Biblija (Tomislav Dretar)/Izraeliti donose svoje prinose

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Izraeliti donose svoje prinose[uredi]

 • 4 Musa[269] reče svoj zajednici sinova Izraelovih: »Ovakva je riječ koju je ALLAH zapovjedio:
 • 5 Dignite među vama jedan doprinos za ALLAHA; svako plemenito srce donijeće doprinos za ALLAHA: zlato, srebro, broncu,
 • 6 ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi skerlet, lan, kozju dlaku,
 • 7 kožu ovna obojenu u crveno, kožu dupina drvo akacije,
 • 8 ulje za svjetlila, aromate za ulje *pomazanja i miris za spaliti,
 • 9 kamenje od berila i ukrasno kamenje za efod i prsnik.
 • 10 I da svi mudraci među vama dolaze i izvršavaju sve što je ALLAH zapovjedio:
 • 11 *boravište sa šatorom, njegov pokrivač, njegove spone, njegovi okviri, njegove grede, njegovi stupovi i njegovi soklovi;
 • 12 *kovčeg sa svojim polugama, poklopac, veo odjeljivanja;
 • 13 stol s polugama, svi pribori njegovi i žrtveni kruh;
 • 14 svijećnjak svjetlila sa svojim priborom, njegove lampe i ulje svjetlila;
 • 15 *oltar za mirise sa svojim polugama, ulje pomazanja, miris za spaljivanje i zavjesa od ulaza;
 • 16 žrtvenik za *holokaust s rešetkom od bronce, njegove poluge i sve njegove potrepštine; posuda sa svojim podloškom;
 • 17 Zastore *trijema sa svojim stubovima, njegove soklove i zastor vrata na trijemu;
 • 18 štapiće boravišta, šiljke na trijemu i njihove konope;
 • 19 liturgijska odjeća za služnika u *svetištu, sveta odjeća za svećenika Haruna i odjeća koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.«
 • 20 Sva zajednica sinova Izraelovih povući će se pred Musom.
 • 21 Tad dođoše svi dragovoljci i tko imade duh plemenit donese doprinos GOSPODOV, za radove na *šatoru susretanja, za svaku njegovu službu i za svetu odjeću.
 • 22 Tada, dođoše muškarci takođe kao i žene. Svako milostivo srce donese broševa, naušnica, prstenja, kugli - sve zlatnina koju svatko ponudi ALLAHU s kretnjom ponude zlata.
 • 23 Svaki čovjek kod kojeg se nađe ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta, lana, kostrijet, ovnove kože obojene crveno ili dupinove kože donese to.
 • 24 Tko bijaše digao doprinos u srebru ili bronci donese taj doprinos ALLAHU. Svaki čovjek kod kojeg se nađe drveta akacije donese ga za sve radove službe.
 • 25 Sve žene nadarene znanjem ispletoše svojim rukama i donesoše, već ispleten, ljubičasti purpur, i crveni purpur, blještavi skerlet i lan;
 • 26 sve žene nadarene znanjem izatkaše kostrijet.
 • 27 Odgovorni donesoše kamenje berilovo i ukrasno kamenje za efod i prsnik,
 • 28 kao i mirise i ulje za svjetlila, ulje pomazanja i miris za spaljivanje.
 • 29 Ljudi ili žene, oni čije plemenito srce srce navede ih donijeti ono što je bilo potrebno za radove koje ALLAH bijaše zapovjedio po posredništvu Musinom, oni, sinovi Izraelovi,
 • donesoše to velikodušno ALLAHU.