Kur'an časni (Tomislav Dretar)

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Trenutno se vrše izmjene na članku.
Kao znak dobre volje, suzdržite se od mijenjanja ovog članka dok je ovo obavještenje prikazano da bi izbjegli konflikte sa izmjenama ili kontaktirajte korisnika koji vrši izmjene(Tomislav Dretar).

http://www.kurandinle.org Slušati učača Kur'ana
Prevoditelj - Tomislav Dretar: Kur'an časni


http://www.kurandinle.org Listen quranDatoteka:Glava00*2.gif

Bruxelles 2006


Sura I


F a t i h a[uredi]

 • 1::U ime Allaha
onog koji čini milosrđe,
Milosrdnog.
 • 2::Slava Allahu,
Gospodaru svijeta:
 • 3::onom koji čini milosrđe,
Milosrdnom,
 • 4::Kralju Dana Suđenja.
 • 5::Ti si onaj koga mi obožavamo,
ti si onaj
kome se molimo za pomoć.
 • 6::Usmjeri nas na pravi put:
 • 7::put onih koje si ti obasuo dobročinstvima;
a ne na put onih koji se izlažu tvojem gnjevu
ni onih zabludjelih.::


S u r a II


K r a v a[uredi]

U ime Allaha:
onog koji čini milosrđe,
Milosrdnog.
 • 1::Alif. Lam. Mim.
 • 2::Evo Knjige!
Ona ne sadržava nikakvu sumnju;
ona je Uputstvo onima koji se boje Allaha;
 • 3::onima koji vjeruju u Tajnu;
onima koji obavljaju molitvu;
onima koji daju milostinju sa dobrima
koja smo mi njima dodijelili;
 • 4::onima koji vjeruju u ono što je tebi bilo otkriveno
i u ono što je bilo otkriveno prije tebe;
onima koji čvrsto vjeruju u budući život.
 • 5::Evo onih koji slijede Put
naznačen po njihovom Gospodaru;
evo onih koji su sretni!
 • 6::Što se tiče nevjernih:
za njih je uistinu svejedno
da li ih ti upozorio
ili ih ne upozorio;
oni ne vjeruju.
 • 7::Allah je stavio jedan pečat
na njihova srca i njihove uši;
jedan zastor je na njihovim očima
i strašna ih kazna očekuje.
 • 8::Stanoviti ljudi kažu:
« Mi vjerujemo u Allaha i u posljednji Dan, »
ali oni ne vjeruju.
 • 9::Oni pokušavaju prevariti Allaha i vjerujuće;
oni varaju samo sebe
a o tome nemaju svijesti.
 • 10::Njihovo srce je bolesno:
Allah pogoršava tu bolest.
Jedna bolna kazna biće cijena njihovoj laži.
 • 11::Kad se njima kaže:
« Ne sijte iskvarenosti na zemlji, »
oni odgovaraju:
« Mi smo samo preustrojitelji! »
 • 12::Nisu li oni isti iskvaritelji?
A oni tome nisu ni svjesni!
 • 13::Kad se njima kaže:
« Vjerujte, kao što ljudi vjeruju, »::
oni odgovaraju:
« Hoćemo li mi vjerovati kao što vjeruju bezumnici? »
Nisu li oni isti bezumnici?
A oni to i ne znaju!
 • 14::Svaki put kad oni susretnu vjerujuće,
oni kažu:
« Mi vjerujemo! »
Ali kad se nađu nasamo sa svojim zlodusima,
oni vele:
« Mi smo sa vama;
mi se samo šalimo! »
 • 15::Allah je taj koji se sprda sa njima
i koji ih održava u njihovoj pobuni.
Oni gube glavu!
 • 16::Evo onih koji trampe grešku za pravi život;
njihova je trgovina bez probitka;
oni nisu usmjereni.
 • 17::oni su slični onima koji su zapalili jednu vatru.
Dok vatra obasjava ono što ju okružuje,
Allah im oduzme svjetlost;
on ih ostavi u tminama,
– oni ne vide ništa –
 • 18::gluhi, nijemi, slijepi,
oni se nikad neće vratiti k Allahu.
 • 19::Oni su slični nebeskom oblaku
koji donosi tmine, grmljavinu i munje.
Oni stavljaju prsti u uši
u strahu od munje
i da bi se zaštitili od smrti.
– Allah opkoli nevjernike sa svih strana–
 • 20::Malo je nedostajalo
da im munja oduzme vid.
Dok munja sija
oni hode u njenom svjetlu.
Kad nadođe tmina,
oni se zaustavljaju.
Da je Allah tako htio,
oduzeo bi im sluh i vid.
Allah je moćniji od svake stvari!
 • 21::O vi ljudi!
Služite svom Gospodaru koji vas je stvorio,
vas, i one koji su živjeli prije vas.
– Možda ćete se vi njega bojati –
 • 22::Od zemlje je on za vas načinio jedan ležaj za počinak,
a od svodova nebeskih, jednu zgradu.
On spušta vodu sa neba
zahvaljujući kojoj izbijaju plodovi
da bi osigurali vašu prehranu.
Ne dodjeljujte Allahu suparnika,
jer vi znate.
 • 23::Ako ste u sumnji
Što se tiče onoga što smo mi otkrili
našem sluzi,
donesite nam jednu Suru sličnu ovoj;
pozovite druge svjedoke osim Allaha,
ako ste vjerodostojni.
 • 24::Ako vi to ne učinite
– a vi to ne ćete učinit –
bojte se Vatre
koja kao gorivo ima ljude i kamenje
i koja je bila pripravljena za nevjernike.
 • 25::Navijesti dobru vijest
onima koji vjeruju i koji čine dobro:
oni će posjedovati vrtove gdje teku potoci.
Svaki put kad jedan plod bude njima darovan, oni će reći:
« Evo onoga što nam je nekada bilo dodijeljeno, »
– jer slična su jela njima bila davana –
Oni će ondje naći čiste supruge,
i ondje, oni će boraviti kao besmrtnici.
 • 26::Allah se ne protivi
predložiti u prispodobi mušicu
ili nešto uzvišenije.
Vjerujući znaju
da je to Istina koja dolazi od njihovog Gospodara.
nevjernici kažu:
« Što je to Allah htio naznačiti
ovom prispodobom? »
Tako on zabludi veliki broj
i njime usmjerava veliki broj;
ali on zabludi samo iskvarene.
 • 27::Oni koji prekrše sporazum sa Allahom
nakon što su prihvatili njegov savez;
oni koji presijecaju sveze
koje je Allah zapovijedio održavati;
oni koji kvare zemlju:
evo gubitnika!
 • 28::Kako možete vi ne vjerovati Allahu?
On vam je dao život,
onda kad vi niste postojali.
On će vas usmrtiti,
potom će vas uskrsnuti
i vi ćete biti dovedeni k njemu.
 • 29::On je taj koji je stvorio za vas
sve što je na zemlji.
potom se on okrenuo k nebu
koje je ustrojio u sedam nebesa.
– On poznaje svaku stvar –
 • 30::Kad tvoj Gospodar pokaza melecima:
« Ja ću postaviti jednog namjesnika na zemlji, »
oni vidješe:
« Hoćeš li ti postaviti Nekoga ko će činiti zlo
i Ko će prolijevati krv,
dok mi slavimo tebi hvalospjeve veličajući te
i dok proglašavamo tvoju svetost? »
Gospodar reče:
« Ja znam što vi ne znate. »
 • 31::On nauči Adema ime svih bića,
potom ih on predstavi melecima govoreći:
« Priopćite mi njihova imena,
ako ste vjerodostojni. »
 • 32::Oni rekoše!
Mi ne znamo ništa
osim onog čemu si nas ti poučio;
ti si, usitinu, onaj koji zna sve, Mudri. »
 • 33::On reče:
« O Ademe!
priopći im imena ovih bića! »
Kad Adem potom pouči Meleke,
Gospodar reče:
« Nisam li vas ja upozorio?
Ja poznajem tajnu neba i zemlje;
ja znam ono što vi pokazujete
i ono što držite u tajnosti. »
 • 34::Kad smo mi rekli melecima:
« Prostrite se pred Ademom! »
oni se prostriješe,
izuzev Iblisa koji odbi
i koji se uzoholi:
i koji bijaše u broju nevjernih.
 • 35::Mi smo rekli:
« O Ademe!
Obitavaj sa tvojom suprugom u vrtu;
jedite plodove kako vi to želite;
ali se ne približavajte ovom drvetu,
inače biće te u broju nepravednih. »
 • 36::Zloduh ih navede posrnuti
i otjera ih sa mjesta gdje su se nalazili.
Mi smo rekli:
« Siđite, i vi ćete biti neprijatelji jedni drugima.
Vi ćete naći, na zemlji,
mjesto boravka i kratkotrajnog užitka. »
 • 37::Adem prihvati riječi svog Gospodara
i vrati se k njemu, kajući se.
Allah je, uistinu, onaj koji neprekidno vraća se
prema grešniku pokajniku;
on je milosrdan.
 • 38::Mi smo rekli:
« Siđite svi!
Jedno će vam Uputstvo sigurno biti dano
sa moje strane. »
– Ni strah, ni žalost neće rastužiti
one koji slijede moje Uputstvo –
 • 39::Što se tiče nevjernih;
onima koji postupaju sa našim Znakovima kao sa lažima:
evo onih koji će biti gosti Vatre:
oni će u njoj boraviti kao besmrtnici.
 • 40::O sinovi Izrailovi!
Sjetite se dobročinstava kojima sam vas obasuo.
Budite vjerni savezu sa mom;
ja ću biti vjeran savezu sa vama.
– Strahujte od mene! –
 • 41::Vjerujte onome što sam ja otkrio,
potvrđujući ono što ste već primili.
Nemojte biti prvi koji ne vjeruju u to;
ne trampite jeftino mojih Znakova.
–Strahujte od mene! –
 • 42::Ne prikrivajte Istinu ogrćući ju lažju.
Ne skrivajte istinu, onda kad ju znate.
 • 43::Obavljajte molitvu,
dajite milostinju;
klanjajte se sa onima koji se klanjaju.
 • 44::Hoćete li zapovijedati ljudima dobrotu,
dok vi sami nju zaboravljate?
Vi čitate Knjigu;
ne razumijete li vi?
 • 45::Molite za pomoć strpljenja i molitve,
to je uistinu vrlo mučno,
osim za ponizne
 • 46::jer oni znaju da će susresti svog Gospodara,
i da će se vratiti k njemu.
 • 47::O sinovi Izrailovi!
Sjetite se dobročinstava kojima sam vas obasuo.
Ja sam vas pretpostavio cijelom svijetu!
 • 48::Strahujte od Dana:
kad Niko neće biti nagrađen preko drugog,
kad nikakvo posredovanje neće biti prihvaćeno,
kad nikakva naknada neće biti primljena,
kad nikome neće biti pomognuto.
 • 49::Mi smo vas oslobodili od Faraonovih ljudi:
oni su vam dosudili strašne nevolje:
klali su vaše sinove
a ostavljali u životu vaše kćeri:
To bi, sa strane vašeg Gospodara,
jedno grozno iskušenje.
 • 50::Mi smo rascijepili more za vas;
mi smo vas spasili;
mi smo progutali, na vaše oči,
Faraonove ljude.
 • 51::Mi smo sklopili jedan sporazum sa Musom,
tokom četrdeset noći;
Potom, u njegovom odsustvu, vi ste mi pretpostavili tele.
Vi ste bili nepravedni.
 • 52::Mi smo vam potom oprostili.
Možda ćete vi biti tome zahvalni!
 • 53::Mi smo Musi dali Knjigu i rasbor.
Možda ćete vi biti usmjereni!
 • 54::Musa reče svom narodu  :
« O moj narode!
Vi ste sami sebe pozlijedili voleći više tele.
Vratite se svom Stvoritelju i međusobno se poubijajte:
to će za vas biti bolje kod vašeg Stvoritelja.
On će se vratiti k vama;
on je, uistinu, onaj koji se neprekidno vraća
prema grešnicima koji se pokaju;
on je milosrdan. »
 • 55::Vi ste rekli:
« O Musa!
Mi ne vjerujemo tebi,
sve dok ne budemo jasno vidjeli Allaha. »
Munja vas ošinu, dok ste vi gledali,
 • 56::potom, nakon vaše smrti, mi smo vas uskrsnuli,
možda ćete vi biti zahvalni!
 • 57::Dali smo da iznad vas lebdi jedan oblak,
spustili smo manu i prepelice:
« Jedite dobre stvari
koje smo vam dodijelili. »
Oni nas nisu pozlijedili,
već su nanijeli zlo sami sebi.
 • 58::Mi smo rekli:
« Uđite u ovaj grad;
jedite njegove proizvode do sitosti,
posvuda gdje to želite;
prođite vrata na njemu prostirući se
i recite: " Oprosti.".  »
Mi ćemo vama oprostiti vaše grijehove;
mi ćemo dati više onima koji čine dobro.
 • 59::Ali oni koji su bili nepravedni
zamijeniše jednu drugu riječ,
umjesto riječi koja im je bila rečena.
Mi dadosmo da padne sa neba gnjev
na nepravedne,
po cijeni njihove izopačenosti.
 • 60 Musa zaiska piti za svoj narod.
Mi smo mu rekli:
« Udari u stijenu svojim štapom. »
Dvanaest je izvora izbilo:
svatko je znao gdje je trebao piti.
Jedite i pijte dobra koja vam je Allah dodijelio;
ne koristite nasilja na zemlji, kvareći ju.
 • 61::Vi ste rekli:
« O Musa!
Mi više ne ćemo podnositi uvijek istu hranu.
Zazovi svog Gospodara u našu korist,
da on, za nas, učini da izniknu
zemljini plodovi:
povrće, krastavci, bijeli luk,
sočivice i lukovice. »
On odgovori:
« Hoćete li zamijeniti ono što je dobro
za ono što je jeftino?
Spustite se dakle u Egipat,
ondje ćete naći ono što išćete. »
Njih napade poniženje i siromaštvo.
Gnjev Allahovi ih iskuša
jer nisu vjerovali u Znakove Allahove,
jer su nepravedno ubijali proroke,
jer su bili nepokorni i prijestupnici.
 • 62::Oni koji vjeruju,
oni koji primijenjuju Judaizam,
oni koji su Kršćani ili Sabejci,
oni koji vjeruju u Allaha i posljednji Dan,
oni koji čine dobro:
evo onih koji će naći svoju nagradu
kod svog Gospodara.
Oni tada više neće iskusiti nikakav strah,
oni neće biti ožalošćeni.
 • 63::Mi smo ugovorili jedan savez sa vama;
podigli smo Brdo iznad vas:
« Odlučno uzmite
zakon koji smo vam dali:
podsjetite se njegovog sadržaja.
– Možda ćete se bojati Allaha » –
 • 64::Potom ste bili odvaraćeni…
Bez milosti i milosrđa Allahovog,
vi biste bili u broju gubitnika.
 • 65::Vi poznajete one od vaših
koji su prekršili Šabat?
Mi smo njima rekli:
« Budite gnusni majmuni. »
 • 66::Mi smo od njih načinili jedan primjer
za njihove suvremenike i za njihove potomke;
i jedno upozorenje za one koji se boje Allaha.
 • 67Musa je rekao svom narodu  :
« Uistinu, Allah vam zapovijeda
zaklati jednu kravu. »
Oni rekoše:
« Ti se sprdaš sa nama? »
On reče:
« Neka me Allah sačuva
da ne budem u broju neznalica! »
 • 68::Oni rekoše:
« Moli za nas svog Gospodara
da nam jasno pokaže kakva ona treba biti. »
On reče:
« Allah Kaže:
Da… Biće to jedna krava, ni stara, ni mlada,
već srednje dobi,
učinite kao što vam je zapovijeđeno. »
 • 69::Oni rekoše:
« Pitaj svog Gospodara, za nas,
da nam jasno naznači
 :: koje boje ona treba biti. »
On reče:
Da…To će biti jedna riđa krava,
jedne čiste boje i ugodna za vidjeti. »
 • 70::Oni rekoše:
« Pitaj za nas svog Gospodara
da nam jasno naznači kakva ona treba biti;
sve su krave slične u našim očima,
ali, ako Allah hoće, mi ćemo biti dobro usmjereni. »
 • 71::On reče:
« Allah kaže:
«Da… To će biti jedna krava
koja nije izgubila vrijednost oranjem zemlje,
ili navodnjavanjem polja:
jedna krava bez oznake i mane. »
Oni rekoše:
« Ti si nam sad donio Istinu; »
i oni zaklaše kravu.
– Zamalo su propustili to učiniti –
 • 72::Podsjetite se da ste nakon ubojstva jednog čovjeka
vi pripisivali taj zločin jedni drugima;
ali Allah je obznanio ono što ste vi skrivali. »
 • 73::Mi smo rekli:
« Udarite lješinu jednim udom kravljim. »
Evo kako Allah vraća život mrtvima;
on vam pokazuje svoje Znakove:
– Možda ćete vi razumjeti! » –
 • 74::Vaša srca, po tome, su otvrdnula.
Ona su slična stijeni, ili još i tvrđa.
Ima, među stijenama,
onih otkud izviru potoci;
ima ih koje se rascijepe, i voda otud izlazi;
ima ih koje se sruše od straha od Allaha.
– Allah nije nepažljiv na ono što vi činite –
 • 75::Kako vi možete željeti da oni vjeruju sa vama,
kad izvjesni među njima
su namjerno iskrivili Riječ Allahovu,
nakon što su ju čuli?
 • 76::Svaki put kad oni susretnu vjerujuće, oni kažu:
« Mi vjerujemo! »
Ali kad se nađu zajedno, oni kažu:
« Hoćete li vi njima govoriti o onome što vam je Allah dodijelio,
da bi oni iznijeli dokaz protiv vas kod vašeg Gospodara?
Ne razumijete li vi to? »
 • 77::Ne znaju li oni
da Allah poznaje ono što oni kriju
i ono što obznanjuju?
 • 78::Stanoviti među njima su nevjerni.
Oni ne poznaju Knjigu,
već samo izmišljene priče.
Oni uobličavaju samo pretpostavke.
 • 79::Nesretni oni koji pišu Knjigu vlastitim rukama,
i koji kažu, zatim, da bi otud izvukli ništavnu korist:
« Ovo dolazi od Allaha! »
Nesretni oni!
zbog onoga što su njihove ruke napisale.
Nesretni oni!
zbog onoga što su učinili.
 • 80::Oni kažu:
« Vatra će nas dotaći samo za jedno ograničeno vrijeme. »
Reci:
« Niste li vi sklopili jedan savez sa Allahom  ;
ili pak, govorite protiv Allaha
ono što ne znate? »
 • 81::Ne!…
Oni koji su počinili jedan grijeh
i koje je njihova greška obavila:
evo onih koji će biti gosti Vatre;
oni će u njoj boraviti kao besmrtnici.
 • 82::Oni koji vjeruju i koji čine dobro
biće gosti Dženneta;
oni će u njemu boraviti kao besmrtnici.
 • 83::Mi smo sklopili savez sa sinovima Izrailovim:
« Vi ćete obožavati samo Allaha;
budite dobri u pogledu svojih roditelja, i vaših bližnjih,
siročadi i siromašnih.
Koristite prema ljudima riječi dobrote;
obavljajte molitvu;
dijelite milostinju. »
Vi ste se po tome okrenuli,
– sa izuzetkom malobrojnih među vama –
vi ste se odstranili…
 • 84::Mi smo sklopili jedan savez sa vama:
« Ne prolijevajte svoje krvi;
ne istjerujte jedni druge iz vaših kuća. »
Vi ste prihvatili, to vi svjedočite;
 • 85::ali evo kako se vi potom ponašate:
vi se međusobno ubijate;
vi istjerujete izvjesne među vama iz njihovih kuća;
vi se udružujete protiv njih
da biste im učinili nažao i počinili zločine.
Ako li dopadnu ropstva, vi im udarate otkupninu,
dok vam je zabranjeno proganjati ih.
Vjerujete li vi dakle u jedan stanoviti dio Knjige
a ostajete nevjerni u pogledu drugog?
Koja će biti naknada
onome među vama koji postupa tako,
osim da bude ponižen tokom života u ovom svijetu
i da bude potisnut prema najžešćoj kazni,
na Dan Oživljavanja?::
– Allah nije nepažljiv spram onoga što vi činite –
 • 86::Evo onih koji su trampili budući život
za život u ovom svijetu.
Kazna protiv njih neće biti olakšana;
njima nema pomoći.
 • 87::Mi smo, uistinu, dali Knjigu Musi,
i poslije Njega smo slali proroke.
Mi smo dodijelili neosporive dokaze
Isa a.s.-u, sinu Maryaminom
i mi smo ga ojačali Duhom svetosti.
Svaki put kad je jedan Poslanik stigao k vama,
donoseći ono što vi niste htjeli,
vi ste se uzoholili;
vi ste više njih proglašavali za lašce
a Neka oliko drugih ste ubili.
 • 88::Oni su rekli:
« Naša su srca neobrezana! »
Ne!…
Neka ih Allah prokune, zbog njihove nevjernosti.
Malen je broj Vjerujućih.
 • 89::Kad jedna Knjiga dolazeći od Allaha
i potvrđujući ono što su oni primili
je njima došla,
– oni su predhodno iskali pobjedu
nad nevjernicima –
kad im je ono što su već poznavali stiglo,
oni u nju ne povjerovaše.
– Neka prokletstvo Allahovo padne
na nevjerne! –
 • 90::Koliko je ogavno
ono za što su oni trampili svoje duše
ne vjerujući onome što je Allah otkrio;
buneći se protiv ideje
da je Allah obdario Otkrivenjem
one od svojih slugu koje je izabrao.
Oni su se sa srdžbe na sržbu izložili.
Jedna gnusna kazna čuva se za nevjernike.
 • 91::Kad se njima reklo:
« Vjerujte onome što je Allah otkrio, »
oni su odgovorili:
« Mi vjerujemo onome što nam je bilo otkriveno; »
ali oni su nevjerni
Što se tiče onoga što im dođe potom
i koje je Istina koja potvrđuje ono što su već primili.
Reci:
« Zašto dakle, ako ste vi vjerujući,
vi ste, prije, ubili proroke Božije?
 • 92 Musa je došao k vama sa neodbacivim dokazima,
zatim, u njegovom odsustvu, vi ste više voljeli tele.
Vi ste bili nepravedni. »
 • 93::Mi smo prihvatili vaš savez;
mi smo izdigli Brdo iznad vas:
« Uzmite sa odlučnošću ono što smo mi vama dali
i slušajte! »
Oni odgovoriše:
« Mi smo čuli, i odbijamo poslušati. »
Oni biše opijeni teletom, u svom srcu,
zbog svoje nevjernosti.
Reci:
« Ako ste vi vjerujući,
ono što vam zapovijeda vaša vjera vrlo je loše. »
 • 94::Reci:
« Ako je posljednje boravište uz Allaha
vama pridržano, nasuprot svim ljudima,
poželite dakle smrt, ako ste iskreni. »
 • 95::Ali oni ju nikad ne požele,
zbog djela koja su njihove ruke izvršile.
– Allah poznaje nepravedne –
 • 96::Ti ćeš njih naći najpohlepnije za živjeti od ljudi.
Toliki, među mnogobošcima, željeli bi trajati tisuću godina;
to ih ne bi izmaklo kazni.
– Allah savršeno vidi ono što oni čine –
 • 97::Reci:
« Ko je Džibrielov neprijatelj?…»
– On je taj koji je spustio na tvoje srce
s Allahovim dopuštenjem
Knjigu koja potvrđuje ono što je bilo prije njega:
Uputstvo u dobra vijest za vjernike –
 • 98::« Onaj koji je neprijatelj Allahu,
njegovim melecima, njegovim prorocima,
Gabrielu i Mihaelu. »
– Allah je neprijatelj nevjernicima –
 • 99::Mi smo ti otkrili ajete savršeno jasne.
Samo izopačeni ne vjeruju njima.
 • 100::Svaki put kad oni zaključe jednu pogodbu,
više njih odbacuju nju:
najveći broj među njima ne vjeruje.
 • 101::Kad je jedan Poslanik poslan od Allaha stigao k njima,
potvrđujući ono što su već primili,
više njih kojima je Knjiga bila dana
odbaciše iza svojih leđa Knjigu Allahovu;
kao da ništa nisu znali.
 • 102::Oni su odobravali ono što su zlodusi njima pričali
o vladavini Sulejmanovoj.
Sulejman nije bio nevjernik,
već su zlodusi nevjernici.
Oni ljude poučavaju čaranju,
i ono što, u Babiloniji, bijaše otkriveno
dvojici anđela Harutu i Marutu.
Ta dvojica nisu nikoga poučavala a da nisu rekla:
« Mi smo samo jedno iskušenje,
ne budi nevjeran. »
Zlodusi naučavahu kod sebe
sredstva rasdvajanja muža i žene njegove;
ali oni ne mogu škoditi nikome,
bez dopuštenja Allahovog.
Zlodusi poučavaju ono što ne može škoditi ljudima,
niti im biti od bilo kakve koristi.
Ljudi znaju
da onaj koji stječe te isprasnosti
neće imati nikakva udjela u budućem životu.
trampa koju su oni prihvatili zaista je gnusna.
– Da su samo znali! –
 • 103::Da su oni vjerovali,
da su se bojali Allaha,
jedna nagrada od Allaha bila bi bolja za njih.
– Da su znali! –
 • 104::O vi koji vjerujete!
Ne recite: « Podupri nas! »
već recite: « Pogledaj nas! »
Slušajte!
Jedna bolna kazna očekuje nevjerne.
 • 105::Oni među ljudima Knjige koji su nevjerni
i mnogobošci
ne žele da milost vašeg Gospodara
siđe na vas.
Allah dodjeljuje, posebice, svoje milosrđe
kome on hoće.
Allah je Gospodar neizmjerne milosti.
 • 106::Čim mi opozovemo jedan ajet
ili čim ga predamo zaboravu,
mi ga nadoknađujemo jednim drugim, boljim ili sličnim.
– Ne znaš li ti
da je Allah nadmoćan nad svakom stvari? –
 • 107::Ne znaš li ti
da Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu
i da osim Allaha
nema, za vas, ni Gospodara, ni branitelja?
 • 108::Hoćete li vi ispitivati svog Poslanika,
kao prije, što su ispitivali Musu?
Onaj koji zamijeni vjeru za nevjerovanje
udaljuje se od pravog puta.
 • 109::Ponukani ljubomorom
veliki broj ljudi Knjige bi želio;
– iako je Istina njima bila pokazana –
vas vratiti nevjerništvu
nakon što ste vi imali vjeru.
Oprostite i zaboravite
sve dok Allah ne dođe sa svojim Suđenjem.
– Allah je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 110::Budite uredni u molitvi;
dajite milostinju;
naći ćete kod Allaha dobro
koje ćete steći unaprijed, za sebe same.
– Allah savršeno vidi ono što činite –
 • 111::Oni su rekli:
« Niko neće ući u Džennet,
ako nije židov ili kršćanin. »
– To je njihova varava želja –
Reci:
« Donesite svoj odlučni dokaz,
ako ste vjerodostojni. »
 • 112::Ne!…
Onaj koji je podvrgnut Allahu i koji čini dobro
biće nagrađen kod svog Gospodara…
Oni neće iskusiti više nikakvog straha,
oni neće biti rastuženi.
Židovi su rekli:
« Kršćani nisu pravi! »
Kršćani su rekli:
« Židovi nisu pravi! »
a ipak, oni čitaju Knjigu.
Oni koji ne znaju ništa izgovaraju iste riječi;
Allah će suditi među njima
na Dan Oživljavanja,
i on će odlučiti o njihovim razlikama.
 • 114 Ko je dakle nepravedniji
od onoga ko se odupre zazivanju u ime Božije
u mošejama Allahovim,
i od onih koji se ražeste da ih unište,
dok ne bi trebali u njih ulaziti drukčije no drhteći?
Ljaga ih čeka u ovom svijetu,
i, u budućem životu, jedna ih strašna kazna očekuje.
 • 115::Istok i Zapad pripadaju Allahu .
Koja god da bude strana prema kojoj se okrećete,
Lice Allahovo je ondje.
– Allah je nazočan posvuda i on zna! –
 • 116::Oni su rekli:
« Allah je sebi dao sina! »
Ali slava njemu!
Ono što se nalazi u nebesima i na zemlji
njemu u cijelosti pripada:
svi njemu upućuju svoje molitve.
 • 117::Stvoritelj nebesa i zemlje,
kad je on propisao jednu stvar,
on njoj samo kaže: « Budi! » i ona jest.
 • 118::Oni koji ne znaju ništa kažu:
« Da tome nije tako, Allah bi nam to rekao,
ili pak, tada, jedan bi nam Znak stigao. »
Oni koji živješe prije njih
izgovorili su iste riječi,
njihova srca su slična.
Mi smo međutim pokazali Znakove
jednom narodu koji čvrsto vjeruje.
 • 119::Mi smo te poslali sa Istinom
za najaviti dobru vijest i za upozoriti.
Ti nećeš biti ispitivan
Što se tiče gostiju Pećnice.
 • 120::Židovi i Kršćani neće biti zadovoljni tobom
dok ti ne budeš slijedio njihovu vjeroispovijest.
Reci:
« Usmjerenje Allahovo je uistinu Usmjerenje. »
Ako se ti primjeriš njihovim željama
nakon što ti je došlo kao Znanost,
ti nećeš naći ni Gospodara ni branitelja
sposobnog da se suprotstavi Allahu .
 • 121::Oni kojima smo mi dali Knjigu
nju izgovaraju kao što to treba.
Evo onih koji vjeruju u nju.
Oni koji u nju ne vjeruju gubitnici su.
 • 122:: « O sinovi Izrailovi!
Sjetite se dobročinstava kojima sam vas ja obasuo,
ja sam vas pretpostavio cijelom svijetu.
 • 123::Bojte se Dana kad Niko neće biti nagrađen
za drugog,
kad nikakva naknada neće biti prihvaćena,
kad nikakvo posredovanje neće koristiti.
– Niko, dakle, neće biti pomognut » –
 • 124::Kad njegov Gospodar iskuša Ibrahima
stanovitim zapovijedima
i koje ovaj bi izvršio,
Allah reče:
« Ja ću od tebe načiniti vodiča za ljude, »
Ibrahim reče:
« I za moje potomstvo također? »
Gospodar reče:
« Moj savez ne obuhvaća nepravedne. »
 • 125::Mi smo od Kuće načinili
mjesto kamo se često dolazi
i jedno utočište za ljude.
Uzmite dakle stajalište Ibrahimovo
kao mjesto molitve.
Mi smo povjerili Ibrahimu i Ismaelu jednu misiju:
« Očistite moju Kuću
za one koji izvršavaju obilaske;
za one koji se tu povlače pobožno,
za one koji se klanjaju i prostiru. »
 • 126::Ibrahim reče:
« Gospodare moj!
Načini od ovog mjesta sigurno utočište;
dodijeli njegovim stanovnicima plodove kao hranu,
onima među njima koji budu vjerovali u Allaha
i u posljednji Dan. »
Gospodar reče:
« Ja dodjeljujem nevjerniku jedno kratkotrajno uživanje;
potom ja ću ga strmoglaviti u kaznu Vatre. »
– Kojeg li gnusnog svršetka! –
 • 127::Ibrahim i Ismael podigoše sjedište Kuće:
« Gospodaru naš!
prihvati ovo sa naše strane:
ti si onaj koji čuje i koji zna sve.
 • 128::Gospodare naš!
Načini od nas dvojice vjernike koji će ti biti podvrgnuti;
učini od našeg potomstva
jednu zajednicu koja će tebi biti podvrgnuta;
naznači nam obrede kojih se mi trebamo pridržavati;
oprosti nama!
Ti si onaj koji se neprestano vraća
prema vjernicima pokajnicima;
ti si Milosrdni.
 • 129::Gospodaru naš!
Pošalji im jednog Poslanika uzetog između njih:
on će njima govoriti tvoje Ajete;
on će njih poučavati Knjigu mudrosti;
on će njih očistiti.
Ti si Svemogući, Mudri! »
 • 130 Ko dakle iskušava odvratnost
za Vjeru Ibrahimovu,
ako ne onaj koji je bezuman?
Mi smo, uistinu, izabrali Ibrahima u ovom svijetu
i, u drugom, on će biti u broju pravednika.
 • 131::Njegov mu Gospodar reče:
« Podvrgni se! »
On odgovori:
« Ja se podvrgavam Gospodaru svjetova! »
 • 132::Ibrahim zapovjedi svojoj djeci:
– i Jakub učini isto –
« O moja djeco!
Allah je za vas izabrao Vjeroispovijest;
ne umrite drukčije no njem,u podvrgnuti. »
 • 133::Jeste li vi prisustvovali, kad se smrt predstavi Jakubu,
i kad on reče svojoj djeci:
« Što ćete vi obožavati poslije mene? »
Oni rekoše:
« Mi ćemo obožavati tvog Allaha,
Allaha tvojih otaca, Ibrahima, Ismaela i Izaka,
– Allaha jedinoga! –
i mi se podvrgavamo njemu. »
 • 134::Ova je zajednica prošla.
Ono što je ona stekla svojim djelima njoj pripada,
a ono što ste vi stekli vaš je prihod;
vi ne ćete biti ispitivani za njihova djela.
 • 135::Oni su rekli:
« Budite židovi, ili budite kršćani,
vi ćete biti dobro usmjereni.»
Reci:
« Ali ne! …
Slijedite vjeru Ibrahimovu, jednog pravog vjernika
koji nije bio u broju mnogobožaca. »
 • 136::Recite:;
« Mi vjerujemo u Allaha,
u ono što nam je on otkrio,
u ono što je bilo otkriven o
Ibrahimu, Ismaelu, Izaku, Jakubu, i plemenima;
u ono što je bilo dano Musi i Isa a.s.-u  ;
u ono što je bilo dano prorocima,
sa strane njihovog Gospodara.
Mi nikog od njih ne pretpostavljamo drugom;
mi smo podvrgnuti Allahu .  »
 • 137::Ako oni vjeruju u ono u što vi vjerujete,
oni su dobro usmjereni;
ali ako se oni okrenu;
tada se oni nalaze u jednom raskolu.
– Tebi Allah dostaje nasuprot njima,
on je onaj koji čuje i koji zna –
 • 138::Pomazanje Božije!
Ko može, bolje od Allaha, dati to, pomazanje?
Mi smo njegove sluge!
 • 139::Reci:
« Hoćete li vi raspravljati sa nama u pogledu Allaha?
On je naš Gospodar i vaš Gospodar.
Nama naša djela pripadaju
a vaša djela vama pripadaju.
Mi njemu predajemo jedan čisti obred. »
 • 140::Hoće li oni reći:
« Ibrahim, Ismael, Izak, Jakub i plemena,
jesu li stvarno bili židovi ili kršćani? »
Reci:
« Jeste li vi, ili pak Allah, koji zna najviše? »
::Ko je dakle nepravedniji od onoga koji krije svjedočenje
koje je primio od Allaha?
- Allah nije nepažljiv spram onoga što vi činite –


 • 141::Ta je zajednica prošla;
ono što je ona stekla svojim djelima njoj pripada,
a ono što ste vi stekli vaš je prihod.
Vi niste odgovorni za ono što su oni učinili.
 • 142::Bezumni među ljudima kažu:
« Ko je dakle njih okrenuo od Kible
prema kojoj su bili usmjereni? »
Reci:
« Istok i zapad pripadaju Allahu  ;
on izvodi koga on hoće na pravi put. »
 • 143::Mi smo načinili od vas
jednu Zajednicu udaljenu od krajnosti
da biste vi bili svjedoci o ljudima,
i da Poslanik bude svjedok o vama.
Mi smo ustanovili Kiblu
prema kojoj se vi okrećete
samo da bi se razlikovali oni koji slijede Poslanika
od onih koji se okreću od njegovih koraka.
To je, uistinu jedan veliki grijeh,
osim za one koje Allah usmjerava.
Nije Allah taj koji će učiniti vašu vjeru ispraznom.
– Allah je, uistinu, dobar i milosrdan –
 • 144::Mi tebe često vidimo lica okrenutog k nebu;
mi ćemo tebe usmjeriti prema Kibli koja će ti goditi.
Okreni dakle svoje lice
u smjeru svete Mošeje.
Gdje god da budete,
okrenite svoje lice u njenom smjeru.
Oni koji su primili Kur’an znaju
da je on Istina došla od njihovog Gospodara.
– Allah nije nepažljiv spram onoga što oni čine –
 • 145::Kad bi ti donio Neka oliko Znakova
onima koji su primili Knjigu,
oni ne bi usvojili tvoju Kiblu
a ti ne bi usvojio njihovu Kiblu.
Više njih ne usvaja
:: Kiblu od drugih.
Ako bi se ti priklonio njihovim željama,
nakon onog što ti je došlo kao Znanost,
ti bi bio sigurno u broju nepravednih.
 • 146::Oni kojima smo mi dali Knjigu nju poznaju,
kao što poznaju svoju vlastitu djecu.
Više njih, međutim, skriva istinu,
iako ju poznaju.
 • 147::Istina dolazi od tvog Gospodara.
Ne budi u broju onih koji sumnjaju.
 • 148::Ima za svakoga,
jedno Usmjerenje prema kojem se on okreće.
Nastojte nadmašiti jedni druge u dobrim djelima.
Allah ide sa vama svima, gdje god da budete.
Allah je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 149::Koje god da je mjesto otkud ti dolaziš
okreni svoje lice u smjeru svete Mošeje:
ondje je Istina koja je došla od tvog Gospodara.
– Allah nije nepažljiv spram onoga što vi činite –
 • 150::Koje god da je mjesto otkud ti dolaziš
okreni svoje lice u smjeru svete Mošeje:
Gdje god da vi budete;
okrenite svoja lica u njenom smjeru,
da ljudi ne bi imali dokaza
za vama suprotstaviti
– izuzev onih među vama
koji su u grešci –
Ne bojte se njih, bojte se mene
da bih ja ispunio svoju milost u vašu korist.
- Možda ćete vi biti dobro usmjereni! –
 • 151::Mi smo vama poslali jednog Poslanika
uzetog između vas:
On vam priopćava naše Znakove;
on vas čisti;
on vas poučava Knjizi i Mudrosti;
on vas poučava onome što niste znali.
 • 152::Sjetite se mene,
ja ću se sjetiti vas.
Budite zahvalni prema meni,
ne budite nezahvalni spram mene.
 • 153::O vi koji vjerujete!
Tražite pomoć u strpljenju i molitvi.
Allah je sa onima koji su strpljivi.


 • 154::Ne recite
o onima koji su poginuli na Allahovom Putu:
« Oni su mrtvi! »
Ne!...
Oni su živi;
ali vi toga niste svjesni.
 • 155::Mi vas iskušavamo sa malo straha, gladi;
laganim gubitcima
dobara, počasti ili žetve.
Navijesti dobru vijest onima koji su strpljivi,
 • 156::onima koji kažu, kad ih nesreća dostigne:
« Mi smo Allahovi i vraćamo se k njemu. »
 • 157::Evo onih na koje silaze
blagoslovi i milosrđe njihovog Gospodara.
Oni su dobro usmjereni.
 • 158::Safa i Marva su uistinu
među svetim Allahovim stvarima.
Onaj koji čini veliki Hadž u Kuću
ili pak malo hodočašće
ne počinjava grijeha
ako ispuni obredno obilaženje tu i ondje.
Onaj koji to ispuni od svoje dobre volje čini dobro.
– Allah je zahvalan i on zna –
 • 159::Oni koji skrivaju pokazane Znakove
i smjer koji smo mi otkrili
kad smo ih obznanili ljudima
pomoću Knjige:
evo onih koje Allah proklinje,
i oni koji proklinju, njih proklinju,
 • 160::s izuzetkom onih koji su se vratli u pokajanju
i onih koji su očigledno popravili:
evo onih prema kojima ću se ja vratiti.
Ja sam onaj koji bez prestanka vraća se
prema grešnicima pokajnicima,
ja sam Milosrdni.
 • 161::Što se tiče nevjernika koji umru u nevjernost svojoj:
evo onih na koje pada
prokletstvo Allahovo, anđeosko
i svih ljudi:
 • 162::oni će u njemu boraviti kao besmrtnici;
njihova kazna neće biti olakšana,
Niko njih neće pogledati.
 • 163::Vaš je Allah jedini!
Nema Allaha osim njega:
onog koji čini milosrđe.
Milosrdnog.
 • 164::U stvaranju nebesa i zemlje,
u smjenjivanju noći i dana,
u lađi koja plovi morem
noseći ono što je korisno ljudima,
u vodi koju Allah spušta sa neba
a koja vraća život zemlji nakon njene smrti,
– toj zemlji gdje je on rasijao
sve vrste životinja –
u vrstama vjetrova,
u oblacima podvrgnutim jednoj zadaći
između neba i zemlje,
ima uistinu Znakova
za narod koji razumije!
 • 165::Neka i ljudi uzimaju pridruženike
pokraj Allaha;
oni njih vole kao što se voli Allah ;
ali vjerujući su žešći
u ljubavi prema Allahu .
Kad nepravedni budu vidjeli kaznu,
oni će vidjeti da cjelokupna moć pripada Allahu,
i da je Allah strašan u svojem kažnjavanju.
 • 166::Kad oni koji budu slijeđeni
budu se odricali onih koji su ih slijedili,
kad budu vidjeli kaznu,
kad sve sveze budu presječene,
 • 167::kad oni koji budu slijedili kažu:
« Ah! da nam je bilo moguće vratiti se,
mi bismo njih porekli
kao što su oni nas porekli .

¬

Ovako Allah njima pokazuje njihova djela:
Nesretni oni!
Oni neće moći izići iz vatre.
 • 168::O vi, ljudi!
Jedite ono što je dopušteno i dobro na zemlji;
ne slijedite tragove Iblisove;
on je za vas otvoreni neprijatelj;
 • 16*9::on vam zapovijeda zlo i sramote,
on vam zapovijeda govoriti o Allahu
ono što vi ne znate.
 • 170::Kad se njima kaže:
« primjerite se onome što je Allah otkrio, »
oni odgovore:
« Ne!...
Mi slijedimo običaje naših otaca. »
A ako njihovi očevi nisu ništa razumijevali?
I ako se nisu nalazili na pravom putu?
 • 171::Nevjernici su slični stoki
na koju se izdire
i koja ne čuje ništa osim krika ili poziva;
gluha, nijema, slijepa;
oni ne razumiju ništa.
 • 172::O vi koji vjerujete!
Jedite ove dobre stvari
koje smo mi vama dodijelili;
zahvaljujte Allahu, ako je on taj koga vi obožavate.
 • 173::Allah vam je samo zabranio
mrtve životinje, krv, svinjsko meso
i svaku životinju nad kojom je bilo zazvano
drugo ime osim Allahovog.
Ni jedan grijeh neće biti pripisan
onome koji bude prisiljen jesti to
ako nije iz pobune ili prijestupa.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 174::Oni koji skrivaju ono što je Allah otkrio u Knjizi
i koji to trampe za nisku cijenu:
evo onih koji neće progutati, u svojoj utrobi,
drugo do li vatru.
Allah njima neće govoriti,
na Dan Suđenja,
on njih neće očistiti.
Jedna je bolna kazna njima pridržana.
 • 175::Evo onih koji su trampili
pravi put za grešku;
oprost za kaznu.
Ko će im dati da podnesu Vatru?
 • 176::To je ovako
jer Allah je otkrio Knjigu sa Istinom.
Oni koji su u nesuglasju sa predmetom Knjige
nalaze se u raskolu koji ih udaljuje od vjere.
 • 177::Pobožnost se ne sastoji u tome da okrenete svoje lice
prema Istoku ili prema Zapadu.
Dobar čovjek je onaj koji vjeruje u Allaha,
u posljednji Dan, u Meleke,
u Knjigu i u Proroke.
Onaj koji, za ljubav Allahovu, daje svoje dobro
svojim bližnjim, siročadima, sirotinji,
putnicima, prosjacima
i za otkup zarobljenika.
Onaj koji obavlja molitvu;
onaj koji dijeli milostinju.
Oni koji ispunjavaju svoje obaveze;
oni koji su strpljivi u nevolji, nesreći
i u trenutku opasnosti:
evo onih koji su pravedni!
Evo onih koji se boje Allaha!
 • 178::O vi koji vjerujete!
Zakon odmazde propisan vam je u slučaju ubojstva:
slobodan čovjek za slobodnog čovjeka;
rob za roba;
žena za ženu.
Treba koristiti pristojne postupke
prema onome kojem su braća vratila
 :: jedan dio duga,
a on sam odštetiće njega
na najbolji način
to predstavlja olakšicu i milosrđe
dodijeljeno od vašeg Gospodara.
Jedna bolna kazna je pridržana
onome koji, nakon toga, bude prekršio zakon.
 • 179::Ima za vas, jedan život, u odmazdi.
O vi, ljudi nadareni razumom.!
Možda ćete se vi bojati Allaha!
 • 180::Evo što vam je propisano:
Kad se smrt prikaže Neka om od vas,
ako taj ostavlja dobra,
on treba načiniti oporuku u korist svog oca i majke,
svojih najbližih rođaka,
sukladno običaju.
To je jedna obaveza za one koji se boje Allaha.
 • 181::Grijeh onoga koji promijeni tu oporuku
nakon što ju je saslušao
neće biti pripisan osim
onima koji su ju izmijenili.
– Allah čuje i zna sve –
 • 182::Onaj koji uspostavi slogu među naslijednicima,
iz straha od nepravde i grijeha
:: spram oporučitelja,
ne čini grijeha.
–Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 183::O vi koji vjerujete!
Post vam je propisan
kao što to bijaše propisano
naraštajima koji su vam predhodili.
– Možda ćete se vi bojati Allaha –
 • 184::Postite tokom izbrojanih dana.
Onaj koji je između vas bolestan ili koji putuje
postiće potom jednak broj dana.
Oni koji bi mogli postiti a koji se od tog izuzmu,
moraće, u zamjenu, hraniti jednog siromaha.
onaj koji, dobrovoljno, učini više
naći će tu svoje dobro.
Postiti je za vas jedno dobro.
Možda ćete vi razumjeti.
 • 185::Kur’an je bio otkrivan tokom mjeseca Ramazana.
To je jedno usmjerenje za ljude;
jedno jasno očitovanje Usmjerenja i Zakona.
Ako netko od vas, bude vidio mladi mjesec
postiće cijeli mjesec.
Onaj koji je bolestan ili koji putuje
postiće poslije jednak broj dana.
Allah hoće olakšicu za vas,
on neće, za vas, prinudu.
Izvršite to razdoblje posta;
uzvišavajte veličinu Allaha koji vas usmjerava.
– Možda ćete biti zahvalni –
 • 186::Kad moje sluge ispituju o meni,
ja sam blizu, uistinu;
ja odgovaram na poziv onome ko me zaziva,
kad me zaziva.
Neka dakle odgovaraju mojem pozivu;
Neka vjeruju u mene.
– Možda će oni biti dobro usmjereni –
 • 187::Dopušteno vam je za vrijeme noći koja
prati post suložništvo sa vašim ženama.
One su za vas odjeća,
vi ste, za njih, odjeća.
Allah je znao da vi ranjavate sami sebe;
on se vratio k vama;
on vam je oprostio.
Živite zajedno sa vašim ženama.
Tragajte za onim što vam je Allah propisao.
Jedite i pijte
sve dok se ne mogne razlikovati u zoru
bijeli konac od crnog konca.
Postite, zatim, sve do noći.
Nemajte nikakvog odnosa sa svojim ženama
kad ste se povukli u mošeju.
Takvi su Zakoni Allahovi ;
ne kršite ih.
Evo kako Allah ljudima objašnjava Znakove.
Možda će se oni bojati!
 • 188::Ne proždirite međusobno po krivdi vaša dobra;
ne dajite ih kao dar sudcima
s ciljem da nepravedno jedete
jedan dio tuđih dobara.
Vi to znate savršeno.
 • 18*9::Oni ćete ispitivati o mladim mjesecima.
Reci:
« To su, za ljude, oznake
koje im dopuštaju utvrditi
rasdoblja Hodočašća. »
Pobožnost se ne sastoji
u ulaženju u vaše kuće odpozada.
Pobožnost se sastoji u strahu od Allaha.
Ulazite u svoje kuće kroz uobičajena vrata.
Bojte se Allaha;
možda, tada, vi ćete biti sretni.
 • 190::Borite se na Allahovom putu
s onima koji se bore protiv vas.
– Ne budite prijestupnici;
Allah ne voli prijestupnike –
 • 191::Ubijajte ih posvuda gdje ih susretnete;
istjerajte ih iz mjesta otkud su oni vas istjerali.
– Pobuna je gora od ubojstva –
Ne borite se sa njima kod svete Mošeje,
osim ako se oni ne bore sa vama na tom istom mjestu.
Ako li vas napadnu, ubijajte ih:
takva je naknada nevjernicima.
 • 192::Ako se zaustave,
znajte tada da je Allah onaj koji oprašta,
on milosrdan.
 • 193::Borite se sa njima sve dok ne nestane pobune
i dok se obred Allahovi ne uspostavi.
Ako se zaustave, prekinite bitku,
osim protiv onih koji su nepravedni.
 • 194::Sveti mjesec, za sveti mjesec.
Svako svetogrđe pada pod zakon odmazde.
Mrzite onog koji vas mrzi,
u mjeri u kojoj vas on mrzi.
Bojte se Allaha!
Znajte da je Allah sa onima koji ga se boje.
 • 195::Trošite svoja dobra na Allahovom putu;
Ne izlažite sami sebe gubitku.
Činite dobra djela;
Allah voli one koji čine dobro.
 • 196::Izvršite, za Allaha,
veliko i malo hodočašće.
Ako ste tome spriječeni,
pošaljite u zamjenu
ponudu koja vam je lagana.
Ne brijte glave,
prije nego li ponuda stigne na svoje odredište.
Ako je jedan od vas bolestan;
ako pati od bolesti glave,
taj se mora iskupiti postovima,
milostinjom, ili žrtvovanjima.
Kad se sigurnost bude uspostavila,
onaj koji bude uživao u normalnom životu
između velikog i malog hodočašća,
poslaće ponudu koja njemu bude lagana.
Onaj koji ne bude našao srdstava nadoknadiće ju
jednim postom od tri dana, tokom hodočašća
i sedam dana kad se budete vratili,
to jest, ukupno deset dana.
Evo za onoga koji nema obitelji
kod svete Mošeje.
Bojte se Allaha!
Znajte da je Allah strašan u svojem kažnjavanju.
 • 197::Hodočašće se obavlja u određenim mjesecima.
Hodočasnik se mora uzdržati
svakog odnosa sa ženom,
od rasvrata i od svađa,
tokom hodočašća.
– Allah zna dobro ono što vi činite –
Ponesite obskrbu za putovanje;
ali, uistinu, najbolja obskrba za putovanje
je pobožni strah strah od Allaha.
O vi, ljudi nadareni razumom!
Bojte se mene!
 • 198::Ne činite nikakva zla
ako tražite naklonost u vašeg Gospodara.
Kad se raštrkate sa Arafata,
zazovite Allaha kod svetog spomenika;
zazovite ga, jer vas je on usmjerio,
onda kad bijaste, prije,
u broju zabludjelih.
 • 199::Rasštrkajte se potom onuda kuda se ljudi rasštrkuju.
Tražite oprost u Allaha.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 200::Sjećajte se Allaha obavljajući svoje obrede
kao što se sjećate svojih pajeta
ili jedne uspomene još posve žive.
Stanoviti ljudi kažu:
« Gospodare naš!
Dodijeli nam dobra ovog svijeta; »
ali oni neće imati nikakva udjela u budućem životu.
 • 201::Stanoviti ljudi kažu:
« Gospodare naš!
Dodijeli nam dobra ovog svijeta
i dobra budućeg života.
Sačuvaj nas od kazne Vatre. »
 • 202::Evo onih koji će posjedovati
jedan dio onoga što su stekli.
– Allah je hitar u svojim računima –
 • 203::Zazivajte Allaha u naznačene dane.
Onaj koji se požuri za dva dana
ne čini grijeha
i onaj koji zakasni ne čini grijeha.
– Evo za onog koji se boji Allaha –::
Bojte se Allaha!
Znajte da ćete biti sakupljeni u njegovoj prisutnosti.
 • 204::Ima među ljudima
onih čija riječ o ovom svijetu tebi godi.
On uzima Allaha za svjedoka o sadržini svog srca;
ali to je jedna strastvena svađalica.
 • 205::Čim ti on okrene leđa,
on se potrudi pokvariti ono što je na zemlji;
on uništava žetve i stoku.
- Allah ne voli iskvarenost –
 • 206::Čim mu se kaže:
« Boj se Allaha, »
snaga grijeha ::ga zgrabi:
njegov će dio biti Džehenem:
kojeg li ogavnog ležaja za odmor!
 • 207::Ima jedan, među ljudima,
koji se sam prodao
da bi ugodio Allahu .
– Allah je dobar prema svojim slugama –
 • 208::O vi koji vjerujete!
Uđite svi u mir;
ne slijedite tragove Ifritove:
on je vaš otvoreni neprijatelj.
 • 209::Ako ste posrnuli
nakon što su očigledni dokazi vama stigli,
znajte da je Allah moćan i pravedan.
 • 210::Što oni čekaju,
ako ne da im Allah dođe sa melecima,
u sjeni oblaka?
Udes je određen:
svaka se stvar vraća k Allahu .
 • 211::Ispitaj sinove Izrailove:
Koliko smo im dali
neoborivih dokaza!
Ali Allah je strašan u svojoj kazni,
za onoga koji zamjenjuje dobročinstvo Božije,
nakon što ga je primio.
 • 212::Život ovog svijeta pokazao se kao lijep nevjernicima.
Oni su se sprdali vjerujućima.
Oni koji se boje Allaha biće iznad njih
na Dan Oživljavanja.
– Allah dodjeljuje svoja dobročinstva kome on hoće,
ne vodeći računa–
 • 213::Ljudi čine jednu jedinstvenu zajednicu.
Allah je poslao proroke
da bi njima donijeli dobru vijest
i da bi ih upozorili.
Tako on spusti Knjigu sa Istinom
za suditi među ljudima
i odlučiti o njihovim razlikama
ali samo oni, i zbog ljubomore među njima,
oni koji bijahu primili Knjigu
biše u nesuglasju o njenom predmetu
dok neoborivi dokazi
njima bijahu došli.
Allah je usmjerio one koji su vjerovali ovom dijelu Istine
Što se tiče kojeg su se drugi prepirali,
sa dopuštenjem.
Allah usmjerava koga on hoće, na pravi put.
 • 214::Mislite li vi ući u Džennet,
a da još niste bili iskušani
kao što to bijahu oni koji su živjeli prije vas,
kroz nesreće, nevolje
i potrese zemaljske.
Prorok i oni koji vjeruju sa njim, tada će reći:
« Kad će dakle doći pobjeda Allahova? »
Pobjeda Allahova nije li blizu?
 • 215::Oni ćete ispitivati
o onome što vi trebate potrošiti:
reci:
« To što vi potrošite biće
za vašeg oca i majku, vaše bližnje,
za siročad, sirote i putnike.
– Allah zna ono što vi činite od dobra –
 • 216::Boj vam je propisan,
a vi ga mrzite.
Može biti da mrzite jednu stvari,
a ona je dobra za vas.
Može biti da vi volite jednu stvar,
a ona je zlo po vas.
– Allah zna, a vi, vi ne znate –
 • 217::Oni ćete ispitivati
o boju tokom svetog mjeseca.
Reci:
« Voditi boj u tom mjesecu je ozbiljan grijeh;
ali, odstraniti ljude sa Allahovog puta,
biti bezbožan spram njega i svetoj Mošeji,
istjerati otud žitelje,
sve je to još strašnije pred Allahom.  »
Progon je strašniji od boja.
oni koji vojuju neće prestati,
dok vas ne prinude,
– ako to mogu –
zanijekati vašoj Vjeri.
Oni koji, između vas, odstrane se od svoje vjere
i oni koji umru kao nevjernici:
evo onih čija djela će biti ništavna u ovom svijetu
i u budućem životu;
evo onih koji će biti gosti Vatre;
oni će u njoj boraviti kao besmrtnici.
 • 218::Uistinu, oni koji su vjerovali,
oni koji su izbjeglice,
oni koji su vojevali na Allahovom putu:
evo onih koji se ufaju milosrđu Allahovom.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 219::Oni ćete ispitivati u pogledu vina i igara na sreću;
reci:
« Oni sačinjavaju oboje, za ljude,
jedan veliki grijeh i jednu prednost,
ali grijeh koji se tu nalazi veći je
no njihova korist. »
Oni ćete ispitivati o milostinjama;
reci:
« Dajite svoj suvišak.»
Evo kako vam Allah objašnjava svoje Znakove.
Možda ćete vi rasmišljati
 • 220::o ovom donjem svijetu i o budućem životu.::
Oni ćete ispitivati u pogledu siročadi;
reci:
«Činiti njima dobro jedno je dobro djelo;
oni su vaša braća
čim ih prihvatite među sebe. »
Allah razlikuje kvaritelja od onoga Ko čini dobro.
Da je Allah htio, on bi vas ožalostio.
– Allah je moćan i pravedan –
 • 221::Ne ženite žena mnogobožkinja,
prije no što one ne počnu vjerovati.
Jedna robinja vjernica vrijedi više
nego jedna slobodna mnogobožkinja.,
pa makar vam se i svidjela.
Ne udajitesvoje kćeri za mnogobožce,
prije no što počnu vjerovati.
Jedan rob vjernik vrijedi više
nego slobodan čovjek mnogobožac.,
čak i ako vam je taj ugodan.
Evo onih koji vas pozivaju u Vatru;
Allah vas poziva,
s dopuštenjem,
u Džennet i u oprost.
On objašnjava svoje znakove ljudima;
možda će oni rasmišljati!
 • 222::Oni ćete ispitivati
Što se tiče mjesečnog pranja u žena;
reci:
« To je jedno zlo.
Držite se po strani od žena
tokom jihove mjesečnice;
ne prilazite im sve dok ne budu čiste.
Kad su one čiste,
idite k njima, kako vam je Allah zapovijedio. »
– Allah voli one koji se neprekidno vraćaju k njemu;
on voli one koji se čiste –
 • 223::Vaše žene su za vas vaše polje za oranje:
idite k svom polju, kako vi to želite,
ali predhodno učinite dobro djelo
u svoju korist.
Bojte se Allaha!
Znajte da ćete ga susresti;
a ti, najavi dobru vijest vjerujućima.
 • 224::Ne činite od Allaha predmet prisega svojih,
da bi bili dobri,
da bi se bojali Allaha,
da bi uspostavili slogu među ljudima.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 225 Allah vas neće kazniti
zbog jedne olako dane prisege;
ali on će vas kazniti
za ono što su vaša srca učinila.
– Allah je onaj koji oprašta,
on je pun dobrote –
 • 226::Jedna odgoda od četiri mjeseca propisana je
onima koji se obvežu prisegom
da će se uzdržavati od svojih žena.
Ali ako odustanu od svoje odluke...
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 227::Ako oni odluče otpustiti svoje žene,
– Allah je onaj koji čuje, onaj koji zna –
 • 228 ::Otpuštene žene čekaće tri rasdoblja
prije nego se nanovo udaju.
Nije im dopušteno sakriti
ono što je Allah stvorio u njihovoj utrobi.
– Ako one pak vjeruju
u Allaha i u posljednji Dan –
Ali ako njihovi muževi žele pomirenje,
oni imaju pravo preuzeti ih tokom tog vremena.
Žene imaju prava
jednakovrijedna svojim obavezama,
i sukladno običaju.
Ljudi međutim imaju prvenstvo u odnosu na njih.
– Allah je moćan i pravedan–
 • 229::Otpuštanje može biti proglašeno dva puta.
Preuzmite dakle svoju suprugu
na jedan pristojan način,
ili ju pak otpustite pristojno.
Preuzeti nešto od onoga što ste joj dali
nije vam dopušteno.
– Osim ako se oboje ne bojite
da ne ćete ostati u okviru zakona Allahovih –
Ako se bojite da se ne ćete pridržavati zakona Allahovih,
ni jedna greška neće biti pripisana jednom ili drugom,
ako supruga ponudi jednu naknadu.
Takvi su zakoni Allahovi ;
ne kršite ih.
Oni koji krše zakoneAllahovo nepravednici su.
 • 230::Ako jedan čovjek otpusti svoju ženu,
ona više nije dopuštena za njega,
ukoliko se ne bude preudala za drugog muža.
Ako ju otpusti,
i potom se oni pomire,
nikakva im greška neće biti pripisana,
pod uvjetom da vjeruju da su se tako
pridržavali zakona Allahovih.
Takvi su zakoni Allahovi ;
on njih objašnjava narodu koji razumije.
 • 231::Kad budete otpustili svoje žene,
i one budu dosegle utvrđeni rok,
preuzmite ih na pristojan način,
ili ih pristojno otpustite.
Ne zadržavajte ih prinudno,
vi biste prekršili zakone.
– Ko bi postupio tako,
činio bi nažao samom sebi –
Ne razmatrajte Znakova Allahovih šaleći se.
Sjetite se dobročinstava Allahovih u vašu korist
i onoga što vam je otkrio u Knjizi i u Mudrosti,
putem kojih vas savjetuje.
Bojte se Allaha!
Znajte da usitinu, Allah zna sve.
 • 232::Kad vi budete otpustili svoje žene
a one budu dosegle utvrđeni rok,
ne sprječavajte ih
da se preudaju za nosve supružnike svoje,
ako su se oni složili, sukladno običaju.


Evo onoga na što je savjetovan
onaj između vas koji vjeruje u Allaha i u posljednji Dan.
Evo što je čistije i jasnije za vas.
– Allah zna, a vi, vi ne znate –
 • 233::Majke koje hoće dojiti svoju djecu
jednim podpunim dojenjem,
dojiće ih dvije pune godine.
Otac treba osigurati njihovu hranu
i odjeću, sukladno običaju.
Ali svatko je obavezan toga se pridržavati
u skladu sa svojim sredstvima.
Majka ne treba trpjeti štete,
zbog svog djeteta,
niti otac, zbog svog djeteta.
– Iste obaveze pripadaju naslijedniku –
Ako, zajedničkom odlukom,
roditelji htjednu odbiti od sise svoje dijete,
nikakva im greška neće biti pripisana.
Ako želite svoje dijete dati dojilji,
nikakva vam greška neće biti pripisana, pod uvjetom
da vi isplatite prikladnu nagradu,
sukladno običajima.
Bojte se Allaha!
Znajte da Allah savršeno vidi ono što vi činite.
 • 234::Neka i među vama umru ostavljajući supruge:
One moraju paziti na jedan rok
od četiri mjeseca i deset dana.
Kad taj rok prođe, neće vam se prigovoriti
način na koji će one raspolagati sa sobom,
sukladno običaju.
–Bog je obaviješten o onome što vi činite –
 • 235::Neće biti nikakve greške za vama prigovoriti,
ako vi naumite prošnju za vjenčanje,
ili ako vi nikome ne govorite o svojoj namjeri;
– Allah zna što vi mislite o takvim ženama –
međutim, ne obećavajte im ništa u tajnosti;
jednostavno im recite prigodne riječi.
Ne zaključujte bračnog ugovora
prije isteka propisanog roka.


Znajte da Allah zna ono što je u vama.
Pazite se njega!
Znajte da je Allah onaj koji oprašta
i koji je pun milosti.
 • 236::Neće biti nikakve greške za pripisati vama
ako vi otpustite svoje žene
koje niste dotakli
ili one u pogledu kojih
vi nemate obaveze.
Dajte im ono nužno:
Bogat čovjek daće prema svojim sredstvima,
a siromašan čovjek prema svojim sredstvima,
– sukladno običaju –
To je jedna obaveza za one koji čine dobro.
 • 237::Ako vi otpustite svoje žene
prije no ste ih dotakli
ili one kojima ste već dali
ono što im pripada,
dajte im polovicu
od onoga čime ste se obavezali;
osim ako one to odbiju,
ili ako onaj koji nadzire bračni ugovor
odustane.
Odustati je prikladnije pobožnosti.
Ne zaboravite biti velikodušni
jedni prema drugima.
Allah savršeno vidi ono što vi činite.
 • 238::Budite točni u molitvama
i u molitvi u sredini dana.
Stojte uspravno pri pobožnoj molitvi Allahu .
 • 239::U slučaju opasnosti, molite,
bilo na nogama, bilo na konju.
Kad se osjetite u sigurnosti,
sjetite se Allaha, kako vas je poučio,
onda kad ništa niste znali.
 • 240::Oni, koji su pozvani k nama
i koji ostave svoje supruge,
načiniće, u njihovu korist, jedno zavještanje
koje će osigurati njihovo obskrbljivanje tokom godine dana.
One neće biti istjerane iz svojih kuća,
ali, ako one otud iziđu, neće vam se prigovoriti
način na koji one budu raspolagale same sa sobom,
sukladno običaju.
– Allah je moćan i pravedan –
 • 241 ::Otpuštene žene imaju pravo
na jednu pristojnu penziju:
nju njima osigurati jedna je obaveza
za one koji se boje Allaha
 • 242::Evo kako Allah objašnjava svoje Znakove.
Možda ćete vi razumjeti!
 • 243::Nisi li ti vidio one koji, plašeći se umrijeti,
u tisućama su izišli iz svojih kuća?
Allah je njima rekao: « Umrite! »
Ali potom ih je on nanovo oživio.
Allah je onaj koji dodjeljuje milost ljudima,
ali većina od njih nije zahvalna.
 • 244::Borite se na Allahovom putu.
Znajte da Allah čuje i zna sve.
 • 245::Onome koji Allahu načini jedan lijep zajam,
Allah će vratiti u izobilju.
Allah zatvara svoju ruku, ili ju pak otvara.
Vi se vraćate k njemu.
 • 246::Nisi li ti promotrio
Starješine naroda Izrailovog poslije Musu?
Oni rekoše svom Poslaniku  :
« Daj nam jednog kralja,
tada ćemo se mi boriti na Allahovom putu. »
On reče:
« Nama je nemoguće
ne boriti se na Allahovom putu,
jer smo bili istjerani iz naših domova
i odvojeni od naše djece. »
Ali kad im boj bi zapovjeđen,
oni okrenuše leđa
– sa izuzetkom jednog malog broja među njima –
Allah poznaje nepravedne.
 • 247::Njihov im Poslanik reče:
« Allah vam je poslao Saula kao kralja. »
Oni rekoše:
« Kako će on imati vlast nad nama?
Mi imamo više prava od njega na kraljevanje,
i on čak nije ni bogatiji od nas. »
On reče:
« Allah mu je dao prednost između svih vas
i darovao mu nadmoć nad vama
zbog znanja i stasa čime je nadaren. »
Allah daje svoje kraljevstvo kome on hoće;
Allah je nazočan posvuda i on zna.
 • 248::Njihov im Poslanik reče:
« Evo što će biti znak njegovog kraljevstva:
kovčeg će doći k vama, nošen od anđela.
On sadržava jednu sakinu vašeg Gospodara
i ostatke ostavljene od Musine obitelji
i od Harunove obitelji.
Evo uistinu jednog Znaka za vas,
ako ste vi vjerujući. »
 • 249::Saul reče:kad krenu na put sa svojom vojskom:
Allah će vas sigurno iskušavati jednom rijekom:
onaj koji bude iz nje pio neće biti sa mnom,
a onaj koji ne bude iz nje pio, biće sa mnom,
– sa izuzetkom onoga koji će zahvatiti
malo vode pomoću ruke » –
Potom su oni pili,
izuzev jednog malog broja među njimna.
Kad je on prešao rijeku sa onima koji su vjerovali,
oni drugi rekoše:
« Mi danas nemamo nikakve snage, danas,
da bi se suprotstavili Džalutu i njegovoj vojsci. »
Što se tiče onih koji su mislili susresti Allaha,
oni rekoše:
« Koliko je puta jedna mala grupa ljudi
pobijedila jednu brojniju grupu,
sa Allahovim dopuštenjem? »
– Allah je sa onima koji su strpljivi –
 • 250::Oni rekoše, idući protiv Džaluta i njegove vojske:
« Gospodare naš!
Daj nam strpljenja;
učvrsti naše korake,
daj nam pobjedu nad nevjernim narodom. »
 • 251::Oni ga natjeraše u bijeg, sa Allahovim dopuštenjem.
Davud ubi Džaluta.
Allah dodijeli Davudu kraljevstvo i mudrost;
on ga je poučio čemu je htio.
Da Allah ne potiskuje Nekeljude putem drugih
zemlja bi bila iskvarena.
Ali Allah je onaj koji dijeli milost svijetu.
 • 252::Evo znakova Allahovih :
mi ih tebi priopćavamo, uistinu,
jer ti si jedan od Poslanika .
 • 253::Mi smo izvjesne proroke uzdigli
iznad drugih.
Ima ih kojima je Allah govorio,
a Allah je više njih uzdigao između njih
na više stupnjeve.
Mi smo dali Isa a.s.-u, sinu Maryamin om,
očigledne dokaze.
Mi smo ga ojačali Duhom svetosti.
Da je to Allah htio,
oni koji dođoše poslije njih ne bi se međusobno ubijali,
onda kad su nesumnjivi znakovi njima već bili došli.
Ali oni nisu bili složni:
Neka i, među njima, vjerovali su
a drugi biše nevjernici.
Da je Allah tako htio,
oni se ne bi nikada međusobno ubijali,
ali Allah čini što on hoće.
 • 254::O vi koji vjerujete!
Dajite u milostinju
jedan dio onoga što smo vam mi dodijelili
prije dolaska Dana
kad ni trgovina, ni prijeteljstvo, ni posredovanje
neće se održati.
– Nevjernici su nepravedni –
 • 255::Bože!
Nema Allaha osim njega:
Živoga;
onaj koji istrajava po sebi samom!
Ni drijemež, ni san
njega ne mogu ophrvati!
Sve što je u nebesima i na zemlji
njemu pripada!
::Ko će posredovati kod njega, bez njegovog dopuštenja?
On zna
ono što se nalazi pred ljudima i iza njih,
dok oni znaju, od njegove znanosti, samo ono što on hoće.
Njegov se Prijestol prostire nad nebesima i nad zemljom:
njihovo održavanje u postojanju
njemu nije opterećenje.
On je Svevišnji, Nedostižni.
 • 256::Nema prinude u vjeri!
Pravi put se razlikuje od grijeha.
Onaj koji ne vjeruje u Tagut,
i koji vjeruje u Allaha,
dohvatio je najčvršću dršku, onu bez napukline.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna sve –
 • 257::Allah je Gospodar vjerujućima:
on njih izvodi iz tmina na svjetlost.
Nevjernici imaju za gazdu Tagute:
oni njih uvode sa svjetlosti u tamine:
oni će biti gosti Vatre
gdje će boraviti kao besmrtnici.
 • 258::Nisi li ti vidio onoga koji je raspravljao sa Ibrahimom,
Što se tiče njegovog Gospodara;
jer mu je Allah dao kraljevstvo.
Ibrahim njemu kaže:
« Moj Gospodar je onaj koji oživljava
i koji usmrćuje. »
On odgovara:
« Ja sam taj koji oživljava i koji usmrćuje! »
Ibrahim kaže:
« Allah dovodi sunce sa Istoka,
dovedi ga dakle ti sa Istoka! »
Onaj koji ne vjeruje bi zbunjen.
Allah ne upravlja nepravednog naroda.
 • 259::A onaj koji prođe pokraj jednog grada?
Grad bijaše prasan i urušen.
On reče:
« Kako će ga Allah oživjeti nakon njegove smrti? »
Allah ga je usmrtio na stotinu godina,
potom ga je uskrsnuo,
zatim mu reče:
« Koliko si ti vremena ostao ondje? »
On odgovori:
« Ostao sam jedan dan, ili jedan dio dana.
Allah reče:
« Ne, ti si ostao stotinu godina.
Pogledaj tvoju hranu i tvoje piće:
oni nisu pokvareni.
Pogledaj svog magarca;
– Mi od tebe činimo jedan Znak za ljude –
pogledaj kosture:
evo kako ćemo mi sakupiti njih,
potom ćemo ih ogrnuti mesom. »
Pred tom očiglednošću, čovjek reče:
« Ja znam da je Allah nadmoćniji od svake stvari. »
 • 260::Ibrahim reče:
« Gospodare moj!
Pokaži mi kako ti vraćaš život mrtvima. »
Allah reče:
« Je li ti to ne vjeruješ? »
On odgovori:
Da, ja vjerujem,
ali to je da bi se moje srce umirilo. »
Allah reče:
« Uzmi četiri ptice;
rasijeci ih na komade;
postavi ih na odvojena brda,
potom ih pozovi:
oneće dotrčati k tebi u punoj brzini.
Znaj da je Allah moćan i mudar.»
 • 261::Oni koji troše svoja dobra na Allahovom putu
slični su zrnu koje daje sedam klasova;
a svaki klas sadržava stotinu zrna.
Allah dodijeljuje dvostruko kome on hoće.
Allah je nazočan posvuda i on zna.
 • 262::Oni koji troše svoja dobra na putu Allahovom
i koji svoja davanja ne prate
prijekorima i nanošenjem krivde:
evo onih koji će primiti svoju nagradu
kod svog Gospodara.
Oni potom neće osjetiti nikakav strah,
oni neće biti ožalošćeni.
 • 263::Jedna pristojna riječ i oprost
su bolji nego milostinja popraćena okrivljavanjem.
– Allah dostaje sam sebi
i on je pun milosti –
 • 264::O vi koji vjerujete!
Ne obezvrjeđujte svoje milostinje
pridružujući joj prijekor ili okrivljavanje,
kao onaj koji daje svoja dobra
da bi bio viđen od ljudi,
i koji ne vjeruje u Allaha ni u posljednji Dan.
On sliči jednoj stijeni prekrivenoj zemljom:
jedna će ju jaka kiša politi i ostaviti golu.
Ti ljudi ne mogu ništa izvući iz onoga što su stekli.
– Allah ne upravlja nevjernog naroda –
 • 265::Oni koji troše svoja dobra,
sa željom da ugode Allahu
i da bi ojačali svoje duše,
sliče vrtu zasađenom na brijegu:
ako na njega padne jaka kiša,
on će dati dva puta dvostruko plodova;
ako ga ne dohvati jaka kiša,
rosa će to nadomjestiti.
– Allah savršeno vidi što vi činite –
 • 266::Svaki od vas ne bi li poželio imati
jedan vrt zasađen palmama i vinovom lozom,
gdje teku potoci
i koji donose sve vrste plodova.?
Starost ga dostignu;
njegova su djeca nejaka;
jedan vatreni vjetar zahvati mu vrt i sprži ga.
Evo kako Allah vama pokazuje Znakove.
– Možda ćete vi rasmišljati! –
 • 267::O vi koji vjerujete!
Dajite u milostinju najbolje stvari
koje ste stekli
i plodove koje, za vas,
mi dajemo da niču iz zemlje.
Ne izabirite ono što je bezvrijedno
osim u mjeri u kojoj to ne opazite.
Znajte da uistinu Allah dostaje sam sebi
i da je dostojan hvalospjeva.
 • 268::Zloduh vam je zaprijetio sirotinjom;
zapovijeda vam sramotna djela.
Allah vam obećava oprost i milost.
Allah je posvuda i on zna.
 • 269::On daje mudrost kome on hoće.
Onaj kome mudrost bijaše dana
dobiće jedno veliko dobro.
Oni koji su nadareni razumom
jedini su koji to znaju.
 • 270::Koju god milostinju da podijelite,
koji god da bude zavjet kojim ste se obavezali,
Allah to uistinu zna.
Nepravedni neće naći svog branitelja.
 • 271::Ako vi dajete milostinju na jedan vidljiv način,
to je dobro.
Ako ju vi sakrijete da biste ju dali sirotima,
to je bolje za vas.
Ona briše jedan dio vaših loših djela.
– Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite –
 • 272::Ne pripada tebi usmjeravati nevjerne.
Allah usmjerava koga on hoće.
Ono što vi utrošite u milostinju na vaše je dobro.
Ne činite truda osim iz želje za licem Allahovim.
Ono što potrošite u milostinju
biće vam tačno vraćeno;
vi ne ćete biti oštećeni.
 • 273::Što se tiče milostinje koju dajete siromašnima
koji su osiromašeni na putu Allahovom
i koji ne mogu više hodati zemljom;
– Neznalica ih drži Bogatima,
zbog njihovog suzdržanog ponašanja.
Ti ih prepoznaješ po izgledu:
oni ne traže milostinje sa navaljivanjem –
Allah savršeno zna
ono što vi potrošite za njih u dobročinstvima.
 • 274::Oni koji troše svoja dobra,
noću i danju,
javno i tajno,
naći će naknadu svoju kod svog Gospodara:
oni više neće iskusiti nikakvog straha;
oni neće biti ožalošćeni.


 • 275::Oni koji se hrane lihvarenjem
neće se uspraviti na Dan Suđenja
drukčije no što se uspravlja
onaj koga je Zloduh divljački udario.
Biće to tako, jer oni kažu:
« Prodaja je slična lihvarenju. »
Ali Allah je dopustio prodaju
a zabranio lihvarenje.
Onaj koji se odrekne lihvarenja,
čim jedna pobuda od strane Gospodara njemu stigne,
sačuvaće ono što je dobio.
Njegov slučaj ovisi o Allahu .
Ali oni koji se vrate lihvarenju
biće gosti Vatre
gdje će boraviti kao besmrtnici.
 • 276::Allah će uništiti korist od lihve
i oplodiće milostinju.
On ne voli nevjernika, grešnika.
 • 277::Oni koji vjeruju;
oni koji čine dobro,
oni koji obavljaju molitvu,
oni koji daju milostinju:
evo onih koji će naći svoju naknadu
kod svog Gospodarina.
Oni više neće osjetiti nikakvog straha;
oni neće biti ožalošćeni.
 • 278::O vi koji vjerujete!
Bojte se Allaha!
Odrecite se, ako ste vjerujući,
onoga što vam je ostalo od prihoda sa lihvarenja.
 • 279::Ako to ne učinite,
očekujte rat od Allaha
i njegovog Poslanika .
Ako se pokajete,
vaša će glavnica ostati.
Ne oštetite nikoga
i vi ne ćete biti oštećeni.
 • 280::Ako se vaš dužnik nalazi u neprilici,
čekajte da bude u mogućnosti platiti vam.
Ako podijelite milostinju napuštajući svoja prava,
to je povoljno za vas.
Kad biste znali!
 • 281::Bojte se Dana tokom kojeg ćete se vratiti k Allahu  ;
Dana kad će svaki čovjek primiti cijenu svojih djela;
Dana kad Niko neće biti oštećen.
 • 282::O vi koji vjerujete!Zapišite dug koji ste ugovorili
i koji je plativ u jednom određenom roku.
Neka jedan pisar, izabran između vas,
njega pošteno zapiše;
Neka ni jedan pisar ne odbije zapisati ga
kako ga je Allah poučio.
Neka zapiše ono što dužnik diktira;
Neka se boji svog Gospodara;
Neka ne odbija ništa od duga.
Ako je dužnik lud ili malouman,
ako ne može sam izdiktirati,
Neka njegov predstavnik pošteno izdiktira.
Tražite svjedočenje dvaju svjedoka
između svojih ljudi.
Ako ne nađete dvojicu ljudi,
izaberite jednog čovjeka i dvije žene,
između onih koje vi prihvaćate kao svjedoke.
Ako se jedna od dviju žena prevari,
druga će ju podsjetiti na ono što bude zaboravila.
Neka svjedoci ne izbjegnu
kad budu pozvani svjedočiti.
Ne dvoumite zapisati taj dug, mali ili veliki,
utvrđujući njegov rok istjecanja.
Evo što je pravednije pred Allahom,
što daje više vrijednosti svjedočenju
i što je prikladnije za sa vas skinuti
svaku vrstu sumnje,
osim ako se ne radi o trgovini
koju ste zaključili neposredno među sobom.
Tada nema greške za prigovoriti vam,
ako to ne zapišete.
Pozovite svjedoke,
kad se upustite u pogađanje.
Ne vršite prisilu ni na svjedoka ni na pisara.
Ako biste to učinili,
pokazali biste svoju izopačenost.
Bojte se Allaha!
Allah vas poučava.
Allah poznaje svaku stvar.
 • 283::Ako ste na putovanju
i ne nađete pisara,
vi ćete ostaviti zaloge.
Ako jedan od vas povjeri pohranu drugome,
onaj koji primi pohranu moraće ju vratiti.
Neka se boji Allaha, svog Gospodara!
Ne odbijajte svjedočiti.
Onaj koji podbije svjedočiti griješi prema svom srcu.
– Allah zna ono što vi činite –
 • 284::Ono što je u nebesima i što je na zemlji
pripada Allahu .
Ako otkrijete ono što je u vama,
ili to sakrijete,
Allah će vam iskati račun.
On oprašta kome on hoće;
on kažnjava koga on hoće.
Allah je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 285::Prorok je vjerovao onome što mu je sišlo
sa strane njegovog Gospodara.
On i vjerujući;
svi su vjerovali u Allaha, u njegove Meleke,
u njegove knjige i njegove proroke.
Mi ne činimo razlike među njegovim prorocima.
Oni su rekli:
« Mi smo čuli i mi smo se pokorili. »
Tvoj oprost, naš Gospodare!
Prema tebi je konačni povratak!
 • 286¸::Allah svakom čovjeku nameće
samo ono što ovaj može nositi.


Dobro koje je učinio,
njemu će se vratiti,
kao i zlo koje bude nanio.
Gospodare naš!
Ne kažnjavaj nas za greške počinjene
u zaboravu i pogreškom.
Gospodare naš!
Ne optereti nas tovarom sličnim
onome kojim ti teretiš one koji su živjeli prije nas.
Gospodare naš!
Ne tovari na nas ono što ne možemo nositi.
Izbriši naše grijehe!
Oprosti nam!
Podari nam milosrđe!
Ti si naš Gospodar!
Daj nam pobjedu nad nevjernim narodom.


S u r a IIII m r a n o v a o b i t e lj[uredi]

U ime Allaha:
onog koji čini milosrđe,
Milosrdnoga.


