegovim; jednako ćeš uraditi i za njegov ogrtač, postupićeš isto za svki predmet koji tvoj brat bude izgubio, a ti ga budeš našao: nećeš moći izbjeći to.
 • 4 Nećeš se ti ukloniti, ako li vidiš magarca ili govedo svojeg brata pasti na putu: nećeš propustiti pomoći bratu svojem podići ga.

Različiti propisi[uredi]

 • 5 Jedna žena neće nositi odjeće muškarčeve; jedan čovjek neće se ogrtati ogrtačem ženskim, jer ko radi tako gnusoba je za ALLAHA Gospodara tvojega.
 • 6 Ako se nađe pred tobom na tvom putu, bilo gdje na drvetu ili na zemlji, jedno gnijezdo s ptićima ili jajima, a majka leži na ptićima ili jajima, ti nećeš uzeti majke s ptičima njenim:
 • 7 moraš pustiti otići majku, a ptići su ono što ćeš ti sebi uzeti. Tako, bićeš ti sretan i dani će se tvoji produljiti .
 • 8 Ako ti izgradiš jednu novu kuću, ti nećeš načiniti naslon na rubu krova: ti nećeš učiniti svoju kuću odgovornom za prolijevanje krvi, ako bi ko pao s krova.
 • 9 Ti nećeš u svoj vinograd zasijati jednu drugu vrstu biljke; inače sve bi ti postalo prokleto[147] odjednom, ono što bi ti zasijao i plod tvojeg vinograda.
 • 10 Ti nećeš orati s jednim govedom i magaretom zajedno.
 • 11 Ti se nećeš odijevati jednom mješovitom tkaninom od lana i svile .
 • 12 Načinićeš si ti rojte na četiri ruba prekrivača kojim se prekrivaš.

Sporni slučajevi u vezi s jednom ženom[uredi]

 • 13 Kad je jedan čovjek uzeo jednu ženu, i išao prema njoj, potom ju prestao voljeti,
 • 14 ako joj predbaci njeno držanje i stvori joj loš ugled govoreći: » Ova žena, ja sam je uzeo, ja sam joj prišao i nisam je našao djevicom «,
 • 15 tad otac i majka mlade žene uzeće dokaz njenog djevičanstva i predstaviti ga *poglavarima gradskim na vratima grada{{Refl|148}.
 • 16 Otac mlade žene reći će poglavarima: » To je moja kćer, ja sam je dao ovom čovjeku da bude njegova žena, a on ju je prestao voljeti.
 • 17 I evo kako joj on predbacuje njeno držanje govoreći mi: Tvoja kćer, ja je nisam našao djevicom. Eh dobro, evo dokaza djevičanstva moje kćerke! « I oni će raširiti ogrtač pred poglavarima grada.
 • 18 Poglavari grada uhitiće tog čovjeka za kazniti ga:
 • 19 oni će mu odmjeriti jednu kaznu od stotinu sikala[149] srebra, koju će dati ocu mlade žene jer je taj čovjek iznio na zao glas jednu djevicu Izrailovu. Ona će biti njegova žena, i on ju neće moći otpustiti dokle god bude živa.
 • 20 Ako li se stvar pokaže tačno, i ako mlada žena ne bude nađena djevicom,
 • 21 dovešće se na vrata kuće oca svojeg; ljudi njenog grada kamenovaće ju, i ona će umrijeti, jer ona je počinila jednu besramnost u Izrailu prostituirajući se u kući oca svojeg. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje.
 • 22 Ako li se uhvati na djelu jedan čovjek kad legne s jednom udanom ženom, oni će oboje umrijeti, čovjek koji je legao sa ženom, i žena sama. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraila.
 • 23 Ako je jedna mlada djevica vjerena za jednog čovjeka, a jedan ju drugi čovjek sretne u gradu i legne s njom,
 • 24 oboje ćete ih dovesti na vrata tog grada, vi ćete ih kamenovati i oni će umrijeti: djevojka, zato što budući u gradu, nije zazvala u pomoć; a čovjek zbog toga što je posjedovao ženu bližnjega svoga. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 25 Ako je to u polju da jedan čovjek sretne mladu zaručnicu, zgrabi ju i legne s njom, čovjek koji je legao s njom biće sam za pogubiti;
 • 26 djevojka, njoj nećeš učiniti ništa, ona nije počinila grijeha koji zaslužuje smrt. Isti je slučaj ako jedan se čovjek baci na bližnjeg svog i ubije ga:
 • 27 bilo je to u polju da ju je susreo; mlada zaručnica je zajaukala, a niko joj nije pritekao u pomoć.
 • 28 Ako jedan čovjek susretne mladu djevicu koja nije vjerena, dočepa je se i legne s njom, i uhvati ih se na djelu,
 • 29 tad čovjek koji je legao s djevojkom daće njenom ocu 50 sikala srebra; jer ju je posjedovao, ona će biti njegova žena, a on ju neće moći otpustiti dok je god živa.
 • 23 1 Jedan čovjek neće uzeti jednu ženu oca svojeg; on neće povrijediti prava svojeg oca[150].

Osobe isključene iz sabora[uredi]

 • 2 Čovjek obogaljen gnječenjem[151] i čovjek odsječenog spolovila neće ući u sabor ALLAHOV.
 • 3 Kopile[152] neće ući u sabor ALLAHOV: čak ni deseto pokoljenje njihovo neće ući u sabor ALLAHOV.
 • 4 Nikada Amonit i Mabit[153] neće ući u sabor ALLAHOV; čak ni deseto pokoljenje od njegovih neće ući u sabor ALLAHOV,
 • 5 zbog toga što nisu došli pred vas s kruhom i vodom na cestu vašeg izlaska iz Egipta, i što je Moab potplaćivao protiv tebe, da te prokune, Balama, sina Beorova, iz PeTevrat u Aram-od-dviju-Rijeka[154].
 • 6 Ali ALLAH Allah tvoj je odbio slušati Balama, ALLAH Allah tvoj je izmijenio za tebe prokletstvo u blagoslov, jer ALLAH te Allah tvoj voli.
 • 7 Nikad ti nećeš tražiti njihovo blagostanje ni njihovu sreću, dokle god budeš u životu.
 • Ti nećeš Edomite[155] smatrati gnusnima, jer to je tvoj brat; ti nećeš smatrati Egipćane gnusnima, jer ti si bio izbjeglicom u njihovoj zemlji.
 • 9 Sinove koje budu imali u trećem pokoljenju ući će u sabor ALLAHOV.

Čistoća tabora[uredi]

 • 10 Kad budeš podigao tabor nasuprot neprijateljima svojim, ti ćeš se čuvati svega što je zlo.
 • 11 Ako bude jedan čovjek kod tebe koji nije *čist, radi jedne noćne nezgode[156], on će izići izvan tabora, i neće se vraćati unutra:
 • 12 približavanjem večei, on će se oprati vodom, a u smiraj sunca on će ući u unutrašnjost tabora.
 • 13 Ti ćeš imati stanovito mjesto izvan tabora, i tamo ćeš ti ići.
 • 14 Ti ćeš imati jedan šiljak sa svojim stvarima, i kad budeš išao pokleknuti se napolju, ti ćeš iskopati njime rupu, i prekrićeš svoje izmetine.
 • 15 Jer ALLAH Allah tvoj sam ide i dolazi usred tabora da te spasi oslobađajući te od neprijatelja tvojih: također tvoj tabor *svet je, i ne treba ALLAH vidjeti neke sramne stvari: on bi te prestao slijediti.

Rob u bijegu[uredi]

 • 16 Ti nećeš izručiti jednog roba njegovom Gospodaru ako se bude spasio kod tebe;
 • 17 s tobom će on stanovati, u sred tebe, u mjestu koje bude izabrao u jednom od tvojih gradova, za svoju sreću. Ti ga nećeš izrabljivati.

Sveta prostitucija[uredi]

 • 18 Neće biti posvećenih prostitutki među kćerima Izrailovim; neće biti niti posvećenog prostituanta[157] među sinovima Izrailovim.
 • 19 Ti nikad nećeš donijeti u kuću ALLAHA Allaha svog, za jednu zavjetnu ponudu, dobitak jedne prostitutke ili plaću jednog »psa[158]«, jer, kako jedno tako i drugo, gnusnost su za ALLAHA Allaha tvoga.

Zajam pod interes[uredi]

 • 20 Ti nećeš bratu[159] svojem davati nikakav zajam s interesom: ni novčani zajam, ni pozajmicu hrane, niti pozajmicu bilo čega što bi moglo donositi interes.
 • 21 Jednom strancu, ti ćeš davati zajam pod interes, ali bratu svom ti to nećeš činiti, da bi te ALLAH Allah tvoj blagoslovio u svim tvojim poduzećima u zemlji u koju ćeš ući za uzeti ju u posje

Zavjeti[uredi]

 • 22 Ako ti načiniš jedan zavjet ALLAHU Gospodaru svojemu, ti nećeš kasniti s ispunjenjem njegovim, jer inače ALLAH Allah tvoj neće propustiti da ti ga zatraži, što bi bio grijeh za tebe.
 • 23 Ali, ako ti odustaneš učiniti zavjet, to neće biti grijeh za tebe.
 • 24 Ono što izlazi s usana tvojih, pazi ispuniti to, slijedeći svojevoljni zavjet ALLAHU Allahu svojem koji si uobličio svojim vlastitim ustima.

Vinograd i polje bližnjega[uredi]

 • 25 Ako uđeš u vinograd bližnjeg svog, ješćeš grožđa koliko hoćeš, do sitosti; ali ga ne smiješ odnositi.
 • 26 Ako uđeš u žetvu bližnjeg svog, ti ćeš moći natrgati klasja rukom, ali ti nećeš moći žeti srpom žetve bližnjega svoga.

Otpuštena žena[uredi]

 • 24 1 Kad jedan čovjek uzme jednu ženu ili suprugu, potom, nađe kod nje nešto što mu nanosi sram, prestaje ju gledati s naklonošću, pravi za nju jedan akt otpuštenja i predaje joj ga otuštajući ju od sebe,
 • 2 kad je dakle žena izišla od njega, otišla, potom postala žena jednom drugom,
 • 3 ako ju u drugi čovjek prestane voljeti, pravi za nju akt o otpuštanju i on joj ga predaje otpuštajući je od sebe, ili ako bi drugi čovjek koji ju je uzeo za ženu umro,
 • 4 tada, njen prvi muž, koji ju je bio otpustio, neće ju moći uzeti ponovo za ženu, pošto bi bila učinjena *nečistom[160]. To je gnusnost pred ALLAHOM; ti nećeš bacati u grijeh zemlju što ti je ALLAH Allah tvoj daje u baštinu.

Mladoženja[uredi]

 • 5 Ako je jedan čovjek novooženjeni, on neće odlaziti u vojsku, neće se dolaziti k njemu za nikakvu stvar, on će biti izuzet od svega tokom jedne godine, i ćiniće radost ženi koju je oženio.

Plaća, otmica, lepra[uredi]

 • 6 Neće se uzimati pod zalog ni mlin ni žrvanj, jer bi to bilo uzeti u zalog sam život.
 • 7 Ako se nađe jedan čovjek koji je počinio otmicu osobe jednog svoje braće među sinovima Izrailovim, koji zlostavlja svoju žrtvu i koji ju proda, otmičar će biti pogubljen. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
 • 8 Pazi na bolesti vrste *lepre, promatrajući savršeno i primijenjujući sve što će vas podučavati svećenici *leviti[161]; pazite da postupite slijedeći zapovijedi koje sam vam ja dao.
 • 9 Sjeti se onog što je ALLAH učinio Mirijam na vašem putu, na izlasku iz Egipta.
 • 10 Ako ti načiniš bližnjemu svojemu nekakav zajam, ti nećeš ući u kuću njegovu da bi uzeo jamčevinu.
 • 11 Stojaćeš napolju, a čovjek kojem si dao zajam donijeće ti jamčevinu napolje.
 • 12 Ako je to jedan nesretnik, ti nećeš zaleći čuvajući njegovu jamčevinu.
 • 13 Ti ćeš morati donijeti njemu nanovo njegovu jamčevinu u smiraj sunca; on će leći u svom ogrtaču; a pred ALLAHOM svojim Allahom ti ćeš bti pravedan.

Poštivati plaćenika[uredi]

 • 14 Ti nećeš izrabljivati jednog nesretnog i sirotog najamnika, bilo da je to jedan od tvoje braće ili jedan od izbjeglica koje ti imaš u svojoj zemlji, u svojim gradovima.
 • 15 Istog dana, ti ćeš njemu davati plaću njegovu; sunce neće zaći, a da mu ti to nisi učinio; jer to je jedan nesretnik, i on ju očekuje nestrpljivo; da nebi kričao protiv tebe prema ALLAHU: bio bi to jedan grijeh za tebe.

