Biblija (Tomislav Dretar)/Lista praotaca od Sema do Abrama

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Lista praotaca od Sema do Abrama[uredi]

 • 10 Evo porodice [71] Semove: Sem je bio star stotinu godina kad rodi Arpahšada dvije godine poslije Potopa.
 • 11 Po rođenju Arpahšadovom, Sem je poživi 5oo godina, pa narađa sinova i kćeri.
 • 12 Arpahšad je bio proživio 35 godina kad rodi Šelaha.
 • 13 Po rođenju Šelahovom Arpahšad poživi 403 godine, narađa sinova i kćeri.
 • 14 Šelah je bio živio 30 godina kad rodi Huda.
 • 15 Po rođenju Hudovu, Šelah poživje 403 godine, on narađa sinova i kćeri.
 • 16 Hud je bio živio 34 godine kad rodi Feleha.
 • 17 Po rođenju Felehovu, Hud poživje 430 godina, on narađa sinova i kćeri.
 • 18 Feleh je bio živio 30 godina kad rodi Reua,
 • 19 po rođenju Reuovom Feleh poživje 209 godina, on narađa sinova i kćeri.
 • 20 Reu je bio živio 32 godine kad rodi Seruha,
 • 21 po rođenju Seruhovom Reu poživje 207 godina, on narađa sinova i kćeri.
 • 22 Seruh je bio živio 30 godina kad rodi Nahora.
 • 23 Po rođenju Nahorovu, Seruh poživje 200 godina, on narađa sinova i kćeri.
 • 24 Nahor je bio živio 29 godina kad rodi Azera.
 • 25 Po rođenju Azerovom Nahor poživje 119 godina, on narađa sinova i kćeri.
 • 26 Azer je bio živio 70 godina kad rodi Abrama, Nahora i Harana.
 • 27 Evo porodice Azerove: » Azer rodi Abrama, Nahora i Harana.
 • 28 Haram rodi Luta. Haran umrije prije svog oca Azera u zemlji svoje porodice, u Uru kaldejskom[72].
 • 29 Abram i Nahor uzeše žene: Abramova supruga zvala se Sarai a ona Nahorova Milka, kći Haranova, otac Milkin i Jiska.
 • 30 Sarai bijaše nerotkinja, nije imala djece.
 • 31 Azer uze svog sina Abrama, svog unuka Luta, sina Haranovog i svoju snahu Sarai, ženu svojeg sina Abrama, koji s njima iz Ura kaldejskog za otići u zemlju Palestinu. Oni dosegnuše Haran[73] gdje oni življaše.
 • 32 Azer življaše 205 godina pa umrije u Haranu.