 • 1::Alif, Lam, Mim.
 • 2::Bog!...
Nema Allaha osim njega:
Živoga,
onog koji postoji sam po sebi!
 • 3::On je spustio na tebe Knjigu sa Istinom;
ona priznaje istinitim ono što je bilo prije nje.
On je spustio Tevrat i Indžil
 • 4::– smjer, otprije, za ljude –
i spustio je razlikovanje.
Jedna je strašna kazna namijenjena
onima koji ne vjeruju u Znakove Božije.
– Allah je moćan, on je Gospodar osvete –
 • 5::Ništa u nebesima i na zemlji nije skriveno Allahu .
 • 6::On je taj koji vas oblikuje u krilu vaših majki,
onako kako on to hoće.
Nema Allaha osim njega,
Moćnog, Mudrog!
 • 7::On je taj koji je spustio knjigu na tebe.
U njoj se nalaze jasni Ajeti
– Majka Knjige –
i druga prispodobljavanja.
Oni čija srca se priklanjaju grešci
privrgavaju se onome što je rečeno u prispodobama
jer oni traže nesklad
i oni su gladni za tumačenjima;
ali Niko drugi do Allah
ne poznaje tumačenje Knjige.
Oni koji su ukorijenjeni u Znanosti kažu:
« Mi vjerujemo u to!
Sve dolazi od našeg Gospodara! »
ali samo
ljudi nadareni razumom toga su svjesni.
 • 8::Gospodaru naš!
Ne okrći naša srca nakon što si nas usmjerio;
dodijeli nam milost svoju.
Ti si trajni Darovatelj.
 • 9::Gospodaru naš!
Ti si, uistinu, onaj koji će objediniti ljude jednog dana:
nikakva sumnja nije moguća u pogledu toga
jer Allah ne propušta svoje obećanje.
 • 10::Dobra i djeca nevjernika
neće im služiti ničemu kod Allaha:
evo oni koji će biti hrana Vatri.
 • 11::Takva je bila sudbina Faraonovih ljudi
i onih koji su živjeli prije njih.
Oni su držali naše Znakove za laži;
Allah ih je kaznio za njihove grijehe.
– Allah je strašan u svojoj kazni –
 • 12::Reci nevjernicima:
« Vi ćete biti pobijeđeni;
vi ćete se sakupiti u Džehenemu. »
– Kojeg li mrskog mjesta za odmor! –
 • 13::Jedan vam je znak bio dan
kad su se dvije grupe susrele:
jedni su se borili na Allahovom putu
a drugi su bili nevjerni;
oni su, svojim vlastitim očima, vidjeli vjerujuće
u broju dva puta većem od njihovog vlastitog.
– Allah pomaže, svojom pomoću, koga on hoće –
Evo uistinu jedne pouke
za one koji su nadareni vidovitošću.
 • 14::Ljubav za žuđenim dobrima je poznata ljudima
pod lijepim i varljivimn pojavnostima;
takve su žene, djeca,
teške gomile zlata i srebra,
rasni konji, stoka, obrađene zemlje:
to tamo je jedno kratkotrajno uživanje u životu ovog svijeta,
ali bolje mjesto povratka biće uz Allaha.
 • 15::Reci:
« Hoću li vam najaviti
jednu stvar bolju od tog svega? »
Oni koji se boje svog Gospodara
naći će zauvijek kod njega,
vrtove gdje teku potoci,
čiste supruge i zadovoljstvo Božije.
– Allah savršeno vidi svoje sluge –
 • 16::Za one koji kažu:
« Da mi smo vjerovali!
Oprosti nam naše grijehe,
zaštiti nas od kazne Vatre. »
 • 17::Za one koji su strpljivi, iskreni i pobožni;
za one koji daju milostinju
i koji mole, od zore, oprost Allahovi .
 • 18::Allah svjedoči
i sa njim meleci
i oni koji su nadareni razumom:
« Nema Allaha osim njega;
njega koji sadržava pravdu...
Nema Allaha osim njega,
Moćnog, Mudrog! »
 • 19::Vjeroispovijest, u Allahovim očima,
je uistinu Pokornost.
Oni kojima je Knjiga bila dana
nisu se suprotstavili jedni drugima, i iz ljubomore,
dok nisu predhodno primili Znanje.
Što se tiče onoga koji ne vjeruje Znakovima Allahovim,
Neka znade da je Allah brz u svojim računima.
 • 20::Reci onima koji dokazuju protiv tebe:
« Ja sam se podvrgnuo Allahu,
ja i oni koji su me slijedili. »
Reci onima kojima je bila dana Knjiga
i nevjernicima:
« Jeste li pokorni Allahu  ? »
Ako su oni pokorni Allahu, oni su dobro usmjereni;
ako se odvrate...
Ti si samo zadužen
prenijeti proročansku poruku
– Allah savršeno vidi svoje sluge –
 • 21::Najavi jednu bolnu kaznu
onima koji ne vjeruju u Znakove Božije;
onima koji nepravedno ubijaju proroke;
onima koji, među ljudima,
ubijaju one koji zapovijedaju pravdu.
 • 22::Evo onih čija su djela prazna
u ovom svijetu i u budućem životu.
– Oni neće naći branitelja –::
 • 23::Nisi li ti vidio one koji su primili jedan dio Knjige
pozivati Knjizi Božijoj, kao k sudcu?
Neka i među njima su se potom okrenuli
i odstranili se.
 • 24::To je zato da bi rekli:
« Vatra će nas dohvatiti samo jedno ograničeno vrijeme. »
kako su se pustili zavesti u svojoj vjeroispovijesti
svim onim što su izmislili.
 • 25::Šta će se dogoditi kad ih okupimo jednog dana:
– nikakva sumnja nije moguća u pogledu ovog predmata –
svaki čovjek primiće tada
naknadu za ono što bude izvršio
a Niko neće biti oštećen.
 • 2*6::Reci:
« O Bože! Suverenu Kraljevstva:
Ti daješ kraljevstvo kome ti hoćeš
i ti oduzimaš kraljevstvo kome ti hoćeš.
Ti uzdižeš koga ti hoćeš
i ti spuštaš koga ti hoćeš.
Sreća je u tvojoj ruci,
ti si, uistinu, nadmoćan nad svakom stvari. »
 • 27::Ti daješ noći prodrijeti u dan
i daješ danu prodirati u noć.
Ti izvodiš živog iz mrtvoga
i ti izvodiš mrtvoga iz živoga.
Ti daješ potrebno kome ti hoćeš, bez računa. »
 • 28::Neka vjerujući ne pretpostavljaju prijateljevanje
s nevjernicima onom sa vjerujućima.
Onaj koji bude tako radio,
nema što očekivati od Allaha.
– osim ako ti ljudi
ne čine opasnost za vas –
Allah vas upozorava na sebe samog;
povratak će biti prema Allahu .
 • 29::Reci:
« Ako vi skrivate ono što je u vašim srcima,
ili pak, ako vi to pokazujete,
Allah to poznaje. »
 • 30::Na Dan kad će svaki čovjek naći predstavljeno pred sobom
ono što bude dobro učinio i ono što bude zlo učinio,
poželjeće da jedno dugo rasdoblje
njega odijeli od tog Dana.
Allah vas upozorava na sebe samog;
povratak će biti prema Allahu .
 • 31::Reci:
«Slijedite mene, ako volite Allaha;
Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehove.
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan. »
 • 32::Reci.
« Pokorite se Allahu i Poslaniku.
Ali ako se okrenete,
znajte da Allah ne voli nevjernike. »
 • 33::Da, Allah je izabrao, osobito rado u svijetu:
Adema, Nuha, obitelj Ibrahimovu, obitelj Imranovu,
 • 34::kao potomke jednih od drugih.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 35::Imranova žena reče:
« Gospodare moj!
Ja tebi posvećujem ono što je u mojem krilu;
prihvati ga sa moje strane.
Ti si, uistinu, onaj koji čuje i koji zna.»
 • 36::Nakon što je porodila svoju kćerku, ona reče:
« Gospodare moj!
Ja sam donijela na svijet jednu kćerku.»
– Allah je znao što je ona bila porodila:
jedan dječak ne sliči djevojčici –
« Ja ju nazivam Maryamom,
stavljam ju pod tvoju zaštitu, nju i njeno potomstvo,
protiv Iblisa, prokletog. »
 • 37::Njen Gospodar prihvati djevojčicu
priređujući joj jedan lijep prijam;
on njoj dade rasti u lijepom odgoju
i povjeri ju Zahariju.
Svaki put kad bi Zekerijah nju išao vidjeti, u Templu,
on bi pokraj nje našao potrebnu hranu,
i on ju upita:
« O Maryame! Otkud ovo dolazi?»
Ona odgovaraše:
« To dolazi od Allaha:
Allah daje, ne računajući, svoju ishranu kome on to hoće. »
 • 38::Tad Zekerijah zazva svog Gospodara:
on reče:
« Moj Gospodaru!
Dodijeli meni, sa tvoje strane,
jedno izvrsno potomstvo.
Ti si, uistinu, onaj koji uslišava molitvu.»
 • 39::Dok je on uspravljen molio u Templu,
meleci mu povikaše:
« Allah ti najavljuje
dobru vijest o rođenju Ivanovom:
on će proglasiti istinitom Riječ
koja izvire iz Allaha;
jedan poglavar, jedan čisti, jedan Poslanik među pravednicima. »
 • 40::Zekerijah reče:
« Gospodare moj!
Kako ću ja imati dječaka?
Starost me dosegla,
a moja je žena nerotkinja.»
On reče:
« Biće tako, Allah čini što on hoće.»
 • 41::Zekerijah reče:
« Gospodare moj!
Daj mi jedan Znak.»
On reče:
« Tvoj Znak Biće
da ćeš ti govoriti sa ljudima pomoću gesta,
tokom tri dana.
Zazivaj često svog Gospodara;
slavi ga u sumrak i u svitanje. »
 • 42::Meleci rekoše:
« O Maryam!
Allah te izabrao, uistinu,
on te očistio;
on te izabrao
pretpostavljajući te svim ženama svemira.
 • 43::O Maryam!
Budi pobožna prema Gospodaru svom;
prostri se i pokloni se sa onima koji se klanjaju. »
 • 44::Ovo čini dio priča
koje se tiču tajne koju ti mi otkrivamo.
Ti nisi bio među njima
kad su oni bacali svoje trstike
da bi doznali Ko će između njih brinuti se o Maryam i.
Ti nisi također bio među njima
kad su se oni prepirali.
 • 45::Meleci rekoše:
« O Maryam!
Allah ti najavljuje
dobru vijest o jednoj Riječi koja izvire iz njega:
Njegovo je ime Mesija, Isa a.s., sin Maryamin ;
slavan u ovom svijetu i u budućem životu;
on je u broju onih koji su blizu Allahu .
 • 46::Od kolijevke,
on će ljudima govoriti poput starca;
on će biti u broju pravednika. »
 • 47::Ona reče:
« Gospodare moj!
Kako ću ja imati sina?
Ni jedan me čovjek nikad nije dotakao. »
On reče:
« Allah stvara onako kako on hoće:
kad je on propisao jednu stvar,
on kaže njoj: « Budi!...»
i ona jest. »
 • 48::Allah će ga poučiti Knjizi, Mudrosti,
Tevratu i Indžilu;
 • 49::i evo ga Poslanika, poslanog sinovima Izrailovim:
« Ja sam došao k vama sa jednim Znakom vašeg Gospodara:
ja ću za vas stvoriti od gline
nešto poput oblika ptice.
Ja puhnem u to, i ono jest: « ptica »,
– sa dopuštenjem Allahovim –
Ja liječim slijepog i leproznog;
ja uskrsavam mrtve
– sa Allahovim dopuštenjem –
Ja vam govorim što jedete
i što krijete u svojim boravištima.
Ima tu uistinu jedan Znak za vas,
ako ste vjerujući.
 • 50::Evo me,
potvrđujućeg onome što je postojalo prije mene u Tevratu
i objavljujućeg dopuštenim za vas,
jedan dio onoga što vam je bilo zabranjeno.
Ja sam došao k vama sa jednim Znakom vašeg Gospodara;
– Bojte se njega i podvrgnite se meni –
 • 51::Allah je, uistinu, moj Gospodar i vaš Gospodar:
Služite ga: to je pravi put. »
 • 52::Isa a.s. reče: nakon što je ustanovio njihovu nevjernost:
« Koji su među vama koji pomoćnici na putu Allahovom? »
Apostoli rekoše:
« Mi smo pomoćnici Allahovi ;
mi vjerujemo u Allaha;
budi svjedokom naše podvrgnutosti.
 • 53::Gospodare naš!
Mi smo vjerovali u ono što si nam to otkrio;
mi smo slijedili Poslanika  ;
upiši nas među svjedoke. »
 • 54::Sinovi Izrailovi snovaše lukavstva protiv Isa a.s. a.
Allah bi lukav također;
Allah je najbolji od onih koji spremaju lukavstva.
 • 55Allah reče:
« O Isa a.s. e!
Ja ću, uistinu, pozvati k sebi;
uzdignuti prema sebi;
osloboditi od nevjernika.
Ja ću postaviti one koji su tebe slijedili
iznad nevjernika,
sve do Dana Oživljavanja;
vaš će se povratak tada obaviti k meni;
ja ću suditi između vas i odlučiti o vašim razlikama.
 • 56::Što se tiče onih koji ne vjeruju,
ja ću njih kazniti jednom strašnom kaznom
u ovom svijetu i u budućem životu.
– Oni neće naći pomoćnika » –
 • 57::Što se tiče onih koji budu vjerovali i koji budu činili dobro,
Allah će njima dati njihovu naknadu.
– Allah ne voli nepravedne –
 • 58::Evo jednog dijela Znakova i mudrog Podsjećanja
kojeg ti mi priopćavamo.
 • 59::Da, sa Isa a.s. om je kod Allaha kao sa Ademom:
Allah je stvorio zemlju,
potom je rekao njemu: « Budi, » i on jest.
 • 60::Istina izvire iz tvog Gospodara.
Ne budi u broju onih koji sumnjaju.
 • 61::Ako ti Neka o proturječi
nakon onoga što si ti primio kao znanost, reci:
« Dođite!
Pozovimo naše sinove i vaše sinove,
naše žene i vaše žene,
nas i vas,
izrecimo jedno uzajamnu kletvu
pozivajući prokletstvo Allahovo na lažljivce. »
 • 62::Evo priče, Istine:
Nema Allaha osim Allaha.
Allah je Moćni, Mudri.
 • 63::Ako se okrenu
Neka znaju da Allah poznaje kvaritelje.
 • 64::Reci:
« O ljudi Knjige!
Priđite riječi zajedničkoj nama i vama:
mi obožavamo samo Allaha;
mi njemu ne pridružujemo ništa;
Niko između nas sebe ne daje Gospodaru,
izvan Allaha. »
Ako se okrenu, reci im:
« Potvrdite da smo mi uistinu podvrgnuti. »
 • 65::O ljudi Knjige!
Zašto se vi prepirete o Ibrahimu,
kad su Tevrat i Indžil bili otkriveni
tek poslije njega?
Zar ne razumijete?
 • 66::Evo kako se vi ponašate:
vi koji se prepirete
Što se tiče onoga o čemu ste imali znanje,
zašto se prepirete
Što se tiče onoga o čemu nemate nikakvog znanja?
– Allah zna, a vi, vi ne znate –
 • 67::Ibrahim nije bio ni židov ni kršćanin
već je bio pravi vjernik podvrgnut Allahu ;
on nije bio u broju mnogobožaca.
 • 68::Ljudi najbliži Ibrahimu
su uistinu oni koji su ga slijedili,
kao i ovaj Poslanik i oni koji su vjerovali.
– Allah je Gospodar vjerujućima –
 • 69::Jedan dio ljudi Knjige htio bi vas zavesti:
ali oni zavode samo sami sebe
a da toga nisu ni svjesni.
 • 70::O ljudi Knjige!
Zašto ste vi nevjerni
prema Znakovima Allahovim,
kad ste im vi svjedoci?
 • 71::O ljudi Knjige!
Zašto vi prikrivate Istinu ispod laži?
Zašto skrivate Istinu, kad ju poznajete?
 • 72::Jedan dio ljudi Knjige kaže:
« U početku dana,
vjerujte u ono što je bilo otkriveno vjerujućima;
a na njegovom izmaku, budite nevjernici. »
– Možda će se oni povratiti –
 • 73::Vjerujte samo onima koji slijede vašu Vjeroispovijest.
Reci:
« Da, pravi put je put Allahov.
On može dati bilo kome ono što je vama dao. »
Ili pak, oni će dokazivati protiv vas
Što se tiče vašeg Gospodara.
Reci:
« Milost je u rukama Allahovi m:
on nju daje kome on to hoće. »
– Allah je nazočan posvuda i on zna –
 • 74::On posebice dodjeljuje svoje milosrđe kome on hoće :
Allah je Gospodar neizmjerne milosti.
 • 75::Sigurno, ima među ljudima Knjige,
koji će ti vratiti kintar koji si im povjerio.
Drugi ti neće vratiti ni dinar koji si im povjerio,
osim ako ih ne prinudiš.
To je tako, jer oni govore:
« Nevjernici nemaju nikakvog sredstva da nas prinude. »
Oni propovijedaju laži protiv Allaha,
dok ustvari oni znaju.
 • 76::Što se tiče onoga koji ispunjava svoju obvezu
i koji se boji Allaha,
Neka zna da Allah voli one koji se njega boje.
 • 77::Oni koji po niskoj cijeni prodaju
svoj savez sa Allahom i svoje prisege,
evo onih koji neće imati udjela u budućem životu.

Allah njima neće govoriti;

on njih neće pogledati, na Dan Oživljavanja;
on njih neće očistiti
a jedna ih bolna kazna čeka.
 • 78::Stanoviti među njima krivotvore Knjigu pozivajući se na nju
da bi načinili dojam
kako njihove izmišljotine pripadaju Knjizi,
ali one su tuđice u Knjizi.
Oni kažu kako sve to dolazi od Allaha
ali to ne dolazi od Allaha.
Oni propovijedaju laži protiv Allaha,
dok oni znaju.
 • 79::Ne pripada jednom smrtniku
kojem je Allah dao Knjigu
Mudrost i proročanstvo, da potom kaže ljudima:
« Budite moje sluge, a neAllahovo »;
već će on reći:
« Budite Gospodari budući da poučavate Knjigu
i jer ste ju proučavali. »
 • 80Allah vam ne zapovijeda
da uzmete za Gospodare Meleke ili proroke.
Da li vam je zapovjedio nevjernost,
dok ste vi njemu bili podvrgnuti?
 • 81Allah kaže, primajući savez proročki:
« Ja sam vam uistinu dao nešto
od Knjige i od Mudrosti.
Potom je jedan Poslanik došao k vama,
potvrđujući ono što ste već imali.
Vjerujte u njega i pomažite mu.
Jeste li vi odlučni i prihvaćate li moj savez
pod tim uvjetom? »
Oni odgovoriše:
« Prihvaćamo! »
On reče:
« Budite dakle svjedoci,
a ja, ja sam sa vama, među svjedocima. »
 • 82::Što se tiče onih koji se potom okrenu,
evo izopačenih.
 • 83::Žele li oni Neka u drugu vjeroispovijest a ne onu Allahovu,
dok sve što je u nebesima i na zemlji
se pokorava njemu, milom ili silom
i kad će oni biti dovedeni k njemu?
 • 84::Reci:
« Mi vjerujemo u Allaha;
onome što nam je otkriven o;
onome što je bilo otkriven o
Ibrahimu, Ismaelu, Izaku, Jakubu i plemenima;
onome što je bilo dano Musi, Isa a.s.-u, prorocima
 :: od strane njihovog Gospodara.
Mi n ističemo posebno ni jednog među njima:
mi smo podvrgnuti Allahu .  »
 • 85::Bogoslužje onoga koji traži jednu vjeroispovijest
pokraj Podvrgavanja
nije prihvaćeno.
Taj će čovjek biti, u budućem životu,
u broju onih koji su sve izgubili.
 • 86::Kako će Allah usmjeravati
one koji su postali nevjernici
nakon što su bili vjerujući;
nakon što su bili svjedocima istinitosti Prorokove
i neoborivih dokaza koji su im došli?
– Allah ne usmjerava nepravednog naroda –
 • 87::Kakva će biti njihova nagrada?
Prokletstvo Božije,
anđeosko i svih ljudi zajedno
pašće sigurno na njih.
 • 88::Oni će tu boraviti kao besmrtnici;
kazna neće biti olakšana u njihovu korist;
na njih se neće gledati;
 • 89::s izuzetkom
onih koji, potom, budu se pokajali
i koji se budu popravili.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 90::Što se tiče onih koji budu nevjernici
nakon što su bili vjerujući
i koji, zatim, ustraju u svojoj nevjernosti:
njihovo pokajanje neće biti prihvaćeno:
evo onih koji su zabludjeli.
 • 91::Da, ako bi nevjernici, koji su umrli u nevjerstvu,
dali sve zlato zemaljsko da bi se iskupili,
to ne bi bilo prihvaćeno niti jednom od njih.
Jedna je bolna kazna njima pričuvana
i oni neće naći pomoćnika.
 • 92::Vi ne ćete dosegnuti istinsku pobožnost,
sve dok ne budete dali u milostinju
ono što volite.
Što god dajete u milostinju,
Allah to zna.
 • 93::Svaka je hrana bila dopuštena sinovima Izrailovim,
osim onoga što je Izrail bio zabranio sam sebi,
prije no što je Petoknjižje bilo otkriven o.
Reci:
« Donesite dakle Petoknjižje;
čitajte ga, ako ste vjerodostojni. »
 • 94::Što se tiče onih koji potom smišljaju
laž protiv Allaha:
evo onih koji su nepravedni.
 • 95::Reci:
Allah je istinit
slijedite vjeroispovijest Ibrahimovu koji je istinski vjernik;
koji nije bio u broju mnogobožaca. »
 • 96::Prvi Hram koji je bio osnovan za ljude
jest, uistinu, onaj u Meki:
on je blagoslovljen i služi za Usmjerenje svijetu.
 • 97::Očevidni Znakovi se nalaze
u mjestu gdje se zadržavao Ibrahim .
::Ko unutra uđe u sigurnosti je.
Pripada ljudima,
– onome Ko posjeduje sredstva –
ići, za Allaha, na hodočašće u Kuću.
Što se tiče nevjernih,
Neka znaju da Allah dostaje sam sebi,
i da nema potrebe za svemirom.
 • 98::Reci:
« O ljudi Knjige!
Zašto vi ne vjerujete Znakovima Allahovi m?
– Allah je svjedok vašim djelima –
 • 99::Reci:
« O ljudi Knjige!
Zašto vi odvraćate vjerujuće sa puta Allahovog
i želite ga učiniti zamršenim,
onda kad ste vi svjedocima? »
– Allah nije nepažljiv spram onoga što vi činite –
 • 100::O vi koji vjerujete!
Ako se pokorite
stanovitima od onih koji su primili Knjigu,
oni će vas učiniti nevjernicima,
nakon što ste imali vjeru.
 • 101::Kako to da ste vi još nevjernici,
kad su vam Ajeti Allahovi bili govoreni,
kad je njegov Poslanik među vama?
 • 102::O vi koji vjerujete!
Bojte se Allaha strahom koji on zaslužuje.
Ne umrite a da njemu niste pdvrgnuti.
 • 103::Privrgnite se svi, snažno, nagodbi sa Allahom,
ne dijelite se;
sjetite se dobročinstava Allahovih .
Allah je ustanovio slogu u vašim srcima,
vi ste, njegovom milošću, postali braća
onda kad ste bili neprijatelji
jedni drugima.
Vi ste bili na rubu jednog vatrenog ponora
a on vas je spasio.
Evo kako Allah vama objašnjava svoje Znakove,
možda ćete vi biti dobro usmjereni.
 • 104::Vi biste mogli osnovati jednu Zajednicu
čiji članovi pozivaju ljude k dobru:
zapovijedati im što je pristojno
a zabranjivati ono što je sramno:
evo onih koji će biti sretni!
 • 105::Ne budite kao oni koji su podijeljeni
i koji se suprotstavljaju jedni drugima
nakon što su im odlučni dokazi došli.
Evo onih kojima je namijenjena jedna strašna kazna
 • 106::na Dan kad će se stanovita lica rasvedriti
dok će druga lica potamniti.
Reći će se onima čija su lica potamnila:
« Jeste li vi bili nevjernici nakon što ste imali vjeru?
Kušajte dakle kaznu,
po cijeni svoje nevjernosti. »
 • 107::Oni čija su lica vedra
uživaće milosrđe Božije
u kojem će oni boraviti kao besmrtnici.
 • 108::Takvi su Ajeti Allahovi .
Mi ih tebi govorimo u punoj istini.
– Allah neće zla svijetu –
 • 109::Ono što je u nebesima i što je na zemlji
pripada Allahu .
Svaka stvar se vraća k Allahu!
 • 110::Vi činite najbolju Zajednicu
stvorenu od ljudi:
vi zapovijedate ono što je pristojno,
vi zabranjujete ono što je sramno,
vi vjerujete u Allaha.
Da ljudi Knjige vjeruju,
to bi bilo bolje po njih.
Među njimna se nalaze vjerujući,
ali većina između njih je izopačena.
 • 111::Oni će vama samo malo naškoditi.
Ako zaratuju sa vama,
brzo će okrenuti leđa
i, potom, neće im biti pomoći.
 • 112::Poniženje je njih udaril,
ondje gdje su se nalazili,
s izuzetkom onih koji su bili zaštićeni
Savezom sa Allahom i savezom sa ljudima.
Oni su se izložili ljutnji Božijoj;
udarilo ih je siromaštvo.
To bi tako:
jer oni nisu vjerovali u Znakove Božije
i jer su nepravedno ubijali proroke.
To bi tako:
jer su se pobunili
i jer su bili prijestupnici.
 • 113::Svi nisu slični
postoji, među ljudima Knjige,
jedna prava zajednica
čiji članovi, govore, tokom noći,
Ajete Božije.
Oni se prostiru;
 • 114::oni vjeruju u Allaha i u posljednji Dan;
oni zapovijedaju ono što je pristojno,
oni zabranjuju ono što je sramno;
oni hite činiti dobro:
evo onih koji su u broju pravednih
 • 115::Koje god dobro oni naprave,
njima neće biti osporeno,
jer Allah poznaje one koji se njega Boje.
 • 116::Dobra i djeca koja pripadaju nevjernicima
neće im u ničemu poslužiti protiv Allaha.
Evo onih koji će biti gosti Vatre
gdje će boraviti kao besmrtnici.
 • 117::Ono što ljudi potroše za ovosvjetski život
slično je vjetru punom tuče:
on je udario i uništio žetvu
onima koji su činili krivo sami sebi:
Allah njih nije oštetio,
već su oni sami sebi učinili krivo.
 • 118::O vi koji vjerujete!
Prijateljske sveze uspostavljajte samo među sobom,
drugi neće propustiti da vam naškode;
oni hoće vaš gubitak;
mržnja se pokazuje u njihovim ustima
ali ono što je skriveno i njihovim srcima još je gore.
Mi smo vama objasnili Znakove;
kad biste vi samo razumjeli!
 • 119::Evo kako se vi ponašate:
vi njih volite, a oni vas ne vole
a vi vjerujete u Knjgu u cjelini.
Oni kažu, kad ih vi susretnete:
« Mi vjerujemo! »;
a kad se nađu između sebe,
oni grizu prste od bijesa protiv vas.
Reci:
« Umrite od svojeg bijesa! »
– Allah poznaje sadržaj vaših srca –
 • 120::Ako vas kakvo dobro dopadne, oni se rastuže;
ako vas dosegne nesreća, oni se raduju.
Ako ste vi strpljivi i ako se bojite Allaha,
njihova lukavština vam neće naškoditi u bilo čemu.
– Znanost Allahova prekriva sva njihova djela –
 • 121::Bilo je to tako kad si ti izjutra napustio svoju obitelj
da bi vjerujuće postavio na bojna mjesta
– Allah čuje i on zna –
 • 122::i dok su dvije vaše postrojbe smišljale povlačenje
dok je Allah njima objema zaštitnik...
– Vjerujući se moraju pouzdavati u Allaha –
 • 123Allah vam je međutim pomogao u Badru,
onda kad vi bijaste poniženi.
Bojte se Allaha!
Možda ćete vi biti zahvalni!
 • 124::Kad si ti govorio vjerujućima:
« Ne dostaje li vama da vam vaš Gospodar pomaže
s tri tisuće anđela koji su sišli k vama? »
 • 125::Da, ako ste vi strpljivi,
ako se bojite Allaha,
i da vaši neprijatelji nadiru prema vama,
vaš će vam Gospodar poslati kao pojačanje
pet tisuća svojih anđela koji će se baciti na njih.
 • 126::Allah to čini
samo da bi vam najavio dobru vijest
da bi vaša srca bila smirena.
Pobjeda dolazi samo od Allaha, Moćnog, Pravednog,
 • 127::da bi iskomadao ili suzbio
jedan dio nevjernih,
da bi otišli pobijeđeni.
 • 128::Ovaj posao se tebe ne tiče:
bilo da se Allah vrati k njima,
ili da ih kazni;
oni su nepravedni.
 • 129::Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Allahu .
On oprašta kome on hoće;
on kažnjava koga on hoće.
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 130::O vi koji vjerujete!
Ne živite od kaišarenja
čineći više puta udvostručavanje.
Bojte se Allaha!
Možda ćete vi biti sretni.
 • 131::Bojte se Vatre pripravljene nevjernicima.
 • 132::Pokorite se Allahu i Poslaniku.
Možda će on učiniti milosrđe.
 • 133::Pohitite prema oprostu svog Gospodarina
i prema Vrtu širokom kao nebesa i zemlja,
pripravljenog onima koji se boje Allaha;
 • 134::onima koji daju milostinju,
u Bogatstvu i u oskudici;
onima koji savlađuju svoju ljutnju;
onima koji opraštaju ljudima
– Allah voli one koji čine dobro –
 • 135::onima koji, nakon što su izvršili
jedno loše djelo
ili su učinili štetu sami sebi,
sjete se Allaha
i mole u njega oprost za svoje grijehe ;
– Ko je onaj koji oprašta grijehe;
ako to nije Allah  ?–
onima koji ne uztrajavaju u svojim postupanjima;
dok ustvari znaju.
 • 136::Evo onih koji će dobiti svoju nagradu:
oprost od svojeg Gospodarina;
Vrtove gdje teku potoci;
oni će u njima boraviti kao besmrtnici.
Kako je lijepa nagrada onima koji čine dobro!
 • 137::Događaji su se zbili prije vas;
prođite zemljom:
vidite kakv je bio svršetak onih koji su to proglašavali za laž.
 • 138::Evo jednog jasnog objašnjenja ljudima;
jedno Usmjerenje i nagovor
onima koji se boje Allaha.
 • 139::Ne gubite hrabrosti;
ne tugujte,
jer ste vi nadmoćni ljudi,
ako ste vjerujući.
 • 140::Ako budete ranjeni,
ista takva rana dopasće nevjerničkom narodu .
Mi te dane ljudima izmjenjujemo
da bi Allah prepoznao one koji vjeruju
i da bi uzeo svjedoke među vama;
– Allah ne voli nepravedne –
 • 141::da bi Allah iskušai vjerujuće
i da bi uništio nevjernike.
 • 142::Računate li vi ući u Džennet,
prije nego Allah prepozna
one među vama koji su se borili
i one koji su strpljivi?
 • 143::Da, vi biste željeli smrt prije nego ju susretnete;
ali vi ste ju vidjeli i vi ju očekujete.
 • 144::Muhamed je samo jedan prorok;
brojni su proroci živjeli prije njega.
Da li biste vi odustali,
da je on umro, ili bio ubijen?
Onaj koji odustane
ne škodi ni malo Allahu  ;
ali Allah nagrađuje one koji su zahvalni.
 • 145::Ne pripada nikome umrijeti
ako to nije sa dopuštenjem Allahovi m
i prema onome što je neopozivo zapisano.
Neka ome Ko želi naknadu u ovom svijetu,
mi dajemo jedan dio;
Neka ome Ko želi naknadu u budućem životu,
mi ćemo mu dati jedan dio.
Mi ćemo uskoro nagraditi one koji su zahvalni.
 • 146::Koliki su se proroci borili,
imajući uza se brojne učenike;
oni se nisu pustili pobijediti poteškoćama
koje su susretali na putu Allahovom.
Oni nisu slabili,
oni nisu ustuknuli.
–Bog voli one koji su strpljivi –
 • 147::Njihova jedina riječ bijaše :
« Gospodare naš!
Oprosti nam naše grijehove
i naše neumjernosti u ponašanju.
Učvrsti naše korake.
Pomozi nam protiv nevjernog naroda. »
 • 148::Allah njima dakle dade nagradu u ovom svijetu,
kao i najbolju nagradu u budućem životu.
– Allah voli one koji čine dobro –
 • 149::O vi koji vjerujete!
Ako se vi pokorite nevjernicima,
oni će vas nagnati da odustanete;
vi ćete se, tada, vratiti, izgubivši sve.
 • 150::Ali ne!...
Allah je vaš Gospodar,
on, najbolji od pomoćnika!
 • 151::Mi ćemo baciti strah
u srca nevjernicima
jer su pridružili Allahu
ono čemu nikakva moć ne bijaše ustupljena.
Njihovo boravište biće vatra.
Kojeg li groznog boravišta za bezbožne!
 • 152::Allah je ispunio svoje obećanje prema vama,
kad, sa dopuštenjem njegovim,
vi ste uništavali neprijatelje svoje,
sve do časa kad ste se povukli,
kad ste počeli osporavanja
u pogledu tog predmeta.
Vi ste se pobunili
nakon što vam je Allah bio pokazao ono što ste željeli.
Neka i između vas željeli su ovaj svijet,
Neka i između vas željeli su budući život.
Bog, potom, i da bi vas iskušao,
dao je da vaši neprijatelji pobjegnu ispred vas.
On vam je sigurno oprostio.
Allah je Gospodar milosti u korist vjerujućih.
 • 153::Kad ste se nanovo uspinjali
a da se niste obazirali na nikoga,
i kad vas je Prorok
pozivao iz pozadine vaših postrojbi,
Allah je izmijenio za vas
jednu tugu u drugu tugu,
da se vi ne biste žalostili
ni zbog onoga što vam je izmaklo,
ni zbog onoga što vam se dogodilo.
– Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite –
 • 154::Nakon ožalošćenja, on na vas spusti sigurnost:
jedan san koji obavi jedan dio vaših,
dok su drugi bili zabrinuti.
Njihovo mnijenje o Allahu,
nije bilo sukladno Istini;
to je bila jedna pretpostavka koja je izvirala iz neznanja.
Oni su govorili:
« Ima li bilo čega u ovom poslu što bi se nas ticalo? »
Reci:
« Posao u cijelosti pripada Allahu .  »
Oni u sebi skrivaju ono što ne pokazuju.
Oni kažu:
« Da je posao ovisio o nama,
naši ne bi bili ubijeni ovdje. »
Reci:
« Čak i da ste vi ostali u svojim kućama
smrt bi dosegla u njihovim krevetima
one čija smrt bijaše propisana,
da bi Allah ono što se nalazi u vašim srcima
i da bi im se očistio sadržaj. »
–Bog poznaje sadržaj srca –
 • 155::Ako je bilo, među vama, onih koji su se okrenuli
na dan kad su se dvije postrojbe susrele;
to je samo zbog toga što je zloduh njih naveo da posrnu,
zbog onoga što su učinili.
Ali Allah je njima oprostio.
Allah je, uistinu, onaj koji oprašta:
on je pun milosti.
 • 156::O vi koji vjerujete!
Ne budite slični nevjernicima!
Oni su rekli o svojoj braći
koja prolaze zemljom i koja se bore:
« Oni neće umrijeti,
oni ne bi bili ubijeni,
da su ostali sa nama. »
Neka načini od toga predmet straha u njihovim srcima!
Allah stvara život i on usmrćuje.
Allah savršeno vidi ono što vi činite.
 • 157::Da ste vi bili ubijeni na Allahovom putu
ili da ste umrli,
oprost i milosrđe Božije
su uistinu bolji od onoga što vi gomilate.
 • 158::Ako umrete ili budete ubijeni,
vi ćete sigurno biti okupljeni kod Allaha.
 • 159::Ti si bio blag u pogledu njih
po milosrdnosti Božijoj.
Da si ti bio grub ili tvrdog srca,
oni bi se odvojili od tebe.
Oprosti im!
Moli oprost za njih;
savjetuj se sa njima o svakoj stvari;
ali, kad si donio jednu odluku,
pouzdaj se u Allaha.
– Allah voli one koji se pouzdaju u njega –
 • 160::Ako vam Allah pomogne,
Niko vas neće pobijediti.
Ako vas napusti,
Ko bi dakle, osim njega, mogao vama pomoći?
– Vjerujući se pouzdaju u Allaha –
 • 161::Ne pristoji jednom Poslaniku da vara.
Onaj Ko vara, doći će sa svojim grijehom
na Dan Oživljavanja.
Svaki će čovjek tada primiti
nagradu za ono što je načinio.
Niko neće biti oštećen.
 • 162::Onaj koji je slijedio ugodnost Allahovu
da li će biti sličan
onome koji je izazvao srdžbu Allahovu
i koji će imati Džehenem za boravište?
– Kojeg li groznog svršetka! –
 • 163::Oni stvaraju jednu hijerarhiju kod Allaha;
Allah savršeno vidi ono što oni čine.
 • 164::Allah je dodijelio milost vjerujućima
kad im je poslao jednog Poslanika uzetog između njih
koji im govori svoje Ajetee,
koji ih čisti,
koji ih poučava Knjizi i Mudrosti,
čak i ako su predhodno bili
u očitom grijehu.
 • 165::Kad vas je nevolja sustigla,
– ali vi ste ju dvostruko nanijeli
svojim neprijateljima –
niste li vi rekli:
« Otkud to dolazi? »
Odgovori:
« To dalazi od vas. »
–Bog je nadmoćan nad svakom stvari–
 • 166::Ono što vas je doseglo,
na dan kad su se dvije postrojbe susrele,
to se dogodilo sa Allahovim dopuštenjem,
da bi oni prepoznali vjerujuće i
 • 167::da bi prepoznali licemjere.
Njima je rečeno:
« Napredujte!
Borite se na putu Allahovom! »
Ili pak:
« Branite se! »
Oni su odgovorili:
« Da se mi znamo boriti
mi bismo vas sigurno slijedili. »
– Oni se nađoše, tog dana,
bliže nevjernosti nego vjeri –
Oni su svojim ustima rekli
ono što nije u njihovim srcima.
– Allah savršeno poznaje ono što oni skrivaju –
 • 168::Mirno sjedeći u svojim boravištima,
oni su govorili svojoj braći:
« Oni ne bi bili ubijeni,
da su nam se pokorili! »
Reci:
« Izbjegnite dakle vi sami smrti,
ako ste vjerodostojni! »
 • 16*9::Naročito ne vjeruj
da su oni koji su ubijeni
na putu Allahovom mrtvi.
Oni su živi!
Oni će biti obskrbljeni dobrima kod svog Gospodara,
 • 170::oni će biti sretni po milosti koju im je Allah dodijelio.
Oni se raduju jer znaju
da oni koji će doći poslije njih
i koji im se još nisu pridružili
neće više osjetiti nikakvog straha
i da neće biti ožalošćeni.
 • 171::Oni se raduju dobročinstvu i milosti Božijoj;
Allah ne pušta da se izgubi nagrada vjerujućima.
 • 172::Jedna bezgranična nagrada je pričuvana
onima koji su odgovorili Allahu i Poslaniku
usprkos njihovim ranama;
onima između njih koji čine dobro
i koji se boje Allaha.
 • 173::Onima koji su rekli:
« Ljudi su sigurno ujedinili svoje snage protiv vas;
bojte se njih, »
tada njihova vjera poraste, i oni odgovoriše:
« Allah nama dostaje!
Kojeg li izvrsnog Zaštitnika! »
 • 174::Oni su se vratili sa dobročinstvom i milošću Božjom.
Nikakvo zlo nije njih dotaklo.
Oni su htjeli ugoditi Allahu .
– Allah je Gospodar neizmjerne milosti –
 • 175::Zloduh je takav:
on užasava svoje slugane.
Ne bojte se njih,
bojte se mene,
ako ste vjerujući!
 • 176::Neka te oni koji se strmoglavljuju prema nevjernosti
ne žaloste.
Oni uistinu u ničemu ne škode Allahu .
Allah njima neće dati ništa u budućem životu.
Jedna strašna kazna je njima pripravljena.
 • 177::Oni koji su trampili vjeru za nevjeru
uistinu u ničemu ne škode Allahu .
Jedna strašna kazna je njima pripravljena.
 • 178::Neka oni koji su nevjerni ne misle
da odgoda koju mi njima dodijeljujemo
jeste njihovo dobro.
Odgoda koju im mi dodjeljujemo
povećava njihov grijeh.
Jedna sramna kazna je njima pripravljena.
 • 179::Ne priliči Allahu ostaviti vjerujuće
u prilici u kojoj se nalazite,
ako to nije vrijeme razlikovanja
lošeg od dobrog čovjeka.
Allah vas neće upoznati sa Tajnom;
ali Allah izabire koga on hoće među svojim prorocima.
Vjerujte dakle u Allaha i njegove proroke.
Ako vi vjerujete, ako se bojite Allaha,
jedna nagrada bez granica vama je pričuvana.
 • 180::Neka oni koji su pohlepni
za onim što im je Allah dao iz svoje naklonosti
ne smatraju to kao jedno osobno dobro;
to je naprotiv, jedno zlo.
Uskoro, na Dan Oživljavanja,
oni će oko vrata nositi
ono za čim su bili pohlepni.
Naslijeđe nebesa i zemlje pripada Allahu .
Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite.
 • 181::Allah je sigurno čuo riječ onih koji su rekli:
« Allah je siromah, a mi mi smo Bogati! »
Mi pohranjujemo pismeno njihove riječi
pamteći da su oni nepravedno ubijali proroke.
Mi ćemo njima reći:
« Okusite kaznu Vatre
 • 182::po cijeni onoga što su vaše ruke učinile. »
– Allah nije nepravedan prema svojim slugama –
 • 183::Ti ljudi su rekli:
« Allah je sklopio savez sa nama,
zapovijedajući nam da ne vjerujemo u jednog Poslanika
dok nam on ne bude pokazao
jednu žrtvu koju proždire vatra. »
Reci:
« Prije mene,
došli su proroci sa odlučnim dokazima,
i sa onim o čemu vi govorite,
Zašto ste vi njih ubijali,
ako ste vjerodostojni? »
 • 184::Ako te optuže za laž,
oni su također proglašavali lašcima
proroke koji su došli prije tebe,
sa dokazima,::
s Pismima,
i sa svjetlom Knjigom.
 • 185::Svaki će čovjek okusiti smrt:
vi ćete sigurno primiti svoju naknadu
na Dan Oživljavanja.
Onaj koji će biti sačuvan od Vatre
i uveden u Džennet
iskusiće sreću.
Život ovog svijeta
samo je jedno kratkotrajno i varljivo uživanje.
 • 186::Vi ćete sigurno biti iskušani
u svojim dobrima i u svojim osobama;
vi ćete čuti mnogo kletvi od
onih kojima je Knjiga bila dana prije vas
i od mnogobožaca.
Ako ste postojani,
ako se bojite Allaha:
evo uistinu naputka potrebnog
za poduzeti nešto.
 • 187::Kad je Allah sklopio savez
sa onima kojima je Knjiga bila dana,
on im je rekao:
« Vi ćete nju objasniti ljudima,
vi nju ne ćete čuvati skrivenom, »
ali oni su nju bacili iza leđa svojih;
oni su ju prodali po niskoj cijeni.
Koje li mrske trampe!
 • 188::Ne računajte
da oni koji se raduju onome što su učinili
i koji vole bitri hvaljeni
za ono što nisu učinili,
ne računajte da će oni biti zaštićeni od kazne.
Jedna bolna kazna njima je pripravljena.
 • 189::Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu .
Allah je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 190::U stvaranju nebesa i zemlje,
u izmjeni noći i dana,
ima uistinu Znakova
za one koji su nadareni razumom,
 • 191::za one koji misle na Allaha, uspravni, posjednuti ili ležeći
i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje.
Gospodaru naš!
Ti sve ovo nisi stvorio za ništa!
Slava tebi!
Sačuvaj nas od kazne Vatrom.
 • 192::Gospodare naš!
Ti pokrivaš sramotama
onoga koga uvodiš u Vatru.
Nema branitelja za nepravedne.
 • 193::Gospodare naš!
Mi smo čuli oglasitelja
vikati da bi nas prizvao vjeri:
« Vjerujte u svog Gospodara! »
i mi smo povjerovali.
Gospodare naš!
Oprosti nam naše grijehove!
Izbriši naša loša djela!
Pozovi nas k sebi sa onima koji su dobri!
 • 194::Gospodare naš!
Dodijeli nam
ono što si nam obećao glasom svojih Poslanika  ;
ne rastuži nas na Dan Oživljavanja.
– Ti nikad nisi propustio svoje obećanje –
 • 195::Njihov ih je Gospodar uslišao:
« Ja ne puštam da se izgubi djelo
onoga koji, između vas, ljudi ili žena, postupa dobro.
Vi ovisite jedni od drugih!
Ja ću izbrisati dobra djela
onima koji su izbjeglice,
onima koji su bili istjerani iz svojih kuća,
onima koji su patili na mom putu,
onima koji su se borili i koji su bili ubijeni.
Ja ću njih sigurno uvesti u Vrt
gdje teku potoci.
To će biti nagrada sa Allahove strane.»
Bože!...
Najljepša nagrada se nalazi kod njega!
 • 196::Neka te komešanje nevjernika ove zemlje
ne uznemirava.
 • 197::Kukavno kratkotrajno uživanje!
Džehenem će po tome biti njihovo boravište:
kojeg li ogavnog ležaja za počinak!
 • 198::Ali Vrtovi gdje teku potoci
obećani su onima koji se boje svog Gospodara;
oni će ondje boraviti kao besmrtnici;
oni će biti gosti Allahovi .
– Sve što se nalazi kod Allaha
bolje je za one koji su dobri. –
 • 199::Ima, među ljudima Knjige,
ljudi koji vjeruju u Allaha,
u ono što je vama bilo otkriven o,
i u ono što je njima bilo otkriven o.
Ponizni pred Allahom,
oni nisu po niskoj cijeni prodali Znakove Božije.
Oni će naći svoju naknadu
kod svog Gospodarina.
Allah je, uistinu, hitar u svojim računima.
 • 200::O vi koji vjerujete!
Budite strpljivi!
Uzajamno se ohrabrujte u strpljivosti!
Budite čvrsti!
Bojte se Allaha!
Možda ćete vi biti sretni!


S u r a IVŽ e n e[uredi]

U ime Allaha:
onog koji čini milosrđe,
Milosrdnog.


 • 1::O vi ljudi!
Bojte se svog Gospodara!
koji vas je stvorio od jednog bića,
potom, iz njega, on je stvorio njegovu suprugu
i dao da se od tog para rodi
veliki broj ljudi i žena.
Bojte se Allaha!
– vi jedni druge ispitujete o njemu –
i poštujte utrobu koja vas je nosila
–Bog vas promatra. –
 • 2::Dajite siročadima
dobra koja im pripadaju.
Ne zamjenjujte onim što je zlo ono što je dobro.
Ne jedite njihova dobra u isto vrijeme kad i svoja:
to bi uistinu bio grijeh.
 • 3::Ako se bojite da ne budete pravedni
u pogledu siročadi…
Oženite, kako vam bude godilo,
dvije, tri ili četiri žene:
Ali ako se bojite da ne budete pravedni;
uzimajte samo jednu ženu
ili svoje ratne zarobljenice.
To je bolje za vas,
nego da ne možete priskrbiti
potrebama jedne brojne obitelji. • 4::Od svoje drage volje dajite udovštinu svojim ženama;
ali, ako su one dovoljno dobre
da vam prepuste jedan dio od toga,
trošite to u punom miru.
 • 5::Ne povjeravajte bezumnicima dobra
koja vam je Allah dao
da bi vam dopustila opstanak.
Dajte im potrebno, uzeto od tih dobara;
dajte im što odjenuti
i uputite im pristojne riječi.
 • 6::Iskušavajte siročad
sve dok ne dosegnu dob ženidbe.
Ako u njima otkrijete zdravo suđenje
predajte im dobra koja im pripadaju.
Ne potrošite tih dobara rasipno i rasuzdano
prije no siročad ne budu dosegla svoju zrelost.
Onaj koji je Bogat sudržaće se od koristi od toga;
onaj koji je siromah koristiće to umjereno.
Kad im budete vraćali njihova dobra,
osigurajte prisutnost svjedoka;
ali Allah dostaje da se vodi računa o svemu.
 • 7::Vratite ljudima jedan dio
onoga što su im njihovi roditelji i njihovi bližnji ostavili,
bilo da to predstavlja malo ili mnogo:
to je jedan predodređeni dio.
 • 8::Dodijelite također jedan dio
bližnjima, siročadima i siromašnima
kad sudjeluju u diobi,
i uputite im pristojne riječi.
 • 9::Oni koji bi ostavili iza sebe
potomstvo bez sredstava
i koji bi bili zabrinuti u pogledu njih,
uteći će sa Allahu sa strahom i pobožnošću
i izreći će pravednu riječ.
 • 10::Oni koji potroše nepravedno dobra siročadi
gutaće vatru u svojoj utrobi:
Oni će uskoro pasti u Žeravnik.
 • 11::Što se tiče vaše djece
Allah vam zapovijeda dodijeliti jednom dječaku
jedan dio jednak onom dviju djevojčica.
Ako djevojčica ima više od dvije,
njima će pripasti dvije trećine nasljedstva;
ako ima samo jedna, njoj će pripasti polovica.
Ako je pokojnik ostavio jednog sina,
šestina nasljedstva pripasće njegovom ocu i majci.
Ako nema djece
i ako njegovi roditelji njega naslijede:
trećina će pripasti njegovoj majci.
Ako ima braće:
šestina će pripasti njegovoj majci,
nakon što njegova zavještanja ili njegovi dugovi budu bili podmireni.
Vi ne znate
da li su vaši pAjeti ili vaši potomci oni
koji su vam korisniji.
Takva je obaveza naložena od Allaha:
Allah je onaj koji zna, on je pravedan.
 • 12::Ako vaše supruge nemaju djece,
polovica onog što su vam ostavile pripada vama.
Ako one imaju jedno dijete,
četvrtina onog što su vam ostavile pripada vama,
nakon što njihova zavještanja ili njihovi dugovi
budu bili podmireni.
Ako vi nemate djece,
četvrtina onoga što vi budete ostavili
pripasće vašim suprugama.
Ako vi imate jedno dijete,
osmina onoga što vi budete ostavili pripada njima,
nakon što vaša zavještanja ili vaši dugovi budu bili podmireni.
Kad jedan čovjek ili jedna žena
nemajući ni roditelja, ni djece
ostave nasljedstvo:
ako imaju brata ili sestru:
šestina će pripasti svakome od njih.
Ako ih ima više:
oni će podijeliti trećinu nasljedstva,
nakon što njihova zavještanja ili njihovi dugovi budu bili podmireni,
bez štete po bilo koga.
Takva je zapovijed Allahova.
Allah je onaj koji zna i koji je pun milosti.
 • 13::Takvi su zakoni Allahovi :
onaj koji se pokori Allahu i njegovom Poslaniku
biće uveden u Vrtove
gdje teku potoci;
oni će ondje boraviti kao besmrtnici:
evo sreće bez granica!
 • 14::Onaj koji se pobuni protiv Allaha i njegovog Poslanika
i koji prekrši zakone njegove
biće uveden u Vatru.
On će ondje boraviti kao besmrtnik;
jedna je sramna kazna njemu namijenjena.
 • 15::Pozovite četiri svjedoka koje izaberete,
protiv vaših žena koje su počinile
jedno sramno djelo.
Ako posvjedoče:
zatvorite krivce, sve do njihove smrti,
u kuće,
osim ako Allah njima ne ponudi sredstvo spasa.
 • 16::Ako dvoje između vas počine sramno djelo,
kaznite ih,
osim ako se ne pokaju i ne poprave.
–Bog se vraća neprekidno prema grjeršniku pokajniku ;
on je milosrdan. –
 • 17::Allah ne oprašta
osim onima koji počine zlo iz neznanja
i koji se zbog toga odmah pokaju.
Allah se vraća k njima;
Allah je onaj koji zna i on je pravedan.
 • 18::Ali nema oprosta onima koji čine zlo
sve do časa
kad smrt dođe jednom od njih,
on kaže:
« Da, ja se sada kajem! »
Nema oprosta ni nevjernicima:
evo onih kojima smo mi pripravili
jednu bolnu kaznu.
 • 19::O vi koji vjerujete!
Vama nije dopušteno
primiti u neslijeđe žene protiv njihove volje,
niti ih spriječiti da se preudaju
da bi se vi domogli
jednog dijela onoga što ste im dali,
osim ako one nisu očigledno počinile
jedno sramno djelo.
Odnosite se spram njih prema običaju.
Ako osjećate odvratnost spram njih,
može biti da vi osjećate odvratnost
spram jedne stvari u koju
je Allah stavio jedno veliko dobro.
 • 20::Ako hoćete zamijeniti jednu suprugu za Neka u drugu,
i ako ste dali kintar jednoj od njih dvije,
ne uzimajte od tog ništa.
Uzeti to bilo bi bezramlje i očigledan grijeh.
 • 21::Kako biste vi to oduzeli,
kad ste bili vezani jedno sa drugim
i kad su vaše žene uživale
jedan svečani savez sklopljen sa vama?
 • 22::Ne ženite žena
koje su vaši očevi imali za žene,
– izuzev učinjenog u prošlosti –
to bi uistinu bio gnusan i mrzak čin
jedan odvratan put.
 • 23::Vama su zabranjene:
vaše majke, vaše kćeri, vaše sestre,
vaše očinske tetke, vaše majčinske tetke,
kćeri vaše braće, kćeri vaših sestara,
vaše majke koje su vas dojile, vaše sestre po mlijeku,
majke vaših žena,
pastorke pod vašim tutorstvom,
rođene od vaših žena
sa kojima ste imali bračnu svezu,
– Neće vam biti pripisano u grijeh, međutim,
ako niste ostvarili bračnu svezu –
supruge vaših sinova, poteklih iz vaše utrobe.
Još vam je zabranjeno
oženiti dvije sestre
– sa izuzetkom što je prošlo –
– Allah je, uistinu, onaj koji oprašta,
on je milosrdan –
 • 24::Još vam je zabranjeno:
udane žene uglednog podrijetla
osim ako ne bi bile vaše ratne zarobljenice.
– Evo što vam je Allah propisao –
Izvan spomenutih zabrana,
dopušteno vam je zadovoljiti svoje želje,
koristeći svoja sredstva na častan način
i ne predajući se razvratu.
Izručite propisanu udovštinu
ženama sa kojima ste uživali.
Nema grijeha da vam se predbaci
za ono što zajednički odlučite,
nakon što ste razmotrili ono što vam je zabranjeno.
– Allah je onaj koji zna, on je pravedan. –
 • 25::Onaj koji, između vas, nema sredstava
za oženiti žene vjernice i uglednog podrijetla,
uzeće ratne zarobljenice vjerujuće
– Allah sam poznaje vašu vjeru
a vi ste potomci jedni drugima. –
Ženite ih, sa dopuštenjem njihovih obitelji.
Dajte um udovštinu, slijedeći običaj,
kao ženama uglednog podrijetla,
a ne kao rasvratnicama.
Kad te žene budu došle do dobrog stanja
pa počinile bezsramno djelo,
oneće podnijeti polovicu kazne
koje bi podnijele žene uglednog podrijetla.
Takva su pravila za pridržavanje
onome između vas koji se boji rasvrata.
Ali, bolje je za vas biti strpljiv.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 2*6::Allah hoće da spoznate djela
onih koji su živjeli prije vas,
da bi vas usmjerio i oprostio vam.
– Allah je onaj koji zna, on je pravedan –
 • 27::Allah hoće da se vrati k vama,
dok oni koji slijede svoje strasti
hoće odvući vas na jednu opasnu strminu.
 • 28::Allah hoće olakšati vaše obaveze,
čovjek je stvoren slabim.
 • 29::O vi koji vjerujete!
ne trošite nepotrebno svoja dobra između vas,
osim kad se radi o rasmjeni u uzajamnom sporazumu.
Ne ubijajte jedni druge.
– Allah je milosrdan prema vama –
 • 30::Mi ćemo uskoro baciti u Vatru
onoga koji postupa zlo i nepravedno:
evo što je lako Allahu!
 • 31::Ako izbjegnete najveće grijehove
 :: koji su vam zabranjeni,
mi ćemo izbrisati vaša loša djela
i sa počastima vas uvesti u Džennet.
 • 32::Ne hlepite za naklonostima koje je Allah poklonio
stanovitima među vama pretpostavljajući ih drugima:
jedan dio
onoga što ljudi budu stekli svojim djelima
njima će pripasti;
jedan dio
onoga što žene budu stekle svojim djelima
njima će pripasti.
Tražite u Allaha da vam dodijeli svoju milost.
Allah poznaje svaku stvar.
 • 33::Mi smo naznačili za sve zakonite naslijednike:
očeve i majke, bližnje
i one sa kojima ste bili povezani ugovorom.
Dajte im dio koji im treba pripasti.
– Allah je svjedokom svakoj stvari –
 • 34::Ljudi imaju vlast nad ženama,
po snazi prvenstva koje im je Allah
dodijelio nad njima,
i zbog troškova koje čine
za osiguranje njihovog održavanja.
Krepostne žene su pobožne:
one čuvaju u tajnosti ono što Allah štiti.
Ukorite one od kojih se bojite nevjernosti;
pritvorite ih u posebne sobe i udrite ih.
Ali ne tražite svađe sa njima,
ako su vam poslušne.
–Bog je uzvišen i velik –
 • 35::Ako se bojite raslaza među supružnicima,
podignite jednog sudca u suprugovoj obitelji,
i jednog u supruzinoj.
Allah će uspostaviti slogu među njima dvoma,
ako se oni hoće pomiriti.
– Allah je onaj koji zna i koji je dobro obaviješten –
 • 36::Obožavajte Allaha!
Ne pridružujte mu ništa!
Morate biti dobri
prema svojim roditeljima, svojim bližnjim,
siročadima, siromašnima,
štićeniku koji je vaš saveznik,
i onome koji vam je stranac;
sudrugu koji vam je blizak;
putniku i svojim robovima.
Allah ne voli
onoga koji je ohol i pun taštine,
 • 37::one koji su pohlepni
i koji nameću pohlepu ljdima,
onima koji prikrivaju
ono što im je Allah da u svojoj milosti;
– mi smo pripravili sramnu kaznu
za nevjernike –
 • 38::oni koji daju svoja dobra u milostinju
da bi bili viđeni od ljudi
i koji ne vjeruju u Allaha i u posljednji Dan.
Onaj koji ima Zloduha za pratitelja
ima samo jednog omraženog pratitelja!
 • 39::Koju bi štetu oni dakle trpjeli,
da su vjerovali u Allaha i u posljednji dan
i da su davali u milostinju
jedan dio dobara koja im je Allah dodijelio?
– Allah njih savršeno poznaje –
 • 40::Allah nikom neće učiniti nažao ni koliko je težina jednog atoma.
Ako se radi o jednom dobrom postupku,
on će ga cijeniti dvostruko u odnosu na njegovu vrijednost
i daće mu nagradu bez granica.
 • 41::Što će učiniti oni,
kad mi dovedemo
po jednog svjedoka iz svake zajednice,
i kad tebe dovedemo
kao svjedoka protiv njih?
 • 42::Oni koji budu bili nevjerni,
oni koji budu neposlušni Poslaniku
poželiće, tog Dana, da ih zemlja prekrije.
Oni neće moći ništa sakriti Allahu .
 • 43::O vi koji vjerujete!
Ne pristupajte molitvi, kad ste pijani
– pričekajte da znate ono što govorite! –
ili nečisti – osim ako ste na putovanju –
– pričekajte da budete oprani –
Ako ste bolesni, ili ako putujete,
ili ako jedan od vas dolazi iz skrivenog mjesta,
ili kad ste dodirivali žene
i kad niste našli vode,
poslužite se dobrim pijeskom
kojim ćete obrisati lice i ruke.
– Allah je onaj koji briše grijehe i koji oprašta –
 • 44::Nisi li ti vidio
one kojima je bio dan jedan dio Knjige?
Oni odabiru zabludu
i hoće
da i vi zalutate izvan pravog puta.
 • 45::Allah dobro poznaje vaše neprijatelje;
Allah dostaje kao zaštitnik;
Allah dostaje kao branitelj.
 • 46::Neka i Židovi mijenjaju smisao otkriven ih riječi;
oni vele:
« Mi smo čuli i mi smo neposlušni...
Čuj, Neka ti Niko ne da čuti;
pogledaj nas...»
Oni iskrivljuju svoje jezike
i napadaju Vjeroispovijest.
Ali da su bili rekli:
« Mi smo čuli i mi smo poslušali...
Čuj...Pogledaj nas...»
To bi za njih zacijelo bilo bolje i ispravnije.
Allah ih je prokleo zbog njihove nevjere.
Oni ne vjeruju.
– sa izuzetkom jednog malog broja među njima –
 • 47::O vi, kojima je Knjiga bila dana!
Vjerujte u ono što smo vam otkrili,
potvrđujući ono što, već, vi posjedujete;
prije nego mi ne izbrišemo lica,
bilo da ih vratimo unatrag,
bilo da ih prokunemo,
kao što smo prokleli ljude Šabata.
– Zapovijed Allahova je izvršena! –
 • 48::Allah ne oprašta
ako mu se bilo što pridružuje;
on oprašta kome on hoće
grijehove manje ozbiljne od ovoga.
Onaj koji pridruži bilo što Allahu,
čini neizmjeran grijeh.
 • 49::Nisi li ti vidio one koji sebe smatraju čistima?
Ali Allah je taj koji čisti koga on hoće:
oni neće biti oštećeni ni za kožicu datulje.
 • 50::Promotri njihov način smišljanja laži protiv Allaha:
to dostaje da bi se bilo krivim za jedan neosporan zločin.
 • 51::Nisi li ti vidio
one kojima je bio dan jedan dio Knjige?
Oni vjeruju u Đipt i Tagut;
oni vele, govoreći nevjernicima:
« Oni su bolje usmjereni od vjerujućih. »
 • 52::Evo onih koje Allah proklinje:
- Ti ne ćeš naši branitelja
za onoga koga Allah prokune! –
 • 53::Oni posjeduju jedan dio Bogatstva
a oni se uznemiravaju zbog kožice datulje,
 • 54::ili su pak oni zavidni ljudima
zbog dobročinstava koja im je Allah dodijelio.
Mi smo, naime, dali Ibrahim ovoj obitelji
Knjigu i Mudrost.
Mi smo njima dodijelili jedno ogromno kraljevstvo.
 • 55::Ima ih među njima koji vjeruju u njega
dok se drugi odstranjuju
– Džehenem će im dostajati kao žeravnik –
 • 56::Mi ćemo uskoro baciti u Vatru
one koji ne vjeruju u naše znakove.
Svaki put kad njihova koža bude ispržena,
mi ćemo im dati drugu
da bi kušali kaznu.
– Allah je, uistinu, moćan i pravedan –
 • 57::Mi ćemo uvesti one koji vjeruju i koji čine dobro
u Vrtove gdje teku potoci.
Oni će tu boraviti, zauvijek, besmrtni;
oni će tu naći čiste supruge;
mi ćemo ih uvesti pod guste sjene.
 • 58::Allah vam nalaže da vraćate pologe
i da sudite pravedno,
kad sudite između ljudi.
Ono na što vas Allah podstiče uistinu je dobro.
Allah je onaj koji čuje i koji savršeno vidi.
 • 59::O vi koji vjerujete!
Pokorite se Allahu!
Pokorite se Poslaniku
i onima između vas koji
obnašaju vlast.
Donesite svoje razlike pred Allaha
i pred Poslanika  ;
– ako vjerujete u Allaha i u posljednji Dan –
bolje je tako;
to je najbolje poravnanje.
 • 60::Nisi li ti vidio one koji tvrde da vjeruju
onome što smo mi tebi otkrili,
i onome što je bilo otkriveno prije tebe?
Oni hoće da se pozivaju na Tagute
iako su primili zapovijed da ne vjeruju u njih.
– Zloduh hoće da ih baci
u duboku zabludu –
 • 61::Kad se njima kaže:
« Priđite onome što je Allah otkrio;
priđite Poslaniku!  »
ti vidiš licemjere
kako se okreću od tebe udaljujući se.
 • 62::Što će oni učiniti, kad ih jedna nevolja stigne
po cijeni njihovih djela koja su njihove ruke napravile.
Oni će doći k tebi
i zaklinjati se Allahom  :
« Jedino što mi hoćemo jesu dobro i sloga! »
 • 63::Oni, Allah dobro poznaje sadržinu njihovih srca.
Odstrani se od njih,
ponukaj ih upućujući im uvjerljive riječi
koje se odnose na njihov vlastiti slučaj.
 • 64::Mi smo poslali jednog Poslanika
samo da bi oni bili poslušni,
s dopuštenjem Allahovi m.
Da su ti ljudi koji su nanijeli zlo sami sebi
došli k tebi moleći oprost u Allaha
i da je Poslanik tražio oprost za njih,
oni bi sigurno našli Allaha spremnog da se vrati k njima
i da im učini milosrđe.
 • 65::Ne!...Tvog ti Gospodara!...
Oni neće vjerovati,
dok te ne budu postavili sudcem
svojim raspravama.
Oni, potom, neće naći, u sebi samima,
mogućnosti da izbjegnu onome što ti budeš odlučio
i potpuno će se podvrgnuti tome.
 • 66::Da smo im bili propisali:
« Ubijajte jedni druge!...
Ili pak:
« Iziđite iz svojih kuća!...»
oni to ne bi učinili,
izuzev jednog malog broja među njima.
Bilo bi uistinu bolje za njih
i djelotvornije za njihovo ojačanje
da slijede primljene nagovore.
 • 6*7::Tada bismo mi njima dali neograničenu nagradu
 • 68::i usmjerili bismo ih na pravi put.
 • 69::Oni koji se pokore Allahu i njegovom Poslaniku
u broju su
onih koje je Allah obdario dobročinstvima;
s prorocima, pravednicima,
svjedocima i svecima:
evo jednog lijepog sabora!
 • 70::To je jedna milost od Allaha;
Allah posjeduje jednu dostajuću Znanost!
 • 71::O vi koji vjerujete!
Pazite!
Bacite se u rat u grupama
ili pak idite u mnoštvu.
 • 72::Ima jedan među vama koji oklijeva:
Kad vas nesreća dosegne, on kaže:
« Allah me obasuo dobročinstvima,
ja nisam bio sa njima da bih svjedočio! »
 • 73::Ali, ako vas Allah podupire, on kaže:
– kao da nikakva sklonost ne postoji između vas i njega –
« Oh! Da sam se ja našao sa njima,
ja bih sebi osigurao pozamašan dobitak! »
 • 74::Neka oni koji trampe ovaj život
za budući život
bore se na putu Allahovom.
Mi ćemo dodijeliti bezgraničnu nagradu
onome koji se bori na putu Allahovom,
bilo da bude ubijen ili da bude pobjednikom.
 • 75::Zašto se vi ne borite na putu Allahovom,
kad najslabiji među ljudima,
žene i djeca vele:
« Gospodaru naš!
Izvedi nas iz ovog grada
čiji su žitelji nepravedni.
Daj nam jednog od tebe izabranog zaštitnika;
daj nam branitelja kojeg si ti izabrao! »
 • 76::Vjerujući se bore na putu Allahovom;
nevjernici se bore na putu Taguta.
Tucite dakle slugane Iblisove;
zamke Iblisove su uistinu slabe.
 • 77::Nisi li ti vidio one kojima je rečeno:
« Položite svoje oružje!
Obavljajte molitvu!
Dajite milostinju! »
Kad im je bitka naložena,
evo kako se Neka i među njima boje ljudi
strahom dužnim Allahu m ili još jačimn strahom.
Oni vele:
« Gospodare naš!
Zašto si nam naložio boj?
Zašto ga nisi odgodio za kasnije? »
Reci:
« Užitak ovosvjetskog života kratkotrajan je;
budući život je bolji za onoga koji se boji Allaha.
Vi ne ćete biti oštećeni nji koliko je kožica datuljina. »
 • 78::Gdje god da budete, smrće vas dostići;
čak i ako se nalazite u tvrdim kulama.
Ako im dobro kakvo dopadne, oni vele:
« To dolazi od Allaha! »
Ako im zlo dođe, oni vele:
« To je od tebe! »
Reci:
« Sve dolazi od Allaha! »
Ali zašto su ti ljudi nesposobni
razumjeti bilo kakav govor?
 • 79::Svako dobro koje ti dopadne dolazi od Allaha,
svako zlo koje te stigne dolazi od tebe samog.::
Mi smo te ljudima poslali kao Poslanika
a Allah dostaje kao svjedok!
 • 80::Oni koji se pokoravaju Poslaniku pokorni su Allahu .
Što se tiče onih koji se odvrate, ostavi ih:
mi te nismo poslali k njima kao čuvara.


 • 81::Oni koji kažu:
« Mi smo poslušni!...»
Ali istog časa kad iziđu od tebe,
Neka i među njima drže noću
govore neprijateljske onome što ti govoriš.
Allah pohranjuje njihove noćne govore u zapisima.
Odstrani se od njih!
Povjeri se Allahu!
Allah dostaje kao zaštitnik!
 • 82::Ne promišljaju li oni Kur’an?
Da on dolazi od Neka og drugog a ne od Allaha,
oni bi tu našli brojna proturječja.
 • 83::Kad im stigne kakva novost,
– predmet sigurnosti ili upozorenje –
oni ju rasglase uokolo sebe.
Da je bila ispričana Poslaniku
i onima koji, između njih, obnašaju vlast,
da bi im iskali stav,
oni bi znali da li je trebalo nju uvažiti,
jer se obično oslanja na njihovo mišljenje.
Da naklonost i milosrđe Božije
ne bijahu nad vama,
vi biste sigurno slijedili Zloduha;
s izuzetkom jednog malog broja među vama.
 • 84::Bori se na putu Allahovom.
Ti si odgovoran samo za sebe.
Okuražuj vjerujuće!

Allah će možda zaustaviti nasilnost nevjernika.

Allah je strašniji od njih u svojoj silovitosti,
i strašnijim od njih u svojem kažnjavanju.


 • 85::Onaj koji posreduje dobrim posredovanjem
dobite će od tog jedan dio.
Onaj koji posreduje lošim posredovanjem
biće u cijelosti odgovoran za to.
– Allah je svemu svjedokom –
 • 86::Kad vam je upućen jedan ljubazan pozdrav,
odzdravite na još uljudniji način,
ili pak jednostavno uzvratite pozdrav.
– Allah o svemu vodi računa –
 • 87::Bože!
Nema Allaha osim njega!
On će vas okupiti, bez ikave moguće sumnje,
na Dan Oživljavanja.
Ko bi dakle bio vjerodostojniji od Allaha
kad govori?
 • 88::Zašto ste vi podijeljeni u pogledu licemjera?

Allah ih je odbio zbog njihovih postupaka.

Želite li vi usmjeriti onoga koga Allah zabludi?
Ti ne ćeš naći pravca
za onoga koga Allah zavede.
 • 89::Oni bi voljeli vas vidjeti nevjerne,
kao što su i oni sami,
i da vi budete slični njima.
Ne uzimajte dakle nikakvog zaštitnika među njima,
sve dok ne izbjegnu na putu Allahovom.
Ako se okrenu, dograbite ih;
ubijajte ih posvuda gdje ih budete našli.
Ne uzimajte ni zaštitnika, ni branitelja među njima
 • 90::s izuzetkom onih koji su saveznici jeddnog naroda
s kojima ste vi sklopili nagodbu,
ili sa onima koji dolaze k vama
srca skrušenog što su se borili protiv vas
ili da bi se borili protiv svog vlastitog naroda.
Da je Allah htio,
on bi njima dao vlast nad vama,
i oni bi vas tad potukli.
Da su se držali po strani,
da se nisu tukli protiv vas,
da su vam ponudili mir

Allah vam tada ne bi dao

nikakvog rasloga da se borite protiv njih.
 • 91::Vi ćete naći
drugih ljudi koji žele mir sa vama
i mir sa svojim vlastitim narodom.
Svaki put kad budu podstaknuti na pobunu,
oni u nju upadnu u velikom broju.
Ako se ne povuku daleko od vas;
ako vam ne ponude mir;
ako ne polože svoje oružje;
dograbite ih;
ubijajte ih posvuda gdje ih budete našli.
Mi vam nad njima dajemo svaku vlast!
 • 92::Ne pripada vjerujućem ubiti drugog vjerujućeg
– ali jedna se greška može dogoditi –
Onaj koji greškom ubije drugog vjerujućeg
oslobodiće jednog vjerujućeg roba
predaće krvarinu pokojnikovoj obitelji;
osim ako ju ova ne da u milostinju.
Ako vjerujući koji je bio ubijen
pripada neprijateljskoj grupi,
ubojica će osloboditi jednog vjerujućeg roba.
Ako on pripada jednoj grupi sa kojom vas veže nagodba,
ubojica će predati krvarinu pokojnikovoj obitelji
i oslobodiće jednog vjerujućeg roba.
Onaj koji nema sredstava
postiće dva mjeseca za redom,
kao znak pokajanja naložebn od Allaha
– Allah je onaj kolji zna, on je pravedan –
 • 93::Onaj koji namjerno ubije jednog vjerujućeg
dobiće Džehenem za nagradu:
ondje će on boraviti kao besmrtnik.

Allah se srdi protiv njega,

on ga proklinje;
on mu je pripravio jednu strašnu kaznu.
 • 94::O vi koji vjerujete!
Budite bistri
kad se stavite na put Allahov ;
ne recite onome Ko vam ponudi mir:
« Ti nisi vjerujući! »
Tako biste vi tražili ovosvjetska dobra ;
a plijen je obilan kod Allaha
Prije ste se vi tako ponašali:

Allah vam je dodijelio svoju milost;

budite bistri!

Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite!

 • 95::Vjerujući koji odsustvuju iz bitke;
– sa izuzetkom onih koji su nemoćni –
i oni koji se bore na putu Allahovom,
osobno i sa svojim sredstvima,
nisu jednaki!

Allah su miliji

oni koji se bore sa svojim sredstvima i oni osobno
od onih koji odsustvuju iz boja.

Allah je obećao svima izvrsne stvari;

ali Allah pretpostavlja bojovnike nebojovnicima
i on im pripravlja nagradu bez ograničenja.
 • 96::On njih uzdiže, kod sebe, za više stupnjeva
dodjeljujući im oprost i milosrđe.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 97::U času kad ih budu uzimali,
Meleci će reći
onima koji su se osramotili :
« U kojem ste stanju vi bili? »
Oni će odgovoriti:
« Bili smo slabi na zemlji. »
Meleci će reći:
« Zemlja Allahova ne bijaše li dovoljno prostrana
da vam dopusti da odete u izbjeglištvo? »
Evo onih koji će imati Džehenem za utočište:
kojeg li mrskog svršetka!
 • 98::S izuzetkom onih koji su nejaki i nesposobni
među ljudima, žena i djece;
jer oni nisu usmjereni na pravi put.
 • 99::Takvi su oni koje će Allah možda rasriješiti.

Allah je onaj koji briše grijehove;

on je milosrdan.
 • 100::Onaj koji na Allahovom putu ode u izbjeglištvo
naći će na zemlji
brojne zaklone i prostora.
Naknada onome koji izlazi iz svoje kuće
da bi izbjegao prema Allahu i njegovom Poslaniku,
i koji je smrtno udaren,
pripada Allahu .
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 101::Kad prolazite zemljom,
vi ne činite grijeha
ako skratite molitvu
iz straha da budete iznenađeni od nevjernika.
– Nevjernici su vaši iskazani neprijatelji –
 • 102::Kad se nađeš sa vjerujućima
i kad ti vodiš molitvu:
jedna grupa između njih
stoji zajedno sa tobom radi molitve,
dok jedna druga uzima oružje.
Kad se prostru oni koji se mole,
oni drugi trebaju stojati iza vas.
Druga grupa koja još nije molila
doći će zatim moliti sa tobom
dok će ona prva čuvati stražu
i uzeti oružje.
Nevjernici bi željeli
vas vidjeti da zanemarite svoje oružje i svoju prtljagu.
da bi se odjednom bacili na vas.
Nema grijeha da vam se predbaci
ako odložite svoje oružje,
kad ste spriječeni kišom
ili kad ste bolesni.
Ali, pazite!

Allah je pripravio sramnu kaznu

za nevjernike.
 • 103::Mislite još na Allaha uspravljeni, sjedeći ili ležeći,
kad budete završili molitvu.
Obavljajte svoju militvu,
kad ste na sigurnom.
Molitva je propisana vjerujućima
u određenim časovima.
 • 104::Ne popuštajte u proganjanju tih ljudi.
Ako vi trpite,
i oni trpe, oni također, kao i vi;
očekujte dakle od Allaha ono čemu se oni ne nadaju.
– Allah je onaj koji zna, on je pravedan –
 • 105::Mi smo spustili tebi
Knjigu sa Istinom,
da bi ti sudio među ljudima
prema onome što ti je Allah pokazao.
Ne budi braniteljem izdajnicima;
 • 106::Moli oprost u Allaha.

Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

 • 107::Ne raspravljaj
u korist onih koji izdaju sami sebe.

Allah ne voli onoga koji je izdajnik i grešnik.

 • 108::Oni bi željeli sakriti se od ljudi,
ali ne traže sakriti se od Allaha.

Allah je pokraj njih

da drže noću govore koje Allah ne odobrava,
on, čija se Znanost prostire na sve što oni čine.
 • 109::Vi ste podržavali u ovom svijetu
nesuglasice u korist bezbožnika.
Ko će dakle preuzeti njihovu obranu pred Allahom,  
na Dan Oživljavanja?
Ko će biti njihovim zaštitnikom?
 • 1* 10 Ko nanosi zlo ili se sramoti
i potom traži oprost u Allaha
naći će Allaha milostivog i milosrdnog.
 • 111::Ako netko počini grijeh,
čini ga sam protiv sebe.
– Allah je onaj koji zna, on je pravedan –


 • 112::Ako netko počini grešku ili grijeh,
potom ju prebaci na nedužnog,
tovari na sebe sram i grijeh.
 • 113::Bez milostiAllahovo i njegovog milosrđa prema tebi,
Neka i od tih ljudi htjeli bi te zavesti;
ali oni zavode samo sebe same,
a tebi ne škode u ničemu.

Allah je k tebi spustio Knjigu i Mudrost;

on te poučio onome što ti nisi znao.
Milost Allahova prema tebi je neizmjerljiva.
 • 114::Većina njihovih sastanaka
ne donosi ništa dobro
osim riječi onoga koji nalaže milostinju
ili jedno očito dobro
ili pomirenje među ljudima.
Mi ćemo uskoro dati jednu nagradu bez granica
onome koji postupa tako iz želje da ugodi Allahu .
 • 115::Što se tiče onoga koji se odjeljuje od Poslanika
nakon što je jasno upoznao Usmjerenje
i koji slijedi jedan put rasličit od onoga u vjerujućih:
mi ćemo ga odvratiti od njega,
kao da se on sam odvratio;
mi ćemo ga baciti u Džehenem:
kojeg li groznog svršetka!
 • 116Allah ne oprašta
da se njemu pridružuje bilo što.
On oprašta kome on hoće
grijehove manje ozbiljne od ovoga:
ali onaj koji njemu daje sudrugove
duboko je u zabludi.
 • 117::Oni ne zazivaju pokraj njega drugo do ženke!
Oni zazivaju jednog pobunjenog Zloduha!
 • 118::– Allah ih prokleo –
On je rekao:
« Da, ja ću uzeti jedan određeni broj tvojih slugu;
 • 119::ja ću ih zavesti i udahnuti isprasne želje;
daću im jednu zapovijed:
da zarežu uši u životinja;
Daću im jednu zapovijed:
i oni će izmijeniti stvaranje Božije. »
Ko uzme Zloduha za Gospodara,
pokraj Allaha,
neizlječivo je izgubljen.
 • 120::Zloduh im daje obećanja:
udahnjuje im isprasne želje;
ali njegova su obećanja samo laži.
 • 121::Evo onih čije će boravište biti Džehenem;
oni neće naći nikakvog načina da mu izbjegnu.
 • 122::Mi ćemo uvesti u Vrtove gdje teku potoci,
one koji vjeruju i koji čine dobro.
Oni će ondje boraviti, zauvijek, kao besmrtnici.
Takvo je, u svoj istini, obećanje Božije.
Ko je dakle vjerodostojniji od Allaha kad on govori?
 • 123::To ne ovisi ni od vaših želja,
ni od želja ljudi od Knjige.
Ko čini zlo biće jednako nagrađen.
On neće naći, pokraj Allaha,
ni zaštitnika, ni branitelja.
 • 124::Svi vjerujući, ljudi i žene, koji čine dobro:
evo onih koji će ući u Džennet.
Oni neće biti oštećeni ni za kožicu datulje.
 • 125 Ko dakle propovijeda bolji vjeronak
od onoga Ko se podvrgava Allahu,
onoga Ko čini dobro,
onoga koji slijedi Vjeronauk Ibrahimov
koji je istinski vjernik?
– Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja –
 • 126::Ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji
pripada Allahu  :
Znanost Allahova prostire se nad svakom stvari.
 • 127::Oni ti traže jednu odluku u pogledu žena.
Reci:
« Allah vam je priopćio jednu odluku
– ona vam je bila pročitana u Knjizi –
Što se tiče sirotica
kojima vi niste predali ono što je propisano,
s namjerom da ih oženite;
i jedna druga, koja se odnosi na malodobne dječake. »


Vi morate postupati pravedno u korist siročadi.
Allah dobro poznaje dobro koje vi činite.
 • 128::Kad jedna žena sumnja
da će ju muž napustiti ili da je nemaran spram nje;
nikakav grijeh neće im biti pripisan
ako se istinski pomire::,
jer pomirenje je jedno dobro.
Ljudi su poneseni sebičnošću.
Ako činite dobro ili se bojite Allaha
znajte da je Allah dobro obaviješten
o onome što činite.
 • 129::Vi ne možete biti savršeno pravedni
Što se tiče svake od svojih žena,
čak i ako biste to željeli.
Ne budite dakle suviše pristrani
i ne ostavljajte jednu između njih napetosti.
Ako uspostavite slogu,
ako se bojite Allaha,
znajte da je on onaj koji oprašta
i da je on milosrdan.
 • 130::Ako se supružnici rasstave,

Allah će ih oboje obogatiti svojim obiljem.

– Allah je prisutan posvuda i on je pravedan –
 • 131::Ono što je u nebesima
i što na zemlji
pripada Allahu .
Da, mi smo preporučili
onima koji su primili Knjigu prije vas
i vama samima:
« Bojte se Allaha! »
Ali vi ste nevjerni...
Ono što je u nebesima
i što na zemlji
pripada Allahu .

Allah dostaje samom sebi;

on je dostojan hvalospjeva!
 • 132::Ono što je u nebesima
i što na zemlji
pripada Allahu .
Allah dostaje kao zaštitnik!
 • 133::O vi ljudi!
On će vas uništiti, ako on to hoće,
i staviće na vaše mjesto druge ljude.

Allah je dovoljno moćan da bi to učinio!

 • 134::Neka onaj koji želi nagradu ovog svijeta
zna da nagrada ovog svijeta
i ona budućeg života
ovise o Allahu .
– Allah savršeno čuje i vidi. –
 • 135::O vi koji vjerujete!
Postojano primijenjujte pravdu
kao svjedočenje vjernosti Allahu,
čak i na svoju vlastitu štetu
ili štetu svojeg oca i majke i svojih bližnjih,
bilo da se radi o Bogatašu ili siromahu,
jer Allah ima prednost u odnosu na to dvoje.
Ne slijedite strast na račun pravednosti;
ali ako vi okolišate ili se okrenete,
znajte da je Allah dobro obaviješten o onome što vi činite.
 • 136::O vi koji vjerujete!
Vjerujte u Allaha i njegovog Poslanika,
u knjigu koju je otkrio svom Poslaniku
i u Knjigu koja je bila otkrivena ranije.
Ko ne vjeruje u Allaha, u njegove Meleke,
u njegove Knjige, u njegove proroke i posljednji Dan,
nalazi se u dubokoj zabludi.
 • 137::Oni koji su bili vjerovali
i koji su potom postali nevjernici,
zatim, ponovo vjerujući, potom nevjernici,
i koji su se uzjogunili u svojoj nevjernosti:
Allah im neće oprostiti;
on njih neće usmjeriti na pravi put.
 • 138::Oglasi licemjerima
da ih čeka jedna bolna kazna.
 • 139::Oni nevjernike uzimaju za prijatelje
radije no vjerujuće:
Traže li oni silu kod njih?
Sila, u cijelosti, pripada Allahu .
 • 140::Da, bilo vam je u Knjizi otkriven o:
« Kad slušate Ajete Božije,
Neka i u njih ne vjeruju pa se sprdaju sa njima.
Ne ostajte dakle u njihovu društvu
dok ne budu pričali o nečemu drugom,
inače ćete postati slični njima. »
– Allah će sve zajedno okupiti u Džehenemu,
licemjere i nevjernike. –
 • 141::Oni su ovdje da bi vas vrebali:
Ako vam Allah dodijeli pobjedu, oni vele:
« Nismo li mi sa vama? »
Allah će suditi među vama, na Dan Oživljavanja.
Allah neće nevjernima dopustiti
da pobijede vjerujuće.
 • 142::Licemjeri pokušavaju prevariti Allaha,
ali on je taj koji njih vara.
Kad se oni dignu radi molitve,
oni se dižu, bezbrižni,
da bi bili viđeni od ljudi
a uopće ne misle na Allaha.
 • 143::Oni su neodlučni,
oni ne slijede ni jedne druge.
Ti ne ćeš naći puta
za onoga koga Allah zavede.
 • 144::O vi koji vjerujete!
Ne uzimajte nevjernike za prijatelje,
radije nego vjerujuće.
Želite li vi dati Allahu
Neka i raslog da vas osudi?
 • 145::Licemjeri će stanovati na dnu ponora Vatre.
Ti ne ćeš naći branitelja za njih,
 • 146::osim za one koji su se pokajali,
za one koji su popravili,
za one koji su se stavili pod zaštitu Allahovu,
za one koji su dali Allahu čisto bogoslužje.
Ti tamo biće u društvu vjerujućih.

Allah će uskoro dodijeliti vjerujućima

jednu neograničenu nagradu.
 • 147::Zašto bi vam Allah dosudio kaznu,
ako ste zahvalni i ako vjerujete?
– Allah je zahvalan i on zna –
 • 148Allah ne voli da se šire opake riječi,
osim ako se nije od njih bilo žrtvom.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 149::Ako vi obznanjujete dobro ili ga prikrivate,
ili opraštate zlo,
znajte da je Allah onaj koji briše grijehove
i koji je moćan.
 • 150::Oni koji ne vjeruju u Allaha i u njegove proroke;
oni koji hoće uspostaviti jednu razliku
između Allaha i njegovih Poslanika govoreći:
« Mi vjerujemo u stanovite između njih,
mi ne vjerujemo u Nekedruge; »
oni koji hoće slijediti jedan posredan put:
 • 151::ti su uistinu nevjerni.
Mi smo pripravili jednu sramnu kaznu
za nevjernike.
 • 152::Allah će dati nagradu
onima koji vjeruju u njega i u njegove proroke
a da ne prave nikakvu razliku među njima.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 153::Ljudi Knjige te pitaju
da se spusti Knjiga na njih.
Oni su molili Musu
nešto zamašnije od toga
kad bijahu rekli:
« Pokaži nam Allaha jasno. »
Munja ih je pokosila, zbog njihove bezbožnosti.
Oni su potom priklonili se teletu,
i to onda kad su odlučni dokazi
njima već bili stigli.
Mi smo im to oprostili
i dali smo Musi
jednu neosporivu vlast.
 • 154::Mi smo uzdigli Brdo iznad njih,
uslijed saveza sklopljenog sa njima.
Mi smo im rekli:
« Ne prekršite Šabat. »
Mi smo prihvatili sa njima
sklopiti jedan svečani savez.
 • 155::Mi smo njih kaznili
jer su prekršili svoj savez,
jer nisu vjerovali u Znakove Božije,
jer su nepravedno ubijali proroke,
i jer su rekli:
« Naša su srca neobrezana.»
Ne...
Allah je stavio jedan pečat na njihova srca,
zbog njihove nevjernosti:
oni dakle ne vjeruju.
– sa izuzetkom jednog malog broja među njima –
 • 156::Mi smo njih kaznili
jer nisu vjerovali,
jer su propovijedali
jednu strašnu uvrjedu protiv Marije
 • 157::i jer su rekli:
« Da, mi smo ubili Mesiha,
Isa a.s. a, sina Maryamin og,
Proroka Allahovog. »
Ali oni ga nisu ubili;
oni ga nisu rasapeli,
njima se to samo tako pokazalo.
Oni koji su u neslozi u pogledu njega,
ostaju u sumnji;
oni nemju sigurne spoznaje;
oni slijede samo jednu vjerojatnost;
oni ga sigurno nisu ubili,
 • 158::već je njega Allah uzdigao k sebi:
Boj je moćan i pravedan.
 • 159::Nema nikog, među ljudima Knjige,
Ko ne vjeruje u njega prije svoje smrti
i on će biti svjedokom protiv njih,
na Dan Oživljavanja.
 • 160::Mi smo Židovima zabranili izvrsnu hranu
koja im je predhodno bila dopuštena:
to je bilo zbog njihovog nepoštenja;
jer su se često odstranjivali sa puta Allahovog,
 • 161::jer su lihvarili
što ima je ipak bilo zabranjeno;
jer su nepravedno izjeli dobra drugih ljudi.
Mi smo pripravili jednu bolnu kaznu
onima među njima koji su nevjernici.
 • 162::Ali oni među njima koji su se ukorijenili
u Znanost,
vjerujući, koji vjeruju u ono što je tebi bilo otkriven o
i u ono što je bilo otkriveno prije tebe;
oni koji obavljaju molitvu,
oni koji dijele milostinju,
oni koji vjeruju u Allaha i u posljednji Dan:
evo onih kojima ćemo mi uskoro dati
jednu naknadu bez granica.
 • 163::Mi smo tebe nadahnuli
kao što smo bili nadahnuli Nua
i proroke koji su došli poslije njega.
Mi smo nadahnuli Ibrahima,
Ismaela, Izaka, Jakuba, Plemena,
Isa a.s. a, Ejjuba, Junuza, Haruna, Sulejmana
a mi smo Zebur dali Davudu.
 • 164::Mi smo nadahnuli proroke
o kojima smo ti već ispričali povijest
i proroke
o kojima ti nismo ispričali povijest.
– Allah je stvarno govorio Musi –
 • 165::Mi smo nadahnuli proroke:
oni navješćuju dobru vijest;
i oni upozoravaju ljude,
da nakon dolaska Poslanika
ljudi ne bi imali nikakvog dokaza suprotstaviti Allahu .
– Allah je moćan i pravedan –
 • 166::Allah svjedoči što je otkrio sa svojim Znanjem
sve što je tebi otkrio.
Meleci to svjedoče...

Allah dostaje kao svjedok.

 • 167::Oni koji su bili nevjerni
i oni koji odstranjuju ljude sa puta Allahovog,
nalaze se u dubokoj zabludi
 • 168::Što se tiče onih koji su bili nevjerni
i koji su zabludjeli,
Allah im neće oprostiti;
on njih neće usmjeriti na pravi put,
 • 16*9::nego samo na put Džehenema .
Oni će ondje boraviti, zauvijek besmrtni:
evo što je lako Allahu .
 • 170::O vi ljudi!
Prorok je došao k vama
s Istinom koja zrači iz vašeg Gospodara:
vjerujte dakle;
to je jedno dobro za vas.
Ako vi ne povjerujete...
Ono što je u nebesima i nazemlji
pripada Allahu .
Allah zna i on je pravedan.
 • 171::O ljudi Knjige!
Ne prekoračujte mjeru u svojoj veroispovijedi;
ne recite, o Allahu, drugo do li istinu.
Da, Mesih,
Isa a.s., sin Maryamin, Poslanik je Allahov,
njegova Riječ koju je on unio u Maryamu,
Duh koji zrači iz njega.
Vjerujte dakle u Allaha i njegove proroke.
Ne recite: « Trojstvo »;
prestanite to činite;
biće to bolje po vas.
Allah je jedinstven!
Slava njemu!
Kako će on imati sina?
Ono što je u nebesima i na zemlji njemu pripada.

Allah dostaje kao zaštitnik!

 • 172::Mesija nije našao nedostojnim po sebe
biti slugom Allahovi m;
ništa više no Meleci koji su blizu Allaha.
Allah će uskoro sakupiti pred sobom
one koji odbijaju obožavati ga,
i one koji se uzoholjuju.
 • 174::On će im dati nagradu,
dodajući još jedan dodatak iz svoje milosti,
onima koji budu vjerovali i koji budu činili dobro.
Jedna bolna kazna je pripravljena
za one koji su se okrenuli
i koji su se uzoholili.
Oni neće naći, pokraj Allaha,
ni zaštitnika, ni branitelja.
 • 175::Allah će uskoro uvesti
u svoje milosrđe i u svoju milost
one koji budu vjerovali u njega
i koji se budu stavili pod njegovu zaštitu.
on će njih usmjeriti prema sebi na pravi put.
 • 176::Oni ti išću
jednu odluku u pogledu naslijeđivanja.
Reci:
« Allah vam daje upute
u pogledu daljih rođaka:
Ako netko umre ne ostavivši djece,
već samo jednu sestru,
polovica njegovog naslijeđa pripasće njoj.
Jedan čovjek naslijeđuje svoju sestru,
ako ona nema djece.
Ako ima dvije sestre,
dvije trećine naslijeđa pripasće njima.
Ako ostavi braće i sestara,
jedan dio jedan onom dviju žena
pripada jednom čovjeku. »
Allah vam daje jasno objašnjenje
da vi ne biste zalutali.
Allah poznaje svaku stvar.


S u r a VTrpeza[uredi]

U ime Allaha:

 onog koji čini milosrđe,

Milosrdnog.