Osobna odgovornost[uredi]

 • 16 Očevi neće biti pogubljJahijai za svoje sinove; sinovi neće biti pogubljJahijai za svoje očeve; radi svog vlastitog grijeha svako će biti pogubljen.

Mjere u korist siromašnima[uredi]

 • 17 Ti nećeš izigravati pravo jednog izbjeglice ili jednog siročeta. Ti nećeš uzimati u jamčevinu odjeću jedne udovice.
 • 18 Sjetićeš se da u Egiptu i ti bijaše robom, i da te je ALLAH Allah tvoj iskupio otuda, to je ono zbog čega ti ja zapovijedam primijenjivati ovu riječ.
 • 19 Ako ti obavljaš žetvu u svom polju, i budeš zaboravio klasje u polju, ti se nećeš vratiti uzeti ga. To će biti za izbjeglicu, siroče ili udovicu, da bi ALLAH Allah tvoj blagoslovio te u svim tvojim činovima.
 • 20 Ako ti omlaćuješ masline svoje, ti nećeš vratiti se činiti pobiranje; on što bude ostalo biće za izbjeglicu, siroče i udovicu.
 • 21 Ako ti bereš grožđe u svom vinogradu, ti se nećeš vratiti paljekovati; on o što bude ostalo biće za izbjeglicu, siroče i udovicu.
 • 22 Sjetićeš se ti da u zemlji Egiptu i ti bijaše robom; ta je ono zbog čega ti ja zapovijedam da primijenjuješ ovu riječ.

Jednakost u suđenjima[uredi]

 • 25 1 Kad ljudi imaju međusobni spor, oni će prići za presuditi i biće suđeni, izjaviće se nedužnost nedužnog i krivica krivca .
 • 2 Ako krivac zaslužuje udarce, sudija će ga staviti na zemlju, i učiniti da mu pred njim daju broj udaraca primjeren krivici.
 • 3 Daće mu se 40 udaraca, ne više, da dajući mu više ne bude načinjena teška pozljeda, i da tvoj brat ne bude ponižen na tvoje oči.

Govedo[uredi]

 • 4 Ti nećeš staviti brnjicu govedu kad bude pogazilo žito[162].

Zakon o leviratu [163][uredi]

 • 5 Ako braća stanuju zajedno, a jedan od njih umre ne imavši sina, žena pokojnika neće pripasti jednom strancu, izvan porodice; njen djever ići će prema njoj, uzeće ju za ženu i činiće glede nje obvezu djevera
 • 6 Prvi sin kojeg bude donijela na svijet nastaviće ime brata koji je umro; tako ime njegovo neće biti izbrisano iz Izraila.
 • 7 A ako čovjek nema želja oženiti svoju zaovu, ova će doći k vratima[164] *poglavara i reći će im: » Moj djever je odbio nastaviti za svog brata jedno ime u Izrailu, on je odbio izvršiti obvezu djevera u odnosu na mene. «
 • 8 Poglavari grada će ga pozvati i govoriti mu. On će se naći ondje i reći: » Ja nemam želje nju oženiti. «
 • 9 Njegova zaova će mu se približiti, u prisutnosti poglavara, ona će mu skinuti sandalu s noge[165] i pljunuti mu u lice; potom će uzeti riječ i reći će: » Evo što se čini čovjeku koji ne podiže iznova dom bratu svojem! «
 • 10 A u Izrailu, nazvaće se "domom izuvenog ".

Zabranjeni udarac u jednoj tučnjavi[uredi]

 • 11 Kad se jedan čovjek i njegov brat[166] pošakaju, i žena jednog od njih se približi za spasiti muža svojega iz ruku protivnikovih, ako ona ispruži ruku i uhvati stidno mjesto ovome,
 • 12 ti ćeš odsjeći ruku[167] toj ženi. Ti nećeš sažaliti se.

Čestitost u trgovini[uredi]

 • 13 Ti nećeš u torbi svojoj imati dva različita utega, jedan veliki i jedan mali;
 • 14 ti nećeš imati u svojoj kući dva različita vagana[168],
 • 15 jedan veliki i jedan mali; jedan uteg čist i tačan, jedan vagan čist i tačan to je što ćeš ti imati, da bi se tvoji dani produžili na zemlji koju ALLAH Gospodar tvoj ti daje.
 • 16 Jer svaki čovjek koji to čini počinjava nepravdu, a to je jedna gnusnost za ALLAHA Gospodara tvojeg.

Amalek, nasljedni neprijatelj[uredi]

 • 17 Sjećaj se onoga što ti je učinio Amalek na vašoj cesti, na izlasku iz Egipta[169],
 • 18 on koji je došao tebi u susret na cestui uništio, u pozadini tvoje kolone, sve one koji su se vukli, dok ti bijaše iscrpljen i preumoran; on se nije bojao Allaha.
 • 19 Onda, kad ti ALLAH, Allah tvoj bude dao odmor oslobađajući te stiska svih tvojih
 • 20 neprijatelja, u zemlji što ALLAH, Allah tvoj ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed, ti ćeš izbrisati ispod neba sjećanje na Amaleka. Ti nećeš zaboraviti!

Prvine i ispovijedanje vjere[uredi]

 • 26 1 Kad budeš stigao u zemlju što ALLAH Allah tvoj ti daje u baštinu, kad ju budeš zaposjeo i budeš se tu nastanio,
 • 2 uzećeš ti *prvine svih plodova tla tvojega, plodove koje budeš ti uzeo sa zemlje svoje, one koju ti ALLAH Allah tvoj daje. Ti ćeš ih staviti u košaru jednu, i naći ćeš se u mjestu koje ALLAH tvoj Allah bude izabrao za boraviti *imenu svojem.
 • 3 Ti ćeš ići pronaći svećenika koji će biti u službi tog dana i reći ćeš mu: » Ja izjavljujem danas ALLAHU tvojem Allahu da sam ja stigao u zemlju što je ALLAH prisegao našim očevima dati nama. «
 • 4 Svećenik će primiti iz tvoje ruke košaru i položiće ju pred *žrtvenik ALLAHA Allaha tvojega.
 • 5 Tad, pred ALLAHOM Tvojim Allahom ti ćeš uzeti riječ: » Moj otac bijaše Aramejac lutalica[170]. On je došao u Egipat, gdje je živio kao izbjeglica s malim brojem ljudi koji su ga pratili. Ondje, on je postao jedan vliki narod, brojan i moćan.
 • 6 Ali, Egipćani su nas zlostavljali, oni su nas osiromašili, oni su nam nametnuli jedno okrutno ropstvo .
 • 7 Tada, mi smo zavapili prema ALLAHU, Allahu naših otaca, i ALLAH je čuo naš glas; vidio je ona da mi bijasmo siromašni, nesretni i potlačeni.
 • 8 ALLAH nas je izveo iz Egipta svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, jednim velikim užasom, putem *znakova i čuda;
 • 9 on nam je učinio dospjeti do ovog mjesta, i on nam je dao ovu zemlju, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko[171].
 • 10 A sada, evo ja donosim prvine plodova tla koje si mi ti dao, GOSPODE. « Ti ćeš ih odložiti pred ALLAHOM[172] svojim Allahom,
 • 11 i, za svu sreću koju ti je ALLAH Allah tvoj dao, tebi i domu tvome, bićeš ti radostan s *levitom i izbjeglicom koji su usred tebe.

Dîm treće godine[uredi]

 • 12 Treće godine, godine dîma[173], kad budeš uzimao sav dîm na cjelinu žetve, kad budeš davao *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, i kad budu jeli do sitosti u tvom gradu,
 • 13 tada, pred ALLAHOM[174], Allahom tvojim, ti ćeš reći: » Ja sam oduzeo iz kuće posvećeni dio, i dao ga *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, slijedeći svaku zapovijed koju si mi ti dao, ne prekršivši niti zaboravivši zapovijedi tvojih,
 • 14 ja nisam ništa od tog jeo dok bijah u žalosti, ja nisam ništa od tog oduzeo kad bijah *nečist, i ja ništa od tog nisam dao jednom mrtvacu[175]. Ja sam slušao glas ALLAHA Allaha svoga, ja sam postupio slijedeći sve što si mi ti zapovjedio.
 • 15 Pogledaj odozgo iz svog boravišta, s nebeske visine, blagoslovi Izrail svoj narod i zemlju koju si nam ti dao kako si to prisegao očevima našim, tu zemlju kojom teku med i mlijeko[176]. «

Izrail narod ALLAHOV[uredi]

 • 16 Danas[177], ALLAH Gospodar tvoj zapovijeda ti primijenjivati sve te zakone i te običaje: ti ćeš ih paziti i primijenjivati svim svojim *srcem, svim bićem svojim.
 • 17 ALLAH je taj koji te naveo danas izjaviti da on postaje Allah tvoj, i da ćeš ti slijediti putove njegove, da ćeš ti čuvati zakone njegove, njegove zapovijedi i njegove običaje, da ćeš ti slušati glas njegov.
 • 18 I ALLAH te danas naveo izjaviti da ti postaješ narod njegov koji je njegov osobni dio, kako ti je on to obećao, i da ćeš ti čuvati sve njegove zapovijedi,
 • 19 da će te načiniti nadmoćnijim, u časti, ugledu i uzvišenosti, svim narodima koje je stvorio, da ti postaješ tako jedan za ALLAHA Gospodara tvojega *svet narod, kako ti je to obećao.

Kako slaviti Savez[uredi]

 • 27 1 Musa, s *poglavarima Izrailovim, dade narodu ovu zapovijed: » Čuvajte svaku zapovijed koju vam dajem danas.
 • 2 U dan kad biudete prešli Jordan prema zemlji koju ti ALLAH Allah tvoj daje, ti ćeš uzeti velikog kamenja koje ćeš uspraviti, i koje ćeš premazati krečom.
 • 3 Ti ćeš odozgo napisati sve riječi ovog Zakona, kad budeš prešao Jordan. Tako ćeš ti moći ući u zemlju što ti ALLAH Allah tvoj daje, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko[178], kako ti je to bio obećao ALLAH, Allah tvojih otaca.
 • 4 Kad vi budete prešli Jordan, vi ćete uspraviti one kamenove, slijedeći zapovijed koju vam dajem danas, na brdu Ebal[179], i ti ćeš ih premazati vapnom.
 • 5 Ti ćeš sagraditi ondje jedan *oltar ALLAHU, svojem Allahu, jedan oltar načinjen od kamenja na kojem željezo neće proći;
 • 6 kamenjem netaknutim ti ćeš sagraditi oltar ALLAHA Allaha svojega; ondje ćeš ti uzdizati svoje holokauste[180] prema ALLAHU Allahu svojem.
 • 7 Ti ćeš nuditi žrtve mira, ješćeš ti ondje i bićeš radostan opred ALLAHOM Allahom svojim.
 • 8 Napisaćeš na kamenju sve riječi tog Zakona; izloži ih dobro[181]. «
 • 9 I Musa, sa svećenicima *levitima[182], reče svem Izrailu: » Tišina, slušaj, Izraile! Danas ALLAH Allah tvoj učinio je da postaneš jedan narod za njega.
 • 10 Ti ćeš slušati glas ALLAHA Allaha tvojega; ti ćeš primijenjivati nje-gove zapovijedi i njegove zakone, koje ti dajem danas. «
 • 11 Tog dana, Musa dade narodu ovu zapovijed:
 • 12 » Evo onih koji će biti na brdu Garizim[183] za blagosloviti narod kad budete prelazili Jordan: Šimun, Levi, Juda, Isakar, Jusuf i Benjamin,
 • 13 Evo onih koji će biti na brdu Ebal za proklinjanje: Ruben, Gad, Ašer, Zabulon, Dan i Neftali.

Dvanaest prokletstava[uredi]

 • 14 » *Leviti, jednim moćnim glasom, daće ovaj proglas svim ljudima Izrailovim:
 • 15 Proklet, čovjek koji će napraviti jedan idol ili jednu statuu - ogavnost za ALLAHA, djelo zanatlijine ruke - i podići ga u tajnosti! A sav će narod odgovoriti i reći: Amen.
 • 16 Proklet, onaj koji prezrije svog oca i majku svoju! A sav će narod reći: Amen!
 • 17 Proklet onaj koji premjesti granicu zemlje susjeda svojega! A sav će narod reći: Amen!
 • 18 Proklet, onaj koji sakrije put put slijepcu! A sav će narod reći: Amen!
 • 19 Proklet, onaj koji izvrdava s pravima izbjeglice, siročeta i udovice! A sav će narod reći: Amen!
 • 20 Proklet, onaj koji legne s jednom ženom oca svoga, jer on skrnavi prava oca svojega[184]! A sav će narod reći: Amen!
 • 21 Proklet onaj, koji legne s jednom životinjom! A sav će narod reći: Amen!
 • 22 Proklet onaj, koji legne sa sestrom[185] svojom, bilo da je kćer njegovog oca ili kćer majke njegove! A sav će narod reći: Amen!
 • 23 Proklet onaj, koji legne s majkom žene svoje! A sav će narod reći: Amen!
 • 24 Proklet onaj, koji udari bližnjeg svog u potaji! A sav će narod reći: Amen!
 • 25 Proklet onaj, koji se iskvari te ubije nedužnog! A sav će narod reći: Amen!
 • 26 Proklet onaj, koji ne bude poštovao riječi Zakona ovog i ne bude ih primijenjivao! A sav će narod reći: Amen!

