Denes nad Makedonija

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Denes nad Makedonija (Danas nad Makedonijom)
Autor: Vlado Maleski

Makedonski jezik

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
Македонците се борат,
за своите правдини!
Македонците се борат,
за своите правдини!

Одново сега знамето се вее,
на Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
слободно живее!
Македонија слободна,
слободно живее!

Transliteracija

Denes nad Makedonija se raǵa
novo sonce na slobodata!
Makedoncite se borat
za svoite pravdini!
Makedoncite se borat
za svoite pravdini!

Odnovo sega znameto se vee
na Kruševskata Republika!
Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!

Gorite Makedonski šumno peat
novi pesni, novi vesnici!
Makedonija slobodna,
slobodno živee!
Makedonija slobodna,
slobodno živee!

Bosanski jezik

Danas nad Makedonijom se rađa
novo sunce slobode!
Makedonci se bore
za svoja prava!
Makedonci se bore
za svoja prava!

Iz nova sada zastava se vije
Kruševske republike!
Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!

Šume makedonske šumno pjevaju
nove pjesme, nove vijesti!
Makedonija slobodna,
slobodna živi!
Makedonija slobodna,
slobodna živi!