 • 1::O vi koji vjerujete!
Poštujte svoje obaveze.
Dopušteno vam je jesti životinje iz stada,
s izuzetkom onih koje su vam bile nabrojane.
Lov vam nije dopušten
kad ste u stanju posvećivanja.
– Allah vam zapovijeda što on hoće –
 • 2::O vi koji vjerujete!
Ne skrnavite
ni obrede Božije,
ni sveti mjesec,
ni ponude,
ni vijence,
ni one koji se okreću prema svetoj Kući,
tražeći milost
i zadovoljstvo svojeg Gospodara.
Lovite kad se vratite u svjetovno stanje.
Neka mržnja prema jednom narodu
koji vas je odstranio od svete Mošeje
vas ne navede da činite nepravde.
Okuražujte se uzajamno na pobožnost
i na strahopoštovanje prema Allahu .
Ne okuražujte se uzajamno
na zločin i mržnju.
Bojte se Allaha!
Allah je strašan u svojoj kazni.
 • 3::Evo što vam je zabranjeno:
mrtve živoitinje, krv, svinjsko meso;
ono što je bilo žrtvovano Neka om drugom Allahu  ;
ugušena životinja,
ili mrtva slijedom udarca,
ili mrtva od pada,
ili ona koju je Neka a zvijer žderala
– izuzev ako ste imali vremena zaklati ju –
ili ona koja je bila žrtvovana na idolima.
Jednako vam je zabranjeno
ispitivati sudbinu pomoću strijelica.
Sve je to izopačenost.
Nevjernici danas očajavaju
da vas ne mogu udaljiti od vaše Vjere.
Ne bojte se njih!
Bojte se mene!
Danas, ja sam vašu Vjeroispovijest učinio savršenom;
dovršio sam svoju milost nad vama;
prihvatio sam Islam kao vašu Vjeroispovijest.
Što se tiče onoga koji, tokom gladi,
bi bio prisiljen jesti zabranjenu hranu
a ne što bi htio počiniti grijeh,
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 4::Oni tebe pitaju što je njima dopušteno:
Reci:
« Dobre stvari su vam dopuštene.
Vi ćete moći jesti
nakon što ste nad njima zazvali Ime Božije,
plijen uhvaćen za vas od životinja
koje ste vi obučili kao lovačke pse,
prema onome što vas je Allah poučio.»
Bojte se Allaha!
Allah je hitar u svojim računima.
 • 5::Danas, dobre stvari su va, dopuštene.
Hrana onih kojima je Knjiga bila dana dopuštena vam je,
a i vaša je hrana dopuštena njima.
Sjedinjenje sa ženama vjernicama i dobrog ponašanja,
i sa ženama dobrog ponašanja
iz naroda kojem je Knjiga
bila dana prije vas,
dopušteno vam je, ako ste im predali njihovu udovštinu,
kao ljudi koji sklapaju jednu zakonitu zajednicu
a ne kao rasvratnici,
ili ljubitelji ljubaznica.
Djela kojima netko odbacuje vjeroispovijest, su tašta
i, u budućem životu, on će biti u broju gubitnika.
 • 6::O vjerujući!
Kad se odlučite na molitvu:
umijte svoja lica i svoje ruke sve do lakata;
prođite rukama preko svoje glave
i po svojim nogama, sve do zglobova.
Ako ste u zakonitoj nečistoći, očistite se.
Ako ste bolesni, ili na putovanju;
oko netko od vas dolazi iz skrovitog mjesta;
ako ste imali posla sa ženama
i ne možete naći vode,
pritecite dobrom pijesku
kojeg ćete protrljati po svojim licima i svojim rukama.
Allah vam neće
nalagati dodatnih naloga,
ali on hoće
očistiti vas i izvršiti svoju milost nad vama.
– Možda ćete vi biti zahvalni! –
 • 7::Sjećajte se milosti koju vam je Allah dodijelio
i saveza koji je sklopio sa vama,
kad ste rekli:
« Mi smo čuli i mi se podvrgavamo! »
Bojte se Allaha!
Allah poznaje sadržaje vaših srca
 • 8::O vi koji vjerujete!
Budite odlučni kao svjedoci, pred Allahom,
vršeći pravdu.
Neka mržnja spram jednog naroda
vas ne navede da počinite nepravdu.
Budite pravedni!
Pravednost je bliska pobožnosti.
Bojte se Allaha!
Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite.
 • 9::Allah je obećao onima koji vjeruju i koji čine dobro
jedan oprost i jednu nagradu beu granica.
 • 10::Što se tiče onih koji su nevjernici
i kojinaše Znakove proglašavaju za laži:
evo onih koji će biti gosti Pećnice.
 • 11::O vi koji vjerujete!
Sjetite se milosti koju vam je Allah dodijelio:
kad se jedan narod pripremao dići ruke na vas,
on je odvratio njegove ruke!
Bojte se Allaha!
Neka se vjerujući pouzdaju u Allaha!
 • 12::Allah je sklopio jedan savez sa sinovima Izrailovim
i mi smo podigli dvanaest poglavara među njima.
Allah je rekao:
« Ja, uistinu, sa vama sam:
ako obavljate molitvu;
ako dijelite milostinju,
ako vjerujete u moje proroke
i ako im pomažete,
ako dajete Allahu dobar zajam.
Tad ću ja izbrisati vaša loša djela
i uvesti vas u Vrtove
gdje teku potoci. »
Onaj između vas koji, nakon ovoga, bude bio nevjernikom
zalutaće daleko sa pravog puta.
 • 13::Ali oni su prekršili svoj savez,
mi smo njih prokleli
i otvrdnuli njihova srca.
Oni mijenjaju smisao otkriven ih riječi;
oni zaboravljaju dio onoga ono na što su opomenuti.
Ti ne ćeš prestati otkrivati njihovu izdaju
– osim kod jednog malog broja među njima –
Zaboravi njihove pogreške i opraštaj.
– Allah voli one koji čine dobro. –
 • 14::Među onima koji kažu:
« Mi smo Krščani,
mi smo prihvatili savez, »
Neka i su zaboravili jedan dio onoga na što su bili opomenuti.
Mi smo pobudili među njima neprijateljstvo i mržnju,
sve do Uskršnjeg Dana.
– Allah će njima uskoro pokazati ono što su činili –
 • 15::O ljudi Knjige!
Naš Poslanik je došao k vama.
On vama objašnjava jedan veliki dio Knjige,
da biste vi znali.
On opoziva jedan veliki dio nje.
Jedna svjetlost i jasna Knjiga su vam došli od Allaha.
 • 16::Allah tako usmjerava na put Spasenja
one koji traže da njemu ugode.
On njih izvodi iz tmina prema svjetlosti,
– sa njegovim dopuštenjem –
i on njih usmjerava na pravi put.
 • 17::Oni koji govore:
« Allah je, uistinu, Mesih, sin Maryamin,  »
bezbožni su.
Reci:
« Ko bi se dakle mogao suprotstaviti Allahu,
ako bi htio uništiti Mesiha, sina Maryaminog,
kao i njegovu Majku,
i sve one koji su na zemlji? »
Kraljevstvo nebesa i zemlje
i onoga što je između njih dvoje
pripada Allahu .
On stvara što on hoće,
on je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 18::Židovi i Kršćani su rekli:
« Mi smo sinovi Allahovi i njegovi miljenici. »
Reci:
Zašto vas on, tada, kažnjava za vaše grijehe?
Ne!...
vi ste smrtnici, uračunati među stvorenja njegova.
On oprašta kome on hoće;
on kažnjava koga on hoće. »
Kraljevstvo nebesa i zemlje
i onoga što je između njih dvoje
pripada Allahu .
Konačni povratak biće prema njemu.
 • 19::O narode Knjige!
Naš Poslanik je došao k vama da bi vas poučio
nakon jednog prekida u prorokovanju,
da vi ne biste rekli:
« Ni jedan navjestitelj dobre vijesti
ni jedan upozoritelj nije došao k nama! »
A evo kako je jedan navjestitelj dobre vijesti,
jedan upozoritelj došao k vama.
–Bog je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 20::Kad Musa reče svom narodu  :
« O moj narode!
Sjetite se milosti Allahove prema vama,
kad je on između vas podigao proroke;
kad je on podigao za vas kraljeve!
On vam je dodijelio ono što nije dao
nikom drugom u svijetu!
 • 21::O moj narode!
Uđite u Svetu Zemlju koju vam je Allah namijenio;
jer vi biste se posve izgubili. »
 • 22::Oni rekoše:
« O Musa!
Jedan narod veoma snažnih ljudi stanuje ondje.
Mi ne ćemo ući onamo,
sve dok oni ne budu izišli odande.
Ako oni iziđu, mi ćemo ući. »
 • 23::Dva čovjeka između njih koji se bojaše Allaha,
i kojima je Allah dodijelio svoju naklonost, rekoše:
« Prijeđite te granice,
vi ćete pobijediti, čim budete ušli.
Pouzdajte se u Allaha ako ste vjerujući. »
 • 24::Oni rekoše:
« O Musa!
Mi sigurno ne ćemo ući onamo,
dok oni budu ondje.
Pokreni se, ti sa tvojim Gospodarom;
borite se vas dvojica;
Što se tiče nas, mi ostajemo ovdje. »
 • 25 Musa reče:
« Gospodare moj!
Ja nemam vlasti osim nad sobom i svojim bratom.
Udalji od nas ovaj izopačeni narod. »
 • 26::On reče:
« Ova je zemlja njima zabranjena;
oni će lutati zemljom tokom četrdeset godina.
Ne brini se zbog tog izopačenog naroda. »
 • 27::Ispričaj u punoj istini priču o dvojici Ademovih sinova:
svaki je od njih ponudio jednu žrtvu:
ona od prvoga bi prihvaćena;
ona od drugoga ne bi prihvaćena;
on tad reče:
« Da! Ja ću te ubiti! »
Prvi odgovori:
« Allah prihvaća ponude samo od onih koji ga se boje.
 • 28::Ako bi ti digao ruku na mene, da bi me ubio
ja ne ću dići ruku na tebe da bih te ubio.
Ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.
 • 29::Ja hoću da ti uzmeš na sebe moj grijeh i tvoj grijeh,
i da ti budeš u broju gostiju Vatre. »
– Takva je plaća nepravednima –
 • 30::Njegova ga strast navede ubiti svog brata;
on ga dakle ubi
i nađe se tada u broju gubitnika.
 • 31::Allah posla jednog gavrana da grebe po zemlji
da bi mu pokazao
kako će sakriti lješ svog brata.
On reče:
« Nesretan ja!
Jesam li nesposoban biti kao taj gavran
da sakrijem lješ svog brata? »
– On se tad nađe
u broju onih koji su se pokajali –
 • 32::Evo zašto smo mi zabranili sinovima Izrailovim:
« Onaj koji je ubio jednog čovjeka
koji sam nije ubojica,
ili koji nije počinio nasilja na zemlji,
smatra se kao da je ubio sve ljude;
a onaj koji spasi samo jednog čovjeka
smatra se kao da je spasio sve ljude. »
Naši proroci bijahu došli k njima
sa neodbacivim dokazima,
ali, potom, jedan veliki broj među njima
poče činiti nepodobštine na zemlji.
 • 33::Takva će biti naknada
onima koji vode ratove
protiv Allaha i njegovog Poslanika,
i onima koji čine nasilja na zemlji:
Oni će bivati ubijani i razapinjani,
ili pak
njihova desna ruka i njihova lijeva noga biće odsječene,
ili pak oni će biti istjerani iz zemlje.
Takva će biti njihova sudbina:
sram na ovom svijetu
i strašna kazna u budućem životu;
 • 34::– osim za one koji se pokaju
prije nego budu pali pod vašu vlast –
Znajte da je Allah onaj koji oprašta;
on je milosrdan.
 • 35::O vi koji vjerujete!
Bojte se Allaha!
Tražite način ići k njemu!
Borite se na njegovom putu!
– Možda ćete biti sretni –
 • 36::Kad bi nevjernici posjedovali
sve što se nalazi na zemlji, čak i dvostruko,
i kad bi to ponudili u otkup
da bi izbjegli kaznu Dana Oživljavanja,
to ne bi bilo od njih prihvaćeno:
jedna bolna kazna njima je namijenjena.
 • 37::Oni će poželjeti izići iz vatre,
ali oni otud neće izići:
jedna trajna kazna njima je pričuvana.
 • 38::Odsjecite ruku kradljivcu i kradljivici:
to će biti naknada za ono što su počinili
i jedna kazna Allahova.
– Allah je moćan i pravedan –
 • 39::Allah će se sigurno vratiti
onome koji se vrati k njemu nakon svoje greške,
i koji se popravi.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 40::Ne znaš li ti
da Allah posjeduje kraljevstvo nebesa i zemlje?
On kažnjava koga on hoće;
on oprašta kome on hoće.
Allah je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 41::O Poslaniče!
Ne rastužuj se promatrajući
one koji padaju u nevjernost;
one koji govore svojim ustima: « Mi vjerujemo! »
dok njihova srca ne vjeruju;
one koji, budući Židovima,
po običaju slušaju laž,
one koji po običaju slušaju druge ljude
koji nisu došli k tebi.
Oni kvare smisao otkriven ih riječi.
Oni govore:
« Ako je to vama bilo dano, primite to;
inače, pazite! »
Ti ne možeš ništa učiniti protiv Allaha
da bi zaštitio onoga koga Allah hoće navesti na pobunu.
Evo onih kojima Allah neće očistiti srca:
oni će trpjeti ljagu na ovom svijetu
i jednu strašnu kaznu u budućem životu.
 • 42::Što se tiče onih koji po običaju slušaju laž,
i onih koji proždiru nedopuštene dobitke:
sudi između njih,
ili se pak okreni od njih,
ako dođu k tebi.
Ako se ti okreneš od njih,
oni tebi u ničemu neće naškoditi.
Ako im ti sudiš,
sudi pravedno.
– Allah voli one koji sude pravedno –
 • 43::Ali kako bi oni tebe uzeli za sudca?
Oni imaju Tevrat gdje se nalazi sud Allahovi .
Oni su se potom okrenuli:
evo onih koji nemaju ništa zajedničko sa vjerujućima.
 • 44::Mi smo, uistinu, otkrili Tevrat
gdje se nalaze Usmjerenje i Svjetlost.
Prema njima, i za one koji primijenjuju Judaizam,
proroci koji su se podvrgli Allahu,
vođe i znalci vrše pravdu,
sukladno Knjizi Božijoj
čije im je čuvanje bilo povjereno
i kojoj oni bijahu svjedocima.
Ne bojte se ljudi;
bojte se mene!
Ne prodajite mojih znakova po niskoj cijeni.
Nevjernici su oni koji ne sude ljudima
prema onome što je Allah otkrio.
 • 45::Mi smo njima propisali, u Tevratu:
život za život, oko za oko, nos za nos,
uho za uho, zub za zub.
Ozlijede padaju pod zakon odmazde;
ali onaj koji velikodušno napusti svoje pravo
dobiće oprost od svojih grijehova.
Nevjernici su oni koji ne sude ljudima
prema onome što je Allah otkrio.
 • 46::Mi smo poslali, slijedom drugih Poslanika,
Isa a.s. a, sina Maryamin og,
da bi potvrdio ono što je bilo prije njega, Tevrat.
Mi smo njemu dali Indžil
gdje se nalaze Usmjerenje i Svjetlost,
da potvrdi ono što je bilo prije njega u Tevratu:
Usmjerenje i Upozorenje
namijenjeno onima koji se boje Allaha.
 • 47::Neka ' ljudi Indžila sude ljudima
prema onome što je Allah otkrio.
Izopačeni su oni koji ne sude ljudima
prema onome što je Allah otkrio.
 • 48::Mi smo tebi otkrili Knjigu i Istinu,
da bi potvrdili ono što je od Knjige postojalo, prije nje,
čuvajući ju od svakog iskrivljavanja.
Sudi između tih ljudi prema onome što je Allah otkrio;
ne usklađuj se sa njihovim željama
ne okrećući se od onoga što si ti primio od Istine.
Mi smo dali, svakom između njih,
jedno pravilo i jedan Zakon.
Da je Allah htio
on bi od vas načinio jednu zajednicu.
Ali on vas je htio iskušati
po darovima koje vam je učinio.
Nastojte nadići jedni druge
u dobrim djelima.
Vaš povratak, vama svima, obaviće se prema Allahu  ;
on će vam objasniti, tada, u pogledu vaših razlika.
 • 49::Sudi između tih ljudi prema onome što je Allah otkrio;
ne usklađuj se sa njihovim željama;
pazi da ne pokušaju odstraniti od tebe
jedan dio onoga što ti je Allah otkrio.
Ako se odvrate,
znaj da će Allah njih udariti
za stanovite od njihovih grijehova.
– Jedan veliki broj ljudi je izopačen –
 • 50::Traže li oni sud neznanja?
::Ko je dakle bolji sudac od Allaha
prema jednom narodu koji čvrsto vjeruje?
 • 51::O vi koji vjerujete!
Ne uzimajte za prijatelje Židove i Kršćane;
oni su prijatelji jedni drugima.
Onaj koji, između vas, njih uzme za prijatelje,
pripada njima.
– Allah ne usmjerava nepravednog naroda –
 • 52::Ti vidiš one čija su srca bolesna
kako jure k njima, govoreći:
« Mi se bojimo da nas udarac sudbine ne stigne. »
Allah će možda dati uspjeh
ili zapovijed koja zrači iz njega?
Oni će tada zažaliti svoje skrivene misli.
 • 53::Vjerujući govore:
« Jesu li to dakle oni
koji kunu se Allahom, u svojim svečanim prisegama,
koji su bili sa vama? »
Njihova su djela isprazna;
oni gube sve.
 • 54::O vi koji vjerujete!
Neka o između vas odbacuje svoju vjeroispovijest...
Allah će ljude uskoro dovesti;
on će njih voljeti, a oni će također voljeti njega.
Oni će biti ponizni spram vjerujućih;
ponosni spram nevjernika.
Oni će se boriti na Allahovom putu;
oni se neće bojati sramoćenja onog koji osramoćuje.
Ovo je milost Allahova:
on ju daje kome on hoće.
– Allah je nazočan posvuda i on zna –
 • 55::Vi nemate Gospodara
izvan Allaha i njegovog Poslanika,
i onih koji vjeruju:
oni koji obavljaju molitvu,
oni koji dijele milostinju
klanjajući se ponizno.
 • 56::Oni koji uzimaju za Gospodare:
Allaha, njegovog Poslanika i vjerujuće:
evo onih koji čine Allahovu stranku
i koji će biti pobjednici!
 • 57::O vi koji vjerujete!
Ne uzimajte za prijatelje
one koji razmatraju vašu vjeroispovijest
kao predmet izrugivanja i igre
među onima kojima je Knjiga bila dana prije vas,
i među bezbožnima.
Bojte se Allaha!
Ako ste vjerujući!
 • 58::Oni smatraju vaš poziv na molitvu
kao predmet ismijavanja i igre.
To je tako
jer su to ljudi koji ne razumiju.
 • 59::Reci:
« O ljudi Knjige!
Za što vi nas optužujete?
Ako ne zato što vjerujemo u Allaha,
u ono što nam je sišlo
i ono što je sišlo prije?
Većina među vama je izopačena! »
 • 60::Reci:
« Hoću li vam najaviti
da će nagrada, kod Allaha, biti gora od ovoga? »
Allah je pretvorio u majmune i svinje
one koje je prokleo;
one protiv kojih se rasrdio
i onih koji su obožavali Tagute.
Evo onih koji se nalaze u najgoroj prilici:
oni su najdublje zabludjeli sa pravog puta.
 • 61::Kad dolaze k vama, oni govore:
« Mi vjerujemo! »
Ali oni dolaze sa nevjerovanjem
i odlaze sa njim.
– Allah savršeno poznaje ono što oni skrivaju –
 • 62::Ti vidiš jedan veliki broj među njima
kako jure prema grijehu i nepravdi,
i trošenju nedopuštenih dobitaka.
Neka su, dakle, njihova djela gnusna!
 • 63::Zašto njihovi učitelji i njihovi znalci
njima ne zabrane
griješiti u riječima
i trošiti nedopuštene dobitke?
Neka su, dakle, njihova djela gnusna!
 • 64::Židovi govore:
« Ruka je Allahova zatvorena! »
Neka njihove vlastite ruke budu zatvorene
i Neka budu prokleti zbog svojih riječi.
Naprotiv!
RukeAllahovo su širom otvorene
a Allah dodjeljuje svoje darove kako on to hoće.
Ono što je sišlo k tebi, zračeći iz tvog Gospodara,
sigurno narasta, kod mnogo njih,
pobuna i nevjernost.
Mi smo podigli, među njima,
neprijateljstvo i mržnju,
sve do Dana Oživljavanja.
Svaki put kad zapale jednu vatru za rat,
Allah nju ugasi.
Oni se trude pokvariti zemlju.
Allah ne voli kvaritelje.
 • 65::Da, da ljudi Knjige vjeruju i boje se Allaha,
mi bismo izbrisali njihova loša djela;
mi bismo ih uveli u Vrtove Slasti.
 • 66::Da su se držali Petoknjižja, Evanđelja
i onog što im je bilo otkriveno po Gospodaru,
oni bi sigurno uživali
dobra nebeska i ona zemaljska.
Postoje, među njima, umjereni ljudi,
ali većina među njima čini zlo.
 • 67::O Poslaniče!
Obznani ono što ti je bilo otkriveno po tvom Gospodaru.
Ako ti to ne učiniš,
ti ne ćeš obznaniti njegove poruke.
Allah će tebe zaštititi od ljudi;
Allah ne usmjerava nepravednog naroda.
 • 68::Reci:
« O ljudi Knjige!
Vi se ne oslanjate ni o što,
ukoliko se ne držite Tevrata, Indžila
i onog što vam je bilo otkriveno po vašem Gospodaru. »
Ali ono što ti je bilo otkriveno po tvom Gospodaru,
povećava pobunu i nevjerovanje
mnogih među njima.
Ne rastužuj se u pogledu nevjernika.
 • 69::Oni koji vjeruju:
Židovi, Sabejci i Krščani,
– svaki koji vjeruje u Allaha i u Posljednji Dan i čini dobro –
neće iskusiti više nikakvog straha
i neće biti rastuženi.
 • 70::Mi smo zaključili savez sa sinovima Izrailovim
i mi smo im slali proroke.
Ali svaki put kad je jedan Poslanik njima predstavio
suprotstavljajući se njihovim žudnjama,
oni su optužili za laž više Poslanika
a druge su ubili.
 • 71::Oni su vjerovali da to neće proizvesti nikakve štete,
ali su oni postali slijepi i gluhi.
Allah se zatim vratio k njima;
potom mnogi među njima
nanovo su postali slijepi i gluhi.
– Allah savršeno vidi što oni čine –
 • 72::Da, oni koji kažu:
« Allah je Mesija, sin Maryamin,  »
bezbožni su.
Jer Mesija je rekao:
« O sinovi Izrailovi!
Obožavajte Allaha, mog Gospodara i svog Gospodara. »
Allah zabranjuje Džennet
onome Ko dodaje sudrugove Allahu .
Njegovo boravište biće Vatra.
Ne postoji branitelj za nepravedne.
 • 73::Da, oni koji vele:
« Allah je, uistinu, treći od trojstva »
bezbožni su.
Nema Allaha osim Allaha jedinoga.
Ako ne zaniječu ono što govore,
jedna će strašna kazna dostići
one među njima koji su nevjerni.
 • 74::Neće li se oni vratiti k Allahu  ?
Neće li oni njemu iskati oprost?
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 75::Mesija, sin Maryamin, samo je jedan prorok;
proroci su prije njega prošli.
Njegova majka je bila savršeno pravedna.
Oboje se hraniše jelima.
Vidi kako mi njima tumačimo Znakove.
Vidi, potom, kako se oni okrenuše.
 • 76::Reci:
« Obožavate li vi, pokraj Allaha,
ono što vam ne može škoditi,
niti vam biti korisno? »
– Allah, on, jest onaj koji čuje i koji zna sve –
 • 77::Reci:
« O narode Knjige!
Ne odstranjujte se od Istine
u svojoj vjeroispovijesti.
Ne prilagođavajte se ljudskim žudnjama
koji su ranije zabludjeli
i koji su zaveli mnogo drugih
s pravog puta. »
 • 78::Oni koji, među sinovima Izrailovim, bili su nevjerni,
bili su prokleti ustima Davidovim
i Ise a.s. im, sina Marijninog;
jer su bili pobunjenici,
jer su bili prijestupnici.
 • 79::Oni nisu uzajamno zabranjivali
sramna djela koja su činili.
– Kako njihova djela bijahu gnusna! »
 • 80::Ti ćeš vidjeti jedan veliki broj među njima
kako se pridružuju sa bezbožnima.
Zlo koje su oni počinili zloćudno je,
pa se Allah rasgnjevio protiv njih:
oni će kao besmrtnici boraviti u kažnjavanju.
 • 81::Da su vjerovali u Allaha, u Poslanika
i u ono što je Allah ovome otkrio,
oni ne bi uzimali nevjernike za prijatelje.
– Mnogi među njima izopačeni su –
 • 82::Ti ćeš ustanoviti
kako su najneprijateljskiji ljudi vjerujućima::
Židovi i mnogobošci.
Ti ćeš ustanoviti
kako ljudi najbliskiji vjerujućima
po prijateljstvu
jesu oni koji govore:
« Da, mi smo Kršćani! »
jer se među njima nađe
svećenika i monaha
koji se ne napuhuju od oholosti.
 • 83::Ti vidiš kako se njihove oči oblijevaju suzama
kad slušaju ono što je bilo otkriveno Poslaniku,
zbog Istine koju su oni prepoznali u njemu.
Oni govore:
« Gospodare naš!
Mi vjerujemo!
Upiši nas dakle među svjedoke!
 • 84::Zašto mi ne bismo vjerovali u Allaha
i u Istinu koja nam je došla?
Zašto mi ne bismo željeli
da nas naš Gospodar uvede
u društvo pravednih? »::
 • 85::Allah će njima dodijeliti,
u naknadu za njihova potvrđivanja,
Vrtove gdje teku potoci.
Oni će u njima boraviti kao besmrtnici:
takva je naknada onima koji čine dobro.
 • 86::Što se tiče onih koji ne budu vjerovali,
onih koji budu držali naše Znakove za laži:
evo onih koji će biti gosti Pećnice.
 • 87::O vi koji vjerujete!
Ne proglašavajte nedopuštenima
izvrsna jela koja vam je Allah dopustio.
Ne budite prijestupnici.
– Allah ne voli prijestupnike –
 • 88::Jedite ono što vam je Allah dodijelio kao dopušteno i dobro.
Bojte se Allaha, budući da vjerujete u njega!
 • 89::Allah vas neće kazniti
za prisege lakomisleno dane;
ali će vas on kazniti
za promišljeno izgovorene prisege.
Iskupljenje će tome biti
hraniti siromašne
– onim čime vi uobičajeno hranite svoju obitelj –
ili odjenuti ih,
ili osloboditi jednog roba.
Post od tri dana biće naložen
onome Ko ne bude imao sredstava
da se drukčije iskupi.
Takvo je iskupljenje za vaše prisege,
kad ste prisegli.
Ali, držite se svojih prisega,
jer Allah vam na taj način pokazuje svoje Znakove.
– Možda ćete vi biti zahvalni –
 • 90::O vi koji vjerujete!
Vino, kockarske igre, idoli
i strijelice za prorokovanje
jedan su užas i djelo Zloduhovo.
Izbjegavajte njih...
– Možda ćete biti sretni –
 • 91::Iblis hoće među vama izazvati neprijateljstvo i mržnju
pomoću vina i kockarskih igara.
On vas također hoće tako odvratiti
od sjećanja na Allaha i molitvu
–Ne ćete li se vi uzdržati ? –
 • 92::Pokoravajte se Allahu!
Pokoravajte se Poslaniku.
Pazite!
Ali ako se odvratite
znajte da samo našem Poslaniku pripada
prenijeti proročku poruku u svoj jasnosti.
 • 93::Hrana onih koji vjeruju i koji čine dobro
ne sadržava grijeha,
pod uvjetom da se oni boje Allaha,
da vjeruju i da čine dobro,
potom, da se boje Allaha i da vjeruju,
potom, da se boje Allaha i da čine dobro.
– Allah voli one koji čine dobro –
 • 94::O vi koji vjerujete!
Allah će vas iskušavati u pogledu divljači
koju su vaše ruke i vaša koplja pribavili.
Allah će tako poznati onoga koji ga se boji u tajnosti.
Jedna bolna kazna je pričuvana
onome Ko će potom biti prijestupnik.
 • 95::O vi koji vjerujete!
Ne ubijajte divljači
kad ste u stanju posvećenja.
Onaj između vas koji bi namjerno nju ubio,
poslaće u ponudu na Ćabu, kao naknadu,
jednu životinju iz svog stada, jednaku ubijenoj divljači,
prema odluci dvojice
poštenih ljudi između vas.
Jedna popravka jednako vrijedna sastojaće se još
u tome da se nahrani siromah i da se posti
da bi onaj koji je grešan
osjetio posljedice svog čina.
Allah oprašta ono što pripada prošlosti,
ali Allah će izvući zaključke o onome Ko ponavlja.
– Allah je moćan, on je Gospodar osvete –
 • 96::Morska divljač
i hrana koja se u njemu nalazi vama su dopušteni:
to je jedan užitak za vas i za putnike.
Zemaljska divljač vam je zabranjena
tako dugo dok se nalazite u stanju posvećenja.
–Bojte se Allaha prema kome ćete se okupiti –
 • 97::Allah je ustanovio Ćabu ;
– Svetu Kuću podignutu za ljude –
sveti mjesec, ponudu, girlande,
da biste vi znali da Allah poznaje
ono što je u nebesima i što je na zemlji
i da Allah poznaje svaku stvar.
 • 98::Znajte da je Allah strašan u svom kažnjavanju,
da je Allah također onaj koji oprašta
i koji je milosrdan.
 • 99::Poslaniku pripada samo to
da prenese poruku.
Allah poznaje
ono što vi pokazujete i ono što skrivate.
 • 100::» Ono što je loše nije slično onome što je izvrsno, «
čak i ako te obilje zla iznenađuje.
Vi, koji ste nadareni razumom,
bojte se Allaha
Možda ćete biti sretni!
 • 101::O vi koji vjerujete!
Ne postavljajte pitanja
o stvarima koje bi vam škodile,
ako vam budu izložene.
Ako vi postavite pitanja o n jima
u času kad je Kur’an otkriven,
oneće vam biti objašnjene.
– Allah će, tada, vama oprostiti.
Allah je milosrdan i pun milosti –
 • 102::Prije vas, ljudi su postavljali pitanja
Što se tiče kojih su oni potom postali nevjerni.
 • 103 Allah nije ustanovio
ni Bahiru, ni Saibu, Ni Vasilu, ni Hamu.
Nevjernici su smislili laži protiv Allaha.
Mnogi između njih ne razumiju ništa.
 • 104::Kad se njima kaže:
« Priđite onoime što je Allah otkrio Poslaniku,  »
oni odgovaraju:
« Primjer koji nalazimo kod naših otaca nama dostaje. »
A ako njihovi očevi ne znaju ništa?
I ako nisu bili usmjereni?
 • 105::O vi koji vjerujete!
Vi ste odgovorni sami za sebe.
Onaj koji je zabludio neće vam škoditi,
ako ste dobro usmjereni.
Vi ste svi određeni da se vratite k Allahu .
Allah će vam obznaniti ono što ste činili.
 • 106::O vi koji vjerujete!
Kad se smrt predstavi jednom od vas,
dvojica časnih ljudi, izabrani među vašima,
biće pozvani kao svjedoci u času oporuke,
– ili pak dva stranca, ako ste vi na putovanju
i kad vas nevolja smrti iznenadi –
vi ćete poslije molitve njih zadržati.


Ako niste sigurni u njih,
tražiće te da prisegnu Allahom  :
« Mi ne ćemo praviti novac od toga,
čak ni u korist bližnjega.
Mi ne ćemo sakriti svjedočenje Božije,
jer bismo mi, tada, bili u broju grešnika. »
 • 107::Ako se otkrije
da su ta dvojica svjedoka krivi za grijeh,
dva druga poštenija,
između onih kojima je krivda načinjena,
uzeće njihovo mjesto.
Obojica će zakleti se pred Allahom  :
« Da, naše će svjedočenje biti iskrenije
nego ono onih doje drugih.
Mi nismo prijestupnici,
jer mi, tada ne ćemo biti u broju nepravednih. »
 • 108::Tako će biti lakše dobiti
da ljudi učine jedno istinito svjedočenje
ili kad se oni boje da se ne vidi otk lontiti njihove prisege
nakon što bi bile izgovorene.
Bojte se Allaha i slušajte:
Allah ne umjerava izopačenih.
 • 109 Allah će reći, na Dan kad će on okupiti proroke:
« Što vam se odgovaralo? »
Oni će reći:
« Mi nemamo nikakva znanja.
Ti samo, usitinu, poznaješ savršeno
nepriopćive tajne. »
 • 110 Allah reče:
« O Isa a.s. e, sine Maryamin!
Sjeti se mojih dobročinstava spram tebe
i spram tvoje majke.
Ja sam tebe ojačao Duhom svetosti.
Od kolijevke, ti si govorio ljudima
kao jedan starac. »
Ja sam te poučio Knjizi, Mudrosti,
Tevratu i Indžilu.
Ti si stvorio, od zemlje, jedan ptičji oblik
– sa mojim dopuštenjem –
Ti si duhnuo u njega, i on jest: ptica
– sa mojim dopuštenjem –
Ja sam udaljio od tebe sinove Izrailove.
Kad si ti došao k njima sa neodbacivim dokazima,
oni između njih koji bijahu nevjerni, rekoše:
« Očigledno, to je samo čarobnjaštvo! »
 • 111::Ja sam otkrio Apostolima:
« Vjerujte u mene i u mog Poslanika.  »
Oni rekoše:
« Mi vjerujemo!
Potvrdi da mo mi podvrgnuti. »
 • 112::Apostoli rekoše:
« O Isa a.s. e, sine Maryamin!
Tvoj Gospodar može li, sa neba,
spustiti k nama jedan posluženi Stol? »
On reče:
« Bojte se Allaha, ako ste vjerujući! »
 • 113::Oni rekoše:
« Mi bismo htjeli sa njega jesti
i da naša srca budu umirena;
mi bismo htjeli biti sigurni da si nam ti rekao istinu,
i nalaziti se među svjedocima. »
 • 114::Isa a.s., sin Maryamin, reče:
« O Bože, naš Gospodaru!
S neba, spusti na nas posluženi Stol! »
To će za nas biti jedan blagdan,
– za prvog i za zadnjeg među nama –
i jedan Znak koji je došao od tebe.
Obskrbi nas stvarima potrebnim za život;
ti si najbolji od svih djelitelja svih dobara. »
 • 115::Allah reče:
« Ja, uistinu, spustiću vam,
i ja, uistinu, kazniću kaznom
kakvom još nikog nisam kaznio nikoga u svemiru
onoga između vas koji bi ostao nevjernikom poslije toga. »
 • 116::Allah reče:
« O Isa a.s. e, sine Maryamin!
Jesi li ti taj koji je rekao ljudima:
« Uzmite, mene i moju majku, za dva božanstva,
poslije Allaha? »
Isa a.s. reče:
« Slava tebi!
Ne pripada meni izjaviti
ono što ja nemam prava reći.
Ti bi to znao, da sam ja to rekao.
Ti znaš ono što je u meni,
a ja ne znam ono što je u tebi.
Ti, uistinu, to poznaješ savršeno
nepriopćive tajne.
 • 117::Ja njima nisam rekao
drugo do ono što si mi ti naložio da kažem:
" Obožavajte Gospodara ;
mog Gospodara i svog Gospodara! "
Ja sam bio protiv njih svjedok,
tako dugo koliko sam ostao sa njima,
a kad si me ti pozvao k sebi,
ti si taj koji njih promatra,
jer ti si svjedokom svakoj stvari.
 • 118::Ako ih kazniš...
Oni su uistinu tvoje sluge.
Ako im oprostiš...
Ti si, uistinu, Moćni, Pravedni. »
 • 119 Allah reče:
« Evo Dana
kad će iskrenost pravednih njima biti korisna:
oni će boraviti, zauvijek besmrtni,
u sred Vrtova gdje teku potoci. »
Allah je zadovoljan sa njima;
oni su zadovoljni sa Allahom  :
Evo bezgranične sreće!
 • 120::Kraljevstvo nebesa i zemlje
i onoga što oni sadržavaju
pripada Allahu .
Allah je nadmoćan nad svakom stvari.S u r a VIS t a d a[uredi]

U ime Allaha:

 onog koji čini milosrđe,
 Milosrdnog. • 1::Slava Allahu koji je stvorio nebesa i zemlju
i koji je uspostavio tmine i svjetlost!
Ali oni koji ne vjeruju u svog Gospodara
njemu dodaju jednake.
 • 2::On je taj koji vas je stvorio od gline,
potom je odredio jedan rok svakom od vas,
jedan rok određen po njemu.
Ali vi ostajete u sumnji.
 • 3::On je Allah u nebesima i nazemlji.
On poznaje ono što vi skrivate i ono što obznanjujete;
on poznaje vaša djela.
 • 4::Ni jedan Znak između Znakova njihovog Gospodara
ne dolazi im
a da se oni ne odvrate od njega.
 • 5::Kad Istina dođe k njima,
oni ju proglašavaju za laž;
oni će uskoro imati novosti
o onome čemu su se sprdali.
 • 6::Ne vide li oni
koliko smo mi naraštaja uništili prije njih?
Mi smo njih ipak postavili na zemlju
postojanije nego što smo učinili za vas.
Mi smo njima sa neba poslali jednu obilnu kišu;
stvorili smo rijeke koje teku ispod njihovih nogu
potom, uništili smo ih zbog njihovih grijehova
i dali smo da se rode drugi naraštaji poslije njih.
 • 7::Čak i da smo spustili na tebe
Knjigu napisanu na pergamentu
i da su ju oni dodirnuli svojim rukama,
nevjernici bi rekli:
« To je očigledno samo jedna mađija!»
 • 8::Oni govore:
« Zašto nije jedan Melek sišao k njemu? »
Da smo mi spustili jednog Anđela,
njihova bi sudbina bila uređena bez odlaganja.
 • 9::Da smo mi od njega načinili Anđela,
mi bismo njemu dasli ljudsko obličje;
mi bismo njega odjenuli onako kako se ljudi odijevaju.
 • 10::Sprdali su se sa prorocima koji su došli prije tebe:
ali sprdači su spopadnuti sa svih strana
onim čak čemu su se podsmijavali.
 • 11::Reci:
« Prođite zemljom:
vidite koji je bio svršetak klevetnicima. »
 • 12::Reci:
« Kome pripada
ono što je u nebesima i na zemlji? »
Reci:
« Allahu!  »
Allah je samom sebi propisao milosrđe.
On će vas sigurno sakupiti
na Dan Oživljavanja;
Niko ne može sumnjati u dolazak tog Dana;
nevjernici su oni koji gube sami sebe.
 • 13::Njemu pripada ono
ono što postoji u noći i danu.
On je onaj koji čuje i koji zna.
 • 14::Reci:
« Hoću li ja uzeti za Gospodara Neka og drugog osim Allaha,
Stvoritelja nebesa i zemlje;
dok on hrani bića
a on sam nema potrebe da ga se hrani? »
Reci:
« Da, ja sam primio zapovijed
da budem prvi koji će se podvrgnuti.
Ne budite u broju mnogobožaca. »
 • 15::Da, ja se bojim, da ako ne slušam svog Gospodara,
kazne strašnog Dana. »
 • 16::Allah čini milosrđe
onome Ko je pošteđen tog Dana:
to je očigledna sreća.
 • 17::Ako te Allah udari nesrećom,
ništa, osim njega, ne ćete od nje osloboditi;
ali ako ti odobri sreću,
znaj da je on nadmoćan nad svakom stvari.
 • 18::On je apsolutni Gospodar svojih slugu;
on je Mudar, on je savršeno obaviješten.
 • 19::Reci:
« Koji sigurniji dokaz
moglo bi se donijeti kao svjedočenje? »
Reci:
« Allah je svjedokom između vas i mene.
Ovaj Kur’an je meni otkriven da vas upozoravam,
vas i one kojima je došao.
Da li ćete vi, uistinu, svjedočiti
da postoji jedno drugo božanstvo sa Allahom  ? »
Reci:
« Ja ne ću svjedočiti! »
Reci:
« On je, uistinu, jedinstven Allah,
a ja, poričem ono što vi njemu pridružujete. »
 • 20::Oni kojima smo mi dali Knjigu poznaju Poslanika,
kao što poznaju svoju vlastitu djecu.
Nevjernici su oni koji gube sami sebe.
 • 21 Ko je nepravedniji
od onoga koji kuje laži protiv Allaha,
ili onoga koji njegove Znakove proglašava za laži?
Neće biti sreće za nepravedne:
 • 22::mi ćemo njih sve sakupiti, jednog dana,
potom ćemo reći mnogobošcima:
« Gdje su dakle oni koje vi smatrate
kao sudrugove Božije?»
 • 23::U svojoj zabludi oni će moći samo reći:
« Našeg nam Allaha, našeg Gospodara!
Mi nismo bili mnogobošci! »
 • 24::Vidi kako oni lažu na svoju vlastitu štetu:
njihove izmišljotine su nestale daleko od njih!
 • 25::Stanoviti među njima slušaće te,
ali mi smo stavili debelu zavjesu na njihova srca;
mi smo njihove uši učinili oteščalim
da ne bi razumjeli.
Kad bi vidjeli sve Znakove, oni ne bi u njih vjerovali.
Nevjernici govore
čak i kad dolaze raspravljati sa tobom:
« To su samo priče
ispričane od Pajeta. »
 • 26::Oni otud odstranjuju druge i udaljuju se,
ali oni ne čine drugo do što gube sami sebe
a da o tome oni nemaju svijesti.
 • 27::Kad bi ti njih vidio!...
Oni će reći,
kad se budu stojali uspravno pred Vatrom:
« Šteta!
Kad bismo se mogli vratiti na zemlju
da više ne proglašavamo za laži
Znakove našeg Gospodara
i naši se u broju vjerujućih! »
 • 28::Oni će govoriti tako
jer će se njima jasno pokazati
ono što su oni ranije skrivali.
Ali kad bi oni bili vraćeni na zemlju,
oni bi se vratili k onome što im je bilo zabranjeno.
To su lažljivci!
 • 29::Oni kažu:
« Postoji samo naš ovosvjetski život;
mi nećemo uskrsnuti! »
 • 30::Kad bi ti njih vidio!...
Njima će Gospodar reći,
kad budu stojali pred njim:
« Nije li ovo Istina? »
Oni će odgovoriti:
« Da, našeg nam Gospodara! »
On će reći:
« Okusite dakle kaznu,
po cijeni svoje nevjernosti! »
 • 31::Oni koji drže za laž susret sa Allahom izgubljeni su.
Oni će reći,
kad Čas dođe iznenadno na njih:
« Nesretni mi!
Koje li žalosti što nismo posvetili pažnju tome! »
Oni će na svojim leđima nositi svoje terete.
Njihov teret ne bijaše li ogavan?
 • 32::Život na ovom svijetu samo je igra i rasonoda.
Boravak ubudućem životu sigurno je bolji
za one koji se boje Allaha.
Ne razumijete li vi?
 • 33::Da, mi znamo da te njihove riječi žaloste.
Oni te neće uvjeriti u laž,
jer nepravedni niječu Znakove Božije.
 • 34::Proroci koji su došli prije tebe
bili su držani za lašce.
Oni su strpljivo podnosili
optužbe da su lašci
i proganjanja
sve do časa kad smo mi njih spasili.
Niko ne može promijeniti riječi Božije.
Jedan dio povijesti proročkih
sigurno ti je stigao.
 • 35::Udaljavanje nevjernika te pritišće:
kad bi mogao, ti bi poželio
iskopati rupu u zemlji
ili načiniti ljestve do neba
da bi im donio jedan Znak.
Da je Allah to htio,
on bi njih sakupio,
i izveo na pravi put.
– Ne budi u broju neznalica –
 • 36::Samo, oni koji čuju, odgovaraju:
Što se tiče mrtvih:
« Allah će njih uskrsnuti,
potom će se oni vratiti k njemu.
 • 37::Oni kažu:
« Zašto jedan Znak njegovog Gospodara
nije sišao k njemu? »
Reci:
« Da, Allah ima moće spustiti znak njemu, »
ali većina među njima ne zna ništa.
 • 38::Nema zvijeri na zemlji,
nema ptica koje lete pomoću krila svojih
a da ne čine, poput vas, zajednicu.
– Mi nismo ništa zanemarili u Knjizi –
Oni će potom biti sakupljeni pred svojim Gospodarom.
 • 39::Oni koji drže naše Znakove za laži
gluhi su, nijemi i uronjeni u tminama.
Allah zabludi koga hoće;
on stavlja koga hoće na pravi put.
 • 40::Reci:
« Što vam se čini?
Da vas kazna Allahova stigne
ili da Čas dođe na vas,
da li biste vi zazvali Neka og drugog osim Allaha,
ako ste vjerodostojni? »
 • 41::Ne!...
On je taj koga biste vi zazivali:
on bi odagnao, da hoće,
ono od čega ste vi tražili od njega da budete oslobođeni
i vi biste zaboravili ono što ste mu pridruživali.
 • 42::Mi smo poslali, prije tebe,
Poslanike zajednicama,
potom smo mi njih udarili
nevoljama i nesrećom.
– Možda će se one poniziti? –
 • 43::Kad bi se samo one ponizile
kad ih naša strogost dosegne!
Ali njihova srca su se ukrutila
i Zloduh njima predstavio njihove vlastite postupke
u lijepom i varavom prividu.
 • 44::Kad ti ljudi bili zaboravili
ono na što su bili opomenuti,
mi smo im otvorili vrata svake stvari;
ali nakon što su užili dobra koja smo bili dodijelili,
mi smo njih iznenadno odnijeli
i oni se nađoše u očaju.
 • 45::Sve što je ostalo od tog nepravednog naroda
bi tada isključeno.
Slava Allahu,
Gospodaru svjetova!
 • 46::Reci:
« Što vam se čini?
Da vam je Allah oduzeo sluh i vid;
da je stavio pečat na vaše srce,
koje božanstvo, osim Allaha, vama bi njih vratilo? »
Vidi kako mi upotrebljavamo Znakove
i kako, potom, oni se odvraćaju!
 • 47::Reci:
« Što vam se čini?
Da vam dođe kazna Allahova
iznenadno ili u pol bijela dana,
Ko bi bio uništen,
ako to nije taj nepravedni narod? »
 • 48::Mi smo poslali proroke
samo kao najavitelje dobre vijesti
i kao upozoritelje.
Oni koji povjeruju i koji se poprave
neće više osjetiti nikakvog straha,
oni neće biti ožalošćeni.
 • 49::Kazna će dosegnuti one koji sa našim Znakovima
postupaju kao sa lažima,
zbog njihove izopačenosti.
 • 50::Reci:
« Ja vama ne kažem »:
" Ja posjedujem blaga Allahova ",
– jer ja ne poznajem nepriopćivu tajnu –
Ja vama ne kažem:
" Ja sam melek "
- jer ja samo slijedim ono što mi je bilo otkriveno –
Reci:
" Slijepac da li je sličan onome Ko vidi?
Ne razmišljate li vi? "
 • 51::Upozori one koji se boje
da će biti okupljeni pred svojim Gospodarom,
da neće naći, pokraj njega,
ni zaštitnika, ni zagovornika.
Možda će se bojati Allaha?
 • 52::Ne odbij one
koji se mole i ujutro i navečer svojem Gospodaru
i koji traže Lice njegovo.::
Oni tebi nemaju bilo što objašnjavati
a ti nemaš njima bilo što objašnjavati.
Ako ih odbiješ,
bićeš tada u broju nepravednih.
 • 53::Mi smo njih iskušali jedne putem drugih
da kažu:
« Jesu li to oni između nas
koje je Allah obasuo dobročinstvima? »
– Ne poznaje li Allah
one koji su zahvalni? –
 • 54::Kad oni kjoji vjeruju u naše Znakove dođu k tebi,
reci im:
« Budite spašeni!
Vaš je Gospodar samom sebi propisao milosrđe. »
Neka onaj između vas koji počini zlo iz neznanja
i koji, zati, pokaje se i popravi
zna da je Allah onaj koji oprašta
i koji je milosrdan.
 • 55::Evo kako m i objašnjavamo Znakove
da bi put krivaca bio jasno poznat.
 • 56::Reci:
« Zabranjeno mi je obožavati
one koje vi zazivate osim Allaha. »
Reci:
« Ja se neću prispodobiti vašim žudnjama,
inače bih zabludio
i ne bih više bio u broju onih koji su usmjereni. »
 • 57::Reci:
« Da, ja se držim jednog nesumnjivog
dokaza mojeg Gospodara
a vi ga držite za laž.
Ono što vi gorljivo tražite
ne ovisi od mene.
Da, suđenje pripada samo Allahu .
On će obznaniti Istinu;
on je najbolji od sudaca. »
 • 58::Reci:
« Kad bih ja posjedovao
ono što vi tražite sa gorljivošću,
stvar bi bila uređena između vas i mene. »
Allah poznaje nepravedne;
 • 59::on poznaje ključeve tajne
koju samo on savršeno poznaje.
On poznaje ono što je na zemlji i u moru.
Ni jedan list ne padne a da on to ne zna.
Nema ni jednog zrna u tami zemlje,
niti što zeleno ili sasušeno
što ne bi bilo izrijekom spomenuto u Knjizi.
 • 60::On je taj koji vas doziva tokom noći.
On zna što vi izvršavate danju.
On će vas potom uskrsnuti, tokom Dana,
da bi određeno vrijeme bilo ispunjeno.
Potom, vi ćete se vratiti k njemu
a on će vam pokazati što ste činili.
 • 61::On je neograničeni Gospodar svojim slugama.
On šalje k vama one koji biljeđe vaša djela.
Tako kad dođe čas smrti jednom od vas,
naši poslanici će ga smjesta obavijestiti,
jer oni nisu nemarni.
 • 62::Ljudi će potom biti odvedeni k Allahu,
svojem Gospodaru, Istini.
Ne pripada li suđenje njemu?
On je vrlo hitar u sređivanju računa.
 • 63::Reci:
« Koga ćete vi dakle zazivati
ponizno i tajno
koji bi bio sposoban osloboditi vas
tmina zemaljskih i morskih?
"Ako uistinu, on nas oslobodi toga,
mi ćemo biti u broju
onih koji su zahvalni". »
 • 64::Reci.
« Allah vas oslobađa svega toga i svake žalosti,
a vi njemu potom dodajete sudrugove?»
 • 65::Reci:
« On ima moć izazvati protiv vas
kaznu odozgo, ili ispod vaših nogu
ili vas baciti u mnoštvo sekti
da bi stanoviti između vas
okusili žestinu drugih. »
Vidi kako mi koristimo Znakove.
Možda će oni razumjeti!
 • 66::Tvoj je narod ovo proglasio lažju,
dok to bijaše Istina.
Reci:
« Ja nisam vaš zaštitnik.
 • 6*7::Svaka je novost najavljena u svoje vrijeme;
vi ćete to uskoro znati. »
 • 68::Kad ti vidiš ljude
uronjene u raspravu o našim Znakovima,
odstrani se od njih
sve do časa kad budu raspravljali o drugoj stvari.
Zloduh će sigurno učiniti da zaboraviš ovu zapovijed;
ali kad se nje ponovo budeš sjetio,
ne sjedi u društvu nepravednih.
 • 69::Ne pripada onima koji se boje Allaha
da se raspituju o njihovim djelima,
već samo da im kažu za Opomenu.
– Možda će se oni bojati Allaha –
 • 70::Okreni se od onih koji svoju vjeroispovijest smatraju
za igru i rasonodu.
Život na ovom svijetu njih je obmanuo.
Podsjeti ih na sve to
iz straha da ne budu povučeni u gubitak
zbog svojih djela.
Nema za njih, izvan Allaha,
ni Gospodara, ni posrednika
i, koju god naknadu da ponude,
ona neće biti prihvaćena.
Evo onih koji su izgubljeni zbog svojih djela:
vrelo piće
i bolna kazna njima su namijenjeni,
po cijeni njihove nevjernosti.
 • 71::Reci:
«Hoćete li vi zazivati, izvan Allaha,
ono što vam ne može biti korisno, niti vam škoditi?
Hoćemo li mi odustati
nakon što nas Allah bude usmjerio,
kao oni koje je zloduh zaludio,
i kao oni što su zalutali na zemlji? »
Drugovi ga pozivaju na pravi put:
« Dođi sa nama! »
Reci:
« Da, put Allahovi je pravi put.
nama je naloženo
da se podvrgnemo Gospodaru svijetova. »
 • 72::Obavljajte molitvu!
Bojte se Allaha!
On je onaj pred kojim ćete se sakupiti.
 • 73::On je taj koji je, u svoj istini, stvorio nebesa i zemlju.
Na dan kad on kaže: « Budi! »
Ono jest.
Njegova riječ je Istina.
Kraljevstvo će pripadati njemu
na Da kad bude zasvirala trublja.
On poznaje ono što je skrivenio i ono što je vidljivo.
On je mudar; on je savršeno obaviješten.
 • 74::Ibrahim veli svom bratu Azaru:
« Hoćeš li ti uzeti idole za božanstva?
Ja te vidim, tebe i tvoj narod,
u jednoj očiglednoj zabludi. »
 • 75::Tako smo mi Ibrahimu pokazali
kraljevstvo nebesa i zemlje
da bi on bio u broju
onih koji čvrsto vjeruju.
 • 76::Kad ga noć obavi
on vidje jednu zvijezdu i reče.
« Evo mog Gospodara! »
Ali on reče, kad ona nestade:
« Ja ne volim one koji nestaju. »
 • 77::Kad vidje mjesec koji je izlazio, on reče:
« Evo mog Gospodara! »
Ali on kaza, kad mjesec nestade:
« Ako me moj Gospodar ne usmjeri,
ja ću biti u broju zabludjelih. »
 • 78::Kad vidje sunce izlaziti, on reče:
« Evo mog Gospodara!
To je najveće!»
Ali on reče, kad ono nestade:
« O moj narode!
Ja poričem ono što vi pridružujete Allahu .
 • 79::Ja okrećem svoje lice, kao pravi vjernik,
prema onome Ko je stvorio nebesa i zemlju.
Ja nisam u broju mnogobožaca. »
 • 80::Njegov narod se prepiraše sa njim;
on tad reče:
« Vi se prepirete sa mnom u pogledu Allaha,
a me on usmjerio?
Ja se ne bojim ničega što dolazi od onoga
što mu vi pridružujete,
osim onoga što dopušta moj Gospodar.
Znanje mog Gospodara obuhvaća svaku stvar.
Ne rasmišljate li vi?
 • 81::Kako bih se ja bojao onoga što mu vi pridružujete,
kad se vi ne bojite pridružiti Allahu
ono čemu on nije povjerio nikakvu moć nad vama?
Koji je od dvaju dijelova sigurniji?
Ako bi vi rasmjeli!... »
 • 82::Oni koji vjeruju
i oni koji ne zaogrću svoju vjeru nemarnošću,
nalaze se u sigurnosti,
jer su dobro usmjereni.
 • 83::Takav je odlučni dokaz
koji smo mi dali Ibrahimu,
protiv njegovog naroda.
Mi uzdičeno na položaj koga mi hoćemo.
Tvoj je Gospodar pravedan;
on je onaj koji zna.
 • 84::Mi smo njemu dali Izaka i Jakuba
– njih smo obojicu usmjerili –
predhodno mi smo usmjerili Nuh a,
i, među potomcima:
Davida, Sulejmana, Ejjuba, Jusufa, Musu, Haruna,
– tako mi nagrađujemo one koji čine dobro –
 • 85::Zekrijaha, Jahiju, Isa a.s. a, Elija
– oni bijahu u broju pravednika –
 • 86::Ismaela, Elizea, Junuza i Luta .
Mi smo svakog od njih pretpostavili svijetu
 • 87::kao i više njihovih pajeta,
njihovih potomaka i njihove braće.
Mi smo njih izabrali
i vodili pravim putem.
 • 88::Evo Smjera Allahovog.
On usmjerava onog koga on hoće između svojih slugu.
Da su bili mnogobošci,
njihova im djela ne bi bila od koristi.
 • 89::Evo onih kojima smo mi dali
Knjigu, Mudrost i proricanje.
Ako drugi u to ne vjeruju;
mi smo to povjerili u pohranu
ljudima koji nisu nevjernici.
 • 90::Evo onih koje je Allah usmjerio.
Usmjeravaj sebe prema njihovom smjeru.
Reci:
« Ja od vas za ovo ne tražim nikakvu plaću:
ovo je jedno Podsjećanje upućeno svijetu. »
 • 91::Oni Allaha ne cijene u njegovoj pravoj mjeri
kad vele:
« Allah nikad nije spustio jednom smrtniku! »
Reci:
« Ko je dakle otkrio Knjigu sa kojom je došao Musa?
– to je Svjetlost i Usmjerenje za ljude –
Vi to zapisujete na pergamenu da bi pokazali,
ali vi ne poznajete veliki dio njenog sadržaja;
a sada vi poznajete
ono što ni vi sami ni vaši pAjeti nisu poznavali. »
Reci: « To je Allah!  »
i potom ih pusti da se zabavljaju i raspravljaju.
 • 92::Ovo je Knjiga koju smo mi otkrili:
jedna blagoslovljena knjiga, koja potvrđuje ono što je bilo prije nje,
da bi ti upozorio Majku gradova
i one koji se nalaze u okolici.
Oni koji vjeruju u budući život
vjeruju također u Knjigu
i oni su marljivi u svojim molitvama.
 • 93 Ko je nepravedniji
od onoga koji smišlja laž protiv Allaha;
ili onoga koji veli:ž
« Ja sam primio otk rovenje, »
dok njemu ništa nije bilo otkriven o?
Ili onaj koji veli:
« Ja ću spustiti nešto slično
onome što je Allah spustio! »
Da ti vidiš nepravedne
kad budu u ponoru smrti,
i kad Meleci, pruženih ruku, budu rekli:
« Otresite sami sebe,
danas ćete biti nagrađeni
kaznom poniženja,
zato što ste rekli, o Allahu, suprotnost istini,
i jer ste se, iz oholosti, okrenuli od njegovih Znakova. »
 • 94::Evo vas pristiglih k nama, samih,
kao što smo vas po prvi put stvorili.
Vi ste napustili
ono što vam bijasmo dodijelili.
Mi ne vidimo vaše zagovornike uz vas,
one koje ste smatrali kao svoje sudrugove.
Oni koje ste držali takvima raskinuli su sa vama;
oni su nestali daleko od vas.
 • 95::Allah rascijepljuje zrno i jezgro.
On izvodi živog iz mrtvog;
i on izvodi mrtvog iz živog.
Takav je Allah .
Zašto se vi okrećete od njega.
 • 96::On Rascijepljuje nebo zorom.
On je od noći načinio odmor;
od sunca i mjeseca mjeru vremena.
– Evo odluke Moćnoga, onog koji zna! –
 • 97::On je taj koji je, za vas, ustanovio zvijezde
da bi se vi upravljali prema njima
u tminama zemlje i mora.
– Mi izlažemo Znakove ljudima koji znaju –
 • 98::On je taj koji je učinio da se porodite iz jedinstvene osobe
– posuda i polog –
– Mi izlažemo Znakove ljudima koji razumiju –
 • 99::On je taj koji je, dao da sa neba siđe voda
s kojom mi dajemo da raste bilje svekoliko.
Mi otud dajemo da izbije zelenje
otkud dajemo izići zrnima skupljenim u klasju;
i iz lisnika palminog,
grozdove datulja na dohvat ruke.
Mi dajemo da rastu vrtovi zasađeni lozama,
masline i šipovi,
slični i rasličiti jedni drugima.
Promatrajte njihove plodove
kad se oplođuju i kad zriju.
– Evo Znakova, za narod koji vjeruje! –
 • 100::Oni su dodijelili Allahu Džine kao sudrugove,
a on je taj koji je stvorio Džin e.
Oni su zamislili, u svom neznanju,
da Allah ima sinove i kćeri.
Slava njemu!
On je vrlo uzvišen iznad onoga što oni zamišljaju!
 • 101::Stvoritelj nebesa i zemlje,
kako bi imao dijete,
kad ona nema družice,
kad je on stvorio svaku stvar
i kad on poznaje sve?
 • 102::Takav je Allah, vaš Gospodar.
Nema Allaha osim njega,
Stvoritelja svake stvari.
Obožavajte ga!
On bdije nad svim.
 • 103::Pogledi ljudski ne dosežu njega,
ali on ispituje poglede.
On je Oštroumni, on je savršeno obaviješten.
 • 104::Pozivi na oštroumnost vama su stigli
od strane vašeg Gospodara.
Ko je oštrouman, oštrouman je za sebe samog;
Ko je slijep, slijep je na uštrb sebi.
Ja nisam vaš čuvar.
 • 105::Tako mi objašnjavamo svoje Znakove, da oni kažu:
« Ti su proučavao, »
i da bismo ih jasno izložili
ljudima koji znaju.
 • 106::Primjeri se onome što ti je tvoj Gospodar otkrio:
nema Allaha osim njega.
Udalji se od mnogobožaca.
 • 107::Da je Allah tako htio,
oni ne bi bili mnogobošci.
Mi te nismo postavili uz njih
kao zaštitnika,
ti se ne moraš baviti sa njima.
 • 108::Ne vrijeđaj one koji zazivaju,
izvan Allaha,
inače oni bi vrijeđali Allaha
iz neprijateljstva i iz neznanja.
Mi smo tako poljepšali
u očima svake zajednice
njihova vlastita djela.
Oni koji su njihovi
vratiće se potom prema svom Gospodaru;
on će im tada pokazati što su činili.
 • 109::Oni su prisegli Allahom,
svojim najsvečanijim prisegama,
da ako im jedan Znak prispije,
da će u njega vjerovati
Reci:
« Znakovi se nalaze samo kod Allaha! ».
A što vam pokazuje
da oni ne bi vjerovaliu,
i kad Znakovi njima došli?
 • 110::Zato što nisu povjerovali prvi put,
mi ćemo okrenuti njihova srca i njihove oči;
pustićemo ih da hodaju naslijepo,
u svojoj pobuni.
 • 111::Da smo mi spustili Meleke k njima,
da su im mrtvi govorili,
da smo mi sakupili sve stvari pred njima,
oni bi vjerovali samo ako bi Allah to htio.
– Ali većina njih su neznalice –
 • 112::Mi smo podigli, svakom Poslaniku, jednog neprijatelja:
Iblisske ljude i Džine
koji jedni druge nadahnjuju
sjajem varavih riječi.
Da je to tvoj Gospodar htio,
oni to ne bi činili.
pusti ih dakle, njih i ono što izmišljaju.
 • 113::Mi smo postupili tako,
da bi srca
onih koji ne vjeruju u budući život
bila privučena svemu tome,
da u tome uživaju
i da podnesu
poslijedice svojih djela.
 • 114::Hoću li ja tražiti drugog sudca a ne Allaha?
On je taj koji je spustio na vas
Knjigu razumno izloženu.
Oni kojima smo dali Knjigu znaju
da je ona bila otkriven a od tvog Gospodara, u punoj Istini.
– Ne budite u broju onih koji sumnjaju! –
 • 115::Riječ tvog Gospodara se ispunila
u punoj Istini i Pravdi.
Ništa ne može izmijeniti njegove Riječi.
On je onaj koji čuje i koji zna.
 • 116::Ako se ti podvrgneš
najvećem broju onih koji su na zemlji,
oni ćete zavesti izvan puta Allahovog.
Oni slijede samo nagađanja
i oni se zadovoljavaju samo pretpostavkama.
 • 117::Tvoj Gospodar savršeno poznaje
one koji lutaju izvan njegovog puta;
i on savršedno poznaje
koji su dobro usmjereni.
 • 118::Ako vi vjerujete u njegove Znakove
jedite ono nad čim je imeAllahovo bilo zazvano.
 • 119::Zašto vi ne biste jeli
ono nad čim je ime Allahovo bilo zazvano,
kad vam je on već naznačio
ono što vam je zabranjeno
osim osim kad biste vi bili primorani tome priteći?
Mnogo ljudi zavede druge ljude
zbog svoje strasti i i svojeg neznanja.
Tvoj Gospodar je onaj koji savršeno poznaje
prijestupnike.
 • 120::Napustite vanjski i unutarnji grijeh:
griješnici će sigurno biti nagrađeni
za ono što su učinili.
 • 121::Ne jedite
ono nad čim imeAllahovo ne bude zazvano,
jer bi to bila izopačenost.
Zlodusi nadahnjuju svoje slugane
da raspravljaju sa vama.
Ako bi vi njih slušali,
vi biste postali mnogobošci.
 • 122::Onaj koji je bio mrtav,
koga smo mi uskrsnuli
i kome smo mi predali jedno svjetlo
da bi se usmjerio u sredinu ljudi,
da li je sličan onome koji je u tminama
otkud a on neće izići?
Tako, djela nevjernika su ogrnuta
lijepim i varljivim izgledima.
 • 123::Tako smo mi postavili, u svaki grad,
njegove velike grešnike
da bi oni rasapeli zamke;
ali oni rasapinju zamke samo samima sebi
a da toga sami nisu svjesni.
 • 124::Oni kažu, kad im jedan Znak stigne:
« Mi ne vjerujemo,
sve dok ne primimo jedan dar sličan
onome koji je bio dodijeljen prorocima Allahovi m. »
– Allah zna gdje postaviti svoju poruku –
Jedno poniženje došlo od Allaha
i jedna strašna kazna
stići će, zbog njihovih mudrolija,
one koji su griješili.
 • 125::Allah otvara pokornosti
srce onome koga hoće usmjeriti.
On steže i tišti srce
onome koga hoće zabludjeti
kao da taj čini kakav napor
da se uspne sve do neba.
Allah tako daje da njegov gnjev pritišće nevjernike.
 • 126::Evo, u svoj pravednosti, puta tvog Gospodara.
Mi smo izložili Znakove jednom narodu koji rasmišlja.
 • 127::Njima je namijenjen boravak Mira,
u naknadu za njihova djela,
kod njiohovog Gospodara koji će biti njihov Gospodar.
 • 128::On će reći, na Dan kad ih bude sve sakupio:
« O Sabore Džin a!
Vi ste varali ljude! »
Njihovi slugani među ljudima odgovoriće:
« Gospodare naš!
Mi smo jedni drugima činili usluge;
evo smo stigli svršetku koji si nam ti odredio. »
Allah će reći:
« Vatra je vaše boravište!
Ondje ćete vi boraviti kao besmrtnici,
osim ako to Allah ne bude htio. »
– Tvoj Gospodar je pravedan i on zna sve –
 • 129::Mi tako dajemo, Neka im nepravednim ljudima,
vlast nad drugima,
po cijeni onoga što su izvršili.
 • 130::« O sabore Džin a i ljudi!
Proroci izabrani između vas
nisu li stigli k vama,
izlažući vam moje Znakove,
upozoravajući vas na Susret
na ovaj vaš Dan? »
Oni će reći:
« Mi smo svjedočili protiv samih sebe. »
Ovosvjetski život njih je zaveo:
oni su svjedočili sami protiv sebe
da bijahu nevjernici.
 • 131::Tako je to,
jer ne priliči
da tvoj bez rasložno uništi
jedan grad čiji su žitelji još nesvjesni.
 • 132::Postoje, za sve ljude,
stupnjevi u svezi sa njihovim djelima.
Tvoj Gospodar nije nepažljiv na ono što oni čine.
 • 133::Tvoj Gospodar je onaj koji dostaje sam sebi
i on je Gospodar milosrđa.
On će vas uništiti, ako on to hoće,
potom će vas zamijeniti onim što on bude želio;
sve kao što je dao da se rodite
iz jednog drugog naroda.
 • 134::Ono što vam je bilo obećano dolazi sigurno;
vi ne ćete onemogućiti Allaha.
 • 135::Reci:
« O moj narode!
Postupajte prema svojoj prilici,
ja, ja postupam prema svojoj.
Vi ćete znati uskoro
kome pripada neminovno prebivanje. »
– Nepravedni neće biti sretni –
 • 136::Oni namijenjuju Allahu
jedan dio žetve i stada
koje je Allah dao da porastu.
Oni vele:
« Ovo je Allahu  ;
– evo što oni namjeravaju –
ovo pripada našim Allah ovima. »
Ali ono što je namijenjeno njihovim sudrugovima
ne stiže k Allahu  ;
dok ono što je namijenjeno Allahu
pristiže njihovim sudrugovima.
– Njihovo suženje je gnusno –
 • 137::Tako Allah ovi brojnih mnogobožaca
čine da oni povjeruju da im je bilo dobro
ubijati svoju djecu.
To je imalo za cilj uništiti njih same
i prekriti njihovu vjeroispovijest neprozirnošću.
– Oni to ne bi činili da je to Allah htio .
Prepusti ih onome što su izmislili –
 • 138::Oni vele:
« Evo životinja i žetve kloji su posvećeni,
– evo što oni misle –
Niko to ne smije jesti a da mi to ne ćemo. »
Ima životinja kojima se ne treba služiti
kao tovarnim životinjama
i životinja nad kojima oni ne zazivaju
ime Božije:
sve je to jedna izmišljotina protiv njih.
Oni će biti nagrađeni za ono što su izmislili.
 • 139::Oni govore:
« Ono što se nalazi u trbuhu ovih životinja
dopušteno je nama ljudima a zabranjeno našim ženama. »
Ako se radi o jednoj uginuloj životinjim svi u tome sudjeluju.
Allah će njih nagraditi prema njihovim odlikama.
On je pravedan i on zna sve!
 • 140::Oni koji, u svojoj ludosti i svojem neznanju,
ubijaju svoju vlastitu djecu;
oni koji proglašavaju nedopuštenim
ono što im je Allah dodijelio za prehranu;
– takva je laž izmišljena protiv Allaha –
evo onih koji su izgubljeni:
oni su zavedeni a nisu usmjereni.
 • 141::On je taj koji je dao da bujaju vrtovi
u brajdam ili ne;
palme i žitarice kao rasnovrsna hrana,
masline i mogranji,
slični ili rasličiti.
Jedite njihove plodove, kad ih ima;
isplatite pravo na njih na dan žetve.
Ne činite neumjerenosti;
Allah ne voli one koji su neumjereni.
 • 142::Neka a od vaše stoke nosi terete
a druga vam priskrbljuje vunu.
jedite ono što vam je Allah dodijelio
za hranu.
Ne slijedite traga Iblisovog;
on je vaš očiti neprijatelj.
 • 143::Allah je stvorio, za vas, osam životinja u parovima:
dvoje među govedima i dvoje među kozama.
Reci:
« Da li je on proglasio nedopuštenim
dva mužjaka ili dvije ženke
ili pak ono što sadržavaju
utrobe dviju ženki?
Recite mi točno,
ako ste vjerodostojni. »
 • 144::Allah je stvorio za vas
dva para među devama
i dva para među govedima.
Reci:
« Da li je on proglasio nedopuštenim
dva mužjaka ili dvije ženke;
ili pak ono što sadržavaju
utrobe dviju ženki?
Jeste li vi bili svjedoci,
kad je Allah zapovjedio to? »
Ko je dakle nepravedniji
od onoga Ko kuje laži protiv Allaha
da bi zaveo ljude jer ne znaju?
– Allah ne usmjerava nepravednog naroda –
 • 145::Reci:
« Ja ne nalazim zabrana
Što se tiče hrane
u onome što mi je bilo otkriven o,
osim uginule životinje,
prolivene krvi i svinjskog mesa
– jer je to jedna prljavština –
i onoga što je, iz izopačenosti, bilo žrtvovano
jednom drugom Allahu .
Što se tiče onoga koji je prinuđen to jesti,
iz nužde,
a da se nije pobunio, niti je prijestupnik,
tvoj će Gospodar njemu oprostiti,
jer je milosrdan. »
 • 146::Mi smo zabranili svaku životinju sa kopitima
onima koji su u Judaizmu.
Mi smo njima zabranili
goveđu i ovčiju masnoću,
izuzev one sa njihovih leđa, iz utrobe
i one koja je na kostima.
Tako smo ih mi kaznili za njihovu pobunu.
Mi smo vjerodostojni!
 • 147::Reci im, ako te optuže za laž:
« Vaš Gospodar posjeduje jedno ogromno milosrđe,
ali njegova strogost neće biti odvraćena
od jednog krivog naroda. »
 • 148::Uskoro, mnogobošci će reći:
« Da je to Allah htio,
mi i naši očevi, mi ne bismo bili mnogobošci,
i mi ne bismo ništa proglašavali nedopuštenim. »
Evo i oni koji su živjeli prije njih
prokazivali su kao lažno
sve do časa kad su osjetili našu neumoljivost.
Reci: « Imate li vi kakvu znanost za pokazati?
Vi slijedite samo nagađanja
i vi se zadovoljavate pretpostavkama.»
 • 149::Reci:
« Odlučni dokaz pripada Allahu .
On bi vas sigurno sve usmjerio,
da je to htio. »
 • 150::Reci:
« Dođite sa vašim svjedocima:
oni će potvrditi da vam je Allah zabranio te stvari! »
Ako posvjedoče,
ne svjedoči sa njima.
Ne udešavaj se prema željama
onih koji naše Znakove drže za laži,
onih koji ne vjeruju u budući život,
a u isto vrijeme dodaju svom Gospodaru parnjake.
 • 151::Reci:
« Dođite!
Ja ću vam reći što vam je vaš Gospodar zabranio:
ne pridružujte mu ništa;
budite dobri prema svojim roditeljima;
ne ubijajte svoje djece iz straha od siromaštva;
– mi ćemo vam dati vašu hranu sa njihovom –
udaljite se od gnusnih grijehova,
očitih ili skrivenih;
ne ubijte nikog nepravedno;
Allah vam je to zabranio. »
Evo što je Allaha vama naložio.
Možda ćete vi razumjeti!
 • 152::Ne dirajte imanje siročadima,
sve dok ne dosegnu svoju zrelost,
osim za bolju korist.
Dajite točnu mjeru i težinu.
– Mi nalažemo svakom čovjeku samo
ono što on može nositi –
Kad govorite, budite pravični
čak i ako se radi o bližnjem rođaku.
Budite vjerni prema nagodbi Božijoj.
Evo što vam je naložio.
Možda ćete vi rasmišljati!
 • 153::Takav je, u svoj ispravnosti, moj put;
slijedite ga dakle!
Ne slijedite putova
koji bi vas udaljili sa puta Allahovog.
Evo što vam je on zapovjedio.
Možda ćete ga se vi bojati!
 • 154::Zatim smo mi dali Knjigu Musi  :
ona je savršena za onoga Ko se nje drži najbolje što može;
to je jedno objašnjenje svih stvari;
jedno Uputstvo i jedno Milosrđe.
– Možda će oni vjerovati
u susret sa svojim Gospodarom –
 • 155::Evo jedne blagoslovljene Knjige koju smo mi spustili:
slijedite ju dakle;
bojte se Allaha!
– Možda će vam ona učiniti milosrđe –
 • 156::Ne recite:
« Knjiga je je spuštena
samo dvama narodima prije nas;
mi joj ne poznajemo poučavanja. »
 • 157::Ne recite:
« Da smo mi bili ti kojima je Knjiga sišla,
mi bismo bili bolje usmjereni od njih. »
Vaš je Gospodar dao da vam stigne jedan
neodbaciv dokaz
koji je također Smjer i Milosrđe.
Ko je dakle nepravedniji
nego onaj koji drži za laži Znakove Božije
i koji se od njih okreće?
Mi ćemo uskoro nagraditi, jednom okrutnom kaznom,
one koji se okreću od naših Znakova,
zato što su se okrenuili.
 • 158::Što oni čekaju?
ako ne da meleci dođu k njima,
ili da tvoj Gospodar dođe,
ili da jedan Znak tvog Gospodara dođe?
Na dan kad Znak tvog Gospodara bude došao,
ispovijedanje vjere neće imati nikakve koristi
onome tko, prije toga, nije vjerovao
ili onome koji, uz svoju vjeru, ne bude činio nikakva dobra.
Reci:
« Čekajte!
Mi također čekamo! »
 • 159::Ti nisi odgovoran
za one koji su raskomadali svoju vjeroispovijest
i koji su načinili sekte.
Njihova sudbina ovisi o Allahu  ;
on će njih kasnije obavijestiti o onome što su činili.
 • 160::Onaj Ko se predstavi sa jednim dobrim djelom
primiće za nagradu deset puta toliko.
Onaj Ko se predstavi sa jednim lošim djelom
biće nagrađen samo sa nečim tome jednakim.
Niko neće biti oštećen.
 • 161::Reci:
« Moj me Gospodar usmjerio na pravi put:
to je jedna nepromjenjiva vjeroispovijest,
Vjeroispovijest Ibrahimova, jednog istinskog vjernika. »
– On nije bio u broju mnogobožaca –
 • 162::Reci:
« Da, moja molitva, moja primjena vjere,
moj život i moja smrt pripadaju Allahu,
Gospodaru svijeta;
 • 163::on nema sudrugova!
Evo što mi je bilo naloženo:
ja sam prvi od onih koji su se podložili. »
 • 164::Reci:
« Hoću li ja tražiti jednog drugog Gospodara osim Allaha?
On je Gospodar svakoj stvari. »
Svaki čovjek čini zlo
samo na svoju vlastitu štetu.
Niko neće nositi tuđeg tereta.
Vi ćete po tome doći k svome Gospodaru:
on će vam pokazati
ono o čemu niste bili složni.
 • 165::On je taj koji je od vas
učinio svoje namjesnike na zemlji.
On je podigao stanovite među vama
na više stupnjeve iznad drugih
da vas iskuša u onome što vam je dao.
Tvoj Gospodar je hitar u svojoj kazni.
On je također onaj koji oprašta;
on je milosrdan.S u r a VIIAl A r a f[uredi]

U ime Allaha:
onog koji čini milosrđe,
Milosrdnog. • 1::ALIF. Lam. Mim. Sad.
 • 2::Jedna je Knjiga sišla k tebi;
– ne budi zabrinut zbog nje –
da bi, zahvaljujući njoj ti upozoravao ljude
i da ona bude jedno Podsjećanje vjerujućima.
 • 3::Slijedite ono što je sišlo k vama,
od strane vašeg Gospodara;
ne slijedite nikakvog Gospodara osim njega.
– Vi malo rasmišljate! –
 • 4::Koliko li smo mi gradova uništili!
Naš neumoljivost se oborila na njih
tokom noćnog sna
ili pri dnevnom počinku.
 • 5::Kad se naša neumoljivost oborila na njih,
njihov jedini povik poziva bijaše:
« Da! Mi smo bili nepravedni! »
 • 6::Mi ćemo ispitivati
one kojima su poruke stigle,
a ispitivaćemo također i proroke.
 • 7::Mi ćemo njima ispričati njihove povijesti,
i sve saznanje;
jer mi ne bijasmo nenazočni.
 • 8::Tog Dana, obaviće se vaganje:
– takva je Istina –
onih čija će djela biti teška:
evo onih koji će biti sretni!
 • 9::Oni čija djela će biti lagana:
evo onih koji će sami sebe izgubiti,
jer su bili nepravedni spram naših Znakova.
 • 10::Mi smovas postavili na zemlji:
mi smo vama ondje dali sredstva za život.
– Kako ste vi malo zahvalni! –
 • 11::Da, mi smo vas stvorili
i mi smo vas oblikovali;
potom, rekli smo Melecima:
« Poklonite se pred Ademom. »
Oni se pokloniše, izuzev Iblisa,
jer on nije bio od onih koji su se poklonili.
 • 12 Allah reče:
« Što te sprječava da se pokloniš,
kad sam ti ja to naložio? »
On reče:
« Ja sam bolji od njega.
Ti si mene stvorio od vatre
a njega si stvorio od gline. »
 • 13 Allah reče:
« Siđi odavde!
nemoj se na ovom mjestu pokazivati oholim:
Izlazi!
Ti si u broju onih koji su prezreni! »
 • 14::On reče:
Dodijeli mi jedan rok
sve do Dana kad će oni biti uskrsnuti. »
 • 15::::Allah reče:
« Da, taj rok ti je odobren. »
 • 16::On reče:
« Zbog nastranosti koju si stavio u mene,
ja ću njih vrebati na tvom pravom putu,
 • 17::potom, ja ću ih dražiti,
sprijeda i straga,
s lijeva i sdesna.
Ti ne ćeš, kod većine njih,
naći nikakve zahvalnosti. »
 • 18 Allah reče:
« Izlazi odavde, prezreni, odbačeni!
Ja ću ispuniti Džehenem sa vama svima
i svima onima koji te budu slijedili. »
 • 19::« O Ademe!
Stanuj u vrtu, ti i tvoja supruga.
Jedite njegove plodove posvuda gdje želite;
ali ne približavajte se ovom stablu ovdje,
inače biće te u broju nepravednih. »
 • 20::Zloduh ih navede u napast dabi im pokazao njihovu
golotinju
koja još nisu bili svjesni.
On reče:
« Vaš vam je Gospodar zabranio ovo drvo
da bi vas spriječio da postanete meleci
ili da budete besmrtni. »
 • 21::On im prisegnu:
« Ja sam, za vas, savjetnik dostojan povjerenja »
 • 22::i on ih zavede svojim ulagivanjem.
Čim okusiše plodove sa stabla
njihova im se golotinja pokaza;
oni tad staviše na sebe listove iz vrta.
Njihov ih Gospodar pozva:
« Nisam li vam ja zabranio ovo drvo?
Nisam li vam rekao
da je Iblis, za vas, očiti neprijatelj? »
 • 23::Oni rekoše:
« Gospodare naš!
Mi smo sami sebe oštetili.
Ako nam ti ne oprostiš,
i ako nam ne budeš milosrdan,
mi ćemo biti u broju izgubljeni. »
 • 24 Allah reče:
« Siđite!
Vi ćete biti neprijatelji jedni drugima.
Na zemlji ćete naći
boravak i uživanje na ograničeno vrijeme. »
 • 25::On još reče:
« Vi ćete ovdje živjeti,
ovdje ćete umrijeti
i otud ćete izići.
 • 25::O sinovi Ademovi!
Mi smo spustili vama
odjeću koja krije vašu golotinju i urese;
ali odjeća strahopoštovanja spram Allaha
je bolja! »
Evo jednog od Znakova Allahovih .
Možda će ih se oni sjetiti!
 • 27::O sinovi Ademovi!
Neka vas Zloduh ne zavede
kao u dan kad je izveo vaše roditelje iz vrta
skidajući im njihovu odjeću
da bi vidjeli svoju golotinju.
On i njegova kohorta vas vide
dok vi njih ne vidite.
Mi smo dali zloduhe kao prijatelje
onima koji ne vjeruju.
 • 28::Kad oni počine gnusno djelo,
oni kažu:
« Mi smo vidjeli da naši očevi čine tako,
to je Allah nama naložio. »
Reci:
« Allah vam nije naložio gnusnost.
Hoćete li reći na Allaha ono što ne znate? »
 • 29::Reci:
« Moj je Gospodar naložio pravdu.
Okrenite svoje lice pri svakoj molitvi.
Zazovite ga čineći mu čisti obred.
Isto kao što vas je on stvorio,
vi ćete se vratiti k njemu. »
 • 30::On ravna stanovitim ljudima
dok su drugi zaslužili da budu zavedeni.
Oni su uzeli zloduhe za gazde,
izvan Allaha,
i zamišljaju da su dobro usmjereni.
 • 31::O sinovi Ademovi!
Uredite se za svaku molitvu.
Jedite i pijte;
ne pretjerujte!
Allah ne voli one koji pretjeruju.
 • 32::Reci:
« Ko je dakle proglasio nedopuštenim
urese koje je Allah stvorio za svoje sluge,
i izvrsnu hranu koja vam je bila dodijeljena? »
Reci:
« Ovo pripada vjerujućima
tokom njihovog života u ovom svijetu,
a iznad svega, Dan Oživljavanja. »
Evo kako mi objašnjavamo Znakove
puku koji zna.
 • 33::Reci:
« Moj je Gospodar samo zabranio:
Sramote, vidljive ili skrivene,
grijeh i nepravedno nasilje.
On je zabranio pridruživati Allahu
ono što nije od njega primilo nikakvu vlast
i reći protiv Allaha ono što ne znate. »
 • 34::Jedan je rok utvrđen svakoj zajednici;
kad njen rok dođe,
ona ga ne može ni suzbiti
ni ubrzati za jedan sat.
 • 35::O sinovi Ademovi!
Ako proroci uzeti između vas dođu k vama
izlažući vam moje Znakove:
oni koji se boje Allaha i koji se poprave
neće se više imati čega bojati;
oni neće biti rastuženi.
 • 36::Oni koji drže naše Znakove za laži,
oni koji, iz oholosti, od njih se okrenu:
evo onih koji će biti gosti Vatre;
u njoj će boraviti kao besmrtnici.
 • 37 Ko je dakle nepravedniji
od onoga koji kuje laž protiv Allaha,
ili onoga koji postupa sa našim Znakovima kao sa lažima?
Nepravedni će trpjeti sudbinu
koja im je upisana u Knjigu,
sve do časa kad naši poslanici dođu da ih podsjete
govoreći im:
« Gdje su dakle oni koje ste zazivali
pokraj Allaha? »
Oni će odgovoriti:
« Oni su nas napustili. »
Oni će tada svjedočiti sami protiv sebe
da su bili nevjerni.
 • 38::::Allah će reći:
« Uđite u Vatru
kod zajednice Džin a i ljudi
koji su vam predhodili. »
Svaki put kad jedna zajednica bude ušla u Vatru,
ona će prokleti svoju sestru.
Kad se ondje nađu sve,
posljednja koja dođe reći će prvoj:
« Gospodare naš!
Evo onih koji su nas zaveli;
naloži im dakle dvostruko kažnjavanje vatrom. »
Allah će reći:
« Svakom dvostruko, ali vi o tome ne znate ništa. »
 • 39::Prva će reći onoj koja dođe posljednja:
« Vi nemate nikakve prednosti u odnosu na nas;
okusite dakle kaznu zaluženu vašim djelima. »
 • 40::Vrata neba neće biti otvorena
onima koji budu naše Znakove proglašavali za laži
i onima koji se budu odvratili iz oholosti:
oni neće ući u Džennet
tako dugo dok jedna deva ne bude prošla
kroz iglenu ušicu.
Tako mi nagrađujemo grešnike.
 • 41::Oni će naši, u Džehenemu, ležaje
s prekrivačima koji će ih obaviti.
Tako mi nagrađujemo nepravedne.
 • 42::Oni koji vjeruju i koji čine dobro:
– mi ne namećemo nikome što nije u njegovoj mogućnosti –
evo onih koji će biti gosti Džennetu;
oni će u njemu boraviti kao besmrtnici.
 • 43::Mi smo iz njihovih srca iščupali
mržnju koja se ondje još nalazila.
Potoci će teći podno njihovih nogu.
Oni će reći:
« Slava Allahu koji nas je dove ovamo.
Mi ne bismo bili usmjereni,
da nas Allah ne bijaše usmjerio.
Proroci našeg Gospodara došli su sa Istinom. »
Njima će se povikati Evo Vrta kojeg baštinite
u naknadu za ono što ste učinili. »
 • 44::Žitelji Vrta dovikivaće žiteljima Vatre:
« Mi smo našli istinitim
ono što nam je naš Gospodar obećao;
jeste li vi našli istinitim
što vam je vaš Gospodar obećao? »
Oni će reći:
« Da, sigurno! »
Jedan vikač između njih tad će povikati:
« Neka prokletstvo Allahovo bude na nepravednima
 • 45::koji okreću ljude od puta Allahovog
i koji ga hoće iskriviti,
jer ne vjeruju u život buduži. »
 • 46::Jedna gusta zavjesa je stavljena
između Dženneta i Džehenema  :
ljudi, poznavajući jedni druge
prema njihov im osobitim crtama,
biće na El-Arafu.
Oni će vikati žiteljima Dženneta:
Blagosdlovljeni da ste! »
ali oni neće ući unutra, iako to hoće.
 • 47::Kad njihovi pogledi padnu
na žitelje Vatre,
oni će reći:
« Gospodare naš!
Ne stavljaj nas sa nepravednim narodom. »
 • 48::Drugovi sa El-Arafa vikaće ljudima koje će
prepoznavati po njihopvim obilježjima:
« Ono što ste vi nagomilali
i ono što je činila vaša oholost
nije je vas ni malo oBogatilo...»
 • 49::Oni drugi nisu li
oni za koje ste prisezali
da njima Allah neće dodijeliti svoje milosrđe?
« Uđite u Džennet:
više nemate od čega strahovati
i ne ćete biti rasuženi. »
 • 50::Žitelji Vatre vikaće žiteljima Dženneta:
« Prospite vode na nas,
ili nešto dobro od onoga što vam je Allah dodijelio. »
Oni će reći:
« Allah je zabranio i jedno i drugo nevjernima
 • 51::koji su svoju vjeroispovijest držali
za igru i zabavu. »
Život ovog svijeta njih je prevario.
Mi ćemo njih zaboraviti u onaj Dan,
kao što su oni zaboravili Susret u njihov Dan
kad su nijekali naše Znakove.
 • 52::Da, mi smo njima donijeli jednu Knjigu
i mi smo ju njima objasnili
da bi ju dobro razumjeli:
to je jedno Usmjerenje i jedno Milosrđe
za narod koji vjeruje.
 • 53::Što očekuju oni
osim ako ne njeno ispunjenje?
U Dan kad bude došlo njeno ispunjenje
oni koji predhodno bijahu zaboravili Knjigu reći će:
« Proroci našeg Gospodara
nama su već donijeli istinu.
Ima li za nas posrednika
koji će posredovati u našu korist.
Ili pak, možemo li se mi vratiti na zemlju?
Mi ćemo postupati drukčije. »
Oni sami osjećaju se izgubljenima
a ono što su izmislili njih je napustilo.
 • 54::Vaš Gospodar je Allah :
on je stvorio nebesa i zemlju u šest dana,
potom je u dostojanstvu sjeo na Prijestolje.
On pokriva dan putem noći
koji ovu neprestano slijedi.
Sunce, mjesec i zvijezde
podvrgnute su njegovom poretku.
Stvaranje i poajet ne pripadaju li njemu?
Blagoslovljen budi Allah, Gospodar svjetova!
 • 55::Zazivajte svog Gospodara, ponizno i u tajnosti,
on ne voli prijestupnike.
 • 56::Ne sijte sablazni na zemlji
nakon što je ona bila preuređena.
Zazivajte svog Gospodara sa strahom i vrućom željom.
Milosrđe Allahovo blizu je onima koji čine dobro.
 • 57::On je taj koji odvezuej vjetrove
kao najavu svojeg milosrđa.
Kad oni nose teške oblake,
mi njih potisnemo prema jednoj mrtvoj zemlji;
mi činimo da padne voda
s kojom činimo da porastu sve vrste plodova.
Mi ćemo tako učiniti da iskrsnu mrtvi.
Možda ćete vi rasmišljati?
 • 58::U jednoj dobroj zemlji,
biljke rastu u obilju;
– sa dopuštenjem svog Gospodara –
a u lošoj zemlji,
one izbijaju u oskudnom broju.
Tako mi objašnjavamo Znakove
jednom narodu koji se pokaže zahvalnim.
 • 59::Mi smo poslali Nuh a njegovom narodu .
On kaza:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema, za vas, drugog Allaha osim njega.
Ja se bojim, kazne za vas jednog strašnog Dana. »
 • 60::Poglavari njegovog naroda rekoše:
« Mi vidimo da si ti u jednoj očiglednoj zabludi. »
 • 61::On reče:
« O moj narode!
Ja nisam zalutao!
Ja sam poslanik Gospodara svjetova!
 • 62::Ja vam priopćavam poruku svog Gospodara.
Ja sam, za vas, dobar savjetnik.
Ja znam, milošću Allahovom, ono što vi ne znate.
 • 63::Jeste li vi iznenađeni
što, posredovanjem jednog čovjeka
koji je potekao od vas,
jedno Podsjećanje vašeg Gospodara je stiglo vama
da vas upozori
i da se vi bojite Allaha?
–Možda će vam on učiniti milosrđe – »
 • 64::Ali oni ga proglasiše lašcem.
Mi smo ga spasili, u laži,
njega I njegove,
I mi smo uništili
one koji su sa našim Znakovima postupali kao sa lažima.
– Bio je to jedan slijep narod –
 • 65::Adima
mi smo poslali njihovog brata Huda.
On reče:
“ O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema, za vas, drugog Allaha osim njega.
Ne bojite li se vi njega? ”
 • 66::Poglavari koji, u njegovom narodu, bijahu nevjerni,
rekoše:
« Mi vidimo tvoju ludost!
Mi te smatramo za jednog lašca! »
 • 6*7::On reče:
« O moj narode!
Ja nisam lud!
Ja sam poslanik Gospodara svjetova.
 • 68::Ja sam vač donio poruke svojeg Gospodara.
Ja sam, za vas, savjetnik dostojan povjerenja.
 • 69::Jeste li vi iznenađeni
što putem posredništva čovjeka koji je potekao od vas,
jedno Podsjećanje vašeg Gospodara je vama stiglo,
da bi vas upozorilo?
Sjetite se!
Kad je vaš Gospodar od vas načinio svoje namjesnike,
nakon nestanka Nuhov og naroda,
on je razvio vaše povećanje u svijetu.
Sjetite se dobročinstava Allahovih ;
možda ćete vi biti sretni. »
 • 70::Oni rekoše:
« Jesi li ti došao k nama
da bismo mi obožavali Allaha, jedinog,
a da mi napustimo ono što su naši očevi obožavali?
Donesi nam dakle ono čime nam prijetiš,
ako si vjerodostojan.»
 • 71::Hud reče:
« Srdžba i gnjev vašeg Gospodara
padaju na vas!
Hoće te li vi raspravljati sa mnom
o imenima koja ste vi i vaši očevi dali
onima kojima Allah nije dao nikakve vlasti?
Čekajte dakle!
Ja sam, sa vama, među onima koji čekaju! »
 • 72::Mi smo spasili,
njega i njegove,
milosrđen svojim.
Mi smo istrijebili
one koji su naše Znakove držali za laži
i koji nisu bili vjerujući:
 • 73::Tamudima,
mi smo poslali njihovog brata Saliha.
On reče:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema za vas drugog Allaha osim njega.
Dokaz vam je od njega stigao:
Evo deve Božije;
– to je Znak za vas –
pustite ju dakle jesti na zemlji Božijoj;
ne činite joj zla,
inače, jedan bi vas bolna kazna spopala. »
 • 74::Sjetite se:
on vas je odredio za svoje namjesnike
kod Ada
i postavio vas na zemlju.
Vi ste podigli palače u svojim ravnicama
i izdubili boravišta u planinama.
Sjetite se dobročinstava Allahovih .
Ne činite zločina na zemlji kvareći ju.
 • 75::Poglavari koji, u svom narodu,
bijahu ispunjeni ohološću
govoriše onima koji bijahu slabi,
onima koji, među njima, vjerovahu:
« Znate li vida je Salih poslanik svog Gospodara? »
Oni odgovoriše:
« Da, mi vjerujemo onome što je bilo poslano po njemu. »
 • 76::Oni koji bijahu ispunjeni ohološću rekoše:
« Mi sigurno ne vjerujemo u ono u što vi vjerujete.»
 • 77::Oni su posjekli koljenice devi,
odbiše poslušnost zapovijedi svojeg Gospodara
i rekoše:
« O Salih!
Donesi nam ono što si obećao,
ako si u broju poslanika.»
 • 78::Nesreća se obori na njih,
i, slijedećeg jutra,
oni ležaše po svojim stanovima.
 • 79::Salih se okrenu od njih i reče:
« O Moj narode!
Ja sam vam donio poruku svojeg Gospodara;
ja sam za vas bio dobar savjetnik,
ali vi ne volite savjetnike. »
 • 80::Sjetite se Luta!
On je rekao svom narodu  :
« Vi se odajete toj gnusnosti
koju Niko, u svijetu, prije vas nije počinio?
 • 81::Vi ste prilaili muškarcima pretpostavljajući
njih ženama
da biste zadovoljili svoje strasti.
Vi ste jedan izopačen narod.»
 • 82::Jedini odgovor njegovog naroda bi:
« Istjerajte ih iz svojeg grada;
to su ljudi koji vole čistunstvo. »
 • 83::Mi smo ga spasili, njega i njegovu obitelj,
izuzev njegovu ženu:
ona se nalazila
među onima kojio su ostali pozadi.
 • 84::Dali smo da padne na njih jedna kiša
Pogledaj kakav bijaše svršetak zločincima!
 • 85::Ljudima Madiana,
mi smo poslali njihovog brata Šuajba.
On reče:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema za vas drugog Allaha osim njega.
Jedan dokaz vam je već stigao od vašeg Gospodara.
Dajite u točnoj mjeri i težini.
Ne prouzrokujte štete ljudima nad njihovim dobrima.
Ne sijte sablazni po zemlji,
nakon njenog preustroja.
– Ako ste vi vjerujući, to će biti dobro za vas –
 • 86::Ne petljajte se u sve
da biste ugrozili i odvratili od puta Allahovog
onoga Ko vjeruje u njega
želeći učiniti taj put zamršenijim.
Sjetite se!
On vas je umnožio,
Na dan kad ste bili malobrojni.
– Pogledaj kakav bijađe svršetak kvariteljima –
 • 87::Ako jedan dio vas
vjeruje u poruku sa kojom sam ja bio poslan,
a ako drugi dio ne vjeruje,
strpite se sve dok Allah ne presudi između vas.
On je najbolji sudac. »
 • 88::Poglavari koji, među svojim narodom,
bijahu ispunjeni ohološću, rekoše:
« Mi te izgonimo iz našeg mjesta, o Šuajbe!
Tebe i one koji su vjerovali u isto vrijeme kao i ti,
Osim ako se vi ne vratite k našoj vjeroispovijesti. »
On reče:
« Ma što! Čak i ako ju mi preziremo ?
 • 89::Ako se mi vratimo k vašoj vjeroispovijesti,
tada bismo mi lagali protiv Allaha.
Ne pripada nam vratiti se onamo
Nakon što nas je Allah toga oslobodio,
Osim ako Allah, naš Gospodar, to hoće.
Znanost našeg Gospodara je ponad svake stvari.
Mi se predajemo Allahu .
Gospodare naš!
Izreci, u punoj istini, presudu
između nas i tvog naroda.
Ti si najbolji od sudaca.
 • 90::Poglavari koji, među svojim narodom, bijahu nevjerni,
rekoše:
« Ako vi slijedite Šuajba,
biće te sigurno izgubljeni. »
 • 91::Nesreća se obori na njih,
i, slijedećeg jutra,
oni ležaše po svojim boravištima.
 • 92::Oni koji bijahu postupali sa Šuajbom kao sa lažljivcem nestadoše
kao da tu nikad nisu ni obitavali.
Evo gubitnika!
 • 93::Šuajb se okrenu od njih, potom reče:
« O moj narode!
Ja sam vam donio poruke svojeg Gospodara;
ja sam bio dobar savjetnik vama.
Zašto bih ja iskusio muku
zbog mog nevjernog naroda? »
 • 94::Mi nismo poslali ni jednog Poslanika u Neka o mjesto
a da nismo udarili njegove žitelje nesrećom i nevoljom.
– Možda bi se oni ponizili –
 • 95::Mi smo potom promijenili zlo u dobro.
Budući sve zaboravili, oni rekoše:
« Već su naši pAjeti iskusili nevolju i radost. »
Mi smo ih iznenadno pomeli,
Kada su to najmanje očekivali.
 • 96::Da su žitelji tog mjesta vjerovali;
da su se bojali Allaha;
mi bismo njima sigurno dodijelili
blagoslov neba i zemlje.
Ali oni su optuživali za laž.
Mi smo ih pomeli
zbog njihovih loših djela.
 • 97::Jesu li žitelji tog mjesta sigurni
da naša strogost njih neće stići noću
kad budu spavali?
 • 98::Jesu li žitelji tog mjesta sigurni
da naša strogost njih neće stići danju
kad se budu zabavljali?
 • 99::Jesu li oni u zaklonu od Allahovo vještine?
Sačo se gubitnici vide zaklonjeni
pred vještinom Božjom.
 • 100::Ili pak, nije li on pokazao
onima koji naslijediše zemlju
nakon njenih prvih stanovnika,
da smo mi to htjeli,
mi bismo im poslali Neka oliko nesreća,
zbog njihovih grijehova.
Mi stavljamo pečat na njihova srca
I oni neće razumjeti više ništa.
 • 101::Evo mjesta o kojima smo ti ispričali povijest.
Njihovi proroci im bijahu došli sa očiglednim dokazima,
ali oni ne povjerovaše
u ono što su otprije proglašavali za laž.
Evo kako Allah stavi pečat
na srce nevjernicima.
 • 102::Mi nismo našli,
kod većine njih
nikakav trag saveza
a našli smo
većinu njih izopačenih.
 • 103::Poslije njih, mi smo poslali Musu sa našim Znakovima
Faraonu i njegovim savjetnicima,
Ali se oni pokazaše nepravednima spram naših Znakova.
– Evo što bijaše svršetak kvaritelja! –
 • 104 Musa reče:
« O Faraone!
Da, ja sam Poslanik Gospodara svijeta.
 • 105::Ja moram govoriti samo Istinu o Allahu .
Da, ja sam došao k vama
S jednim očitim dokazom
Koji potječe od vašeg Gospodara.
otpusti dakle sa mnom sinove Izrailove. »
 • 106::Faraon reče:
« Ako si ti došao sa jednim Znakom,
pokaži ga dakle,
ako si vjerodostojan. »
 • 107 Musa baci svoj štap:
kad evo: pravi zmaj.
 • 108::On ispruži svoju ruku:
kad ona: posve bijela onima koji ju gledahu.
 • 109::Poglavari Faraonovog naroda rekoše:
« Ovaj je jedan znalac opsjenar
 • 110::i hoće vas istjerati iz vaše zemlje;
što zapovijedate vi? »
 • 111::Oni rekoše:
« Odloži to za kasnije, njega i njegovog brata,
i pošalji u gradove činovnike koji će sakupiti
 • 112::i koji će ti dovesti sve znalce opsjenare. »
 • 113::Opsjenari stigoše kod Faraona;
oni rekoše:
« Hoćemo li, uistinu, dobiti naknadu,
ako budemo pobjednici? »
 • 114::On reče:
« Da, i vi ćete biti u broju
onih koji čine moju pratnju. »
 • 115::Oni rekoše:
« O Musa!
Jesi li ti aj koji baca?
Ili je pak na nama red? »
 • 116::On reče:
« Bacajte! »
Nakon što su bacili,
Oni začaraše oči ljudi;
Užasnuše ih;
Oni pokazaše jednu moćnu mađiju.
 • 117::Mi smo nadahnuli Musu:
« Baci svoj štap! »
Kad evo kako taj štap proguta
Ono što su oni načinili.
 • 118::Tako, Istina se pokaza
a njihova djela bijahu bezkorisna.
 • 119::Tako, oni biše pobijeđeni
i povukoše se poniženi.
 • 120::Opsjenari padoše ničice
 • 121::i rekoše:
« Mi vjerujemo Gospodaru svijeta,
 • 122::Gospodaru Musinom i Harunovom! »
 • 123::Faraon reče:
« Vjerujete li vi dakle u njega
prije nego što vam ja dopustim?
To je jedna lukavština koju ste vi smislili u gradu
Da biste otud istjerali žitelje.
Znaćete vi uskoro.
 • 124::Ja ću dati da vam odsijeku desnu ruku i lijevu nogu,
potom ću dati da vas rasapnu na križu. »
 • 125::Oni rekoše:
« Mi se okrećemo prema svom Gospodaru!
 • 126::Ti nam zamjeraš samo
što smo vjerovali Znakovima našeg Gospodara
kad su nam oni došli.
Gospodare naš!
Podari nam strpljenja;
Pozovi nas, podvrgnute tebi! »
 • 127::Poglavari Faraonovog naroda rekoše:
« Hoćete li pustiti Musu i njegov narod
iskvariti zemlju
i napustiti te, tebe i tvoja božanstva? »
On odgovori:
« Mi ćemo pobiti njihove sinove;
ostavićemo živjeti samo njihove kćeri
a mi ćemo njih pokoriti! »
 • 128 Musa reče svom narodu  :
« Molite pomoć Allahovu i budite strpljivi:
Zemlja pripada Allahu
A on ju daje u naslijedstvo kome on hoće,
Među svojim slugama.
Sretan svršetak biće za one koji se njega boje. »
 • 129::Oni rekoše:
« Mi smo patili
prije nego što si ti došao k nama
kao i poslije tvog dolaska. »
On reče:
« Možda će vaš Gospodar dati da propadnu vaši neprijatelji
i, nakon njihovog nestanka,
vama će dati zemlju
da bi vidio kako ćete se ponašati? »
 • 130::Mi smo udarili Faraonove ljude
godinama gladi i nestašice plodova.
– Možda oni budu rasmišljali –
 • 131::Oni su rekli, kad ih je sreća stigla:
« Ovo je za nas! »
Ali kad ih stiže nesreća,
Oni proglasiše Musu i njegove sudrugove
Odgovornima za njihovu sudbinu.
Zar njihova sudbina
ne ovisi jedino o Allahu  ?
Ali većina među njima ne zna ništa.
 • 132::Oni rekoše:
« Koji god da bude Znak koji nam ti doneseš
da bi nas občarao,
mi ne ćemo vjerovati u tebe! »
 • 133::Mi smo protiv njih poslali
poplavu, skakavce, uši
žabe i krv,
kao razumske Znakove.
Ali oni bijahu ispunjeni ohološću!
Bio je to jedan zločinački narod!
 • 134::Oni su govorili kad je kazna pala na njih:
« O Musa!
Zazovi za nas tvog Gospodara
Radi saveza kojeg je sklopio sa tobom.
Ako ti od nas odstraniš kaznu,
Mi ćemo vjerovati u tebe
I otpustićemo sa tobom sinove Izrailove! »
 • 135::Ali kad smo mi odložili kaznu
za određeni rok do kojeg ti nevjernici
trebaju stići,
oni su prekršili svoje obaveze.
 • 136::Mi smo se njima osvetili;
progutali smo ih u bezdan
jer su naše Znakove proglasili za laži
i jer se nisu brinuli zbog toga.
 • 137::Mi smo dali u naslijedstvo
ljudima koji su bili potlačeni
istočne pokrajine
i zapadne pokrajine zemlje
koju bijasmo blagoslovili.
Tako se ispuni
Vrlo lijepo obećanje tvog Gospodara
Prema sinovima Izrailovim,
Jer su bili strpljivi.
Mi smo uništili
Ono što su Faraon i njegov narod napravili
I ono što bijahu izgradili.
 • 138::Mi smo preveli sinove Izrailove kroz more.
Oni su stigli kod jednog naroda privrženog svojim idolima
A oni rekoše:
« O Musa!
Načini nam jednog Allaha sličnog njihovim bogovima. »
On reče:
« Vi ste jedan narod neznalica.
 • 139::Put kojim idu ti ljudi biće uništen;
njihova djela su ništavna. »
 • 140::On reče još:
« Da tražim za vas,
jedno drugo božanstvo pokraj Allaha?
Njega koji vas je pretpostavio svim svjetovima? »
 • 141::Mi smo vas oslobodili Faraonovih ljudi;
Oni su vam namijenili najgore nevolje;
Ubijali su vaše sinove
A ostavljali u životu vaše kćeri.
To je za vas bilo jedno strašno iskušenje
Od strane vašeg Gospodara!
 • 142::Mi smo sklopili jednu nagodbu sa Musam
tokom trideset noći,
koje smo dopunili sa deset drugih noći,
tako da susret potraja četrdeset noći.
Musa reče svom bratu Harunu:
« Zamijeni me kod mog naroda,
radi ono što je dobro
i ne slijedi puta izopačenih. »
 • 143::Kad nam Musa dođe u susret
i kad mu njegov Gospodar prestade govoriti, on reče:
« Gospodare moj!
Pokaži mi se da te vidim! »
Gospodar reče:
« Ti me nećeš vidjeti,
ali pogledaj prema brdu:
ako ostane nepokretno na svom mjestu,
ti ćeš me vidjeti. »
Ali kad se njegov Gospodar pokaza na Brdu,
On ga smrvi
a Musa se sruši.
Kad se povrati, on reče:
« Slava tebi!
Ja se vraćam k tebi!
Ja sam prvi vjerujući! »
 • 144::Gospodar reče:
« O Musa!
Ja sam te izabrao nasuprot svim ljudima
Da bi ti prenio moje poruke i moju Riječ.
Uzmi to što sam ti dao
I budi u broju onih koji su zahvalni. »
 • 145::Mi smo pisali za njega na Pločama
jednu opomenu za sve teme
i jedno objašnjenje za svaku stvar.
« Uzmi ih odlučno;
naloži svom narodu da se uskladi
s najboljim što one sadržavaju. »
Ja ću vam uskoro dati vidjeti boravište izopačenih;
 • 146::Uskoro ću odstraniti od svojih Znakova
one koji, na zemlji,
uzoholjuju se bez rasloga.
Ako li vide koji Znak,
Oni u to ne vjeruju.
Ako li vide put ispravnosti,
Oni ga ne uzimaju kao put.
Ako li vide put grijeha,
Oni ga uzimaju kao put.
Oni tako postupaju,
Jer naše Znakove drže za laži
I jer se zbog tog ne brinu.
 • 147::Isprazna su djela
onih koji su držali za laži
naše Znakove u susret za budući život.
Hoće li oni biti nagrađeni
Za nešto drugo osim za ono što su učinili?
 • 148::Budući da Musa ne bijaše nazočan,
sinovi Izrailovi načiniše, od svojeg nakita,
tijelo teleta koje muče.
Nisu li oni vidjeli
Da im to tele ne govori
I da ih ne sumjerava?
Oni ga prisvojiše
I tako biše nepravedni.
 • 149::Kad se vidješe krivima
i kad opaziše svoju zabludjelost,
oni rekoše:
« Da, ako nam naš Gospodar ne dodijeli milosrđe,
ako nam ne oprosti,
mi ćemo biti u broju gubitnika.»
 • 150::Kad se Musa vrati k svom narodu,
on reče, rasrđen i ožalošćen:
« Kako je ogavno
to što ste učinili u mojem izbivanju!
Hoćete li vi požuriti zapovijed svog Gospodara? »
On baci Ploče
potom zgrabi svog brata za glavu privlačeći ga k sebi.
Harun reče:
« O sine moje majke!
Narod me ponižavao i zamalo me nisu ubili.
Ne učini tako da se
Moji neprijatelji raduju mojoj nesreći;
Ne ostavljaj me
U društvu nesavjesnih ljudi. »
 • 151 Musa reče:
« Gospodare moj!
Oprosti meni, kao i mom bratu;
Uvedi nas u svoje milosrđe.
Ti si najmilosrdniji
Od onih koji čine milosrđa. »
 • 152::Da, gnjev njihovog Gospodara
i poniženje u ovom životu
stići će one koji su prisvojili tele.
– Tako mi nagrađujemo
one koji smišljaju laži –
 • 153::Što se tiče onih koji su činili zla djela
koji su potom pokaajali se i povjerovali,
tvoj će Gospodar njima oprostiti;
on je milosrdan.
 • 154::Kad se Musin gnjev bi stišao;
on uze Ploče na kojima su ispisani
Zapovijed i Milosrđe
Za one koji se boje svog Gospodara.
 • 155 Musa izabra sedamdeset ljudi, među svojim narodom,
da bi prisustvovali našem susretu.
On reče, kad ih nevolja odnese:
« Moj Gospodare!
Da si ti to htio,
Ti bi njih već uništio,
I mene sa njima.
Hoćeš li nas ti uništiti zbog loših djela
Počinjenih od onih naših koji su bezumni?
To je samo jedno iskušavanje sa tvoje strane.
Tako ti zavodiš koga hoćeš
I usmjeravaš koga ti hoćeš.
Ti si naš Gospodar!
Oprosti nam!
Budi nam milosrdan!
Ti si najbolji među onima koji opraštaju!
 • 156::Napiši za nas dobre stvari
za ovaj i za život budući.
Mi se vraćamo k tebi! »
Gospodar reče:
« Moja će kazna doseći onog koga ja hoću;
moje se milosrđe proteže na sve stvari;
ja ga upisujem za one koji se mene boje,
za one koji dijele milostinju,
za one koji vjeruju u naše Znakove,
 • 157::za one koji slijede poslanika:
Proroka Ne-Židova
što oni ljudi nađoše spomenuto kod njih
u Tevratu i Indžilima.
On njima zapovijeda što je valjano;
On im zabranjuje ono što je sramotno;
On proglašava dopuštenim za, njih,
izvrsnu hranu;
on proglašava nedopuštenim, za njih,
ono što je gnusno;
on skida sveze i okove koji njih pritišću.
Oni koji budu vjerovali u njega;
oni koji njega budu podržavali,
oni koji mu budu pomagali;
oni koji budu slijedili svjetlost koja je sa njimsišla:
evo onih koji će biti sretni! »


