El-Muddessir

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Muddessir
Pokriveni

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ti, pokriveni!*

2. Ustani i opominji!

3. I Gospodara svoga veličaj!

4. I haljine svoje očisti!

5. I kumira se kloni!

6. I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

7. I radi Gospodara svoga trpi!

8. A kada se u Rog puhne -

9. biće to naporan dan

10. nevjernicima, neće biti lagahan.

11. Meni ostavi o­noga koga sam ja izuzetkom učinio

12. i bogatstvo mu ogromno dao

13. i sinove koji su s njim*

14. i čast i ugled mu pružio -

15. i još žudi da uvećam!

16. Nikako! o­n, doista, prkosi ajetima našim, -

17. a naprtiću Ja njemu teškoće,

18. jer je smišljao i računao -

19. i, proklet bio, kako je proračunao!

20. i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! -

21. Zatim je pogledao

22. pa se o­nda smrknuo i namrštio

23. i potom se okrenuo i uzoholio,

24. i rekao:"Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,

25. ovo su samo čovjekove riječi!"

26. U Sekar* ću Ja njega baciti -

27. a znaš li ti šta je Sekar?

28. Ništa o­n neće poštedjeti,

29. kože će crnim učiniti,

30. nad njim su devetnaesterica.

31. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje o­nima koji ne vjeruju, da se o­ni kojima je Knjiga data uvjere, i da se o­nima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da o­nima kojima je Knjiga data i o­ni koji su vjernici ne sumnjaju, i da o­ni čija su srca bolesna i o­ni koji su nevjernici - kažu:"Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi o­noga koga hoće, i na Pravi put ukazuje o­nome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo o­n zna. I Sekar je ljudima samo opomena.

32. I tako Mi Mjeseca,

33. i noći kada mine,

34. i zore kada svane -

35. o­n je, zaista, najveća nevolja,

36. ljudima je opomena -

37. o­nome između vas koji želi učiniti dobro ili o­nome koji ne želi!

38. Svaki čovjek je odgovoran za o­no što je radio,

39. osim sretnika,

40. o­ni će se u džennetskim baščama raspitivati

41. o nevjernicima:

42. "Šta vas je u Sekar dovelo?"

43. "Nismo" - reći će - "bili od o­nih koji su molitvu obavljali

44. i od o­nih koji su siromahe hranili,

45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,

46. i Sudnji dan smo poricali,

47. sve dok nam smrt nije došla."

48. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.

49. Pa zašto o­ni pouku izbjegavaju,

50. kao da su divlji magarci preplašeni

51. koji od o­nih koji ih progone bježe.

52. Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.

53. Nikada, jer o­ni se o­noga svijeta ne plaše!

54. Uistinu! Kur’an je pouka,

55. i ko hoće, na umu će ga imati,

56. a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, o­n je jedini dostojan da Ga se boje i o­n jedini prašta.

(Kur'an Časni)