Obećanje sreće[uredi]

 • 28 1 » Ako ti uistinu poslušaš glas ALLAHA Allaha tvojega pazeći primijeniti sve njegove zapovijedi koje ti dajem danas, tad će te ALLAH Allah tvoj učiniti nadmoćnim svim narodima zemlje[186];
 • 2 a evo svih blagoslova koji će doći na tebe i koji će te dosegnuti, pošto budeš slušao glas ALLAHA Allaha tvojega:
 • 3 Blagoslovljen bićeš u svom gradu,
 • blagoslovljen bićeš u poljima svojim.
 • 4 Blagoslovljen biće plod utrobe tvoje, tvojeg tla i životinja tvojih kao i
 • tvojih steonih krava i tvojih sjanjenih
 • ovaca[187]:
 • 5 Blagoslovljena biće tvoja košara i
 • naćve[188] tvoje.
 • 6 Blagoslovljen bićeš ti u svim tvojim
 • odlascima i povratcima.
 • 7 Kad tvoji neprijatelji budu digli protiv tebe, ALLAH će ih učiniti pobijeđenim pred tobom; izišli pred tebe jednim jedinim putem, bježaće oni pred tobom sedmerim različitim putevima.
 • 8 ALLAH zapovjediće da blagoslov bude na tebi u tvojim žitnicama i svim tvojim poduzećima, i on će te blagosloviti u zemlji koju ALLAH Allah tvoj ti daje.
 • 9 ALLAH će te popstaviti kao narod za njega posvećen, kako ti je to prisegao, pošto ti budeš čuvao zapovijedi ALLAHA Allaha svojega i kad budeš slijedio puteve njegove;
 • 10 svi narodi zemlje[189] vidjeće da *ime ALLAHOVO bijaše izgovoreno za tebe, i oni će te se bojati.
 • 11 ALLAH će ti dati sreću preobiljem plodova utrobe tvoje, tvojih životinja i tvog tla, na zemlji koju ALLAH je prisegao očevima tvojim da će dati tebi.
 • 12 ALLAH će za tebe otvoriti čudesnu riznicu svojeg neba, da pusti padati u svoje vrijeme kiša na tvoju zemlju, i blagoslovi tako sve tvoje činove. Ti ćeš pozajmljivati narodima, a ti sam nećeš imati pozajmica.
 • 13 ALLAH će te staviti u prvi red, a ne u posljednji. Ići ćeš uvijek prema gore, a ne prema dolje, pošto ćeš slušati zapovijedi ALLAHA, Allaha svojega što ti ih ja danas zapovijedam čuvati i činiti,
 • 14 pošto ti ne budeš zastranio ni desno ni lijevo sa svih putHava koje vam ja danas propisujem, i pošto ti ne budeš slijedio drugih Allahova za služiti im.

Prijetnja nesreće[uredi]

 • 15 » Ali ako ti ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega ne primijenjujući sve njegove zapovijedi i sve zakone koje ti dajem danas, evo prokletstava koja će doći na tebe i koja će te dosegnuti:
 • 16 Proklet bićeš ti u gradu, proklet bićeš ti u poljima.
 • 17 Prokleta biće tvoja košara i tvoje naćve.
 • 18 Proklet biće plod utrobe tvoje i tvog tla, kao i tvojih krava steonih i sjanjenih ovaca.
 • 19 Proklet bićeš ti u svojim odlascima i svojim povratcima.
 • 20 ALLAH će ti poslati nesreću, paniku i prijetnju u svemu što ti budeš poduzimao činiti, sve dok ne budeš istrijebljen, i sve dok brzo ne budeš nestao, radi zla koje budeš počinio napuštajući me.
 • 21 ALLAH će učiniti da te pograbi kuga koja će završiti uklonivši te potpuno iz zemlje u koju ulaziš za uzeti ju u posjed.
 • 22 ALLAH će te udariti glađu, groznicom, zapaljenjima, paljevinama, sušama[190], hrđom i snijeti, koji će te progoniti sve dok ne nestaneš.
 • 23 Tvoje nebo, iznad tvoje glave, biće od bronce; a zemlja, pod nogama tvojim, biće od željeza.
 • 24 Umjesto kiše za tvoju zemlju, ALLAH će pustiti da padaju pepeo i prašina; s neba one će dolaziti sve dok ti ne budeš istrijebljen.
 • 25 ALLAH će od tebe načiniti jednog gubitnika pred neprijateljima tvojim: izišao samo jednim putem pred njih, bježaćeš pred njima sedmerim različitim putevima.Bićeš užas za sva kraljevstva zemlje[191].
 • 26 Tvoj će lješ služiti kao plijen svim pticama nebeskim i zvijerima tvoje zemlje, a da niko ne dođe otjerati ih.
 • 27 ALLAH će te udariti čirevima i gNuhm iz Egipta, šugom i svrabežom koje nećeš moći izliječiti.
 • 28 ALLAH će te udariti ludilom, sljepilom i zabludjelošću duha.
 • 29 O podnevu, ti ćeš ići pipajući kao slijepac u tminama, i nećeš uspijHavati pronaći puta; bićeš uvijek čovjek izrabljJahija i oglobljen, a da ti niko u pomoć ne pritekne.
 • 30 Vjerenica koju tio budeš izabrao, jedan drugi leći će s njom; kuća koju ti budeš izgradio, u njoj nećeš ti stanovati; vinograd koji ti budeš zasadio, nećeš ti u njemu prve plodove obrati.
 • 31 Tvoje govedo biće zaklano pred tvojim očima, a ti ga nećeš jesti; uzeće ti se tvoj magarac i neće se vratiti k tebi; tvoje ovce biće isporučene neprijateljima tvojim, a da ti niko u pomoć ne pritekne.
 • 32 Tvoji sinovi i tvoje kćeri biće izručeni jednom drugom narodu, a tvoje će se oči iscrpljivati svakog dana gledajući ih, ali ti tu nećeš moći ništa.
 • 33 Plod tla tvojega i svaki proizvod tvojeg rada biće pojedeni od naroda kojeg ti ne poznaješ, a ti nećeš biti drugo do jedan izrabljen i izmožden čovjek.
 • 34 Potonućeš u ludilo od silnog gledanja onog što ćeš imati pred očima.
 • 35 ALLAH će te udariti u koljena i u bedra smradnim čirevima koje ti nećeš moći izliječiti; ti ćeš ih imati od tabana do tjemena glave svoje.
 • 36 ALLAH će te poslati, tebe i kralja kojeg budeš stavio na čelo, prema jednom narodu kojeg ni ti ni tvoji očevi ne poznajete, i ondje ti ćeš služiti druge Allahove: od drveta i od kamena!
 • 37 Ti ćeš postati strava, postaćeš predmet poruge i podsmijeha kod onih kod kojih te ALLAH Allah tvoj bude odveo.
 • 38 Sijaćeš u poljima mnogo sjemena, ali nećeš mnogo i požnjeti, pošto ti skakavac bude sve uništio.
 • 39 Ti ćeš zasaditi i obrađivati vinograd, ali ti nećeš i vino njegovo piti, čak ni berbu mu nećeš obavljati, pošto ti crve bude sve pojeo.
 • 40 Imaćeš ti maslinike posvuda po zemlji svojoj, ali nećeš imati ulja za namazati tijelo svoje, jer će ti masline pootpadati.
 • 41 Donosićeš na svijet sinove i kćeri, ali ih nećeš podizati kod sebe, jer će oni otići u roblje.
 • 42 Sve tvoje drveće i plod tla tvojega, skakavci će ih zaposjesti.
 • 43 Izbjeglica koji je kod tebe uzdići će se više od tebe, ali ti, ti ćeš padati sve niže i niže.
 • 44 On je taj koji će ti uzajmljivati, a ti, ti nećeš imati što pozajmiti njemu. On će biti u prvom redu, a ti u posljednjem.
 • 45 Sve ove kletve pašće na tebe, proganjati te i dostizati sve dok ne budeš istrijebljen, pošto ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, koje ti je dao.
 • 46 To će ti se dogoditi kao *znak i kao čudo, tebi i tvojem potomstvu zauvijek.
 • 47 Pošto ti ne budeš služio ALLAHA Allaha svojega u radosti i veselju svojeg srca kad budeš imao svega u izobilju,
 • 48 služićeš neprijatelju kojeg će ti ALLAH poslati, u gladi, žeđi, goLutinji i oskudici od svega. On će ti staviti željezni *jaram na vrat, sve dok te ne istrijebi.
 • 49 ALLAH će baciti na tebe jedan narod pristigao iz daleka, s kraja svijeta, hitar kao orao, jedan narod kojem nećeš razumjeti govora,
 • 50 jedan narod okrutnog lica, koji ne poštuje starce i koji nema milosti za djecu.
 • 51 On će pojesti plod tvojih životinja i tvojeg tla sve dok ti ne budeš istrijebljen; on ti neće ostaviti ništa od tvojeg žita, od tvog novog vina i ulja tvoga, od tvojih steonih krava i sjanjenih ovaca[192], sve dok ne učini da ti nestaneš.
 • 52 On će te opsjedati u svim tvojim gradovima sve dok se ne poruše u svoj tvojoj zemlji visoke obrambene utvrde, u koje se ti pouzdaješ; on će te opsjedati u svim tvojim gradovima, u svoj tvojoj zemlji, onoj koju ti ALLAH Allah tvoj daje.
 • 53 A ti ćeš jesti plod utrobe svoje, meso svojih sinova i svojih kćeri, što ALLAH ti ih je dao - tokom opsade, u bijedi u koju će te staviti neprijatelji tvoji.
 • 54 Čovjek najtankoćutniji i najprofinjeniji kod tebe bacaće zao pogled na svoju braću i svoje sestre, na ženu koju k srcu svom privija, i na one svojih sinova koje bude sačuvao,
 • 55 da ne bi dao nekom od njih dio mesa svojih sinova koje će pojesti ne ostavivši ništa od svega - tokom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u svim tvojim gradovima.
 • 56 Najtankoćutnija i najprofinjenija žena kod tebe, ona koja ne želi položiti stopalo na zemlju koliko je tankoćutna i profinjena, bacaće zao pogled na čovjeka kojeg k srcu svojem privija, na svog sina i kćer svoju,
 • 57 na svoj izdanak koji je izišao između nogu njenih, na djecu koju je ona na svijet donijela; jer, u nestašici od svega, ona će njih u potaji pojesti - tokom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u gradovima tvojim.
 • 58 Ako li ti ne paziš primijeniti sve riječi ovog Zakona, one koje su zapisane u ovoj knjizi, strahujući od slavnog i strašnog *ime ALLAH Allaha tvojega,
 • 59 tad će te ALLAH udariti, tebe i potomstvo tvoje, čudesnim ranama, ozbiljnim i dugotrajnim pozljedama, upornim i zloćudnim bolestima.
 • 60 On će poslati na tebe sve zaraze od kojih si se grozio u Egiptu, i one će se prikačiti uz tebe.
 • 61 I čak sve one zaraze i bolesti koje nisu ni spomenute u knjizi Zakona, ALLAH će ih puštati protiv tebe sve dok te ne istrijebi.
 • 62 Ostaće od vas samo jedan mali broj ljudi, vas koji bijaste brojni poput zvijezda nebeskih, pošto ti ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega.
 • 63 I kao što je ALLAHU godilo baviti se vama da vas učini sretnima i brojnima, isto tako će ALLAHU goditi baviti se vama da učini kako biste nestali i da vas istrijebi, i bićete vi otrgnuti od zemlje gdje ti ulaziš da ju uzmeš u posjed.
 • 64 ALLAH će te raspršiti među sve narode, s jednog na drugi kraj zemlje, i ondje ti ćeš služiti druge Allahove koje ni ti ni očevi tvoji ne poznajete: od drveta i od kamena!
 • 65 A kod tih naroda, ti nećeš imati spokoja, nećeš ti imati čak ni mjesta za spustiti stopalo svoje noge; i ondje će ti ALLAH dati srce zabrinuto, i oko koje se gasi, jedno postojanje koje se iscrpljuje.
 • 66 Živoće tvoj biti neizvjestan pred tobom, drhtaćeš noć i dan, ti nećeš imati povjerenja u svoj život.
 • 67 S jutra, reći ćeš ti: Kad li će veče doći?, A s večei, ti ćeš reći: Kad će napokon doći jutro?, toliko će tvoje srce drhtati od gledanja onog što ti bude pred očima tvojim.
 • 68 A ALLAH će te vratiti u lađama u Egipat, prema toj zemlji o kojoj ti rekoh: Nikad je više ti nećeš vidjeti! A ondje, vi sami stavićete se na prodaju da postanete slugama i sluškinjama neprijateljima svojim, ali neće biti kupca! «
 • 69 Evo riječi *saveza što ga ALLAH zapovjedi Musi sklopiti sa sinovima Izrailovim u zemlji Moab, uz savez koji bijaše sklopio s njima u Horebu.

