Biblija (Tomislav Dretar)/Jehu uništava Balov kult

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jehu uništava Balov kult[uredi]

  • 18 Jehu sakupi potom sav narod i reče mu: ” Akhab je oskudno služio *Bala, Jehu će ga darežljivo služiti.
  • 19 Sada, sazovite kod mene sve *Pegambere Balove, sve one koji mu služe, sve njegove svećenike; nek' niko ne uzmanjka, jer ja hoću ponuditi veliko *žrtvovanje Balu. Ko uzmanjka neće preživjeti. “ No, Jehu postupi lukavo, za uništiti one koji služiše Balu.
  • 20 Jehu reče: ” Da bude jedan sveti sabor u čast Balovu! “ Izdade se poziv
  • 21 kojeg Jehu posla po svem Izrailu. Svioni koji služiše Bala dođoše; ne bijaše nikog ko odsustvovaše. Oni uđoše u kuću Balovu[85] i kuća bi potpuno ispunjena .
  • 22 Jehu reče onome koji bijaše garderobijer: ” Iznesi svu odjeću onih koji služe Balu! “ On im iznese odjeću[86].
  • 23 Jehu i Juonadab, sin Rekabljev, stigoše u kuću Balovu. On reče onima koji služiše Bala: ” Provjerite da nema ovdje među vama niko od slugu ALLAHOVIH, a da budu samo oni koji služe Bala.
  • 24 Jehu i Jonadab uđoše za ponuditi žrtve i holokauste[87]. A Jehu bijaše vani postavio 80 ljudi, govoreći: ” Ako i jedan od vas pusti umaći samo jednom od ljudi koje ja stavim u vaše ruke, platiće svojim životom za onoga koji je umakao. “
  • 25 čim bi završeno nuđenje holokausta, Jehu reče trkačima[88] i štitonošama: ” Uđite, pobijte ih i da ni jedan od njih ne izmakne! “ Oni ih pobiše sječivom mača. Pošto su ih pobacali izvan grada, trkači i štitonoše vratiše se u grad gdje se nalazila kuća Balova;
  • 26 oni iznesoše stelu[89] iz kuće Balove i spališe je.
  • 27 Pošto su uništili Balovu stelu, oni razoriše Balovu kuću od koje načiniše jedan kanalski slivnik[90] koji postoji sve do danas.