 • 158::Reci:
« O vi, ljudi!
Ja sam, uistinu, poslan k svima vama
kao Poslanik onoga kome pripada
kraljevstvo nebesa i zemlje.
Nema Allaha osim njega.
On je taj koji oživljava i koji usmrćuje.
Vjerujte u Allaha i njegovog poslanika,
Proroka Ne-Židova
koji vjeruju u Allaha i njegove Riječi;
Slijedite ga!
Možda će te, tada, vi biti usmjereni. »
 • 159::Ima, kod naroda Musina, jedna zajednica
čiji članovi se usmjeravaju prema Istini
zahvaljujući kojoj vrše pravdu.
 • 160::Mi smo njih podijelili u dvanaest plemena,
u dvanaest zajednica.
Mi smo otkrili Musi,
Kad mu je njegov narod zaiskao piti:
« Udari stijenu svojim štapom; »
dvanaest izvora otud izbi
a svaka je grupa znala otkud treba piti.
Mi smo nad njima prostrli sjenu oblaka;
dali smo da im siđu mana i prepelice:
« Jedite tu izvrsnu hranu
koju smo vam dali.»
Oni nisu nas pozlijedili,
već su oni sami sebi načinili krivo.
 • 161 Sjetite se!
On im bijaše rekao:
« Nastanite ovo mjesto;
jedite njegove proizvode, posvuda gdje to želite;
recite:
" Oprosti! "
i uđite kroz vrata prostirući se
Mi ćemo vam oprostiti vaše grijehove;
mi ćemo dati više onima koji čine dobro. »
 • 162::Oni između njih koji bijahu nepravedni
zamijenili su drugim riječima
one koje im bijahu rečene.
Tad smo mi sa neba poslali kaznu na njih,
jer oni bijahu nepravedni.
 • 163::Ispitaj ih o mjestu smještenom na obali mora.
Njegovi žitelji zanemarili su Šabat,
kad im se ribe pokazaše na taj dan
na površini vode,
a one ne dolaziše u dane izvan Šabata.
Mi smo njih tako iskušali,
Jer su bili nastrani.
 • 164::Kad jedna od njihvih zajednica reče:
« Zašto vi nagovarate
narod koji će Allah uništiti,
ili kazniti jednom strašnom kaznom! »
Oni odgovoriše:
« To je zato da bismo imali opravdanje pred Allahom a,
i da bi se oni možda bojali Allaha. »
 • 165::Kad su oni zaboravili
ono na što su bili podsjećeni,
mi smo spasili one koji su zabranjivali zlo,
a udarismo jednom strašnom kaznom
one koji bijahu nepravedni,
zbog njihove izopačenosti.
 • 166::Mi smo im rekli,
kad su se oni pobunili protiv zabrana:
« Budite odvratni majmuni! »
 • 167::Sjetite se!
Tvoj je Gospodar proglasio
Da će poslati protiv njih
Neka oga Ko će im nametnuti žestoku kaznu
sve do dana Oživljavanja.
Tvoj Gospodar je hitar za kazniti,
ali on je također onaj koji oprašta,
on je milosrdan.
 • 168::Mi smo njih podijelili, na zemlji, u zajednice:
ima među njima pravednih,
a druge to nisu.
Mi smo ih iskušavali putem dobara i putem zala.
Možda će se oni vratiti k nama!
 • 16*9::Za njima su došli njihovi baštinici;
oni su baštinili Knjigu.
Oni govore, prisvajajući sebi još dobara ovog svijeta.
« To će nama biti oprošteno! »
Ako su druga dobra, jednaka prvima,
njima ponuđena,
oni se i njih domognu.
Savez Knjige nije li bio sklopljen?
On ih obvezuje da ne govore, o Allahu, drugo do li istinu,
jer su oni proučavali sadržinu Knjige.
Posljednje boravište je bolje
za one koji se boje Allaha;
- ne razumijete li vi to? –
 • 170::za one koji su čvrsto vezani za Knjigu;
za one koji obavljaju molitvu.
Mi sigurno ne ćemo pustiti izgubiti
Nagradu onima koji se poprave.
 • 171::Sjetite se!
Mi smo prikazali Brdo iznad njih,
kao da je bila jedna sjena.
Oni su pomislili da će pasti na njih:
« Uzmite snažno ono što smo vam dali,
sjetite se njegove sadržine.
Možda ćete se bojati Allaha! »
 • 172::Kad tvoj Gospodar izvede potomstvo
iz krila sinova Ademovih,
on im dade svjedočiti protiv samih sebe:
« Nisam li ja vaš Gospodar? »
Oni rekoše:
« Da, mi smo tome svjedoci! »
I to da vi ne biste rekli na Dan Oživljavanja:
« Mi smo bili zatečeni; »
 • 173::ili da vi ne biste rekli:
« Naši su roditelji Neka ad bili mnogobošci;
mi smo njihovi potomci:
Hoćeš li nas ti uništiti
Zbog djela izvršenih od strane varalica? »
 • 174::Mi Znakove objašnjavamo na taj način.
Možda će se oni vratiti k nama?
 • 175::Ispričaj im povijest
o onome kome smo mi bili
dodijelili naše Znakove.
On se od njih odijeli;
Zloduh ga proganjaše
I on bi u broju onih koji su zalutali.
 • 176::Da smo mi to htjeli,
mi bismo ga uzdigli, zahvaljujući tim Znakovima;
ali in se privrgao zemlji,
slijedio je svoje strasti.
Bio je sličan psu:
on reži kad ga proganjaš,
on reži i kad ga ostavljaš na miru:
takav je narod koji naše Znakove drži za laži.
Ispričaj im priče:
možda će oni rasmisliti?
 • 177::Koji li loš primjer daju ljudi
koji postupaju sa našim Znakovima kao sa lažima!
Oni čine nažao sami sebi.
 • 178::Onaj koga Allah usmjerava dobro je usmjeren;
Što se tiče onih koji su zabludjeli:
evo gubitnika.
 • 179::Mi smo opredijelili za Džehenem
jedan veliki broj Džin a i ljudi.
Oni imaju srca
sa kojima ništa ne razumiju;
oni imaju oči
kojima ne vide;
oni imaju uši
kojima ne čuju.
Evo onih koji su slični životinjama,
Ili onima još zavedenijim.
Evo onih koji su nemarni.
 • 180::Najljepša imena pripadaju Allahu!
Zazivajte ga njegovim imenima;
Odstranite se od on ih koji skrnave njegova imena;
Oni će biti nagrađeni za ono što su činili.
 • 181::Ima u onome što smo mi stvorili jedna zajednica
čiji članovi se ravnaju prema Istini,
i koji, zahvaljujući njojm vrše pravdu.
 • 182::Mi vodimo zaobilaznim putevima
koje ne znaju,
one koji postupaju sa našim
Znakovima kao sa lažima.


 • 183::Ja ću njima dodijeliti jedan rok.
Da, moj plan je siguran.
 • 184::Neće li oni dakle rasmisliti?
Njihov pratitelj nije jedan obsjednuti;
on je samo jedan očigledni upozoritelj.
 • 185::Nisu li oni promotrili
kraljevstvo nebesa i zemlje,
sve stvari stvorene od Allaha?
Ne znaju li oni
da je njihov čas možda blizu?
Kojem će govoru oni vjerovati poslije ovoga?
 • 186::Nema vodiča onome koga Allah zavede.
On ih napušta u njihovoj pobuni,
Zavedene kao slijepci.
 • 187::Oni ćete pitati u pogledu Časa:
« Kad će on doći! »
Reci:
« Poznavanje Časa pripada samo Allahu  ;
Niko drugi do li on neće ga pokazati u svoje vrijeme.
On će biti težak u nebesima i na zemlji,
i iznenadiće vas kad ga ne očekujete. »
Oni ćete ispitivati kao da ti o tome nisi bio upozoren;
reci:
« Znanje časa pripada samo Allahu .  »
– Ali većina ljudi o tome ne zna ništa –
 • 188::Reci:
« Ja nemam za sebe, ni koristi, ni štete
osim onoga što Allah hoće.::
Kad bih ja poznavao nepriopćivu tajnu,
ja bih posjedovao Bogatstva u izobilju
A zlo me ne bi dotaklo.
Ja sam samo jedan upozoritelj i najavljivač
Za narod koji vjeruje.»
 • 189::On je taj koji je vas stvorio iz jednog jedinog bića
iz kojeg je izveo njegovu suprugu
da bi počivao uz nju.
Nakon što poživi sa njom,
ona je nosila jedan lagano breme,
s kojim je hodila bez muke.
Kad ona obremeni jače,
oboje zazvaše Allaha, svog Gospodara:
« Ako nam ti daš jednog pravednog,
mi ćemo ti sigurno biti zahvalni! »
 • 190::Kad im on bi dao jednog pravednog,
oboje dodijeliše Allahu sudrugove
među djecom koju im je on dao.
– Allah je preuzvišeni,
iznad toga što mu se pridružuje –
 • 191::Da li se njemu pridružuju božanstva koja ne stvaraju ništa
a i sama su stvorena,
 • 192::i ne mogu njima pomoći,
niti sama sebe spasiti?
 • 193::Ako li ih vi pozovote na istiniti Smjer,
ona vas neće slijediti.
Jednako je za njih
Da li ih vi pozivali
ili da šutite.
 • 194::Oni koje vi zazivate izvan Allaha
samo su sluge slične vama.
Zazovite ih!
Neka vam odgovore,
Ako ate vjerodostojni!
 • 195::Imaju li oni noge za hodati?
Imaju li oni ruke za uhvatiti?
Imaju li oni oči za vidjeti?
Imaju li oni uši za slušati?
Reci:
« Zazovite svoje sudrugove!
Koristite lukavštinu protiv mene!
Nedajte da čekam!
 • 196::Da, Moj Gospodar je Allah,
koji je dao da siđe Knjiga.
On je taj koji izabire svece.
 • 197::Oni koje vi zazivate izvan njega
ne mogu, ni vama pomoći
ni spasiti sami sebe. »
 • 198::Ako ih ti pozoveš k istinitom Smjeru,
oni ne čuju.
Ti njih vidiš;
oni okreću poglede k tebi,
ali oni tebe ne vide.
 • 199::Daji oprost,
zapovijedaj dobro;
odstrani se od neznalica.
 • 200::Kad te napast Zloduha pobudi na zlo,
traži zaštitu Allahovu;
jer on je taj koji razumije i koji zna sve.
 • 201::Kad jedna legija zloduha napadne
one koji se boje Allaha,
oni će rasmisliti
i evo kako postaju vidoviti,
 • 202::dok zlodusi drže svoju braću u grijehu
i ne odriču se toga nikad više.
 • 203::Oni vele, kad im ti ne doneseš jedan Znak:
« Nisi li ti izabrao tako postupati? »
Reci:
« Ja sam samo slijedio
ono što mi je bilo otkriveno od strane mog Gospodara:
pozivi na vidovitost,
Usmjerenje i Milosrđe
za narod koji vjeruje. »
 • 204::Kad se Kur’an govori,
slušajte ga i šutite.
– Možda će vam biti dodijeljeno milosrđe? –
 • 205::Sjeti se svog Gospodara,
u sebi, poluglasno,
ponizno i sa strahopoštovanjem,
ujutro i navečer.
Ne budi u broju onih koji su nemarni.
 • 206::Oni koji borave kod tvog Gospodara
ne smatraju sebe velikim za obožavati ga.
Oni ga slave
I prostiru se pred njim.

S u r a VIIIP l i j e n[uredi]

  U ime Allaha:
   onog koji čini milosrđe,
   Milosrdnog.


 • 1::Ispitivaće te u pogledu plijena.
Reci:
« Plijen pripada Allahu i njegovom Poslaniku.
Bojte se Allaha!
Čuvajte međusobnu slogu.
Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku,
Ako ste vjerujući! »
 • 2::Uistinu, vjerujući su samo:
oni čija srca uzdrhte na spominjanje Allahovog Imena;
oni čija vjera narasta
kad im se govore njegovi Ajeti  ;
– oni se uzdaju u svog Gospodara –
 • 3::oni koji obavljaju molitvu,
oni koji daju u milostinju
jedan dio dobara koja smo im mi dodijelili.
 • 4::Evo onih koji, u punoj istinitosti, jesu vjerujući.
Visoke počasti su im namijenjene
uz njihovog Gospodara,
s oprostom i velikodušnom nagradom.
 • 5::Tako, to je u ime Istine
što te je tvoj Gospodar izveo iz tvog boravišta
dok jedan dio vjerujućih
osjećaše odbojnost spram te mjere.
 • 6::Oni su osporavali Istinu
– iako im je jasno pokazana –
kao da su bili nagnani u smrt
pa oni ostajaše u iščekivanju.
 • 7::Kad vam je Allah obećavao
da će se jedna od dvije grupe vama predati,
vi ste željeli
dočepati se one koja bijaše nenaoružana,
dok je Allah htio
pokazati Istinu putem svojih riječi
i istrijebiti nevjernike sve do posljednjeg
 • 8::da bi pokazao Istinu
i uništio ono što je isprasno,
uz prkos krivcima.
 • 9::Ka vi zatražite pomoć u vašeg Gospodara,
on vas usliša:
« Ja vam šaljem pojačanje od tisuću meleka,
jedne za drugima. »
 • 10 Allah to čini
samo zato da bi vam donio dobru vijest,
i da se vaša srca stišaju.
Nema pobjede,
ako to nije uz Allaha.
– Allah je moćan i pravedan –
 • 11::Kad vas obgrli snom,
kao jednim osiguranjem sa njegove strane,
s neba on spušta na vas
vodu da vas pročisti,
da odstrani sa vas prljavštinu Zloduhovu,
da ojača vaša srca
i da učvrsti vaše korake.
 • 12::Tvoj je Gospodar udahnuo melecima:
« Da, ja sam sa vama;
učvrstite dakle one koji vjeruju.
Ja ću baciti užas u srca nevjernika;
vi udrite po njihovim šijama;
udrite ih po svim zglobovima. »
 • 13::To bi tako jer su se oni odvojili
od Allaha i svog Poslanika .
Allah je strašan u svojoj kazni
prema onome Ko se odvoji od Allaha i njegovog Poslanika.
 • 14::Evo za vas!
Kušajte ovo!
Kaznu Vatre namijenjenu nevjernima.
 • 15::O vi koji vjerujete!
Kad susretnete nevjernike
U hodu u boj,
ne okrećite im leđa.
 • 16::Ako bi netko okrenuo leđa u taj dan:
– osim ako se ne bi htio uputiti u drugi boj
ili se pridružiti jednoj drugoj trupi –
tome prijeti grdni gnjev Allahovi ;
njegov će zaklon biti Džehenem:
kojeg li mrskog svršetka!
 • 17::Niste vi ti koji su njih pobili;
već je Allah taj koji ih je pobio.
Nisi ti sam bacao sulice
kad bi ih hitio,
već je Allah njih bacao
da bi iskušao vjerujuće
putem jednog lijepog iskušavanja sa njegove strane.
– Boj je oanj koji razumije i koji zna sve –
 • 18::Evo za vas!
Da, Allah je uništio lukavstvo nevjernika.
 • 19::Ako ste vi tražili uspjeh,
vi ste ga dobili;
ako ste vi odustajali,
to je bilo bolje po vas;
ako ponovo započnete,
mi ćemo ponovo početi.
Vaše vam trupe neće ničemu koristiti,
čak i ako su brojne.
Allah je sa vjerujućima.,
 • 20::O vi koji vjerujete!
Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku!
Ne okrećite se od njega,
Onda kad čujete
 • 21::Ne budite kao oni koji vele:
« Mi smo čuli, »
a nisu čuli!
 • 22::Gori od zvijeri za Allaha
su gluhi i nijemi koji ne razumiju ništa.
*23::Da je Allah u njima našao kakvo dobro
on bi učinio tako da razumiju;
ali, čak i da ih je načinio takvima da razumiju,
oni bi se okrenuli
i oni bi se udaljili.
 • 24::O vi koji vjerujete!
Odgovorite Allahu i njegovom Poslaniku,
kad vas poziva k onome od čega živite.
Znajte da uistinu,
Allah se postavlja između čovjeka i njegovog srca,
i da ćete svi biti prikupljeni kod njega.
 • 25::Bojte se iskušenja koje neće posebno dosegnuti
one među vama koji su nepravedni.
Znajte da je Allah strašan u svojoj kazni.
 • 25::Sjetite se!
Kada, na zemlji,
vi bijaste malobrojni i nejaki,
plašeći se da vas se ljudi ne dočepaju,
Allah vam je pribavio jedno sklonište;
On vam je pomogao svojom pomoći;
On vam je dodijelio izvrsnu hranu.
– Možda ćete vi biti zahvalni –
 • 27::O vi koji vjerujete!
Ne izdajte Allaha, ni njegovog Poslanika;
ne ćete li vi dakle poštivati
pologe koji su vam bili povjereni,
onda kad ste saznali?
 • 28::Znajte da vaša dobra i vaša djeca
čine za vas jedno iskušenje,
ali i to da se jedna bezgranična nagrada
nalazi kod Allaha.
 • 29::O vi koji vjerujete!
Ako se vi bojite Allaha,
On će vam dati mogućnost
da razlikujete dobro od zla;
on će izbrisati vaša loša djela
ion će vam oprostiti.
– Allah je Gospodara neizmjerljive milosti –
 • 30::Kad nevjernici koriste varke protiv njega,
da bi se domogli tebe,
da bi te ubili ili protjerali;
ako budu koristili varke,
Allah također koristi varke
A Allah je taj koji je jači u lukavstvima.
 • 31::Kad su im naši Ajeti bili priopćivani,
oni su govorili:
« Da, mi smo čuli!
Da mi hoćemo, mi bismo tako rekli;
To su samo priče ispričane od Predaka. »
 • 32::Kad oni govore:
« O Bože!
Ako je to Istina koja dolazi od tebe,
učini da sa neba pada kamenje na nas,
ili pak, podijeli nam jednu bolnu kaznu. »
 • 33 Ali Allah nih neće kazniti
onda kad si ti usred njih.
Allah njih ne kažnjava
kad oni išću oprost.
 • 34::Zašto Allah njih ne bi kaznio?
Oni odstranjuju vjerujuće od svete Mošeje,
i nisu njihovi prijatelji.
Njihovi prijatelji su samo oni koji se njega boje;
ali većina ljudi ne zna ništa.
 • 35::Njihova molitva u Kući
samo je zviždanje i pljeskanje rukama.
« Kušajte dakle kaznu svoje zbog nevjernosti! »
 • 36::Da, nevjernici će potrošiti svoja dobra
da bi odstranili ljude sa puta Allahovog.
Oni će ih potrošiti,
potom će oplakivati to što su učinili
A po tome biće oni poraženi.
Nevjernici će biti objedinjeni u Džehenemu,
 • 37::da bi Allah odvojio zle od dobrih;
po tome on će njih sve zajedno sakupiti
da bi ih stavio u Džehenem.
– Evo gubitnika –
 • 38::Reci nevjernicima da ako prestanu,
oprostiće im se ono što je prošlo.
Ako li iznova počnu,
Neka se tada sjete primjera Pajeta.
 • 39::Tucite ih
sve dok više ne bude pobune,
i Allah oslužje u svoj svojoj ukupnosti bude učinjeno Allahu.
Ako li prekinu boj,
Neka znaju
da Allah savršeno vidi ono što čine.
 • 40::Ako li okrenu leđa,
znajte da je Allah vaš Gospodar,
jedan izvrstan Gospodar, jedan izvrstan Branitelj!
 • 41::Znajte da što god bude plijen koji uzmete,
petina pripada Allahu,
Poslaniku i njegovim bližnjima,
siročadima, siromasima i putnicima,
ako vjerujete u Allaha
i u ono što je on otkrio našem Sluzi
na dan kad je izdvojio
pravedne ljude od nevjernih;
na dan kad su dvije stranke susrele se.
– Allah je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 42::Kad ste vi bili na najbližoj padini
a ostali na na udaljenijoj padini,
konjanici su se nalazili niže od vas.
Da ste vi sebi određivali uvjete boja,
vi ne biste bili složni
u pogledu mjesta i prilike;
ali trebalo je da Allah izvrši jednu odluku
koja je trebala biti izvršena,
da onaj koji je trebao umrijeti
propadne zbog jednog očitog rasloga
a da bi onaj koji ostaje na životu
preživi kao svjedok jednog neoborivog dokaza.
– Allah je onaj koji razumije i koji zna –
 • 43::Kad je Allah učinio da u snu vidiš
svoje neprijatelje kao malobrojne:
da je učinio da ih vidiš u velikom broju,
vi biste bili obezhrabreni;
vi biste raspravljali i tome.
Ali Allah vas je zaštitio.
On poznaje sadržinu srdaca.
 • 44::Kad ste ih vi susreli,
on vam ih je u vašim očima pokazao kao malobrojne;
isto kao što je učinio da se vi pojavite u njihovim očima
kao malobrojni
da bi Allah izvršio
jednu odluku koja je trebala biti izvršena.
– Odluke ovise o Allahu –
 • 45::O vi koji vjerujete!
Budite čvrsti kad susretnete
jednu grupu neprijatelja.
Mislite često na Allaha zazivajući ga.
Možda ćete biti pobjednicima.
 • 46::Pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku;
ne svađajte se,
inače ćete se povući
i vaša bi se prilika za uspjeh udaljila.
Budite strpljivi.
Allah je sa onima koji su strpljivi.
 • 47::Ne budite slični
onima koji bezbrižno izlaze iz svojih boravišta,
da bi bili viđeni od ljudi
i koji bi njih odvojili od puta Allahovog.
– Znanost Allahova pokriva sve ono što oni čine –
 • 48::Zloduh reče:
kad je u njihovim očima uljepšao njihova vlastita djela:
« Niko u svijetu danas vas neće pobijediti.
Ja sam vaš zaštitnik! »
Ali kad se dvije trupe nađoše u blizini,
On okrenu pete i kaza:
« Da, ja poričem!
Ja vidim ono što vi ne vidite;
Ja se bojim Allaha!
Allah je strašan u svojoj kazni. »
 • 49::Licemjeri
i oni čija su srca bolesna govoriše:
« Evo onih koji su se prevarili u svojoj vjeroispovijesti! »
– Ali Allah je moćan i pravedan
za one koji se povjere njemu. –
 • 50::Da ti vidiš Meleke kako odnose nevjernike!
Oni će udariti njihova lica i njihova leđa:
« Kušajte kaznu Vatre
 • 51::po cijeni onoga što ste činili. »
– Allah nije nepravičan prema svojim slugama –
 • 52::Takva bi sudbina Faraonovih ljudi,
i onih koji živješe prije njih.
Oni ne povjerovaše u Znakove Božije.
Allah ih je dograbio i grijesima njihovim.
– Allah je snažan i strašan u kazni svojoj–
 • 53::Tako je to,
jer Allah ne mijenja dobročinstvo
kojim je nagradio jedan narod
prije nego taj narod promijeni ono što je u njemu.
– Allah je onaj koji razumije i koji zna –
 • 54::Takva bi sudbina Faraonovih ljudi
i onih koji živješe prije njih:
Oni su proglašavali lažima Znakove svog Gospodara.
Mi smo ih uništili zbog njihovih grijehova.
Mi smo progutali Faraonove ljude:
Svi bijahu nepravedni.
 • 55::Najgora od bića pred Allahom
su uistinu oni koji su nevjerni;
oni koji ne vejruju,
 • 56::oni između njih sa kojma si ti zaključio jednu nagodbu
i koji, potom, uvijek gaziše svoje obaveze;
oni koji se ne boje Allaha.
 • 57::Ako ih susretneš u ratu,
posluži se sa njima za rastjerati one
koji se nalaze iza njih.
Možda će oni rasmišljati!
 • 58::Ako se ti uistinu bojiš izdaje
od strane jednog naroda,
odbaci njegov savez
da bi mogao njemu učiniti jednako.
– Allah ne voli izdajice –
 • 59::Neka se nevjernici ne nadaju pobjedi nad vama!
Oni su nemoćni vas oslabiti.
 • 60::Pripravite, za boj sa njima,
sve što nađete, od sile i konjice,
da bi zastrašili neprijatelja Allahovog i svog
i druge još, koje vi ne poznajete,
izvan ovih,
ali koje Allah poznaje.
Sve što vi budete potrošili na putu Allahovom
vama će biti vraćeno
a vi ne ćete biti pozlijeđeni.
 • 61::Ako se priklone miru,
učini isto;
povjeri se Allahu
jer je on taj koji razumije i koji zna.
 • 62::Ako te budu htjeli prevariti,
Allah ti dostaje.
On je taj koji ti pritječe u pomoć
i pomoću posredovanja vjernika.
 • 63::On je ujedinio njihova srca uzajamnim osjećanjem.
Kad bi ti potrošio sve što zemlja sadržava,
ti ne bi ujedinio njihova srca
jednim uzajamnim osjećanjem;
ali Allah je mežu njima probuidio to osjećanje.
– On je moćan i pravedan –
 • 64::O Poslaniče!
Allah ti dostaje,
tebi i onim vjerujućima koji tebe slijede.
 • 65::O Poslaniče!
Okuražuj vjerujuće u boju!
Ako se među vama nađe dvadesetak postojanih ljudi,
oni će pobijediti njih dvije stotine.
Ako ih se nađe stotina,
oni će pobijediti tisuću nevjernika:
To su ljudi koji ništa ne razumiju.
 • 66::Allah je sada olakšao vašu zadaću;
on je vidio vašu slabost.
Ako se među vama nađe sto postojanih ljudi,
oni će pobijediti njih dvije stotine.
Ako li ih se nađe tisuću,
oni će pobijediti dvije tisuće,
s dopuštenjem Allahovi m.
– Allah je sa onima koji su postojani –
 • 6*7::Ne pripada jednom Poslaniku da zarobljava zarobljenike,
sve dok, na zemlji,
on nije potpuno pobijedio nevjernike.
Vi hoćete dobra ovog svijeta.
Allah hoće, za vas, budući život.
Allah je moćan i pravedan.
 • 68::Da jedna odredba sa strane Allaha ne bijaše već prispjela,
jedna bi strašna kazna vas stigla
zbog onoga čega ste se vi dočepali.
 • 69::Jedite ono što je, u plijenu, dopušteno i dobro.
Bojte se Allaha!
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 70::O Poslaniče!
Reci zarobljenicima koji su pali u vaše ruke:
« Ako Allah prepozna dobro u vašim srcima,
on će vam dodijeliti bolje stvari,
od onih koje vam bijahu oduzete.
On će vam oprostiti:
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan! »
 • 71::Ako li te oni hoće izdati,
oni su već izdali Allaha;
ali Allah je vama dao svu moć nad njima.
Allah je onaj koji zna i koji je pravedan.
 • 72::Oni koji su povjerovali,
oni koji su izbjeglice,
oni koji su vodili boj na putu Allahovom
svojim sredstvima i svojim osobama,
oni koji su ponudili gostoprimstvo vjerujućima
i koji su im pomogli:
to su prijatelji, jedni drugima.
Ali vi nećete biti prijatelji vjerujućima
koji još nisu izbjeglice,
sve dok ne budu postali izbjeglice.
Ako vam zatraže pomoć
u ime Vjeroispovijesti,
vi im trebate pomoći;
osim ako se radi o tome da tučete jedan narod
s kojim ste vi sklopili savez.
– Allah vidi ono što vi činite.
 • 73::Nevjernici su prijatelji jedni drugima –
Ako vi ne postupite tako,
biće na zemlji
pobuna i velika iskvarenost.
 • 74::Oni koji su povjerovali,
oni koji su izbjeglice,
oni koji su vodili boj na putu Allahovom,
oni koji su ponudili gostoprimstvo vjerujućima
i koji su im pomogli:
oni su, u punoj istini, vjerujući.
Jedan oprost i velikodušna naknada njih očekuju.
 • 75::Oni koji vjeruju nakon što su postali izbjeglice,
oni koji su uz vas vodili boj,
oni su od vaših.
Međutim, oni koji su rodbinski povezani
još su bliži jedni drugima,
prema Knjizi Božijoj.
– Allah je, uistinu, onaj koji zna sve! –


S u r a IXN e p o v r j e d i v o sa t[uredi]

 • 1::Od Allaha i njegovog Poslanika dodijeljena je nepovrjedivost
mnogobošcima
s kojima ste sklopili nagodbu.
 • 2::Krstarite zemljom tokom četiri mjeseca.
Znajte da ne ćete Allaha učiniti nemoćnim.
 • 3::Proglas Allahovi i njegovog Poslanika
upućen ljudima na dan Hodočašća:
« Allah i njegov Poslanik poriču mnogobožce.
Ako ste se pokajali,
to će biti dobro za vas;
ali ako se odvratite,
znajte da ne ćete učiniti Allaha nemoćnim. »
Objavi jednu bolnu kaznu nevjernicima,
 • 4::izuzev mnogobošcima
sa kojima ste zaključili jednu nagodbu;
s onima koji vam nisu potom učinili nažao
i koji nisu nikom pomogli da vodi boj protiv vas.
Poštujte u cijelosti nagodbu sklopljenu sa njima,
sve do dogovorenog časa.
– Allah voli one koji ga se boje –
 • 5::Nakon što proteknu sveti mjeseci,
ubijajte mnogobožce, gdje god da ih nađete;
zarobljavajte ih, opsjedajte ih,
postavljajte zasjede protiv njih.
Ali ako se pokaju,
ako obavljaju molitvu,
ako dijele milostinju,
ostavite ih slobodnima.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan. –
 • 6::Ako jedan mnogobožac zatraži utočište kod tebe,
prihvati ga
da bi mu dopustio čuti Riječ Allahovu;
dopremi ga potom na jedno sigurno mjesto,
jer ljudi su ti koji ne znaju.
 • 7::Kako bi postojala jedna nagodba,
prihvaćena od Allaha i njegovog Poslanika,
s mnogobošcima,
drugim nego oni sa kojima
ste vi već zaključili jednu nagodbu
pokraj svete Mošeje?
Tako dugo vremena koliko će oni biti iskreni sa vama,
budi iskreni prema njima.
– Allah voli one koji ga se boje –
 • 8::Kad vas oni napadnu,
oni ne poštuju, u pogledu vas,
ni savez, ni nagodbu koja osigurava zaštitu.
Oni gledaju kako će vam se umiliti svojim ustima,
ali njihova su srca pobunjenička:
većina među njima su izopačeni.
 • 9 ::Oni trampe po niskoj cijeni Znakove Božije;
on odstranjuju ljude sa njegovog puta.
Njihova djela su vrlo loša.
 • 10::Oni ne primijenjuju u pogledu jednog vjerujućeg
ni saveza, ni nagodbe koja osigurava zaštitu:
takvi su prijestupnici.
 • 11::Ali ako se oni pokaju,
ako obavljaju molitvu,
ako daju milostinju,
oni postaju vaša braća u vjeroispovijesti.
– Mi izlaženo Znakove ljudima koji znaju –
 • 12::Ako pogaze svoje prisege,
nakon što su zaključili jednu nagodbu,
ako napadnu vašu vjeroispovijest,
potucite tada, poglavare nevjernosti.
Oni ne poštuju nikakvu zakletvu.
Možda će oni prestati.
 • 13::Ne ćete li tuši ljude
koji su prekršili svoju zakletvu
i koji su nastojali istjerati Poslanika  ?
Oni su ti koji su vas prvi napali.
Hoćete li se bojati njih?
Onda kad Allah zaslužuje više da ga se bojite,
Ako ste vjerujući.
 • 14::Tucite ih!
Allah će ih kazniti vašim rukama;
on će njih prekriti sramom;
vama će dati pobjedu;
izliječiće srca vjerujućih;
 • 15::i izgnaće gnjev.
Allah se vraća prema kome on hoće;
Allah zna sve i on je pravedan.
 • 16::Mislite li vi da ćete biti napušteni,
dok Allah ne prepozna
one među vama koji budu vodili boj
i koji ne budu tražili saveznike
izvan Allaha, svog Poslanika i vjerujućih.
– Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –
 • 17::Ne pripada mnogobošcima
da ulaze u Allahove mošeje
unoseći svojedočenja protiv sebe samih
o svojoj nevjernosti.
Evo onih čija su djela bezvrijedna;
Oni će boraviti kao besmrtnici u Vatri.
 • 18::Božje mošeje će posjećivati samo:
onaj koji vjeruje u Allaha i u posljednji Dan;
onaj koji obavlja molitvu;
onaj koji dijeli milostinju;
onaj koji se ne boji do li Allaha.
– Možda će oni biti u broju
onih koji su dobro usmjereni –
 • 19::Hoćete li vi postaviti onoga koji napoji hodočasnike
i koji je zadužen službom u svetoj mošeji,
u isti red
kao onoga koji vjeruje u Allaha i i u posljednji Dan
i koji vodi boj na Allahovom putu?
Oni nisu jednaki pred Allahom .
– Allah ne usmjerava ljude bez znanja –
 • 20::Oni koji budu vjerovali,
oni koji budu izbjeglice,
oni koji budu vodili boj na putu Allahovom
sa svojim sredstvima i svojim osobama,
biće stavljeni u vrlo uzvišeni red kod Allaha:
evo pobjednika.
 • 21::Njihov im je Gospodar navijestio
jedno milosrđe sa svoje strane,
jednu zadovoljštinu
i Vrtove gdje će nalaziti trajne slasti;
 • 22::u njima će oni boraviti, zauvijek, besmrtni.
Da, jedna nagrada bez granica
nalazi se kod Allaha.
 • 23::O vi koji vjerujete!
Ne uzimajte za prijatelje svoje očeve i svoju braću
ako oni više vole biti u nevjeri.
Oni među vama koji njih uzmu za prijatelje,
biće nepravednici.
 • 24::Reci:
« Ako vaši očevi, vaši sinovi, vaša braća,
vaše supruge, vaša bratstva,
dobra koja ste stekli,
poduzeće za koje strahujete da će propasti,
vaša boravišta u kojima uživate,
vama su draža od Allaha i njegovog Poslanika
i boja na putu Allahovom:
očekujte da Allah dođe sa svojim Upozorenjem. »
– Allah ne usmjerava izopačenih ljudi –
 • 25::Allah vam je pritekao u pomoć
u brojnim područjima
na dan Huneina,
kad ste vi bili ponosni na svoju mnogobrojnost
– ona vam nije poslužila u ničemu –
kad se zemlja, prostrana koliko jest,
vama učinila pretijesna,
i kad ste vi okrenuli leđa u bijegu.
 • 25::Allah potom spusti svoju Sakinu
na svog Poslanika i na vjerujuće.
On spusti nevidljive vojske.
On je kaznio one koji bijahu nevjerni.
Takva je naknada nevjernicima;
 • 27::ali nakon toga, Allah se vraća prema kome on hoće.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 28::O vi koji vjerujete!
Mnogobošci su samo jedna nečistoća:
Oni se više neće približiti svetoj Mošeji
Nakon što ova godina bude istekla.
Ako se bojite nestašice,
Allah će vas uskoro obogatiti svojom milošću, ako on to hoće.
– Allah zna sve i on je pravedan –
 • 29::Tucite:
one koji ne vjeruju u Allaha i u Dan posljednji;
one koji ne drže nedopuštenim
ono što su Allah i njegov Prorok
proglasili nedopuštenim;
one koji, među ljudima Knjige,
ne primijenjuju istinsku Vjeroispovijest.
Tucite ih
sve dok ne plate namet
nakon što se bijahu ponizili.
 • 30::Židovi su rekli:
« Uzeir je sin Allahov!  »
Kršćani su rekli:
« Mesih je sin Allahov! «
Takva je riječ koja izlazi iz njihovih usta;
Oni ponavljaju ono što su nevjernici govorili prije njih.
Neka ih Allah uništi!
Oni su toliko glupi!
 • 31::Oni su uzeli svoje znalce i svoje samostance
kao i Mesiha, sina Maryaminog,
za Gospodare, umjesto Allaha.
Ali oni nisu primili drugu zapovijed
nego da obožavaju Allaha jedinog:
Nema Allaha osim njega!
Slava njemu!
Izuzevši ono što oni njemu pridružuju.
 • 32::Oni bi željeli, svojim ustima,
ugasiti svjetlost Allahovu,
a Allah hoće dovršiti svjetlost svoju,
usprkos nevjernicima.
 • 33::On je taj koji je poslao svog Poslanika
sa Usmjerenjem i istinskom Vjeroispovijesti
da bi ona prevladala sve druge vjeroispovijesti,
uzprkos mnogobošcima.
 • 34::O vi koji vjerujete!
Mnogo znanstvenika i samostanaca
uzalud jedu dobra ljudi
i odstranjuju ih sa puta Allahovog.
Navijesti bolnu kaznu
Onima koji gomilaju zlato i srebro
A da ništa ne troše na Allahovom putu,
 • 35::na dan kad kovine budu nošene na usijavanje
u Vatru Džehenema
i kad one budu služile za označiti
njihova čela, njihove bokove i njihova leđa:
« Evo što ste vi gomilali;
kušajte to što ste gomilali! »
 • 36::Da, broj mjeseci, za Allaha,
jest dvanaest mjeseci upisanih u Knjigu Allahovu,
na dan kad on stvori nebesa i zemlju.
Četiri od njih su sveti.
Takva je nepromjenjiva vjeroispovijest.
Ne činite nažao sami sebi tokom tog vremena.
Potucite potpuno mnogobožce,
kao što oni vas tuku potpuno,
I znajte da je Allah sa onima koji se njega boje.
 • 37::Umetnuti mjesec
samo je suvišak nevjernosti;
nevjernici se zabluđuju ovako:
oni ga proglašavaju ne-svetim, jedne godine,
potom, slijedeće godine, oni ga proglašavaju svetim,
da bi se uskladili sa brojem mjeseci
koje je Allah proglasio svetim.
Oni tako proglašavaju ne-svetim
Ono što je Allah proglasio svetim.
Njihova loša djela im se čine lijepim,
ali Allah ne usmjerava nevjerne ljude.
 • 38::O vi koji vjerujete!
Što vam je?
Kad vam je bilo rečeno:
« Stavite se na put Allahovi,  »
vi ste se otromili na zemlji.
Pretpostavljate li vi ovdašnji život budućem životu?
Što je dakle kratkotrajno uživanje ovog života
Uspoređeno sa budućim životom,
Ako nije tek neznatna sitnica!
 • 39::Ako ne pođete u boj,
Allah će vas kazniti jednom bolnom kaznom;
on će vas zamijeniti sa jednim drugim narodom;
vi mu ne ćete prouzrokovati nikakve štete.
– Allah je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 40::Ako ne priteknete u pomoć Poslaniku,
Allah je njemu već na pomoći,
Kad su ga nevjernici prognali,
njega, drugog od dvojice,
na dan kad se obojica nađoše u pećini
i kad on reče svom pratitelju:
« Ne tuguj;
Allah je sa nama! »
Allah je na njega spustio Sakinu;
Podupro ga je sa nevidljivim vojskama.
Učinio je isprasnom riječ nevjernika.
Riječ Allahova je najjača;
Allah je moćan i mudar.
 • 41::Lagani ili tromi, pođite u boj.
Vodite boj svojim sredstvima i svojim osobama,
Na putu Božije,.
To je jedno blago za vas, da vi samo znate!
 • 42::Da se je samo radilo o jednoj stvari njima na dometu
ili jednom kratkom putovanju,
oni bi te slijedili.
Ali rastojanje se njima činilo dugo,
oni su stali zaklinjati se Allahom  :
« Mi bismo pošli sa vama,
da smo samo imali mogućnosti! »
Oni gube sami sebe.
Allah savršeno zna da su oni lašci.
 • 43::Neka ti Allah oprosti!
Zašto si ih oslobodio boja
Sve dok se oni koji su iskreni
ne pokažu tebi
i dok ti upoznaš lažljivce?
 • 44::Oni koji vjeruju u Allaha i u Dan posljednji
ne išću ti odrješenje
kad se radi o boju
svojim dobrima i svojim osobama.
– Allah savršeno poznaje one koji se njega boje –
 • 45::Samo
oni koji se ne vjeruju u Allaha i u posljednji Dan
iskaće ti oslobođenje od boja.
Njihova su srca neodlučna,
i, u sumnji, oni ne donose nikakvu odluku.
 • 46::Da su oni htjeli poći u boj,
oni bi se za njega pripravili;
ali Allah nije odobrio njihov polazak,
učinio ih je lijenima;
on im je rekao:
« Ostanite sa onima koji ostaju.»
 • 47::Da su bili pošli sa vama,
oni bi samo povećali vaš nemir;
oni bi među vama posijali nepovjerenje
nastojeći vas pobuditi na smutnju,
jer stanoviti među vama
njih pažljivo slušaju.
Ali Allah poznaje nepravednike!
 • 48::Oni su otprije htjeli izazvati metež
i onemogućiti tvoje poslove
sve do časa kad je došla Istina
i kad se Red Allahova očitovala,
uz prkos njihovoj odbojnosti.
 • 49::Jedan od njih je kazao:
« Odriješi mene od boja;
ne napastvuj me! »
Nisu li oni upali u metež?
Džehenem će sigurno oviti nevjernike.
 • 50::Ako te sreća zadesi, oni se rastuže;
ako te nesreća stigne, oni vele:
« Mi smo izvan toga »
i okrenu se, isponjeni radošću.
 • 51::Reci:
« Ništa nam neće biti,
osim onoga što nam je Allah zapisao.
On je naš Gospodar!
Neka se dakle vjerujući pouzdaju u njega! »
 • 52::Reci:
« Što vi očekujete za nas,
ako to nije jedna od dvije vrelo lijepe stvari?
Dok mi za vas očekujemo,
Da vas Allah udari jednom svojom kaznom
ili kaznom naših ruku.
Čekajte dakle!
Mi čekamo sa vama! »
 • 53::Reci:
« Dajite milostinju dragovoljno ili ne,
ona neće biti prihvaćena, ako je sa vaše strane,
jer vi ste izopačeni ljudi.
 • 54::Ništa ne bi spriječilo da njihova milostinja bude prihvaćena,
kad bi vjerovali u Allaha i njegovog Poslanika;
kad ne bi bili lijeni u molitvi,
kad ne bi dijelili milostinju protiv svoje volje. »
 • 55::Neka te njihova Bogatstva i njihova djeca
ne opčaraju;
Allah samo time hoće
Da ih kazni u ovom životu
pa umru kao nevjernici.
 • 56::Oni kunu se, Allahom, da su od vaših,
a međutim to nisu;
već su to ljudi koji se plaše.
 • 57::Ako li nađu jedno utočište,
pečine ili podzemlja,
oni se u njih hitro bace.
 • 58::Više njih
te kritiziraju u pogledu milostinje.
Oni su zadovoljni kad dobiju dio od nje;
Oni se ljute, ako im se ne da ništa.
 • 59::Ako bi bili zadovoljni
onim što im Allah i njegov Poslanik daju,
oni bi rekli:
« Allah nam dostaje!
Allah će nam uskoro dodijeliti koju milost,
– i njegov Poslanik –
Da, Allah je taj koga mi tražimo! »
 • 60::Milostinja je namijenjena:
sirotima i potrebitima;
onima koji su zaduženi prikupljati ju i
dijeliti;
onima čija su srca uz nas;
za otkup uznika;
onima koji su opterećeni dugovima;
za boj na putu Allahovom
i putnicima.
Takva je zapovijed Allahova.
Allah zna i on je pravedan!
 • 61::Više njih napadaju Poslanika govoreći:
« On samo osluškuje. »
Odgovori:
« On samo osluškuje ono što se tiče vašeg dobra.
On vjeruje u Allaha
I ima povjerenja u one koji vjeruju;
On je milosrdan
prema onima među vama koji vjeruju. »
Jedna je bolna kazna pričuvana
za one koi napadaju Poslanika Allahovog.
 • 62::Oni kunu se Allahom da bi vama ugodili;
ali Allah i njegov Poslanik zaslužuju mnogo više
oni da njima nastoje ugoditi,
ako su vjerujući.
 • 63::Ne znaju li oni da je vatra Džehenema namijenjena
onome koji se suprotstavi Allahu i njegovom Poslaniku  ?
On će ondje ostati kao besmrtnik.
Evo ogromne ljage!
 • 64::Licemjeri strahuju
da će se na njih spustiti jedna Sura
koja će im pokazati ono što se nalazi u njihovim srcima.
Reci:
« Sprdajte se!
Allah će dati da iskrsne ono čega se bojite! »
 • 65::Ako bi ti njih ispitivao, oni bi rekli:
« Mi samo raspravljamo i igramo se! »
Reci:
« Vi se sprdate Allahu,
njegovim Znakovima i njegovom Poslaniku  ?
 • 66::Ne ispričavajte se:
vi ste postali nevjernicima nakon što ste bili vjerujući. »
Ako mi oprostimo jednom dijelu vaših,
mi ćemo kazniti stanovite među njima
jer su bili krivci.
 • 67::Ljudi i žene licemjeri
jedni drugima prave sramne stvari;
oni sebi uzajamno zabranjuju ono što je pristojno
i zatvaraju ruke svoje.
Oni su zaboravili Allaha
I Allah je njih zaboravio.
Da, licemjeri su ti koji su izopačeni.
 • 68::Allah je obećao licemjernim ljudima,
licemjernim ženama
i tvrdim nevjernicima,
vatru Džehenema .
Oni će ondje živjeti kao besmrtnici.
To im dostaje!
Allah ih prokleo.
Jedna im je vječna kazna namijenjena.
 • 69::Tako je to i za one koji su, prije njih,
posjedovali veću silu od vas,
s jednim velikim brojem djece i Bogatstava.
Oni su uživali svoj dio,
vi ste uživali svoj
poput onih koji su živjeli prije vas
što uživaše svoj dio
i vi ste raspravljali,
kao što su i oni raspravljali.
Evo onih čija su djela ništavna
u ovom svijetu i u budućem životu.
Evo gubitnika.
 • 70::Povijest onih koji su živjeli prije njih
nije li im stigla?
ona o narodu Nuhovom, o Adima, o Tamudima;
ona o narodu Ibrahimovom,
ljdima Madijana
i porušenim gradovima?
Njihovi proroci su im donijeli
neosporive dokaze.
Allah ih nije htio oštetiti,
Ali oni su nanijeli zlo sami sebi.
 • 71::Vjerujući i vjerujuće su prijatelji jedni drugima.
Oni zapovijedaju ono što je pristojno,
oni zabranjuju ono što je sramno;
oni obavljajumolitvu,
oni daju milostinju
i pokoravaju se Allahu i njegovom Poslaniku.
Evo onih kojima će Allah uskoro učiniti milosrđe.
Allah je moćan i pravedan.
 • 72::Allah je obećao vjernicima i vjernicama
Vrtove gdje teku potoci.
Oni će u njima boraviti besmrtni.
On im je obećao izvrsna boravišta
smještena u Vrtovima Edena.
ZadovoljstvoAllahovo je milije:
Evo sreće bez granica!
 • 73::O Poslaniče!
Tuci nevjernike i licemjere;
Budi grub sa njima!
Njihovo sklonište biće Džehenem:
kakvog li ogavnog svršetka!
 • 74::Oni su propovijedali nevjernost,
potom su prisegli, Allahom
da nisu izgovorili takve riječi.
Oni postadoše nevjernicima nakon što su bili podvrgnuti.
Oni su težili onom što nisu dobili
i ne nađoše umjesto toga do li naklonost
koju su Allah i njegov Poslanik htjeli njima dodijeliti.
Da se pokaju,
to bi bilo bolje za njih;
ali oni su se okrenuli.
Allah će njih kazniti bolnom kaznom
u ovom i u drugom svijetu
i oni neće naći, na zemlji, ni prijatelja, ni branitelja.
 • 75::Više njih načinili su jednu nagodbu sa Allahom  :
« Ako nam dodijeli milost,
mi ćemo sigurno dijeliti milostinju
i bićemo u broju pravednih. »
 • 76::Ali kad im Allah dodijeli milost,
oni su je pohlepni,
oni se okreću i odstranjuju.
 • 77::::Allah je dakle pobudio licemjerje u njihovim srcima
sve do dana kad će ga oni susresti,
jer nisu oni ispunili
ono što bijahu obećali Allahu
i jer su slagali.
 • 78::Ne znaju li oni
da Allah poznaje njihove tajne i njihove sastanke u tajnosti
i da Allah savršeno poznaje misterije?
 • 79::Stanoviti kritiziraju i ismijavaju
vjernici koji daju dobrovoljnu milostinju
kao oni koji ne posjeduju osim onog najnužnijeg.
Allah će se sprdati sa tim ljudima
A jedna je bolna kazna njima namijenjena.
 • 80::Tražio oprost za njih
ili ne tražio oprost za njih;
ako ti zatražiš sedamdeset puta oprost za njih,
Allah im neće oprostiti,
jer su potpuno nevjerni
prema Allahu i njegovom Poslaniku.
– Allah ne usmjerava izopačenih ljudi –
 • 81::Oni koji su bili ostavljeni u pozadini
radovali su se što su mogli ostati kod kuće
i tako se suprotstaviti Poslaniku Allahovom.
Oni su osjećali odbojnost
prema vođenju boja na putu Allahovom
svojim sredstvima i svojim osobama.
Oni su govorili:
« Ne idite u rat po ovoj vrućini! »
Reci:
« Paklena vatra je još žešća! »
– Kad bi oni razumjeli! –
 • 82::Neka se oni smiju malo!
I Neka plaču obilno
za kaznu zbog onoga što su učinili.
 • 83::Kad te Allah dovede do jedne grupe takvih ljudi
i kad ti zamole
dopuštenje da pođu u rat,
reci njima:
« Vi nikad više ne ćete ići sa mnom;
vi nikad više ne ćete sa mnom tući jednog neprijatelja.
Vi ste bili zadovoljni prvi put ostati
kod svojih kuća:
ostanite dakle sa onima koji su pozadini! »
 • 84::Ne moli nikada za Neka og od njih koji je mrtav;
ne zaustavljaj se pred njegovim grobom.
Oni su bili nevjerni sprfam Allaha i jegovog Poslanika
I oni su i mrtvi izopačeni.
 • 85::Neka te njihova Bogatstva i
njihova djeca ne začuđuju.
Time Allah neće drugo do li kazniti ih u ovom svijetu
i da umru nevjernicima.
 • 86::Kad je Sura bila objavljena:
« Vjerujte u Allaha,
vojujte uz njegovog Poslanika!  »
odličnici su te molili da ih odriješiš od boja;
oni su govorili:
« Pusti nas sa onima koji ostaju kod kuće! »
 • 87::Oni su zadovoljni ostati
sa onima koji su ostali u pozadini.
Jedan je pečat stavljen na njihova srca;
Oni ne razumiju ništa!
 • 88::Ali Poslanik i vjerujući vode boj
svojim sredstvima i svojim osobama:
evo onih koji će uživati najbolje stavri;
evo onih koji će biti sretni!
 • 89::Allah je za njih pripravio
Vrtove gdje teku potoci:
oni će u njima kao besmrtnici boraviti:
takva je sreća bez granica!
 • 90::Oni od Beduina koji su navodili isprike
došli su moliti da budu odriješeni odlaska u boj.
Oni koji su Allaha i njegovog Poslanika
optuživali za laž
ostali su kod kuće.
Jedna bolna kazna će uskoro stići
one među njima koji su nevjerni.
 • 91::Nema se što prigovoriti
slabima, bolesnima,
onima koji nemaju sredstava,
ako su iskreni prema Allahu i njegovom Poslaniku.
Nema ništa više rasloga ljutiti se
na one koji čine dobro,
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 92::ni onima koji, došavši k tebi
da im pribaviš opravu
i kojima si ti rekao:
« Nemam nikakve oprave da bih vam dao, »
otišli su, očiju punih suza,
tužni što nisu mogli priskrbiti taj trošak.
 • 93::Ali ima razloga
pozvati na odgovornost
one koji ti išću odrješenje od boja,::
a koji su Bogataši
i koji bi bili zadovoljni
ostati sa onima koji ostaju u pozadini.
Allah je stavio jedan pečat na njihova srca,
i zbog toga oni ne znaju ništa.
 • 94::Oni će se ispričavati kad dođu kući.
Reci im:
« Ne ispričavajte se!
Mi vam ne vjerujemo!
Allah nas je već poučio o vama.
Allah i njegov Poslanik vidjeće uskoro vaša djela.
Vi ćete potom biti odvedeni k onom koji poznaje
ono što ste vi skriveno i ono što je vidljivo.
On će vam pokazato ono što ste učinili! »
 • 95::Kad se vi vratite k njima,
oni će vam Allahom zaklinjati se
da se okrenete od njih.
Okrenite se od njih.
Oni su nečist;
njihov zaklon biće Džehenem,
po cijeni onog što su učinili.
 • 96::Oni će zaklinjati se da bi vama ugodili,
ali, ako ste vi zadovoljni sa njima,
Allah nije zadovoljan sa jednim izopačenim narodom.
 • 97::Beduini su najžešći u stvari
nevjernosti i licemjerja
i skloni su ne priznati zakone
sadržane u Knjizi
koju je Allah spustio na svog Poslanika .
– Allah zna i on je pravedan –
 • 98::Više Beduina
smatra svoje troškove za dobro
kao jedno tegobno opterećenje;
oni vrebaju vašu zlu kob.
Neka nesreća padne na njih!
– Allah je onaj koji razumije i koji zna –
 • 99::Stanoviti Beduini vjeruju u Allaha i u posljednji Dan.
Oni smatraju svoj trošak za dobro
prinošenjem žrtve ponuđene Allahu
i sredstvo da zasluđe molitve Prorokove.
Nije li to jedna žrtva koja će njima biti uračunana?
Allah će njih uskoro uvesti u milost svoju.
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.::
 • 100::Što se tiče onih koji su došli prvi
među izbjeglicama i pomoćnicima Prorokovim
i onih koji su ih slijedili u dobru:
Allah je zadovoljan sa njimna
i oni su zadovoljni sn njima.
On je njima pripravio Vrtove gdje teku potoci.
Oni će ondje boraviti zauvijek, besmrtni,
evo sreće bez granica.
 • 101::Među Beduinima koji vas okružuju
i među žiteljima Medine,
ima tvrdoglavih licemjera.
Ti njih ne poznaješ;
mi, mi ih poznajemo.
Mi ćemo njih kazniti dva puta,
potom oni će biti izručeni jednoj strašnoj kazni.
 • 102::Drugi su priznali svoje grijehove;
oni su pomiješali dobro sa lošim djelom.
Čini se da se Allah vraća k njima.
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 103::Uzmi milostinju od njihovih dobara
da bi se oni pročistili i bili bez mrlja.
Moli za njih;
tvoje molitve su smirenje za njih.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 104::Ne znaju li oni
da Allah prima pokajanje slugu svojih,
i da prihvaća milostinju?
Allah je onaj koji se vraća neprekidno
prema grešnicima pokajnicima,
i koji je milosrdan.
 • 105::Reci:
« Činite!
Allah će vidjeti vaša djela,
kao Poslanik i vjerujući.
Vi ćete se vratiti k onome koji poznaje
ono što je skriveno i ono što je vidljivo.
On će vam obznaniti ono što ste učinili. «
 • 106::Drugi ljudi čekaju odluku Allahovu;
bilo da ih kazni,
bilo da se vrati k njima.
– Allah je onaj koji zna i koji je pravedan –
 • 107::Oni koji su podigli štetnu i bezbožničku mošeju
da bi posijali podjelu među vjerujućima
i da bi od nje načinili mjesto zasjede
u korist onima koji otprije vode boj
protiv Allaha i njegovog Poslanika  ;
onog dana oni će silovito zaklinjati se:
« Mi smo smo htjeli samo dobro! »
Ali Allah svjedoči da su oni lašci.
 • 108::Ne budi nikad u toj mošeji.
Mošeja utemeljena, od prvih dana,
na strahopoštovanju Allahovom
dostojnija je tvoje prisutnosti.
Ondje se nalaze ljudi koji vole očistiti se.
– Allah voli one koji se pročišćavaju –
 • 109::Nije li onaj koji je svoju zgradu utemeljio
na strahopoštovanju Allahovom
::i za njemu ugoditi
bolji nego onaj koji je svoju zgradu utemeljio
na rubu jedne odronjive padine, izjedane vodom
koja će urušiti i građevinu i njenog graditelja
u vatru Džehenema  ?
– Allah ne usmjerava nepravednog naroda –
 • 110::Građevina koju su oni podigli
neće prestati buditi sumnju u njihovim srcima ;
sve dok njihova srca ne budu zdrobljena u komade.
– Allah je onaj koji zna i koji je pravedan –
 • 111 Allah je u vjernika kupio
njihove osobe i njihova dobra
da bi im u zamjenu dao Džennet.
Oni vode boj na putu Allahovom:
oni ubijaju i bivaju ubijeni.
To je jedno obećanje dano u punoj istini
u PTevratu, Indžilu i Kur’anu.
Ko dakle drži bolje svoju nagodbu od Allaha?
– Radujte se dakle
zbog rasmjene koju ste napravili :
evo sreće bez granica! –
 • 112::Oni koji se vraćaju Allahu,
oni koji ga obožavaju,
oni koji ga slave,
oni koji se prepuštaju pobožnim djelima,
oni koji se klanjaju,
oni koji se prostiru,
oni koji zapovijedaju ono to je pristojno,
oni koji zabranjuju ono što je sramno,
oni koji se drže zakona Allahovih.
– Navijesti dobru vijest vjerujućima! –
 • 113::Ne pripada ni Poslaniku, ni vjerujućima,
da mole oprost u Allaha za mnogobošce,
– bili to i njihovi bližnji –
dok oni znaju
da će ti ljudi biti gosti Pećnice.
 • 114::Ibrahim ne zamoli oprost za svog oca
osim po obećanju koje mu je bilo dano;
ali kad jasno vidje
da njegov otac bi neprijateljem Allahu,
on ga se odreče.
– Ibrahim bi ponizan i dobar –
 • 115::Ne priliči Allahu
zabaciti jedan narod nakon što ga je usmjerio,
sve dok mu ne pokaže ono čega se mora bojati.
– Allah savršeno poznaje svaku stvar –
 • 116::Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu .
On oživljava i on usmrćuje.
Vi nemate, izvan Allaha,
ni Gospodara, ni branitelja.
 • 117::Allah je prišao Poslaniku,
prema izbjeglima,
i prema pomoćnicima koji su
njega slijedili u teškom trenutku
onda kad srca većine njih bijahu
spremna odlutati.
On se potom vratio k njima.
On je dobar i milosrdan spram njih.
 • 118::On se vrati k trojici ljudi
koji bijahu ostali u pozadini,
tako jasno da, koliko god jest prostrana,
zemlja se njima učinila preuska;
oni su osjećali u tjesnacu;
oni su mislili da ne postoji nikakvo utočište protiv Allaha,
osim njega.
On se potom vratio k njima,
da bi se oni vratili prema njemu.
Allah je onaj koji se neprekidno vraća
prema grešnicima pokajnicima;
on je milosrdan.
 • 119::O vi koji vjerujete!
Bojte se Allaha
i ostanite sa onima koji su iskreni.
 • 120::Ne pripada žiteljima Medine
ni onima od Beduina koji su uokolo njih
ostati u pozadini Poslanika Allahovog,
ni pretpostaviti svoj vlastiti život njegovom.
Oni neće tako osjetiti
ni žeđ, ni zamor, ni glad
na putu Allahovom.
Oni neće gaziti ni jednom zemljom
izazivajući gnjev nevjernika
i neće dobiti nikakvu prednost nad neprijateljem
a da jedno dobro djelo ne bude upisano u njihovu korist.
– Allah ne pušta da propadne nagrada onih koji čine dobro –
 • 121::Oni neće načiniti nikakav trošak, mali ili veliki,
oni neće prijeći nikakvu ravnicu
a da to ne bude upisano u njihovu korist
da bi ih Allah nagradio
za najbolja od njihovih djela.
 • 122::Ne pripada vjerujućima
da svi zajedno odu u vojni pohod.
Zašto po Neka oliko ljudi iz svake straže
ne bi otišlo obučiti se u vjeroispovijesti
da bi upozorili svoje drugove
kad se vrate k njima?
Možda, tada, oni budu uzeli stražu.
 • 123::O vi koji vjerujete!
Tucite one nevjernike koji su pri vama.
Neka ' vas vide kao okrutne.
Znajte da je Allah sa onima koji se njega boje.
 • 124::Stanoviti rekoše,
kad im je jedna Sura bila otkriven a:
« Koji je taj među vama
kome će ona uvećati vjeru? »
Ona uvećava vjeru onima koji vjeruju
a oni se raduju.
 • 125::Ona dodaje prljavštinu
prljavštini onih čija su srca bolesna
i oni umiru kao nevjernici.
 • 126::Ne vide li oni da svake godine
da su svake godine potaknuti
da se jedanput ili dvaput pobune?
Oni se potom ne kaju
I ne sjećaju se toga više.
 • 127::Oni gledaše jedni druge
kad im je jedna Sura bila otkriven a:
« Vidi li vas dakle tkogod? »
potom se odvratiše.
Neka Allah odvrati njihova srca
Jer su to ljudi koji ništa ne razumiju.
 • 128::Jedan Prorok, između vas,
došao je k vama.
Zlo koje činite njga tišti;
on hlepi vaše dobro.
On je dobar i milosrdan prema vjerujućima.
 • 129::Ako se oni odvrate od tebe, reci:
« Allah meni dostaje!
Nema Allaha osim njega!
Ja sebe potpuno povjeravm njemu!
On je Gospodar ogromnog prijestolja! »S u r a X
J u n u z[uredi]

  U ime Allaha:
  onog koji čini milosrđe,
  Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Ra.
Evo Ajeta mudre Knjige!
 • 2::Da li je iznenađujuće za ljude
što smo mi nadahnule jednog između njih:
« Upozori ljude»
Navijesti vjerujućima
da oni uživaju pred svojim Gospodarom
jednu prednost zasluženu svojom iskrenošću. »
Nevjernici kažu:
« To je jedan čarobnjak! »
 • 3::Vaš Gospodar je Allah
koji je stvorio nebesa i zemlju za šest dana;
potom on se u slavi posjeo na Prijestolje.
On pažljivo ravna svakom stvari.
Nema posrednika osim sa njegovim dopuštenjem.
Takav je Allah, vaš Gospodar!
Obožavajte ga dakle!
Ne razmišljate li vi?
 • 4::Vi ćete se vratiti k njemu.
– Evo, u punoj istini, obećanja Allahovog –
On je taj koji je dao početak stvaranju,
potom on će ga obnoviti
da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali
i koji budu činili dobra djela.
Što se tiče onih koji budu nevjerni:
vrelo piće i bolna kazna
njima su namijenjeni,
jer su bili nevjerni.
 • 5::On je taj koji je od sunca načinio jasnost
i od mjeseca, svjetlost.
On im je odredio razdoblja da biste vi poznavali
Broj godina i računanje vremena.
Allah je to stvorio u punoj Istini.
On izlaže Znakove za ljude koji znaju.
 • 6::U izmjenjivanju noći i dana,
u onome što je Allah stvorio u nebesima i na zemlji,
ima znakova za ljude koji se njega boje.
 • 7::Što se tiče onih koji ne očekuju naš susret,
onih koji su zadovoljni životom na ovom svijetu,
onih koji nalaze mir u njemu
i koji ostaju ne mareći za naše Znakove:
 • 8::evo onih čije će utočište biti Džehenem,
po cijeni onog što su činili.
 • 9::Što se tiče onih koji vjeruju
i koja čine dobra djela,
njih će Gospodar usmjeriti, zbog njihove vjere.
Potoci će teći pod njihovim nogama
u Vrtovima slasti
 • 10::gdje će njihovo zazivanje biti:
« Slava tebi, O Bože! »
njihov pozdrav:
« Mir!
A završetak njihovog zazivanja:
« Slava Allahu, Gospodaru svijeta! »
 • 11::Da je Allah ubrzao nesreću namijenjenu ljudima
s toliko žurbe
s koliko oni traže sreću,
svršetak njihovog života bio bi propisan,
ali mi ostavljamo
one koji ne očekuju susret sa nama
slijepo hodati u svojoj pobuni.::
 • 12::Kad nesreća zadesi čovjeka
dok leži porebarke, sjedi ili stoji,
on nas zaziva;
ali kad mi od njega odstranimo tu nesreću,
on prolazi,
kao da nas nije zvao
u času kad ga je zlo stiglo.
Tako, djela bezbožnika njima se čine lijepa.
 • 13::Mi smo prije vas uništili pokoljenja
kad su se pokazala nepravedna.
Njihovi proroci bijahu im donijeli
sigurne dokaze
a oni nisu u njih povjerovali.
– Tako mi nagrađujemo zločince –
 • 14::Mi smo vas, nakon njih, postavili na zemlju,
kao njihove nasljednike,
da bismo vidjeli kako ćete postupati.
 • 15::Oni koji ne očekuju naš Susret rekoše,
kad im naši Gajeti biše pročitani
kao toliko očiglednih dokaza:
« Donesi nam jedan drugi Kur’an! »
ili pak:
« Izmijeni ovo! »
Reci:
« Ne pripada meni to mijenjati
po mojoj vlastitoj pameti:
ja se samo primjeravam onome što mi je bilo otkriven o.
Da, ja se bojim, ako bih se usprotivio svom Gospodaru,
kazne strašnog Dana. »
 • 16::Reci:
« Da je to Allah htio
ja vam to ne bih priopćio
i on vam te ne bi dao poznavati.
Ja sam čitav jedan život proveo sa vama;
Ne razumijete li vi? »
 • 17 Ko je nepravedniji
od onoga koji smišlja laž protiv Allaha
i onoga koji njegove znakove proglašava za laži?
– Allah neće dopustiti
da krivci budu sretni –
 • 18::Ono što oni obožavaju izvan Allaha
ne može im ni škoditi, ni biti korisno.
Oni kažu:
« Evo naših posrednika kod Allaha! »
Reci:
« Da li vi to obavještavate Allaha o onom
što on ne poznaje
u nebesima i na zemlji? »
Slava njemu!
On je visoko iznad onoga što oni njemu pridružuju!
 • 19::Ljudi su činili samo jednu zajednicu,
potom oni su se suprotstavili jedni drugima.
Da se jedna Riječ tvog Gospodara
nije prethodno dogodila
odluka bi u pogledu njihovih razlika
bila donesena.
 • 20::Oni kažu:
« Da je samo na njega sišao jedan Znak
od strane njegovog Gospodara! »
Reci:
« Tajna ne pripada drugom do li Allahu .
Čekajte!
Da, ja sam sa vama među onima koji čekaju! »
 • 21::Kad mi ljudima damo okusiti milosrđe
nakon nesreće koja ih je stigla,
evo kako oni koriste lukavstva protiv naših Znakova.
Reci:
« Allah je brži, on čini lukavstva,
a naši poslanici pismeno bilježe vaša. »
 • 22::On je taj koji vas šalje krstariti zemljom i morem.
Kad ste se vi našli
na lađama koje plove, zahvaljujući dobrom vjetru,
ljudi bijahu sretni.
Jedan nemilosrdni vjetar se digne;
valovi iskrsnu sa svih strana,
i oni budu opkoljeni.
Oni zazvaše Allaha čineći mu čisti obred:
« Ako nas spasiš,
bićem u broju
onih koji su ti zahvalni. »
 • 23::Kad ih Allah bi spasio
oni se pokazaše dreki i nepravedni na zemlji.
« O vi, ljudi!
Vaša drzovitost pašće na vas:
Vi trenutno uživate život ovog svijeta;
Potom vi ćete se vratiti k nama
a mi ćemo vam obznaniti ono što ste učinili. »
 • 24::Život ovog svijeta prispodobiv je samo vodi:
mi ga spuštamo sa neba
da bi se primiješao zemaljskom raslinju
kojim se hrane ljudi i životinje.
Kad zemlje odjene svoje ukrase i uljepša se,
njeni žitelji zamišljaju
da posjeduju Neka akvu vlast nad njom.
Potom dolazi naša Zapovijed, danju ili noću,
mi od nje načinimo požnjeveno polje,
kao da, dan uoči, ona ne bijaše tako rascvjetana.
Na taj način mi objašnjavamo naše Znakove,
ljudima koji razmišljaju.
 • 25::::Allah njih poziva k boravištu Mira;
on usmjerava koga on hoće na pravi put.
 • 25::Veoma lijepa nagrada,
– i nešto više još –
namijenjeno je onima koji budu dobro činili.
Nikakva prašina, nikakvo poniženje
neće pokriti lica njihovih.
Evo onih koji će biti gosti Dženneta
gdje će boraviti besmrtni.
 • 27::Nagrada jednaka zlu koje su počinili
namijenjena je onima koji budu počinili
loša djela;
njih će poniženje obaviti
– kao da su im lica pokrivena
krpama noćnih tmina.
Evo onih koji će biti gosti Vatre
Gdje će boraviti besmrtni.
 • 28::Mi ćemo reći mnogobošcima,
na Dan kad ćemo sakupiti sve ljude:
Nismo mi ti koje ste vi obožavali:
« Ostanite na svojim mjestima, vi i vaši sudrugovi.»
– Mi ćemo njih razdvojiti jedne od drugih –
Njihovi sudrugovi će reći:
« Nismo mi ti koje ste vi obožavali:
 • 29::::Allah dostaje za posvjedočiti između nas i vas
da nas nisu zanimala vaša obožavanja. »
 • 30::Tako će svaki čovjek iskusiti
posljedice
onoga što je prije toga učinio.
Nevjernici će biti dovedeni k Allahu
svojem istinskom Gospodaru
a njihova izmišljanja će se odstraniti od njih.
 • 31::Reci:
« Ko vam dakle pribavlja hranu sa neba i zemlje?
Ko dijeli sluh i vid?
Ko izvodi živog iz mrtvog?
Ko ko izvodi mrtvog iz živog?
Ko pažljivo usmjerava svaku stvar? »
Oni će odgovoriti:
« To je Allah!  »
Reci:
« Ne bojite li se vi njega? »
 • 32::Takav je Allah, vaš istinski Gospodar!
Što ima izvan Istine,
ako to nije grijeh?
Kako, tad, možete se vi odvratiti?
 • 33::Riječ tvog Gospodara
tako se ostvarila protiv izopačenih:
oni neće vjerovati.
 • 34::Reci:
« Ko dakle, među vašim božanstvima,
započinje stvaranje,
i obnavlja ga potom? »
Reci:
« Allah započinje stvaranje,
potom ga obnavlja.
Kako, tada, možete vi odvratiti se? »
 • 35::Reci:
« Ko dakle, među vašim božanstvima,
usmjerava ljude prema Istini? »
Reci:
« Allah usmjerava ljude prema Istini.
Eh da!
Onaj koji usmjerava ljude prema Istini
nije li dostojniji da ga se slijedi
nego onaj koji ne usmjerava ljude do
u onoj mjeri u kojoj je i sam usmjeren?
Što vam je dakle?
Kako možete vi tako suditi? »
 • 36::Većina nevjernika zadovoljava se pretpostavkom.
Pretpostavka ne nadmašuje Istinu.
Allah savršeno zna ono što vi činite
 • 37::Kur’an nije bio izmišljen od Neka og drugog osim Allaha
već je potvrda
onome što je postojalo prije njega samog;
objašnjenje Knjige
poslane od Gospodara svjetova
i koja ne sadržava nikakvu sumnju.
 • 38::Ako li kažu:
« On ga je izmislio. »
reci:
« Donesite dakle jedan Ajeta sličan ovome
i zazovite koga vi možete izvan Allaha,
ako ste vjerodostojni. »
 • 39::Naprotiv:
oni su proglašavali za laž
ono što ne razumiju
i o čemu njima nije stiglo objašnjenje.
Oni koji su živjeli prije njih proglašavali su za laž
na isti način.
– Promotri kakav je bio svršetak nepravednih –
 • 40::Više njih vjerovalo je u njega,
drugi ne vjeruju u njega,
ali tvoj Gospodar poznaje iskvaritelje.
 • 41::reci im, kad te proglase za lašca:
« Meni moja djela, vama vaša.
Vi osporavate ono što ja činim,
a ja nisam odgovoran za ono što vi činite. »
 • 42::Više njih sluša tebe.
Hoćeš li ti da te gluhi čuju,
kad oni ne razumiju ništa?
 • 43::Više njih te gleda.
Hoćeš li ti usmjeravati slijepe,
onda kad oni ne vide ništa?
 • 44:::: Allah ne pozlijeđuje ljude,
već ljudi čine nažao sami sebi.
 • 45::Na dan kad ih on bude objedinio,
njima će se činiti da su bili ostali u svojim grobovima
samo jedan sat od dana;
i oni će se prepoznavati međusobno.
Oni koji bijahu proglašavali za laž susret Allahovi
biće izgubljeni;
jer ne bijahu usmjereni.
 • 46::Bilo da ti pokažemo jedan dio
onoga što mi njima obećavamo,
bilo da te pozovemo odmah,
oni će doći prema nama.
Allah je, osim toga, svjedokom njihovim djelima.
 • 47::Jedan Poslanik je poslan svakoj zajednici:
kad dođe njen prorok,
sve je pravedno odlučeno među njenim članovima,
Niko nije pozlijeđen.
 • 48::Oni govore:
« Kad je ostvarenje tog obećanja,
ako ste vjerodostojni? »
 • 49::Reci.
« Ja ne zadržavam, za sebe, ni štete, ni koristi,
izvan onoga što Allah hoće. »
Jedan je rok određen svakoj zajednici;
kad njegov rok dođe,
ona ga ne može učiniti ni da kasni jedan sat,
niti ga pomaknuti naprijed.
 • 50::Reci:
« Što vam se čini?
Da kazna Allahova padne na vas noću ili danju,
da li bi krivci tražili da se požuri sa njenim dolaskom?
 • 51::Da li ćete vi vjerovati u to kasnije,
kad se obori na vas,
kad sad, vi želite ubrzati njen dolazak?
 • 52::Potom će biti rečeno onima koji su bili nevjerni:
« Kušajte vječnu kaznu!
Da li vam je dodijeljena za nešto drugo
Osim za ono što ste izvršili? »
 • 53::Oni će se raspitivati kod tebe:
« Da li je tamo, Istina? »
Odgovori:
« Da, Gospodara mi moga, to je sigurno Istina,
i vi ne ćete Allaha učiniti nemoćnim. »
 • 54::Da svaki nepravedni čovjek na zemlji
posjeduje ono što je na zemlji,
on bi to tada dao za svoj otkup.
Oni će skrivati svoje žaljenje,
Kad budu vidjeli kaznu.
Između njih će se pravedno presuditi.
Niko neće biti pozlijeđen.
 • 55::Ono što je u nebesima i na zemlji
ne pripada li Allahu  ?
Obećanje Allahovo nije li Istina?
– Ali većina ljudi ne zna ništa –
 • 56::On je taj koji oživljava i koji usmrćuje,
i prema njemu ćete se vi vratiti.
 • 57::O vi, ljudi!
Jedno poticanje od vašeg Gospodara,
jedno ozdravljenje za bolesna srca,
jedno Usmjerenje i jedno Milosrđe
vama su već stigli,
na adresu vjerujući.
 • 58::Evo jedne milosti i jednog milosrđa Allahovog;
Neka a se ljudi njima raduju!
To je jedno dragocjenije dobro
od onoga to ga oni gomilaju!
 • 59::Reci:
« Vidite li vi što je Allah spustio na vas
da bi opskrbio vaše potrebe?
Vi pravite razlike između
onoga što je zabranjeno i onoga što je dopušteno. »
Reci:
« Da li vam je Allah dopustio te stvari,
ili ste vi protiv Allaha izmislili te razlike? »
 • 60::Što će misliti, na Dan Oživljavanja,
oni koji smišljaju laži protiv Allaha?
Da, Allah je Gospodar milosti
prema ljudima,
ali većina među njima nisu zahvalni.
 • 61::Kakva god da bude
prilika u kojoj se ti nađeš,
što goda da bude
ono što ti čitaš u Kur’anu, u pogledu toga,
koje god djelo izvršili,
mi smo svjedoci kad se toga poduzmete.
Težina jednog atoma ne izmiče tvom Gospodaru,
ni na zemlji, ni u nebesima.
Nema ničeg ni najmanjeg ni najvećeg a da to nije
izričito upisano u jednu knjigu.
 • 62::Ne, uistinu,
prijatelji Allahovi neće osjetiti nikakva straha,
oni neće biti ožalošćeni;
 • 63::– oni koji vjeruju u Allaha i koji ga se boje –
 • 64::oni će primiti dobru vijest,
u ovom svijetu i u drugom.
Nema promjene
u Riječima Allahovim:
to je sreća bez granica.
 • 65::Neka a te njihova riječ ne ožalosti.
Potpuna moć pripada Allahu .
On je taj koji čuje i koji zna.
 • 66::Ono što je u nebesima i na zemlji
ne pripada li Allahu  ?
Što dakle slijede
oni koji zazivaju sudrugove izvan Allaha?
Oni slijede nagađanja
i zadovoljavaju se sa pretpostavkama.
 • 6*7::On je taj koji je za vas načinio
noć da biste se odmarali
i dan da biste jasno vidjeli.
Ima uistinu u tome Znakova,
za narod koji razumije.
 • 68::Oni su rekli:
« Allah je sebi dao jednog sina!
Ali slava njemu!
On dostaje sam sebi.
Ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji
njemu pripada.
Imate li vi kakvu vlast da bi tako govorili?
Kažete li vi o Allahu ono što ne znate?
 • 69::Reci:
« Oni koji smišljaju laž protiv Allaha
neće nikad biti sretni.
 • 70::Oni će na čas uživati u ovom svijetu
a potom će se vratiti k nama;
potom ćemo im mi dati okusiti jednu ljutu kaznu,
po cijeni njihove nevjernosti. »