Posljednja besjeda Musina[uredi]

 • 69 Evo riječi *Saveza što Gospod ga zapovjedi Musi sklopiti sa sinovima Izrailovim u zemlji Moab, uz Savez koji bijaše s njima sklopio na planini Horebu.

Što je Allah učinio za Izrail[uredi]

 • 29 1 Musa sazva sav Izrail, i reče im: Vi ste sami vidjeli što je ALLAH učinio pred vašim očima, u zemlji Egipat, *Faraonu, svim njegovim slugama i svoj njegovoj zemlji:
 • 2 veliki dokazi koje ste vi vidjeli svojim očima, te * znakove i ta velika čuda.
 • 3 Ipak, sve do danas, ALLAH vam ne bijaše dao jedno *srce za prepoznati, ni oči za vidjeti, ni uši za čuti.
 • 4 Ja[193] sam učinio da hodate 40 godina po pustinji: vaši se ogrtači nisu istrošili na vama, a sandale se vaše nisu istrošile na vašim nogama.
 • 5 Nije to bio kruh koji ste jeli, nije to vino ni prevrelo piće koje ste pili[194]: trebalo vam je to razumjeti, da sam ja ALLAH, Allah vaš.
 • 6 Potom ste vi došli u ovo mjesto; Sihon, kralj Hešbona, i Og, kralj Bašana, izišli su nama u susret za boriti se, i mi smo ih potukli.
 • 7 Uzeli smo njihovu zemlju, i dali smo ju u baštinu ljudima Rubenovim i Gadovim, i polovici Manasejevog plemena.
 • 8 Vi ćete čuvati riječi tog *saveza, i primijenjivaćete ih, da biste uspjeli u svemu što činite.

Uzeti za ozbiljno savez s Allahom[uredi]

 • 9 Vi danas stojite pred ALLAHOM Allahom svojim: vaše vođe, vaša plemena, vaši *poglavari, vaši povjerenici, svi ljudi Izrailovi,
 • 10 vaša djeca, vaše žene, i izbjeglica koji je kod tebe u sred tvojeg tabora za obarati ti drveće ili za crpiti vodu;
 • 11 ti si tu za prijeći u *savezu svojeg ALLAHA Allaha, proglašenog s prisegom[195], taj *savez što ga ALLAH Allah tvoj sklapa danas s tobom
 • 12 da bi te uspostavio danas kao svoj narod i da on sam bude tvoj Allah, kako ti je obećao to i kako je to prisegao očevima tvojim Ibrahimu, Ishaku i Jakubu.
 • 13 Taj *savez proglašen s prisegom, ja ga ne sklapam samo s vama,
 • 14 već s onim koji se nalazi ovdje s nama danas[196] pred ALLAHOM našim Allahom kao i s on im koji nije danas s nama ovdje.
 • 15 Vi znate, vi, kako smo boravili u Egiptu, kako smo prošli u sred naroda koje bijaste prošli.
 • 16 Vi ste vidjeli užase i idole koje oni imaju kod sebe: od drveta, od kamena, od srebra i od zlata!
 • 17 Nek' ne bude dakle kod vas jedan čovjek, ili jedna žena, jedna obitelj ili jedno pleme čije *srce se danas okrenu od ALLAHA Allaha našeg za ići služiti drugim Allahovima tih naroda; nek' ne bude kod vas korijena jedna biljke, koja proizvodi otrov ili čemer[197].
 • 18 A dogodi li se da pošto bude čuo ove riječi prisezanja, neko se umisli blagoslovljenim i kaže: » Ja sam presretan, jer sam čvrsto odlučio slijediti svoje ideje, jer istina je da natopljena zemlja nema više žeđi[198] «,
 • 19 ALLAH mu neće htjeti oprostiti; gnjev ALLAHOV i njegova ljubomora[199] zadimiće protiv tog čovjeka, sve kletve zapisane u ovoj knjizi biće natiskane oko njega, a ALLAH će izbrisati ime njegovo ispod neba.
 • 20 ALLAH će ga odstraniti iz svih plemena Izrailovih, na njegovu nesreću, sukladno svim kletvama saveza zapisanim u ovoj knjizi Zakona[200].

ALLAH će ostvariti svoje prijetnje[uredi]

 • 21 A evo što će reći naredni naraštaj, vaši sinovi koji će se podići poslije vas, i stranac koji će doći iz jedne daleke zemlje, kad budu vidjeli pozljede ove zemlje, i bolesti kojima ju ALLAH bude udario:
 • 22 » Sva njegova zemlja je sami sumpor, sol i vatra[201]: nema sjetve, nema raslinja, nikakva ne klija biljka, kao u Sodomi i Gomori, u Admai i Sevoimu, koje je ALLAH isprevrtao u gnjevu svome i u srdžbi svojoj. «
 • 23 Svi će narodi zavikati: » Zašto je ALLAH postupio ovako s tom zemljom? Zašto se zapalila ta velika srdžba? «
 • 24 A, odgovoriće im se: » To je zbog toga što su oni napustili savez ALLAHOV, Allaha svojih otaca, koji on bijaše sklopio s njima izvodeći ih iz Egipta.
 • 25 Oni su išli služiti druge Allahove i klanjali su se pred njima - Allahove koje nisu poznavali, i što im ALLAH nije dao u dio -,
 • 26 zato se gnjev ALLAHOV zapalio protiv te zemlje, i doveo na nju sve kletve zapisane u ovoj knjizi.
 • 27 ALLAH ih je iščupao iz njihove zemlje[202] u srdžbi svojoj i velikom bijesu za odbaciti ih prema jednoj drugoj zemlji, kako se to događa danas. «
 • 28 A ALLAHA našeg Allaha stvari su skrivene, a otkrivene stvari su za nas i naše sinove zauvijek, da budu primijenjene sve riječi ovog Zakona.

Izrail će se vratiti ALLAHU[uredi]

 • 30 A kad budu došli na sve ove stvari, blagoslov i kletva koje sam stavio pred tebe, tad ćeš ih promisliti u svom *srcu među svim tim narodima gdje te ALLAH Gospodar tvoj bude odveo;
 • 2 ti ćeš se vratiti sve do ALLAHA svojeg Gospodara, i ti ćeš začuti njegov glas, ti i sinovi tvoji, svim svojim *srcem, svim svojim bićem, slijedeći sve što ti nalažem danas.
 • 3 ALLAH Gospod tvoj promijeniće sudbinu tvoju, on će ti pokazati svoju nježnost, on će te nanovo prikupiti iz svih naroda gdje te ALLAH Gospod tvoj bude raspršio.
 • 4 Čak ako si bio odveden do na kraj svijeta, i odatle će te ALLAH Gospodar tvoj prikupiti, onamo on će te ići uzeti.
 • 5 ALLAH Gospod tvoj vratiće te u tvoju zemlju koju su zaposjeli očevi tvoji, i ti ćeš ju posjedovati; on će te učiniti sretnim i brojnim, više no očeve tvoje.
 • 6 ALLAH Gospodar tvoj će ti *obrezati *srce, tebi i tvojem potomstvu, da bi bi volio ALLAHA, Allaha svojega svim srcem svojim, svim svojium bićem, da bi ti živio;
 • 7 i ALLAH tvoj Gospodar ostvariće sve te kletve protiv neprijatelja punih mržnje koji te budu progonili.
 • 8 Tada ti,ti ćeš nanovo slusšati glas ALLAHOV, ti ćeš primijenjivati njegove zapovijedi koje ti ja dajem danas.
 • 9 ALLAH Allah tvoj daće ti sreću u svim tvojim djelima, čineći da preobiluje plod krila tvojega[203], tvojih životinja i tla tvojega, jer ALLAH će se radovati ponovo tvojoj sreći kako je to činio za očeve tvoje,
 • 10 pošto ćeš ti slušati glas ALLAHA Allaha svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, zapisane u ovoj knjizi Zakona, i kad ti budeš vratio se ALLAHU Gospodu svojemu svim svojim srcem, svim svojim bićem.

Riječ Allahova je sasvim blizu[uredi]

 • 11 Da, ta zapovijed koju ti dajem danas nije suviše teška za tebe, ona ti nije izvan dosega.
 • 12 Ona nije u nebu; reklo bi se tada: » Ko će, za nas, uspeti se u nebo da nas traži, i dati da čujemo da bismo ju primijenili? «
 • 13 Ona nije ni s one strane mora; reklo bi se tada: » Ko će, za nas, prijeći preko mora potražiti nas, i učiniti da čujemo da bismo ju primijenili? «
 • 14 Da, riječ je zasvim blizu tebe, ona je u tvojim ustima i u tvom *srcu, da bi je primijenio .

Izabrati život[uredi]

 • 15 Gledaj: ja stavljam danas pred vas život i sreću, smrt i nesreću,
 • 16 ja koji ti zapovijedam danas voljeti ALLAHA Allaha tvojega, slijediti njegove putove, čuvati njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove običaje. Tad ćeš ti živjeti, postaćeš brojan, i ALLAH Allah tvoj će te blagosloviti u zemlji gdje ulaziš za uzeti ju u posjed.
 • 17 Ali, ako se tvoje *srce okrene, ako ti ne slušaš, ako se pustiš povući klanjati se pred drugim Allahovima i služiti ih,
 • 18 ja vam izjavljujem danas: vi ćete potpuno nestati, vi nećete produljiti svojih dana na zemlji gdje ćeš ti ući za uzeti ju u posjed prelazeći Jordan.
 • 19 Ja uzimam za svjedoka danas protiv vas nebo i zemlju: to su život i smrt koje sam ja stavio pred vas, to su blagoslov i prokletstvo. Ti ćeš izabrati život da bi živio, ti i potomstvo tvoje,
 • 20 ljubeći ALLAHA Allaha svojega, slušajući njegov glas i priklanjajući se njemu. Tako ćeš ti živjeti i produžiti dane svoje, nastanjujući zemlju što ALLAH je prisegao da će dati tvojim očevima Ibrahimu, Ishaku i Jakubu.

Zbogom i smrt Musina[uredi]

Jozua označen kao nasljednik Musin[uredi]

 • 31 1 Potom Musa uputi ove riječi svem Izrailu.
 • 2 On im reče:» Ja danas imam 120 godina: ja nisam više sposoban držati svoje mjesto, i ALLAH mi je rekao: Ti nećeš prijeći Jordan kojeg eno!
 • 3 ALLAH Allah tvoj će ići ispred tebe, on će istrijebiti te narode ispred tebe i izvlastiti ih. A Jozua je taj koji će prijeći ispred tebe kako je to ALLAH rekao.
 • 4 ALLAH će postupiti prema tim narodima kako je postupio prema Sihonu i Ogu, kraljevima *Amorita i prema njihovim zemljama: on ih je istrijebio.
 • 5 ALLAH će vam njih izručiti, a vi ćete postupiti prema njima onako kako sam vam ja to zapovjedio.
 • 6 Budite smioni, ne bojte se, ne drhtite pred njima, jer ALLAH Allah tvoj ide pred tobom: on te neće ostaviti, on te neće napustiti. «
 • 7 Potom Musa pozva Jozuu, i, pred svim Izrailom, reče mu: » Budi smion i otporan, jer ti si taj koji će ući s ovim narodom u zemlju koju je ALLAH prisegao njihovim očevima da će im ju dati; ti si taj koji će ih obaštiniti tom zemljom.
 • 8 ALLAH je taj koji ide pred tobom, on te neće ostaviti, on neće napustiti; ne boj se, ne daj se oboriti. « Musa povjerava zakon svećenicima
 • 9 Musa zapisa taj Zakon i dade ga svećenicima sinovima Levijevim[204] koji nose *kovčeg saveza ALLAHOVOG, i svim *poglavarima Izrailovim.
 • 10 I Musa im dade ovu zapovijed: » Na kraju sedam godina, u času godine otpusta, na praznik Šatora[205],
 • 11 kad će sav Izrail doći vidjeti lice ALLAHA[206], Allaha tvojega u mjestu koje on bude izabrao, ti ćeš čitati taj Zakon u lice svem Izrailu, koji će te slušati.
 • 12 Ti ćeš prikupiti narod, ljude, žene, djecu, izbjeglice koje imaš u gradovima svojim da čuju i da nauče bojati se[207] ALLAHA Allaha svojega paziti da primijenjuju sve riječi tog Zakona.
 • 13 A njihovi sinovi, koji ne znaju, čuće; i naučiće oni bojati se ALLAHA Allaha svojega svakog dana života svojega koji ćete živjeti u zemlji koju idete uzeti u posjed prelazeći Jordan. «

Izrail će biti nevjeran Allahu[uredi]

 • 14 A ALLAH reče Musi: » Evo približavaju se dani kad ćeš ti umrijeti. Pozovi Jozuu; vi ćete se predstaviti u *šatoru susretanja, i ja ću mu dati zapovijedi svoje. « Musa i Jozua odoše se dakle predstaviti u šatoru susretanja.
 • 15 ALLAH se prikaza u stubu oblaka[208];
 • stub oblaka se uspravi na ulazu u šator .
 • 16 ALLAH reče Musi: » Evo ti ćeš leći s očevima tvojim: a ovaj će se narod prostituirati[209] slijedeći Allahove stranaca koji su u zemlji u sred koje on ulazi; on će me napustiti, i raskinuće *savez, onaj koji sam ja sklopio s njim.
 • 17 Moja srdžba će se razjariti protiv njega tog dana. Ja ću ih napustiti, ja ću im skriti svoje lice[210]. Tada, on će biti progutan od velikih nesreća i velike nevolje zadesiće ga. I on će reći u taj dan tamo: Ako su me te nevolje zadesile, nije li to zbog toga što moj Allah nije više usred mene?
 • 18 Ali ja, tog dana tamo nastaviću skrivati lice svoje, radi sveg zla koje on bude počinio okrećući se prema drugim Allahovima.
 • 19 A sada, zapišite vi ovaj psalam; naučite ga sinove Izrailove, stavite ima ga u usta, da mi taj psalam služi kao svjedok protiv Izrailovih sinova.
 • 20 U stvari, ja ću uvesti taj narod u zemlju kojom teku med i mlijeko[211] koju sam ja obećao po prisezi očevima njihovim; on će jesti do sitosti i ugojiće se, potom će se okrenuti drugim Allahovima; on će im služiti, mene će prezrijeti, raskinuće *savez moj;
 • 21 a kad ga velike nevolje i nesreće budu dohvatile, taj će psalam posvjedočiti protiv njega, kao svjedok, jer njegovo potomstvo neće nikad zaboraviti ponavljati ga. U stvari, ja dobro poznajem nakanu koju danas ostvaruje čak i prije no što ga uvedem u zemlju koju sam prisegom obećao dati. «
 • 22 I tog dana Musa zapisa tu pjesmu, i nauči ju sinove Izrailove.
 • 23 ALLAH dade zapovijedi svoje Jozui, sinu Zun-Nunovu, a reče mu on: » Budi smion i jak, jer ti si taj koji će uvesti sinove Izrailove u zemlju koju sam ja njima po prisezi, obećao; i ja ću biti s tobom. «
 • 24 A kad Musa završi u cijelosti ispisivati riječi ovog Zakona u jednu knjigu,
 • 25 on dade tu zapovijed *levitima koji koji nose *kovčeg zavjeta ALLAHOVOG:
 • 26 » Uzmite ovu knjigu Zavjeta i stavite ju kod kovčega zavjeta ALLAHA, Allaha vašega; on će biti ondje kao jedan svjedok protiv tebe.
 • 27 Jer ja, ja poznajem tvoje pobune i krutost tvoje šije[212]: ako danas, dok sam još živ usred vas, vi ste bili pobunjeni protiv ALLAHA, što će se dogoditi poslije moje smrti?
 • 28 Prikupite oko mene sve vaše *plemenske starješine i vaše povjerenike; ja ću izreći te riječi na vaše uši, ja ću uzeti protiv njih za svjedoke nebo i zemlju.
 • 29 Jer ja to znam: poslije moje smrti, vi ćete se potpuno iskvariti i vi ćete se odstraniti s puta koji sam vam propisao; a u dolazećim danima nesreće vam doći u susret, pošto budete učinili ono što je zlo u očima ALLAHOVIM, sve dotle da ga uvrijedite svojim postupcima. «

Musina pjesma[uredi]

 • 30 A Musa u cijelosti izgovori riječi ove pjesme
 • u uši svem saboru Izrailovom:
 • 1 Nebo, prikloni uho, a ja ću govoriti;
 • zemljo, slušaj riječi koje ću izreći.
 • 2 Nek' se moje upute raspu kao kiša;
 • nek' moja riječ padne kao rosa, kao
 • pljusak na tratinu,
 • 3 Ja ću obznaniti ime ALLAHOVO;
 • priznajte veličinu našeg Allaha.
 • 4 On, stijena, njegovo je djelo
 • savršeno,
 • svi njegovi putovi su mudri;
 • to je vjeran Allah, nema u njemu
 • nepravde,
 • on je dobar i pravedan.
 • 5 Za njega, oni su samo iskvarenost,
 • radi mane svoje, oni nisu više sinovi
 • njegovi[213],
 • to je jedan izopačen i zastranio
 • naraštaj.
 • 6 Je li način da se postupa s
 • ALLAHOM,
 • narode ludi i bezumni?
 • Nije li on tvoj otac, koji
 • ti je dao život?
 • on je taj koji te stvorio i koji te
 • postavio.
 • 7 Sjeti se nekadašnjih dana,
 • vrati tok godina,
 • iz naraštaja u naraštaj,
 • pitaj svojeg oca, on će te
 • naučiti, *poglavare svoje, on i će
 • ti to reći:
 • 8 Kad Svevišnji dade
 • narodima njeihovu baštinu,
 • kad odvoji ljude,
 • on utvrdi područja narodima
 • slijedeći broj sinova
 • Izrailovih[214].
 • 9 Jer prihod ALLAHov,
 • to je narod njegov,
 • a Jakub je njegov dio u baštini.
 • 10 On susrete svoj narod
 • u pustinjskoj zemlji,
 • u samoći ispunjenoj
 • divljim urlanjem:
 • on ga okružuje, on ga poučava,
 • on bdije nad njim kao nad
 • zjenicom oka svog.
 • 11 On je kao orao koji osokoljuje nasad svoj :
 • on lebdi iznad mladih svojih,
 • on otvara sav svoj raspon krila,
 • on ih uzima i nosi pod krilima
 • svojim.
 • 12ALLAH je jedini koji vodi
 • narod svoj,
 • nema nikakvog stranog Allaha
 • kod njega.
 • 13 On mu daje zakoračiti[215]
 • visove zemlje
 • da se nahrani
 • proizvodima poljskim;
 • on mu daje sisati meda iz
 • šupljina kamenja;
 • on mu daje ulja dozrelog
 • na granitu stjenja,
 • 14 maslac kravlji i mlijeko
 • ovčije s masnim od janjadi,
 • od ovnova Bašana[216] i od
 • jaraca,
 • kao i bijelo brašno pšenično;
  • krv grožđa, ti si ga pio prevrelog.
 • 15 Tako Ješurun[217] se
 • usalio, ritao,
 • ti si se usalio, ti si
 • se udebljao, otežao -
 • on je ostavio Allaha koji ga
 • bijaše stvorio
 • on je obeščastio Stijenu svoju,
 • svoje spasenje.
 • 16 Oni njemu daju za rivale
 • strance[218]
 • Ogavnostima oni ga
 • vrijeđaju,
 • 17 oni nude *žrtve
  • Ifritima
 • koji nisu Allah,
 • Allahovima koje ne poz-
 • naju, novodošlima od jučer
 • kojih se vaši očevi nisu bojali.
 • 18 Stijena koja te porodila, ti
 • si ju zanemario;
 • ti si zaboravio Allaha koji te donio
 • na svijet.
 • 19 Ono što je ALLAH vidio
 • izazvalo je prijezir njegov:
 • njegovi sinovi i kćeri njegove su ga.
 • 20 On je kazao: » Ja ću njima skriti
 • lice svoje[219],
 • ja ću vidjeti što je budućnost
 • njihova[220].
 • Jer to je jedan naraštaj, izopačen,
 • sinova u koje se ne može imati
 • povjerenja.
 • 21 Oni su mi dali za rivala
 • onog koji nije Allah,
 • oni su me uvrijedili svojim
 • ništavnim idolima.
 • Eh dobro! ja, ja ću njima dati
 • za rivala onog koji
 • nije narod,
 • jednim ludim narodom ja ću
 • njih uvrijediti.
 • 22 Da, jedna se
 • vatra zapalila u nozdrvama mojim;
 • ona je plamtjela sve do dna
  • boravišta mrtvih, ona je požderala
 • zemlju i njene proizvode, ona je
 • zapalila podnožja planina.
 • 23 Ja ću nagomilati na njih nesreće;
 • ja ću bacati na njih svoje strijele.
 • 24 Kad budu glađu iscrpljeni,
 • požderani munjom i mojim
 • gorkim daždom[221], ja ću protiv njih
 • pustiti zub životinjski, kao i otrov
 • zvijeri koje gmižu prašinom.
 • 25 Izvana, mač će im oteti
 • djecu njihovu,
 • a iznutra vladaće užas;
 • mladić imaće isti udes
 • kao i djevica, dojenče
 • padaće s čovjekom sijedih vlasi.
 • 26 Ja sam kazao: ja bih ih
 • porazbijao u komadiće[222],
 • ja bih učinio da kod ljudi
 • nestane sjećanje na njih ,
 • 27 kad se ne bih bojao uvrede od
 • neprijatelja. Da se njihovi
 • protivnici ne bi prHavarili,
 • govoreći: mi smo ti koji su viso-
 • ko ruku držali ponad toga, nije
 • to bio ALLAH koji je to učinio!
 • 28 Jer to je jedan narod[223] čije se
 • namjere ruše, oni su bez pameti.
 • 29 Da bijahu mudri, razumjeli bi
 • oni to, bili bi pametni za
 • svoju budućnost.
 • 30 Kako bi jedan sam čovjek mogao
 • proganjati tisuću, a dvojica sama
 • u bijeg nagnati njih 10 000,
 • ako ovi ne bi bili prodani
 • od Stijene svoje,
 • izručeni od ALLAHA?
 • 31 Jer Stijena naših neprijatelja
 • nije kao naša Stijena,
 • oni su si tome sami Sudije[224].

32 Njihov trs izlazi iz čokota

 • Sodome, iz rasada Gomore[225];
 • njihovo grožđe je otrovno grožđe,
 • njihovi su grozdovi gorki.
 • 33 Njihovo vino, otrov je od zmaja,
 • grozni otrov kobrin.
 • 34 Nije li ondje ono što ja pamtim,
 • ono što je zapečačeno u riznicama
 • mojim?
 • 35 Moja je osveta i nagrada,
 • za onaj čas kad ću njihovu
 • spotaknuti nogu, jer blizu je
 • dan nesreće njihove,
 • ono što je za njih pripravljeno,
 • zakasniti neće. «
 • 36 Učiniće ALLAH pravdu
 • narodu svom, predomisliće se
 • u korist svojih slugu,
 • kad vidi da slabe ruke njihove,
 • da nema više ni roba ni čovjeka
 • slobodna[226].
 • 37 Tada, on će reći: » Gdje su
 • Allahovi njini,
 • i stijena gdje su se sklonili? «
 • 38 Gdje su oni koji jedu masno{{Refl|227}
 • svojih *žrtava i piju vino svojih
 • libacija?
 • Nek' se dignu i nek' dođu vama u
 • pomoć, nek' se nađe mjesto da se
 • skrijete!
 • 39 Eh dobro! sad, gledajte:
 • to sam ja, ništa osim mene,
 • bez ikakvog Allaha uz mene,
 • to sam ja koji daje umirati i živjeti,
 • kad ja polomim, ja sam taj
 • koji iscjeljuje,
 • niko ne spašava od moje ruke.
 • 40 Da, ja podižem ruku[228]
 • prema nebu,
 • i ja obznanjujem: Ja sam
 • živ zauvijek!
 • 41 Ako ja naoštrim moj mač sjajni,
 • ako moja ruka zavitla presudu,
 • ja ću svoju osudu dati da padne
 • na protivnike moje ,
 • ja ću uzvratiti onima
 • koji me mrze.
 • 42 Dok moj mač se nasićuje mesa
 • ja ću *krvlju opijati strijele svoje,
 • krvlju ubijenih i uhićenih,
 • s kosmatih glava neprijateljskih. «
 • 43 Narodi, kličite njegovom narodu,
 • jer će osvetiti *krv slugu svojih,
 • on će dati da osveta padne
 • na protivnike njegove;
 • on će osloboditi tako zemlju svoju i
 • narod svoj[229].
 • 44 Musa, praćen od Hošea[230], sina Zun-Nunova, bijaše dakle došao izgovoriti riječi te pjesme na uši narodu.
 • 45 A kad Musa bi završio govoriti sve te riječi sve Izrailu,
 • 46 on im reče: » Uzmite k srcu sve riječi putem kojih ja danas svjedočim protiv vas, i zapovijedam sinovima vašim da paze primijenjivati sve riječi ovog Zakona.
 • 47 Jer, ne radi se ni o jednoj riječi bez važnosti za vas; ta riječ, to je vaš život, i po njoj će te vi produžiti svoje dane na zemlji koju će te vi uzeti u posjed prelazeći Jordan.