 • 71::Ispričaj im historiju Nuhovu;
on reče svom narodu  :
« O moj narode!
Ako se moja prisutnost među vama
i moje pozivanje na Znakove Božije
vama čine nepodnošljivi,
ja se povjeravam Allahu .
Složite se sa vašim sudrugovima
i ne brinite se više za vaše probleme.
Potom donesite odluku o meni;
ne dajte da čekam!
 • 72::Ako li okrenete leđa,
znajte da vam ne ištem plaće.
Moja plaća pripada Allahu
a ja sam primio zapovijed biti u broju podvrgnutih. »
 • 73::Oni ga držaše za lašca!
Mi smo ga spasili u lađi,
njega i one koji su se nalazili s njim;
Učinili smo da prežive
nakon što smo progutali
one koji su naše Znakove proglašavali za laži.
Pogledaj koji bijaše svršetak
onih koji su bili upozoreni.
 • 74::Mi smo potom njihovom narodu poslali proroke
koji su k njima došli sa očiglednim dokazima.
Ali oni ne htjedoše povjerovati
u ono što su prethodno proglasili lažima.
Tako, mi stavljamo jedan pečat
na srca prijestupnicima.
 • 75::Mi smo potom poslali sa našim Znakovima,
Musu i Haruna
k Faraonu i njegovim savjetnicima;
ali oni se dapuhnuše od oholosti,
jer bio je to jedan narod koji je kriv.
 • 76::Oni rekoše, kad im Istina dođe, sa naše strane:
« To je očigledno mađija! »
 • 77 Musa reče:
« Kažete le vi za Istinu koja vam je došla:
" To je mađija! " ? »
– Čarobnjaci nikad neće biti sretni –
 • 78::Oni rekoše:
« Je si li ti došao k nama da nas odvratiš
od onog što smo našli kod naših otaca,
i da zemaljska vlast pripadne vama dvojici?
Mi ne vjerujemo u vas! »
 • 79::Faraon reče:
« Dovedite mi sve mađioničare znalce. »
 • 80::Kad mađioničari dođoše,
Musa im reče:
« Bacite ono što imate za baciti. »
 • 81::Kad on baciše:
Musa reče:
« Ono što ste vi donijeli samo je čarobnjaštvo:
Allah će to uništiti.
Allah ne da da uspijevaju djela kvaritelja.
 • 82:::: Allah potvrdi Istinu, svojim riječima,
uzprkos krivcima. »
 • 83::Potomci Musini jedini su
vjerovali u njega,
uzprkos svojem strahu da će biti
mučeni
od Faraona i njegovih poglavara.
Faraon je bio osoran na zemlji;
On je bio u broju izopačenih.
 • 84:::: Musa reče:
« O moj narode!
Ako vjerujete u Allaha,
povjerite se njemu,
ako ste mu podvrgnuti. »
 • 85::Oni tada rekoše:
« Mi se povjeravamo Allahu! 
O naš Gospodare!
Ne daj nas ovom nepravednom narodu
da ne padne u napast i naškodi nam.
 • 86::Oslobodi nas, svojim milosrđem,
ovog nevjernog naroda. »
 • 87::Mi smo nadahnuli Musu i njegovog brata:
« Podignite, za svoj narod, kuće u Egiptu
i rasporedite svaoja boravišta jedna nasuprot drugih:
Obavljajte molitvu.
Najavljujte dobru vijest vjerujućima. »
 • 88::::Musa reče:
« Gospodare naš!
Ti si dao Faraonu i njegovim savjetnicima
urese i dobra u životu na ovom svijetu,
da bi, o Gospodare naš,
oni se oni odstranili sa tvog puta.
Gospodare naš!
Uništi njihova Bogatstva;
ukruti njihova srca, Neka ne vjeruju
sve do časa
kad će vidjeti bolnu kaznu. »
 • 89:::: Allah reče:
« Vaša je molitva uslišana.
Hodite ravno, vas dvojica!
Ne slijedite puta onih koji ne znaju ništa. »
 • 90::Mi samo sinove proveli kroz more.
Faraon i njegova vojska ih proganjaše
s pomamom i neprijateljstvom,
sve dok Faraon, u času kad će biti uništen,
ne reče:
« Da, ja vjerujem:
nema Allaha osim Allaha
onoga u kojeg sinovi Izrailovi vjeruju;
ja sam u broju onih koji su mu podvrgnuti. »
 • 91::::Allah reče:
« Ti si tu, sada,
dok, predhodno, ti bi pobunjenikom
i u broju kvaritelja.
 • 92::Ali danas, mi ćemo te spasiti u tvom tijelu
da bi ti postao Znakom
 :: za one koji će doći poslije tebe.
Međutim, jedan veliki broj ljudi
su potpuno nemarni
u pogledu naših Znakova. »
 • 93::Mi smo smjestili sinove Izrailove u jednu sigurnu zemlju.
Dodijelili smo im izvrsne stvari.
Oni se nisu suprotstavili nama
sve do časa kad im je stigla Znanost.
Da, tvoj Gospodar će suditi između njih,
na Dan Oživljavanja,
rasloge njihvoih razlika.
 • 94::Ako si ti u sumnji u pogledu našeg Otk rovenja,
ispitaj one koji su čitali Knjigu prije tebe.
Istina ti je došla, izvirući iz tvog Gospodara;
ne budi dakle u broju onih koji sumnjaju;
 • 95::ne budi ni u broju
onih koji proglašavaju za laži Znakove Božije,
inače ćeš biti u broju gubitnika.
 • 96::Oni protiv kojih je ostvarena Riječ Allahova
sigurno neće vjerovati,
 • 97::– iako bi im svi Znakovi stigli –
sve dok ne vide bolnu kaznu.
 • 98::Da je samo postojalo jedno mjesto koje je vjerovalo
i kojem bi njegova vjera bila korisna,
osim naroda Junuzovog!
Kad ti ljudi povjerovaše,
mi smo od njih odstranili sramno kažanjavanje
u životu na ovom svijetu
i na čas smo ih ostavili uživati u njemu.
 • 99::Da je to tvoj Gospodar htio,
svi stanovnici zemlje vjerovali.
Da li je tvoje uvjeravati ljude da budu vjerujući,
 • 100 ::kad ne pripada nikome vjerovati
bez dopuštenja Allahovog?
On daje osjetiti težinu svojeg gnjeva
onima koji ne razumiju.
 • 101::Reci:
« Promotrite ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji:
ni Znakovi, ni upozorenja ne dostaju
jednom narodu koji ne vjeruje. »
 • 102::Što oni čekaju?
Možda čekaju dane slične
Onima u ljudi koji su živjeli prije njih?
Reci:
« Čekajte!
Ja sam sa vama, u broju onih koji čekaju. »
 • 103::Mi ćemo potom osloboditi
naše proroke i vjerujuće:
osloboditi vjerujuće je jedna naša zadaća.
 • 104::Reci:
« O vi, ljudi!
Ako sumnjate nešto u svezi sa moje Vjeroispovijesti:
Ja ne obožavam onih koje vi obožavate izvan Allaha,
već ja obožavam Allaha koji će vas prizvati k sebi.
Ja sam primio zapovijed da budem u broju vjerujućih. »
 • 105::Meni je bilo rečeno:
« Ispunjavaj obaveze Vjeroispovijesti
kao istinski vjernik.
Ne budi u broju mnogobožaca.
 • 106::Ne zazivaj, izvan Allaha
one koji ti ne mogu biti korisni niti ti naškoditi.
Ako ti postupaš tako,
bićeš u broju nevjernika.
 • 107::Ako ti Allah pošalje jednu nesreću,
Niko drugo osim njega neće ju odstraniti od tebe.
Ako on hoće Neka o dobro za tebe,
Niko ga neće moći oteti od tebe i prisvojiti sebi.
On ga daje kome on hoće, među svojim slugama.
On je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 108::Reci:
« O vi, ljudi!
Istina, izvirući od vašeg Gospodara,
Stigla je k vama:
Onaj koji je usmjeren
Usmjeren je samo za sebe.
Onaj koji zaluta
zalutao je samo sebi na uštrb.
Ja nisam vaš zaštitnik. »
 • 109::Uskladi se sa onim što ti je otkriven o.
Budi strpljiv, sve dok Allah ne bude sudio.
On je najbolji sudac!
S u r a XI


H u d[uredi]

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Ra.
Evo Knjige
Čiji su Ajeti bili potvrđeni,
Potom objašnjeni
od strane Mudraca savršeno obaviještenog.
 • 2::« Ne obožavajte drugog do Allaha!
Poslan od njega ja sam za vas
jedan upozoritelj i navjestitelj.
 • 3::Tražite oprost u svog Gospodara,
potom vratite se k njemu:
on će vam dodijeliti, u ovom svijetu, lijep užitak
sve do jednog neopozivo utvrđenog trenutka.
On dodjeljuje svoju milost
svakom čovjeku koji ju je već uživao.
Ako se vi odvratite,
ja se bojim za vas
kazne na veliki Dan.
 • 4::Vi ćete se vratiti k Allahu .
On je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 5::Nije li to zbog toga da se skriju od njega
što se oni zatvaraju u sebe?
Ali zar on ne zna što oni kriju
čim se ogrnu odjećom svojom?
– On poznaje sadržinu srca –
 • 6::Nema zvijeri na zemlji
čije održavanje ne pada na teret Allahu
koji poznaje njen brlog i njenu jazbinu:
sve je upisano u jasnu Knjigu.
 • 7::On je taj
koji je stvorio nebesa i zemlju u šest dana,::
– tad prijestol njegov bi ponad vode–
da bi vas iskušao i da bi doznao
Ko od vas čini bolja djela.
Ako ti kažeš:
« Vi ćete sigurno biti uskrsnuti nakon svoje smrti,»
nevjernici će reći:
"To je samo mađija!"
 • 8::Ako mi od njih odstranimo kaznu
sve do jednog određenog naraštaja,
oni će reći:
«Što ju to zaustavlja?»
ali na dan kad ona bude došla,
on neće biti odvraćna od tih ljudi
a onoi čemu su se rugali okružiće ih sa svih strana.
 • 9::Ako mi damo čovjeku okusiti
milosrđe sa naše strane
pa ga potom njemu oduzmemo,
evo njega očajnog i nezahvalnog.
 • 10::Ako li mi njemu damo okusiti dobročinstvo,
nakon nesreće koja ga je stigla,
on kaže:
«Zla su se udaljila od mene!»
i evo ga radosnog i ponosnog.
 • 11::Neće tako biti
za one koji su strpljivi
i koji čine dobra djela:
oni će dobiti oprost
i veliku naknadu.
 • 12::Možda ti zanemaruješ
jedan dio onoga što ti je bilo otkriven o
pa osjetiš zebnju kad ti vele:
« Zašto na njega nije sišlo blago!»
ili pak:
«Zašto ga nije pratio jedan Anđeo?»
Ti si samo upozoritelj.
Allah bdije nad svakom stvari.
 • 13::Hoće li oni reći:
«On je to izmislio?»
Reci:
«Donesite dakle deset Sura smišljenih od vas
i sličnih ovome!
Zazovite tada koga budete mogli, osim Allaha,
ako ste vjerodostojni.»
 • 14::Ako li vam ne odgovorfe,
da je uistinu, to sišlo
uz Znanost Allahovu.
Nema Allaha osim njega.
Jeste li mu vi podvrgnuti?
 • 15::Mi nagrađujemo djela učinjena na ovom svijetu
po onima koji su voljeli taj svijet i njegove urese
i neće oni trpjeti nikakvu nepravdu:
 • 16::evo onih koji, u budućem životu,
neće naći ništa drugo do li Vatru.
Ono što se obavili u ovom svijetu
Predstavlja poras:
ono što oni čine ništavno je.
 • 17::Onaj kome je jedan dokaz njegovog Gospodara bio dan
može li ostati u sumnji?
Utoliko više što
jedan svjedok došavši sa strane njegovog Gospodara
njemu priopćio je ovo
i što je prije njega Knjiga Musina već bila
jedan vodič i jedno milosrđe.
– Evo onih koji vjeruju
u ono što im je bilo priopćeno –
Ko, među stražarima,
nevjeran je u pogledu Knjige
imaće Vatru kao mjesto susreta.
Ne dovodi u sumnju ovo Otkrivenje;
to je sigurno Istina koja dolazi od tvog Gospodara,
ali većina ljudi ne vjeruju.
 • 18 Ko je dakle nepravedniji
od onoga koji smišlja laži protiv Allaha?
Kad se nepravedni budu pojavili pred svojim Gospodarom,
njihovi će svjedoci reći:
« Evo onih koji su lagali protiv svog Gospodara.»
Prokletstvo Božije
neće li pasti na nepravedne
 • 19::koji odvraćaju ljude sa Allahovog puta?
Oni bi ga željeli učiniti zaobilaznim
i oni ne vjeruju u budući život.
 • 20::Evo onih koji, na zemlji,
nisu mogli onemogućiti Allaha.
Nema za njih zaštitnika izvan Allaha.
Kazna će za njih biti dvostruka.
Oni ne mogoše čuti
i oni ne vidješe ništa.
 • 21::Evo onih koji gube sebe.
Ono što su skovali udaljilo se od njih.
 • 22::Da, bez ikakve dvojbe,
oni će biti, u budućem životu,
najveći gubitnici.
 • 23::Oni koji vjeruju,
oni koji čine dobra djela
i koji su ponizni pred Gospodarom svojim:
evo onih koji će biti gosti Dženneta
gdje će boraviti kao besmrtnici.
 • 24::Ljudi se dijele u dvije grupe:
s jedne strane: slijepi i gluhi,
s druge strane: oni koji vide i koji čuju.
Jesu li oni usporedivi?
Ne razmišljate li vi?
 • 25::Mi smo poslali Nuha k njegovom narodu:
« Ja sam za vas jedan jasni upozoritelj
 • 25::da biste vi obožavali samo Allaha.
Ja se bojim, za vas,
kazne u dan bolni.»
 • 27::Poglavari njegovog naroda, koji ne bijahu vjerujući,
rekoše:
« Mi u tebi vidimo samo jednog smrtnika sličnog nama.
Mi te ne vidimo, na prvi pogled,
praćenog osim od najprezrenijih od nas.
Mi u vama ne vidimo nikakvu nadmoć nad nama.
Mi vas držimo, naprotiv, za lašce.»
 • 28::On reče:
« O moj narode!
Što vi mislite o ovome?
Ako se ja oslanjam na jedan neoboriv dokaz
poslan od mojeg Gospodara
– on mi je dodijelio milosrđe svoje –
i koji vama ostaje skriven
zbog vaše zaslijepljenosti,
trebamo li ga mi vama nametnuti
kad vi to odbijate?
 • 29::O moj narode!
Ja od vas ne išćem Bogatstava;
moja plaća pripada samo Allahu .
Ja ne odbijam
one koji vjeruju da će susresti svog Gospodara;
ali ja vidim da ste vi ljudi neznalice.
 • 30::O moj narode!
Ko će me spasiti od Allaha
ako ih ja odbijem?
Ne razmišljate li vi?
 • 31::Ja vam ne kažem:
« Ja posjedujem blaga Allahova»
– jer ja ne poznajem nepriopćivu tajnu –
Ja vam ne kažem:
« Ja sam Anđeo.»
Ja ne govorim onima koje vaše oči preziru.
« Allah im neće dodijeliti nikakvo dobro.»
– Allah savršeno zna ono što je u njima –
Inače bih ja bio u broju nepravednih.
 • 32::Oni kažu:
« O Nuh!
Ti raspravljaš sa nama,
ti umnožavaš rasprave.
Donesi nam dakle ono čime nam prijetiš,
ako si u broju vjerodostojnih.»
 • 33::On kaže:
« Allah će vam sam to donijeti, ako on to hoće.
Vi se ne možete suprotstaviti njegovoj moći.
 • 34::Moj bi vam savjet bio Neka oristan
kad bih vam ga ja htio dati
i kad bi vas Allah htio zavesti.
On je vaš Gospodar;
prema njemu vi ćete biti dovedeni.»
 • 35::Ako li oni kažu:
« On je to skovao;»
reci:
« Neka moje zlodjelo padne na mene, ako sam ja to izmislio.
Ja sam nedužan u pogledu onoga za što me vi optužujete.»
 • 36::Nuh u bi otkriveno:
« Niko u tvom narodu ne vjeruje,
osim onih koji su već povjerovaloi.
Ne rastužuj se zbog onog što oni čine.
 • 37::Načini lađu pred našim očima
a prema našem otkrivenju.
Ne govori mi više o nepravednima,
oni će biti uništeni.»
 • 38::Svaki put
kad poglavari naroda njegovog prolažahu pokraj Nuh a,
dok on gradiše lažu,
oni se sprdađe sa njim.
On reče:
« Ako se vi rugate nama,
mi ćemo se narugati vama,
kao što se vi rugate nama.
 • 39::Vi ćete znati uskoro
Ko će biti pogođen jednom ponižavajućom kaznom
i na koga će se oboriti jedna kazna bez svršetka.»
 • 40::Mi smo rekli,
kad dože naša Zapovijed
i kad peć provri:
« Ukrcaj u tu lađu po jedan par od svake vrste;
i također svoju obitelj
– izuzev onog kojem je sudbina već utvrđena –
i također vjerujuće.»
– Ali oni koji dijeliše vjeru Nuh inu
bijahu malobrojni –
 • 41::On kaza:
« Uspnite se na lađu:
Neka plovi i Neka stigne u pristanište, u ime Božije.»
– Moj Gospodar je onaj koji oprašta,
on je milosrdan–
 • 42::Lađa je plutala sa njima
u sred valova sličnih planinama.
Nuh pozva svog sina, koji je ostao po strani:
« O dijete moje!
Popni se sa nama;
ne ostaj u broju nevjernih!»
 • 43::On reče:
« Ja ću se skloniti na jednu planinu
koja će me zaštititi od vode.»
Nuh reče:
« Niko, danas, neće izmaknuti zapovijedi Božijoj,
osim onoga kome on učini milosrđe.»
Valovi se podigoše između njih
i on bi u broju onih koji nestadoše uništeni.
 • 44::Bi rečeno:
« O zemljo! Upij ovu vodu koja tebi pripada!
O nebo! Zaustavi se!»
Voda bi upijena,
zapovijed bi izvršena:
laž se zaustavi na Al-Judi.
Bi rečeno:
« Natrag nepravedni narode!»
 • 45::Nuh zazva svog Gospodara govoreći:
« Gospodare moj!
Moj sin pripada mojoj obitelji.
Tvoje obećanje je sigurno Istina;
ti si najpravedniji od sudaca.»
 • 46::On odgovori:
« O Nuh!
Taj tamo ne pripada tvojoj obitelji
jer je počinio besramno djelo.
Ne išći mi ono što ne poznaješ;
da te ja nisam nagovorio,
ti bi bio u broju neznalica.»
 • 47::On kaza:
« Gospodare moj!
Sačuvaj me da ti ne išćem ono što ne znam
Ako mi ti ne oprostiš,
ako mi ti ne pokloniš milosrđe,
ja ću biti u broju gubitnika.»
 • 48::Bi rečeno:
« O Nuh!
Siđi sa mirom koji ti dajemo
I sa blagoslovom na sebi
I na zajednici onih koji su sa tobom.
Ima zajednica
Kojima ćemo mi dodijeliti jedno kratkotrajno uživanje,
Potom će njih stići naša bolna kazna.»
 • 49::Ovo je dio priča koje smo tebi otkrili
a koje se odnose na tajnu.
Ni ti, ni tvoj narod nisu ih otprije poznavali.
Budi strpljiv!
Sretan svršetak namijenjen je
onima koji se boje Allaha.
 • 50 ::Adima,
mi smo poslali njihovog brata Huda.
On kaza:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema za vas Allaha osim njega!
Vi ste oni koji izmišljate priče!
 • 51::O moj narode!
Ja vam ne išćem za ovo plaću.
Moja plaća pada onome koji me je stvorio.
Ne razumijete li vi?
 • 52::O moj narode!
Išćite oprost u svoga Gospodara,
Potom vratite se k njemu.
On će sa neba poslati, na vas, obilnu kišu
I vašoj snazi dodaće još snage.
Ne odvraćajte se od njega postajući krivcima.»
 • 53::Oni rekoše:
« O Hude!
Ti nama nisi donio odlučan dokaz;
Mi ne ćemo napustiti svoji božanstava na tvoju riječ.
Mi ne vjerujemo u tebe;
 • 54::mi jednostavno kažemo
da je to tebe Neka o od naših božanstava kaznilo.»
On reče:
« Da, ja uzimam Allaha za svjedoka;
budite, i vi također, svjedocima:
ja poričem ono što vi njemu pridružujute
 • 55::izvan njega.
Koristite sva lukavstva protiv mene;
ne dajte mi čekati.
 • 56::Ja se predajem Allahu, svom Gospodaru i vašem Gospodaru.
Ne postoji ni jedno živo biće
koga on ne drži za njegov čuperak.
– Moj je Gospodar na jednom ispravnom putu –
 • 57::Ako se vi odvraćate,
– ja sam vam prenio poruku
za koju sam bio zadužen priopćiti vam ju-
moj će vas Gospodar zamijeniti jednim drugim narodom;
vi njemu ne ćete u ničemu naškoditi.
– Moj je Gospodar budan Čuvar
svake stvari» –
 • 58::Kad naša Zapovijed dođe,
mi spasismo Huda, i, sa njim, one koji vjerovaše,
svojim vlastitim milosrđem.
Mi smo njih oslobodili jedne strašne kazne.
 • 59::Adi su nijekali Znakove svog Gospodara.
Oni su odbili poslušnost svojim prorocima;
oni su se pokorili zapovijedima svakog tvrdokornog silnika.
 • 60::Jedno će ih prokletstvo proganjati
u ovom svijetu i na Dan Oživljavanja.
Adi nisu vjerovali u svog Gospodara.
Ne treba li reći:
« Natrag Adi, narode Hudov?»
 • 61::Tamudima,
mi smo poslali njihovog brata Saliha.
On kaza:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha.
Nema Allaha osim njega.
On vas je stvorio od ove zemlje na koju vas je postavio.
Tražite u njega oprost, potom se kajući se vratite k njemu.
- Moj je Gospodar blizu i on uslišava – «
 • 62::Oni rekoše:
« O Salih!
Ti bijaše, predhodno, jedna nada nama.
Nećeš li ti to nama zabraniti obožavati ono što obožavaju naši očevi?
Evo nas u jednoj dubokoj dvojbi
Što se tiče stihova kojima nas ti pozivaš.»
 • 63::On reče:
« O moj narode!
Što vi to mislite?
Ako se ja oslanjam na očigledan dokaz
poslan po mojem Gospodaru
koji mi je dodijelio svoje milosrđe,
Ko će me dakle spasiti protiv Allaha, ako mu se ja usprotivim?
Vi ćete samo uvećati moj gubitak.
 • 64::O moj narode!
Evo deve Božije!
Ona je jedan Znak za vas.
Pustite ju dakle da pase po zemlji Božijoj;
ne nanosite joj zla;
inače će vas uskoro stići kazna.»
 • 65::Oni njoj posijekoše koljenice.
Salih reče:
« Veselite se tokom triju dana u svojim nastambama:
evo jednog obećanja koje nije laž.»
 • 66::Kad naša Zapovijed dođe,
mi smo tog dana spasili od sramote,
i svojim vlastitim milosrđem,
Saliha i one koji su vjerovali u isto vrijeme kad i on.
– Tvoj je Gospodar jak, on je svemoćan –
 • 67::Zapomaganje zahvati one koji bijahu nepravedni
i, narednog jutra,
oni ležaše po svojim nastambama.
 • 68::kao da ih nikad nisu ni nastanjivali.
Semudi ne bijahu li nevjernici
Što se tiče svog Gospodara?
Nije li trebalo reći:
« Natrag Semudi?»
 • 69::Naši izaslanici doniješe Ibrahimu dobru vijest.
Oni rekoše: Blagoslovljen da si!
On odgovori: «Blagoslov vama!»
i ne čekajući on donese jedno pečeno tele.
 • 70::Ali kad on vidje
da se njihove ruke ne primiču,
on ih ne razumjede i uplaši ih se.
Oni rekoše:
« Ne boj se!
Mi smo poslani narodu Lutovom.»
 • 71::Žena Ibrahim ova tu stajaše i smijaše se.
Mi njoj najavljujemo dobru vijest o Izaku,
i Jakobu, poslije Izaka.
 • 72::Ona reče:
«Nesretna ja!
Da ću ja roditi, kad sam ovako stara,
i kad je ovaj ovdje, moj muž, samo jedan starac?
Evo uistinu jedne čudne stvari!»
 • 73::Oni rekoše:
« Zapovijed Allahova tebe iznenađuje?
Neka milosrđe Allahovo i blagoslovi njegovi
budu na vama,
O vi ljudi iz ove kuće!
Allah je dostojan svaka slave i hvale!»
 • 74::Kad se Ibrahim pribra,
i kad dobra vijest njemu bi priopćena,
on porazgovara sa nama o milosti spram naroda Lutov og.
 • 75::– Ibrahim bijaše dobar, ponizan i pokajnik –
 • 76::« O Ibrahime!
Ne prihvaćaj to!
Zapovijed tvog Gospodara sigurno dolazi;
neizbježna kazna njih će stići!»
 • 77::–Kad naši poslanici stigoše k Lotu,
ovaj se rastuži;
jer njegova ruka bijaše nejaka da bi ga zaštitila.::
On reče:
« Evo jednog strašnog dana!»
 • 78::Njegov narod dođe k njemu;
ti se ljudi sjuriše prema njemu,
– oni su prethodno počinili loša djela–
i on im kaza:
« O moj narode!
Evo mojih kćeri!
One su čistije za vas!
Bojte se Allaha i ne silujte mojih gostiju.
Nema li među vama bar jedan pravedan čovjek?»
 • 79::Oni kazaše:
« Ti savršeno znaš
da mi nemamo nikakva prava na tvoje kćeri,
i ti znaš što mi hoćemo.»
 • 80::On reče:
« Kad bih se ja samo mogao silom vama suprotstaviti
ili pak, kad bih našao čvrstu potporu!»
 • 81::Naši poslanici rekoše:
» O Lote!
Mi smo glasonoše tvog Gospodara;
ovi ljudi neće stići do tebe.
Pođi sa svojom obitelji, potkraj noći.
Neka se Niko od vas ne osvrće unatrag.
– Tvoja žena, međutim, okrenuće se
i biće dosegnuta onim što će udariti one druge –
To će se sigurno dogoditi u zoru;
zora nije li već blizu?»
 • 82::Kad dođe naša Zapovijed,
mi smo isprevrtali grad od dna do vrha.
Dali smo da pljušti po njemu, silovito,
kamenje od škriljevca
 • 83::označeno znakom tvojeg Gospodara.
– Nešto takvo nije daleko od nepravednih –
 • 84::Ljudima Madianovim,
mi smo poslali njihovog brata Šuhajba.
On kaza:
« O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Nema za vas drugog Allaha osim njega!
Ne varajte pri mjerenju i vaganju.
Ja vas vidim u napredovanju,
ali se bojim za vas
kazne Dana koji će sve prekriti.
 • 85::O moj narode!
Mjerite i važite točno.
Ne činite krivo ljudima u pogledu njihovih dobara;
ne činite zlodjela na zemlji,
kvareći ju tako.
 • 86::Ono što postoji kod Allaha
bolje je za vas,
ako ste vjerujući.
– Ja nisam vaš čuvar» –
 • 87::Oni kazaše:
« O Šuhajbe!
Zapovijeda li tebi tvoja vjera
da mi napustimo ono što naši očevi obožavahu,
ili pak da mi ne raspolažemo svojim imanjima
onako kako mi to hoćemo?
– Ti si dobar i pravedan» –
 • 88::On reče:
« O moj narode!
Što vi mislite o ovome?
Ako se ja oslanjam na jedan očigledan dokaz
poslan po mom Gospodaru
i koji mi dodijeli jedan lijep udio:
ja ne ću da se vama suprotstavim
kad vi branite nešto;
ja samo hoću da vas promijenim
koliko ja to mogu.
Pomoć meni dolazi samo od Allaha.
Ja mu se predajem i kao pokajnik vraćam se k njemu.
 • 89::O moj narode!
Moglo bi naše razdvajanje
prouzročiti vam boli slične
onima koje stigoše:
narod Nuhov,  
ili narod Hudov,
ili narod Salihov!
– narod Lutov nije jako daleko od vas –
 • 90::Išćite oprost u svog Gospodara,
potom vratite se, pokajnički, prema njemu.
Moj Gospodar je milosrdan i ljubazan!»
 • 91::Oni kazaše:
« O Šuhajbe!
Mi uopće ne razumijemo to što ti kažeš.
Mi te vidimo slabog, usred nas,
i, bez tvog roda, mi bismo te sigurno kamenovali,
jer ti nemaš nikakve snage da bi nam se suprotstavio.»
 • 92::On reče:
« O moj narode!
Moj rod čini li vam se moćniji no što je Allah
i mislite li vi
da biste vi mogli okrenuti leđa Allahu  ?
– Znanost mojeg Gospodara
obuhvaća sve ono što vi činite.
 • 93::O moj narode!
Postupite prema svojem stanju,
ja, činim tako a vi ćete uskoro znati
::Ko će biti udaren sramnom kaznom
i Ko je lažac.
Bdijte dakle, ja bdijem sa vama.»
 • 94::Kad dođe naša Zapovijed,
mi spasismo,
po milosrđu svojem,
Šuhajba i, sa njim, one koji vjerovahu.
Zapomaganje spopade one koji bijahu nepravedni
i, slijedećeg jutra, oni ležaše po svojim nastambama
 • 95::kao da ondje nikad ni stanovali nisu.
Nije li trebalo kazati:
« Natrag ljudi Madijanovi!»,
kao što bi rečeno:
« Natrag Semudi»?
 • 96::Mi smo poslali Musu
s našim Znakovima i jednom neosporivom ovlašću
 • 97::k Faraonu i njegovim savjetnicima,
ali oni se pokoriše Faraonu,
iako je zapovijedanje Faraonovo bilo neispravno.
 • 98::Na Dan Oživljavanja,
on će hoditi na čelu svojeg naroda
i vodiće ga u Vatru
kao da vodi kakvo stado na pojilište.
Kojeg li groznog pojilišta!
 • 99::Prokletstvo će njih proganjati
i sada i na Dan Oživljavanja.
Kojeg li groznog dara!
 • 100::Evo povijesti koje smo ti ispričali,
u pogledu gradova:
Više njih još stoje,
drugi su bili pokošeni.
 • 101::Mi nismo pozlijedili njihovih žitelja:
oni su sami sebi učinili na žao.
Oni zazivahu, izvan Allaha, svoja božanstva
koja im ne poslužiše ničemu;
kad je Zapovijed tvog Gospodara stigla,
ona su samo pridodala njihovoj propasti.
 • 102::Takva je kazna tvog Gospodara,::
 • 103::kad on udari nepravedničke gradove.
– Njegovo je kažnjavanje bolno i žestoko –
 • 103::Ima tu uistinu jedan Znak
za onoga Ko se boji kažnjavanja u budućem životu.
To će biti onog Dana kad svi ljudi budu skupljeni,
na svečani Dan.
 • 104::Mi to ne ćemo dati da zakasni
sve do trenutka unaprijed određenog.
 • 105::Na Dan kad to bude stiglo,
Niko neće govoriti, bez dopuštenja Allahovog.
Biće ljudi nesretnih
i drugih koji će biti sretni.
 • 106::Nesretni će biti u Vatri
gdje će odzvanjati uzdisaji i jecaji;
 • 107::ondje će oni boraviti kao besmrtnici,
tako dugo dok budu trajali nebo i zemlja,
osim ako to tvoj Gospodar ne htjedne
jer tvoj Gospodar čini ono što on hoće.
 • 108::Blaženici biće u Džennetu
gdje će boraviti kao besmrtnici,
tako dugo vremena dok budu trajala nebesa i zemlja.,
osim ako tvoj Gospodar to ne odluči drugačije;
–to je jedan dar nepromjenjiv –
 • 109::Ne budi u dvojbi
Što se tiče onoga što oni obožavaju;
oni ne obožavaju drugo
do li ono što su prije toga njihovi očevi obožavali.
Mi ćemo njima dati što im pripada,
ne odbijajući im ništa od toga.
 • 110::Mi smo dali Musi Knjigu;
ali je ta Knjiga bila predmetom rasprava.
Da Riječ tvojeg Gospodara nije prethodno izrečena,
bila bi donesena jedna odluka u pogledu njihovih razlika.
Oni su duboko zbunjeni u pogledu te Knjige.
 • 111::Tvoj će Gospodar sigurno dati svima
točnu naknadu za djela koja su činili.
On je savršeno obaviješten o onom što oni čine.
 • 112::Budi ispravan, kao što si primio zapovijed,
kao i oni koji, sa tobom, dođoše kajući se.
Ne ozlojeđujte se.
– Allah savršeno vidi ono što vi činite –
 • 113::Ne oslanjajte se o nepravedne,
jer Vatra njih očekuje
– vi nemate drugog branitelja osim Allaha –
i ne ćete biti potpomognuti.
 • 114::Odužujte svoje molitve jutrom, sa večeri,
i više puta tokom noći.
Dobra djela raspršuju loša.
Ovo je Podsjećanje onima koji se prisjećaju.
 • 115::Budi strpljiv!
Allah neće pustiti izgubiti
naknadu onima koji čine dobro.
 • 116::Među naraštajima koji su prethodili,
zašto pobožni ljudi
koji su zabranjivali iskvarenost na zemlji
i koje smo mi spasili,
ne bijahu nego tek jedan mali broj?
Oni koji bijahu nepravednici odlučili su se
za raskoš koju su uživali
i nađoše se tako krivcima.
 • 117::Ne priliči tvom Gospodaru
uništiti, bez razloga,
gradove čiji su se žitelji popravili.
 • 118::Da je to tvoj Gospodar htio,
on bi prikupio sve ljude
u jednu jedinstvenu zajednicu.
Ali oni ne prestaju ustajati
jedni protiv drugih,
 • 119::s izuzetkom
onih kojima je tvoj Gospodar učinio milosrđe
i zbog toga ih je i stvorio.
Riječ tvog Gospodara se ispuni.
« Ja ću sigurno napuniti Džehenem
Džin ima i ljudima zajedno.»
 • 120::Sve povijesti koje smo ti priopćili
Što se tiče Poslanika
namijenjene su da bi ojačale tvoje srce.
Tako ti stiže, sa Istinom,
jedan Nagovor i jedno Podsjećanje
na adresu vjerujućih.
 • 121::Reci onima koji ne vjeruju:
« Činite prema svojim prilikama,
mir također, mi činimo.
 • 122::Čekajte!
mi također, mi čekamo!»
 • 123::Tajna nebesa i zemlje pripadaju Allahu .
Svaka se stvar vraća k njemu;
Obožavaj ga dakle i predaj se njemu,
Tvoj Gospodar nije nezainteresiran
za ono što vi činite.


S u r a XIIJ u s u f[uredi]

U ime Allaha:

  onog koji čini milosrđe,
  Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Ra.
Evo ajeta jasne Knjige:
 • 2::mi smo ih spustili k tebi
u arabskom Kur’anu.
– Možda ćete vi razumjeti! –
 • 3::Mi ćemo, zahvaljujući ovom Kur’anu,
tebi priopćiti najljepše povijesti,
iako si ti predhodno bio
među nezainteresiranima.
 • 4::Kad Jusuf reče svom ocu:
« O oče moj!
Ja sam vidio jedanaest zvijezda, sunce i mjesec:
da, ja sam ih vidio prostrijeti se preda mnom.»
 • 5::On kaza:
« O sine moj!
Ne pričaj tu priču braći svojoj,
jer će smisliti kakvu nepodobštinu protiv tebe.»
- Đavao je očiti neprijatelj čovjekov –
 • 6::Tvoj ćete Gospodar izabrati;
on ćete poučiti tumačenju priča;
on će ispuniti svoju milost u tebi
i u prilog obitelji Jakubljevoj,
kao što ju je ispunio
u prilog tvojih dvaju pajeta: Ibrahima i Izaka.
– Tvoj Gospodar je onaj koji zna, on je mudar –
 • 7::Ima uistinu u Jusufu i njegovoj braći
Znakova koji postavljaju pitanja.
 • 8::Kad oni rekoše:
« Jusuf i njegova braća
su našem ocu draži nego mi,
iako smo mi brojniji.
Naš je otac u očiglednoj zabludi.»
 • 9::Ubijte Jusufa,
ili pak odvedite ga u bilo koju zemlju,
da biste vi sami ostali uživati dobrohotnost svojeg oca;
nakon čega ćete biti ugledni ljudi.»


 • 10::Jedan od njih uze riječ i reče:
« Ne ubijajte Jusufa;
već ga bacite u nevidljive dubine bunara;
ako učinite tako,
Neka i putnik će ga pokupiti. «
 • 11::Oni rekoše:
«O, oče naš!
Zašto nemaš povjerenja u nas u pogledu Jusufa?
Mi smo iskreni spram njega!
 • 12::Pošalji ga sutra sa nama;
on će poskakivati od veselja, igraće se
a mi ćemo bdjeti nad njim.»
 • 13:::: On reče :
« Ja ću tugovati ako ga odvedete.
Bojim se da ga vuk ne poždere
U trenu kad vi ne budete pazili na njega. »
 • 14::Oni rekoše:
«Ako bi ga vuk pro prožderao,
to bi bilo ako bismo
mi ovako brojni bili budale!»
 • 15::Oni ga odvedoše, po tome se složiše
da ga bace u dubine nevidljivih jama.
Mi smo njemu tada otkrili:
«Da ti ćeš njima kasnije reći to što su oni tebi učinili,
premda oni toga, sada, nisu svjesni.»
 • 16::Na večer oni se vratiše, plačući, k svom ocu
 • 17 i rekoše:
« O, oče naš, mi smo se otišli utrkivati;
ostavili smo Jusufa kod stvari.
Vuk ga je prožderao.
Ti nam nećeš vjerovati,
Ali mi govorimo istinu.»
 • 18::Oni donesoše jednu tuniku poškropljenu lažnom krvlju.
Njihov im otac reče:
« Vaša vas je namisao na to uputila
čineći da povjerujete da je vaše djelo dobro.
Strpljenja!
U Allaha treba iskati pomoć
Protiv onoga što vi pričate.»
 • 19::Naiđoše putnici :
oni poslaše jednog čovjeka da donese vode;
Ovaj spusti svoj kabao.
On kaza:
“ Dobre li vijesti!
Evo jednog mladića!”
Oni ga sakriše poput kakve robe;
ali Allah je dobro znao
što su ovi učinili!
 • 20::Ovi ga prodadoše u bezcijenje,
za Neka oliko srebrenjaka,
jer ga nisu htjeli zadržati.
 • 21::U Egiptu, njegov vlasnik kaza svojoj ženi:
“ Udomi ga dobro;
možda će nam biti od koristi
ili ćemo ga usvojiti za sina.”
Tako smo mi smjestili Jusufa u toj zemlji
Da bi ga poučili tumačenju priča
- Allah je neograničen u svojem zapovijedanju;
- Ali većina ljudi ne zna ništa-
 • 22::Kad je dosegao muževnu dob,
mi mu dadosmo mudrost i saznanje.
Eto kako mi nagrađujemo
One koji čine dobro.
 • 23::Ona koja ga primi u svoju kuću
zanese se njime.
Zatvori vrata i kaza:
« Evo dajem se tebi!»
On reče:
« Sačuvaj me Bože!
Moj me Gospodar predivno prihvatio;
A nepravednici nisu sretni.»
 • 24::Ona bi sigurno poželjela njega
a on nju
da nije vidio
jasne znakove Gospodarove.
Tako smo mi od njega odstranili zlo i gnusobu;
On bi u broju naših iskrenih slugu.
 • 25::Njih oboje potrčaše k vratima;
Ona raspara Jusufovu tuniku odstraga;
Tada ona kaza:
« Što zaslužuje onaj koji je htio naškoditi tvojoj obitelji?
Zatvor, ili bolnu kaznu?»
 • 25 Jusuf reče:
«Ona je ta koja je mene htjela!»
Jedan član njene obitelji posvjedoči o tome:
« Da je tunika bila rasparana sprijeda,
žena bi bila iskrena a muškarac lažac.
 • 27::Ako je tunika rasparana straga,
žena je slagala a čovjek je iskren.»
 • 28::Kad Gospodar vidje tuniku rasparanu odstraga,
on kaza:
« Evo uistinu, jedne od vaših ženskih lukavština:
vaša je lukavost ogromna!
 • 29::Jusufe, udalji se,
a ti, ženo, moli oprost za svoj grijeh:
ti si kriva.»
 • 30::Žene su pričale po gradu:
« Žena Velikog Nadstojnika
se zaljubila u svom slugu:
on je pobudio u njoj veliku zaljubljenost;
ona je potpuno zabludjela!»
 • 31::Kad je čula za te rasgovore
ona im uputi poziv,
potom im pripravi objed
i svakoj od njih dade po jedan nož.
Tad ona reče Jusufu:
« Iziđi pred njih!»
Kad ga one vidješe,
Učini im se toliko lijep,
Da porezaše ruke.
One rekoše:
« Sačuvaj nas Bože!
Ovao nije smrtnik;
To može biti samo Melek plemeniti.»
 • 32::Ona reče:
« Evo dakle onoga u pogledu kojeg
ste me vi ogovarale!
Ja sam se zaljubila u njega, ali on je ostao neokaljan…
Ako li ne učini ono što mu ja naložim,
biće zatvoren
i naći će se među jadnicima.»
 • 33 Jusuf reče:
« Gospodaru moj!
Zatvor mi se čini primjereniji
Grijehu na koji me one navode da počinim.
Ali ako ti ne otk loniš od mene njihove lukavštine,
Ja ću popustiti i biti u broju neznalica.»
 • 34::Njegov ga Gospodar usliša,
otk loni od njega njihove lukavštine.
On je onaj koji čuje i koji zna.
 • 35::Potom, učini im se dobro,
da ga zatvore na Neka o vrijeme,
iako su vidjeli Znakove.
 • 36::Dva mlada čovjeka uđoše u zatvor,
u isto vrijeme kad i on.
Jedan od njih reče:
« Vidio sam sebe kako nosim kruh na glavi
kojeg jedu ptice.
Objasni nam značenje svega toga,
Ti si za nas u broju onih koji čine dobro.»
 • 37 Jusuf reče:
«Hrana koja vam je namijenjena
neće vam stići,
ona vam neće biti donesena
prije nego što vas upoznam
sa objašnjenjem toga,
prema pouci mojeg Gospodara.
Ja sam napustio vjeroispovijest jednog naroda
koji nije vjerovao u Allaha
i koji je bio nevjeran u pogledu budućeg života.
 • 38::Ja sam slijedio vjeroispovijest svojih otaca:
Ibrahim a, Izaka i Jakuba.
Mi ne možemo bilo što pridružiti Allahu .
To je milost Allahova
Za nas i sve ljude;
Ali većina među njima nije zahvalna.
 • 39::O vi, dva sudruga moja zatvorska!
Da li je više posebnih gazda
Bilo bolje za vas od Allaha,
Jedinog i vrhovnog Gospodara?
 • 40::Oni koje vi obožavate osim njega
nisu drugo do li imena
koja vi i vaši o čevi, njima prispodobljujete.
Allah njima nije dodijelio nikakvu moć.
Sud pripada samo Allahu .
On je zapovijedio da ne obožavate drugog osim njega:
Takva je nepromjenjiva Vjeroispovijest;
Ali većina ljudi ne zna ništa!
 • 41::O vi, dva sudruga moja zatvorska!
Jedan od dvas dvojice biće zadužen
služiti vino svojem Gospodaru;
Što se tiče drugoga,
on će biti rasapet
i ptice će požderati njegovu glavu.
Odluka za koje me pitate
Neopozivo je donesena.»
 • 42::Tada on reče
onome koji, prema vlastitom mišljenju, treba biti izručen :
« Sjeti se mene kad budeš uz svog gazdu. »
Ali zloduh u čini da ovaj zaboravi
Jusufa spomenuti svojem gazdi,
I Jusuf ostade više godina u zatvoru.
 • 43::Kralj reče:
« Vidio sam sedam tustih krava
koje proždiru sedam mršavih krava.
Vidio sam sedam zelenih klasova,
I druge sasušene.
O vo, savjetnici moji!
Objasnite mi moje viđenje,
Ako znate tumačiti viđenja. »
 • 44::Oni rekoše:
« To je samo hrpa snova ;
mi ne znamo tumačiti snove! »
 • 45::Onaj od dvojice zatvorenika koji bijaše oslobođen
i kojem se pamćenje najzad vratilo, reče:
« Ja ću vam priopćiti
značenje toga;
povjerite meni tu stvar…
 • 46::O Jusufe, ti pravedniče!
Odgovori nam u pogledu sedam debelih krava
Koje proždiru sedam mršavih krava,
I u pogledu sedam zelenih klasova
I onih drugih sasušenih.»
- Možda ću se ja vratiti k ljudima,
možda će oni znati? –
 • 47 Jusuf reče:
« Vi ćete sijati, po običaju,
tokom sedam godina.
Ostavite u klasju ono što budete požnjeli,
Osim mal količine koju ćete pojesti.
 • 48::Sedam će teških godina doći po tome,
Oneće pojesti
Ono što vi budete sakupili predviđajući,
Osim one male količine koju budete imali u pričuvi.
 • 49::Uslijediće jedna godina,
tokom koje će ljudi biti pomognuti
i naći će se u tijesku.»
 • 50::Kralj reče:
« Dovedite ga k meni!»
Jusuf reče,
Kad glasonoša stiže k njemu:
«Vrati se k svom Gospodaru,
pitaj ga koja bijaše namjera žena
koje su porezale ruke.»
-Moj Gospodar savršeno poznaje njihovu lukavštinu!-
 • 51::Kralj im kaza:
«Koja, dakle, bijaše vaša namjera
kad ste se obuzele Jusufom?»
One odgovoriše:
« Sačuvaj nas Bože!
Mi nemamo ničeg zlog njemu pripisati.»


Žena Velikog Nadstojnika reče:
« Sad je istina izbila na vidjelo:
ja sam ta koja je požudjela Jusufa,
a on je taj koji je iskren.
 • 52::Eto, Neka a moj muž zna
da ga ja nisam u potaji prevarila
i da Allah ne ravna lukavost izdajica.
 • 53::Ja se ne opravdavam.
Duša je podstrekač zla,
Kad bi moj Gospodar htio biti milosrdan,
Moj Gospodar je onaj koji oprašta,
On je milosrdan.»
 • 54::Kralj reče :
« Dovedite Jusufa k meni;
on će biti uz mene».
Nakon što Jusuf govorio, kralj mu kaza:
« Od danas, ti si kod nas,
postavljen si na mjesto od odgovornosti i povjerenja.»
 • 55 Jusuf reče:
« Povjeri mi nadzorništvo nad zalihama ove zemlje,
ja ću ga vršiti dostojno.»
 • 56::Tako smo mi postavili Jusufa u ovaj kraj.
On se u njemu nastanjivao ondje gdje je htio.
Mi dodijeljujemo milosrđe kome mi hoćemo,
I ne dopuštamo ostati bez nagrade onima koji čine dobro;
 • 57::međutim,
nagrada budućim životom je bolja
za one koji budu vjerovali i koji budu činili dobro.
 • 58::Kad braća Jusufova stigoše,
dođoše pred njega;
on ih prepozna, ali oni ne prepoznaše njega.
 • 59::On reče,
nakon što je naložio da im se preda njihova živež:
« Dovedite mi jednog od vaše braće, sina vašeg oca.
- Ne vidite li vi da ja dajem punu mjeru
i da sam najbolji domaćin? –
 • 60::Ako li mi ga ne dovedete,
neće više biti, kod mene, žita za vas.»
 • 61::Oni rekoše:
» Pitaćemo svojeg oca,
da, učinićemo to!»
 • 62 Jusuf reče svojim slugama:
« Vratite im njihovu robu u njihove vreće.
Možda će ju prepoznati,
Kad se vrate obiteljima svojim
i možda će, tada, vratiti se ovamo.»
 • 63::Kad se vratiše k ocu svojemu,
oni mu rekoše:
« O, oče naš!
Žito će nam biti uskraćeno;
Pošalji dakle brata našeg sa nama;
Mi ćemo pribaviti naše namirnice
i bdjeti nad našim bratom.»
 • 64 On odgovori:
« Hoću li vam ga povjeriti,
kao onda kad sam vam povjerio njegovog brata?
Ali Allah je najbolji čuvar,
On je najmilosrdniji
Među milosrdnima!»
 • 65::Oni nađoše, otvarajući svoje vreće
robu koja im je bila vraćena.
Oni rekoše:
« O, oče naš!
Što bismo mi mogli više poželjeti?
Evo nam naše robe vraćene.
Mi ćemo obskrbiti svoje obitelji,
štitićemo svojeg brata
i dodati tovar na jednu deve:
to je lagan tovar!»
 • 66::On reče:
« Ja ga neću poslati sa vama
sve dok ne budete, pred Allahom,
prisegnuli da ćete mi ga vratiti,
osim ako bi bili prikliješteni.»
Otac njima reče,
Nakon što su dali ovakvu zakletvu:
«Bog je jamac onome što mi izgovaramo».


 • 6*7::On još reče:
« O, sinovi moji!
Ne ulazite na samo jedna vrata,
Već uđite kroz rasličita vrata.
Ja vam neću biti ni od kakve koristi pred Allahom  ;
Presuda pripada samo Allahu  ;
ja se uzdajem u njega
kao se uzdaju
oni koji mu se u cijelosti predaju!»
 • 68::Kad oni uđoše,
kao što im je otac bio zapovjedio,
to njima ne bi ništa poslužilo pred Allahom
da to nije bilo, u duhu Jakubljevom,
stvar propisana od Allaha.
Jakub je posjedovao znanje
kojem smo ga mi poučili;
ali većina ljudi ne zna.
 • 69::Kad uđoše kod Jusufa,
ovaj povede u stranu svog brata i reče mu:
"Ja sam tvoj brat;
ne tuguj zbog onoga što su mi oni učinili."


 • 70::Nakon što im je vratio njihovu opskrbu, -
on stavi pehar u bisage svojeg brata,
po tome, telal obznani:
"O vi, karavandžije!
Vi ste kradljivci!"
 • 71::Oni, osvrćući se rekoše:
"Što vi hoćete?"
 • 72::Oni odgovoriše:
"Tražimo kraljev pehar:
onaj Ko ih bude donio
dobiće kao nagradu
tovar koji deva može nositi.
Ja to jamčim!"
 • 73::Oni rekoše:
"Pobogu!
Vi znate da mi nismo došli ovdje
da činiti nepodobštine u zemlji
i da mi nismo kradljivci."
 • 74::Oni odgovoriše:
"Što će biti kazna kradljivcu, ako lažete?"
 • 75::Jusufova braća rekoše:
"Njegov a kazna?
Onaj u čijoj vreći se nađe pehar
biće zadržan kao zatvorenik.
Evo kako mi kažnjavamo nepoštene."
 • 76 Jusuf poče sa pretragom drugih vreća
prije bratovljeve;
po tome izvuče pehar iz vreće bratovljeve:
- Mi smo prišapnuli tu lukavštinu Jusufu
jer on se nije moga domoći svog brata,
po vjeroispovijesti kraljevoj
i bez Allaha koji je to htio.
Mi uzdižemo za jedan stupanj koga mi hoćemo.
Onaj koji zna sve iznad je
svakog znanstvenika.-
 • 77::Više njih rekoše:
"Ako je ukrao,
jedan od njegove braće također, ukrao je prije."
 • 78 Jusuf prikri svoju misao,
ne otkri njma ništa.
On kaza:
"Evo vas u najgoroj od svih prilika.
Allah savršeno zna ono na što vi ciljate."
 • 79::On reče:
"Neka ' me Allah sačuva da ne uzmem drugog
osim onoga kod kojeg smo našli naše dobro!
Inače, bili bismo nepravedni!"
 • 80::Očajni što ga ne mogu ganuti
oni se posavjetovaše:
prvorođeni reče:
"Ne znate li vi da je vaš otac primio od vas
jednu izričitu zakletvu pred Allahom,
i da ste ga već prije iznevjerili
u pogledu Jusufa?
Ja, dakle, ne ću napustiti ovu zemlju
prije nego što mi to moj otac ne dopusti,
ili da Allah presudi u moju korist.
On je najbolji među sudcima.
 • 81::Vratite se k svojem ocu i recite mu:
"O, oče naš!
Tvoj je sin uistinu ukrao,
mi tvrdimo samo obo što znamo;
mi ne poznajemo ono što je skriveno;
 • 82::propitaj se u žitelja mjesta u kojem mi bijasmo
i karavane sa kojima smo došli;
mi smo iskreni."
 • 83::Jakub reče:
"Ne...
Vaše duše su uahnule još nešto...
Strpljenja!...
Allah će, možda, meni vratiti sve!...
On je, uistinu, onaj koji zna, Mudri!"
 • 84::On reče, okrećući se od njih:
"Šteta!...O Jusufe!..."
Njegove su oči oslijepile
od žalosti
i bijaše on obhrvan tugom.
 • 85::Oni rekoše:
"Za Allaha!
Ti nećeš prestati misliti na Jusufa,
sve dok ne propadneš i ne umreš."
 • 86::On kaza:
"Ja se ne đalim samo Allahu
zbog svoje nesreće i moje žalosti.
Ja znam, zaAllaha, nešto što vi ne znate.
 • 87::O moji sinovi
Pođite i ne raspitujte se o Jusufu njegovom bratu;
ne gubite nadu u Allahovu dobrotu."
 • 88::Oni rekoše:
"O veliki Nadstojniče!
Nesreća nas je stigla, nas i našu obitelj.
Mi donosimo robu male vrijednsati;
daj nam punu mjeru žita,
daj nam milostinju.
Allah nagrađuje onog Ko daje milostinju."
 • 89::On reče:
" Ne znate li vi što ste, u svojem neznanju,
učinili Jusufu i njegovom bratu?"
 • 90::Oni rekoše:
"Nisi li ti Jusuf?"
On odgovori:
"Ja sam Jusuf a evo mog brata.
Allah nam je podijelio svoju blagonaklonost.
Da onaj Ko ga se boji i koji je strpljiv
zna da Allah ne propušta dati
naknadu onima koji čine dobro."
 • 91
Oni rekoše:
"ZaAllaha!
Allah tebe pretpostavlja nama!
Mi smo počinili grešku."
 • 92::On reče:
Neka vam danas ne bude nikakav prijekor dan,
Neka vam Allah oprosti!
On je milostiviji
od milosrdnih.
 • 93::Odnesite ovu moju tuniku;
stavite je mom ocu na lice;
njemu će se povratiti vid;
po tome dovedite mi svoje obitelji."
 • 94::Još dok je karavana bila putu
njihov otac reče:
"Osjećam Jusufov miris;
ne ćete li mi reći da bulaznim."
 • 95::Oni rekoše:
"Za Allaha!
Ti si još u svojoj staroj zabludi."
 • 96::Kad stiže donositelj dobrih vijesti
on prilijepi tuniku na Jakubljevo lice;
ovome se povrati vid
i on kaza:
Nisam li vam ja tvrdio
da ja znam, od Allaha, ono što vi ne znate?"
 • 97::Oni kazaše:
"O, oče naš!
Moli, za nas, oprost za naše grijehove;
mi smo počinili jedan grijeh."
 • 98::On kaza:
"Ja ću, za vas,
moliti oprost kod svog Gospodara.
On je onaj koji prašta, on je milosrdan."
 • 99::Kad oni užoše kod Jusufa,
on primi svog oca i majku govoreći:
"Uđite u Egipat sa mirom, ako Allah da."


 • 100::On dade svog oca i majku popeti na prijestolje
a njegova braća padoše ničice.
On reče:
"O, moj oče!
Evo objašnjenja mojeg davnašnjeg viđenja;
moj ga je Gospodar ostvario;
on je bio dobar prema meni,
kad mi je dao izići iz zatvora
i da vi dođete iz pustinje,
nakon što je zloduh napravio rasdor
između moje braće i mene.
Moj Gospodar je dobrohotan u svim svojim namjerama;
on je onaj koji zna sve, Mudri!
 • 101::O moj Gospodare!
Ti si mi povjerio stanovitu moć
i ti se me naučio tumačiti prispodobe,
i ti si moj Gospodar, na ovom i na onom svijetu.
Daj da umrem podvrgnut tebi
i dodijeli mi da se pridružim pravednima.
 • 102::Evo dakle jednog od opisa kojeg ti otkrivamo
a koji se tiče tajne.
Ti nisi bio blizu njih
kad su se oni složili::
i kad su smislili svoje poslove.
 • 103::Većina ljudi nisu vjerujući,
uzprkos tvojoj gorljivoj žudnji.
 • 104::Ne išći od njih plaću;
ovo je samo jedna ponovni Poziv upućen svjetovima.
 • 105::Kolike li Znakove sadržavaju nebesa i zemlja!
Ljudi prolaze pokraj njih i okreću se od njih.
 • 106::Većina njih ne vjeruje u Allaha
nego mu pridružuje druga božanstva.
 • 107::Jesu li oni sigurni
da ih neće stići kazna Allahova?
Ili pak da Čas neće
stići iznenadno k njima
a oni o tome nemaju nikakve svijesti?
 • 108::Reci:
"Evo mog puta!
Pozivam k Allahu, ja, i oni koji mene slijede,
u svoj pronicavosti.
Slava Allahu!
Ja nisam u redovima mnogobožaca."
 • 109::Mi nismo poslali prije tebe
osim ljudi koji nastanjuju ova mjesta,
i koje mi nadahnjujemo.
Ti ljudi ne prolaze li zemljom
i ne vide li
kakav je bio konac onih koji živješe prije njih?
Da, boravak u budućem životu je bolji
za one koji štuju Allaha.
Ne razumijete li vi?
 • 110::Kad su proroci očajavali
misleći da su držani za lažljivce,
naše im je spasenje stiglo.
Oni koje smo mi htjeli spasiti to su i bili,
ali naša strogost ne okreće se od krivaca.
 • 111::Jedno naučavanje namijenjeno
ljudima nadarenim razumom
nalazi se u pričama proročkim.
Ovo ovdje nije jedna izmišljena bajka,
već potvrda
onome što je postojalo prije ovoga;
potanko izlaganje o svakoj stvari;
Usmjerenje i Milosrđe
za pučanstvo koje vjeruje.

S U R A XIIIGrmljavina[uredi]

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe,

Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Mim. Ra.
Evo Ajeta Knjige:
To što ti je bilo otkriven o
od strane tvog Gospodara jest Istina,
ali većina ljudi ne vjeruje.
 • 2::Allah je onaj koji je uzdigao nebesa
bez vidljivih podporanja.
Zatim se u veličanstvu posjeo na Prijestol;
On je podvrgnuo sunce i mjesec
- svaki od njih slijedi svoj put
prema utvrđenom svršetku -
on pažljivo ravna svakom stvari
i tumači Znakove.
- Možda vi budete odlučno povjerovali
kad budete susreli svog Gospodara! -
 • 3::On je taj koji je rasprostro zemlju.
on je na njoj postavio planine i rijeke;
on je na njoj postavio dva para svakog ploda;
on zastire dan i noć.
- Ima tu zaista Znakova
za jedan narod koji rasmišlja -
 • 4::Ima na zemlji
čestica jednih drugima susjednih;
vinograda;
žitarica i palmi,
- raspoređenih u džbunje ili pak raspršenih -
Oni su svi orošeni istom vodom,
ali mi činimo jedne tečnijima od drugih.
- Ima tu zaista Znakova
za jedan narod koji vjeruje -
 • 5::Ako se ti iznenađuješ,
njihova je riječ, zapravo, iznenađujuća:
"Kad mi budemo prah
da li će mo postati, zaista,
jedno novo stvorenje?"
Evo onih koji su nevjerni
spram svog Gospodara.
Evo onih na čiji će mo vrat staviti okove.
Evo onih koji će biti gosti Vatre
gdje će kao besmrtnici boraviti!"
 • 6::Oni ti traže da ubrzaš dolazak nesreće
prije nego sreće;
slčične stvari su se ipak dogodile prije njih.
Tvoj Gospodar je, za ljude
i to uz prkos njihovoj nepravednosti
Gospodar oprosta;
ali tvij Gospodar je strašan u svojem kažnjavanju.
 • 7::Nevjernici govore:
"Zašto na njega nije sišao jedan znak
od strane Gospodarove?
Ti si samo jedan upozoritelj.
Jedan je vodič dan svakom narodu .
 • 8::Allah zna što svaka ženska nosi
i trajanje trudnoše.
On je odmjerio svaku stvar.
 • 9::On je onaj koji poznaje ono što je skriveno
i ono što je očito.
On je Veliki, Svevišnji.
 • 10::Pred njim su jednaki:
onaj koji, među vama, u tajnosti drži svoju riječ
i onaj koji ju rasglašava;
Onaj koji se skriva noću
i onaj koji se pokazuje na danjem svjetlu.
 • 11::Meleci su uz svaki čovjekov korak;
ispred njega i iza njega;
oni ga štite, po zapovjedi Božijoj.
Allah ne mijenja ništa u jednom narodu,
prije no što ovaj ne promijeni ono što je u njemu.
Kad Allah hoće zlo jednom narodu,
Niko ga ne može odvratiti;
nema za njega drugog branitelja osim Allaha.
 • 12::On je taj koji vam daje vidjeti munju;
- predmet straha i ufanja -
on je taj koji čini da nastanu tmasti oblaci.
 • 13::Grmljavina i Meleci
slave svoje hvale sa strahom.
On baca munje dosežući ono što hoće,
dok ljudi raspravljaju o Allahu,
mada je on strahpvit u svojoj snazi.
 • 14::Istinsko zazivanje njemu se upušuje.
Ono što ljudi zazivaju izvan njega
ne odgovara im ni nakakv način;
ne više no što voda dospijeva u usta
onome koji pruža svoja dva dlana prema njima
da bi ju u njih unio.
- Zazivanje nevjernih samo je utvaranje -
 • 15::Oni koji su u nebesima
i oni koji su na zemlji
padaju ničice pred Allahom
- kao i njihove sjene -
od želje i od sile,
jutrom i u večer.
 • 16::Reci:
"Tko je Gospodar nebesa i zemlje?"
Reci:
"To je Allah! "
Reci:
"Hoćete li vi uzeti izvan njega Gospodare
koji ne zadržavgaju za sebe same,
ni koristi, ni štete?"
Reci:
"Slijepac da li je sličan onom koji vidi?
Tmine da li sliče svjetlosti?
ili pak jesu li oni dali Allahu sudrugove
koji će stvoriti kao što je on stvorio,
na takav način da svako stvarenje njima se čini
istovjetno njegovom?"
Reci:
"Bog je Stvoritelj svake stvari;
on je Jedini, vrhovni Gospodar!"
 • 17::On spusti vodu sa neba.
Ona se raslila po dolinama
po mjeri njihovih prostranosti.
Poplava je stvarala pjenu koja je izbijala.
Ono što se topi u vatri
kad se prave nakit i alatke,
proizvodi sličnu pjenu.
Tako Allah iznosi u prispodobi istinito i lažno.
Pjena odlazi u odupiranju,
a ono što je korisno ljudima ostaje na zemlji.
Tako Allah iznosi prispodobe.
 • 18::Najljepša je nagrada namijenjena
onima koji budu odgovarali svojem Gospodaru.
Što se tiče onih koji ne budu odgovarali
- čak kad bi posjedovali sve što postoji
na zemlji,
i čak dvostruko više
budu ponudili kao iskupljenje za svoje grijehe -
evo onih čiji je račun vrlo loš;
njihovo sklonište biće Gehena:
kakvog li odvratnog ležaja za počinak!
 • 19::Onaj koji zna da Otk rovenje
koje je tvoj Gospodar spustio na tebe
jest Istina,
da li je sličan slijepcu?
Samo rasmišljaju
oni koji su nadareni razumom,
 • 20::oni koji vjerno drže ugovor sa Allahom
i ne prestupaju Savez sa njim;
 • 21::oni koji održavaju sveze
koje je Allah odredio da se održavaju;
ono koji se boje svog Gospodara
i koji strahuju da njihov račun
ne bude veoma hržav;
 • 22::oni koji neprekidno traže
Lice svojeg Gospodarina;
oni koji obavljaju molitvu;
oni koji dijele milostinju, tajno ili javno,
oni koji dobrim odbijaju zlo:
evo onih koji će posjedovati krajnje boravište,
 • 23::Vrtove edenske.
Oni će u njih ući sa onima koji su bili pravedni,
kao i njihovi očevi, supruge i djeca.
Meleci će ući k njima,
na sva vrata.
 • 24::"Neka a mir bude sa vama,
jer jer ste bili postojani."
- Konačno boravište je izvrsno -
 • 25::Oni koji prekrše pogodbu sa Allahom
nakon što su prihvatili savez sa njim;
oni koji raskidaju sveze
koje je Allah rekao da se održavaju;
oni koji kvare zemlju;
evo onih koji će biti prokleti;
onih kojima je odvratno boravište namijenjeno.
 • 25::Allah obilato dodjeljuje ili odmjerava svoje darove
kome on to hoće.
Oni su uživali život ovoga svijeta.
Što je dakle život na ovome svijetu
u usporedbi sa posljednjim životom,
ako nije samo kratkotrajni užitak?
 • 27::Nevjerni kažu:
"Zašto ne njega nije sišao jedan Znak
od njegovog Gospodara?"
Reci:
"Bog zavodi koga hoće
on usmjerava k sebi :
onaj koji k njemu se vraća kajući se;
 • 28::oni koji vjeruju;
oni čija se srca stišavaju sjećajući se Allaha;
ne stišavaju li se srca
u sjećanju na Allaha? -
 • 29::oni koji vjeruju da čine dobro.
Sreća i jedno divno mjesto gdje će oni otići
namijenjeni su svima takvima.
 • 30::Mi smo tebe poslali jednoj Zajednici,
- kojoj su druge zajednice prethodile -
da ti njima priopćiš
ono što smo ti mi otkrili,
a ti su ljudi nevjerni
Što se tiče Milosrdnog.
Kaži:
"To je on, moj Gospodar!
Nema Allaha osim njega!
Ja se uzdam u njega;
prema njemu je moj povratak."
 • 31::Kad bi postoja jedan Kur’an čijom silom
bi se planine u hod stavile,
zemlja se rascijepila,
mrtvi progovorili!...
Ali ne!...
Zapovijedi u cijelosti pripadaju Allahu .
Vjerujući da li bi mogli ne ufati se
da bi Allah usmjerio sve ljude, da je to htio?
Nesreća
neće uzmanjkati da ne dosegne nevjerne,
po cijeni njihovih djela,
ili pak, ona ona će se oboriti blizu njihovih boravišta
sve dok ne stigne obećanje Božije.
- Allah ne popustiti u svom obećanju -
 • 32::Proroci koji su došli prije tebe
bijahu predmetom izrugivanja;
ja sam dopustio jednu odgodu roka nevjernima,
po tome sam ih dograbio.
Kakva samo bijaše moja kazna!
 • 33 Ko je uvijek uz svakog čovjeka
kao svjedok onoga što čini?...
Oni su dodijelili Allahu sudrugove.
Reci:
"Imenujte ih!
Hoćete li vi obznaniti Allahu
ono što on ne zna na zemlji?
Ili je to pak samo jedan način govorenja?"
Sasvim suprotno:
lukavstva nevjernih njima se čine lijepima
i oni su odstranjeni sa pravog puta.
Nema vodiča za onog koga Allah zavede.
 • 34::U ovome životu već kazna će dosegnuti nevjerne,
ali kazna u budućem životu
je zaista ubitačna;
a oni nemaju zaštitnika izvan Allaha.
 • 35::Takav je Vrt obećan onima koji se boje Allaha:
potoci ondje teku,
njegovi plodovi i njegove sjene su vječne.
Evo svršetka onima koji budu Allah obojažljivi,
dok će svršetak nevjernih biti Vatra.
 • 36::Oni kojima smo dali Knjigu,
raduju se onome što smo spustili k tebi.
Stanovite sekte odbacuju pojedine njene dijelove.
Reci:
"Ja sam samo primio zapovijed da obožqvqm Allaha
i da mu ništa ne pridružujem.
Ja ga zazivam.
Moj povratak vodiće prema njemu."
 • 37::Tako smo mi objelodanili na arabskom Mudrost.
Ako ti slijediš njihove žudnje,
nakon što ti je Znanost podarena,
neće biti za tebe
ni gazde, ni zaštitnika protiv Allaha.
 • 38::Mi smo poslali proroke prije tebe
i dali im supruge i djecu.
Ne pripada jednom Poslaniku da nosi jedan Znak,
ako to nije sa Allahovim dopuštenjem.
Jedna knjiga je bila poslana
za svako dobro utvrđeno rasdoblje.
 • 39::Allah poništava ili potvrđuje što on hoće.
Majka Knjige nalazi se kod njega.
 • 40::Bilo da ti pokažemo jedan dio
onoga što obećajemo ljudima,
bilo da te usmrtimo;
tebi pripada samo priopšavanje
proročke poruke;
konačni račun pripada nama.
 • 41::Ne vide li oni
da mi posredujemo u zemljama nevjernih
da bi im smanjili prostor?
Allah sudi!
Niko se ne suprotstavlja njegovoj presudi.
On je žustar u svojim računima!
 • 42::Oni koji su živjeli prije njih poslužili su se lukavstvima:
sva lukavstva pripadaju Allahu  ;
on zna što svatko stječe svojim djelima.
Nevjerni će uskoro znati
kome će pripasti posljednje boravište.
 • 43::Nevjerni govore:
"Ti nisi poslanik!"
Reci:
"Bog dostaje kao svjedok između vas i mene;
njega koji posjeduje Znanost Knjige.

SURA XIVIBRAHIM[uredi]

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::ALIF.Lam.Ra.
Evo Knjige!
Mi smo je spustili na tebe
da bi ti izveo ljude
iz tmina na svjetlo,
-::s dopuštenjem njihovog Gospodara -
na put Svemoćnoga,
onoga koji je dostojan hvalospjeva;
 • 2::put Allahovi, kojem pripada
ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji.
Nesretni nevjerni!
Oni će trpjeti okrutno kažnjavanje.
 • 3::Oni koji pretpostavljaju život na ovom svijetu
budućem životu
skreću ljude sa puta Allahovog
i htjeli bi ga zamrsiti:
evo onih kojki se nalaze u dubokoj zabludi.
 • 4::Svaki Poslanik poslan od nas
nije se izražavao, da bi objasnio,
nego jezikom naroda kojem smo ga poslali.
Allah zavodi koga hoće;
on usmjerava koga on hoće;
on je Moćni, Mudri.
 • 5::Da, mi smo poslali Musu sa našim znakovima:
"Izvedi svoj narod iz tmina na svjetlo;
podsjeti ga na dan Allahovi ."
Ima tu, uistinu, Znakova
za svakog postojanog i zahvalnog čovjeka.
 • 6::Kad Musa reče svom narodu  :
"Sjetite se dobročinstava Allahovih prema vama,
kad vas je oslobodio naroda Faraonovog
koji vam je dosudio najgore nevolje:
on je klao vaše sinove
a ostavljao živjeti vaše kćeri.
To bi, za vas, strašna kušnja
a sa strane vašeg Gospodara."
 • 7::Kad vaš Gospodar oglasi:
"Ako ste zahvalni,
ja ću vam umnožiti svoja dobročinstva;
ali ako ste nezahvalni,
moja kazna biće grozna."
 • 8::Tad Musa reče:
"Ako ste nezahvalni,
vi i svi oni koji su nazemlji,
znajte da Allah dostaje sam sebi
i da je dostojan hvalospjeva."
 • 9::Priča u pogledu onih koji su živjeli prije vas,
- narod Noaev, 'Adov i Tamudov -
nije li vas snašlo
isto kao u priči koja se odnosi
na one koji živješe poslije njih?
- Samo ih Allah poznaje -
Njihovi proroci bijahu im došli
sa očiglednim dokazima;
ali oni su prinosili ruke k ustima
i govorili:
"Mi sigurno ne vjerujemo u poruke
koje ste vi bili zaduženi prenijeti nam.
Da, mi ostajemo u dubokoj sumnji
Što se tiče onoga čemu ste nas vi pozvali."
 • 10::Njihovi pro rekoše:
"Da li je moguće sumnjati u Allaha,
Stvoritelja nebesa i zemlje?
On vas poziva
da bi vam oprostio dio vaših grijehova
i da vam da jednu odgodu sve do utvrđenog roka."
Oni odgovoriše:
"Vi ste samo smrtnici poput nas.
Vi nas hoćete udaljiti
od onoga što su naši pajeti obožavali.
Donesite nam dakle
neosporivi dokaz svoje moći."
 • 11::Njihovi im proroci rekoše:
"Mi smo samo smrtnici poput vas
ali Allah dodjeljuje svoju milost
kom e on hoće, među svojim slugama.
Nama ne pripada donijeti vam
dokaz svoje moći,
ako to ne bi bilo sa Allahovim dopuštenjem.
Dakle, Neka ' vjerujući uzdaju se u Allaha!
 • 12::Zašto se mi ne bi uzadli u Allaha
kad nas je on usmjerio k našim putevima?
Mi smo strpljivi
u mukama koje su nam dosuđene.
- Oni koji imaju povjerenja u Allaha
njemu se u potpunisti predaju -
 • 13::Nevjernici rekoše svojim prorocima:
"Mi ćemo vas protjerati iz svoje zemlje
osim ako se ne vratite k našoj vjeroispovijesti."
Njima Allah otkri:
"Mi ćemo uništiti nepravedne
 • 14::a vas potom postaviti na zemlju."
- Evo onome koji strahuje od moje prisutnosti
za onoga koji strahuje od moje prijetnje. -
 • 15::Oni su tražili pobjedu,
ali svaki bezumni tirarin je izgubljen;
 • 16::on je odučen prema Geheni
gdje će biti napojen smrdljivom vodom
 • 17::koju će pokušati piti malim gutljajima.
Smrće ga opsjedati sa svih strana
ali on neće moći umrijeti.
On je obećan strašnoj kazni.
 • 18::Djela onih koji ne vjeruju u svog Gospodara
slična su pepelu
na kojem se vjetar rasulari za olujnog dana.
Oni, dakle, ne mogu očekivati nikakvu naknadu
za djela koja su počinili:
to je duboka zabluda.
 • 19::Ne vidiš li ti
da je Allah stvorio nebesa i zemlju u potpunoj istini?
On bi učinio da vi nestanete, da je to htio,
i dao da se pojave novi stvorovi.
 • 20::- To Allahu nije teško -
 • 21::Oni će se pojaviti pred Allahom .
Nejaki će reći onima koji biše osioni:
"Mi smo slijedili vas!
Možete li nam biti od koristi
i zaštititi nas od Allahove kazne?"
Oni će reći:
"Da je Allah nas bio usmjerio
i bismo bili vas usmjerili.
Svejedno je za nas da li se žalili
ili bili strpljivi,
mi ne znamo nikakvog mjesta za pobjeći!"
 • 22::Kad odluka bude donesena, Zloduh će reći:
"Bog vam je sigurno dao jedno istinito obećanje,
dok sam vam ja dao obećanje
koje nisam održao.
Koju moć sam ja ima nad vama
osim one da vas pozovem?
Vi ste mi odgovorili.
Ne kudite me dakle,
kudiite sami sebe!
Ja vam nisam od nikakve pomoći,
ni vi meni niste od bilo kakve pomoći.
Ja sam bio nevjeran
spram onih kojima ste me vi Nekada pridruživali."
- Da, nepravedni će trpjeti
jednu bolnu kaznu -
 • 23::Biće uvedeni u Vrtove
gdje teku potoci oni koji vjeruju
i koji čine dobra djela.
Oni će ondje boraviti kao besmrtnici,
- sa dopuštenjem svog Gospodara -
ondje će biti oni prihvaćeni sa rječju. "Mir!"
 • 24::Nisi li tiu vidio
kako Allah izražava u prispodobi
jednu veoma dobru riječ?
Ona je uzporediva jednom krasnom drvetu
s čvrstim korijenjem,
krošnjom do neba
 • 25::i obilujuće plodovima u svakoj dobi,
- sa dopuštenjem Gospodarovim -
Allah izlaže ljudima prispodobe;
možda će oni rasmisliti?
 • 25::Jedna loša riječ slična je lošem drvetu:
izčupano sa površine zemlje,
ono manjka postojanošću.
 • 27::Allah učvršćuje one koji vjeruje, jednom odlučnom riječi,
u ovom životu kao i u budućem životu;
dok nepravedne Allah zabluđuje.
- Allah čini što hoće -
 • 28::Nisi li ti vidio
one koji su dobročinstva Allahova razmijenili
za nevjernost
i koji postavljaju svoj narod
u položaj gubitnika;
 • 29::u Gehenu gdje će se pržiti?
- Kojeg li omraženog boravišta! -
 • 30::Oni su dali jednake Allahu
da bi odveli ljude sa puta.
Reci:
"Uživajte Neka o vrijeme ovaj život,
vaš svršetak biće Vatra!"
 • 31::Reci mojim vjerujućim slugama
da obavljaju molitvu,
da dijele milostinju javno ili tajno
od dobara koja smo im mi dodijelili,
prije no što dođe Dan
kad više neće biti otkupa, niti prijateljstva.
 • 32::Bog!...
To je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju
i koji spušta vodu sa neba
zahvaljujući kojoj niču plodovi
za vađu prehranu.
On je dao vama na služenje lađu
da ova, po njegovoj zapovijedi, plovi morem.
On je u vašu službu stavio rijeke.
 • 33::On je stavio u vašu službu sunce i mjesec
koji se kreću po vremenskoj određenosti.
on je u vašu službu stavio noć i dan.
 • 34::On vam je dao sve što ste iskali u njega.
Kad biste htjeli izbrojiti dobročinstva Allahova,
vi ih ne biste znali nabrojati.
- Čovjek je uistinu vrlo nepravedan i vrlo nezahvalan -
 • 35::Ibrahim reče:
"Gospodare moj!
Učini od ovog mjesta sigurno utočište.
Sačuvaj nas, mene i moju djecu,
od obožavanja idola,l
 • 36::- O, moj Gospodare! -
jer oni su zaveli veliki broj ljudi.
Ko mene slijedi, taj je moj,
ali, Ko je nepokoran,
ti si onaj koji oprašta, ti si milosrdan.
 • 37::Gospodare naš!
Ja sam smjestio jedan dio svojih potomaka
u jednoj neplodnoj dolini, pokraj svete Kuće,
- O, Gospodare naš! -
da bi obavljali molitvu.
Učini tako
da srca Neka ih ljudi budu sklona njima;
dodijeli im plodove, u hrani.
Možda, tada, oni budu zahvalni.
 • 38::O, Gospodare naš!
Ti savršeno poznaješ ono što mi skrivamo
i ono što obznanjujemo.
Ništa Allahu nije skriveno ni na zemlji ni na nebu.
 • 39::Slava Allahu!
U starosti mojoj podijelio mi je Ismaela i Izaka!
- Moj Gospodar je onaj koji uslišava molitvu -
 • 40::Gospodare moj!
Učini da obavljam molitvu,
ja, a tako i moje potomstvo.
Uslišaj moju molitvu, o, Gospodare naš!
 • 41::Ne misli
da je Allah nepažljiv u pogledu djela nepravednika.
On im daje jednu odgodu
sve do Dana kad će se njihove oči ukočiti od užasa
 • 43::dok budu dolazili preklinjući, nepokretne glave,
- njihovi se pogledi neće svratiti ni na njih same -
i prasnog srca.
 • 44::Upozori ljude na Dan
kad će ih kazna stići.
Oni koji budu nepravedni tad će reći:
"Gospodare naš!
Daj nam jednu odgodu
da bismo odgovorili na tvoj poziv
i slijedili proroke."
Niste li prisezali negda
da nema govora o tome
da vi nestanete?
 • 45::Vi ste stanovali u kućama
onih koji su veliku krivicu nanosili sami sebi,
dok ono što smo mi činili
vama bijaše savršeno poznato
i za što smo vam bili dali primjere.
 • 46::Oni su smišljali lukavstva
ali njihova lukavstva Allahu su znana,
- čak i kad njihova lukavstva bijahu dovoljno moćna
da bi planine premještali -
 • 47::Ne mislite da će Allah uzmanjkati svojem obećanju
danom prorocima njegovim.
Allah je moćan.
On je Gospodar osvete
 • 48::na Dan
kad će ova zemlja biti zamijenjena jednom drugom zemljom,
kad će ova nebesa biti zamijenjena Neka im drugim nebesima.
Ljudi će biti predstavljeni Allahu,
Jedinom, vrhovnom Gospodaru!
 • 49::Ti ćeš vidjeti, tog Dana,
krivce ulančene po dvojica.
 • 50::Njihove će tunike biti od pakline;
vatra će prekriti njihova lica.
 • 51::Allah će tako nagraditi svakog čovjeka
za ono što bude izvršio.
Allah je žestok u svojim računima.
 • 52::Evo jednog priopćenja poslanog ljudima
kako bi bili upozoreni;
da znaju samo da je on,
on je Allah jedini
i da rasmišljaju
oni koji su nadareni razumom.

SURA XV

Al Hidžr[uredi]

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::ALIF. Lam. Ra.
Evo Ajeta Knjige
i jednog jasnog Kur’ana.
 • 2::Nevjerni bi koji put voljeli biti podvrgnuti.
 • 3::Pustite ih jesti i uživati Neka o vrijeme.
Ufanje njih zabavlja,
ali uskoro, znaće oni!
 • 4::Mi ne uništavamo mjesto
čija sudbina nije bila utvrđena
u Knjizi samo nama poznatoj.
 • 5::Niti jedna zajednica ne premašuje
niti zkasni na svoj svršetak.
 • 6::Oni su rekli:
"O ti, na koga je spušteno Podsjećanje!
Ti si sigurno opsjednut!
 • 7::Zašto, ako si ti vjerodostojan,
nisi k nama došao sa Melecima?
 • 8::Mi spuštamo Meleke samo sa Istinom.
Ti ljudi neće dugo vremena ostati u svojem iščekivanju.
 • 9::Mi smo spustili Ponovni poziv;
mi smo mu čuvari.
 • 10::Mi smo i prije tebe slali proroke,
među pristaše Negdašnjih.
 • 11::Ni jedan Poslanik nije došao k njima
a da se nisu sprdali sa njim.
 • 12::Evo što mi ćinimo
u srcima krivaca.
 • 13::Oni ne vjeruju u njega
uzprkos primjerima koje su Negdašnji njima ostavili.
 • 14::Čak i da im otvorimo vrata nebeska
da mogu onamo uspeti se:
 • 15::oni bi rekli:
"Naši su pogledi sigurno zamućeni;
ili, radije, mi smo začarani ljudi."
 • 16::Mi smo stavili ova sazviježđa u nebo
i uresili ih za one koji u nebo gledaju.
 • 17::Mi njega štitimo protiv svakog prokletog zloduha;
 • 18::Ali ako jedan ili dvojica poslušaju kriomice,
jedan sjajni plamen ih proganja.
 • 19::Što se tiče zemlje:
Mi smo je rasprostrli,
postavili na nju planine,
dali da ondje raste svaka stvar po mjeri.
 • 20::Ondje smo postavili namirnice za vas
i za one koje vi ne hranite.
 • 21::Nema ničega
čija blaga nisu kod nas;
mi to ne spuštamo
do li po jednoj utvrđenoj mjeri.
 • 22::Mi šaljemo vjetrove natovarene tmastim oblacima.
Mi spuštamo vodu sa neba
a koju vi niste kadri sačuvati.
 • 23::Da, da mi smo ti koji dajemo da se živi
i mi smo ti koji daju da se umire.
 • 24::Mi poznajemo
mi poznajemo one među vama koji su došli prvi
a poznajemo i one koji još kasne.
 • 25::Tvoj Gospodar je onaj koji će njih okupiti.
On jemudar i zna sve.
 • 25::Mi smo stvorili čovjeka
od gline, uzete iz žitkog blata.
 • 27::Što se tiče Djina,
Mi smo ih stvorili, prije,
iz vatre užarene peći.
 • 28::Kada tvoj Gospodar kaza Melecima:
"Ja ću stvoriti jednog smrtnika
od gline uzete iz žitkog blata.
 • 29::Poslije, kad ja budem njega skladno uobličio,
i kad budem udahnuo svoj Duh u njega:
padnite ničice pred njim."
 • 30::Svi Meleci zajedno to učiniše,
 • 31::Izuzev Iblise koji odbi pasti ničice.
 • 32::Allah reče:
"O, Iblisu!
Zašto ti nisi među onima
koji su pali ničice?"
 • 33::On reče:
"Ja nisam pao ničice pred jednim smrtnikom
kojeg si ti stvorio
od gline uzete iz žitkog blata
 • 34::Allah reče:
"Izlazi odavde!
Ti si proklet!
 • 35::Proklet da si
sve do Dana Sudnjega!"
 • 36::On reče:
"Gospodare moj!
Daj mi jednu odgodu
sve do dana kad će ljudi biti uskrsnuti."
 • 37::Allah reče:
"Ta odgoda ti je odobrena
 • 38::sve do Dana čije je vrijeme znano nama."
 • 39::On reče:
"Gospodare moj!
To je zato što si me tu naveo na grijeh
da im pokažem na zemlji zlo,
pod varavim obličjima."
 • 40::Ja ću njih baciti u zabludu,
s izuzetkom
onih tvojih slugu koji su iskreni."
 • 41::Allah reče:
"Evo za mene pravog puta!
 • 42::Ti nemaš nikakve vlasti nad slugama mojim
izuzev onoga koji ćete slijediti,
među onima koji su u grijehu."
 • 43::Gehena će sigurno za njih sve biti
njihov sastanak.
 • 44::Ona ima sedam vrata:
po jedna grupa od njih stojaće pred svakim vratima.
 • 45::Da, oni koji su Allah obojažljivi
biće u sred Vrtova i izvora:
 • 46::"Uđite ovamo, u miru i sigurnosti."
 • 47::Mi smo odstranili
ono mržnje što je ostalo u njihovim srcima.
Oni će postati kao braća
jedni na suprot drugima sjedeći na ležajima za odmaranje.
 • 48::Nikakva ih muka neće dotaknuti;
oni nikad neće biti istjerani.
 • 49::Obavijesti sluge moja da sam ja, uistinu,
onaj koji prašta, Milosrdni,
a da je moja kazna bolna.
 • 51::Obavijesti ih o gostima Ibrahim ovim.
 • 52::Oni rekoše, ulazeći kod njega:
"Zdravo!"
On reče:
"Mi se vas plašimo<*12
 • 53::Oni rekoše:
"Ne boj se!
Mi ti najavljujemo jednu dobru vijest
o dječaku obilatog znanošću."
 • 54::On reče:
"Vi najavljujete tu dobru vijest
meni kojeg je starost stigla?
Što mi vi, dakle najavljujete?"
 • 55::Oni rekoše:
Mi ti ovu dobru vijest najavljujemo
u punoj istinitosti.
Ne budi, dakle od onih koji očajavaju."
 • 56::On reče:
"Tko dakle gubi ufanje u Milosrđe svojeg Gospodara,
ako ne oni koji su zavedeni?"
 • 57::On još reče:
"O vi, izaslanici!
Što je dakle vaša zadaća?"
 • 58::Oni rekoše:
"Mi smo poslani jednom zločinačkom narodu,
 • 59::ali ne i Lutov oj obitelji
koju ćemo cijelu spasiti
 • 60::izuzev njegove žene."
- Mi smo propisali da ona bude među
onima koji će zaostati -::
 • 61::Kad izaslanici stigoše kod Lutov e obitelji,
 • 62::on im reče:
"Vi ste nam nepoznati!"
 • 63::Oni rekoše:
"Ne...
Mi smo došli k tebi
donoseći ono u što oni sumnjaju;
 • 64::Mi smo k tebi došli sa Istinom;
mi smo vjerodostojni!
 • 65::Noćas idi sa svojom obitelji;
slijedi ju
i Neka ' se Niko od vas ne okreće.
Idite onamo kamo vam bude zapovjeđeno."
 • 66::Mi smo propisali tako, da bude spašen,
jer, slijedećeg jutra,
oni ljudi ondje trebaju biti uništeni,
svi di posljednjeg.
 • 67::
Mještani dođoše
u potrasi za novostima.
 • 68::Lot im reče:
"Ovi ovdje su moji gosti;
ne obečašćujte me.
 • 69::Bojte se Allaha
i ne pokrivajte me sramotom!"
 • 70::Oni rekoše:
"Nismo li ti zabranili
da se baviš svijetom?"
 • 71::On reče:
"Evo mojih kćeri!
Ako hoćete!"
 • 72::Da, tvog ti života!
Ti ljudisu zaslijepljeni pijanstvom.
 • 73:: Krik ih dograbi u zoru.