Oglašavanje smrti Musine[uredi]

 • 48 Istog dana ALLAH reče Musi:
 • 49 » Uspni se na ovu planinu hrasta Abarima, na brdo Nebo koje je u zemlji Moab, nasuprot Jerihonu i pogledaj zemlju Palestinu koju ja dajem u vlasništvo sinovima Izrailovim.
 • 50 Potom umri na planini gdje se budeš uspeo, budi sjedinjen rodbini svojoj[231] - kao što je tvoj brat Harun umro i bio sjedinjen rodbini svojoj –
 • 51 pošto ste vi učinili jednu nevjernost protiv mene u sred sinova Izrailovih, kod voda Meribe od Kadeša u pustinji Sin, onda kad niste priznali moju *svetost usred sinova Izrailovih.
 • 52 Ondje nasuprot, ti ćeš vidjeti zemlju, ali ti u nju nećeš ući, u tu zemlju što ju dajem sinovima Izrailovim. «

Musa blagosilja dvanaest plemena Izrailovih[uredi]

  • 33 1 Evo blagoslova što ga Musa, čovjek Allahov, izgovori nad sinovima Izrailovim prije no što će umrijeti.
 • 2 On reče:
 • ALLAH je došao iz Sinaja,
 • za njih on se podigao s obzorja
 • Seirova, on je sinuo s planine Paran -,
 • stigao u Meribu Kadeševu -
 • sa svog juga prema prema Obroncima[232], za njih.
 • 3 Da, ti koji voliš narode, svi *sveti[233] u tvojoj su ruci.
 • Oni, oni su pali licem prema zemlji k nogama tvojim,
 • oni pobiru ono što dolazi od tvoje riječi.
 • 4 Musa nam je propisao jedan Zakon,
 • dao u posjed saboru Jakubovu[234],
 • 5 a Jašurun je imao jednog kralja[235],
 • kad su se skupili glavari narodni,
 • i u isto vrijeme plemena Izrailova.
 • 6 Nek' živi Ruben, nek' ne umre,
 • i nek' traju ti ljudi malobrojni.
 • 7 A za Judu, evo što on reče:
 • Slušaj, GOSPODE, glas Judin,
 • i dovedi ga ponovo prema narodu njegovom[236];
 • nek' njegove ruke uzmu njegovu vlastitu obranu,
 • budi njegova pomoć protiv protivnika njegovih.
 • 8 A za Levija, on reče:
 • Tvoj Tumim i tvoj Urim
 • pripadaju čovjeku koji ti je odan,
 • kojeg si ti prokušao u Massi,
 • svađom oko voda Meribae[237],
 • 9 njemu koji je rekao o svom ocu i o
 • majci svojoj:
 • Ja ih nisam vidio!
 • Koji je odbio prepoznati braću svoju
 • i koji ne poznaje sinove svoje.
 • Oni su čuvali riječ tvoju,
 • oni bdiju nad *savezom tvojim,
 • 10 oni uče Jakuba običajima tvojim,
 • Izrail tvojem Zakonu;
 • oni slute miris u tvojim nozdrvama,
 • potpunu[238] ponudu na tvom *oltaru.
 • 11 Blagoslovi, GOSPODE, njegovu
 • srčanost, i prihvati djelo ruku
 • njegovih; slomi križa onima koji se
 • dignu protiv njega, i nek' se oni koji
 • ga mrze ne podignu više.
 • 12 Za Benjamina on reče:
 • Ljubljeni ALLAHOV,
 • on počiva, vjerujući, onome
 • koji ga štiti svakog dana
 • i koji se odmara među brežuljcima[239].
 • 13 Za Jusufa, on reče:
 • Njegova zemlja budi blagoslovljena
 • od ALLAHA!
 • Nek' naEjjolji dar neba, rosa,
 • i *ponor koji dolje leži,
 • 14 naEjjolje od onog što sunce
 • proizvede i naEjjolje od onog što
 • niče o svakom mjesecu,
 • 15 izvrsni darovi starodrevnih
 • planina i naEjjolje s brežuljaka
 • oduvijek,
 • 16 naEjjolji dio svega što ispunjava
 • zemlju i naklonost Onoga koji
 • boravi u žbunju: nek' sve to okruni
 • glavu Jusufovu, čelo onome koji je
 • posvećen među braćom svojom.
 • 17 On je njegov bik prvorođeni,
 • čast mu! Njegovi rogovi se rogovi
 • bivola, on udara narode,
 • svih krajHava zemlje odjednom.
 • Evo mirijada Efraimovih,
 • evo tisuća Manasejevih[240].
 • 18 Za Zabulona, on reče:
 • Raduj se, Zabulone, u svojim
 • pohodima, i ti, Isakare, pod svojim
 • šatorima.
 • 19 Oni sazivaju narod na planinu,
 • gdje nude propisane *žrtve;
 • oni crpe obilje iz mora,
 • riznica skrivenih u pijesku[241].
 • 20 Za Gada on reče: Blagoslovljen
 • budi onaj koji stavlja Gada u obilje!
 • Kao jedan lav, on se smjestio,
 • rastrgavši plećku ili samu glavu žrtvi
 • svojoj.
 • 21 On je bacio poglede svoje na
  • prvine, ondje gdje je dio pričuvan
 • za skiptar[242]; on je prišao poglavarima
 • narodnim, on je ostvario pravdu
 • ALLAHOVU i njegove odluke u
 • korist Izrailovu.
 • 22 Za Dan, on reče:
 • Dan je mlado lavlje,
 • on poskakuje od Bašana[243].
 • 23 Za Neftalija, on kaže:
 • Neftali se nasitio milosti, on je pun
 • blagoslova ALLAHOVOG, nek'
 • uzme posjed nad zapadom i jugom.
 • Za Ašera, on reče:
 • Ašer jest blagoslovljeni sin između
 • svih, nek' bude pretpostavljen među
 • braćom svojom, nek' uranja nogu
 • svoju u ulje[244];
 • nek' tvoje reze budu od željeza i
 • bronce, nek' snaga[245] tvoja traje
 • koliko i dani tvoji.
 • Ništa nije slično Allahu,
 • njemu koji dolazi tebi u pomoć,
 • Ješurune, jašući nebesa,
 • i oblake u svojoj moći.
 • 22 Allah starodrevnih vremena je
 • jedno utočište;
 • to je jedna ruka oduvijek na djelu
 • ovdje dolje; pred tobom, on je
 • neprijatelje prognao, i on je rekao:
 • Istrijebi!
 • Vjerujući, Izrail se odmara;
 • on otječe u stranu, izvor Jakubov[246],
 • prema jednoj zemlji žita i novog
 • vina, i nebo samo tu posipa rosu.
 • Sretan ti si, Izraile!
 • Ko je to sličan tebi, narode zbrinut
 • od ALLAHA? On je tvoj štit
 • koji ti u pomoć dolazi, on je također
 • mač koji čini snagu tvoju.
 • Tvoji će neprijatelji biti uzalud
 • prijHavarni prema tebi, ti ćeš nogom
 • zgaziti visine njihovih zemalja.

Smrt Musina[uredi]

 • 34 1 Musa se uspe iz stepa Moaba prema brdu Nebo, na vrh Pisge, koji je nasuprot Jerihonu, i ALLAH mu dade vidjeti svu zemlju: Galad sve do Dana[247],
 • 2 sav Neftali, zemlju Efraimovu i Manasejevu, i svu zemlju Judinu sve do Zapadnog mora,
 • 3 Negev i Distrikt[248], dolinu Jerihona, grad palmi, sve do Soara.
 • 4 I ALLAH mu kaza: » To je zemlja koju sam ja obećao po prisezi Ibrahimu, Ishaku i Jakubu govoreći im: To ja tvojem potomstvu dajem. Daću ti je vidjeti vlastitim očima, ali ti onamo preći nećeš. «
 • 5 I Musa, sluga ALLAHOV, umrije ondje, u zemlji Moab, prema objavi ALLAHOVOJ.
 • 6 Sahrani ga on u dolini, u zemlji Moab, nasuprot Bet-Peoru[249], i nikad niko nije doznao za njegov grob sve do danas.
 • 7 Musa imaše 120 godina kad umrije; njegov vid ne bijaše oslabio, njegova životnost ga ne bijaše napustila.
 • 8 Sinovi Izrailovi oplakaše Musu u stepama Moaba tokom 30 dana. Potom se dani oplakJahijaja za žalost za Musam navršiše;
 • 9 Jozua, sin Zun-Nunov, bijaše ispunjen duhom mudrosti, jer Musa mu bijaše *položio ruke, a sinovi ga Izrailovi slušahu, za postupiti slijedeći zapovijedi što ih ALLAH bijaše dao Musi.
 • 10 Nikad se više u Izrailu nije podigao jedan *Pegamber kao Musa, on koji ALLAHA poznavaše licem u lice,
 • 11 on što ga ALLAH bijaše poslao ispuniti sve te *znakove i sva ta čuda u zemlji Egipat pred *Faraonom, svim njegovim slugama i svom zemljom njegovom,
 • 12 taj Musa koji bijaše postupio sa svom snagom svoje ruke, podižući sav taj veliki užas, pred očima sveg Izraila.

Bilješke uz Deuteronom[uredi]

 • [1]Araba: drugi prijevodi dolina, ravnica ; Vlastita imenica označava dolinu koja se proteže na sjeveru u jugu Mrtvog mora . - Suf...di-Zahav: neidentificirana mjesta .
 • [2]Horeb: vidjeti Izl 3. - Kadeš-Barnea: vidjeti Stv 16.14 i bilješku. - Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [3]40. godina lutanja po pustinji .
 • [4]Bašan: regija na istoku mora u Kineretu .
 • [5]Nabrajanje različitih regija Obećane Zemlje u idealnim granicama . - Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku .
 • [6]Vidjeti Stv 16.14 i bilješku .
 • [7] Vidjeti Br 13.23 i bilješku
 • [8]visokim do neba: aluzija bilo na visinu zidova (bedema) gradskih, bilo na strmine na kojima su gradovi podignuti .
 • [9]tako dugo kako ve tu bijaste ostali: nevjernost Izrailova osudila ga je ostati u Kadešu po drugi put u jednom boravku jednako dugom onom prvom, kad je bio prinuden vratiti se . Katkad se prevodi s tako dugo koliko ste trebali tu ostati .
 • [10]Vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [11]ne pocinjite protiv njih ništa ili ne napadajte ih .
 • [12]Araba: vidjeti 1.1 – Eilat i Eison-Gever su na krajnjem jugu Arabe. Moab je istačno od Mrtvog mora.
 • [13]Sinovi Lutovi: ovdje to označava Moab i Amon (r.19) Ar: prijestolnica zemlje Moab .
 • [14]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .
 • [15]Refaiti: staro domorodačko narod u Palestinuu (vidjeti r. 20-21) .
 • [16] klanci Zereda: rijeka u Transjordaniji, na krajnjem jugu od Mrtvog mora .
 • [17] Gaza: glad blizu obale, jugozapadno od Palestine . - Kaftoriti: drugo ime za Filistine (vidjeti Stv 26. 1 i bilješku ) .
 • [18] Rijeka koja se ulijHava u Mrtvo more, na istoku .
 • [19] Na jugu od Arnona .
 • [20]prokleli: u početku, taj običaj semitskih naroda rezervirao je poglavaru jedan dio onoga što je uzeto neprijatelju . U Izrailu, koji vodi sveti rat s Allahom kao poglavarom (Dt 20.4), dio posvećen Allahu trebao je biti uništen . Zabrana se može ticati živih bića (2.34) kao i materijalnih predmeta (Joz 6.17-19) . Religiozni cilj zabrane je definiran u DT 7.4-6 i 20.16-18. Izvan rata zabrana je jedno jednostavno posvecenje Allahu bez uništenja (Br 18.14).
 • [21]Vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [22]prokleli: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [23]Planina gdje Jordan izvire .
 • [24]Visoravan: radi se i Visoravni Moab. - Brda Galada: vidjeti Stv 31.2 Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [25]Refaiti: vidjeti 2.1 i bilješku . - Raba: prijestolnica zemlje Amonove (danas Aman) - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [26]Argov :ime distrikta utvrdenog gradovima Bašanovim (vidjeti 3.4-5) .
 • [27]Gešuriti, Makatiti: narodi koji su živjeli na granicama Izraila na istačnoj obali mora u Kineretu i u gornjem toku Jordana .
 • [28]Makir: Manasejev sin (Stv 50.23), otac Galadov (Br 26.29) i predak klana koji nosi njegovo ime .
 • [29]biće granicom (služiće kao granica) smisao odgovarajućeg hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [30]Kineret: neidentificirani lokalitet, ne treba ga zamijeniti s onim istog imena smještenim na zapadu mora u Kineretu - more Arabae, Slano more: stara imena Mrtvog mora . - Pisga: planina koja dominira nad Mrtvim morem na sjevero-istoku .
 • [31]zemlja s one strane Jordana označava ovdje Palestinu .
 • [32]Vidjeti 3.17 i bilješku .
 • [33]Drugo ime Bal-Peora (3.29) . Podsjećanje na epizodu ispričanu u Br 25.1-9 .
 • [34]da me se plaši ili da me štuje .- Planina Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [35]deset riječi: biblijski izraz deset zaapovijedi ( Izl 20.1-17 i Dt 5.6-21) .
 • [36]oblik ili lik ili slika ili lice Allaha - Horeb: vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [37]božanstvo: odgovarajući hebrejski izraz je neizvjestan.
 • [38]Slika peći označava ovdje nepodnosivu situaciju Hebreja potlačenih u Egiptu .
 • [39]proždiruća vatra: Allah je usporeden s vatrom koja proždire svoje neprijatelje (vidjeti 9.3). Ljubomorni Allah vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [40]odveo: aluzija na deportiranje kojom su kažnjeni Samarija 722.-721. i Jeruzalem 597., 587. i 582.-581. prije Krista .
 • [41]tvoji očevi ili tvoji preci .
 • [42]Nije li bilo nešto tako veliko?: pitanja postavljena u redcima 32-34 svapretpostavljaju negativan odgovor i obvezujući zaključiti da nema drugog Allaha do ALLAHA .
 • [43]Aluzija na nevolje koje su zadesile Egipat i natjerale faraona uzmaknuti (Izl 7.14-12.36) .
 • [44]velika vatra, aluzija na oblak vatre i dima koji je pratio manifestaciju prisutnosti Allaha na brdu Horeb . Glas Allaha je grmljavina (vidjeti Ps 29.3-9) ; njegove riječi su zapovijedi (vidjeti 4.13 i bilješku ) .
 • [45]poslije njih: prema starim verzijama ; hebrejski poslije njega koji šalje možda Jakuba :drugi prijevodi: on osobno ili pokazujući svoju prisutnost .
 • [46]prema izlasku sunca ili na istoku .
 • [47]spasti život: ubojica je trebao biti usmren (Stv 9.5-6 ; Izl 21.12) .
 • [48]Becer, neizvjesna lokacija . - Visoravan :vidjeti 3.10 i bilješku.- Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku . - Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku ;
 • [49]zemlja Sihon: na sjevero-istoku od Mrtvog mora (2.?24-37) .
 • [50]Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku - Na istoku sunca na istoku .
 • [51]brdo Sion: to ime Hermona ne treba biti pomiješno s s brdom Sion u Jeruzalemu .
 • [52]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku - more Arabe: Mrtvo more .
 • [53]Vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [54]ljubomorazn Allah: Izl 20.5 i bilješku .
 • [55]bUzeirzložno ili olako; drugi prijevod za slagati.
 • [56]šabat ALLAHOV: vidjeti Stv 2.2 i bilješku .
 • [57]otmice: vidjeti Izl 20.15 i bilješku .
 • [58]krivo, ili lažno ili za slagati .
 • [59]Hebreji bijahu uvjereni da je nemoguće vidjeti Allaha, ili čak ući u izravni kontakt s njim a da se ne umre (vidjeti takoder 4.33) .
 • [60]jedna zemlja…: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [61]Redci 4-9 čine početak ispovijedanja vjere koje Židovi prakticiraju recitirati još svaki dan. Rukopisi insistiraju na redku 4 pišući njegov početak i njegov kraj većim slovima što je u ovom prijevodu učinjeno upotrebom majuskula. - Jedan ALLAH: ili SAM ALLAH .
 • [62]ti ćeš ih ponavljati: smisao korespondentnog hebrejskog glagola je nesiguran .
 • [63] načinićeš…: vidjeti bilješku o Izl 13.9 .
 • [64]ljubomoran Allah: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [65]stavljati na kušnju : ili iskušavati, izazivati .
 • [66]bojati se: ili strahovati ili poštivati .
 • [67]posvetiti prokletstvu ili zabrani: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [68]da me slijedi… vjerojatno da slijedi Musu, ali još vjerojatnije da slijedi Allaha samog .
 • [69]stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku - sveti stubovi: vidjeti bilješku uz Sdc 3.7.
 • [70]plod tvojeg krila ili tvoju djecu - tvoje steone krave i tvoje sjanjene ovce: drugi prijevod mlade tvojih krava i tvojih ovaca .
 • [71]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje .
 • [72]idoli bijahu često statue obložene srebrom ili zlatom .
 • [73]posvećen zabran ili prokletstvu: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [74]da spozna što je bilo u tvom srcu: drugi prijevod da ti znaš što to ima .
 • [75]mana: vidjeti Izl 16.3 i bilješku - ono što izlazi iz usta ALLAHOVIH, to je rijec njegova. Mana, najavljena rijecju, dokazuje da je ona djeLutvorna i da je Allah vistinit.
 • [76]užarene zemlje: vidjeti Br 21.6 i bilješku .
 • [77]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku.
 • [78]visokim do neba: vidjeti 1.28 i bilješku .
 • [79]Anakiti: vidjeti Br 13.2* [2]i bilješku .
 • [80]kruta šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [81]Horeb: drugo ime za Sinaj .
 • [82]tvrda šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [83]Tavera: vidjeti Br 11.* [3]i bilješku . - Masa: vidjeti Izl 17.7 i bilješku . - Kivrot-Tava: vidjeti Br 11.34 i bilješku .
 • [84]Kadeš-Barnea: vidjeti Br 13.26 i bilješku ; Dt 1.19-46 .
 • [85]Musa se obraća narodu Izrailovom u njegovoj ukupnosti .
 • [86]nebesa nebesa: izraz koji označava nebo sagledano u svem svojem sjaju i velicini .
 • [87]necete više ukrutiti svoju šiju: usporediti Izl 32.9 i bilješku .
 • [88]Allaho Allahovima: vrsta superlativa za izraziti da je Allah iznad svega .
 • [89] te velike i strašne stvari: zbivanja kod izlaska iz Egipta i sve što je Izrail doživio u pustinji .
 • [90]zalijHavao svojom nogom: trebalo je nogom otvarati i zatvarati irigacioni kanal .
 • [91]U redcima 13-15 to je ALLAH, a ne Musa koji govori .
 • [92]Vidjeti Izl 13.9 i bilješku .
 • [93]pustinja: tekst podrazumijHava Siriju . -Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku - Zapadno more: Sredozemno more . - Zemlja: vidjeti Joz 1.4 i bilješku .
 • [94]Ebal i Garizim nadvisuju grad Sišem na zapadu. Jedno staro Izrailitsko svetište cini se nalazilo se na planini Ebal (Dt 27.4 ; Joz 8.30-32) .
 • [95]s one strane Jordana oznacava ovdje Palestinu. - Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Guilgal: možda mjesto koje nosiše to ime tik uz Jerihon (vidjeti Joz 4.19 ), možda jedno drugo (2Kr 2.1; 4.38). Hrastovi More: vidjeti Stv 12.6. - Geografijske oznake iz ovog retka smjeraju situirati svetište Sišema gdje se periodicno slavio *savez (vidjeti 27.3-3).
 • [96]Redci 2-3 opisuju elemente kanaanskog kulta oborenog po Dt : svetište je smješteno na jednoj uzvisini ; zelena drveta simboliziraju život; oltar je okružen uspravljenim kamenjem (stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku) ili od svetih stubova ( vidjeti bilješku o Sdc 3.7); idol signalizira prisutnost lokalnog božanstva . - Njihovo ime: vjerojatno se radi o imenu lažnih Allahova, prije nego o imenu naroda koji obožavaju taj kult.
 • [97]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [98]jesti: stanovite žrtve bijahu praćene jednim objedom, isto kao i ponuda di?ma (r; 17-18) .
 • [99]odmor ovdje evocira kraj dugog marša po pustinji i borbi za osvojenje (vidjeti r. 10) .
 • [100]Pleme Levi nije imalo vlastite teritorije koju bi moglo smatrati kao svoj dio ili svoju baštinu (vidjeti 10.8-9) .
 • [101]zaklati životinje: radi se o klanju životinja za mesnicu kad nije bilo moguće ostvariti jedinstveno svetište (r. 21) Gazela, jelen: vidjeti 14.4-5 .
 • [102]Rijec žrtva uzeta je ovdje u užem smislu riječi kao žrtva mira, od koje se jede meso (vidjeti Lv 3) .
 • [103]Radi se o onome koji ima snove (vidjeti Jr 23.25) .
 • [104]ništarije ili ljudi od ničega.
 • [105]nositi postriga: oznaka žalosti. Zabranjujući Izrailu tu praksu uobičajenu kod Palestineca, Dt hoće mu učiniti izbjeći napast usvajanja i religije Palestineca (vidjeti r. 2).
 • [106]Prijevod, izuzev prve dvije životinje u ovom slijedu nije potpuno siguran .
 • [107]Daman ; vidjeti Lv 11.5, Ps 104.18 i bilješke .
 • [108]Vidjeti Izl 23.19 i bilješku .
 • [109]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [110]otpust dugova trebao je biti bilo jedna odgoda od jedne godine dana za plaćanje, bilo vjerojatno kompletno otpisJahijaje svih dugovanja sklopljenih prethoddnih šest godina .
 • [111]vršiti prinude: hebrejski je tekst nejasan ; ili vjerovnik treba vratiti dužniku jamstvo koje je ovaj položio u znak priznanja svojeg duga, ili pozajmitelj treba se odrecipotražJahijaja sume koju je pozajmio . - Prinuda: vjerovnik nema pravo dovući svojeg dužnika Izrailita pred javni sud da bi ga prisilio na plaćanje ili da od njega načini svojeg roba ako je nesposoban platiti .
 • [112]se prodao tebi ili bio prodan tebi .
 • [113]prekriti darovima: smisao odgovarajueg hebrajickog izraza je nesiguran .
 • [114]prikovati ili probosti: stari običaj koji simbolizira definitivnu svezu roba s kućom svojeg Gospodara .
 • [115]svake godine: žrtveni objed svake godine, slavljen u središnjem svetištu, prema 14.23 (vidjeti 1S 1.3-4) .
 • [116]mjesec Klasova ili mjesec Abib: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [117] zaklao ili žrtvovao .
 • [118] tačno vrijeme: tog datuma .
 • [119]praznik Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [120]praznik Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [121]ići ćeš na hodočašće ili slavićeš jedan praznik .