 • 74::Mi smo prevrnuli taj grad od vrha do dna
i dali da padaju gromade
na žitelje grada.
 • 75::- Evo uistinu Znakova
za one koji promatraju -
 • 76::Ona se nalazi na putu poznatom svima.
 • 77::- Ima tu uistinu jedan znak za vjerujuće! -
 • 78::Žitelji al-Aika bijahu nepravedni:
 • 79::"mi smo im se osvetili.
Ta dva mjesta su neosporiv primjer.
 • 80::Žitelji Hiđra
držali su proroke lažvima.
 • 81::Mi smo im donijeli naše Znakove,
ali oni su se okrenuli od nas.
 • 82::Oni su dubili planine u punoj sigurnosti
da bi ondje svoja boravišta načinili.
 • 83::Krik ih stiže ujutro;
 • 84::njihova su im djela bila bezkorisna.
 • 85::Mi smo samo sa Istinom stvorili
nebesa, zemlju
i ono što se između njih nalazi.
Čas dolazi sigurno!
Oprosti od tog lijepog oproštenja!
 • 86::Da, tvoj Gospodar je Stvoritelj
koji ne prestaje stvarati;
onaj koji zna sve.
 • 87::Mi smo tebi dali sedam ajeta koji su ponavljaju,
i također, vrlo veliki Kur’an.
 • 88::Ne gledaj na stvari
koje smo dodijelili izvjesnima među njima
s ciljem da ih kratkotrajno uživaju.
Ne tuguj zbog njih.
Zakrili vjerujuće.
 • 89 Reci:
"Da, ja sam jasan upozoritelj!"
 • 90::Mi smo tako kaznili urotnike!
 • 91::koji su raskomadali Kur’an.
 • 92::Tvoga ti Gospodara!
mi ispitujemo sve
 • 93::o onome što oni čine.
 • 94::Obznani ono što ti je zapovjeđeno
i odstrani se od mnogobožaca.
 • 95::Mi smo tebi dostatni, protiv podrugljivaca
 • 96::koji do Allaha stavljaju nako drugo Božanstvo.
Znaće oni uskoro!
 • 97::Mi znamo da se tvoje grudi stišću
slušajući ono što oni govore.
 • 98::Iznesi hvalospjev o svojem Gospodaru!
Budi među onima koji padaju ničice!
 • 99::Obožavaj svog Gospodara,
sve dok ti izvjesnost ne stigne!

S U R A XVI

Pčele[uredi]

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::ZAPOVJED Allahova stiže!
Ne pokušavajte ubrzati njen dolazak.
Slava Allahu!
Iznad svih onih koje mu pridružuju.
 • 2::On spušta Meleke
s Duhom koji izlazi iz zapovijedanja
na onoga koga on izabere među slugama svojim:
"Upozorite ljudi da uistinu,
nema drugog Allaha osim mene!"
 • 3::On je stvorio nebesa i zemlju u punoj istini.
On je iznad svih onih koje mu pridružuju!
 • 4::On je stvorio čovjeka iz kapljica sjemena,
a oni tamo ispadoše svađalice.
 • 5::On je za vas stvorio životinje.
Vi sebi pravite od njih toplu odjeću,
i drugih koristi još
te se od njih i hranite.
 • 6::One vam se čine lijepe
kad ih vraćate sa večeri
i kad odlazite u jutro.
 • 7::One vam nose tovare prema kraju
koji biste vi dosegli samo uz veliku muku.
- Vaš Gospodar dobar je i milosrdan -
 • 8::On je za vas stvorio
konje, mule i magarce,
za jahanje i za svečanosti.
On je storio i ono što vi ne znate!
 • 9::Pravi put pripada Allahu  ;
Neka i se od njega odvoje,
ali Allah bi vas sve usmjerio,
da je to htio.
 • 10::On je taj koji čini da sa neba silazi
voda koja vam služi za piće
i koji omogućuje rast biljkama
čijim vi plodovima hranite stada.
 • 11::Zahvaljujući njoj, o još čini na niču
žitarice, masline, palme, vinova loza
i sve vrste plodova.
Uistinu tu ima jedan Znak
za narod koji rasmišlja!
 • 12::On je u vašu službu stavio
noć, dan, sunce i mjesec.
Zvijezde su podvrgnute njegovoj zapovijedi.
Uistinu tu ima Znakova
za jedan narod koji razumije!
 • 13::Ono što je na zemlji stvorio za vas
je raqznoliko u bojama.
Uima tu uistinu jedan Znak
za narod koji rasmišlja!
 • 14::On je ta koji je stavio more u vašu službu
da vam otud puše svježi zrak
i urese kojima se resite,
- Sve vaše lađe prosijecaju valovlje uz štropot -
da biste pošli u potragu za njegovim dobročinstvima.
Možda še te vi biti zahvalni!
 • 15::On je na zemlju bacio planine kao podpornje
- da se ona ne bi tresla a ni vi sa njom -
rijeke,
putove koji će možda služiti da vas vode
 • 16::i kao točke obilježavanja.
- Ljudi se po zvijezdama upravljaju -
 • 17::Onaj koji stvara
da li je sličan onome koji ne stvara ništa?
 • 18::Ako bi vi izračunavali doboročinstva Allahova,
ne biste ih znali nabrojiti.

Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

 • 19::Allah zna sve ono što vi skrivate
i ono što rasglašavate.
 • 20::Oni koje oni pokraj Allaha zazivaju
ne stvaraju ništa;
i oni sami su stvoreni;
 • 21::oni su mrtvi, a ne živi,
oni ne znaju
kad će biti uskrsnuti.
 • 22::Vaš Allah je jedini Allah o.
Oni koji ne vjeruju u budući život
niječu ga u svojim srcima
i uzoholjuju se.
 • 23::Nema nikakve sumnje,

Allah savršeno poznaje

ono što oni skrivaju i ono što rasglašavaju.
On ne voli ohole!
 • 24::Kad se njima kaže:
"Što je Allah spustio?"
oni odgovaraju:
"Priče ispričane od Pajeta."
 • 25::Neka ' dakle nose sav svoj tovar,
na Dan Oživljavanja,
s jednim dijelom tereta onbih koje su oni zaveli,
a da to nisu poznavali.
Njihov teret nije li ogavan?
 • 25::Oni koji su živjeli prije njih smislili su lukavštine.
Allah je njihovu zgradu potk opao u osnovi;
krov se srušio na njih;
kazna je došla na njih
odande otkud ju nisu očekivali.
 • 27::Po tome, na Dan Oživljavanja,

Allah će ih prekriti sramom i reći im:

"Gdje su moji sudruzi
Što se tiče kojih se vi niste slagali?"
Oni koji budu primili Znanost reći će:
"Sram i bruka
pasće danas ne navjerne
 • 28::koje meleci pozivaju.
dok su oni sami sebi činili štetu."
Ovi će se pokoriti:
"Mi ne činimo zla!"
Sasvim suprotno!

Allah savršeno zna što ste vi činili.

 • 29::"Prođite vrata Gehene
i ostanite ondje kao besmrtnici!"
Kako je gnusan boravak oholih!
 • 30::Onima koji su Allah obojažljivi biće rečeno:
"Što je vaš Gospodar spustio?"
Oni će odgovoriti:
"Jedno dobro!"
Jedna izvrsna stvar je namijenjena
onima koji, u ovom životu,
čine dobra djela;
ali boravak u budućem životu je bolji,
i koliko divan,
boravište onih koji su Allah obojažljivi!
 • 31::Oni će ući u Edenske vrtove
gdje potoci teku.
Oni će ondje naći sve što požele.

Allah za tako nagraditi one koji su Allah obojažljivi;

 • 32::oni koje Meleci pozivaju, kad su dobri,
i kojima govore:
"Mir Neka bude sa vama!
Uđite u Džennet, u naknadu za ono što ste činili!"
 • 33::Drugi samo čekaju li
da Meleci dođu k njima
ili da Zapovijed tvog Gospodara pristigne?
Oni koji su živjeli prije njih postupili su ovako:
Allah ih nije pozlijedio;
ali su oni sami sebi učinili krivo.
 • 34::Zločine koje su počinili udariće njih.
Ono čemu su se izrugivali opkoliće ih sa svih strana.
 • 35::Mnogobošci će reći:
"Da je Allah htio,
mi ne bismo obožavali ništa izvan njega,
- mi i naši očevi -
mi nismo ništa zabranili
izvan njegovih propisa."
Oni koji su živjeli prije njih postupali su tako.
Što pripada prorocima,
ako ne prenijeti proročku poruku
u punoj jasnosti?
 • 36::Da, mi smo poslali proroke
svakoj zajednici:
Obožavajte Allaha!
Bježite od Taguta!"
Bilo je među njima, koje Allah usmjerava
dok zabludjelost ostalih postaje neminovno.
Prođite zemljom:
vidite kakav je bio svršetak
onih koji su optuživali za laž.
 • 37::Mak i kad bi ti imao vruću želj da oni budu vođeni,
Allah neće usmjeriti one koji su zabludjeli
a nema nikoga da ih spasi.
 • 38::Oni su se Allahom zaklinjali
izrićući svoje svečane prisege
"Bog neće uskrsnuti onoga koji je mrtav!"
Sasvim suprotno!
To je jedno istinsko obećanje
čije ostvarenje njemu pripada;
ali većina ljudi ne zna.
 • 39::Da bi se objasnilo nevjernima
rasloge njihovih rasprava
i da bi znali da su lašci:
naša Riječ
kad mi nešto hoćemo:
jest:"Budi!"
i ono jest.
 • 41::Mi ćemo smjestiti u ovom životu
u jedan pogodan položaj
one koji su izbjeglice radi Allaha
nakon što su trpili nepravde;
ali nagrada budućeg života
još je veća.
Kad bi oni znali,
 • 42::oni koji bijahu postojani
i koji su se pouzdali u svog Gospodara!
 • 43::Mi nismo prije tebe poslali
drugih ljudi osim onih koje smo nadahnuli.
Ako vi to ne znate
pitajte ljude kojima je Poziv bio upušen.
 • 44::Mi smo poslali proroke
s neoborivim dokazima i Pismima.
Mi smo spustili na tebe Poziv
da bi ti jasno ljudima izložio
ono što smo spustili k njima.
- Možda će oni rasmisliti! -
 • 45::Oni koji su smislili zla lukavstva jesu li sigurni
da Allah neće dati da ih zemlja proguta,
ili da ih kazna neće stići;
 • 46::ili da ih neće stići u punom radu
tako da ju ne mogu odgnati,
 • 47::ili da ih neće stići pune užasa?
- Ali vaš je Gospodar dobar i milosrdan! -
 • 48::Nisu li oni vidjeli
da se sjene svih stvari koje je Allah stvorio
izdužuju bilo lijevo bilo desno,
ponizno se klanjajući pred Allahom  ?
 • 49::Svako živo biće, u nebesima i na zemlji,
klanja se pred Allahom
kao i Meleci koji se ne uzoholjuju.
 • 50::Oni se boje svog Gospodara, iznad njih
i čine ono što im on zapovjedi.
 • 51::Allah kaže:
"Ne gledjate u dva Allaha.
Uistinu ima samo jedan Allah, Jedinstveni.
Boste se, dakle, mene!"
 • 52::Njemu pripada ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji.
Njemu se duguje neprekidna poslušnost.
Štujete li vi dakle, drugog Neka og Allaha?
 • 53::Koje god da bude Bogatstvo koje bi vi posjedovali
ono dolazi od Allaha.
Kad vas, zatim, stigne nesreća
zbog toga vi Allahu upućujete svoja preklinjanja;
 • 54::potom, kad se nesreća udalji od vas,
stanoviti među vama pridružuju Gospodaru
Neka akve sudrugove,
 • 55::nezahvalni na onome što smo im mi dali.
Uživajte dakle, Neka o vrijeme, ovaj nazočni život;
naskoro, vi ćete znati...
 • 56::Oni namijenjuju jedan dio dobara
koja smo im mi dodijelili,
onome što ne poznaju.
Tako mi Allaha!
On će vam iskati račun
o onome što ste izmislili!
 • 57::Oni dodijeljuju kćeri Allahu,
- Slava njemu -
a neće ih ni za sebe same!
 • 58::Kad se jednom od njih najavi
rođenje kćeri,
njegovo lice se smrkne,
on se zaguši,
 • 59::drži se po strani, daleko od ljudi,
zbog nesreće koja mu je bila najavljena.
Hoće li on zadržati to dijete, uzprkos svojem stidu,
ili će pak pobjeći u prašinu?
- Nije li njihovo rasuđivanje ogavno? -
 • 60::Oni koji ne vjeruju u budući život
predstavljaju sliku zla
dok se najviša usporedva
primijenjuje na Allaha.
- On je Moćni, Mudri! -
 • 61::Kad bi se Allah rasljutio na ljude
zbog njihove nepravednosti,
on na zemlji ne bi ostavio ni jednog živog bića.
On ih produžava sve du unaprijed određenog roka;
ali kad njihov kraj bude došao
oni neće moći ni usporiti
niti ubrzati njegov za jedan sat.
 • 62::Oni dodjeljuju Allahu
ono što preziru oni sami.
Njihovi jezici propovijedaju laž
kad vele da ih čeka lijepa nagrada.
Vatra je ono što im je bez ikakve sumnje pričuvano,
oni će u nju biti prvi poslani.
 • 63::Moj Bože!
Mi smo slali proroke
narodima prije tebe.
Zloduh je u njihovim očima uljepšao njihova vlastita djela.
On je taj, onog Dana, koji će biti njihov gazda.
Jedna je bolna kazna njima namijenjena.
 • 64::Mi smo na tebe spustili Knjigu
zato da bi ti njima objasnio
rasloge njihovih svađa, na što se ona odnosi,
i kao jedan Pravac i milosrđe
narodu koji vjeruje.
 • 65::Allah je spustio vodu sa neba
kojom on oživljava zemlju nakon njene smrti.
- Ima tu uistinu jedan Znak
za narod koji sluša. -
 • 66::Vi ćete naši jednu pouku u svojim stadima.
Mi vas napajamo onim što, u njihovim utrobama,
drži sredinu između soka i krva:
čisto mlijeko, prekrasno za piti.
 • 67::Vi pravite jedno opijajuće piće
i jednu izvrsnu hranu
od plodova vinove loze i od palmi.
- Ima tu uistinu jedan Znak
za narod koji razumije!"
 • 68::Tvoj je Gospodar otkrio pčelama:
"Načinite svoja staništa u planinama,
u drvetima i u košnicama;
 • 69::poslije jedite sve plodove.
Slijedite tako pokorno staze
svojega Gospodara."
Iz njihovih utroba ozlazi jedan šareni liker
gdje ljudi nalaze svoje ozdravljenje.
- Ima tu uistinu jedan Znak
za narod koji rasmišlja!"
 • 70::Allah vas je stvorio,
potom će vas pozvati.
Neka ima od vas je produženo
sve do potpune starosti,da bi nakon što su znali Nekestvari,
ne bi znali više ništa.
- Allah zna sve i on je moćan -
 • 71::Allah je podijelio milost
stanovitima između vas, više no drugima,
u raspodjeli svojih darova.
Neka ' oni koji su bili u prednosti
ne prenesu ono što im je dano
svojim robovima,
tako da im ovi ne postanu jednaki.
- Hoće li oni zanijekati dobročinstva Allahova? -
 • 72::Allah vam je dao supruge rođene među vama.
Od vaših supruga, on vam je dao djecu
i unuke;
on vam je dodijelio izvrsne stvari.
Hoće dakle oni vjerovati u ono što je laćno,
i prezrijeti dobročinstva Allahova?
 • 73::Oni obožavaju, uz Allaha,
ono što im ne može dati nikakve hrane
iz nebesa ili iz zemlje
i ono što ni zašto nije sposobno.
 • 74::Ne dodajite dakle Allahu jednake,
Allah zna, a vi, vi ne znate.
 • 75::Allah u prispodobi jednog slugu
- jednog roba koji ne može ništa -
i jednog čovjeka
kojem smo mi dodijelili obilne zalihe
od koji on dijeli milostinju kriomice ili javno.
Jesu li ta dva čovjeka jednaka?
Slava Allahu!
ali većina ljudi ne zna!
 • 76::Allah predstavlja u paraboli dva čovjeka:
jednog nijemog, on ne može učiniti ništa,
on je na skrbi svog Gospodara.
U ma koje mjesto on njega pošalje,
taj mu čovjek ne donodi nikakvog dobra.
Da li je on jednak onome koji zapovijeda jednakost
i koji slijedi pravi put?
 • 77::Tajna nebesa i zemlje
pripada Allahu .
Zapovjed koja se odnosi na Čas biće kao treptaj oka
ili još i kraša.
- Allah je nadmoćan nad svakom srvari -
 • 78::Allah vas je izveo iz utrobe vaših majki.
Vi niste znali ništa.
Dao vam je sluh, vid, utrobu.
- Možda ćete biti zahvalni! -
 • 79::Nisu li oni vidjeli
ptice podložne lijetu zrakom u nebu,
gdje ništa, osim Allaha, njih ne podupire?
- Ima tui uistinu Znakova za vjerujuće! -
 • 80::Allah vam je pribavio zaklon u vašim kućama
kao što vam je priskrbio nastambe
načinjene od životinjske kože,
da biste vam bile laganije
na dan kad se premještate
i u dam kad taborujete.
Odjeća i predmeti za privremenu upotrebu
ddolaze od vune, dlaka i kostrijeti.
 • 81::Među onim koje je Allah stvorio:
pribavio vam je sjene;
pribavio vam je zaklone u planinama;
pribavio vam je odjeću koja vas štiti
od vrućine
i ovjeću koja vas štiti od udaraca.
Tako on ispunjava svoja dobročinstva spram vas;
možda ćete vi biti podvrgnuti njemu.
 • 82::Ako oni okrenu leđa
znaj da tebi pripada samo
prenijeti proročku poruku u punoj jasnoći.
 • 83::Oni prepoznaju Allahova dobročinstva
a po tome ih niječu.
Većina njih je nezahvalna.
 • 84::Na Dan kad mi budemo uskrsnuli svjedoka
iz svake zajednice,
riječ neće biti dana nevjernicima
i neće njima biti oprosta.
 • 85::Kad oni koji budu nevjerni
budu vidjeli kažnjavanje,
ono neće biti olakšano za njih:
oni neće imati odgode roka.
 • 86::Kad mnogobošci budu vidjeli
one koje su pridruživali Allahu,
oni će reći:
"Gospodare naš!
Evo onih koje smo mi tebi pridruživali
i koje smo zazivali pokraj tebe."
Oni će im uzvratiti:
"Vi ste lašci."
 • 87::Oni će tada Allahu nuditi svoju pokornost
ali ono što su oni izmislili izgubljeno je za njih.
 • 88::Onima koji su nevjerni,
onima koji odvraćaju ljude sa puta Allahovog,
mi ćemo osuditi na kažnjavanje
po cijeni iskvarenosti koju su posijali.
 • 89::Kao na Dan kad mi budemo poslali
svakoj zajednici
svjedoka protiv njih, izabranog između njih,
mi tebe podižemo kao svjedoka protiv njih samih.
Mi smo spustili Knjigu na tebe,
kao objašnjenje svake stvari,
jedan Smjer, Milosrđe
i dobru vijest onima koji su se podvrgli.
 • 90::Da, Allah nalaže pravičnost,
dobročinstvo
i popustljivost spram svojih bližnjih rođaka,
On zabranjuje sramotu,
kažnjive stvari i pobunu.
On vas nagovara.
Možda vi budete razmišljali.


 • 91::Budite vjerni savezu sa Allahom
nakon što ste ga sklopili.
Ne kršite prisege,
nakon što ste ih svečano prisegli
i uzeli Allaha kao svog garanta.
- Allah zna savršeno ono što vi činite -
 • 92::Ne oponašajte onoga koji raspliće konac svojeg vretena
nakon što ga je čvrsto usukao.
Ne smatrajte svoje prisege
kao predmet međusobnih spletki,
procjenjujući da će Neka i narod
pobijediti Neka i drugi narod.
Allah vas tako iskušava:
na Dan Oživljavanja,
on će vam jasno pokazati
istinite razloge vaših svađa.
 • 93::Da je Allah to htio
on bi od vas načinio jednu jedinstvenu zajednicu.
Ali on zavodi koga hoće.
Vi ćete biti ispitani u pogledu onoga što ste činili.
 • 94::Ne činite od svojih prisega sredstvo spletki
inače će vaši koraci skliznuti nakon što su bili postojani
a vi ćete okusiti nesreću
jer ste skretali ljude sa puta Allahovog.
Tad biste pretrpjeli jednu groznu kaznu.
 • 95::Ne trampite budzašto savez sa Allahom .
Ono što se kod Allaha nalazi
još je bolje za vas.
kad bi vi znali!
 • 96::Ono što se nalazi kod vas potroši se;
ono što se nalazi kod Allaha, ostaje.
Da, mi ćemo njima dati naknadu
onima koji budu postojani,
prema njihovim najboljim djelima.
 • 97::Mi ćemo uskrsnuti, za jedan izvrsni život,
svakog vjerujućeg, muškarca ili ženu, koji čini dobro.
Daćemo im nagradu
prema njihovim najboljim djelima.
 • 98::Kad ti čitaš Kur’an,
išći zaštitu od Allaha
protiv prokletog Zloduha.
 • 99::Zloduh nema nikakve vlasti nad vjerujućima
ni nad onima koji se uzdaju u svog Gospodara.
 • 100::Njegova se vlast vrši samo
nad onima koji ga uzmu sami za gazdu
i koji su mnogobošci.
 • 101::Kad mi razmijenimo jedan Ajet
drugim Retkom
- Allah zna ono što otkriva -
oni vele:
"Ti nisi ništa drugo do jedan krivotvoritelj!"
Ne!...
Ali većina među njima ne zna.
 • 102::"Sveti duh ga je sa Istinom spustio,
od strane tvog Gospodara
kao jedno Usmjerenje
i dobru vijest za podvrgnute,
da bi učvrstio vjerujuće."
 • 103::Mi znamo da oni govore:
"To je samo jedan smrtnik koji tome poučava!"
Ali onaj na koga oni ciljaju
govori jednim stranim jezikom,
dok je ovo jasan arabski jezik.
 • 104::Allah ne usmjerava
koji ne vjeruju u Znakove Božije.
Jedna njih bolna kazna čeka.
 • 105::Oni koji ne vjeruju Znakovima Allahovi m
sami izmišljaju tu laž.
Takvi su lažljivci.
 • 106::Onaj koji nanovo zaniječe Allaha nakon što je povjerovao,
- ne onaj koji trpi jednu prinudu
i čije srce mirno ostaje u vjeri -
onaj koji, promišljeno, otvara svoje srce nevjerništvu:
gnjev Allahovi ne nad njim
i jedna će ga grozna kazna stići.
 • 107::To je tako,
jer oni su pretpostavili ovozemaljski život
budućem životu.
Allah ne usmjerava nevjerne.
 • 108::Evo onih kojima je Allah zapečatio
srce, sluh i vid.
Evo onih koji su bezbrižni;
 • 109::oni će izgubiti sve, nesumnjivo,
u budućem životu.
 • 110::Međutim tvoj Gospodar,
prema onima koji su izbjegli
nakon što su podnijeli kušnje,
onima koji su se po tome borili i koji su bili postojani;
da, tvoj će Gospodar biti, nakon toga,
onaj koji oprašta i koji čini milosrđe.
 • 111::Na Dan kad će svaki čovjek doći
zastupati sam sebe:
svaki će čovjek biti točno nagrađen
za sve što bude učinio:
Niko neće biti oštećen.
 • 112::Allah iznosi jednu prispodobu o jednom gradu:
on bijaše tih i miran;
njegova mu Bogatstva stizaše odsvuda;
potom on prezrije dobročinstva Allahova.
Tada Allah dade okusiti njegovim žiteljima
nasilje gladi i straha
kao kaznu za njihova nedjela.
 • 113::Jedan Poslanik uzet između njih dođe k njima:
oni ga optužiše za laž.
Kazna ih odnese
jer su bili nepravedni.
 • 114::Jedite ono što je dopušteno i dobro
između stvari koje vam je Allah dodijelio.
Zahvaljujte Allahu za njegova dobročinstva,
ako je on taj koga vi obožavate.
 • 115::On vam je samo zabranio
crkotine, krv, svinjsko meso
i svaku životinju nad kojom bude zazvano
Neka o drugo ime a ne Božije.
Ali ako netko bude prinuđen to jesti
a da ne bude zbog toga ni pobunjenik ni prijestupnik,
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 116::Ne recite,
na osnovi laži koju su vaši vlastiti jezici propovijedali:
"Ovo je dopušteno;
ovo je zabranjeno"
s namjerom da izmislite laž protiv Allaha.
Oni koji izmišljaju laži protiv Allaha
neće nikad biti sretni:
 • 117::ovo jadno kratkotrajno uživanje
biće popraćeno bolnim kažnjavanjem.
 • 118::Mi smo zabranili onima koji slijede Judaizam
ono što smo već nabrojili.
Mi njih nismo pozlijedili,
oni su sami sebi učinili nažao.
 • 119::Međutim, tvoj Gospodar,
koji su činili zlo iz neznanja,
po tome onima koji su se pokajali i sami sebe kaznili,
da, tvoj Gospodar biće, nakon toga,
onaj koji oprašta i koji čini milosrđe.
 • 120::Ibrahim uistinu predstavlja čitav jedan narod:
pokoran Allahu, bio je to jedan pravi vjerujući,
on nije bio jedan od mnogobožaca.
 • 121::Zahvalan Allahu za njegova dobročinstva,
Allah ga je izabrao i usmjerio na pravi put.
 • 122::Mi smo njemu dali dobrih stvari na ovom svijetu
a, u budućem životu,
on će sigurno biti u broju pravednika.
 • 123::Mi smo ti po tome otkrili:
"Slijedi vjeroispovijest Ibrahim ovu, jednog istinskog vjerujućeg."
- On nije bio jedan od mnogobožaca -
 • 124::Šabat nije bio nametnut
drugima osim onima koji su se slagali sa njim..
Da, tvoj će Gospodar suditi između njih,
na Dan Oživljavanja,
uzroke njihovih razlika.
 • 125::Pozivaj ljude na put svog Gospodara,
Mudrošću i lijepim pobuđivanjem;
raspravljaj sa njima na najbolji način.
Da, tvoj Gospodar savšeno poznaje
onoga koji zaluta sa njegovog puta,
kao što poznaje i one koji su na dobrom putu.
 • 126::Kad vi kažnjavate,
kažnjavajte kao što bi kaznili sami sebe.
Ali, ako ste strpljivi,
to je bolje za one koji su strpljivi.
 • 127::Budi strpljiv!
Tvoja strpljivost od Allaha dolazi.
Ne rastužuj se zbog njih.
Ne budi zabrinut
zbog njihovih lukavstava.
 • 128Allah je sa bogobojažljivima
i sa onima koji čine dobro.

S U R A XVII

Noćno putovanje[uredi]

U ime Allaha:

  onog koji čini milosrđe,
   Milosrdnog.
 • 1::Slava onome koji je svog slugu na ovo noćno putovanje
Iz svete Džamije u veoma jednu udaljenu Džamiju,
čije smo bedeme blagoslovili,
i to stoga da mu pokažemo Nekeod naših Znakova.
- Allah je onaj koji savršeno čuje i vidi -
 • 2 ::Mi smo Musi dali Knjigu
kojom smo dali jedno Usmjerenje
sinovima Izrailovim:
"Ne uzimajte zaštitnika izvan mene."
 • 3::O vi potomci
onih koje smo nosili sa Nuh om!
- on je bio jedan zahvalni sluga -
 • 4::Mi smo u Knjizi propisali
sinovima Izrailovim:
"Vi ćete dva puta posijati sramotu na zemlji,
i podignuće te se u velikoj oholosti!"
 • 5::Kad je ispunjenje prvog od tih dvaju obećanja došlo,
mi smo protiv vas poslali
Nekeod naših slugu koji su raspolagali strahovitom snagom.
Oni su ušli u kuće
i to obećanje ispunili.
 • 6::Po tome smo dali da im se uzvrati.
Povećali smo vaša Bogatstva
i broj vaše djece.
Načinili smo od vas jedan brojan narod.
 • 7::Bilo da činite dobro
ili da činite zlo
činite ga sami sebi.
Kad je ispunjenje drugog obećanja došlo,
bilo je to da vas ožalosti,
zato što ste dopustili ulaženje u džamiju
svojim neprijateljima
kako su oni već jedanput učinili
i uništili podpuno
ono čega su se dočepali.
 • 8::Možda će vam vaš Gospodar podijeliti milosrđe.
Ako vi iznova počnete i mi ćemo početi iznova.
Mi smo učinili, od Gehene,
zatvor za nevjerne.
 • 9::Da, ovaj Kur’an vodi na jedan vrlo ispravan put.
On najavljuje vjerujućima jednu veliku nagradu;
 • 10::on najavljuje jednako
da mi spremamo kaznu
onima koji ne vjeruju u budući život.
 • 11::Čovjek priziva svojim prisegama zlo
kao što proziva i dobro.
Žuvjek je uvijek užurban.
 • 12::Mi smo od noći i od dana načinili dva Znaka.
Učinili smo tamnim Znak noći
a svijetlim Znak dana
da biste vi tražili
dobročinstva svog Gospodara
i da biste spoznali
broj godina i računanje vremena.
Mi smo učinili sve stvari razumljivima.
 • 13::Mi okkačimu njgovu sudbinu svakom čovjeku o vrat.
Na Dan Oživljavanja
mi ćemo njemu pokazati otvorenu knjigu:
 • 14::"Čitaj svoju knjigu!
Za danas je dosta
da spoznaš samog sebe."
 • 15::Onaj koki je dobro usmjeren
usmjeren je za sebe samog.
Onaj koji je zabludio
zabludio je na vlastitu uštrb.
Niko neće nositi tuđeg tereta.
Mi nismo nikad kaznili jedan narod
prije no što smo mu poslali Poslanika .
 • 16::Kad mi želimo uništiti neko mjesto,
mi zapovjedimo onima koji ondje žive u zadovoljstvu
da se prepuste svojim nepravednostima.
Riječ izgovorena protiv njih se ostvari
a mi ga cijelog uništimo.
 • 17::Koliko li smo samo naraštaja uništili poslije Nuha!
Tvoj Gospodar dostaje za poznavati
i savršeno vidjeti grijehove svojih slugu.
 • 18::Onome koji žudi ono što brzo prođe
mi pohitamo dati ono što mi hoćemo,
kome mi hoćemo.
Po tome, mi ga odredimo za Gehenu
gdje se on prži prezren i odbačen.
 • 19::Vjerujući koji žele budući život
i koji čine sve napore da bi uspjeli:
evo onih čija gorljivost biće nagrađena.
 • 20::Mi dijelimo obilato svima,
i ovima ovdje i onima ondje,
darove tvog Gospodara.
Darovi tvog Gospodara nikad od nikoga nisu odbijeni.
 • 21::Promotri kako smo mi pretpostavili
Nekeizmeđu njih onima drugima.
Ali biće uzdignutijih stupnjeva u budućem životu
inače bi ti bio prezren i napušten.
 • 23::Tvoj Gospodar propisao je da ne obožavate nikog osim njega.
On je propisao dobrotu spram vašeg oca i majke.
Ako jedano od njih ili pak oboje
ili pak oboje budu ostarjeli kod tebe,
ne reci im: "Fuj!"
ne odbacuj ih,
upućuj im riječi štovanja.
 • 24::Prikloni se k njima, sa dobrotom, krilom nježnosti
i reci:
"Gospodare moj!
Budi milosrdan spram njih,
kao što su oni bili spram mene,
kad su me podizali i dok sam bio dijete."
 • 25::Vaš Gospodar savršeno poznaje
ono što je u vama.
Ako ste vi pravedni,
on je tada, onaj koji prašta
onima koji kajući se dolaze k njemu.
 • 25::Daji svojoj bližoj rodbini ono što im treba,
a tako siromasima i putnicima;
ali ne budi rastrošan.
 • 27::Rastrošni su braća zlodusima,
a Zloduh je vrlo nezahvalan spram svog Gospoga.
 • 28::Ako, budući u potrasi za milosrđem svog Gospodara
kojem se nadaš,
ti budeš prinuđen udaljiti se od njih,
uputi im jednu dobronamjernu riječ.
 • 29::Ne prinosi često svoju stisnutu šaku vratu,
niti ju suviše širom otvorenu ispružaj,
inače ćeš se osramotiti i ojaditi.
 • 30::Da, tvoj Gospodar obilno daje
ili odjerava svoje darove kome on to hoće.
On je dobro obaviješten o svojim slugama
i savršeno ih vidi.
 • 31::Ne ubijajte svoju djecu strahom od siromaštva.
Mi ćemo njima dodijeliti ishranu sa vašom.
Njihovo ubojstvo bila bi neizmjerna greška.
 • 32::Izbjegavajte preljubu;
to je sramotno!
Kojeg li ogavnog puta!
 • 33::Ne ubijte čovjeka
kojeg vam je Allah zabranio ubiti,
osim zbog pravednog rasloga.
Kad je jedan čovjek nepravedno ubijen,
mi dajemo njegovoj bližoj rodbini
ovlast da ga osvete.
- Neka onaj ne počini prekoračenja
u ubojstvu -
Da, on će biti spašen.
 • 34::Ne dirajte dobra siročetu,
sve dok ono ne napuni doba zrelosti svoje,
osim u najboljoj svrsi.
Održite svju riječ,
jer ljudi će biti ispitivani
o svojim prisegama.
 • 35::Dajite pravu mjeru, kad odmjeravate;
važite na vazi što točnijoj.
To je jedno dobro, a rezultat je izvrstan.
 • 36::Ne bavi se onim o čemu pojma nemaš.
Biće sigurno ispitivanje o svemu:
što si čuo, što si vidio i što ti je u srcu.
 • 37::Ne prolazi zemljom kao drznik.
Ti ne možeš ni rastrgati zemlje,
ni dosegnuti njene visove.
 • 38::Ono što je loše u svemu tome
odvratno je pred Allahom .
 • 39::Evo što ti je Gospodar tvoj otkrio od Mudrosti.
Ne stavljaj nikakvog drugog božanstva uz Allaha;
inače ćeš biti strmoglavljen u Gehenu,
prezren i odbačen.
 • 40::Vaš Gospodar da li je za vas izabrao sinove,
i sebi dao kćeri, među Melecima?
Ovdje vi izričete jednu ogavnu riječ!
 • 41::Mi smo sve ovo izložili u Kur’anu,
da bi ljudi rasmišljali;
ali to neće postići ništa drugo no povećati njihovu ogavnost.
 • 42::Reci:
"Ako, kao što oni misle,
druga božanstva supostoje sa njim,
ona bi tražila jedan put
koji bih odveo sve do Gospodara Prijestolja."
 • 43::Slava njemu!
On je uzdignut u velikim visinama,
iznad onoga što oni govore!
 • 44::Sedam nebesda, zemlja i sve što se tu nalazi
slave njegove hvalospjeve;
- Nema ničeg što ne slavi njegove hvalospjeve -
ali vi ne razumijete njihove hvalospjeve.
- Allah je pun blagosti i on oprašta. -
 • 45::Kad ti čitaš Kur’an,
mi jednu gustu zavjesu stavljamo
između tebe i onih koji ne vjeruju u budući život.
 • 46::Mi smo stavili jednu gustu zavjesu na njihova srca;
njihove smo uši zaglušili
da ne razumiju ništa.
Kad ti u Kur’anu spominješ svog Gospodara,
Jedinog,
oni odbojno okreću leđa.
 • 47::Mi savršeno znamošto oni slušaju,
kad tebe slušaju,
i također kad su pomirljivi
i kad nepravedni kažu:
"Vi samo slijedite jednog začaranog čovjeka!"
 • 48::Razmotri usporedbu kojom tebe označavaju,
oni lutaju
i ne mogu naći pravog puta.
 • 49::Oni kažu:
"Kad mi budemo kosturi i prah,
hoćemo li biti uskrsnuti u jednom novom stvorenju?"
 • 50::Odgovori:
"Budite kamen, ili željezo,
 • 51::ili bilo koja stvorena stvar
koju vi možete začeti..."
Oni će reći:
"Ko će nas dakle, povratiti?"
Odgovori:
"Onaj Ko vas je stvorio po prvi puta."
Oni će zaklimati glavama prema tebi i reći:
"Kad će se to zbiti?"
Odgovori:
"Čini se da će biti uskoro.
 • 52::Na Dan kad vas Allah bude pozvao,
vi ćete njemu odgovoriti slaveći ga
a misliće te da ste ostali samo kratko vrijeme
u svojim grobovima."
 • 53::Reci mojim slugama
da govore dobre riječi.
Zloduh klizne među njih;
Zloduh je očiti neprijatelj čovjekov.
 • 54::Vaš vas Gospodar savršeno poznaje.
On će vam biti milosrdan, ako to hoće;
ili ako hoće, on će vas kazniti.
Mi tebe nismo poslali
da im ti budeš zaštitnikom.
 • 55::Tvoj Gospodar poznaje savršeno
ono što je u nebesima i na zemlji.
Mi smo pretpostavili jedne proroke drugima
i dali smo Zebur Davudu.
 • 56::Reci:
"Zazovite one koje uzimaste kao božanstva
iz njega:
oni ne mogu
ni zla odstraniti od vas, niti ga promijeniti."
 • 57::Oni tamo čak i ako zazovu, traže sredstva
da se približe svojem Gospodaru,
koji će biti bliži njemu.
Oni se ufaju u njegovo milosrđe,
a boje se njegove kazne.
Kazna tvog Gospodara je užasna.
 • 58::Nema mjesta
koje mi ne ćemo rasrušiti
prije Dana Oživljavanja,
ili koje mi ne ćemo kazniti groznom kaznom.
Evo što je zapisano u Knjizi.
 • 59::Ništa nas ne sprječava poslati Znakove,
mada su već Stari narodi držali
naše znakove za laži.
- Mi smo dali devu Tamudu
da bi ih učinili vidovitima,
ali oni su ga zlostavili -
Mi Znakove šaljemo samo kao prijetnju.
 • 60::Kad smo ti rekli:
"Tvoj Gospodar obuhvaća ljude
ljude svojim znanjem,"
mi nismo učinili
u viđenju koje smo ti pokazali
kao i prokleto drvo, spomenuto u Kur’anu,
drugo nego jednu napast za ljude.
Mi im prijetimo,
a to samo pojačava njihovu pobunu.
 • 61::Kad smo rekli Melecima:
"Poklonite se pred Ademom",
oni se pokloniše, izuze Iblise.
Ovaj reče:
"da se ja poklonim
pred onim kojeg si ti stvorio od gline?"
 • 62::On reče još i ovo:
Kakvo je tvoje mišljenje?
Ako me pustiš trajati se do Dana Oživljavanja,
ja ću sigurno Gospodariti, jednim manjim brojem,
cijelim potomstvoga ovoga ovdje
kome ti ukazuješ čast veću nego meni."
 • 63 Allah kaza:
"Odlazi!
Onaj koji tebe bude slijedio saznaće
da će Gehena biti vaša nagrada:
jedna obilna nagrada!
 • 64::Uzdigni svojim glasom one koje budeš mogao;
sakupi uz njih svoje konjanike i svoje pješake,
pridruži se njima sa njihovim dobrima i njihovom djecom;
podari im obećanja!
- Wloduh daje obećanja samo
da bi prevario -
 • 65::"Ti nemaš nikakve ovlasti nad mojim slugama.
Tvoj Gospodar dostaje kao zaštitnik."
 • 66::Vaš Gospodar je onaj koji, za vas,
čini da morem plove lađe,
da biste tražili njegova dobročinstva.
On je, uistinu, milosrdan spram vas.
 • 6*7::Kad vas kakva nevolja stigne na moru,
oni koje vi zazivate, zastrane, ali ne i on.
Ali kad svas spoasi od opasnosti
i izvede na čvrsto tle,
vi se okrećete.
Čovjek je vrlo nezahvalan!
 • 68::Jeste li vi sigurni
da vas Allah neće progutatiu kakvom prodoru
ili da vam neće poslati oluju
i kojeg ćete tada zaštitnika naći?
 • 69::Ili pak, jeste li vi sigurni,
da vas neće po drugi put iznijeti,
da vam neće poslati tornado,
da vas neće progutati,
zbog vaše nevjernosti?
Tada ne ćete nikog naći
koji bi se zauzeo za vašu obranu, protiv nas.
 • 70::Mi smo oplemenili sinove Ademove.
Mi smo ih nosili
čvrstim tlem i morem.
Mi smo im podarili izvrsnu hranu.
Dali smo im prednost
nad mnogo onih koje smo stvorili.
 • 71::Na Dan kad mi pozovemo
sve ljudske grupe
putem glasova njihovih poglavara;
oni kojima je knjiga bila dana
u desnu ruku
čitaće svoju knjigu;
oni neće biti oštećeni ni za jedan končić.
 • 72::Onaj Ko bude slijep na ovom svijetu,
biće slijep i u budućem,
i zabluđen još više.
 • 73::Oni su te zamalo odvratili
od onoga što smo ti otkrili,
da bi ti izmislio protiv nas
druge stvari osim ovih.
Oni bi te tada uzeli za prijatelja.
 • 74::Da te mi nismo učvrstili,
ti bi se pomalo priklonio k njima.
 • 75::Tad bismo ti dali kušati
dvostruki život i dvostruku smrt.
Ti ne bi, po tome,našao spasa protiv nas.
 • 76::Oni su te zamalo navukli da napustiš ovaj predio,
da bi te protjerali.
Oni bi tada tu ostali samo jedno kratko vrijeme,
poslije tebe.
 • 77::kao što se dogodilo onima od naših Poslanika
koje smo slali prije tebe.
Ti ne ćeš naći promjene
u našem običaju.
 • 78::Obavljaj svoju molitvu u smiraj sunca,
sve do noćne tame;
čitaj također u zoru:
čitanje u zoru ima svjedoke.
 • 79::Bdij u molitvi, tokom noći:
to će za tebe biti jedno djelo od ogromne vrijednosti.
Možda ćete tvoj Gospodar uskrsnuti
u punoj slavi?
 • 80::Reci:
"Gospodare moj!
Uvedi me na ulaz sukladan pravednosti,
izvedi me kroz izlaz sukladan pravednosti.
Dodijeli meni, sa svoje strane, jednu vlast koja će me štititi."
 • 81::Reci:
"Istina je došla,
grijeh je nestao.
Grijeh mora nestati!"
 • 82::Mi spuštamo; sa Kur’anom;
ono što je ozdravljenje i milosrđe za vjerujuće;
i što samo povećava
gubitak obmanjivana:
 • 83::Kad mi ispunimo čovjeka dobročinstvima;
on se okrene i ode.
Kad ga nesreća dohvati,
on je očajan.
 • 84::Reci:
"Svatko na svoj način radi,
ali vaš Gospodar savršeno poznaje
onoga Ko je bolje usmjeren na pravi put."
 • 85::Oni te ispituju u pogledu Duha.
Reci:
"Duh izvršava
zapovijedi mog Gospodara."
Vama je dano samo malo znanja;
 • 86::i da smo mi htjeo otkrili.
Ti ne bi, po tome, našao
nikakvog zaštitnika protiv nas,
 • 87::ako to nije po milosrđu tvog Gospodara,
jer, uistinu, velika je njegova milost na tebi!
 • 88::Reci:
"Kad bi se ljudi i Džini ujedinili
da načine nešto slično Kur’anu,
oni ne bi uspjeli napraviti ništa slično,
čak i kad bi se uzajamno pomagali."
 • 89::Mi smo ljudima u Kur’anu Predstavili
sve vrste primjera;
ali većina ljudi se joguni u svojoj nevjernosti.
 • 90::Oni su rekli:
"Mi ne vjerujemo u tebe,
sve dok ti ne učiniš da prsne za nas
jedan izvor iz zemlje.
 • 91::Ili što ti ne posjeduješ
jedan vrt sa palmama i vinovom lozom
gdje bi učinio da izbijaju potoci u izobilju.
 • 92::Ili što ti ne učiniš da, prema tvojoj volji, nebo padne u komadima na nas.
Ili što ti ne dovedeš Allaha i njegove
Meleke da ti pomognu.
 • 93::Ili što ti ne bi posjedovao kušu punu uresa.
Ili što se ti ne uzdigneš u nebo.
- Međutim mi ne vjerujemo tvojem uzašašću
utoliko što ti ne učiniš da na nas siđe
Knjiga koju bismo mogli čitati" -
Reci:
"Slava mom Gospodaru!
Što sam ja
ako nisam smrtnik, prorok?"
 • 94::Ništa ne sprječava ljude vjerovazti
jedanput da je Usmjerenje njima stiglo,
inače otkud pitanje koje oni postavljaju:
"Da li je Allah jednog smrtnika poslao kao Poslanika  ?"
 • 95::Reci:
" Kad bi bilo na zemlji
anđela koji hode u miru,
mi bismo sigurno spustili sa neba,
na te ljude,::
jednog anđela kao Poslanika ."
 • 96::Reci:
"Bog dostaje kao svjedok između mene i vas.
On je, uistinu, dobro obaviješten
i savršeno vidi svoje sluge."
 • 97::Onaj koga Allah usmjeri
dobro je usmjeren.
Ti ne ćeš naći Gospodara, izvan njega,
za one koje on zastrani.
Na Dan Oživljavanja,
mi ćemo njih skupiti licem u lice;
slijepe, nijeme i gluhe.
Njihovo utočište biće Gehena.
Svaki pot kad se vatra ugasi,
mi ju nanovo upalimo, za njih, plamen koji prži.
 • 98::Evo njihove nagrade
zato što nisu vjerovali našim Znakovima
i zato što su rekli:
"Kad mi budemo kosturi i prah,
hoćemo li biti uskrsnuti u jednom novom stvorenju?"
 • 99::Ili pak, ne vide li oni
da Allah koji je stvorio nebesa i zemlju
ima moć da ih stvori iznova?
On je njima odredio jedan trenutak, bez ikakve sumnje;
ali nevjerni se uzjogunjuju u svom nevjerstvu.
 • 100::Reci:
"Da ste vi bili Gospodari blaga
milosrđa mojeg Gospodara,
vi biste ga pohranili u pričuvu, od straha da ga ne potrošite."
- Čovjek je vrlo škrt" -
 • 101::Mi smo Musi dali devet očitih znakova.
- Ispitaj sinove Izrailove -
Kad on dođe k njima a Faraon reče:
"O Musa!
Ja mislim da si ti začaran!"
 • 102::On reče:
"Ti znaš dobro da sam Gospodar nebesa i zemlje
spušta te stvari da vam pojasni.
O Faraone!
Ja mislim da si ti izgubljen!"
 • 103::Faraon ga je htio protjerati iz zemlje,
ali mi smo ga utopili,
sa svim onima koji su tu bili sa njim.
 • 104::Nakon svoje smrti,
mi smo rekli sinovima Izrailovim:
"Nastanite zemlju;
a kad se ispuni obećanje budućeg života,
mi šemo vas dovesti u mnoštvu."
 • 105::Mi smo to spustili sa Istinom;
to je sišlo sa Istinom.
Mi tebe nismo poslali
za drugo osim da najavljuješ dobru vijest
i upozoravaš ljude.
 • 106::Mi smo objavili u više dijelova ovaj Spis
da bi ga ti polagano čitao ljudima.
Mi smo ga uistinu spustili.
 • 107::Reci:
"Vjerujte u njega,
ili pak ne vcjerujte!"
Da, oni koji su veš primili Znanost
padaju niučice na svoja lica
kad im se čita Kur’an.
 • 108::Oni govore:
"Slava našem Gospodaru!
Obećanje našeg Gospodara je izpunjeno!"
 • 109::Oni padaju na svoja lica plačući:
njihova poniznost se povećava.
 • 110::Reci:
"Zazivajte Allaha,
ili pak: zazivajte Milosrdnog.
Koje god da bude ime onog pod kojim ga vi zazivate,
najljepša imena njemu pripadaju."
Kad ti moliš:
ne podiži glasa;
ne moli ni sasvim tihim glasom;
traži jedan srednji način,
 • 111::i reci:
"Slava Allahu!
On sebi nije dao sina;
on nema sudrugova u kraljevanju.
On nema potrebe za zaštitnikom
da bi ga branio protiv ponižavanja."
Proglašavaj ponosito njegovu veličinu!

Sura XVIII

Pećina[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1 SLAVA Allahu koji je spustio Knjigu Sluzi svome!
Nije u njoj nikakve podmuklosti;
 • 2::on ju je načinio ispravnom, da bi upozorio ljude
da će jedna oštra strogost od njega doći;
da bi navijestio vjerujućima
koji izvršavaju dobra djela
jednu lijepu nagradu
 • 3::u kojoj će oni uvijek biti
 • 4::i da bi upozorio one koji govore:
" Allah je sebi darovao sina!"
 • 5::Ni oni ni njihovi očevi o tome ne znaju ništa.
Riječ koja izlazi iz njihovih usta ogavna je.
Oni propovijedaju o suštu laž.
 • 6::Ti ćeš se, možda, ako oni ne povjeruju ovoj priči,
izjesti od jada zbog njihovog postupanja.
 • 7::Mi smo uljepšali sve što se nalazi na zemlji
da bi vidjeli
koji je između njih koji postupa bolje,
 • 8::po tome, mi ćemo promijeniti njenu površinu u bezvodno tle.
 • 9::Razumiješ li ti da ljudi iz Pećine
i al Rakima
čine jedno od čuda među našim znakovima?
 • 10::Mladi ljudi rekoše,
kad se skloniše u Pećinu:
« Gospodare naš!
Podari nam svoje milosrđe
i raspolaži našom sudbinom
sukladno pravom putu ».
 • 11::U pećini,
mi smo ih učinili gluhim
brojan tok godina.
 • 12::Po tome smo ih uskrsnuli
da bi znali koji je onaj u dvije grupe
koji je bolje izračunao trajanje njihovog boravka.
 • 13::Mi ćemo ti ispričati punu istinu njihove povijesti.
To su mladi ljudi koji su vjerovali u svoga Gospodara
I mi ih bijasmo učvrstili u ispravnosti puta.
 • 14::Mi bijasmo okrijepili njihova srca,
kad se bijahu digli, i kad rekoše:
« Naš je Gospodarin Gospodar
nebesa i zemlje.
Mi ne zazivamo nikakvo božanstvo osim njega,
inače bismo propovijedali jednu ogavnost.
 • 15::Ti drugi ljudi, koji su od naših,
usvojili su, osim njega, druga božanstva.
- Kad bi ona njima samo donijela
jedan neosporiv dokaz! –
- Ko je dakle nepravedniji
nego onaj koji izmišlja laži protiv Allaha? –
 • 16::Kad se vi budete odvojili od tih ljudi
i od onih što oni obožavaju osim Allaha,
sklonite se u Pećinu;
vaš će Gospodar izliti na vas milosrđe svoje
i urediće vašu sudbinu u najboljim uvjetima ».
 • 17::Ti bi vidio sunce na svom izlasku
udaljiti se od njihove pećine prema desnoj strani
i prijeći na njihovu lijevu stranu u času svog zalaska
dok oni borave
na jednom prostranom mjestu pećine.
Evo jednog od Allahovih znakova!
Onaj kojeg Allah upućuje dobro je upućen,
Ali ti nećeš naći Gospodara
da vodi onoga koji zabludi.
 • 18::Ti bi ih držao budnima,
dok oni spavaju
i da ih mi okrenemo
prema desno i prema lijevo,
dok se njihov pas nalazi na pragu
šapa ispruženih ispred sebe.
Da si ih opazio,
Ti bi sigurno pobjegao,
Ti bi užasom bio ispunjen.
 • 19::Mi smo ih uskrsnuli
da bismo im dopustili da bi se uzajamno propitali.
Jedan od njih reče:
« Koliko ste vi vremena ostali ovdje ?»
Oni odgovoriše:
« Mi smo ostali jedan dan,
ili jedan dio dana ».
Oni rekoše:
« Vaš Gospodar savršeno poznaje
Koliko ste vi vremena proveli ovdje.
Pošaljite dakle jednog od vas u grad
s ovim vašim novcem,
Neka ondje potraži najčistiju hranu
i Neka vam donese čime će vas nahraniti.
On će se potruditi da bude tih
kako nikoga ne bi upozorio na
na ono što se tiče vas.
 • 20::Ako vas ti ljudi opaze,
oni bi vas kamenovali,
ili vas vratili svojoj religiji
i vi nikada ne biste bili sretni ».
 • 21::Tako smo mi njima dali o njima saznati,
da bi se znalo da jeAllahovo obećanje istinito
i da ne postoji nikakva sumnja u pogledu Časa.
Ti ljudi se prepirahu o njima,
Oni najzad rekoše:
« Izgradite jednu zgradu iznad njih;
njihov Gospodar njih savršeno poznaje ».
Oni čije mišljenje prevlada, rekoše:
« Podignimo jedno svetište iznad njih ».
 • 22::Neka i će reći:
« Njih bijahu trojica, i njihov pas četvrti ».
Reći će:
« Njih bijaše petorica i njihov pas šesti ».
Reći će još, nastojeći prodrijeti u zagonetku:
« Oni bijahu sedmorica i njihov pas osmi ».
Reci:
« Moj Gospodar poznaje njihov broj
i malobrojni su oni koji ga znaju ».
Ne raspravljaj žestoko o njima
I ne traži ničije mišljenje.
 • 23::Ne reci nikada u pogledu Neke stvari:
« Ja ću to sigurno učiniti sutra »,
 • 24::a da ne dodaš:
« Ako bude volja Allahova! »
Zazovi svog Gospodara, ako zaboraviš to, i reci:
« Moj će me Gospodar uputiti
prema onome što je bliže do pravog puta ».
 • 25::Oni ostadoše u svojoj pećini tri stotine godina
kojima se se dodaje još devet godina .
 • 25::Reci:
« Allah savršeno zna
koliko su oni vremena ostali.
Tajna nebesa i zemlje pripada njemu,
i putem njega ti trebaš vidjeti i ćuti
Oni nemaju drugog Gospodara osim njega,
a on sam ne pridružuje nikoga svojoj zapovijedi.
 • 27::Priopćavaj ono što ti je bilo otkriveno iz Knjige tvog Gospodara.
- nema izmjene u njegovoj Riječi –
Ti nećeš naći utočišta izvan njega.
 • 28::Ostani u pratnji onih koji, sa jutra i sa večeri,
zazivaju Gospodara žudeći njegovo Lice.
Neka se tvoje oči ne odvoje od njih
hlepeći blještavilo života ovoga svijeta.
Ne podvrgni sebe
onome kome smo mi učinili srce neodgovornim
prema našoj Opomeni
onome koji se pušta voditi svojim strastima
i koji se pokaže nemarnim u svom ponašanju.
 • 29::Reci:
« Istina isijava iz vašeg Gospodarina.
Neka a onaj koji to hoće vjeruje dakle
i onaj koji to hoće Neka a bude nevjernik ».
Da, mi smo pripravili za nepravednike
jednu vatru čiji će ih plamenovi okružiti.
Ako li zatraže vode,
daćemo da na njih padne tečnost istopljene kovine
koja će im spržiti lica.
Koje li ogavno piće!
Koje li užasno boravište!
 • 30::Da, oni koji budu vjerovali
i koji budu izvršili dobra djela vidjeće
kako ih mi ne ćemo ostaviti bez nagrade
onoga koji čini dobro.
 • 31::Evo onih koji će posjedovati Vrt Edenski
gdje teku potoci.
Oni će biti urešeni zlatnim grivnama;
oni će biti odjeveni u zelenu odjeću, od svile i brokata;
naslonjeni oni biće na svečane ležaje.
Koje li jepe naknade!
Kojeg li divnog boravka!
 • 32::Predloži njima prispodobu o dvojici ljudi:
mi smo dali, jednome od njih,
dva vrta vinove loze
koje bijasmo okružili palmama
i odvojili obrađenim poljima.
 • 33::Oba vinograda dadoše svoju ljetinu,
a da ništa u njoj ne uzmanjka
i mi dadosmo da izvire jedan potok
između dvaju vrtova.
 • 34::Jedan od ljudi pobra plodove;
on tada reče svome sudrugu sa kojim je rasgovarao:
« Ja sam Bogatiji od tebe
i moćniji također, zahvaljujući mojoj zadruzi ».
 • 35::Grešan prema samom sebi,
on uđe u svoj vrt i reče:
« Ja ne mislim da će ovo ikad propasti;
 • 36::ja ne mislim da će doći Čas;
Međutim ako budem doveden pred svog Gospodara
ja neću zasigurno naći ništa u zamjenu
što bi bilo povoljnije od ovoga vrta ».
 • 37::Njegov sudrug sa kojim je rasgovarao njemu reče:
« Hoćeš li ti biti nezahvalan
prema onome koji te je iz prašine stvorio,
po tome iz jedne kapi sperme
i koji, zatim, tebi dade ljudsko obličje?
 • 38::Ali on, on je Allah, moj Gospodar!
Ja ne pridružujem nikog Gospodaru svom.
 • 39::Da ti bijaše rekao ulazeći u svoj vrt:
« Takva je volja Allahova!
Nema sile osim u Allahu!
Ako me ti vidiš manje opskrbljenog od sebe
u dobrima i u djeci,
 • 40::moj će mi Gospodar možda uskoro dati
nešto bolje od tvog vrta
na koji će on poslati munje nebeske.
Tvoj vrt postaće tada jedno ogoljelo tle,
 • 41::ili možda još,
voda koja ga zalijeva nestaće u zemlji
i ti je više nećeš moći pronaći ».
 • 42::Njegova ljetina bi uništena
a sutradan ujutro,
on si je kršio ruke
misleći na trošak koji je napravio:
rešetke koje su podupirale lozu
bijahu uništene.
On kaza:
« Nesretan ja!
Nisam nikad trebao pridružiti nikoga
Gospodaru svome! »
 • 43::Nikakva sržba ne pomaže protiv Allaha
i on ne bi pomognut.
 • 44::Zaštita, u sličnom slučaju,
zavisi samo od Allaha, Istine:
On je taj koji je najbolji za nagradu
i da izvršiti svaku stvar.
 • 45::Predloži im prispodobu o životu ovog svijeta.
ona je slična vodi:
mi smo dali da siđe sa neba
da bi se izmiješala sa zemaljskim biljem;
ali ono postade suha trava;
koju vjetar rasprši.
- Allah je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 46::Bogatstva i djeca
ukras su životu na ovom svijetu.
Ali dobra djela, nepropadiva
primiće jednu bolju nagradu
kod tvog Gospodara
i ona će uzgojiti bolje ufanje.


 • 47::Dan kad ćemo mi staviti
planine u pokret,
kad ćeš ti vidjeti zemlju ravnu kao poljanu,
mi ćemo sakupiti sve ljude
ne izostavivši niti jednoga.
 • 48::Oni će biti poredani u redove pred tvojim Gospodarom:
« Evo vas došlih pred nas,
kao kad vas bijasmo stvorili po prvi put;
a vi ste mislili
da mi nećemo utvrditi sastanak! »
 • 49::Knjiga će biti stavljena:
Ti ćeš tada vidjeti krivce
zabrinute u pogledu njenog sadržaja.
Oni će reći:
« Nesretni mi! »
Zašto ta knjiga ne ispušta ništa,
od malog ili od velikog,
a da ga ne računa? »
Oni će naći, nazočne pred njima,
sve ono što budu učinili.
Tvoj Gospodar neće ispustiti nikoga.
 • 50::Kad smo mi rekli melecima:
« Poklonite se pred Ademom! »
oni se pokloniše,
s izuzetkom Iblisa koji bijaše među Džin ima
i koji se pobuni protiv zapovijedi svojeg Gospodara.
Hoćete li vi uzeti njega, njega i njegovo potomstvo,
kao Gospodare osim mene,
kad su oni vaši neprijatelji?
Koja loša zamjena bi to bila za nepravednike!
 • 51::Ja nisam njih uzimao za svjedoke
za vrijeme stvaranja nebesa i zemlju,
i njihovog vlastitog stvaranja.
Ja nisam uzeo, kao pomoćnike,
one koji zavode ljude.
 • 52::Dan kad će Allah reći:
« Pozovite one koje vi smatrate
kao moje sudružnike! »
oni će ih zazivati,
ali im ovi neće odgovoriti;
mi smo njih odstranili jednom dolinom propasti.
 • 53::Zločinci vidjeće vatru;
misliće da će u nju pasti
i neće oni naći nikakva sredstva da tome izbjegnu.
 • 54::Da, mi smo uputili ljudima
sve vrste primjera ovog Kur’ana.
Čovjek je, međutim, najnepomirljivije od bića.
 • 55 Ko je dakle spriječio ljude vjerovati
kad im je dano njihovo Ravnanje
i moliti oprost u svojeg Gospodara?
Osim da njihovo odbijanje dopušta
da tradicionalna sudbina, namijenjena nekada šnjima,
njih zahvati,
ili da ih kazna stigne.
 • 56::Mi ne šaljemo nikakvih poslanika
osim kao navjestitelje i upozoritelje.
Nevjernici se koriste lažnim dokazima
da bi odbacili Istinu:
Oni se sprdaju mojim Znakovima
i sa onim o čemu su bili upozoreni.
 • 57 Ko je dakle nepravedniji
od onoga koji se okrene od Znakova svojeg Gospodara,
nakon što su oni njemu bili predstavljeni,
i koji zaboravlja što su njegove ruke učinile?
Mi smo stavili jedan gusti zastor na njihova srca
kako oni ne bi razumjeli
i mi smo oteščali njihove uši.
Oni dakle nikad neće biti upućeni,
čak i ako ih ti budeš pozivao na pravi put.
 • 58::Tvoj je Gospodar onaj koji oprašta:
On je Gospodar milosrđa.
Da on svali krivicu na njih, zbog njihovih djela
on bi približio njihovu kaznu;
ali sastanak je određen svakome
i Niko mu neće izmaknuti.
 • 59::Mi smo uništili ta mjesta,
kad ona bijahu nevjerna.
Mi smo bili odredili trenutak njihovog uništenja.
 • 60 Musa je rekao svom mladom sluzi:
« Ja neću prekinuti dok ne budem dosegao
utok dvaju mora;
makar trebao hodati dugi tok godina ».
 • 61::Kad oni biše dosegli utok dvaju mora,
oni zaboraviše svoju ribu
koja nastavi slobodno svoj put u moru.


 • 62::Kad biše prošli to mjesto,
Musa reče svom sluzi:
« Donesi naš objed,
jer mi smo umorni nakon tolikog puta ».
 • 63::On reče:
« Nisi li ti opazio
da sam ja zaboravio ribu
kad smo se mi sklonili uz stijenje?
- Sam Demon me naveo da ju zaboravim,
da ne mislim na nju-
On je nastavila svoj put u moru.
Kakva čudna stvar!
 • 64 Musa reče:
« Evo dobra kojeg mi tražimo! »
po tome oni odustadoše.
 • 65::Oni nađoše jednog od naših slugu
kome mi bijasmo dodijelili
milosrđe svoje
i kome bijasmo povjerili
svoju Znanost.
 • 66 Musa mu reče:
« Mogu li te slijediti da me ti poučavaš
onome čemu si poučen u pogledu pravog puta? »
 • 6*7::On reče:
« Ti ne bi mogao biti strpljiv sa mnom.
 • 68::Kako bi ti bio strpljiv,
kad ne razumiješ? »
 • 69 Musa reče:
«Ti ćeš vidjeti da sam ja strpljiv, ako je Allahova volja,
i neću odbiti ni jednu od tvojih zapovijedi ».
 • 70::Sluga reče:
Ako me pratiš, ne ispituj me o ničemu
prije nego što ti ja dam objašnjenje ».


 • 71::Oni obojica pođoše i popeše se u lađu.
Sluga na njoj napravi jednu rupu.
Musa mu reče:
« Jesi li ti načinio jednu rupu na ovoj lađi
da bi potonula sa onima koji se nalaze na njoj?
Ti si načinio jedno mrsko djelo! »


 • 72::On odgovori:
« Ne bijah li ti rekao
da nećeš moći biti biti strpljiv sa mnom ?»
 • 73 Musa reče:
« Ne karaj me zbog mog zaborava;
ne nameći mi preteških stvari! »
 • 74::Oni obojica nastaviše put
i susretoše jednog mladog čovjeka.
Sluga ga ubije.
Musa mu reče:
« Nisi li ti ubio jednog čovjeka koji nije ubojica?
Ti si počinio jedno sramotno djelo! »
 • 75::Sluga mu reče:
« Nisam li ti rekao
da ti nećeš moći biti strpljiv sa mnom ?»
 • 76 Musa reče:
« Ako od sada ja budem tebe ispitivao što god da bude,
ne smatraj me više za svoga sudruga;
primi moje isprike ».
 • 77::Oni obojica nastaviše put
i stigoše do jednog stanovnika Neka og mjesta
kojemu zaiskaše za jesti;
ali ovaj im odbi gostoljublje.
Zatim obojica naiđoše na jedan zid
koji je prijetio da će se srušiti.
Sluga ga podiže.
::Musa mu reče:
« Ti bi mogao, kad bi htio,
iskati plaću za to ».
 • 78::Sluga reče:
« Evo došao je čas našeg rastanka;
ja ću ti dati objašnjenje
koje ti nisi imao strpljenja čuti.
 • 79::Lađa je pripadala sirotim ljudima
koji rade na moru.
Htio sam ju oštetiti,
jer, iza njih, dolazio je jedan kralj
koji bi se domogao njihove lađe.


 • 80::Mladi čovjek je imao za roditelje dvoje vjernika:
mi smo se bojali
da im on ne nametne pobunu i nevjernost
 • 81::i mi smo htjeli
da njihov Gospodar njima da u zamjenu
jednog sina boljeg od onoga,
čistijeg i dostojnijeg ljubavi.
 • 82::Što se tiče zida:
on je pripadao dvojici soročića,
podrijetlom iz tog grada.
Blago koje je njima namijenjeno nalazi se ispod njega.
Njihov je otac bio jedan pravedan čovjek
i tvoj je Gospodar htio
da oni otkriju svoje blago u svojoj zreloj dobi.
kao milosrđe Gospodara tvojeg.
Ja nisam sve to učinio po mojoj vlastitoj zamisli:
Evo objašnjenja
koje ti nisi imao strpljenja saslušati! »
 • 83::Oni ćete Ispitivati o Zulkarnejnu.
Reci:
« Ja ću vam ispričati jednu priču koja se tiče njega. »
 • 84::Mi smo ga učvrstili u njegovoj moći na zemlji
i mi smo ga obskrbili svim vrstama dobara.
 • 85::On je slijedio jedan put
 • 86::i kad bi dospio do zalaska sunca
on vidje sunce kako zalazi
u jedan kipući izvor
i on nađe narod koji živi pokraj tog izvora.
Mi mu rekosmo:
O Zulkarnejne!
Ti možeš, ili kazniti te ljude
ili se pokazati kao dobrostiv spram njih ».
 • 87Allah reče:
« Mi ćemo kazniti onoga koji je nepravedan;
on će uskoro biti doveden prema svom svom Gospodaru
koji će ga kazniti jednom strahovitom kaznom.
 • 88::Što se tiče onoga koji vjeruje i koji čini dobro,
jedna veoma lijepa nagrada njemu je pričuvana
a mi ćemo njemu davati zapovijedi lake za izvršenje.


 • 89::On po tome pođe jednim drugim putem.
 • 90::Kad on bi dospio do mjesta gdje sunce izlazi,
on vidje da sunce izlazi nad jednim narodom
kojem mi nismo bili dali zaklona
da se njim zaštiti.
 • 91::I bi tome tako.
Mi obuhvaćamo u našu Znanost
sve što je on čuvao.
 • 92::Po tome je on slijedio jedan drugi put.
 • 93::Kad je on bio dosegao jednu zemlju smještenu između dva nasipa
on nađe iza nje jedan narod
koji je jedva mogao razumjeti jednu riječ.
 • 94::Ti ljudi rekoše:
« O Zulkarnejnu!
Jeđuđi i Međuđi siju sablazan
na zemlju.
Možemo li mi tebi platiti jedan porez
koji bi ti dopustio
da izgradiš jedan nasip između nas i njih ?»
 • 95::« Moć koju mi je moj Gospodar dao je bolja.
Gorljivo mi dakle pomozite
i ja ću izgraditi jedan bedem između vas i njih
 • 96::Donestite mi željezne blokove
u tolikoj mjeri da prostor između dvije planine bude ispunjen ».
On reče:
« Pušite!
Sve dok jedna velika vatra ne izbije! »
On reče:
« Donesite mi istopljenu broncu,
ja ću ju sasuti odozgo ».


 • 97::Jeđuđi i Međuđi se pokazaše nesposobnima
da se uspnu preko bedema ili da u njemu naprave rupu.
 • 98::On reče:
« Evo jednog milosrđa od mog Gospodara!
Kad dođe ispunjenje
obećanja mog Gospodara
on će srušiti Bedem.
Obećanje mog Gospodara je istinito! » • 99::Mi ćemo pustiti, u onaj Dan,
ljude da se uzrujavaju::
i obore jedni na druge kao valovi.
Zatrubiće trube,
po tome, mi ćemo ih sve zajedno sakupiti.


 • 100 Tog Dana,
mi ćemo pokazati Džehenem nevjernima
 • 101 čije su oči bile zastrte pred mojom Opomenom
i koji ne mogaše čuti.
 • 102 Misle li dakle nevjerni
moći uzeti moje sluge za Gospodare,
pokraj mene?
Da, mi smo pripravili Džehenem
kao jedno boravište namijenjeno nevjernima.
 • 103 Reci:
« Hoći li vam dati upoznati
one čija su djela najnekorisnija?
 • 104 i one čiji se napor gubi u životu ovoga svijeta
dok oni misle da su dobro postupali ?»
 • 105 Takvi su oni koji ne vjeruju
Znakovima svojeg Gospodara i u susret sa njim.
Njihova su djela uzaludna
i mi im nećemo dodijeliti nikakve vrijednosti
u Dan Oživljavanja.
 • 106 Njihova će plaća biti Džehenem,
jer oni nisu vjerovali
i sprdali su se mojim Znakovima
i mojim poslanicima.
 • 107 Oni koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela
nastanjivaće Džennetske Vrtove
 • 108 gdje će boraviti kao besmrtnici
ne žudeći nikakvu promjenu.
 • 109 Reci:
« Da je more bilo tinta
za napisati riječi mojega Gospodara
more bi zasigurno presušilo
prije nego bi usahnule riječi Gospodara moga,
čak i ako bismo mi dodali još
jednu količinu tinte jednaku onoj prvoj ».
 • 1* 10 Reci:
« Ja sam samo jedan smrtnik sličan vama.
Bilo mi je otkriveno da je vaš Allah jedan Allah jedinstven
i da onaj koji se ufa susresti svog Gospodara
treba izvršavati dobra djela
i ne pridruživati nikoga
u obožavanju Gospodara svog ».

Sura XIX

Maryam[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Kjaf. Ha. Ja. Ajin. Sad.
 • 2::Pripovijest o milosrđu tvog Gospodara
prema svom sluzi Zahariju.
 • 3::Kad on zazva svog Gospodara
u jednom tajnom zazivanju,
 • 4::on reče:
« Gospodare moj!
Moje su kosti oslabile,
moja je glava pobjelila.
Gospodare moj!
Nikad ja nisam bio nesretan
dok sam te molio!
 • 5::Ja se bojim ponašanja svojih bliskih
poslije moje smrti.
Moja je žena nerotkinja;
dodijeli meni, međutim,
jednog potomka došlog od tebe.
 • 6::On će naslijediti mene;
on će naslijediti obitelj Jakubljevu.
Moj Gospodare!
Učini da on tebi bude po volji! » • 7::« O Zekerijahu!
Navješćujemo ti dobru vijest o jednom dječaku;
njegovo će ime biti Jahija.
- U prošlosti mi nismo nikom dali
takvo ime » -
 • 8::Zekerijah reče:
« Gospodare moj!
Kako ću ja imati jednog dječaka?
Moja je žena nerotkinja
a ja sam dosegao dob staračke nemoći ».
 • 9::On reče:
« To je tako:
tvoj je Gospodar rekao:
"To je meni lako:
ja sam tebe negda stvorio,
tada kad si bio ništa" ».
 • 10::Zekerijah reče:
« Gospodare moj!
Dodijeli meni jedan znak! »
On reče:
« Evo tvog znaka:
tokom tri puna dana
ti nećeš govoriti ljudima ».
 • 11::Zekerijah tad iziđe iz svetišta
da bi se uputio prema svom narodu.

Allah mu objavi:

« Slavite svoje hvalospjeve, jutrom i sa večeri »...
 • 12::« O, Jahija!
Čvrsto drži Knjigu! »
Mi smo njemu dali Mudrost
- onda dok je još bio malo dijete –
 • 13::i nježnost i čistoću.
On se bojaše Allaha;
 • 14::bio je dobar prema svojim roditeljima;
nije bio ni nasilan, ni neposlušan.
 • 15::Neka Mir bude snjim:
u dan kad se rodi;
u dan kad bude umro;
u dan kad bude uskrsnuo!
 • 16::Spomeni Maryamu, u Knjizi.
Ona napusti svoju obitelj
i poveče se u jedno mjesto na Orijentu.
 • 17::Ona postavi jedan veo između sebe i svojih.
Mi smo joj poslali svoj Duh:
On joj se predstavi
u obliku jednog savršenog čovjeka.
 • 18::Ona reče:
« Ja tražim zaštitu protiv tebe,
u Milosrdnoga;
ako se ti ipak bojiš Allaha! »
 • 19::On reče:
« Ja sam samo poslanik tvog Gospodara
da bih ti dao jednog čistog dječaka ».
 • 20::Ona reče:
« Kako ću ja imati jednog dječaka?
Ni jedan me smrtnik nije nikad dotakao
i ja nisam prostitutka ».
 • 21::On reče:
«To je ovako:
Tvoj je Gospodar rekao:
"Meni je to lako".
Mi ćemo od njega načiniti jedan
Znak ljudima;
Jedno svoje milosrđe.
Odluka je neopoziva ».
 • 22::Ona zače jedno dijete
po tome ona se povuče sa njim u jedno udaljeno mjesto.
 • 23::Bolovi ju iznenadiše
pokraj stabla jedne palme.
Ona reče:
« Nesretna ja!
Da sam već mrtva,
potpuno zaboravljena! »
 • 24::Dijete koje se nađe na njenim nogama pozva ju:
« Ne žalosti se!
Tvoj je Gospodar načinio da izbije jedan potok kod tvojih nogu.


 • 25::Protresi spram sebe palmino stablo;
ono će pustiti da padnu na tebe datulje zrele i svježe.
 • 25::Jedi, pij i prestani plakati-
Kad budeš vidjela kakvog smrtnika,
reci:
"Ja sam posvetila jedan post Milosrdnome;
danas neću nikome govoriti" ».
 • 27::Ona ode k svojima,
noseći dijete.
Oni rekoše:
« O Marijo!
Ti si načinila nešto ogavno!
 • 28::O sestro Harunova !
Tvoj otac nije bio jedan zao čovjek
a tvoja majka ne bijaše prostitutka ».
 • 29::Ona uputi jedan znak prema novorođenčetu
i oni tada rekoše:
« Kako ćemo govoriti
jednom malenom djetetu u kolijevci? »
 • 30::Ovaj reče:
Ja sam, uistinu, sluga Allahovi .
On mi je dao Knjigu;
on je od mene načinio jednog Poslanika  ;
 • 31::on me je blagoslovio gdje god da budem.
On mi je preporučio molitvu i milostinju
- toliko koliko budem živio –
 • 32::i dobrotu prema svojoj majci.
On me nije načinio ni nasilnog, ni nesretnog.
 • 33::Neka Mir bude sa mnom,
u dan kad sam se rodio,
u dan kad ću umrijeti,
u dan kad budem uskrsnuo ».
 • 34::Ovo je Isa a.s., sin Maryamin .
Riječ Istine u koju oni još sumnjaju.
 • 35::Nije prilično da Allah sebi daruje sina;
ali Slava njemu! ...
Kad je odredio jednu stvar,
on joj je rekao:» Budi!» ...
i ona jest.


 • 36 Allah je, uistinu, moj Gospodar i vaš Gospodar.
Obožavajte ga!
To vam je pravi put!
 • 37::Stranke su se rasmimoilazile među sobom:
Nesretni oni koji nisu vjerovali
u sabor na jedan strašni Dan.
 • 38::Slušaj i vidi šta će im se dogoditi
na Dan kad oni k nama dođu.
Nepravedni se danas nalaze
u jednoj očitoj zabludi.
 • 39::Upozori ih na Dan jadikovanja
kad odluka bude donesena
a oni su još bezbrižni
i ne vjeruju pak.
 • 40::Mi smo ti, uistinu, koji će naslijediti zemlju
i sve ono što se na njoj nalazi.
Oni će biti dovedeni pred nas.
 • 41::Spomeni Ibrahima u Knjizi.
To bi jedan pravednik i prorok.
 • 42::On reče svom ocu:
« O oče moj!
Zašto ti obožavaš
ono što ne čuje,
ono što ne vidi,
ono što ne služi ničemu?
 • 43::O moj oče!
Ja sam primio Znanost
koja tebi nije došla.
Slijedi mene:
ja ću te uputiti na pravi put.
 • 44::O oče moj!
Ne obožavaj Demona;
Demon je pobunjenik protiv Milosrdnoga.
 • 45::O moj oče!
ja se bojim
da ti Milosrdni ne dosudi kaznu
i da ti ne postaneš slugan Demonu ».


 • 46::On reče:
« O Ibrahime!
Ćutiš li ti neprijateljstvo spram mojih božanstava?
Ako li ne prestaneš ja ću te kamenovati.
Udalji se od mene na stanovito vrijeme ».
 • 47::Ibrahim reče:
« Blagoslovljen budi!
Ja ću iskati za tebe
oprost u mog Gospodara.
On je dobrohotan prema meni.
 • 48::Ja se udaljujem od vas
i od onoga što vi zazivate osim Allaha.
Ja zazivam mog Gospodara;
možda ja neću biti nesretan
u molitvi koju upućujem Gospodaru svom ».
 • 49::Kad se Ibrahim bi udaljio od tih ljudi
i od onoga što oni obožavaše osim Allaha,
mi smo njemu dali Izaka i Jakuba,
i mi smo od svakog od njih načinili Poslanika .
 • 50::Mi smo im dodijelili milosrđe svoje;
mi smo im podarili jedan uzvišeni jezik istine.
 • 51::Spomeni Musu u Knjizi;
on bijaše ozbiljan
bio je apostol i prorok.
 • 52::Mi smo ga pozvali sa desne strane Planine,
i, poput kakvog pouzdanika,
mi smo ga primaknuli k sebi.
 • 53::Dali smo mu njegovog brata Arona
kao Poslanika,
i sve to iz našeg milosrđa.
 • 54::Spomeni Ismaela u Knjizi;
on bijaše iskren u svojem obećanju;
on bijaše apostol i prorok.
 • 55::On zapovijedi svojoj obitelji molitvu i milostinju.
On bijaše prihvaćen od svog Gospodara.
 • 56::Spomeni Idriza u Knjizi;
on bi pravedan i bi prorok;
 • 57::mi smo ga uzdigli na jedno uzvišeno mjesto.
 • 58::Evo onih koje je Allah ispunio svojim milostima:
među prorocima potomstvo Ademov o;
među onima koje mi bijasmo nosili sa Nuhom ;
među potomstvom Ibrahima i Izraila;
među onima koje smo mi upravili
i koje smo mi izabrali.
Oni se prostriješe i plakaše
kad Ajeti Milosrdnoga
njima bijahu priopćeni.


 • 59::Njihovi nastavljači poslije njih
napustiše molitvu
i slijediše svoje strasti.
Oni će potpuno zabludjeti.
 • 60::Što se tiče onih koji su se pokajali;
onih koji vjeruju i koji čine dobro:
evo onih koji će ući u Vrt
i koji neće biti oštećeni.
 • 61::Vrtovi Edenski su obećani, od Milosrdnoga,
njegovim slugama koji su vjerovali u Tajnu.
- Da, njegovo će se obećanje uskoro ispuniti –
 • 62::Oni tu nisu čilu nikakve Neka orisne riječi,
samo: «Mir!...»
Oni će primati svoju hranu
jutrom i sa večeri.
 • 63::Takav je Vrt kojeg će naslijediti
oni od naših slugu koji se Allaha boje.
 • 64::Mi ne silazimo
osim po zapovijedi tvog Gospodara.
Njemu pripada ono što je pred nama,
ono što je iza nas
i ono što se nalazi između jednog i drugog.
- Tvoj Gospodar ne zaboravlja ništa –
 • 65::Obožavaj Gospodara nebesa i zemlje
i onoga što je između toga dvoga.
Budi postojan u svom obožavanju.
Poznaješ li mu imenjaka?
 • 66::Čovjek reče:
« Hoće li on učiniti da iziđem živ iz groba
kad ja budem umro?»
 • 6*7::Čovjek se ne sjeća
da smo ga mi negda stvorili
kad je bio ništa?
 • 68::Po tvom Gospodaru!
Mi ćemo njih sakupiti sigurno,
njih i demone.
Stavićemo ih klećeće
uokolo Džehenema,
 • 69::po tome, iz svake grupe, mi ćemo izdvojiti
onoga koji je bio najoholiji
prema Milosrdnome,
 • 70::jer mi savršeno poznajemo
koji zaslužuju da u njemu budu sprženi.
 • 71::Nema među vama nikoga koji onamo neće biti sunovraćen:
to je jedna odlučena odluka tvoga Gospodara.
 • 72::Po tome ćemo mi spasiti one koji se boje Allaha
a ostavićemo nepravedne da kleče.
 • 73::Kad su naši Ajeti njima pročitani,
kao toliki drugi očigledni dokazi,
nevjernici govore vjerujućima:
« Koji je dakle iz dvije grupe
koji uživa bolji boravak
i bolju pratnju?»
 • 74::Koliko smo mi uništili prije njih naraštaja
koji su ih premašivali u Bogatstvima i u ljepoti?
 • 75::Reci:
« Neka a Milosrdni produži malo
Život onima koji su zabludjeli
sve dok osmotre,
bilo kaznu,
bilo Sat koji im prijeti!»
Oni će dakle znati
Ko je u gorem položaju
i čije je oružje slabije.
 • 76 Allah će učiniti da se uveća ispravnost
onih koji slijede istiniti Smjer.
Dobra djela, nepropadiva,
dobijaju kod tvog Gospodara
bolju nagradu i jedan bolji završetak.
 • 77::Jesi li ti vidio
onoga koji je nevjeran prema našim Znakovima?
On kaže:
« Daće mi se sigurno
dobara i djece».


 • 78::Poznaje li on neodgonetljivu tajnu,
ili pak:
je li on zaključio savez sa Milosrdnim?
 • 79::Sasvim suprotno!
Mi bilježimo pisanim riječima sve što on kaže
i za dugo vrijeme produžićemo njegovu kaznu.
 • 80::Mi smo Nasljednik njegovih riječi
a on će doći k nama, sam.
 • 81::Oni su usvojili božanstva osim Allaha
da bi od njih načinili jednu snagu za
svoju vlastitu upotrebu.
 • 82::Sasvim suprotno!
Ta božanstva zanijekaće obožavanja
koja su um upućivana
i postaće ona n jihovi protivnici.
 • 83::Ne vidiš li ti
da smo mi bacili protiv nevjernika
demone koji ih navode na zlo?
 • 84::Ne hiti potući te ljude
jer mi brojimo njihove dane.
 • 85::Na dan kad ćemo mi sakupiti,
kao izabrane uzvanike,
one koji se boje Milosrdnoga;
 • 86::mi ćemo zločince gurnuti prema Džehenemu
kao što se jedno stado vodi na pojilište.
 • 87::Jedini koji će imati koristi od posredovanja
biće oni koji budu zaključili jedan savez
s Milosrdnim.
 • 88::Oni su rekli:
« Milosrdni je sebi dodijelio sina!»
 • 89::Vi nudite jednu gnusnu stvar!
 • 90::Malo je nedostajalo da se nebesa ne sruše
zbog te riječi;
da se zemlja ne otvori,
i planine se ne stropoštaju!
 • 91::Oni su dodijelili jednog sina Milosrdnome!
 • 92::Ne pristoji Milosrdnome da sebi
daruje sina!
 • 93::Svi oni koji su u nebesima i na zemlji
predstavljaju se Milosrdnome
kao jednostavne sluge.
 • 94::On ih je pobrojao;
on je njih dobro proračunao.
 • 95::Svi će oni doći k njemu, jedan po jedan,
na Dan Oživljavanja.
 • 96::Da, milosrdni će dodijeliti svoju ljubav
onima koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela.
 • 97::Mi smo Kur’an učinili
jednostavnim razumjeti na tvom jeziku,
da bi ti navijestio dobru vijest
onima koji se boje Allaha
i da ti upozoriš neprijateljski narod.
 • 98::Koliko naraštaja
smo mi uništili prije njih!
Vidiš li ti i jednog preživjelog između njih?
Čuješ li ti i najmanje gunđanje?
SURA XX

Ta. Ha.[uredi]

U ime Allaha:

Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Ta. Ha.
 • 2::Mi nismo dali sići Kur’an k tebi
da bi te učinili nesretnim,
 • 3::već kao jedno Podsjećanje za Neka oga Ko se boji Allaha;
 • 4::kao jedno Otkrivenje o onome što je stvorio
zemlju i uzdignuta nebesa.
 • 5::Milosrdni je veličanstven na Prijestolju.
 • 6::Njemu pripadaju:
ono što je u nebesima,
ono što je na zemlji,
ono što je između toga dvoga,
ono što je ispod zemlje.
 • 7::Ako ti daš da se tvoj glas jasno čuje,
on, sigurno, poznaje savršeno
ono što je tajna i ono što je bolje skriveno.
 • 8::Bože!
Nema Allaha do njega!
Najljepša imena njemu pripadaju!
 • 9::Da li je do tebe stigla povijest o Musi  ?
 • 10::On vidje jednu vatru i reče svojoj obitelji:
« Ostanite ovdje!
Ja sam opazio jednu vatru;
možda ću vam donijeti jedan ugarak
ili će mi ta vatra pronaći da nađem dobar pravac?»
 • 11::Kad se bio primakao, on bi pozvan:
« O Musa!
 • 12::Ja sam, uistinu, tvoj Gospodar!
Skini svoje sandale:
ti si u svetoj dolini Tuva.
 • 13::Ja sam te izabrao!
Slušaj što ti je otkriveno:


 • 14::Ja, uistinu, ja sam tvoj Allah!
Nema Allaha osim mene.
Obožavaj me dakle!
Obavljaj molitvu zazivajući moje ime!
 • 15::Da, Trenutak se približava;
- Ja ću ga držati tajnom –
da bi svatko bio nagrađen prema djelima svojim.
 • 16::Neka a onaj koji ne vjeruje i Ko slijedi svoje strasti
ne odvrati tebe,
inače ćeš propasti.
 • 17::Što je to u tvojoj desnoj ruci,
O Musa?»
 • 18::On odgovori:
« To je moj štap o koji se ja podupirem
i sa kojim otresam lišće za svoje ovce;
on mi služi i u druge namjene».
 • 19Allah reče:
« Baci ga, O Musa!  »
 • 20::On ga baci,
kad tamo, jedna zmija puzi.
 • 21Allah reče:
« Zgrabi ga!
Ne boj se ništa!
Mi ćemo ga vratiti u prethodno stanje.
 • 22::Metni svoju ruku na rebro;
ona će pobijeliti, bez ikakve štete.
Drugi znak
 • 23::za tebi pokazati Nekeod naših najvećih Znakova.
 • 24::Idi kod Faraona;
on je pobunjenik ».
 • 25 Musa reče:
« Moj Gospodare!
Proširi grudi moje;
 • 25::olakšaj moju zadaću;
 • 27::rasriješi čvor mojeg jezika
 • 28::da oni razumiju moju riječ.
 • 29::Daj mi jednog pomoćnika, iz moje obitelji:
 • 30::mog brata Haruna;
 • 31::povećaj tako moju snagu;
 • 32::pridruži ga mojoj zadaći
 • 33::da te mi bez prekida slavimo
 • 34::i da, bez prekida, mi tebe zazivamo.
 • 35::Da, ti nas vidiš savršeno!»
 • 36 Allah reče:
« O Musa!
Tvoja je molitva uslišana.
 • 37::Mi smo ti već dodijelili
jednu milost jednom drugom prilikom,
 • 38::kad smo otkrili tvojoj majci
ono što je njoj bilo otkriveno:
 • 39::« Stavi ga u korpu,
po tome otisni ga niz rijeku
da ga rijeka izbaci na obalu
i da moj neprijatelj, koji je i tvoj također, njega uzme.
Ja sam izlio na tebe ljubav svoju
da bi ti bio uzdignut pred mojim očima.
 • 40::Onuda je prošla tvoja sestra;
ona reče:
« Mogu li ja vama naznačiti Neka oga
Ko će se pobrinuti o njemu?»
Tako smo te mi donijeli tvojoj majci
da prestane plakati
i da se više ne žalosti.
Po tome ti si ubio jednog čovjeka.
mi smo te zaštitili od nevolje
i podvrgli te rasličitim iskušenjima.
Ti si Neka oliko godina stanovao
kod ljudi iz Madijana.
Zatim si se vratio, po odredbi jednog naloga, O Musa!
 • 41::Ja sam tebe izabrao za sebe samog.
 • 42::Pođite, ti i tvoj brat, sa mojim znakovima.
Ne zanemarite zazivanje mog imena.
 • 43::Idite k Faraonu, on je pobunjenik;
 • 44::uputite mu uljudne riječi;
možda će on rasmisliti,
ili osjetiti strah?
 • 45::Obojica rekoše:
« Gospodare naš!
mi se bojimo da se ne rasljuti na nas
ili da se ne pokaže pobunjenikom».
 • 46 Allah reče:
« Ne bojte se ništa,
da, ja sam sa vama;
ja čujem i vidim.
 • 47::Idite dakle obojica k njemu i recite mu:
" Mi smo, uistinu,
dva Poslanika tvojeg Gospodara.
Otpusti sa nama sinove Izrailove;
ne uznemiravaj njih.
Mi dolazimo k tebi sa jednim znakom tvog Gospodara.
Neka mir bude na onome Ko slijedi njegov pravac! "
 • 48::Nama je bilo otkriveno
da će kazna sigurno dostići
onoga koji nam prigovara laž i Ko se okrene od nas».
 • 49::Faraon reče:
«Tko je, o Musa, vaš Gospodar?»::
 • 50::On odgovori:
« Naš Gospodar je onaj koji je dao
svakoj stvari njen oblik
i koji ju je zatim usmjerio».
 • 51::Faraon reče:
« Šta se dogodilo prvim naraštajima?»
 • 52 Musa odgovori:
« Znanje je kod mog Gospodara,
upisano u Knjigu.
Moj Gospodar neće zalutati
i ne zaboravlja.
 • 53::Od zemlje je za vas načinio jednu kolijevku;
na njoj označio, za vas, putove.
Spustio je vodu sa neba
s kojom mi činimo da klijaju
sve vrste biljaka.
 • 54::Jedite i napasajte svoja stada!
Evo Znakova
za one koji su nadareni razumom.
 • 55::Od zemlje, mi smo vas stvorili;
u nju ćemo vas vratiti
i iz nje ćemo vas izvesti još jedanput.
 • 56::Mi smo pokazali sve tvoje Znakove Faraonu,
ali on ih je nazvao lažima
i odbio povjerovati».
 • 57::On reče:
« O Musa! Jesi li ti došao kod nas
da nas istjeraš iz naše zemlje svojim čaranjima?
 • 58::Mi ćemo tebi suprotstaviti jednu sličnu čaroliju.
Odredi nam jedan sastanak za nas i za sebe
u mjestu koje tebi odgovara;
mi nećemo uzmanjkati, a ni ti također.»
 • 59 Musa odgovori:
« Vaš je sastanak određen na dan blagdana,
kad su ljudi sakupljeni tokom dopodneva».
 • 60::Faraon se povuče;
on sazva svoje vještake
i po tome ode na sastanak.
 • 61 Musa im reče:
« Nesretni vi!
Ne izmišljajte laži protiv Allaha,
inače će vas uništiti, za kaznu.
Onaj koji je izmislio i jednu laž je izgubljen!»
 • 62::Oni stadoše
međusobno raspravljati o svojem poslu,
ali raspravu zadržaše u tajnosti:
 • 63::Oni rekoše:
« Evo dvojice čarobnjaka koji vas hoće istjerati
iz vaše zemlje,
pomoću svojih čarolija,
i uništiti vašu primjernu znanost.
 • 64::Sakupite dakle vaše vještine
po tome, u redovima dođite.
Onaj koji danas dobije, biće sretan!»
 • 65::Oni još rekoše:
« O Musa!
Jesi li ti onaj koji baca
ili ćemo mi biti prvi koji bacaju?»
 • 66::On reče:
« Ne!... Bacite!»
Njemu se tada učini, zbog djelovanja čarki,
da njihovi konopci i njihovi štapovi trče;
 • 6*7 Musa bi užasnut. • 68::Mi mu rekosmo:
« Ne boj se!
Ti si jači!
 • 69::Baci ono što je u tvojoj desnoj ruci:
to će prožderati ono što su oni napravili.
Njihov pronalazak je jedna čarobnjačka lukavština.
Kamo god da ide, čarobnjak nije sretan ».
 • 70::Čarobnjaci padoše na koljena govoreći:
« Mi vjerujemo u Harunova i Musina
Gospodara ».
 • 71::Faraon reče:
« Vi ste vjerovali u njega i prije no što sam vam ja to dopustio;
Musa je bio prvi koji vas je naučio čaranju.
Ja ću dati da vam
odsijeku desnu ruku i lijevu nogu
po tome ću vas rasapeti
na palmina stabla.
Tada ćete vi znati
Ko je od nas jači, po kazni,
i koja će trajati dugo vremena!»
 • 72::Oni rekoše:
« Mi te nećemo pretpostaviti
odlučnim dolazima koji su nam doneseni
ni onome Ko nas je stvorio:
Odluči ono što imaš odlučiti:
ti odlučuješ samo o životu ovoga svijeta.
 • 73::Da, mi vjerujemo u našeg Gospodara
¸da bi nam oprostio naše grijehove
i čarke u koje si ti nas uvjerio».

Allah je bolji

i on živi vječno!
 • 74::Džehenem je namijenjen
onome koji dođe kao krivac pred svog Gospodara.
On tu neće ni umrijeti ni živjeti isto tako.
 • 75::Oni koji dođu k njemu, budući vjernicima
i koji budu izvršavali dobra djela:
evo oni koji će zauzimati
najuzvišenija mjesta:
 • 76::vrtovi Edenski gdje teku potoci.
Oni će u njima boraviti kao besmrtnici.
Takva je naknada onome koji se očisti.
 • 77::Mi smo otkrili Musi  :
« Pođi noću sa mojim slugama.
Otvori im u moru
jedan put kojim će oni gaziti suhih nogu.
Ne boj se da ćeš biti progonjen;
ne boj se!»
 • 78::Faraon ga je progonio sa svojim vojskama;
val ih je potopio.
 • 79::Faraon je zaveo svoj narod,
on ga nije usmjerio.
 • 80::O sinovi Izrailovi!
Mi smo vama izručili vaše neprijatelje
i vama smo dali sastanak
na desnoj padini Brda.
Dali smo da padnu na vas
mana i prepelice:
 • 81::« Jedite ovu izvrsnu hranu
koju smo vam mi dodijelili;
ne bunite se,
inače će se moja ljutnja oboriti na vas.
- Onaj na koga padne moja srdžba
odlazi sigurno u ponor –
 • 82::Ja sam, uistinu, onaj koji oprašta bez prestanka
onome koji se vrati k meni,
onome koji vjeruje, koji čini dobro
i koji, po tome, pođe dobrim putem.
 • 83::O Musa!
Zašto si se ti tako brzo udaljio od svog naroda?»
 • 84::On reče:
« To su oni koji slijede moj korak.
Moj Gospodare!
Ja sam pohitio k tebi da bih ti udobrovoljio».
 • 85 Allah reče:
« Da, poslije tvog odlaska,
mi smo iskušali narod tvoj;
njih je Samiri zaveo».
 • 86 Musa se vrati svom narodu, srdit i tužan.
« O moj narode!
Vaš Gospodar nije li vam dao jedno lijepo obećanje?
Da li vam se savez učinio predug?
Ili ste vi željeli da padne na vas
srdžba vašeg Gospodara
pošto ste vi izdali
svoju obvezu prema meni?»
 • 87::Oni odgovoriše:
« Mi nismo uzmanjkali sami od sebe
obvezi koju smo si nametnuli spram tebe;
već smo mi bili prinuđeni nositi
tovare nakita koji pripada ovom narodu:
mi smo ga pobacali;
tako je i Samiri njih bacio,
 • 88::po tome je otud za njih izvukao jedno tele:
jedno tijelo koje riče».
Oni tada rekoše:
« Evo vašeg Allaha i Allaha Musinog!
On je dakle zaboravio!»
 • 89::Ne vide li oni
da to tele njima ne odgovara
i da ne može
njima naškoditi, ni biti koristan?
 • 90::Aron im je prije govorio:
« O moj narode!
Ovo je za vas samo jedna napast.
Vaš je Gospodar, uistinu, Milosrdan.
Slijedite me dakle i pokorite se mojoj zapovijedi».
 • 91::Oni rekoše:
« Mi se nećemo prestati privrgavati tome
dok Musa se ne bude vratio k nama ».
 • 92 Musa reče:
« O Harune!
Šta te je spriječilo da me slijediš,
kad si vidio da oni zastranjuju?
 • 93::Jesi li ti odbio pokoriti se mojoj zapovijedi?»
 • 94::On reče:
« O sine moje majke!
Ne vuci me ni za bradu ni za glavu.
Ja se bojim da mi ti ne kažeš:
" Ti si posijao rasdor među sinove Izrailove
i nisi se držao moje riječi"»
 • 95 Musa reče:
« Što ti imaš za odgovoriti, o Samiri?»


 • 96::Ovaj reče:
« Ja sam vidio ono što oni ne vide.
Ja sam uzeo šaku prašine ostavljenu od poslanika
i ja sam ju basio.
Eto što me je moja duša naputila»
 • 97 Musa reče:
«Odlazi!
Ti ćeš biti prinuđen cijelog života govoriti:
" Ne dirajte me! "
a jedan vam je sastanak zakazan;
i nećeš mu izmaći.
Osmotri svog Allaha;
ti si mu ostao svakodnevno privržen;
mi ćemo ga spaliti
i potpuno ćemo rasuti pepeo
u more».
 • 98::Uistinu, sam je vaš Allah Allah .
Nema Allaha osim njega!
Njegova znanost obuhvaća svaku stvar.
 • 99::Mi ti pričamo, tako, povijest prošlog vremena.
Mi ti donosimo Opomenu, koja je sa naše strane.
 • 100 Oni koji se od nje okrenu, nosiće težak teret
na Dan Oživljavanja,
 • 101 i nosiće ga zauvijek.
Kojeg li mrskog tereta,
za Dan Oživljavanja,
 • 102::za dan kad će se zatrubiti u trubu!
Tog Dana,
mi ćemo sakupiti krivce, smetene,
 • 103 a oni će reći, tihim glasom, jedni drugima:
« Vi ste ostali samo deset dana!»
 • 104 Mi znamo savršeno što će oni reći
kad jedan od njih,
čije je ponašanje primjerno,
ustvrdi:
« Vi ste ostali sam o jedan dan! »
 • 105 Oni ćete ispitivati u pogledu planina.
Reci:
« Moj će ih Gospodar pretvoriti u prah;
 • 106 i načiniti od njih ravno polje
 • 107 gdje ti nećeš vidjeti ni ni uzvisina ni ulegnuća ».
 • 108::Tog dana,
oni će izravno slijediti onoga koji ih bude pozvao.
Glasovi će se spustiti u prisutnosti Milosrdnoga;
a ti ćeš čuti samo lagano brujanje.
 • 109::Tog dana,
posredovanje neće donijeti ploda
osim onome kome
Milosrdni bude dopustio,
onome čiju on riječ bude prihvatio.
 • 110::On zna što se nalazi ispred i iza njih,
dok to njihova znanost ne može dosegnuti.
 • 111::Tad će se lica poniziti u prisutnosti Živoga,
onoga koji postoji sam po sebi.
Onaj koji je opterećen nepravdom biće nesretan;
 • 112::ali vjernik koji bude činio dobro
neće osjetiti ni nepravdu niti teškoće.
 • 113::Tako smo mi dali da siđe jedan arapski Kur’an
u čijem smo mi sadržaju oubličili prijetnje.
Može biti da se oni počnu bojati Allaha
i da im jedna Opomena bude obnovljena.
 • 114::Neka a Allah bude uzvišen:
Kralj, Istina!
Ne žuri se u recitaciji,
prije nego njeno Otkrivenje ne bude ispunjeno za tebe.
Reci:
« Gospodare moj!
Povećaj moju znanost! »
 • 115::Ranije smo mi povjerili jednu zadaću Ademu,
ali on je zaboravio nju,
mi u njemu ne nađosmo nikakve odlučnosti.
 • 116::Kad mi bijasmo rekli Melecima:
« Pokonite se pred Ademom,
jedino Iblis odbi.
 • 117::Mi rekosmo:
« O Ademe!
Ovaj je neprijatelj za tebe i tvoju suprugu.
Neka vas ne izvede oboje iz vrta,
jer ćeš biti nesretan.


 • 118::Nećeš ti biti gladan;
nećeš biti gol;
 • 119::nećeš biti žedan;
ti nećeš trpjeti od sunčeve žege ».
 • 120::Iblis ga dovede u napast govoreći:
« O Ademe!
Hoćeš li da ti pokažem drvo vječnosti
i jedno nepropadivo kraljevstvo?
 • 121::Njih su oboje tu jeli;
pojavi se njihova golotinja,
oni tad staviše na sebe
lišće iz vrta.
Adem bi nepokoran svojem Gospodaru,
pao je on u grijeh.
 • 122::Njegov ga Gospodar tada izabra;
on se vratio k njemu
i on ga je usmjerio.
 • 123:: On reče:
« Siđite, oboje zajedno, iz vrta,
neprijatelji jedni drugima.
S moje strane biće vam pokazan jedan pravac.
Onaj Ko bude slijedio moj pravac neće zabludjeti
i neće biti nesretan.
 • 124::Ali ako netko se okrene od moje Opomene
vodiće sigurno jedan jadnički život,
potom ćemo ga mi dovesti, slijepog,
na Dan Oživljavanja ».
 • 125::On će reći:
« Gospodare moj!
Zašto si me doveo ovamo, slijepog,
kad sam ja ranije jasno vidio ?»
 • 126 Allah će reći:
« Isto tako kao što si ti zaboravio naše Znakove,
nakon što su došli do tebe,
ti ćeš biti zaboravljen danas .»
 • 127::Tako mi nagrađujemo onoga koji prestupi granice
i ne vjeruje u Znakove svoga Gospodara.
Da, kazna budućeg života je jača
i trajaće dugo vremena.
 • 128::Koliko smo mi uništili naraštaja prije njih.
u boravištima kojima se oni sada šeću.
Zar im ovaj primjer ne služi kao pouka.
Evo pak Znakova za one
koji su rasboriti.
 • 129::Da Riječ tvoga Gospodara
nije predhodila ovom Danu,
kazna bi bila neizbježiva u utvrđeno vrijeme.
 • 130::Podnosi strpljivo njihova govorenja.
Slavi hvalospjeve svojem Gospodaru
prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska.
Slavi ih tokom noći
jednako kao i u osvit i u sumrak.
- Možda ćeš ti biti prihvaćen –
 • 131::Ne ponesi svojih pogleda
::sprem kratkotrajnih uživanja
koja smo mi dodijelili
većem broju grupa među njima;
to je ukras životu ovoga svijeta,
određen njihovoj kušnji.
Dobra koja ti je dodijelio tvoj Gospodar bolja su
i trajaće dugo vremena.
 • 132::Zapovjedi molitvu tvojoj obitelji,
i ustraj ti sam u molitvi.
Mi ti nećemo iskati nikakvog dobra;
mi smo ti koji tebi daju ono potrebno.
Sretan završetak je za one koji se boje Allaha.
 • 133::Oni su rekli:
« Zašto nam nije došao
sa Znakovima svojeg Gospodara ?»
Odlučni dokaz sadržan u prvim Knjigama
nije li njima dakle stigao?
 • 134::Da smo ih mi uništili
jednom kaznom koja je predhodila njegovu dolasku,
oni bi zacijelo rekli:
« Gospodare naš!
Zašto nam nisi poslao jednog Poslanika  ?
Tad bismo mi slijedili tvoje Znakove,
prije nego što bismo bili poniženi i zbunjeni ». • 135::Reci:
Svatko čeka.
Čekajte dakle!
Vi ćete saznati uskoro
koji su to ljudi koji slijede ispravan put
i Ko je onaj koji je dobro usmjeren ».

SURA XXI

POSLANICI[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Ljudima se primiče vrijeme poravnanja računa,
dok se oni u svojoj nesavjesnosti od njih okreću.
 • 2::Nikakva im nova Opomena njihovog Gospodara
neće doći,
a da ju oni ne slušaju da bi joj se sprdali.
 • 3::Njihova su srca nepažljiva
dok nepravedni drže tajne sastanke:
« Šta je on, onaj tamo,
ako nije smrtnik sličan vama?
Vi ćete se odati čaranju,
iako vi vidite sasvim jasno?»
 • 4::On je rekao:
Moj Gospodar poznaje svaku riječ
izgovorenu u nebu i na zemlji.
On je taj koji čuje i koji zna sve ».
 • 5::Ali oni govore:
« To je samo gomila snova
koju je on sam izmislio;
to je jedan pjesnik!
Neka nam donese jedan Znak
kao da je bio poslan Starima! »
 • 6::Ni jedan grad nije vjerovao,
između onih koje smo mi uništili prije njih.
Hoće li oni vjerovati?
 • 7::Mi smo prije tebe slali samo
ljude koje mi nadahnemo.
Upitajte ljude kojima je Opomena bila poslana,
ako vi ne znate.
 • 8::Mi nismo načinili tijela
koja ne jedu nikakvu hranu
i ona ne bijahu besmrtna.


 • 9::Po tome smo mi ostvarili obećanje
koje je njima bilo dano.
Mi smo ih spasili,
s onima koje smo mi htjeli spasiti;
a nastrane smo mi uništili.
 • 10::Mi smo dali sići k vama
jednu Knjigu vama za Opomenu.
Ne razumijete li to?
 • 11::Koliko smo mi nepravednih gradova rasorili!
i stvorili smo jedan drugi narod
poslije njihovog nestanka.
 • 12::Oni brzo umakoše
kad su osjetili našu snagu.
 • 13::« Ne bježite!
Vratite se k izobilju koje uživate
u vašim boravištima.
Možda ćete biti ispitani .»
 • 14::Oni rekoše:
« Nesretni mi!
Mi smo bili nepravedni! »
 • 15::Njihova jadikovka ne prestade,
sve dok ih mi nismo sveli na
na stanje sasušene žetve.
 • 16::Mi nismo u igri stvorili nebo, zemlju
i ono što se nalazi između to dvoje.
 • 17::Da smo mi htjeli rasonodu,
mi bismo je u nas našli,
da smo htjeli postupiti tako.
 • 18::Sasvim suprotno:
Mi bacamo protiv grijeha
istinu koja satire glavu,
i tada grijeh nestaje.
Nesretni vi!
radi onoga što izmišljate.
 • 19::Oni koji su u nebesima i na zemlji
njima pripadaju.
Oni koji su blizu njih
ne smatraju se prevelikim, za obožavati ih
i oni se ne dopuštaju obožavati.
 • 20::Oni slave svoje hvalospjeve noć i dan
i nikada ne prekidaju.
 • 21::Jesu li oni iz zemlje izveli božanstva
sposobna uskrsavati mrtve?
 • 22::Da božanstva, osim Allaha, postoje,
nebo i zemlja bi bili iskvareni.
Slava Allahu! Gospodaru Prijestolja,
vrlo dalekom od onoga što oni izmišljaju!
 • 23::::Niko njega ne ispituje o onome što čini,
ali ljudi će biti ispitani...
 • 24::Jesu li oni izabrali Allah ove osim njega?
Reci im:
« Donesite dakle svoje odlučne dokaze!
Ovo je jedna Opomena za ljude koji su sa mnom;
jedna Opomena za one koji bijahu sa mnom »;
ali većina od njih
ne poznaje Istinu
i oni su od nje odstranjeni.
 • 25::Mi nismo prije tebe poslali niakvog poslanika
a da mu nismo otkrili:
« Nema Allaha osim mene:
obožavaj mene! »
 • 25::Oni su rekli:
« Milosrdni je sebi darovao sina! »
Ali slava njemu!...
Oni su samo poštovani poslanici!
 • 27::Oni ne nadilaze Riječi
i rade po zapovijedi.
 • 28Allah zna što se nalazi ispred i iza njih;
oni se zauzimaju samo za one koje je Allah prihvatio
i prožeti su strahom.
 • 29::Mi dodijeljujemo Džehenem
Neka ome između njih koji bi rekao:
« Ja sam Allah osim njega! »
- Tako mi nagrađujemo nepravedne –


 • 30::Nevjerni nisu li vidjeli
kako su nebesa i zemlja tvorili jednu jedinstvenu cjelinu?
Mi smo ih po tome rasdvojili
i mi smo stvorili, počev od vode,
sve žive stvorove.
Ne vjeruju li oni?
 • 31::Mi smo postavili na zemlju
planine kao stubove
da se ne ljulja kao ni ljudi.
Mi smo rasporedili prolaze
slične putovima.
- Možda će ljudi biti usmjereni? –


 • 32::Mi smo načinili, od svoda, jednu voltu zaštićenu,
ali oni su se okrenuli od naših Znakova.
 • 33::On je taj koji je stvorio noć i dan,
sunce i mjesec;
od kojih se svako okreće po svojem krugu.
 • 34::Mi nismo dali besmrtnosti
ni jednom čovjeku prije tebe.
Hoće li oni biti besmrtni, kad ćeš ti umrijeti?
 • 35::Svaki će čovjek okusiti smrt.
Mi vas iskušavamo kroz dobro i zlo,
na način iskušenja,
i vi ćete biti dovedeni k nama.
 • 36::Kad te nevjerni vide,
oni se samo sprdaju sa tobom:
« Je li to onaj koji podcjenjuje vaše bogove?
Oni pak ne vjeruju u Opomenu Milosrdnoga.
 • 37::Čovjek je stvoren nestrpljivim;
ali ja ću vama pokazati svoje Znakove;
ne išćite mi da se požurim.
 • 38::Oni govore:
« Kad će se ispuniti to obećanje,
ako ste vi istiniti ?»
 • 39::Kad bi nevjerni poznavali čas
kad oni neće odvratiti vatru
ni od svojih lica, ni od svojih leđa;
čas kad im se neće pomoći...


 • 40::Ali ne!...
To će njima doći nenadano
i oni će biti zaprepašteni.
Oni neće moći odbiti
i neće im se dati nikakva odgoda.
 • 41::Sprdali su se sa prorocima koji su došli prije tebe;
ali posprdljivci su bili opkoljeni sa svih strana,
onim čime se sprdaju.
 • 42::Reci:
« Ko će vas braniti, noć i dan,
protiv Milosrdnoga ?»
- Ali oni su ravnodušni
spram Opomene Gospodarove. –
 • 43::Imaju li oni dakle osim nas
bogove koji ih brane?
- ti ne mogu pomoći ni sami sebi –
i nemaju saveznika da nam se suprotstave.
 • 44::Mi smo dodijelili kratkotrajno uživanje
njima i njihovim očevima,
sve do roka jednog dugog života.
Ne vide li oni
da mi činimo i u zemlji nevjernika
smanjujući im prostor?
Jesu li oni pobjednici?
 • 45:: Reci:
« Ja sam vas samo upozorio Otkrivenjem »,
ali gluhi ne čuju poziva,
kad ih se upozorava.
 • 46::Ako jedan dah kazne tvog Gospodara
njih dodirne,
oni će sigurno reći:
« Nesretni mi!
Mi smo bili nepravedni! »
 • 47::Mi ćemo postaviti točnu vagu,
na Dan Oživljavanja.
Ni jedan čovjek neće biti oskvrnut ni najmanjom stvari;
pa makar ona bila jednaka
težini jedne sjemenke goruščice,
mi ćemo ju donijeti.
Mi dostajemo za obračun.
 • 48::Mi smo dali Zakon Musi i Harunu,
kao Svjetlo i Opomenu
za one koji se boje Allaha;
 • 49::za one koji strahuju od svojeg Gospodara u Tajni njegovoj
i koji su uzbuđeni misleći na Trenutak.
 • 50::Ovo je jedna blagoslovljena Opomena koju smo spustili.
Hoćete li ju vi zanijekati?
 • 51::Mi smo prije odobrili
njegov ispravni Put Ibrahimu  ;
mi ga poznajemo.
 • 52::On reče svom ocu i svom narodu  :
« Što su ti kipovi
pred kojima se vi nalazite ?»
 • 53::Oni rekoše
« Mi smo zetekli svoje očeve kako vrše svoj kult ».
 • 54::On reče:
« Vi ste sigurno bili, vi i vaši očevi,
u jednoj očiglednoj zabludi ».
 • 55::« Je si li ti nama došao sa Istinom,
ili si ti pak od onih koji se šale ?»
 • 56::On reče:
« Sasvim suprotno!
Vaš Gospodar
je Gospodar nebesa i zemlje;
on je njih stvorio,
a ja, ja sam svjedokom.
 • 57::Kunem se Allahom!
Ja ću napraviti zamku vašim idolima,
čim im vi okrenete leđa ».
 • 58::On ih rasbi u komade,
s izizetkom najvećeg.
- Nesumnjivo, ti ljudi će im se vratiti –
 • 59::Oni rekoše:
« Onaj koji je ovo načinio sa našim bogovima nepravedan je! »
 • 60::Oni rekoše:
« Mi smo čuli jednog mladog čovjeka
koji im se izrugivao,
on se zove Ibrahim  ».


 • 61::Oni rekoše:
« Dovedi ga pred oči ljudima
kako bi mogli posvjedočiti ».
 • 62::Oni rekoše:
« Jesi li ti, Ibrahime, koji si to učinio sa našim bogovima ?»
 • 63::On reče:
« Ne!...
To je onaj najveći među njima...
Ispitajte ih dakle ako mogu govoriti! »
 • 64::Oni dođoše k sebi i rekoše:
« Vi ste nepravedni! »
 • 65::Oni tada odustadoše:
« Ti znaš dobro da oni ne govore ».
 • 66::Vi dakle obožavate, osim Allaha,
ono što vam ne može biti korisno niti u čemu,
niti vam naškoditi?
 • 6*7::On reče:
Sramite se vi i ono što vi obožavate
osim Allaha!
Zar vi ne razumijete ?»
 • 68::Oni rekoše:
« Spalite ga!
i pomozite svojim bogovima,
ako ste sposobni tome! »
 • 69::Mi rekosmo:
« O vatro!
Budi Ibrahimu osvježenje i mir! »
 • 70::Oni mu htjedoše postaviti zamku,
a mi smo ih načinili
najnesretnijim gubitnicima.
 • 71::Mi smo ga tako spasili, kao i Luta,
odvodeći ih u zemlju koju smo blagoslovili
za svijet.
 • 72::Mi smo im dalim kao dodatak milosti, Izaka i Jakuba,
::koje smo učinili pravednicima.
 • 73::Mi smo ih postavili kao glavare
koji vode ljude prema našoj zapovijedi.
Nadahnuli smo im dobra djela,
izvršavanje molitve i milostinje.
Oni bijahu naše sluge.
 • 74::Dali smo Lutu Mudrost i Znanje.
Mi smo ga spasili
iz grada koji se odao grdobama.
Ti ljudi tamo bili su zli i iskvareni.
 • 75::Mi smo ih uveli u svoje milosrđe.
On je bio u broju pravednih.
 • 76::I Nuh ...
Kad, prije, on nas preklinjaše,
mi smo mu odgovorili;
mi smo ga spasili, njega i njegovu obitelj,
strahovite kataklizme.
 • 77::Mi smo ga oslobodili naroda
koji se odnosio spram naših Znakova kao prema lažima.
Bio je to jedan loš narod
kojeg smo mi potpuno uništili.


 • 78::I David, i Salomon...
Kad su obojica sudili
u pogledu obrađenog polja
gdje ovce lutaju noću.
Mi smo bili svjedokom njihovom suđenju.
 • 79::Mi smo dali Sulejmanu razumjeti tu stvar.
Mi smo obojici dali Mudrost i Znanje.
Mi smo uvjerili planine i ptice
da se pridruže Davidu da bi izgovorio hvalospjeve.
Mi smo ti koji smo to učinili.
 • 80::Mi smo mu dali naučiti, za vas,
izradbu oklopa
koje vi nosite jedni na druge.
- Jeste li zahvalni? –
 • 81::Mi smo vjetar podvrgli Sulejmanu,
da bi, po njegovoj zapovijedi,
u oluji puhao
prema zemlji koju smo mi blagoslovili.
- Mi znamo sve! –
 • 82::Stanoviti demoni rone za nas u moru
i ispunjavaju Nekedruge radove,
dok ih mi nadgledamo.


 • 83::A Ejjub...
On zaklinjaše Gospodara:
« Da, zlo me obhrvalo,
a ipak, ti si najmilosrdniji
od onih koji čine milosrđe ».
 • 84::Mi smo ga uslišali;
odstranili smo zlo od njega;
dali smo mu obitelj nanovo
i učinismo je dva puta brojnijom
sve po našem milosrđu
i kao Opomena onima koji nas služe.
 • 85::I Ismael, i Idriz, i Zu el Kifl...
Svi, oni bijahu postojani.
 • 86::Mi smo ih uveli u milosrđe svoje,
oni su među pravednicima.
 • 87::I Čovjek u Ribi...
On se bijaše rasrdio;
mislio je da mi ne možemo ništa učiniti za njega.
On nas preklinjaše iz tmina:
« Uistinu, nema Allaha osim tebe!
Slava tebi!
Da ja sam bio među nepravednima! »
 • 88::Mi smo ga uslišali,
i zaštitili smo ga od žalosti:
evo kako mi spašavamo vjerujuće.
 • 89::I Zekerijah ...
On zaklinjaše svog Gospodara:
« Moj Gospodare!
Ne ostavljaj me samog!
Ti si najbolji od naslijednika ».
 • 90::Mi smo ga uslišali;
dali smo mu Ivana;
učinili smo njegovu suprugu sposobnom rađati.
On se trudio činiti dobro,
on nas je zazivao sa ljubavlju i strahom.
On je bio ponizan prema nama.
 • 91::I ona koja je ostala djevicom...
Mi smo njoj udahnuli naš Duh.
Od nje i od njenog sina načinili
smo jedan Znak za svijet.


 • 92::Ova zajednica koja je vaša
jest jedinstvena zajednica.
Ja sam vaš Gospodar!
Obožavajte me dakle!
 • 93::Oni se odvajaju jedni od drugih,
ali doći će svi prema nama.
 • 94::Gorljivi vjernik koji izvršava dobra djela
neće biti izbrisan
jer ga mi upisujemo.
 • 95::Zabranjeno je
žiteljima jednog od nas uništenog grada vratiti se onamo
 • 96::prije nego se Jedžudž i Medžudž
ne budu rasularili;
oni će se tada bacati, sa svake uzvisine.
 • 97::Približava se istinsko obećanje.
Sleđuju se pogledi onih koji bijahu nevjerni:
« Nesretni mi!
Mi smo bili neodgovorni spram njega;
još gore; mi smo bili nepravedni ».
 • 98::Vi ćete biti uistinu,
vi i ono što obožavate osim Allaha,
gorivo za Džehenem.
Vi ćete onamo stići...
 • 99::Da oni tamo bijahu Allahovi,
oni ne bi bili vođeni
kao što se vodi stado na pojilište.
Oni će tu svi boraviti, kao besmrtnici;
 • 100::oni će uzdisati
a neće ništa čuti.
 • 101::Oni koji su već primili vrlo lijepu nagradu
biće otuda odstranjeni.
 • 102::Oni neće čuti brujanje Džehenema,
i uživaće, zauvijek, ono što su željeli.
 • 103::Veliki užas neće njih mučiti;
njih će primiti meleci:
 • 104::Dan kad mi budemo presavili nebo
kao što se savija svitak na kojem se piše ».
Isto tako kao što smo sproveli
prvo stvaranje,
mi ćemo početi iznova.
To je jedno obećanje koje nas obvezuje;
da, mi ćemo ga izvršiti.
 • 105::Mi smo napisali u Psalmima,
poslije Opomene:
« Uistinu, moje pravedne sluge
naslijediće zemlju ».
 • 106::Evo jednog priopćenja
upućenog jednom narodu obožavatelja.
 • 107::Mi smo te samo poslali
kao jedno milosrđe svijetu.
 • 108::Reci:
« Samo mi je bilo otkriveno
da je vaš Allah jedini Allah .
Jeste li vi podložni ?»
 • 109::Reci, ako se oni okrenu:
« Ja sam vas upozorio u svemu pravično,
ali ja ne znam da li je ono što vam je obećano
blizu ili daleko ».
 • 110 Allah zna ono što je glasno rečeno
i on zna ono što vi krijete.
 • 111::Ja ne znam da li je to za vas
jedno iskušenje ili jedan privremeni užitak.
 • 112::Reci:
« Moj Gospodare!
Sudi prema Istini!
Naš je Gospodar onaj koji čini milosrđe.
On je taj u kojeg se moli pomoć
protiv onoga što vi izmišljate ».SURA XXII


Hadž[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::O vi ljudi!
Bojte svog Gospodara
Potres zemlje u onaj Čas
biće sigurno jedna strašna stvar!
 • 2::Dan kad ćete vi vidjeti:
svaka žena koja doji zaboraviće svoje dojenče;
svaka trudna žena će pobaciti.
Ti ćeš vidjeti pijane ljude,
a da oni nisu uopće pili.
- Kazna Allahova biće žestoka –
 • 3::Tako netko između ljudi raspravljaju o Allahu
a da o njemu ništa ne zna;
on slijedi pobunjenog demona
 • 4::o kojem je pisano:
« On zavodi onoga koji ga uzme za Gospodara
i usmjerava ga prema kazni sažižućeg plamena.
 • 5::O vi ljudi!
Ako ste u sumnji u pogledu Oživljavanja,
znajte da usitinu,
da smo mi oni koji su vas stvorili iz prašine,
po tome iz kapi sperme,
po tome iz ugruška krvi,
po tome iz mase mekane, uobličene ili ne.
- Mi vama tako objašnjavamo –
Mi postavljamo u posteljice ono što hoćemo
sve do utvrđenog časa;
po tome vam dajemo da iziđete kao mala djeca,
da biste kasnije dosegli svoju zrelu dob.
Neka i od vas umiru;
jedan drugi dostiže dob oronulosti
do točke na kojoj više ništa ne zna
o onome što je znao.
Ti vidiš opustjelu zemlju,
ali čim mi učinimo da siđe voda,
ona se pokrene, nadme,
ona daje da niknu
sve vrste lijepih vrsta biljaka.
 • 6::I tako je to
jer Allah je Istina,
jer on je taj koji vraća život mrtvima,
i on je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 7::Jer Čas dolazi sigurno,
- nema nikakve sumnje u pogledu njega –
i jer će Allah uskrsnuti
one koji se nalaze u grobnicama.
 • 8::Neka i, između ljudi, raspravljaju o Allahu
bez ikakva znanja i smjera,
i Knjige koja ga objašnjava.
 • 9::On se okreće, da bi zaveo ljude,
s puta Allahovog.
Bruka ga čeka na ovome svijetu,
po tome, na Dan Oživljavanja,
mi ćemo njemu dati da okusi kaznu Vatre:
 • 10::« Evo za djela koja ste vi izvršili ».
- Allah nije nepravedan prema svojim slugama –
 • 11::Neka i, između ljudi, obožavaju Allaha oklijevajući.
Ako mu kakvo dobro dođe, on ga uživa mirno.
Ako ga dosegne kakvo iskušenje, on odustaje.
On gubi život ovoga svijeta, i budući život:
evo jednog sigurnog gubitka!
 • 12::Oni zazivaju osim Allaha
ono što njima ne može ni naškoditi, niti im biti od koristi:
evo jedne temeljne zablude!
 • 13::Oni zazivaju onoga čija je škodljivost
sigurnija nego korisnost.
Kojeg li zlog Gospodara, uistinu,
i kojeg li lošeg pratitelja!
 • 14 Allah uvodi u Vrt
gdje teku potoci,
one koji vjeruju
i koji izvršavaju dobra djela.
- Allah čini što hoće –
 • 15::Neka a onaj koji misli da mu Allah neće pomoći
ni u ovom životu ni u drugom,
rastegne jedan konopac sve do neba,
poslije Neka odluči;
i vidjeće da li će njegova lukavština uništiti ono
što ga ljuti!
 • 16::Mi smo dali da ona siđe u jasnim Stihovima.
- Allah upravlja što hoće –
 • 17::Na dan Oživljavanja

Allah će razlikovati jedne od drugih:

vjerujuće, Židove, Sabejce,
kršćane, Zoroasterijance i mnogobožce.
- Allah je svjedok svakoj stvari –
 • 18::Nisi li ti vidio?
Pred Allahom se klanjaju
oni koji se nalaze u nebesima
i oni koji borave na zemlji:
sunce, mjesec, zvijezde,
planine, drveće, životinje
i jedan veliki broj ljudi.
Ali kazna je neizbježna
za mnoge među njima.
Nema nikoga za štovati
koga je Allah ponizio.
- Allah čini što hoće –
 • 19:: Evo dvojice protivnika koji se prepiru
o svome Gospodaru.
Odjeća od vatre biće skrojena
za nevjernike.
Sasuće se kipuća voda na njihove glave.
 • 20::koja će im spržiti utrobu i kožu njihovu.
 • 21::Željezni bičevi su pripremljeni za njih.
 • 22::Svaki put kad, potisnuti patnjom,
oni budu htjeli izići otuda,
oni će biti vraćeni:
« Okusite kaznu Vatre ».
 • 23Allah će uvesti one koji budu vjerovali
i one koji budu izvršavali dobra djela
u Vrt gdje teku potoci.
Ondje, oni će biti urešeni grivnama od zlata i od biserja;
njihova će odjeća biti od svile.


 • 24::Oni su bili usmjereni prema izvrsnoj Riječi;
oni su bili usmjereni na put
onoga koji je dostojan hvalospjeva.
 • 25::Onima koji su nevjerni,
onima koji odstranjuju ljude sa puta Allahovog
i iz svete Allahom olje
koju smo mi ustanovili za ljude,
- onaj koji je domorodac i nomad jednaki su u njoj –
a ako ju netko hoće oskrnaviti nastranostima,
daćemo njemu da okusi bolnu kaznu.
 • 25::Mi smo ustanovili, za Ibrahim a,
mjesto za Kuću:
« Ne pridružuj me ničemu,
očisti moju Kuću
za one koji obavljaju obilaske,
za one koji tu stoje uspravno,
za one koji se klanjaju i prostiru po zemlji.
 • 27::Pozovi ljude na Hodočašće:
oni će doći k tebi,
pješice ili jašući na tananim sedlima.
Oni će doći sa strmih puteva
 • 28::da bi svjedočili o njima dodijeljenim dobročinstvima;
da bi zazivali imeAllahovo u određene dane,
na životinji iz stada koje im je bilo dodijeljeno.
Jedite ju i nahranite siromašne, nesretne.
 • 29::Neka tad stave kraj na svoje zabrane,
Neka se oslobode svojih zavjeta,
Neka obave obilaske
okolo starinske Kuće.
 • 30::Postupajte tako.
Poštovati što je Allah proglasio svetim
jest, za vas, jedno dobro kod vašeg Gospodara.::
Životinje iz stada
bile su oglašene dopuštenim za vas,
s izuzetkom onih koje su vam bile označene.
Izbjegavajte gnusobu idola;
izbjegavajte lažne riječi
 • 31::kao istiniti vjernici Allahovi
a ne kao mnogobošci.
Ko pridruži bilo što Allahu 
isti je kao da je bio pao sa neba;
ptica grabljivica zgrabi ga tada i odnese,
ili ga pak vjetar baci u jedno vrlo udaljeno mjesto.
 • 32::Evo što je propisano:
Ko poštuje sveteAllahovo stvari
zna da njihovo štovanje proizlazi
iz straha punog poštovanja spram Allaha
sadržanog u srcima.
 • 33::Vi ćete naći koristi u tim životinjama
sve do određenog dana.
Mjesto njihovog žrtvovanja je stara Kuća.
 • 34::Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu
da bi ljudi zazivali ime Božije
nad životinjom iz stada
koja im je odobrena za hranu.
Vaš je Allah, Allah jedini!
Podvrgnite mu se dakle!
Objavi dobru vijest poniznima
 • 35::čija srca zadrhte
kad imeAllahovo bude izgovoreno;
onima koji podnose strpljivo ono što ih je snašlo;
onima koji obavljaju molitve;
onima koji daju u milostinju
jedan dio onoga što smo mi darovali.
 • 36::Mi smo ubrojali žrtvovane životinje
među sveteAllahovo stvari.
Ima ondje jedno dobro za vas.
Zazovite
imeAllahovo nad tim životinjama spremnim za klanje
po tome, kad padnu na bok,
jedite ju,
i nahranite onog koji se tim zadovoljava
i onoga koji prosi.
Mi smo ih tako stavili u vašu službu.
Možda ćete biti zahvalni?
 • 37::Ni njihovo meso, ni njihova krv nikad neće
dospjeti do Allaha,
ali vaš strah pun poštovanja dospjeće do njega.
Te životinje stavljene su vama u službu
da biste proglašavali veličinu Allahovu,
jer on vas je vodio.
Oglašavaj dobru vijest onima koji čine dobro.
 • 38::Da, Allah uzima u zaštitu vjerujuće;
Allah ne voli nevjerne izdajnike.
 • 39::Svako dopuštenje da se brani dano je
onima koji budu napadnuti
jer su bili nepravedno mučeni.
– Allah je moćan za njima pomoći –
 • 40::i oni koji bijahu nepravedno protjerani
iz svojih kuća,
samo radi toga što su rekli:
«Naš Gospodar je Allah! »
Da Allah nije suzbio
stanovite ljude pomoću drugih,
samostani bi bili rasoreni,
kao i sinagoge, crkve
i džamije
gdje je ImeAllahovo često zazivano.
Da, Allah će spasiti one koji sa njim sudjeluju.
Allah je, uistinu, jak i moćan.
 • 41::Svako dopuštenje da se brani dano je
onima koji, ako im mi odobrimo
vlast na zemlji,
koji obavljaju molitvu,
daju milostinju
zapovijedaju ono što je prikladno
i zabranjuju ono što je sramotno.
– Svršetak svake stvari pripada Allahu –
 • 42::Ako te drže za lašca,
znaj da prije njih,
narod Nuhov, Ad i Tamud,
 • 43 narod Ibrahimov, narod Lutov,
 • 44::ljudi Madijanovi
nazivali su lažju
i da je Musa bio smatran lažljivcem.
Ja sam odobrio jedan rok nevjernima,
po tome ja sam ih zgrabio:
kakva li je tad bila moja osuda!
 • 45::Koliko smo mi gradova uništili
jer su bili nepravedni!
– Oni su sada srušeni sami na sebe –
Koliko li pustih bunara i napuštenih palača! • 46::Nisu li oni obilazili zemlju?
Nemaju li oni srca koja razumiju
i uši koje čuju?
Nisu njihove oči te koje su slijepe,
već su to njihova srca u njihovim grudima
koja su slijepa.
 • 47::Oni ti išću da se požuri sa kaznom;
ali Allah nikad ne ispusti svoje obećanje.
Samo jedan dan, za Allaha, uistinu je kao tisuću godina
prema vašem načinu računanja.
 • 48::Kolikim sam ja gradovima odobrio jednu odgodu
a oni tada bijahu nepravedni!
Po tome sam ih ja zgrabio.
– Povratak će biti prema meni –
 • 49::Reci:
« O vi, ljudi!
Ja sam za vas samo jedan očigledan upozoritelj ».
 • 50::Oni koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela
dobiće oprost i velikodušne darove.
 • 51::Oni koji se trude da unište naše Znakove:
evo onih koji će biti gosti u Peći.
 • 52::Mi prije tebe nismo poslali ni Poslanika, ni apostola
a da Đavao nije sudjelovao u njegovim žudnjama.
Ali Allah ukida ono što izbacuje Đavao.

Allah po tome potvrđuje svoje Stihove. Allah je onaj koji zna, on je mudar.

 • 53 Allah preoblikuje u napast
za one čija su srca bolesna
i za one čija su srca okorjela,
nutkanja Iblisova.
– Nepravedni se nalaze
u dubokoj zabludi –
 • 54::Što se tiče onih kojima je bila dana Znanost,
oni priznaju da je ovo Istina
koja dolazi sa strane Gospodarove:
oni vjeruju i njihova su srca ponizna.
– Allah upravlja vjerujuće na pravi put. – • 55::Nevjerni će nastaviti sumnjati u njega
sve dok iznenadno ne dođe Čas,
ili pak kazna dana Dana ništitelja.::
 • 56::Kraljevstvo, tog Dana, pripasće Allahu
i on će suditi ljudima.
Oni koji budu vjerovali
i koji budu činili dobra djela
biće u Vrtovima Slasti.
 • 57::Što se tiče onih koji budu nevjerni
i koji naše Znakove budu držali za laži:
evo onih koji će otrpjeti sramnu kaznu.
 • 58::Da, Allah će nagraditi na izvrstan način
one koji nađu utočište na Allahovom putu,
po tome one koji su bili ubijeni ili koji su umrli.
– Allah je, uistinu,
najbolji djelitelj svih dobara –
 • 59::On će ih uvesti
u jedno mjesto gdje će im biti ugodno.
– Allah je, uistinu, onaj koji zna
i on je pun dobrote –
 • 60::To je ovako:
onaj koji kažnjava, kako je bio kažnjen
i koji je pretrpio, po tome, nove odmazde;

Allah će ga zaštititi.

– Allah je, uistinu, onaj koji briše grijehe
i koji oprašta –
 • 61::To je ovako:
jer je Allah dao prodrijeti noć u dan
i jer je dao prodrijeti dan u noć.
– Allah je, uistinu, onaj koji čuje
i koji savršeno vidi.
 • 62::To je ovako:
jer je Allah Istina
dok je ono, što oni zazivaju osim njega, laž.
– Allah je, uistinu, Svevišnji, vrlo Veliki.
 • 63::Ne vidiš li ti
da Allah daje sići sa neba vodi
i zemlja zazeleni sa jutra.
– Allah je, uistinu, dobrohotan
i on je savršeno obaviješten. –


 • 64::Ono što je u nebesima i na zemlji
njemu pripada.
– Allah je, uistinu, koji dostaje samom sebi,
onaj koji je dostojan hvalospjeva –
 • 65::Ne vidiš li ti
da je Allah vama dao na korist ono što je na zemlji,
tako i lađu koja, na njegovu zapovijed,
plovi morem?
On zadržava nebo
da ne padne na zemlju,
bez njegove dozvole.
– Allah je, uistinu, dobar i milosrdan
prema ljudima –
 • 66::On je taj koji vam je dao život,
po tome, on će vas usmrtiti,
i za tim, on će vas nanovo oživjeti.
– Čovjek je vrlo nezahvalan! –
 • 6*7::Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu;
njeni članovi ga održavaju.
Neka , dakle, ne raspravljaju sa tobom koji si primio zapovijed!
Zazovi svog Gospodara!
Ti si na pravom putu.
 • 68::Ako raspravljaju sa tobom, reci:
« Allah savršeno zna to što vi činite.
 • 69Allah će suditi između vas,
na Dan Oživljavanja,
i on će presuditi o vašim razlikama ».
 • 70::Ne znaš li ti
da Allah poznaje
ono što je u nebu i na zemlji?
Sve je sadržano u Knjizi;
to je uistinu lako za Allaha.
 • 71::Oni obožavaju, osim Allaha,
ono čemu Allah nije dao nikakvu moć
i što oni ne poznaju.
– Niko ne pomaže nepravednima –
 • 72::Kad se naši Stihovi njima čitaju,
kao i toliki očigledni dokazi,
ti razlikuješ negodovanje
na licima nevjernika.
Malo nedostaje pa da se ne bace
na one koji njima čitaju naše Stihove.
Reci:
« Hoćete li da vam najavim nešto gore od ovoga?
Vatru obećanu nevjernicima?
– Kojeg li mrskog svršetka! » –
 • 73::O vi, Ljudi!
Jedna vam je prispodoba predložena;
slušajte ju:
Oni koje vi zazivate osim Allaha
neće nikad ni jednu muhu stvoriti,
čak i ako se svi ujedine…
i ako im muha odnese Neka u stvar,
oni ju neće moći preoteti.
– Koliko li je slab onaj koji išće
i onaj koji je zamoljen.
 • 74::Oni nisu cijenili Allaha u njegovoj stvarnoj mjeri.
– Allah je, uistinu, onaj koji je snažan i moćan.
 • 75 Allah je izabrao svoje glasonoše
među melecima i ljudima.
– Allah je, uistinu, onaj koji čuje
i koji vidi savršeno –
 • 76::On zna ono što se nalazi prije i poslije njih.
Sve stvari se vraćaju k Allahu .
 • 77::O vi koji vjerujete!
Poklonite se, prostrite se,
obožavajte svog Gospodara,
činite dobro.
–Možda ćete biti sretni! –
 • 78::Borite se za Allaha, jer on ima pravo
na borbu koju vjerujući vode za njega :
On je taj koji vas je izabrao .
On vam nije nametnuo nikakvu smetnju u Vjeri,
Vjeri vašeg oca Ibrahim a.
On je taj koji vam je dao ime « Musliman »
prije još, i sada opet,
da bi Poslanik bio svjedokom vašim
a da biste vi bili svjedocima drugim ljudima.
Obavljajte dakle Molitvu,
dajite milostinju.
Prvrgnite se snažno Allahu  :
on je vaš Gospodar;
jedan izvrstan Gospodar,
jedan izvrstan Branitelj!


S u r a X X III

Vjerujući[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Sretni vjerujući
 • 2::koji su ponizni u svojim molitvama,
 • 3::koji izbjegavaju isprasne rasgovore,
 • 4::koji daju milostinju,
 • 5::koji se zadavoljavaju sa svojim seksualnim odnosima
 • 6:: sa svojim suprugama i svojim robinjama
–ne može ih se dakle osramotiti;
 • 7::dok oni koji žude
druge žene osim ovih
jesu preljubnici –
 • 8::oni koju štuju dano im na čuvanje
kao i preuzete obaveze
 • 9::i koji obavljaju svoje molitve
 • 10::Oni su naslijednici;
 • 11::oni će naslijediti Džennet
u kojem će boraviti kao besmrtnici.


 • 12::Mi smo čovjeka stvorili od fine gline,
 • 13::po tome smo ga načinili od kapi sjemena
sadržane u postojanom spremištu;
 • 14::zatim, od te kapljice, mi smo načinili
jedan ugrušak krvi,
zatim, od te mase mi smo stvorili kosti;
ogrnuli smo ih mesom,
čineći tako drugo stvaranje.
– Blagoslovljen budi Bože, najbolji stvoritelju! –
 • 15::Vi ćete zatim umrijeti,
 • 16::zatim, na Dan Oživljavanja,
vi ćete uskrsnuti.


 • 17::Mi smo stvorili sedam nebesa iznad vas.
Mi nismo nemarni spram stvaranja.
 • 18::Dali smo da siđe voda sa neba, sa mjerom,
zadržali smo ju na zemlji,
iako smo mogli učiniti da nestane.
 • 19::Zahvaljujući njoj,
dali smo da se za vas rode
vrtovi palmi i loza
u kojima vi nalazite
plodove u izobilju koje vi jedete.
 • 20::Učinili smo također da se rodi
jedno drvo koje izlazi na Brdu Sinaj
i koje daje ulje i jedan začin.
 • 21::Jedna pouka, za vas, nalazi se
u stadima:
mi vas napajamo
onim što se nalazi u njihovim utrobama;
otuda vi izvlačite mnoge korisne stvari;
ima onoga što jedete;
 • 22::vi se prevozite na njima
kao da se nalazite na jednoj lađi.
 • 23::Mi smo poslali Nuh a njegovom narodu .
On im reče:
« O moj narode!
Obožavaj Allaha!
Nema za vas drugog Allaha osim njega!
Ne ćete li ga se bojati ?»
 • 24::Oni koji, među poglavarima njegovog naroda
budući nevjerni, rekoše:
« Ko je dakle ovaj
ako nije smrtnik kao i vi?
On se hoće uzdignuti iznad vas.
Da je Allah to htio,
on bi poslao Meleke da siđu.
Mi nikad nismo čuli sličan govor
ni kod naših najstarijih pajeta.
 • 25::On je samo jedan čovjek opsjednut Džin ima.
Promatrajte ga stanovito vrijeme! »
 • 25::On reče:
« Gospodare moj!
Zaštiti me!
Oni me drže za lašca! »
 • 27::Mi smo njemu otkrili:
« Načini jednu lađu pod našim nadzorom
prema onome što smo ti mi otkrili.
Kad naša Zapovijed stigne
i kad peć provrije
uvedi, u tu lađu,
po jedan par od svake vrste,
kao i svoju obitelj,
s izuzetkom onoga među njima
protiv kojega je Riječ već bila izgovorena.
Ne govori mi o nepravednicma,
oni će biti progutani.
 • 28::Kad se ti budeš smjestio u lađu,
ti i oni koji su sa tobom, reci:
« Hvala Allahu
koji nas je spasio od nepravednog naroda! »
 • 29::Reci:
« Gospodare moj!
Daj mi se iskrcati na jednom blagoslovljenom mjestu!
Ti si najbolji od onih koji vode u dobru luku! »
 • 30::Ondje zaista ima Znakova!
Mi smo onaj koji stavlja ljude na kušnju.
 • 31::Mi smo stvorili, poslije njih druge naraštaje
 • 32::kojima smo poslali jednog Poslanika
uzetog između njih:
« Obožavajte Allaha!
Nema, za vas, Allaha osim njega!
ne bojite li ga se ?»
 • 33::Oni koji, među njegovim narodom,
bijahu nevjerni,
oni koji drže za laž
susret sa budućim životom,
oni koje mi bijasmo obogatili u životu na ovom svijetu:
svi oni reći će:
« Ko je dakle onaj
ako nije jedan smrtnik kao i vi?
On jede ono što i vi jedete;
on pije ono što i vi pijete.
 • 34::Ako se vi pokorite jednom smrtniku sličnom vama,
vi ćete biti među gubitnicima.


 • 35::Da li vam on obećaje, kad budete umrli,
kad budete prah i kosturi,
da će vas on izvesti iz tog stanja ?»
 • 36::Nesreća!…Nesreća!…
zbog obećanja koje vam je dano!
 • 37::« Nema osim ovog našeg, drugog života:
mi živimo, mi umiremo
i mi više ne ćemo uskrsnuti!
 • 38::Onaj tamo je samo čovjek:
on je izmislio laži protiv Allaha.
Mi ne vjerujemo u njega ».
 • 39::On kaže:
« Gospodare moj!
Zaštiti me!
Oni me drža za lašca!»
 • 40Allah reče:
« Da, oni će uskoro iskazati žaljenja! »
 • 41::Krik ih dograbi, Uistinu.
Raspršismo ih u komadiće.
Natrag!…nepravedni narode.
 • 42::Mi stvorismo poslije njih druge naraštaje.
 • 43::Ni jedna zajednica ne može ni primaći
ni odgoditi svoj čas.
 • 44::Po tome smo mi zaredom slali svoje proroke.
Svaki put kad bi jedan Poslanik stigao u jednu zajednicu,
ova ga je proglašavala lašcem.
Mi smo dali da se narodi smjenjuju jedni iza drugih,
i o tome smo načinili legende.
Natrag! narode koji ne vjeruješ!
 • 45::Mi smo zatim poslali Musu i njegovog brata Arona,
s našim Znakovima i očiglednom moći,
 • 46::Faraonu i poglavarima njegovog naroda.
Oni su se pokazali oholima;
bijahu to oholi ljudi.
 • 47::Oni rekoše:
Hoćemo li mi vjerovati dvojici smrtnika poput nas,
dok njihov narod nama služi kao roblje ?»


 • 48::Oni su ih obojicu držali lašcima
i bi među njima onih koji bijahu uništeni.
 • 49::Mi smo dali Musi Knjigu.
– Možda će oni biti dobro usmjereni –
 • 50::Mi smo od Maryamin og sina
i njegove majke načinili jedan Znak.
Mi smo im dali utočište
na jednoj mirnoj i orošenoj uzvisini.
 • 51::O vi, Proroci!
Jedite izvrsnu hranu!
Činite dobro!
Ja savršeno znam što vi činite.
 • 52::Ova zajednica koja je vaša
je uistinu jedna jedinstvena zajednica.
Ja sam vaš Gospodar!
Bojte se mene, dakle!
 • 53::Ali oni su se podijelili u sekte;
svaki se dio raduje onome što ima.
 • 54::Ostavi ih dakle, za jedno vrijeme, u njihovom ponoru.
 • 55::Misle li oni da dodijeljujući im
dobra i djecu,
 • 56::mi podstičemo njjihovu gorljivost za dobrim?
Suprotno, oni o tome nemaju svijesti.
 • 57::Oni koji su prožeti
strahom od svojega Gospodara;
 • 58::oni koji vjeruju u Znakove svojeg Gospodara;
 • 59::oni koji ne pridružuju ništa svom Gospodaru,
 • 60::oni koji daju to što daju
dok su njihova srca prožeta strahom
od pomisli da će se vratiti pred svog Gospodara:
 • 61::evo onih koji hite prema dobrim djelima;
oni su prvi za izvršiti ih.
 • 62::Mi ne namećemo ni jednom čovjeku
ništa osim onoga što može nositi.
Jedna se knjiga nalazi kod nas;
ona kazuje istinu:
ljudi neće biti oštećeni,
 • 63::ali njihova srca ostaju, u pogledu toga,
u ponoru grijeha;
njihova su djela još gora,
i međutim, oni njih izvršavaju.


 • 64::Kad mi budemo kažnjavali
one među njima koji su Bogati,
oni će jaukati od jeze:
 • 65::« Ne jadikujte danas,
jer vi ne ćete biti zaštićeni protiv nas.
 • 66::Moji su vam Znakovi bili priopćeni,
ali vi ste odustali od njiha
 • 6*7::s ohološću
i provodiste noći u prasnim raspravama ».
 • 68::Nisu li oni promišljali Riječ?
Što nije bilo odobreno
njihovim najudaljenijim pAjeti ma
nije li stiglo do njih?
 • 69::Ne poznaju li oni svoje Proroke
jer ih niječu?
 • 70::Ili će oni pak reći da je Džin u njemu?
Naprotiv!
On je došao k njima sa Istinom;
ali većina među njima mrziše Istinu.
 • 71::Da Istina bijaše sukladna njihovim strastima,
nebesa, zemlja i ono što se tu nalazi
bili bi sigurno iskvareni.
Mi smo njima donijeli
jednu Opomenu koja se obraća njima;
ali oni su se okrenuli od te Opomene.
 • 72::Hoćeš li ti njima tražiti da daju jedan porez?
Namet nametnut od tvog Gospodara je bolji
jer tvoj Gospodar je bolji dijelitelj
svih dobara.


 • 73::Ti njih pozivaš na pravi put;
 • 74::ali oni koji ne vjeruju u posljednji život
jesu također oni koje skreću sa tog puta.
 • 75::Ako mi njima podijelimo milosrđe,
ako mi od njih odstranimo zlo,
oni će nastaviti
slijepo hodati u svojoj pobuni.
 • 76::Mi smo njih kaznili,
ali oni se nisu predali svom Gospodaru;
oni se nisu ponizili
 • 77::prije nego što smo mi njima otvorili
vrata prema jednoj strašnoj kazni;
oni će, tada, biti strahovito očajni.


 • 78 Allah je taj koji vam je stvorio
sluh, vid, utrobu.
Vi ste tomu malo zahvalni!
 • 79::On je taj koji vas je rasasuo po zemlji,
kasnije vi ćete biti okupljeni svi pred njim.
 • 80::On je taj koji vam daje živjeti i koji vam daje umrijeti.
Izmjena noći i dana njemu pripada.
Ne razumijete li vi to?
 • 81::Oni govore, protivno,
kao što su već Stari rekli;
 • 82::oni kažu:
« Što dakle?
Kad mi budemo mrtvi,
kad mi budemo prah i kosturi,
hoćemo li mi biti uskrsnuti?
 • 83::Evo što je nama obećano
kao što nekada bi obećano našim očevima,
ali to su samo priče starih! »
 • 84::Reci:
Kome dakle pripadaju
::zemlja i ono što se na njoj nalazi?
Kad bi vi to samo znali! »
 • 85::Oni će reći:
« Allahu! …»
Odgovori:
« Eh Što?…
Zar se vi ne sjećate ?»
 • 86::« Ko je Gospodar sedmorim nebesima?
Gospodar neizmjernog Prijestolja?
 • 87::Oni će reći:
«To je Allah! …»
Reci:
« Ne bojite li ga se ?»
 • 88::Reci:
« Ko u svojoj ruci drži kraljevstvo svih stvari?
Ko dakle štiti i nema potrebe za zaštitom?
Kad biste vi to samo znali! »


 • 89::Oni će odgovoriti:
« To je Allah! …»


Reci:
« Kako se dogodilo da vi budete občarani ?»


 • 90::Mi smo njima donijeli Istinu,
ali oni su lašci.
 • 91 Allah sebi nije darovao sina,
nema božanstva pokraj njega,
inače bi svako božanstvo darovalo sebi
ono što je samo stvorilo;
Neka i među njima
bili bi sigurno nadmoćni drugima.
Ali slava Allahu,
koji je vrlo udaljen od onoga što oni izmišljaju!
 • 92::On poznaje ono što je skriveno i ono što je objelodanjeno;
on je daleko iznad onoga što je njemu pridruženo.
 • 93::Reci:
« Gospodare moj!
Ako ti ikada meni pokažeš ono što je njima bilo obećano:
 • 94::Gospodare moj,
ne ubroji me nikad među nepravedne!»
 • 95::Mi posjedujemo moć pokazati tebi
ono što je njima obećano.
 • 96::Odagnaj zlo dobrim.
Mi poznajemo savršeno ono što oni izmišljaju.
 • 97::Reci:
« Moj Gospodare!
Ja tražim tvoju zaštitu
protiv demonskih zavođenja.
 • 98::Gospodare moj!
Ja tražim tvoju zaštitu
protiv njihove prisutnosti uz mene ».
 • 99::Kad se smrt približi jednome od njih,
on kaže:
« Gospodare moj!»
Da me se vrati na zemlju,
 • 100::možda, tada, izvršavaću ja dobra djela
među stvarima koje sam napustio «;
Ne!…
To je samo jedna riječ koju je on izgovorio;
jedna zapreka se nalazi iza ljudi
sve do dana kad će oni biti uskrsnuti.
 • 101::Kad se zatrubi u trublju,
tog Dana,
neće više biti pitanje, za njih, o rodoslovljima
i oni se neće više ispitivati.
 • 102::Oni čija djela budu teška:
evo onih koji će biti sretni.
 • 103::Oni čija djela budu lagana:
evo onih koji će sami sebe izgubiti.
Oni će kao besmrtnici boraviti u Džehenemu;
 • 104::vatra će pržiti njihova lica
a njihove će se usne iskriviti.
 • 105::Nisu li vama priopćeni moji Znakovi?
Niste li ih vi proglasili lažima?
 • 106::Oni će reći:
« Gospodare naš!
Naš nas je jad pobijedio!
Mi smo zavedeni ljudi!
 • 107::Gospodare naš!
Izvedi nas iz Džehenema  ;
i ako mi ponovo zgriješimo,
mi ćemo, tada, uistinu biti nepravedni »:
 • 108::On će reći:
« Ostanite tu i ne govorite meni ».
 • 109::Ima jedna grupa mojih slugu koji su govorili:
« Gospodare naš!
Mi vjerujemo!
Oprosti nama!
Učini nam milosrđe!
Ti si najbolji od milosrdnih! »
 • 110::Ali vi ste se sprdali sa njima
toliko da ste zaboravili sjetiti se mene
dok ste se smijali.
 • 111::Da, ja, danas
njih nagrađujem za njihovu postojanost.
Oni su sretni. • 112 Allah će reći:
« Koliko godina ste vi ostali na zemlji ?»
 • 113::Oni će odgovoriti:
« Mi smo ondje ostali jedan dan,
ili Neka oliko sati.
Ispitaj one koji računaju ».
 • 114::On će reći:
« Vi ste ostali tek malo vremena;
da ste vi znali!…
 • 115::Mislite li vi da smo mi vas stvorili bez cilja
i da vi ne ćete biti dovedeni pred nas ?»
 • 116::Neka Allah bude uzvišen,
Kralj, Istina!
Nema Allaha osim njega,
Gospodar uzvišenog Prijestolja!
 • 117::Ako Neko zazove, sa Allahom, jedno božanstvo
a da ne pruži očigledan dokaz njegovog postojanja
treba o tome položiti račun Gospodaru svom.
– Ne…nevjerni nisu sretni! » –
 • 118::Reci:
« Gospodare moj!
Oprosti i budi milosrdan!
Ti si najbolji od milosrdnih!…»


S u r a XXIV

Svjetlost[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Evo jedne Sure koju mi bijasmo otkrili,
koju smo mi naložili,
gdje smo mi dali sići jasne Znakove.
– Možda se vi sjećate? –
 • 2::Udarite rasvratnicu i rasvratnika
sa po stotinu udaraca korbača svakog.
Ne činite oprosta grijeha nikome od njih
da bi poštivali Vjeru Allahovu;
–ako vjerujete u Allaha i u Posljednji dan–
jedna grupa vjerujućih biće svjedok njihovom kažnjavanju.
 • 3::Rasvratnik može oženiti
samo jednu rasvratnicu ili mnogobožkinju;
rasvratnica se može udati samo
za jednog rasvratnika ili mnogobožca.
– To je zabranjeno vjerujućima –
 • 4::Udarite sa osamdeset udaraca korbača
one koji optuže časne žene
a da ne mogu pozvati četiri svjedoka.
ne prihvaćajte nikad više njihovog svjedočenja:
evo onih koji su izopačeni,
 • 5::s izuzetkom onih koji, slijedom tome,
pokaju se i promijene.
– Allah je, uistinu, onaj koji oprašta,;
on je milosrdan –
 • 6::Što se tiče onih koji optuže svoje supruge,
a da nemaju drugih svjedoka osim sebe samih:
svjedočenje svakog od njih sastojaće se u četverostrukom
svjedočenju pred Allahom
da su vjerodostojni,
 • 7::i po peti put
za zazvati na sebe prokletstvo Božije
ako su izgovorili laž.
 • 8::Otkloniće se kažnjavanje žene,
ako svjedoči četiri puta pred Allahom
da njen optužitelj laže,
 • 9::i po peti put
za pozvati na samu sebe gnjev Allahovi,
ako je on bio vjerodostojan.
 • 10::Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa…
– Allah je onaj koji neprekidno vraća se
grešniku koji se pokaje;
on je pravedan –
 • 11::Klevetnici su brojni među vama.
Ne mislite da je to zlo za vas;
naprotiv to je jedno dobro za vas.
Svaki od njih odgovoran je
za grijeh koji je počinio.
Onaj koji, između njih, jest optužen
najtežim dijelom
trpiće strahovitu kaznu.
 • 12::Da su samo vjernici i vjernice
bili mislili u sebi o dobru te stvari
kad su čuli o njoj govoriti!
Da su bili rekli:
« To je jedna očigledna kleveta! »
 • 13::Da su samo bili pozvali četiri svjedoka!
Oni nisu naznačili svjedoka,
jer to su lašci pred Allahom .
 • 14::Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa,
u ovom svijetu i u budućem životu,
vi biste bili dosegnuti strašnom kaznom,
zbog zla u koje ste se upetljali,
 • 15::kad ste rasnosili glasove svojim jezikom,
i koje vi govorite svojim ustima
a što vi ne znate.
Vi mislite da je to ništa,
dok je to značajno kod Allaha.
 • 16::Da ste samo bili rekli,
kad ste čuli tu klevetu:
« Mi ne trebamo o tome govoriti! »
–Slava tebi!
To je jedna neizmjerna kleveta! –
 • 17 Allah vas bodri
da više nikad ne počinite jednu takvu stvar,
ako ste vi vjernici!
 • 18 Allah vam je izložio svoje znakove.
  Allah je onaj koji zna, Allah je mudar.
 • 19::Oni koji vole
da se bruka proširi među vjerujućima
trpjeće jednu bolnu kaznu
u ovom svijetu i u budućem životu.
– Allah zna, a vi, vi ne znate –
 • 20::Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa
– Allah je dobar i milosrdan –


 • 21::O vi koji vjerujete!
Ne slijedite trag Demona;
on nalaže sramotu
i sramotna djela
onome Ko slijedi njegove tragove.
Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa
niko, između vas, neće nikad biti čist.
Ali Allah očisti koga hoće.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 22::Oni koji, između vas
uživaju njegovu blagonaklonost i njegovo blagostanje
neće nikada zanemariti davanja svojim bližnjim,
siromašnima
i onima koji su napustili svoju zemlju na Allahovom putu.
Oni će zaboraviti i oni će oprostiti.
Ne volite li vi da Allah vama oprosti?
– Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan –
 • 23::Oni koji kleveću
časne žene, nedužne i vjerujuće
biće prokleti u ovom svijetu
i u budućem životu.
oni će trpiti jednu strašnu kaznu
 • 24::na Dan kad njihovi jezici, njihove ruke i njihove noge
svjedočiće protiv njih o onome što su učinili.
 • 25 Allah će im sasuti, tog Dana,
pravednu nagradu koja im pripada.
Oni će tada znati, sa sigurnošću,
da je Allah očigledna Istina.
 • 25::Loše žene lošim ljudima;
loši lošima!
One koje su dobre, onima koji su dobri;
oni koji su dobri, onima koje su dobre!
Dobri ljudi su nedužni
spram optužbi protiv njih;
oni će dobiti oprost i obilnu milost.
 • 27::O vi koji vjerujete!
Ne ulazite u kuće
koje nisu vaše kuće,
a da ne molite dopuštenje
i bez pozdrava ukućanima.
to je poželjnije za vas;
možda ćete se vi toga sjetiti.
 • 28::Ako vi nikog ne nađete tu, ne ulazite
prije nego što dobijete dopuštenje.
Ako vam se kaže: « Povucite se »,
povucite se tada: to je dobitak za vas.
– Allah zna to što vi činite –
 • 29::Nema greške da vam se prigovori
ako vi uđete u nenaseljenu kuću
gdje se nalazi jedan predmet koji vama pripada.
– Allah zna ono što vi objelodanjujete
I ono što krijete –
 • 30::Reci vjerujućima:
da spuste svoje poglede
da bi bili časni.
To će biti čistije za njih.
– Allah je dobro obaviješten o onome što oni čine –
 • 31::Reci vjerujućima:
da spuste svoje poglede,
da bi bile časne,
da ne pokazuju drugo do izvanjskost svojih ukrasa,
da ne spuštaju velova na svojim grudima,
da svoje ukrase pokazuju samo svojim muževima,
ili svojim očevima ili očevima svojih muževa,
ili svojim sinovima, ili sinovima svojih supruga,
ili svojoj braći ili sinovima svoje braće,
ili sinovima svojih sestara,
ili svojim sluškinjama ili svojim robovima,
ili svojim spolno nemoćnim slugama,
ili nedozrelim dječacima.
Reci im još
da ne udaraju o tle svojim nogama
da bi pokazale svoje skrivene ukrase.
O vi vjerujući!
Vratite se k Allahu .
Možda ćete biti sretni!
 • 33::Oženite neoženjene među vama,
kao i one od vaših robova, ljudi ili žena
koji su časni;
ako su siročašni, Allah će ih oBogatiti svojom naklonošću.
– Allah je nazočan posvuda i on zna – • 34::Oni koji se ne mogu oženiti
tražiće umjerenost
sve dok ih Allah ne oBogati svojom naklonošću.
Napišite ugovor o oslobađanju
za one od robova koji to žele
i ako vi priznajete njihove vrline
i dajte njima od dobara koje je Allah vama dodijelio.
Ne silite svojih robinja na prostituciju
da biste sebi pribavili dobra ovoga svijeta,
a dok one žele ostati Časne.
Ali ako ih netko prinudi…
A da su one bile protivne,
Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.
 • 34::Da, mi smo dali da vam siđu jasni stihovi
kao jedan primjer izvučen od onih
koji su živjeli prije vas,
i jedan nagovor onima koji se boje Allaha.
 • 35Allah je svjetlost nebesa i zemlje!
Njegova je svjetlost usporediva onoj jedne niše
gdje se nalazi svjetiljka.
Svjetiljka je od stakla;
staklo je slično jednoj blistavoj zvijezdi.
Ta je svjetiljka zapaljena blagoslovljenim drvetom:
maslinom koja ne pripada
ni Istoku ni Zapadu
i čije ulje je spremno za zasjati
a da ga vatra ne dodirne.
Svjetlost nad svjetlošću!

Allah vodi, prema svojoj svjetlostim koga hoće. Allah predlaže ljudima prispodobe. Allah poznaje svaku stvar.

 • 36::Ova se lampa nalazi
u kućama kojima je Allah dopustio da budu podignute,
gdje je zazvano njegovo ime,
gdje ljudi slave njemu hvalospjeve
zorom i u predvečerje.
 • 37::Nikakva trgovina i nikakva trampa njih ne odvraća
da se sjećaju Allaha, da se mole i daju milostinju.
Oni strahuju od Dana
kad će srca i pogledi biti uzrujani
 • 38::i tako, Allah će njih nagraditi
za najbolja od njihovih djela
i povećaće milost prema njima.
– Allah priskrbljuje; ne brojeći;
potrebama onih kojima to hoće –
 • 39::Djela nevjernih slična su
prividu u ravnici.
Onaj koji je žedan vjeruje da je to voda;
ali kad onamo stigne, ne nađe ništa;
on tu nađe Allaha koji će mu isplatiti njegov račun.
– Allah je hitar u svojim obračunima –
 • 40::One su još usporedive
tminama nad dubokim morem:
jedan val ga prekrije,
na koji se uspne drugi val;
oblaci su iznad.
To su tmine nabacane jedne na druge.
Ako netko pruži svoju ruku, jedva da ju može vidjeti.
Onaj kome Allah ne dadne svjetlost,
nema svjetlosti.
 • 41::Ne vidiš li ti
da ono što se nalazi u nebesima i na zemlji
i ptice koje šire svoja krila
slave hvalospjeve Božije?
Allah poznaje,
molitvu i hvalospjev svakog od njih.

Allah svršeno zna što oni čine.


 • 42::Kraljevstvo nebesko i zemlja pripadaju Allahu  :
povratak konačni biće prema Allahu .
 • 43::Ne vidiš li ti da Allah potiskuje oblake,
pošto ih nagomila da od njih načini jednu masu.
Tada ti vidiš izići pljuskove iz njihove dubine:

Allah daje da siđu sa neba

planine pune tuče.
On udara koga hoće;
on štiti koga hoće;
prasak munje gotovo da uništi vid.
 • 44Allah daje da se izmjenjuju noć i dan.
Ima usitinu u tome jedna pouka za one koji vide.
 • 45Allah je stvorio sva živa bića
počam od vode.
Neka a od njih puze na svom trbuhu;
Neka i hode na dvije noge,
drugi na četiri.
– Allah stvara što hoće.
Allah je moćniji od svake stvari –
 • 46::Da, mi smo dali da siđu jasni znaci.
Allah usmjerava koga hoće na pravi put.
 • 47::Oni govore:
« Mi vjerujemo u Allaha,
u Poslanika
i mi se pokorovamo ».
Neka i među njima se okrenu po tome:
evo onih koji nisu vjerujući.
 • 48::Kad su pozvani pred Poga i njegovog Poslanika
da bi ovaj sudio njihovim razlikama,
Neka i od njih se odstrane.
 • 49::Ali ako su u pravu,
oni će doći k njemu i podvrgnuti se.
 • 50::Jesu li njihova srca bolesna?
Ili pak oni sumnjaju?
Ili se boje
da Allah i njegov Poslanik njih ne unište?
Ne!…
Evo onih koji su nepravedni.
 • 51::Kad vjerujući
budu pozvani pred Allaha i njegovog Poslanika
da im ovaj sudi njihove razlike,
oni ne izgovaraju druge do samo jednu riječ:
oni kažu:
« Mi slušamo i pokorni smo! »
evo onih koji su sretni!
 • 52::Oni koji su pokorni Allahu i njegovom Poslaniku  ;
oni koji strahuju i boje se Allaha:
evo onih koji su sretni!
 • 53::Oni kunu se Allahom u svečanim prisegama
da bi, ako im ti daš zapovijed,
to izvršili.
Reci:
« Ne prisežite! »
Poslušnost je strogost,
a Boig je dobro obaviješten o onome što vi činite.
 • 54::Reci:
« Pokorite se Allahu!
Pokorite se Poslaniku! »
Ako se odvrate,
Prorok tada nije odgovoran
za ono čime je bio obavezan
a vi ste odgovorni
samo za ono čime ste obavezani.
Ako se pokorite, biće te dobro usmjereni;
Poslaniku samo pripada
da prenese jasno njegove poruke.
 • 55 Allah je obećao onima između vas koji vjeruju
i koji izvršavaju dobra djela
da će ih učiniti svojim pobočnicima na zemlji
kao što je učinio sa onima koji živješe prije njih.
On je njima također obećao
uspostaviti odlučno njihovu vjeroispovijest
što mu je godilo da im da
i zatim promijeniti njihovu zabrinutost u sigurnost.
Oni će me obožavati i ništa mi neće pridruživati.
Oni koji, poslije ovoga, budu nevjerni:
evo izopačenih.
 • 56::Obavljajte svoje molitve,
dajite milostinju,
pokorite se Poslaniku.
– Možda će vam biti učinjeno milosrđe –
 • 57::Me mislite
da nevjerni mogu, na zemlji,
suprotstaviti se snazi Allahovoj;
njihovo utočište biće Vatra:
kojeg li omražanog svršetka!
 • 58::O vi koji vjerujete!
Neka vaši robovi
i oni između vas
koji još nisu dosegli pubertet
traže dozvolu da uđu kod vas
tri puta dnevno:
prije jutarnje molitve;
u sredini dana, kad vi skinete svoju odjeću
i poslije večernje molitve.
To su za vas tri prilike da se rasodjenete.
Osim tih momenata,
nema ništa za prigovoriti,
ni drugima ni vama samima,
ako vi posjećujete jedni druge.
– Tako vam Allah izlaže svoje Znakove.
Allah je onaj koji zna, on je mudar –
 • 59::Kad vaši dječaci dostignu doba puberteta,
Neka traže dopuštenje
prije nego što užu kod vas
kao što to čine njihovi prethodnici.
– Tako vam Allah izlaže svoje Znakove.

Allah je onaj koji zna, on je mudar –

 • 60::Nema greške za predbaciti
ženama koje ne mogu više roditi
i koje se više ne mogu udati,
da odlože svoje velove,
pod uvjetom da ne pokazujku svih svojih ukrasa;
ali je povoljnije za njih da se od toga uzdrže.
– Allah je onaj koji čuje i koji zna –
 • 61::Nema greške za predbaciti slijepcu,
nema greške za predbaciti hromom,
nema greške za predbaciti bolesnom i vama samima:
kad jedete u svojim kućama,
ili u kućama svojih otaca,
ili u kućama svojih majki,
ili u kućama svoje braće,
ili u kućama svojih sestara,
ili u kućama svojih stričeva,
ili u kućama svojih tetaka po ocu,
ili u kućama svojih ujaka,
ili u kućama svojih tetaka po majci,
ili u kućama od kojih posjedujete ključeve,
ili kod svojih prijatelja.
Nema greške za predbaciti
ako jedete zajedno ili odvojeno.
Kad vi uđete u kuće,
uputite uzajamno
jedan pozdrav sa strane Allahove,
blagoslovljen i dobar.
– Allah vam tako izlaže Znakove,
možda ćete vi razumjeti –
 • 62::Vjerujući su samo
oni koji vjeruju u Allaha i njegovog Poslanika .
Kad su sa njima
zbog jedne okupljeni zbog jedne stvari
oni se ne povlače
prije nego od njega zatraže dopuštenje.
Oni koji ti zatraže to dopuštenje,
evo onih koji vjeruju u Allaha i njegovog Poslanika .
Ako ti zatraže dopuštenje da uđu
za jednu osobnu stvar,
odobri kome ti hoćeš.
Zatraži za njih oprost od Allaha,
Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan.
 • 63::Ne smatraj poziv Poslaniku
kao jedan poziv
koji vi upućujete jedni drugima.
Allah poznaje
one između vas koji se kriomice iskradaju.
Oni koji se suprotstavljaju njegovoj zapovjedi trebaju paziti
da ih napast ne spopadne,
ili da ih ne dohvati jedna bolna kazna.
 • 64::Ono što je u nebesima i na zemlji
ne pripada li Allahu  ?
On sigurno poznaje
stanje u kojem se vi nalazite
i Dan kad će ljudi biti dovedeni k njemu.
On će njima, tada, obznaniti ono što čine.
Allah savršeno poznaje svaku stvar.


S u r a XXV

Z A K O N[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Blagoslovljen budi:
onaj koji je razlikovanje otkrio svom sluzi
da ovaj postane upozoritelj za svijet;
 • 2::onaj kome pripadaju
kraljevstvo nebesko i zemlja;
onaj koji sebi nije podario sina;
onaj koji ne pridružuje svojem kraljevstvu,
onaj koji je stvorio svaku stvar
određujući njenu sudbinu na jedan nepromjenjiv način.


 • 3::Oni su usvojili, osim njega,
božanstva koja ne stvaraju ništa
i koja su sama stvorena.
Ona ne sadržavaju ni štetu, ni korisnost;
ona ne sadržavaju ni život, ni smrt,
ni Oživljavanje.
 • 4::Nevjernici govore:
« To je samo jedna laž koju je on izmislio;
jedan mu je narod pomogao ».
– Oni su sebe učinili krivima
za za nepravednost i za laž –
 • 5::Oni govore:
« To su priče iz Starine koje je on prepisao;
govore mu ih i jutrom i noću ».
 • 6::Reci:
« Onaj koji poznaje skrivenu tajnu
u nebesima i na zemlji
otkrio je ovo.

– On je onaj koji oprašta, on je milosrdan »–

 • 7::Oni su rekli:
« Što je tome Poslaniku  ?
On se hrani jelima,
on hoda po tržnicama.
Da je samo sišao na njega
jedan Melek koji bi, sa njim, bio upozoritelj!
 • 8::Da mu je jedno blago bilo dano,
ili da je posjedovao jedan vrt
iz kojeg bi jeo plodove! »
Nepravedni govore:
« Vi slijedite jednog začaranog čovjeka ».
 • 9::Promotri usporedbe koje ti prišivaju:
oni su se izgubili
i ne mogu više naći nikakvog puta.
 • 10::Blagoslovljen budi onaj, ako on to hoće,
koji će ti dati bolje od ovoga:
Vrtove u kojima potoci teku
i gdje će on postaviti palače za tebe.
 • 11::Oni drže Čas za laž.
Mi smo pripremili jedan plamen koji sažiže
za one koji Čas drže za laž.
 • 12::Kad ih taj plamen ugleda izdaleka,
oni će začuti jarost i praskanje.
 • 13::Kad, povezani zajedno,
oni budu bačeni onamo, u jedan tijesni prostor,
oni će pozivati smrt:
 • 14::« Ne pozivajte danas jedno jedino uništenje!
Pozovite mnoga uništenja! »
 • 15::Reci:
« Je li ovo bolje od Vrta vječnosti
obećanog onima koji se boje Allaha
kao nagrada i posljednji svršetak ?»
 • 16::Oni će naći ono što budu željeli;
ondje će oni boraviti kao besmrtnici.
To je obećanje koje pripada Gospodaru tvom
i o kojem on odlučuje.
 • 17::Dan kad ih on bude ujedinio,
s onima koji su obožavali osim Allaha,
on će reći:
Jeste li vi oni koji ste zaveli ove moje sluge?
Ili pak, jesu li oni sami od sebe izgubili put ?»
 • 18::Oni će reći:
« Slava tebi!
Nije bilo poželjno za nas
uzeti Gospodare izvan tebe,
ali ti si njima dao kratkotrajne užitke,
njima i njihovim očevima,
tako da su oni zaboravili zazivanje tvog imena,
i da su postali izgubljeni ljudi ».
 • 19::Oni su vas držali lašcima
zbog riječi koje vi izgovarate.
Vi ne ćete naći
ni sredstva da otk lonite kaznu,
ni pomoć.
Daćemo da okusite strašnu kaznu
onome izmežu vas koji je nepravedan.
 • 20::Mi nismo prije tebe poslali
nikog osim Poslanika koji se hrane jelima
i koji hodaju tržnicama.
Mi činimo od Neka ih između njih
jednu napast za druge,
da bi znali da li ste postojani.
– Tvoj Gospodar vidi sve –
 • 21::Oni koji se ne nadaju našem susretu govore:
« Da je on samo
sići k nama Meleke;
ili pak, da mi vidimo Gospodara svog! »
Oni su napuhani od osionosti u sebi samima
i ispunjeni jednom velikom glupošću.
 • 22::Dan kad krivci budu vidjeli Meleke,
to neće biti, za njih, jedna dobra vijest tog Dana.
Oni će reći:
« To je jedno mjesto potpuno zabranjeno ».
 • 23::Mi smo osmotrili djela koja su oni napravili,
mi smo našli samo raspršenu prašinu.
 • 24::Tog dana, domaćini u Vrtu
posjedovaće najljepše boravište i najbolju postaju.
 • 25::Onog Dana kad se nebo rascijepi na oblake
otkuda će brzo sići meleci;
 • 25::tog Dana,
istinsko kraljevstvo pripadaće Milosrdnome.
To će biti za nevjerne strašni dan,
 • 27::Dan kad će nepravedni gristi ruke govoreći:
« Nesretan ja!
Da sam samo slijedio sa Prorokom put!
 • 28::Nesretan ja!
Da samo nisam "jednog takvog" uzeo za prijatelja!
 • 29::On me zaveo daleko od Opomene,
dok mi je ovaj ovdje već bio pristigao.
– Demon je izdajica prema čovjeku! »
 • 30::Prorok reče:
“ O moj Gospodare!
Moj je narod uzeo Kur’an neprijateljski!”
 • 31::Mi smo podigli, svakom Poslaniku,
jednog neprijatelja između krivaca.::
Tvoj je Gospodar dovoljan kao vodič i kao branitelj! • 32::Nevjerni govore:
« Da se samo dalo da siđe Kur’an na njega
odjedanput.! »
Mi ga otkrili tako,
da bi tvoje srce bilo ojačano
i mi smo dali da se recitira brižljivo.
 • 33::Oni ti ne predlažu nikakav primjer
a da mi ne donosimo Istinu
s najboljim tumačenjem.
 • 34::Oni koji budu sakupljeni licem u lice
u Džehenemu:
evo onih koji će se naći
u najgoroj od prilika,
i najzavedeniji izvan pravog puta.
 • 35::Mi smo dali Knjigu Musi
i postavili smo uz njega
njegovog brata Haruna kao pomoćnika.
 • 36::Po tome smo im rekli:
« Idite obojica prema narodu
koji je držao naše Znakove za laži »
i mi smo ga zatim potpuno uništili.
 • 37::I narod Nuhov …
Kad je on proroke optuživao za laži,
mi smo ga progutali;
mi smo od toga načinili jedan Znak za ljude;
mi smo pripravili jednu bolnu kaznu
za nepravednike.
 • 38::I Ad, Tamudi, ljudi iz bunara
i brojni naraštaji između njih.
 • 39::Mi smo im predložili primjere
i mi smo im dali svima da propadnu.
 • 40::Oni su otišli prema gradu
na koji je pala sudbinska kiša.
Ne vidite li vi nju?
Ali oni se ne nadaju Oživljavanju.
 • 41::Kad te vide, oni se samo sprdaju sa tobom.
« Je li to onaj što ga je Allah poslao kao Poslanika  ?
On bi nas zaveo daleko od naših božanstava
da mi ne bijasmo njima postojano privrženi ».
Međutim, oni će znati uskoro, gledajući kažnjavanje,
Ko je najzavedeniji sa pravog puta.
 • 43::Nisi li ti vidio
onoga koji uzima svoju strast za Božanstvo?
Hoćeš li ti dakle biti njegov zaštitnik?
 • 44::Ocjenjuješ li ti
da većina među njima razumije i rasmišlja?
Oni su usporedivi samo sa životinjama,
a najzavedeniji još su, daleko od pravog puta.
 • 45::Ne vidiš li ti
kako Gospodar rasteže sjenu?
On bi ju učinio nepokretnom da je htio.
Mi smo sunce načinili njenim vodičem,
 • 46::po tome mi smo ju priveli sa lakoćom k sebi.
 • 47::On je taj koji je za vas uspostavio noć
kao jedno odijelo;
san kao odmor.
On je uspostavio dan kao Oživljavanje.
 • 48::On je taj koji pušta vjetrove
kao najavu jednog milosrđa.
Mi smo dali da sa neba siđe čista voda
 • 49::da bi vratila život jednom mrtvom kraju
i za napojiti
mnoštvo stada i ljudi
koje smo mi stvorili.::
 • 50::Evo što mi izlažemo pred njih
da bi se oni sjetili;
ali većina ljudi se odbija od svega,
osim da bude nevjerna.
 • 51::Da smo mi to htjeli,
mi bismo podigli po jednog upozoritelja
za svaki grad.
 • 52::Ne podvrgavaj se dakle nevjernima;
bori se protiv njih, snažno, uz pomoć Kur’ana.
 • 53Allah je taj koji je dao da se pomiješaju dva mora:
jedno je slatko, prijatnog okusa;
drugo slano, gorko.
On je između toga dvoga postavio zapreku,
jednu nepremostivu granici.