 • [122]ići vidjeti lice ALLAHA: ići se predstaviti u *svetištu (vidjeti Izl 23.17 i bilješku ) .
 • [123]nikakav drveni kolac: hebrejski nejasan ; drugi prijevod nikakav sveti kolac niti ikakvo drvo ( vidjeti Sdc 3.7) .
 • [124]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku .
 • [125]ja nisam zapovjedio: to je Musa koji govori, ili možda Allah sam .
 • [126] na vrata grada:ondje gdje zasjeda tribunal (vidjeti Stv 23.10 i bilješku); ali to je također ispred vrata, izvan grada gdje se vrše pogubljenja (vidjeti 22.24; Dj7.58°.
 • [127]svećenici leviti: ovaj naziv karakterizira svećenstvo u službi središnjeg *svetišta (vidjeti 17.18; 27.9) i razlikuje ga od drugih levita rasijanih po zemlji (vidjeti 12.12; 18.6) . Sudija je ili jedan od svećenika ili sudija laik (vidjeti 16.18-20) . Ti ćeš ih upitati za savjet : drugi prijevod konsultiraćeš ALLAHA .
 • [128]braća ili sunarodnici .
 • [129]jednu kopiju tog Zakona: stara grčka verzija prevodi sa drugi Zakon (deuteronomij), što dovodi do nesporazuma, ali što je postalo naslovom ove knjige koju smo nazvali Deuteronom . - Svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [130]svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku . - Jela: pleme bez teritorije, pleme Levijevo prima za svoju opskrbu meso od *žrtava i prihod od ponuda.
 • [131]svoje braće ili svojih sunarodnika .
 • [132]Tekst težak, čiji je smisao nesiguran . Levit ne posjeduje teritorije (vidjeti r. 2) . Njegova očinska dobra su možda kuca ili pokretna dobra .
 • [133]provesti kroz vatru: radi se o žrtvovanju djece (vidjeti 12.31; 2Kr 16.3 i bilješka).
 • [134]Horeb: drugo ime za Sinaj . - Umrijeti: vidjeti 5.24 i bilješku .
 • [135]napravićeš plan cesta: smisao hebrejskog teksta nesiguran . Drugi prijevod održavaćeš im pristup u dobrom stanju .
 • [136]Vidjeti 4.42 i bilješku .
 • [137]osvetnik: vidjeti Br 35.12 i bilješku - iskoristiti duljinu ceste: ako je ta cesta suviše duga, nenamjerni ubojica je više izložen riziku da bude uhvaćen i usmrćen; raspodjela gradova utočišta treba im olakšati pristup .
 • [138]optužiti za pobunu: tekst smjera vjerojatno na neposluh Allahu, svako kršenje njegovog Zakona .
 • [139]Vidjeti Joz 16.10 i bilješku .
 • [140]Vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [141]svećenici, sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod LEVITI .
 • [142]obrijati glavu, odrezati nokte (vidjeti r. 12), skinuti ogrtač (r. 132): te tri radnje zatvoreničine podcrtavaju da je ona raskinula s prijašnjim životom i počela jedan novi život integrirajući se u narod Izrailov .
 • [143]maltretirati: smisao hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [144]vidjeti Stv 25.31 i bilješku .
 • [145]Vidjeti bilješku o 17.5 .
 • [146]tvoj brat ili bližnji tvoj .
 • [147]sve bi postalo prokleto: to jest, bila bi to zabranjena upotreba .
 • [148]dokaz njenog djevičanstva radi se o jednom ogrtaču na kojem su ležali mladenci ( vidjeti r. 17) i koji nosi tragove krvi - vrata grada: vidjet 17.5 i bilješku .
 • [149]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [150]Radi se o jednoj ženi svojeg oca, ne o majci (usporediti 21.15) ; neće pozlijediti prava svojeg oca: doslovce: neće zadignuti skuta ogrtaču oca svoga . Suprug se upušta sa ženom svojom pružajući prema njoj skut svojeg ogrtača (vidjeti Ez 16.8) Zadići skut ogrtača, to znači iskati prava na suprugu i osporavati prava njenog supruga nad njom .
 • [151]obogaljen gnječenjem ili (biti) zdrobljenih mošnji .
 • [152]Kopile: hebrejski izraz vjerojatno oznacava dijete rodeno u jednoj po Zakonu zabranjenoj uniji (vidjeti Lv 18.6-18) . Židovska tradicija ga kasnije primijenjuje na djecu ciji je jedan roditelj židov a drugi poganin .
 • [153]Nikada Amonit i Mabit:Vidjeti Stv 19.37-38 i bilješku.
 • [154]nisu došli…cesta: Moab i Amon su optuženi da su prekršili zakon gostoprimstva . - Aram-od-dviju-Rije-ka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku .
 • [155]Potomci Edoma, koje je drugo ime Ezavljevo, brata Jakubova (vidjeti Stv 36) .
 • [156] noćna nezgoda ili noćna polucija .
 • [157]posvećena prostitutka: vidjeti bilješku kod Os 1.* [2]. - posvećeni prostituant: vidjeti 1Kr 14.24 i bilješku .
 • [158]zavjetna ponuda: vidjeti Lv 7.16 i bilješku - psa: pogrdno ime za posvećene prostituante (r. 18) .
 • [159]brat ili sunarodnik.
 • [160]U tom slučaju, žena sama nije nečista, već samo u odnosu na svog prvog muža.
 • [161]Vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [162]Ne treba spriječiti govedo jesti dok radi .
 • [163]levirat: brak djevera i zaove .
 • [164]na vrata grada ; vidjeti Stv 23.10 i bilješku .
 • [165]skinuti sandalu: simbol gubitka prava (Rt 4.7). Ovdje ima samo napadački aspekt .
 • [166]Bilo brat bilo koji Izrailit .
 • [167]odsjeći ruku: to je jedini slučaj u Starom Zavjetu kad se predviđa osakaćenje za sankciju prekršaja.
 • [168]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [169]Vidjeti Izl 17.8 i bilješku .
 • [170]Aramejac lutalica: aluzija na Jakuba (vidjeti Stv 25.20) .
 • [171]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [172]pred ALLAHom: tj. u svetištu .
 • [173]godina Dîma: vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [174]pred ALLAHOM: vidjeti 26.10 i bilješku .
 • [175]putem tih triju izraza, vjernik potvrduje da je potpun dîm dao i da nije bio nečist .
 • [176]med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [177]danas: tj. u vrijeme i na mjestu preciziranim u 1.1-5 i 4.45-49 .
 • [178]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [179]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [180]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [181]izloži ih dobro: kod Daničića: napiši ih dobro i razgovijetno .
 • [182]Vidjeti 17.9 i bilješku
 • [183]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [184]skrnavi prava oca svoga, radi na štetu: vidjeti 23.1 i bilješku .
 • [185]sestra: radi se o polu-sestri .
 • [186]narodi zemlje: tj. narod Palestine (vidjeti 11.22-25) ; drugi prijevod narodi zemlje .
 • [187]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [188]sadržaj košare i naava: poizvodi zemlje i kruh .
 • [189] zemlje: drugi prijevod na svijetu.
 • [190]suša: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski mac; na hebrejskom dvije, korespondentne rijeci suša i mac, veoma su slicne . - Redak nabraja bolesti ljudi, životinja i biljaka (vidjeti takoder 1Kr 8.37 i bilješku).
 • [191]zemlje: drugi prijevog na svijetu (vidjeti Jr 15.4; 24.9) .
 • [192]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [193]Ja : to Allah sam govori .
 • [194]Umjesto kruha i vina, Hebreji su u pustinji jeli manu (vidjeti Izl 16) i pili vodu iz stijene (Izl 17.1-7) što im je davao ALLAH .
 • [195]Angažman u savezu je popraćen prisegom koja priznaje pravo ALLAHu da kazni onoga koji bude nevjeran tom savezu (vidjeti r. 19-20) .
 • [196]onaj koji nije s nama danas ovdje: aluzija na budue naraštaje Izrailove .
 • [197]otrov ili čemer su slike zlokobnih efekata što ih je idolatrija proizvodila na Izrail .
 • [198]natopljena zemlja nema više žedi izraz teža, smisao nesiguran . Čini se da je to jedna vrsta poslovice za izraziti da su u nekoga sve želje zadovoljene .
 • [199] ljubomora…: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [200]ovoj knjizi Zakona: Deuteronomij .
 • [201]sumpor, sol i vatra: nevolje koje su uništile podrucje Sodome i ucinile ga neplodnim (Stv 19.24-28) .
 • [202]iščupao iz njihove zemlje: vidjeti 4.27 i bilješku.
 • [203]plod krila tvoga: djeca tvoja .
 • [204]svećenici sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod SVEĆENICI .
 • [205]godina otpusta: vidjeti 15.1-11- slavlje Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [206]vidjeti lice ALLAHOVO: vidjeti 16.16 i bilješku.
 • [207]bojati se ili poštovati .
 • [208]Vidjeti Izl 13.21 i bilješku .
 • [209]leći sa svojim očevima: vidjeti bilješku o 1Kr 1.21 - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku .
 • [210]ja ću im skriti svoje lice ili ja im više neću pokazati svoje prisutnosti .
 • [211]teku…:vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [212]krutost tvoje šije: vidjeti bilješku na Izl 32.9 .
 • [213]sinovi njegovi, redak njasan, smisao nesiguran .
 • [214]slijedeći broj: drugi prijevod: slijedeći granice sinova Izrailovih ; izvjesni hebrejski rukopisi i stare verzije imaju - slijedi broj sinova Allahovh .
 • [215]zakoračiti: Izrail je namješten na brežuljcima svojim kao kad bi sjedio na konju .
 • [216]Područje uzgoja, istačno od Kineretskog mora .
 • [217]Ješurun : nadimak Izrailov .
 • [218]strance: strane Allahove drugih naroda ( vidjeti redak 21; Iz 43.12; Jr 2.25) .
 • [219]skriti lice svoje: vidjeti 31.17 i bilješku .
 • [220]vidjeti…: tj. razmislit e još o njoj .
 • [221]munja: - drugi prijevod: groznicom - gorki dažd: ili smrtna kuga .
 • [222]Odgovarajuci hebrejski izraz ima nejasno znamenje .
 • [223]to je jedan narod: teško je znati radi li se o Hebrejima ili o neprijateljima njihovim .
 • [224]Težak tekst. Drugi prijevod a naši neprijatelji nisu Sudije .
 • [225] Gomore: aluzija na korumpiranost ljudi Sodome i Gomore .
 • [226]ni roba ni…: neizvjestan prijevod jednog hebrejskog izraza čiji smisao takodezr nije jasan .
 • [227]jedu masno…: masni dijelovi životinja bijahu smatrani izabranim dijelovima ( Is 25.6), rezervirani Allahu (Lv 4.35) .
 • [228]dignuti ruku: gesta prisege .
 • [229]osloboditi: ovaj redak postoji u duljoj formi u rukopisima nađenim u Kumranu (hebrejski) i u starijoj grčkoj verziji koja jedina predlaže riječi u zagrAdema: Nebesa, radujte se s njim ! nek' svi sinovi Allahov poklone se pred njim . (Narodi, radujte se s narodom njegovim, i nek' svi meleki Bojžji budu vjerni njemu.) Jer, krv njegovih sinova je osvećena ; on će osvetiti i dati da padne osveta na neprijatelje njegove. On će nagraditi one koji ga mrze ; ALLAH će očistiti zemlju naroda svog . Dva odlomka iz te dulje forme redka su citirana u Rm 15.10 i He 1.6.
 • [230]Ili Ozija, staro ime Jozue, promijenjeno od Musu (vidjeti Brt13.16 i bilješku ) .
 • [231]rodbini svojoj: vidjeti Br 20.24 i bilješku .
 • [232]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - brdo Paran: lokalizacija neizvjesna ; može se staviti u svezu s pustinjom Paran (vidjeti Stv 21.21 i bilješku ) - u Meribu Kadeševu: nagadanje prema 32.51; hebrejski nejasan. - prema Obroncima nagađanja prema 3.17 ; hebrejski nejasan .
 • [233]narodi: vjerojatno Izrailova plemena .
 • [234]sabor Jakubov: narod Izrailov .
 • [235]Ješurun : vidjeti 32.15 i bilješku . - Jedan kralj: bilo ALLAH sam, bilo kralj Izraila postavljen od ALLAHa.
 • [236]doveden prema narodu njegovom: dovedi Judu prema plemenima sa sjevera i središta Obecane Zemlje .
 • [237]Tumim i Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - kušnja, svađa: vidjeti 17.7 i bilješku .
 • [238]miris i ponuda: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [239]ALLAH se odmara, tj . posjeduje svoje svetište, u jednom podrucju brežuljaka: aluzija bilo na svetište iz Silo (vidjeti 1S 1-3), bilo u Hramu Jeruzalemskom, jer taj je grad koji put smatran smještenim u Benjaminu .
 • [240]njegovi rogovi: u SZ rog je često simbol snage . - Dva plemena Efraim i Manase cine zajedno kuu Jusufovu (r; 13; vidjeti Stv 50.8 i bilješku ) koja je zaGospodarila nad sjevernim plemenima i onim iz središnjeg područja Izrailovog .
 • [241]planina: to je vjerojatno Tabor na granici izmedu Zabulona i Isakara.-Obilje iz mora označava ovdje korist od pomorske trgovine, a riznice skrivene u pijesku vjerojatno izradu stakla od morskog pijeska .
 • [242]za skiptar ili za poglavara .
 • [243]vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [244]ulje je ovdje simbolom obilja i prosperiteta .
 • [245]snaga: korespondentna hebrejska riječ nepoznata . Prevodi se prema kontekstu .
 • [246]enigmatična slika: zvor možda znači narod isteklo iz Jakuba.
 • [247]Dan : krajnji sjever Izraila .
 • [248]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku ; Distrikt označava područje Mrtvog mora (vidjeti Stv 13.10).
 • [249]sahrani ga: subjekt je nesumnjivo ALLAH ; drugi prijevod sahrani se . - Bet-Peor: vidjeti 3.29 i bilješku .


« Brojevi Biblija (Tomislav Dretar) Bilješke uz Petoknjižje »