 • 54::On je taj koji je iz vode stvorio smrtnikla,
po tome izveo iz njega,
jedno potomstvo ljudi i žena.
–voj je Gospodar svemoćan–
 • 55::Oni obožavaju osim Allaha
ono što njima ne može ni biti od koristi
niti ima naškoditi.
Nevjernik je pomoćnik
neprijatelja svog Gospodara.
 • 56::Mi smo te poslali samo
kao navjestitelja dobre dobre vijesti
i kao upozoritelja.
 • 57::Reci:
« Ja vam ne išćem nikakvu plaću za ovo,
ako to nije za to da onaj koji to želi
uzme put prema svom Gospodaru ».
 • 58::Povjeri sebe
onome koji je Živ i koji ne umire;
Slavi njegove hvalospjeve!
On je dostatan za poznavati grijehe svojih slugu.
*59::On je onaj koji je stvorio u šest dana
nebesa, zemlju i ono što se nalazi između to dvoje.
On je tad zasjeo u slavi na Prijestolje,
on, Milosrdni.
Ispitaj dakle onoga koji je obaviješten o tome.
 • 60::Kad se njima kaže:
« Prostrite se pred Milosrdnim»,
oni kažu:
« Ko je Milosrdni?
Hoćemo li se mi prostrijeti po tvojoj zapovijedi ?»
– To samo povećava njihovu odbojnost –
 • 61::Blagoslovljen budi
koji je postavio sazvježđa u nebu;
onaj koji je postavio svjetlilo i sjajni mjesec.
 • 62::On je taj koji daje da noć dolazi poslije dana,
za onoga koji ga se hoće sjetiti,
i koji hoće biti zahvalan.
 • 63::Evo koji su sluge Milosrdnoga:
oni koji ponizno hode zemljom
i koji govore «Mir»
neznalicama koji imse obraćaju;
 • 64::oni koji provode noć pred svojim Gospodarom,
prostrti ili uspravni.
 • 65::Oni koji govore:
« Gospodare naš!
Odvrati od nas kaznu Džehenema
jer kazna je beskrajna nesreća.
 • 66::– Jer kazna je omražena kao sklonište
i boraviše –
 • 6*7::Oni koji, za svoj trošak,
nisu ni rasipni ni škrti
– jer je točna mjera između to dvoje –
 • 68::oni koji ne zazivaju drugog božanstva sa Allahom  ;
oni koji ne ubiju Neka oga
koga je Allah zabranio ubiti,
izuzev za pravedan raslog;
oni koji se ne odaju rasvratu…
Onaj koji čini drukčije suisreće grijeh
 • 69::i, na Dan Oživljavanja,
njegova kazna biće udvostručena;
on će tu biti besmrtan i prezren,
 • 70::ali ne i onaj koji se pokaje,
koji vjeruje i koji čini dobro.
– Takvi su oni kojima će Allah promijeniti
loša djela u dobra djela
jer Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan –
 • 71::Onaj koji se pokaje i čini dobra djela
u pokajanju dolazi pred Allaha.
 • 72::Oni koji ne svjedoče lažno
i koji, prolazeći pored ništavnih stvari,
ponosno se od njih udaljuju.
 • 73::Oni koji ne postaju slijepi i gluhi
čim ih se podsjeti na Znakove njihovog Gospodara.
 • 74::Oni koji govore:
« Gospodare naš!
Dodijeli nam radost očiju
u našim suprugama, u našem potomstvu;
načini od nas primjere za one koji se boje Allaha ».
 • 75::Evo onih koji će imati za nagradu Džennetske sobe
jer su bili postojani.


Oni će tu naši spas i mir;
 • 76::oni će tu boraviti kao besmrtnici.
– Kojeg li divnog mjesta za boravak! –
 • 77::Reci:
« Moj se Gospodar ne brine za vas
jer ga vi ne zazivate
i jer ste upozoravali na laž.-
Vidjeće te uskoro neizbježnu posljedicu tome».


S u r a XXVI

Pjesnici[uredi]

U ime Allaha:

Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Ta. Sin. Mim.
 • 2::Evo stihova iz jedne jasne knjige!
 • 3::Može biti da se ti izjedaš od tuge
zato što oni nisu vjerujući.
 • 4::Da smo mi to htjeli,
mi bimo dali da sa neba siđe jedan Znak za njih:
njihove bi se šije tad povile pred njim..
 • 5::Nikakva nova Opomena od Milosrdnoga
njima ne dolazi
a da se oni ne okrenu od nje.
 • 6::Oni govore da je to laž;
ali uskoro će njima doći
proroci onoga čemu se oni izruguju.
 • 7::Ne vide li oni zemlje?
Koliko smo mi na njoj dali da živi korisnih vrsta!
 • 8::Ima tu sigurno jedan Znak;
ali većina ljudi nisu vjernici.
 • 9::Tvoj je Gospodar, uistinu,
Svemoćni, Milosrdni.
 • 10::Tvoj Gospodar pozva Musu:
« Idi pronaći nepravedni narod,
 • 11::narod Faraonov.
Ne žele li mi oni vjerovati ?»
 • 12::On kaže:
« Moj Gospodare!
Ja se bojim da me ne uzmu za lažljivca.
 • 13::Moje su se grudi stegnule,
moj je jezik smeten.
Pošalji dakle Haruna.
 • 14::Oni imaju jedan zločin meni predbaciti
i ja se bojim da me ne ubiju ».
 • 15Allah reče:
« Ne!…
Pođite obojica sa našim Znakovima;
mi smo sa vama i mi slušamo.
 • 16::Idite vas dvojica kod Faraona i recite:
" Mi smo Proroci Gospodara svjetova
 • 17::da ti otpustiš sa nama sinove Izrailove " ».
 • 18::Faraon reče:
« Nismo li te mi podigli kod nas, otk ad si još bio dijetetom ?
Nisi li ti sa nama proživio više godina tvojeg života?
 • 19::Po tome ti si počinio čin koji si počinio
a sad si nezahvalan ».
 • 20 Musa reče:
« Ja sam ga počinio kad sam bio u broju zavedenih.
 • 21::Ja sam pobjegao jer sam se bojao vas.
Moj mi je Gospodar dodijelio mudrost
i stavio me među proroke.
 • 22::Da li je dobročinstvo ono što mi ti prigovaraš,
dok ti držiš sinove Izrailove u ropstvu ? ».
 • 23::Faraon reče:
« Ko je dakle Gospodar svjetova ?»
 • 24 Musa reče:
«To je Gospodar nebesa i zemlje
i onoga što se nalazi između to dvoje ».
– Kad biste vi samo to čvrsto vjerovali! –».
 • 25::Faraon reče onima koji su ga okruživali:
« Jeste li čuli ? ».
 • 25 Musa reče:
« To je vaš Gospodar,
i Gospodar vaših najudaljenijih pajeta ».
 • 27::Faraon reče:
« Vaš Poslanik koji vas je poslao
jest jedan obsjednuti ».
 • 28 Musa reče:
To je Gospodar Istoka i Zapada
i onoga što se nalzi između to dvoje.
– Kad biste vi samo razumjeli ».
 • 29::Faraon reče:
« Ako ti usvojiš jednog drugog Allaha osim mene,
staviću te u zatvor ».
 • 30 Musa reče:
« A ako sam ti ja donio jednu očevidnu stvar ?».
 • 31::Faraon odgovori:
« Donesi ju, ako ti govoriš istinu! ».
 • 32 Musa baci svoj štap,
kad ono: istinski zmaj.
 • 33::On ispruži svoju ruku:
a ona postade bijela za one koji gledaju.
 • 34::Faraon reče poglavarima koji su ga okruživali:
« Ovaj je vrlo dobar čarobnjak;
 • 35::on vas hoće istjerati iz vaše zemlje,
uz pomoć svojih čarolija;
šta vi predlažete? ».
 • 36::Oni odgovoriše:
« Ostavi ga za kasnije, njega i njegovog brata;
pošalji u gradove ljude koji će sakupiti
 • 37::i koji će ti dovesti sve dobre čarobnjake ».
 • 38::On dakle sakupi čarobnjake
u odgovarajući dan
 • 39::i on kaza ljudima:
« Hoćete li se vi sakupiti?
 • 40::Možda ćemo mi moći slijediti čarobnjake,
ako ga oni pobijede ».


 • 41::Dolazeći, čarobnjaci rekoše Faraonu:
« Hoćemo li mi dobiti jednu naknadu
ako budemo pobjednici ?»
 • 42::On reče:
« Da, i biće te dio moje pratnje ».
 • 43 Musa im reče:
« Bacite to što imate za baciti ».
 • 44::Oni baciše svoje konopce i svoje štapove govoreći:
« Moći Faraonova!
Mi ćemo biti pobjednici! »
 • 45 Musa baci svoj štap,
kad ono on proguta
ono što su oni napravili.
 • 46::Čarobnjaci se tad baciše na zemlju
 • 47::govoreći:
« Mi vjerujemo u Gospodara svjetova! »
 • 48::Gospodara Musina i Harunova! »
 • 49::Faraon reče:
« Vi ste vjerovali u njega
prije nego što sam vam ja to dopustio.
Musa vas je prvi naučio čaranju.
Uskoro ćete vi znati:
Daću da vam odsijeku desnu ruku i lijevu nogu
po tome daću da vas rasapnu ».
 • 50::Oni rekoše:
To neće biti zlo
jer mi se okrećemo prema našem Gospodaru.
 • 51::Mi žarko želimo
da nam naš Gospodar oprosti naše grijehe,
jer mi smo prvi vjerujući ».
 • 52::Mi smo otkrili Musa:
« Idi ove noći sa mojim slugama;
vi ćete biti progonjeni ».
 • 53::Faraon posla službenike i gradove:
 • 54::« Radi se o jednom malobrojnoj grupi;
 • 55::oni su vrlo ljuti na nas,
 • 56::ali mi smo brojniji i pažljivi ».
 • 57::Mi smo ih lišili
vrtova i izvora,
 • 58::blaga i jednog ugodnog boravišta.
 • 59::To bi ovako:
Mi smo to sve dali u nasljedstvo
sinovima Izrailovim.
 • 60::Ti ih ljudi proganjaju
dok se oni upućuju prema Istoku.
 • 61::Kad obje grupe dođoše na domet vida jedna drugoj,
Musavi sudrugovi rekoše:
« Stigli su nas! »
 • 62 Musa reče:
« Ne!…
Moj Gospodar je sa mnom, on će me uputiti ».
 • 63::Mi smo otkrili Musi  :
« Udari more svojim štapom ».
Ono se tad rasdijeli,
i svaki od dijelova postade sličan
jednoj ogromnoj planini.
 • 64::Mi smo dali da se primaknu drugi,
 • 65::dok smo mi spasili Musu
i sve one koji bijahu sa njim;
 • 66::po tome mi smo progutali one koji su ih progonili.
 • 67::Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 68::Tvoj je Gospodar, uistinu,
Svemoćan, Milosrdan.
 • 69::Ispričaj njima povijest Ibrahim ovu:
 • 70::On reče svom ocu i svom narodu  :
« Što vi to obožavate ?»
 • 71::Oni rekoše:
« Mi obožavamo svoje idole,
mi ćemo dakle njima ostati privrženi ».
 • 72::On reče:
« Čujete li vi njih, kad ih zazivate?
 • 73::Jesu li vam oni korisni ili škodljivi ?»
 • 74::Oni rekoše:
« Ne!…
Ali mi smo zatekli naše očeve
odane svom kultu ».


 • 75::On reče:
« Jeste li vi rasmotrili to što obožavate,
 • 76::vi i vaši najstariji pAjeti  ?
 • 77::Ti idoli su mi jedan neprijatelj
a ne Gospodar svjetova, koji me je stvorio.
 • 78::On je taj koji me usmjerava;
 • 79::on je taj koji me hrani i koji mi daje piti;
 • 80::on je taj koji me ozdravlja, kad sam bolestan.
 • 81::¬– On će učiniti da ja umrem, po tome vratiće me u život –
 • 82::on je taj koji, prema mojoj žarkoj želji,
meni će oprostiti moje greške na Dan Sudnji.
 • 83::Gospodare moj!
Dodijeli mi Mudrost
i stavi me u broj pravednika.
 • 84::Stvori u meni jedan jezik koji će navijestiti Istinu
za buduće naraštaje.
 • 85::Stavi me među naslijednike Vrta slasti.


 • 86::Oprosti mojem ocu;
on je bio u broju zabludjelih.
 • 87::Ne daj da se sramim
na Dan kad ljudi budu uskrsnuli;
 • 88::na Dan kad ni Bogatstva, ni djeca neće biti od koristi,
 • 89::osim za one koji će ići pred Allaha čistog srca ».
 • 90::Vrt se približava onima koji se boje Allaha
 • 91::Peć će se pojaviti onima koji su bili zabludjeli.
 • 92::Njima će se reći:
« Gdje su dakle oni
koje ste vi obožavali pored Allaha?
 • 93::Hoće li vam donijeti pomoć
ili se oni uzajamno pomažu ?»
 • 94::Oni će biti sunovraćeni u Džehenem,
oni, i svi oni koji bijahu zabludjeli,
 • 95::i sve vojske Iblisove.
 • 96::Oni će reći svađajući se:
 • 97::« Bože!
Mi smo bili u očevidnoj zabludi
 • 98::kad smo vas smatrali jednakim Gospodaru svjetova.
 • 99::Samo, zločinci su nas zaveli.
 • 100::Nema za nas zagovaratelja;
 • 101::mi nemamo ni jednog gorljivog prijatelja.
 • 102::Kad bi nam samo povratak bio moguć,
tad bismo mi bili vjerujući! »
 • 103::Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 104::Tvoj je Gospodar, uistinu,
Svemogući, Milosrdni.
 • 105 narod Nuh in je držao proroke lažljivcima
 • 106::kad im je brat Nuh gov orio:
“ Ne bojite li se vi Allaha?
 • 107::Ja sam za vas Poslanik dostojan vjere.
 • 108::Bojte se Allaha i pokorite se meni!
 • 109::Ja od vas ne tražim, plaću.
Moja plaća pada Gospodaru svjetova.
 • 110::Bojte se Allaha pokorite se Meni!»
 • 111::Oni rekoše:
«Hoćemo li mi vjerovati u tebe
kad su oni koji tebe slijede najprezreniji ljudi ?»
 • 112::On reče:
« ja ne znam što oni čine;
 • 113::samo mom Gospodaru pripada da im sudi.
– Kad biste vi samo toga bili svjesni! –
 • 114::Ja ne odbijam vjerujućih;
 • 115::ja sam samo jedan otvoreni upozoritelj ».
 • 116::Oni rekoše:
« Ako ti ne prekineš, o Nuh!
Ti ćeš biti kamenovan! »
 • 117::On reče:
« Moj Gospodare!
Moj me narod drži za lažljivca.
 • 118::Odluči jasno između mene i njih.
Spasi me, i spassi vjerujuće koji su sa mnom ».
 • 119::Mi smo njih spasili
kao i one koji bijahu sa njim
u jednoj punoj lađi.
 • 120::Po tome mi smo potopili ostale.
 • 121::Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 122::Tvoj je Gospodar, uistinu,
Svemoćan, Milosrdni.
 • 123::Narod Ad je proroke držao lažljivcima,
 • 124::kad je njihov brat Hud govorio:
« Ne vjerujete li u Allaha?
 • 125::Ja sam za vas Poslanik dostojan vjere.
 • 126::Bojte se Allaha i poslušajte mene.
 • 127::Ja od vas ne tražim plaće;
moja plaća pripada Gospodaru svjetova.
 • 128::Hoćete li vi na svakon brdu podizati
jedan spomenik da biste se zabavljali?
 • 129::Hoćete li stanovati u dvorcima,
kao da biste trebali biti besmrtni?
 • 130::Kad ste nasilni,
vi ste nasilni kao tirani.
 • 131::Bojte se Allaha i slušajte mene.
 • 132::Bojte se onoga koji vas je obskrbio
onim što znate:
 • 133::on vas je obskrbio stadima i djecom,
 • 134::vrtovima i izvorima.
 • 135::Da, ja se bojim za vas
kazne Strašnog dana ».
 • 136::Oni rekoše:
« Svejedno nam je nagovarao ti nas
ili nas ne nagovarao ».
 • 137::Naše je ponašanje samo istovjetno
onome naših Pajeta.
 • 138::Mi ne ćemo biti kažnjeni ».
 • 139::Oni su ga držali lašcem
i mi smo njih uništili.
Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 140::Tvoj Gospodar je, uistinu,
Svemogući, Milosrdni.
 • 141::Ljudi Hamuda držali su proroke lašcima,
 • 142::kad im je brat Salih govorio:
« Ne bojite li se Allaha?
 • 143::ja sam za vas jedan Poslanik dostojan vjere.
 • 144::Bojte se Allaha i poslušajte mene.
 • 145::Ja od vas ne tražim plaće;
moja plaća pripada Gospodaru svjetova.
 • 146::Hoće li vas se pustiti zauvijek
uživati u sigurnosti to što posjedujete:
 • 147::vrtove, izvore,
 • 148::obrađena polja, vitke palme?
 • 149::Hoćete li vi vješto
iskopati boravišta u planinama?
 • 150::Bojte se Allaha i poslušajte mene.
 • 151::Ne slušajte zapovjedi Allah ohulnika
 • 152::koji kvare zemlju i ne popravljaju se ».
 • 153::Oni kažu:
« Ti si jedan začarani čovjek;
 • 154::ti si samo jedan smrtnik kao i mi.
Donesi nam dakle jedan Znak,
ako si ti istinit ».
 • 155::On reče:
« Evo jedne deve:
njoj pripada piti u odgovarajući dan
a vama da pijete jedan drugi dan.
 • 156::Ne činite joj nikakva zla
inače kazna Strašnog dana vas će dopasti .»
 • 157::Oni ju zaklaše,
ali, sutradan, oni se pokajaše,
 • 158::jer kazna ih dopade.
Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 159::Tvoj je Gospodar, uistinu,
Svemoćan, Milosrdan.
 • 160::Lotov narod postupao je sa prorocima kao sa lažljivcima,
 • 161::kad njihov brat Lut reče:
« Ne bojite li se vi Allaha?
 • 162::Ja sam za vas jedan Poslanik dostojan vjere.
 • 163::Bojte se Allaha i poslušajte mene.
 • 164::Ja od vas ne tražim plaće;
moja plaća pripada Gospodaru svjetova.
 • 165::Da li se to vi u::puštate sa muškarcima
 • 166::i rješavate se svojih supruga,
od Gospodara stvorenih za vas?
– Vi ste jedan narod prijestupnika »–
 • 167::Oni rekoše:
« Ako ne prekineš, o Lute!
::Ti ćeš biti u broju protjeranih ».
 • 168::On reče:
« Ja prezirem vaš način postupanja.
 • 16*9::Gospodare moj!
Zaštiti me od ovakve obitelji,
protiv njenih postupaka ».
 • 170::Mi smo ga spasili, njega i svu njegovu obitelj,
 • 171::izuzev jedne starice koja je zaostala;
 • 172::po tome mi smo uništili sve druge:
 • 173::dali smo da njih padne kiša:
koje li kobne kiše za one koji bijahu upozoreni!
 • 174::Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 175::Tvoj je Gospodar uistinu
Svemoćan, Milosrdan.
 • 176::Ljudi Aika
postupali su sa prorocima kao sa lažljivcima,
 • 177::kad im je Šuajb govorio
« Ne bojite li se vi Allaha?
 • 178::Ja sam za vas jedan Poslanik dostojan povjerenja.
 • 179::Bojte se Allaha i poslušajte mene.
 • 180::Ja od vas ne tražim plaće;
moja plaća pripada Gospodaru svjetova.


 • 181::Koristite točne mjere;
ne budite u broju onih koji varaju.
 • 182::Važite točnom vagom,
 • 183::ne činite krivo ljudima
u onome što njima pripada;
ne budite zločinci na zemlji,
kvareći ju.
 • 184::Bojte se onoga koji vas je stvorio:
vi, i pokoljenja koja su vam prethodila ».
 • 185::Oni rekoše:
« Ti si samo jedan začarani čovjek;
 • 186::ti si samo jedan smrtnik kao i mi.
Mi mislimo da si ti jedan lažac.
 • 187::Učini dakle da nebo u komadima padne na nas,
ako ti govoriš istinu! »
 • 188::On reče:
« Moj Gospodar zna vrlo dobro to što vi činite ».
 • 18*9::Oni sa Šuajbom postupiše kao sa lašcem.
Kazna Dana sjena njih je dopala:
to bi kazna strašnog dana.
 • 190::Ima tu uistinu jedan Znak,
ali većina ljudi nisu vjerujući.
 • 191::Tvoj Gospodar je, uistinu,
Svemoćan, Milosrdan.
 • 192::Da, Kur’an je jedno Otk rovenje
Gospodara svjetova;
 • 193::– Vjerni Duh
je sa njim sišao u tvoje srce
 • 194::da bi ti bio u broju upozoritelja –
 • 195::to je jedno Otk rovenje jasnim arapskim jezikom.::
 • 196::To se već nalazi u Knjigama Pajeta.
 • 197::Nije li to za njih jedan Znak
što ga učeni ljudi sinova Izrailovih priznaju?
 • 198::Da smo ga mi otkrili jednom strancu
 • 199::i da ga je ovaj čitao pred njima,
oni nebi vjerovali.
 • 200::Mi smo učinili tako, u srcima krivaca;
 • 201::ali oni neće vjerovati
prije nego li budu vidjeli bolnu kaznu.
 • 202::Ta kazna izići će pred njih
ali oni neće toga biti svjesni.
 • 203::Oni će tada reći:
« Jesmo li mi
kojima će odgoda biti odobrena ?»
 • 204::Traže li oni da mi ubrzamo našu kaznu?
 • 205::Ne vidiš li ti
da ako im mi odobrimo uživanja
tokom Neka olikih godina
 • 206::i ako po tome dođe na njih ono čime im se prijetilo
 • 207::njihovo uživanje neće im biti od koristi?
 • 208::Mi nismo uništili ni jednog grada
koji nije čuo upozoritelje
 • 209::i Opomenu.
– Mi nismo u broju nepravednih –
 • 210::Nisu to Demoni
koji su sišli sa Kur’anom:::
 • 211::to im ne bi odgovaralo;
oni su tome nesposobni
 • 212::i oni ostaju odstranjeni od njegovog primanja.
 • 213::Ne zazivaj nikakvog božanstva sa Allahom
inače ćeš biti u broju kažnjenih.
 • 214::Upozori svoje najbliže pristalice.
 • 215::Budi ponizan prema onim vjerujućim koji te slijede.
 • 216::Reci, ako ti ne budu pokorni:
« Ja nemam ništa sa onim što vi činite ».
 • 217::Pouzdaj se u Svemoćnog, Milosrdnog.
 • 218::On te vidi kad stojiš
 • 219::i kad se nalaziš među onima koji se prostru po zemlji.
 • 220::On je, uistinu, onaj koji čuje i koji zna sve!
 • 221::Hoću li vam ja reći na koga će sići demoni?
 • 222::Oni silaze na svakog grešnika klevetnika.
 • 223::Oni čule uši…
Ali većina od njih su lašci.
 • 224::Što se tiče pjesnika:
njih slijede oni koji su u zabludi.
 • 225::Ne vidiš li ti njih?
oni tumaraju po svim dolinama;
 • 22*6::oni govore ono što ne čine
 • 22*7::izuzev onih koji vjeruju,
koji izvršavaju dobra djela,
koji često zazivaju ime Božije
 • 22*8::i koji se brane
kad su nepravedno napadnuti.
– Nepravedni će uskoro upoznati
sudbinu kojoj se okreću! –


Sura XXVII

Mravi[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Ta. Sin.
Evo Ajeta iz Kur’ana, jasne Knjige;
 • 2::to je jadan Pravac i dobra vijest
za vjerujuće
 • 3::koji obavljaju molitvu,
koji daju milostinju
sve to dok čvrsto vjeruju u budući život.
 • 4::Mi smo ukrasili na njihove vlastite oči
djela onih koji ne vjeruju.
Oni idu kao slijepci.
 • 5::Evo onih koji će trpjeti najtežu kaznu;
oni će biti potpuno izgubljeni za budući život.
 • 6::Ti primaš, uistinu, Kur’an,
od Mudroga, Učenog
 • 7 Musa reče svojoj obitelji:
« Da, ja sam opazio vatru;
ja ću vam uskoro donijeti novost o tome
ili ću vam donijeti užareni ugarak;
možda ćete se na njemu ugrijati ?»
 • 8::Kad dođe od pozva:
« Blagoslovljen budi onaj koji je u vatri
i onaj koji je uokolo!
Slava Allahu, Gospodaru svjetova!
 • 9::O Musa!
Ja sam Allah, uistinu, svemogući Mudri…
 • 10::Baci svoj štap! »
Kad Musa vidi da se štap vijuga kao Džin i,
On okrenu leđa i vrati se istim putem
« O Musa!
Ne boj se!
Proroci se nikad nisu bojali u mojoj prisutnosti,
 • 11::izuzev onih koji su nepravedni.
Ali ja sam, uistinu, onaj koji oprašta
i koji je milosrdan
Što se tiče onih koji su, po tome,
zamijenili zlo dobrim.
 • 12::Uvuci svoju ruku u otvor tunike:
ona će izići bijela bez ikakve boli.
To je jedan od devet Znakova
namijenjenih Faraonu i njegovom narodu.
To su izopačeni ljudi ».
 • 13::Kad naši Znakovi njima dospiju da bi ih prosvijetlili,
oni kažu:
« To su čarolije! »
 • 14::Oni su njih nijekali nepravedno i oholo,
dok su sami zapravo čvrsto vjerovali u njih.
Promotri kakav bi svršetak onih koji siju pokvarenost.!


 • 15::Mi smo dali jednu znanost Davidu i Sulejmanu .
Oni kažu:
« Slava Allahu koji nas jeviše volio
nego mnoge svoje sluge koji vjeruju ».


 • 16::Sulejman naslijedi Davida i reče:
« O vi ljudi!
Naučilo nas je govoru ptica.
ispunjeni smo svakojiakim dobrima:
evo, uistinu, jedne očite milosti ».
 • 17::Vojske Sulejmanove,
sastavljene od Džin ova ljudi i ptica,
biše sakupljene i postavljene u redove.::
 • 18::Kad one dođoše u ravnicu mrava,
jedan mrav reče:
« O vi mravi!
Uđite u svoje nastambe
od straha da vas Sulejman i njegova vojska ne zgaze
a da to i ne opaze ».
 • 19::Sulejman se osmijehnu toj riječi i reče:
« Gospodare moj!
dopusti mi da ti zahvalim
za dobročinstva kojima se me obdario,
kao i moje roditelje,
i ispunim dobro koje ti prihvaćaš.
Uvedi me, svojom milosrdnošću,
među tvoje svete sluge ».
 • 20::Sulejman pregleda ptice,
po tome on reče:
« Zašto ja nisam vidio pupavca?
Da li je odsutan?
 • 21::Kazniću ga jednom oštrom kaznom
ili ću ga čak zaklati,
osim ako mi ne pruži jednu vrijednu ispriku ».
 • 22::Ovaj dođe malo kasnije i reče:
« Ja poznajem nešto što ti ne poznaješ!
Ja ti donosim jednu novost iz Sabe.
 • 23::Ondje sam našao jednu ženu:
ona vlada nad njima,
ona prebiluje rasnim dobrima,
i posjeduje jedno ogromno prijestolje.
 • 24::Ja sam nju našao, nju i njen narod,
prostrte pred suncem
a ne pred Allahom .
Iblis je uljpšao njihova djela
u njihovim vlastitim očima;
on ih je zaveo sa pravog puta;
oni nisu upravljeni.
 • 25::Zašto se ne prostru pred Allahom
koji stavlja na vidjelo sve što je skriveno
u nebesima i na zemlji,
koji zna što vi skrivate
i što rasglašavate?
 • 25::Bože!…
Nema Allaha osim njega!…
On je Gospodar ogromnog Prijestolja! »
 • 27::Sulejman reče:
« Vidjećemo da li ti govoriš istinu ili lažeš:
 • 28::Pođi sa ovim mojim pismom;
predaj ga ljudima Sabe,
po tome, drži se po strani
i čekaj njihov odgovor ».
 • 29::Kraljica reče:
« O vi poglavari naroda!
Jedno plemenito pismo je stiglo meni;
 • 30::ono dolazi od Sulejmana  ;
evo ga:
" U ime Božije!
Onog koji čini milosrđe,
Milosrdnog!
 • 31::Ne uznosite se preda mnom;
dođite k meni, pokorni ."
 • 32 Ona još reče:
« O vi poglavari naroda!
Odgovorite mi u pogledu ove stvari;
ja neću odlučiti ništa dok vi ne budete svjedoci ».
 • 33::Oni rekoše:
« Mi posjedujemo jednu snagu;
mi posjedujemo strašnu silu;
ali stvar zavisi od tebe;
gledaj dakle što ti hoćeš zapovjediti ».
 • 34::Ona reče:
« Kad kraljevi prodru u jedan grad,
oni ga rasore
i načine od njegovih najplemenitijih stanovnika
najjadnije među ljudima.
Tako oni postupaju.
 • 35::Što se tiče mojeg stajališta, ja ću njima poslati jedan dar
i vidjeću što će poslanici izvijestiti ».
 • 36::Kad ovi stigoše kod Sulejmana,
on reče:
« Hoćete li mi vi dakle
doći u pomoć sa vašim Bogatstvima?
Ono što mi je Allah dodijelio bolje je
od onoga što je vama dao,
a, ipak, vi ste zadovoljni
da mi donesete poklone!
 • 37::Vratite se k tim ljudima;
mi ćemo ići protiv njih sa vojskama;
oni se neće moći oduprijeti;
istjeraćemo njih iz njihove zemlje;
biće tada jadni i poniženi ».
 • 38::Sulejman još reče:
« O vi poglavari mog naroda!
Koji od vas će mi donijeti to prijestolje
prije nego Saba dođe k meni, pokorena ?»
 • 39::Stanoviti Ifrit, između Džina, reče:
« Ja, ja ću ti ga donijeti
prije nego ti budeš imao vremena
da se digneš sa svog sjedišta.
Ja, ja imam snagu
i dostojan sam povjerenja ».
 • 40::Neko Ko je imao stanovito znanje iz Knjige
reče:
« Ja, ja ću ti ga donijeti
prije nego ti trepneš okom ».
Kad ga je Sulejman ugledao postavljenog pred sobom,
reče:
« To je učinak milosti mog Gospodara
koji me hoće iskušati:
hoću li ja biti zahvalan ili nezahvalan ?»
Onaj Ko je zahvalan, zahvalan je za svoje dobro;
Što se tiče onog koji je nezahvalan da znade
da moj Gospodar dostaje sam sebi
i da je velikodušan.
 • 41::Sulejman još reče:
« Učinite njeno prijestolje neprepoznatljivim;
da vidimo, dakle, da li je ona dobro usmjerena
ili je ona u broju
onih koji nisu usmjereni ».
 • 42::Kad ona dođe, on joj reče:
« Da li je tvoje prijestolje ovakvo ?»
Ona reče:
« Čini se da je to ono.
Znanost nam je već bila dana
i mi smo podvrgnuti! »
 • 43::Ono što je ona obožavala osim Allaha bilo ju je zavelo.
Ona je pripadala jednom nevjerničkom narodu.
 • 44::On joj reče:
« Uđi u dvorac! »
Kad ga ona opazi,
povjerova da je to voda,
i otkri svoje noge.
Sulejman reče:
« Taj je dvorac od kristala! »
Ona reče:
« Moj Gospodare!
Ja sam samoj sebi učinila krivo;
sa Sulejmanom,
ja se podvrgavam Allahu, Gospodaru svjetova! »
 • 45::Mi smo poslali njihovog brata Saliha Tamudima:
« Obožavajte Allaha! »
Ali oni se posvađaše među sobom
i podijeliše se u dvije grupe.
 • 45::Salih reče:
« O moj narode!
Zašto se vi žurite
činiti zlo radije nego dobro?
Kad biste samo zatražili oprost u Allaha,
možda bi vam on bio milosrdan ».
 • 47::Oni rekoše:
« Mi smo izveli jedno loše predskazanje
o tebi i onima koji su sa tobom ».
On reče:
« Vaše predskazanje ovisi o Allahu  ;
ali vi ste ljudi podvrgnuti jednoj kušnji ». • 48::Bilo je, u gradu, devet pojedinaca
koji su širili iskvarenost na zemlji
i koji se ne popravljahu.
 • 49::Oni rekoše, kunu seći pred Allahom,
« Mi ćemo noću napasti njega i njegovu obitelj;
po tome ćemo reći onome koji je zadužen da se osveti:
" Mi nismo bili svjedoci ubojstva njegove obitelji;
mi smo iskreni" ».
 • 50::Oni su smislili jedno lukavstvo,
ali mi smo smislili jedno drugo,
a da oni to nisu opazili.
 • 51::Osmotri rezultat njihovog lukavstva:
mi smo ih istrijebili,
njih i cijeli njihov narod.
 • 52::njihova su boravišta opustjela,
jer oni bijahu nepravedni.
– Ima tu zaista jedan Znak
za narod koji zna –
 • 53::Mi smo spasili one koji vjeruju
i koji se boje Allaha.
 • 54::Sjetite se Luta .
On je rekao svom narodu:
«Vi ćete se izložiti sramoti,
i sve to dok vidite?
 • 55::Vi se pohotom približavate
radije ljudima nego ženama:
vi ste neznalice».
 • 56::Njihov je jedini odgovor bio:
« Istjerajte iz svoga grada Lutovu obitelj:
evo ljudi koji sprovode čistoću ».
 • 57::Mi smo ga spasili, njega i njegovu obitelj,
s izuzetkom njegove žene.
Mi smo propisali da će ona biti u broju
onih koji će ostati pozada.
 • 58::Mi smo dali da na njih padne jedna kiša:
jedna kobna kiša onima koji bijahu upozoreni.
 • 59::Reci:
« Slava Allahu!
Mir onim slugama koje je izabrao ».

Ko je dakle bolji? Allah ili oni koji su mu pridruženi?

 • 60::Nije li on taj koji je stvorio nebesa i zemlju
i koji, za vas, daje da siđe voda sa neba
zahvaljujući kojoj mi činimo da narastaju
vrtovi puni ljepote
u kojima ćete vi moći učiniti da niču drveta?
– Ili pak, postoji li Neka o božanstvo pokraj Allaha?
Ali ne…
Evo ljudi koji njemu daju jednake –
 • 61::Nije li on taj koji je postavio zemlju
kao mjesto boravka, koji je dao da poteku rijeke,
koji je postavio planine na zemlji
i jednu prepreku između dvaju mora?
– Ili pak, postoji li jedno božanstvo pokraj Allaha?
Ali ne!…
Većina ljudi to ne zna! –
 • 62::Nije li on taj koji uslišava
nesretnike koji ga zazivaju?
On koji tjera zlo?
On koji od vas čini svoje pobočnike na zemlji?
– Ili pak, postoji li jedno božanstvo pokraj Allaha?
Malo ima ljudi koji rasmišljaju –
 • 63::Nije li on taj koji vas usmjerava
u tminama zemlje i mora?
On koji rasvezuje vjetrove
kao jednu najavu svog milosrđa?
– Ili pak, postoji li jedno Božanstvo pokraj Allaha?
Allah je daleko iznad onoga
što mu se pridružuje –
 • 64::Nije li on taj
koji daje početak stvaranju,
i koji će, po tome, njega obnoviti?
On koji vam dodjeljuje dobra neba i zemlje?
– Ili pak, postoji li jedno božanstvo pokraj Allaha?
Reci:
« Donesti dakle svoj odlučni dokaz,
ako govorite istinu! »
 • 65::Reci:
« Oni koji su u nebesima i na zemlji
ne poznaju tajnu.

Allah je jedini koji ju poznaje ».

Oni ne poznaju čas u koji će biti uskrsnuti.
 • 66::Daleko više!
Njihovo poznavanje budućeg života je ništavno;
oni u njega sumnjaju;
oni su slijepi u pogledu toga.
 • 67::Nevjerni govore:
« Kad mi budemo prašina, kao naši očevi,
hoće li nas uistinu izvesti?
 • 68::Obećano nam je, kao i našim očevima prije nas:
to su samo priče Pajeta! »::
 • 69::Reci:
« Prođite zemljom,
i osmotrite kakav bijaše svršetak krivaca ».
 • 70::Ne ražalosti se radi njih,
ne budi u zebnji,
zbog njihovih spletkarenja.
 • 71::Oni govore:
« Kad će se dakle ostvariti to obećanje,
ako vi govorite istinu ?»
 • 72::Reci:
«Može biti da to čemu vi hoćete ubrzati dolazak
djelimice jest veća za vašim petama ».
 • 73::Tvoj je Gospodar pun dobrote prema ljudima,
ali većina između njih nije zahvalna.
 • 74::Tvoj Gospodar savršeno poznaje
ono što kriju njihova srca
i to što oni rasglašuju.
 • 75::Nema ničeg skrivenog u nebu i na zemlji
što nije upisano u jednu jasnu Knjigu.
 • 76::Ovaj Kur’an iznosi sinovima Izrealovim
najveći dio stvari
o kojima oni nisu suglasni;
 • 77::dok je, za vjerujuće
jedno Usmjerenje i jedno Milosrđa.
 • 78::Tvoj će Gospodar njima suditi.
On je Moćan, onaj koji sve zna.
 • 79::Predaj se Allahu .
Ti si sigurno u jasnoj Istini.


 • 80::Ti nećeš moći učiniti da čuju mrtvi
ni učiniti da čuju poziv gluhi
kad se odvrate.
 • 81::Ti ni slijepe također
nećeš moći izvesti iz njihove zablude.
Ti ćeš moći učiniti da čuju
samo oni koji vjeruju našim Znakovima
i onima koji se podvrgavaju Allahu .
 • 82::Kad Riječ bude pala na njih,
mi ćemo učiniti, za njih, da iz zemlje iziđe jedna zvijer
a ona će objaviti da ljudi
ne vjeruju čvrsto u naše Znakove.
 • 83::Dan kad mi budemo sakupili,
iz svake zajednice,
jedno mnoštvo
onih koji naše znakove drže za laži,
stavićemo ih u redove.
 • 84::Kad oni budu došli, Allah će reći:
« Niste li vi moje Znakove držali lažima;
dok ih vi niste ni poznavali?
Šta ste vi tada radili ?»
 • 85::Riječ će pasti na njih
jer su bili nepravedni
i oni će ušutjeti.
 • 86::Ne vide li oni
da smo mi rasporedili noć
da se odmore
i dan da bi vidjeli jasno?
Ima tu uistinu Znakova,
za jedan narod koji vjeruje.
 • 87::Na Dan kad zasvira trublja,
oni koji su u nebesima i na zemlji biće užasnuti,
izuzev onih koje Allah želi poštedjeti.
Svi će njemu ponizno doći.
 • 88::Ti ćeš vidjeti planine, koje si držao nepokretnim,
kako prolaze kao oblaci.
To je jednoAllahovo djelo:
on čini zaista sve stvari,
on je savršeno obaviješten o onome što vi činite. • 89::Oni koji će doći u taj Dan,
s jednim dobrim djelom,
primiće još bolje.
Oni će biti sklonjeni od svakog užasa.
 • 90::Oni koji će doći sa jednim lošim djelom
biće sunovraćeni u Vatru:
« Jeste li vi bili plaćeni za jednu drugu stvar
nego što je ovo što ste učinili ?»
 • 91::« Ja sam samo primio zapovijed
obožavati Gospodara ovog grada
koji ga je proglasio svetim.
– Sve njemu pripada –
Ja sam primio zapovijed
da budem u broju onih koji su podvrgnuti
 • 92::i da recitiram Kur’an ».
Ko je dobro usmjeren
usmjeren je za sebe samog.
Reci onome koji je zabludio:
« Ja sam samo zadužen da te upozorim ».
 • 93::Reci:
« Slava Allahu!
On će vama uskoro pokazati znakove
i vi ćete ih prepoznati.»
Tvoj Gospodar nije nemaran
spram onoga što vi činite.

S u r a XXVIII

P r i č a[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Ta. Sin. Mim.
 • 2::Evo stihova jasne Knjige.
 • 3::Mi ti pričamo, u svoj istinosti,
radi naroda koji vjeruje,
povijest o Musi i Faraonu.
 • 4::Faraon je bio osion na zemlji.
On je podijelio žitelje u dijelove;
htio je oslabiti jednu grupu među njima:
poklao je njihove sinove
ostavio je na životu samo djevojčice.
Bio je podstrekač nereda.
 • 5::Ali mi smo htjeli dati prednost
onima koji bijahu poniženi na zemlji;
htjeli smo od njih učiniti poglavare, naslijednike;
 • 6::htjeli smo ih smjestiti na zemlju
i tako pokazati Faraonu,
Hamanu i njihovim vojskama
ono čega se oni boje.
 • 7::Mi smo nadahnuli Musinu majku:
« Podoji ga, ako se bojiš za njega,
baci ga u rijeku.
Ne boj se, ne tuguj;
mi ćemo ti ga vratiti i načiniti od njega Poslanika  ».
 • 8::Faraonova obitelj ga primi
i on postade za njih
jedan neprijatelj i uzrok nesreće za njih.
– Faraon, Haman i njihove vojske
bijahu krivi –
 • 9::Faraonova žena reče:
« Radost naših očiju!
Ne ubijajte ga!
Možda će nam biti koristan
uzmimo ga za sina ».
– Oni ništa nisu predosjećali –
 • 10::Srce Musine majke se isprasnilo.
Ona bi se izložila pogibli da ga pokaže
da mi nismo očvrsnuli njeno srce
da bi ona ostala u broju vjerujućih.
 • 11::Ona reče Musinoj sestri:
« Slijedi ga! »
–Ova se držala na udaljenosti da bi ga nadgledala
i Niko to ne opazi –
 • 12::Mi smo predhodno zabranili Musi
grudi strane dojilje.
Njegova sestra reče:
« Mogu li vam ja naznačiti jednu obitelj
koja, za vas,
baviće se tim djetetom i biće mu odana ?»
 • 13::Tako smo ga mi vratili njegovoj majci
da bi ona prestala plakati;
da se ne žalosti;
da zna da je obećanjeAllahovo istinito.
– Ali većina ljudi to ne zna –
 • 14::Kad je dosegao zrelost
i svoj puni rasvoj,
mi smo mu dali Mudrost i Znanost.
– Evo kako mi nagrađujemo
one koji čine dobro –
 • 15 Musa uđe u grad a da njegovi žitelji to nisu znali.
On naiđe na dva čovjeka koji su se tukli:
jedan od njegovih pristalica i jedan od njegovih protivnika.
Onaj koji je bio sa njegove strane zamoli ga za pomoć
protiv onoga koji je bio u broju njegovih neprijatelja.
Musa ga udari šakom i ubi ga.
On reče:
« Evo jednog demonskog djela:
to je jedan neprijatelj koji zavodi ljude ».
 • 16::On reče:
« Gospodare moj!
Ja sam učinio na žao samom sebi,
oprosti meni ».
Allah mu oprosti.
On je, uistinu, onaj koji oprašta,
on je Milosrdan.
 • 17 Musa reče:
« Gospodare moj!
Zahvaljujući dobročinstvima kojima si me obdario,
ja neću nikad biti saveznik zločinaca ».
 • 18::On se sutradan ujutro nađe u gradu,
brinući se i gledajući sa svih strana,
kad onaj koji, jučer, njemu zaiska pomoć
njega pozva snažnim povikom;
::Musa mu reče:
« Ti si očigledno u zabludi! »
 • 19::Ali kad on htjede naškoditi
njihovim zajedničkim neprijateljima,
ovaj reče.
« O Musa!
Hoćeš li me ti ubiti kao čovjeka kojeg si ubio jučer?
Ti hoćeš biti silnikom na svijetu,
ti nećeš biti u brojih onih koji popravljaju ».
 • 20::Jedan čovjek dotrča sa kraja grada.
On reče:
« O Musa!
Poglavari vijećaju o tome da te ubiju.
Odlazi!
Ovo ti je dobar savjet! »
 • 21 Musa iziđe iz grada,
zabrinut i zagledajući na sve strane.
On reče:
« Gospodare moj!
Oslobodi me ovog nepravednog naroda ».
 • 22::On reče, usmjeravajući se prema Madijanu:
« Može biti da me moj Gospodar vodi
na pravi put ».
 • 23::Kad on dođe do voda Madijana,
on nađe ljude koji napajaju svoja stada.
On također nađe dvije žene koje su se držale po strani
i koje su zadržavale svoje životinje.
On reče:
« Što radite vas dvije?»
One rekoše:
Mi ne napajamo naših stada
dok ovi pastiri ne odu,
jer naš je otac veoma star ».
 • 24 Musa napoji njihovu stoku,
po tome se povuče u sjenu.
On reče:
« Gospodare moj!
Ja imam veliku potrebu za dobrim
koje ćeš ti dati da dođe na mene! »
 • 25::Jedna žena dođe k njemu
stidljivo mu pristupajući.
Ona reče:
« Moj te otac zove da te nagradi
što si napojio našu stoku».
::Musa ode k njemu
i ispriča mu svoju povijest.
Starac mu reče:
« Ne boj se ništa!
ti si upravo izmakao nepravednima».
 • 25::Jedna od dviju žena reče:
« O moj oče!
Primi ga u svoju službu, uz plaću.
On je uistinu bolji
::od onih koje bi ti mogao zaposliti.
On je snažan i dostojan povjerenja».
 • 27::Starac reče:
« Ja ću te oženiti
jednom od moje dvije kćeri koje su ovdje,
pod uvjetom da ostaneš osam godina u mojoj službi;
ako ti ispuniš deset, biće to od tvoje volje;
ja ti neću nametnuti ništa prekomjerno.
Ti ćeš me naći, ako Allah da,
u broju poštenih ljudi».
 • 28 Musa reče:
« Evo to je ugovoreno između tebe i mene.
Koji god da ja budem
rok ispunio od ona dva,
ni jedan mi neće biti na silu.
 • 29::Kad je Musa putovao sa obitelju,
nakon što je ispunio utvrđeni rok,
on opazi vatru na strani Planine.
On reče svojoj obitelji:
« Ostanite ovdje;
opazio sam jednu vatru,
možda ću vam donijeti novost
ili pak jedan užareni ugarak;
možda ćete se vi ugrijati».
 • 30 Kad bi stigao
on bi pozvan sa desne strane doline
u blagoslovljenom kraju i iz sredine drveta:
« O Musa!
Ja sam, uistinu, Gospodar svjetova
 • 31::Baci svoj štap! »
Kad ga Musa vidje vijugati poput Džina,
on okrenu leđa i pobježe:
« O Musa! ¸
Priđi bliže, ne boj se;
ti si u broju onih koji su u sigurnosti.
 • 32::Uvuci svoju ruku u otvor tunike,
ona će otuda izići bijela, bez ikakva zla.
Stegni svoju ruku uz sebe da se ne bi bojao.
Evo dvije odlučne kušnje tvog Gospodara,
namijenjene Faraonu i poglavarima njegovog naroda.
To su izopačeni ljudi! »
 • 33::On reče:
« Moj Gospodare!
Ja sam ubio jednog između njih,
ja se dakle bojim da me ne ubiju.
 • 34::Moj brat Harun govori bolje nego ja;
pošalji njega da mi pomogne i ojača me;
ja se bojim da me ne budu držali lašcem ».
 • 35 Allah reče:
" Mi ćemo tebi pomoći putem tvog brata;
daćemo vam obojici vlast;
oni vas neće dosegnuti;
vi ćete biti, po milosti naših Znakova,
obojica pobjednici
kao i oni koji vas budu slijedili ».
 • 36::Kad Musa dođe k njima sa našim jasnim Znakovima,
oni rekoše:
« Što je to,
ako nije čaranje koje je on izmislio?
Mi nikad nismo čuli govoriti o tome
kod naših prvih pajeta».
 • 37 Musa reče:
« Moj Gospodar savršeno poznaje
onoga koji je došao sa Pravcem,
i onoga kojem će pripasti konačno Boravište».
– Nepravedni neće imati sreće –


 • 38::Faraon reče:
« O vi, poglavari naroda!
Ja vam ne poznajem drugog Allaha osim mene samog!
O Hamane!
Zapali mi vatru na glini;
izgradi mi jednu kulu,
možda tada, popeću se ja sve do Musinog Allaha.
–Ja međutim mislim da je Musa jedan lažac »–
 • 39::Faraon se uzoholi na zemlji, bez rasloga,
on i njegove vojske.
Oni su mislili da neće doći pred nas.
 • 40::Mi smo ga dograbili ; njega i njegove vojske;
strmoglavili smo ih u valove.
Zamisli kakav je bio kraj nepravednih.
 • 41::Od njih mi smo napravili vodiče
koji pozivaju ljude u vatru,
i, na Dan Oživljavanja,
oni neće imati pomoći.
 • 42::Mi smo ih progonili jednim prokletstvom u ovom svijetu,
i, na Dan Oživljavanja,
oni će biti u broju odbačenih.
 • 43::Nakon što smo uništili prve naraštaje,
dali smo Knjigu Musi,
kao jedan poziv vidovitosti upućen ljudima;
jedan Pravac i jedno milosrđe.
– Možda će oni rasmisliti –
 • 44::Ti nisi bio na zapadnoj strani
kad smo mi predali zapovijed Musi  ;
ti nisi bio u broju svjedoka.
 • 45::Dali smo da se rode naraštaji
čija dob je produžena.
Ti nisi živio među žiteljima Madijana,
da im priopćiš naše Znakove.
– Mi smo njima poslali poruke –
 • 46::Ti nisi bio na padini Planine,
kad smo mi pozivali.
Ali evo jednog milosrđa tvojeg Gospodara
koji ti dopušta upozoriti narod
kojem nikakav upozoritelj nije došao prije tebe.
– Možda će oni rasmisliti –
 • 47::Ako ih dostigne nevolja,
kao cijena njihovih djela,
oni će reći:
« Gospodare naš*1
Da si nam samo bio poslao jednog Poslanika,
mi bismo tada slijedili tvoje Znakove,
i mi bismo bili vjerujući ».
 • 48::Ali, kad im je stigla Istina sa naše strane,
oni su rekli:
« Da mu je samo dano jednak
onome što je bilo dano Musi! »
Nisu li oni bili nevjerni
Što se tiče onoga što je nekada bilo dano Musi
kad su mu rekli:
« Evo dva puta običnog čaranja ».
i još su dodali:
« Mi smo nevjerni u pogledu svega toga! »
 • 49::Reci:
« Donesite dakle od Allaha jednu Knjigu
koja, bolje od ovih dviju, usmjerava ljude!
Ja ću ju slijediti, ako ste vi iskreni ».
 • 50::Ako ti ne odgovore,
znaj da slijede samo svoje strasti.
Ko je dakle više zaveden
od onoga koji se pušta voditi svojim strastima
bez ikakva usmjerenja došlog od Allaha ?
– Allah ne usmjerava nepravednog naroda –
 • 51::Da, mi smo njima dali da im dođe Riječ.
– Možda će oni rasmisliti –
 • 52::Oni kojima smo mi dali Knjigu prije njega,
vjeruju u ovo
 • 53::Oni kažu, kad im se ona čita:
« Mi vjerujemo u nju;
ona je istina koja izvire iz našeg Gospodara;
mi smo već bili podvrgnuti prije njenog dolaska ».
 • 54::Evo onih koji će primiti dvostruku naknadu,
jer su bili postojani,
jer su na zlo odgovorili dobrim,
jer su davali u milostinju
jedan dio dobara koja smo mi njima dodijelili.


 • 55::Kad oni čuju besmislice,
oni se od njih okreću govoreći:
« Nama naša djela, vama vaša djela.
Mir sa vama!
Mi ne volimo neznalice! »
 • 56::Ti ne usmjeravaj onoga koga ti voliš,
već Allah usmjerava onog koga on hoće.
On savršeno poznaje one koji su usmjereni.
 • 57::Oni govore:
« Ako bi mi slijedili sa tobom Pravac,
mi bismo bili istrgnuti iz naše zemlje ».
Nismo li mi za njih uspostavili
jedan posvećeni i siguran pojas
kamo su doneseni plodovi svih vrsta
koje smo mi njima namijenili za njihovu obskrbu?
Ali većina među njima to ne zna.
 • 58::Koliko smo mi gradova uništili
čiji su žitelji živjeli u zadovoljstvu!
Evo njihovih boravišta, koja su gotovo opustjela,
poslije njihove smrti.
– Mi smo, mi, vrhovni Naslijednici –
 • 59::Tvoj Gospodar nije uništio ni jednog grada
prije nego što je poslao Majci svih gradova
jednog Poslanika koji mu je recitirao naše stihove.
– Mi nismo uništili grada
čiji žitelji nisu bili nepravedni –
 • 60::Sve što vam je bilo dano
samo je jedno kratkotrajno uživanje
i prasan ukras života u ovom svijetu.
Ono što se nalazi kod Allaha
je bolje i trajnije.
Ne razumijte li vi ?
 • 61::Onaj kome smo mi dali jedno lijepo obećanje
čije će on ispunjenje vidjeti
je li usporedivo sa onim kome smo mi dodijelili
kratkotrajna uživanja u životu na ovom svijetu
i koji, po tome, na Dan Oživljavanja,
biće u broju
onih koji će se pojaviti pred nama?
 • 62Allah će im reći, na Dan kad ih bude pozvao:
« Gdje su meni takozvani pridruženi ?»


 • 63::Oni protiv kojih će se Riječ ostvariti odgovoriće:
« Gospodare naš!
Evo onih koje smo mi uronili u grijeh;
mi smo njih zaveli
kao da to bijasmo sami mi.
Mi ih se odričemo pred tobom;
nismo mi ti koje oni obožavaju! »
 • 64::Njima će se reći:
« Pozovite svoje sudionike! »
Oni će njih zazvati,
ali oni neće biti uslišani
i vidjeće oni kaznu.
– Da smo samo bili usmjereni –
 • 65Allah će im reći, na Dan kad ih bude pozvao:
« Što ste odgovorili prorocima ?»
 • 66::Tog Dana,
proročke poruke će im se pojaviti potpuno nejasne.
Oni neće postaviti nikakvog pitanja.
 • 6*7::Što se tiče onoga koji se bude pokajao,
koji je vjerovao i činio dobro,
možda će on biti među sretnima?
 • 68::Tvoj Gospodar stvara što on hoće, i on izabire;
nema izbora za ljude.
Slava Allahu!
On je iznad onoga što njemu pridružuju.
 • 69::Tvoj Gospodar poznaje ono što kriju njihova srca
i ono što oni rasglašavaju.
 • 70::On je Allah!
Nema Allaha osim njega!
Njemu hvalospjev u ovom svijetu
i u posljednjem životu!
Suđenje pripada njemu;
vi ćete se vratiti k njemu.
 • 71::Reci:
« Što vi mislite o tome?
Da Allah za stalno raskrili noć nad vama
sve do Dana Oživljavanja,
koje božanstvo osim Allaha,
bi vama donijelo svjetlost?
Ne čujete li vi ?»


 • 72::Reci:
« Što vi mislite o tome?
Da Allah za stalno raskrili dan nad vama
sve do Dana Oživljavanja,
koje božanstvo osim Allaha,
bi vama donijelo noć tokom koje
biste se vi odmarali?
Ne vidite li vi ?»


 • 73::U svojoj milosrdnosti, on je stvorio noć
da biste se vi odmarali
i dan da biste vi tražili njegova dobročinstva.
–Možda biste vi bili zahvalni  ? –::
 • 74::Na Dan kad se budu pozvali ljudi, njima će se reći:
« Gdje su moji takozvani pridruženi ?»
 • 75::Daćemo da dođe po jedan svjedok iz svake zajednice
i mi ćemo reći:
« Donesite dakle svoj odlučni dokaz! »
Oni će tada znati da Istina pripada Allahu  ;
ono što bijahu izmislili njih je napustilo.
 • 76::Korej pripada narodu Musinom,
ali on bijaše ispunjen bijesom na njega.
Mi smo njemu dali blaga
čiji ključevi već izgledaše težki
jednoj grupi snažnih ljudi.
Njegov narod reče njemu:
« Ne raduj se!

Allah ne voli one koji se vesele! »

 • 77::U sred dobara koja ti je Allah dodijelio,
potraži posljednje boravište.
Ne zaboravi svoj dio u životu ovog svijeta.
Budi dobar kao što je Allah dobar prema tebi.
Ne traži iskvarenosti na zemlji.
– Allah ne voli one koji siju iskvarenost –
 • 78::Korej reče:
« Ono što ja posjeduje dugujem
samo znanosti koju posjedujem».
Ne znade li on da je Allah srušio prije njega
naraštaje strašnijih od njega po snazi
i znatniji po broju?
– Krivci neće biti ispitivani
o svojim grijesima –
 • 79::Po tome iziđe on pred svoj narod u svoj svojoj nadutosti.
Oni koji su htjeli uživati sadašnji život rekoše:
« Kad bi mi samo posjedovali Bogatstva
jednaka onima koja su bila dana Koreju!
On posjeduje jedno neizmjerno Bogatstvo! »
 • 80::Oni kojima bijaše dana Znanost rekoše:
« Nesretni vi!
Nagrada Allahova je bolja
za onoga koji vjeruje i koji čini dobro.
Oni koji su postojani biće sami koji će ju primiti ».
 • 81::Mi smo učinili da zemlja proguta
Koreja i njegovu kuću.
Ne bijaše družine da mu pomogne
– osim Allaha –
Niko njemu ne dođe u pomoć.
 • 82::Oni koji, dan prije, bijahu željeli
naći se na njegovom mjestu
rekoše, sutradan ujutro:
« Nesretan ti!
Allah obilno dijeli i mjeri svoje darove
onome kome hoće, među svojim slugama.
Da Allah nije izlio na nas svoja dobročinstva,
dao bi da budemo progutani;
čini se sigurnim da nevjerni
nisu sretni ».
 • 83::Mi ćemo dodijeliti to posljednje Boravište
onima koji na zemlji,
ne vole biti ni naduveni, ni oni koji kvare druge.
Svršetak pripada onima koji se boje Allaha.
 • 84::Onaj koji bude došao sa dobrim djelima
primiće nešto što je mnogo bolje nego to.
Što se tiče onoga koji bude došao sa hrđavim djelima,
Neka zna da oni koji počinjaju zlo
neće biti nagrađeni osim za ono što su učinili.
 • 85::Da, onaj koji ti je udahnuo Kur’an
odnijeće te onamo gdje svi dolaze.
Reci:
« Moj Gospodar savršeno poznaje
onoga koji je došao slijedeći Pravac,
i onoga koji se nađe u očitoj zabludi ». • 86::Ti nisi očekivao da će ti Knjiga biti poslana;
to se čini samo putem milosrđa tvog Gospodara.
Ne budi dakle saveznikom nevjernima!
 • 87::Neka te ne odvrate od Stihova Allahovih
poslije njihovog silaska k tebi.
Zazivaj svog Gospodara!
Ne budi u broju mnogobožaca!
 • 88::Ne zazivaj nikakvo drugo božanstvo sa Allahom .
Nema Allaha osim njega!
Svaka stvar propada osim njegovog Lica.
Suđenje njemu pripada.
Vi ćete biti dovedeni k njemu!


S u r a XXIX

Pauk[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Mim.
 • 2::Misle li ljudi
da će im se dopustiti reći:
« Mi vjerujemo!»
a da ne budu iskušani?
 • 3::Da, mi smo iskušali
one koji živješe prije ovih sad.

Allah savršeno poznaje one koji govore Istinu

i poznaje lašce.
 • 4::Da li oni koji su počinili hrđava djela
računaju moći nas preduhitriti?
Oni krivo sude.
 • 5::Za onoga koji se nada susretu sa Allahom,
rok određen od Allaha približava se.

Allah je onaj koji čuje i koji zna.

 • 6::Onaj koji se bori, bori se za svoje dobro.

Allah dostaje samom sebi,

on nema potrebe za svemirom.::


 • 7::Mi brišemo grijehove onima koji vjeruju
i koji izvršavaju dobra djela
i mi ćemo njih nagraditi
za najbolja djela.


 • 8::Mi smo preporučili čovjeku da bude dobar
prema svom ocu i majci svojoj;
ali ako te tjera da meni pridružuješ
ono o čemu nemaš nikakvog znanja,
ne podvrgavaj im se.
Vaš će se povratak obaviti prema meni.
Ja ću vam objaviti ono što vi činiste.
 • 9::Mi ćemo među pravednike uvesti
one koji vjeruju
i izvršavaju dobra djela.
 • 10::Neka i ljudi govore:
« Mi vjerujemo u Allaha!»
ali, ako trebaju trpjeti zbog Allaha,
oni smatraju iskušenje koje je došlo od strane ljudi
kao jednu kaznu Allahovu.
Kad dođe pomoć od tvog Gospodara,
oni kažu:
« Da, mi smo sa vama!»
Ne poznaje li Allah sadržinu svih srca?
 • 11Allah savršeno poznaje vjerujuće
a on savršeno poznaje i licemjere.
 • 12::Nevjernici kažu vjerujućima:
« Slijedite naš put,
mi ćemo nositi težinu vaših grijeha».
 • 13::Oni će sigurno nositi svoje terete
i drugih još tereta,
sa svojim vlastitim teretima.
Njih će se ispitivati, na Dan Oživljavanja,
o onome što budu izmislili.
 • 14::Mi smo poslali Nuh a njegovom narodu.
on ostade sa njim tisuću godina, manje pedeset godina,
potom ih potop odnese,
jer su bili nepravedni.
 • 15::Mi smo spasili Nuh a
i one koji su se nalazili u lađi.
Od toga smo mi načinili jedan Znak za svijet.
 • 16::Mi smo poslali Ibrahima.
On reče svom narodu  :
« Obožavajte Allaha!
Bojte ga se!
To je jedno dobro za vas, kad biste vi znali!»
 • 17::Vi, osim Allaha, obožavate samo idole;
vi izmišljate laž.
Oni koje vi obožavate osim Allaha
ne mogu vam priskrbiti nikakvo sredstvo prehrane
kod Allaha.
Obožavajte ga!
Budite mu zahvalni!
Vi ćete biti odvedeni k njemu.
 • 18::Ako vi kažete da je to laž,
druge zajednice, prije vas,
prokazivale su kao laž.
Pripada samo Poslaniku
da prenese svoju poruku u punoj jasnoći.
 • 19::Ne vidite li vi kako

Allah daje početak stvaranju?

Po tome će ga on obnoviti.
Evo što je lako za Allaha.
 • 20::Reci:
«Prođite zemljom i promotrite
kako od započinje stvaranje.
Allah će ga dati po tome roditi se nanovo
iz posljednjeg rođenja.
Allah je nadmoćan nad svakom stvari!»
 • 21::On kažnjava koga on hoće,
on čini milosrđe kome on to hoće.
Vi ćete biti dovedeni k njemu.
 • 22::Vi se ne možete suprotstaviti njegovoj sili
ni na zemlji, ni u nebu.
Vi nemate, osim Allaha,
ni Gospodara, ni branitelja.
 • 23::Oni koji su nevjerni
Što se tiče Znakova Allahovih i Susreta sa njim:
evo onih koji zdvajaju o mojem milosrđu;
evo koji će trpjeti bolnu kaznu.
 • 24::Jedini odgovor Ibrahimova naroda bi reći:
« Ubijte ga ili spalite ga!»


Ali Allah ga spasi od vatre.
Ima tu uistinu Znakova
za narod koji vjeruje.
 • 25::On reče:
« Vi ste usvojili idole osim Allaha
zamo zbog uzajamne ljubavi u ovom svijetu;
potom, na Dan Oživljavanja,
vi ćete nijekati jedni druge,
vi ćete proklinjati jedni druge,
dok će vaše utočište biti Vatra
i što vi ne ćete imati zaštitnika ».
 • 25::Lot vjerova u njega i reče:
« Ja se utječem mom Gospodaru:
on je, uistinu, Moćan, Mudar! »
 • 27::Ibrahimu, mi smo dali Izaka i Jakuba,
po tome u njegovom potomstvu ustanovili smo
proročanstvo i Knjigu.
Mi smo mu dodijelili njegovu nagradu u ovome svijetu
i, u budućem životu, on će biti među pravednicima.
 • 28::Mi smo poslali Luta  ;
on reče svojem narodu  :
« Vi činite jednu glupost,
koju Niko, u svemiru, nije počinio prije vas:
 • 29::vi se približavate ljudima,
vi presijecate putove,
vi se podajete, u vašim saborima,
odvratnim djelima ».
Jedini odgovor njegovog naroda bi reći:
« Dovedi na nas Allahovu kaznu,
ako si vjerodostojan! »
 • 30::On reče:
« Gospodare moj!
Oslobodi me ovog naroda koji sije pokvarenost! »::
 • 31::Kad su naši poslanici
donijeli novost Ibrahimu govoreći:
« Da, mi ćemo uništiti žitelje tog grada,
jer su nepravedni»,
 • 32::on reče:
« Ali Lut ondje živi! »
Oni tada rekoše:
«Mi znamo da se on tu nalazi;
mi ćemo ga spasiti, njega i njegovu obitelj,
s izuzetkom njegove žene
koja će biti u broju onih koji će ostati otraga ».
 • 33::Kad naši poslanici stigoše kod Luta,
ovaj bi rastužen zbog članova svoje obitelji
koje njegova ruka bijaše nesposobna zaštititi.
Naši poslanici rekoše:
«Ne boj se, ne tuguj,
mi ćemo te spasiti, tebe i tvoje,
s izuzetkom tvoje žene
koja će biti među onima koji će ostati otraga.
 • 34::Mi ćemo dati da padne sa neba propast
na žitelje tog grada
jer su oni izopačeni ».
 • 35::Da, mi smo od tog grada načinili
jedan Znak za narod koji razumije.
 • 36::Ljudima Madijana,
mi smo poslali njihovog brata Šuajba.
On reče:
«  O moj narode!
Obožavajte Allaha!
Čekajte posljednji Dan!
Ne počinite zločina na zemlji
sijući po njoj iskvarenost ».
 • 37::Oni sa njim postupiše ka sa lažljivcem;
propast ih odnese
i, slijedećeg jutra,
oni ležahu u svojim boravištima.
 • 38::Isto je sa narodima Ad i Tamud.
– Vi to vidite jasno
prema njihovim nastanbama –
Iblis je uljepšao njihova djela
u njihovim vlastitim očima;
on ih je skrenuo sa pravog puta,
dok su oni htjeli biti vidoviti.
 • 39::Isto i za Koreja, Faraona i Hamana:
Musa im je bio donio svoje odlučne dokaze,
ali oni su se uzoholili na zemlji
i bi im nemoguće izbjeći kazni.
 • 40::Mi smo kaznili svakog između njih
zbog njegovog grijeha.
Ima, među njima,
kojima smo poslali oluju.
Ima, među njima,
koje je Krik pograbio.
Ima, među njima,
koje smo dali da zemlja proguta.
Ima, među njima,
koje smo mi utopili.
Ne odgovara Allahu da ih pozlijedi,
već su oni sami sebi učinili nažao.
 • 41::Oni koji uzmu sebi Gospodara osim Allaha
slični su pauku:
ovaj si je napravio boravište,
ali paukovo boravište
je najkrhkije boravište.
– Da su oni znali! –
 • 42 Allah zna savršeno
da ono što oni zazivaju osim njega je ništavno.
On je Moćan, Mudar!
 • 43::Evo primjera koje mi predlažemo ljudima,
ali oni koji znaju jedini su koji mogu razumjeti.
 • 44Allah je stvorio nebesa i zemlju u punoj istini.
Ima tu uistinu znakova za vjerujuće.
 • 45::Iznesi što ti je otkriveno u knjizi;
obavljaj molitvu:
molitva udaljuje čovjeka od gluposti i sramotnih djela.
Zazivanje Allahovog imena
je ono što ima najveću vrijednost.

Allah zna savršeno što vi činite.

 • 46::Ne raspravljaj sa ljudima o Knjizi
osim na najučtiviji način.
– osim sa onima između njih koji su nepravedni –
Recite:
« Mi vjerujemo u ono što je nama sišlo
i ono što je sišlo prema vama.
Naš Allah, koji je vaš Allah, je jedinstven
i mi smo mu podvrgnuti ».
 • 47::Tako smo mi spustili Knjigu k tebi.
Oni kojima smo mi dali Knjigu vjeruju u nju.
Ima, između ovih, koji vjeruju.
Samo, nevjerni niječu naše Znakove.


 • 48::Ti nisi pripovijedao ni jednu Knjige prije ove;
ti svojom desnom rukom nisi ništa napisao;
varalice se dakle služe pretpostavkama.
 • 49::Evo, naprotiv, očitih Znakova
u srcima
onih kojima je Znanost bila dana.
Samo, nevjerni niječu naše znakove.
 • 50::Oni govore:
« Da su samo Znakovi došli od Gospodara,
bili sišli na njega! »
Reci:
« Znakovi su jedino kod Allaha;
ja sam samo jedan jasni upozoritelj ».
 • 51::Ili pak, nije li njima dostajalo
što smo mi dali da siđe na tebe
Knjiga koja im je bila izgovorena?
Ima tu uistinu jedno milosrđe i jedna Opomena,
za narod koji vjeruje.
 • 52::Reci:::
« Allah dostaje kao svjedok između mene i vas.
on savršeno poznaje
to što se nalazi u nebesima i na zemlji.
Oni koji vjeruju u grijeh
nevjerni su prema Allahu  :
evo gubitnika ».
 • 53::Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne.
Da rok nije bio utvrđen,
kazna bi ih već zadesila, iznenadno,
a da ništa ne bi predosjetili.
 • 54::Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne.
Džehenem će uskoro omotati nevjernike.
 • 55::Dan kad njih kazna bude omotala,
iznad njihovih glava
i ispod njihovih nogu,
njima će biti rečeno.
« Okusite ono što ste činili!»…
 • 56::O vi, moje vjerujuće sluge!
Moja je zemlja ogromna…
Obožavajte mene!


 • 57::Svaki čovjek okusiće smrt.
Vi ćete biti, po tome, dovedeni pred nas.
 • 58::Što se tiče onih koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela,
mi ćemo učiniti da borave, zauvijek,
u Vrtu,
u sred dvorova
pod kojima teku potoci.
Kako je dobra, nagrada
onih koji čine dobra djela,
 • 59::onih koji bijahu postojani,
onih koji se povjeravaju svom Gospodaru.
 • 60::Koliko li je životinja nesposobno
osigurati vlastitu prehranu!
Allah je taj koji osugurava njihovu i vašu hranu.
on je taj koji čuje i koji zna.
 • 61::Ako ih upitaš:
« Ko je stvorio zemlju;
Ko je podvrgnuo sunce i mjesev ?
Oni će sigurno odgovoriti:
« To je Allah! »
Zašto su oni, onda, toliko glupi ?
 • 62Allah dijeli obilno i odmjerava svoje darove
kome hoće, između svojih slugu.

Allah savršeno poznaje svaku stvar.

 • 63::Ako ih upitaš:
« Ko je dao da siđe sa neba voda
zahvaljujući kojoj nanovo oživljava zemlja
poslije svoje smrti ?»
Oni će sigurno odgovoriti:
« To je Allah! »
Reci:
« Slava Allahu! »
– Ali većina ljudi ne razumije –
 • 64::Život na ovom svijetu samo je igra i rasonoda.
Posljednje boravište je uistinu život.
Kad bi samo znali!


 • 65::Kad se uspinju na lađu,
oni zazivaju Allaha čineći mu jedan čisti obred.
Ali kad ih Allah spasi
dovodeći ih na čvrstu zemlju,
oni njemu dodaju sudrugove.
 • 66::Neka ne poznaju ono što smo mi njima dali
i Neka uživaju u kratkotrajnim užitcima:
oni će uskoro znati…
 • 67::Ne vide li oni da smo mi ustanovili
jedan svet i suguran zaštitni pojas,
dok su svuda uokolo ljudi plijenjeni?
Hoće li to oni vjerovati u grešku
i ne poznavati dobročinstva Allahova
 • 68Ko je dakle nepravedniji
od onoga koji izmišlja laž protiv Allaha,
ili onog koji drži Istinu za Laž
onda kad mu ona dođe?
Nema li u Džehenemu mjesto
za boravište nevjernih?
 • 69::Da, mi ćemo upraviti na naše putove
one koji budu ratovali protiv nas.

Allah je sa onima koji čine dobro.


S u r a XXX

Rimljani[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Alif. Lam. Mim.
 • 2::Rimljani su bili pobijeđeni
 • 3::u susjednoj zemlji;
ali poslije svojeg poraza
oni će biti pobjednicima
 • 4::za nekoliko godina.
Zapovijed pripada Allahu,
prije kao i poslije toga.
Tog dana vjerujući će se radovati
 • 5::pobjedi Allahovoj.
On daje pobjedu kome hoće;
on je Moćan, Milosrdan.
 • 6::Ovo je jedno Allahovo obećanje:
Allah ne uzmanjka u svojim obećanjima,
ali većina ljudi to ne zna.
 • 7::Oni poznaju jednu stranu života ovog svijeta
i nemarni su spram budućeg života.
 • 8::Nisu li oni rasmislili u sebi?
Allah je stvorio nebesa i zemlju
i sve što se nalazi između njih
u punoj istini
i za jedno određeno vrijeme.
Mnogo ljudi, međutim,
niječu Susret sa svojim Gospodarom.
 • 9::Ne prolaze li oni zemljom
i ne vide li kakav je bio svršetak
onih koji su živjeli prije njih
i koji su njih nadmašivali u snazi?
Oni su obrađivali zemlju
i nastanjivali ju,
više nego što su to činili oni sami.
Njihovi su im proroci donijeli
očigledne dokaze.
Nije Allah taj koji ih je ranio;
oni su sami sebi načinili krivo.
 • 10::Svršetak onih koji čine zlo bio je loš.
Oni su ZnakoveAllahovo držali za laž
i sprdali su se sa njima.
 • 11Allah daje početak stvaranju,
po tome on će ga obnoviti.
Po tome vi ćete biti dovedeni k njemu.
 • 12::Dan kad će nastupiti Čas,
krivci će biti očajni.
 • 13::Oni neće naći zagovornika
među onima koje pridružuju Allahu
a oni biće nevjerni onima koje njemu pridružuju.
 • 14::Na Dan kad će doći Čas,
tog Dana, oni će se međusobno podijeliti između sebe.
 • 15::Oni koji vjeruju
i koji izvršavaju dobra djela
radovaće se, tada, u rascvjetanom cvjetnjaku.
 • 16::Što se tiče nevjernih,
onima koji drže za laž
naše Znakove i Susret u budućem životu,
evo onih koji će biti plijen kazne.
 • 17::Slava Allahu,
kad vi pristignete na večer
i kad se sastajete izjutra!
 • 18::Slava njemu,
u nebesima i na zemlji,
noću i u sred dana!
 • 19::On daje da živi iziđe iz mrtvog;
on daje da mrtav iziđe iz živog.
On vraća život zemlji kad je ova umrla:
tako će on dati da se vi pojavite nanovo.
 • 20::Između njegovih znakova:
on vas je stvorio iz prašine,
po tome evo vas kao ljudi::
raspršenih po zemlji.
 • 21::Između njegovih znakova:
on je stvorio za vas, izvadio iz vas,
supruge
da biste vi odahnuli pokraj njih,
i on je postavio ljubav i dobrotu između vas.
Ima tu uistinu Znakova,
za jedan narod koji rasmišlja.
 • 22::Između njegovih znakova:
stvaranje nebesa i zemlje;
rasnovrsnost vaših jezika i vaših boja.
Ima tu uistinu Znakova,
za one koji znaju.
 • 23::Među njegovim Znakovima:
Vaš san, noć i dan;
vaše iskanje njegove milosti.
Ima tu uistinu Znakova
za jedan narod koji čuje.
 • 24::Među ovim Znakovima:
On vama pokazuje munju,
predmet, ujedno, straha i ufanja.
On daje da siđe sa neba voda, zahvaljujući kojoj
on vraća život zemlji kad je ona mrtva.
Ima tu, uistinu, znakova
za narod koji razumije.
 • 25::Među tim Znakovima:
nebo i zemlja se drže na mjestu
po njegovoj zapovijedi.
 • 25::Oni koji su u nebesima i na zemlji
njemu pripadaju.
Svi su mu poslušni.
 • 27::On je taj koji započinje stvaranje,
po tome on će ga obnoviti.
Njemu je to jednostavno.
Najuzvišeniji primjer u nebesima i na zemlji
pripada njemu.
On je Moćan, Mudar.
 • 28::On vam je predložio jednu prispodobu izašlu iz vas samih.
Imate li vi, među robovima, pridruženih
koji bi dijelili dobra koja smo mi vama dodijelili,
tako da svi budete jednaki?
Bojite li se vi njih
kao što se uzajamno bojite?
Evo kako mi izlažemo naše Znakove,
jednom narodu koji razumije.
 • 29::Nepravedni, naprotiv,
slijede svoje strasti,
a da ništa ne znaju.
Ko će dakle usmjeriti one koje je Allah zabludio?
Oni nemaju nikoga da im pomogne.


 • 30::Izvršavaj obaveze Vjere
kao istinski vjernik
i sukladno naravi koju je Allah dao ljudima
zadužujući ih.
Nema promjene u Allahovom stvaranju.
Evo nepromjenjive Vjere;
ali većina ljudi ne zna ništa.
 • 31::Vratite se kajući se k Allahu  ;
bojte ga se;
izvršavajte svoju Molitvu;
ne budite u broju mnogobožaca
 • 32::ni onih koji su rasdijelili svoju vjeru
i koji su stvorili sekte,
od kojih svaki dio uživa u onome što si je prisvojio.
 • 33::Kad jedna nesreće dosegne ljude,
oni zazivaju svog Gospodara,
i onda se vraćaju k njemu.
Kad, nakon toga,
on njima da okusiti milosrđe svoje,
evo kako Neka i između njih
njemu dodaju sudrugove.
 • 34::Neka oni niječu ono što smo mi njima dali
i Neka iskoriste kratkotrajna uživanja.
Vi ćete uskoro znati!
 • 35::Jesmo li mi dali da na njih siđe jedna vlast
koja njima govori o onome što oni pridružuju?
 • 36::Kad mi ljudima damo okusiti milosrđe,
oni se tome raduju;
ali ako li ih zlo dostigne
zbog onog što su učinili
oni su očajni.
 • 37::Ne vide li oni
da Allah raspoređuje i odmjerava svoje darove
onome kome on to hoće?
Ima tu uistinu Znakova,
za narod koji vjeruje.


 • 38::Podaj ono što njimna pripada
roditeljima, siromašnima, putnicima.


 • 39::Zelenaški interes koji vi uzimate
da bi vam od drugih narasla dobra
neće ih uvećati kod Allaha;
već ono što vi dajete u milostinju
žudeći ::Lice Božije,
evo što će udvostručiti vaša dobra.
 • 40 Allah vas je stvorio.
On vam je po tome dodijelio vaša sredstva uzdržavanja,
po tome on je dao da umrete,
nakon čega će on učiniti da uskrsnete.
Postoji li barem samo jedan od vaših drugova
sposoban učiniti nešto slično tome?
Slava njemu!
On je daleko iznad onoga što se njemu pridružuje!
 • 41::Iskvarenost se pojavila
na zemlji i na moru
slijedom tih djela izvršenih
rukama ljudi
da bi im Allah dao okusiti
jedan dio onoga što su učinili.
Možda će se oni vratiti!
 • 42::Reci:
« Prođite zemljom i vidite
kakav je bio svršetak onih koji su živjeli negda.
Većina među njima bijahu mnogobošci ».
 • 43::Ispunjavaj obaveze nepromjenjive Vjere
prije nego li dođe, od Allaha,
jedan neminovan Dan.
Ljudi, tog Dana,
biće podijeljeni u dvije grupe:
 • 44::Oni koji budu bili nevjerni
trpjeće posljedice svoje nevjernosti.
Oni koji budu izvršavali dobra djela
pribiraće koristi od njih.
 • 45::Tako će, Allah, milošću svojom, nagraditi
one koji budu vjerovali
i koji budu činili dobra djela.
– On ne voli nevjerne –
 • 46::Među Znakovima:
On razvezuje vjetrove
najavljivače dobrih vijesti,
da bi vam dao okusiti
nešto od svojeg milosrđa;
da bi lađa plovila po njegovoj zapovijedi
i da bi vi tražili njegova dobročinstva.
– Možda ćete vi biti zahvalni –
 • 47::Da, mi smo prije tebe poslali proroke
njihovim vlastitim sugrađanima
kojima su donijeli odlučne dokaze.
Mi smo se osvetili
onima koji su činili zločine
i bijaše pravedno za nas
pomoći vjerujućima.
 • 48Allah je onaj koji rasvezuje vjetrove.
Ovi pak podižu oblak;
on ga po tome izdužuje u nebu, kako on hoće,
i rasbija ga na djeliće:
tada ti vidiš pljusak izići iz dubina.
Kad on učini da pada
po onome kome on hoće, među svojim slugama,
tad se oni obraduju,
 • 49::čak i ako bijahu očajni
prije nego je taj pljusak pao na njih.
 • 50::Promatraj tragove Allahovog milosrđa
i kako on čini da zemlja oživi poslije svoje smrti.
Takav je, uistinu, onaj koji vraća život mrtvima.
On je nadmoćan nad svakom stvari.
 • 51::Ako mi razvežemo jedan vjetar prepun pijeska,
ljudi će ostati nevjerni.


 • 52::Što se tiče tebe,
ti ne činiš da čuju mrtvi,
ti ne činiš da se čuje poziv gluhima
kad oni okrenu leđa.
 • 54::Ti nisi onaj koji usmjerava slijepe
izvodeći ih iz zabludjelosti.
Ti možeš samo učiniti da čuju oni koji vjeruju našim znakovima,
oni tada postaju podložni Allahu .
 • 53 Allah je onaj koji vas je stvorio slabima,
nakon slabosti, on vam daje stanovitu snagu,
po tome, nakon što vam je dao snagu,
on vas opet čini slabima i ostarjelima.
On stvara ono što on hoće.
On je taj koji zna sve, Svemogući.
 • 55::Dan kad dođe Čas,
krivci će se zaklinjati
da su ostali samo jedan sat
u svojim grobovima.
–Takva je njihova glupost! –
 • 56::Dok će oni koji su primili Znanost i vjeru
reći :
«  Da, vi ste upisani u Allahovu Knjigu
sve do dana Oživljavanja :
Evo došao je Dan Oživljavanja
ali vi ne znate ništa  ».
 • 57::Tog dana,
ispričavanje nepravednih biće Neka orisno:
Niko ih neće blagonaklono slušati.
 • 58::Mi smo ljudima predložili
sve vrste primjera u ovom Kur’anu;
ali nevjerni kažu,
kad ćeš ti njima donijeti Znak:
«Vi ste samo varalice! »
 • 59::Evo kako Allah stavlja jedan pečat
na srca onih koji ne znaju ništa.
 • 60::Budi dakle strpljiv.
Božje je obećanje istinito.
Neka te ne pokolebaju oni koji
ne vjeruju čvrsto!


S u r a XXXI


L u k m a n[uredi]


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog

 • 1::ALIF. Lam. Mim.
 • 2::Evo stihova Mudre Knjige:
 • 3::Smjer i milosrđe
onima koji čine dobro;
 • 4::koji obavljaju Molitvu,
koji daju milostinju
vjerujući čvrsto u budući život:
 • 5::evo onih koji slijede Pravac svojeg Gospodara;
evo onih koji će biti sretni!
 • 6::Neka i čovjek neznalica
priskrbi sebi beznačajne govore
da bi zaveo druge sa Puta Allahovog
i uzeti ga za ruglo.
– Evo onih koji će trpjeti
sramnu kaznu –
 • 7::Kad mu se čitaju naši stihovi,
on se oholo okrene,
kao da ih ne čuje,
kao da su njegove uši oglušile.
Navijesti njemu vijest o bolnom kažnjavanju.
 • 8::Da, Vrtovi Slastica namijenjeni su
onima koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela;
 • 9::oni će ondje boraviti kao besmrtnici.
ObećanjeAllahovo je istinito:
On je Svemoćan, Mudar.
 • 10::On je stvorio nebesa bez vidljivih stubova-podupirača;
on je bacio planine na zemlju kao podpornje
da se ono ne potresa a ni vi također;
on je tuda proširio sve vrste životinja.
Mi smo dali da sa neba siđe voda
i mi smo dali da niknu na zemlji
sve vrste korisnih vrsta.
 • 11::Takvo je stvaranje Božije!
« Pokažite mi to što drugi poput njega mogu stvoriti! »
– Ali nepravedni su u jednoj očiglednoj zabludi –
 • 12::Da, mi smo dali mudrost Lukmanu:
« Budi zahvalan Allahu .
Onaj Ko je zahvalan
zahvalan je za svoju korist;
Što se tiče nevjernog,
Neka znade da Allah dostaje ssamom sebi;
da je dostojan svojih hvalospjeva ».
 • 13::Lukman reče svom sinu nagovarajući ga:
« O moj sine!
Ne pridružuj Allahu ništa.
Mnogoboštvo je jedna nepravednost ».
 • 14::Mi smo preporučili čovjeku,
Što se tiče njegovih roditelja:
– njegova ga je majka nosila krajnje slaba
a on je bio dojen dvije godine –
Budi zahvalan meni i svojim roditeljima.
Povratak će biti k meni.
 • 15::Ako te oboje primoravaju da mi pridružiš
ono što ti uopće ne poznaješ,
ne poslušaj ih.
Odnosi se spram njih u ovom svijetu,
na jedan uljudan način.
Slijedi put onoga koji se vraća k meni.
Vaš će se povratak po tome obaviti prema meni
i ja ću vam dati upoznati ono što ste vi činili.
 • 16::« O moj sine!
Čak i ako bi to bila težina jednaka onoj
jednog zrna goruščice
i Neka to bude skriveno u jednoj stijeni
ili u nebesima ili na zemlji,

Allah će ga otkriti na punoj svjetlosti.

– Allah je oštrouman i dobro obaviješten –
 • 17::O moj sine!
Obavljaj molitvu;
zabrani ono što je sramotno;
podnosi strpljivo ono što ti se dogodi:
sve to čini dio dobrih odluka.
 • 18::Ne okreći svog lica od ljudi;
ne hodaj zemljom sa nadutošću.
– Allah ne voli drznika punog taštine –


 • 19::Budi skroman u svojim poduhvatima;
umjeri svoj glas:
najneugodniji glas je glas magarca ».
 • 20::Ne vidite li vi da je Allah stavio u vašu službu
ono što je u nebesima i na zemlji?
On je prosuo na vas dobročinstva skrivena i očigledna.
Neka i ljudi, međutim,
raspravljaju u pogledu Allaha,
bez ikakvog znanja, ni smjera, ni svijetle Knjige.
 • 21::Ako im se kaže:
« Slijedite ono što je Allah otkrio «,
oni odgovaraju:
« Ali ne!…
Mi ćemo radije slijediti običaje
koje smo naučili od naših pajeta …»
A ako ih Iblis poziva na kaznu Žeravice?
 • 22::Onaj koji se podvrgne Allahu i koji čini dobro
prihvatio se najčvršće drške.
Kraj svake stvari pripada Allahu .
 • 23::Neka te nevjernost nevjernih ne ražalosti.
Povratak nevjernih biće k nama:
mi ćemo učiniti da upoznaju ono što su činili.
Allah savršeno poznaje sadržaj srdaca.
 • 24::Mi ćemo njih pustiti uživati kratko vrijeme
život ovog svijeta,
po tome, mi ćemo im dati da izdrže
jednu strašnu kaznu.
 • 25::Ako ih upitaš:
« Ko je stvorio nebesa i zemlju ?»,
oni će sigurno odgovoriti:
« To je Allah! »
Reci:
« Slava Allahu! »
– Ali većina od njih ne zna ništa –
 • 25::Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Allahu .
Allah dostaje sam sebi:
on je dostojan hvalospjeva.
 • 27::Da su sva drveta na zemlji pera od trstike
i da je more, i sedam drugih mora sa njim
njih obskrbilo crnilo,
RiječiAllahovo ne bi to iscrpile.
– Allah je svemoćan i mudar –
 • 28::Vaše stvaranje i vaše Oživljavanje
za njega su kao ono samo jednog bića.
– Allah čuje i vidi savršeno –
 • 29::Ne vidiš li ti
da je Allah dao da noć prodre u dan;
da on obvezuje sunce i mjesec
prelaziti svoj put prema jednom određenom svršetku
i da je Allah savršeno obaviješten
o onome što vi činite?
 • 30::To je tako,
jer Allah je Istina,
a ono što vi zazivate osim Allaha je lažno.
– Allah je Svevišnji, Najveći! –
 • 31::Ne vidiš li ti lađu jedriti morem
po milosti Božijoj
u za vama pokazati Neka oliko svojih Znakova?
Ima tu uistinu Znakova,
za svakog strpljivog i zahvalnog čovjeka!
 • 32::Kad ih val
sličan tminama prekrije,
ljudi zazivaju Allaha
posvećujući mu čisti obred.
Nakon što ih je Allah spasio
donoseći ih na čvrsto tle,
Neka i od njih se zadrže na dobrom putu.
Sam, nesvjestan i nezahvalan čovjek niječe naše Znakove.


 • 33::O vi, ljudi!
Bojte se svog Gospodara!
Bojte se Dana,
kad otac neće moći stati umjesto sina,
ni dijete stati za svog oca.
Da, ObećanjeAllahovo je istinito!
Neka vas život ovog svijeta ne zavede,
i Neka onaj koji je u grijehu
vas ne prevari u pogledu Allaha.
 • 34::Poznavanje Časa je kod Allaha.
On daje sići pljusku.
On zna što sadržava nutrina morâ.
Ni jedan čovjek ne zna što će steći sutra;
ni jedan čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti.
– Allah je, uistinu, onaj koji zna;
on je savršeno obaviješten –

S u r a XXXII

P r o s t i r a nj e[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Alif. Lam. Mim.
 • 2::Otkrivenje Knjige proizlazi, nesumnjivo,
od Gospodara svjetova.
 • 3::Hoće li oni reći:
« On ju je izmislio! »
Ta Knjiga je, naprotiv,
Istina koja isijava iz tvog Gospodara
da bi ti upozorio jedan narod
kojem ni jedan upozoritelj nije stigao prije tebe.
– Možda će oni biti upućeni –
 • 4 Allah je onaj koji je stvorio u šest dana
nebesa, zemlju,
i ono što se nalazi između to dvo;
po tome on je u visosti svojoj zasjeo na Prijestolje.
Vi nemate, osim njega,
ni Gospodara, ni posrednika.
Ne rasmišljate li vi?
 • 5::S neba, on ravna svakom stvari na zemlji
po tome će sve vratiti se k njemu na Dan
čije će trajanje biti tisuću godina
prema vašem načinu računanja.
 • 6::On poznaje ono što je skriveno i ono što je očevidno.
On je Svemogući, Milosrdni
 • 7::koji je sve učinio dobro što je stvorio
i koji je započeo stvaranje čovjekovo
od ilovače,
 • 8::potom je on njemu podigao nasljedstvo
od kapljice proste vode.
 • 9::On je čovjeka skladno stvorio
i udahnuo mu svoj Duh.
On je za vas stvorio sluh, vid, iznutrice.
Vi ste zaista malo zahvalni!
 • 10::Oni kažu:
« Nakon što mi budemo nestali u zemlji,
hoćemo li biti nanovo stvoreni?»
jer oni ne vjeruju u Susret sa svojim Gospodarom.
 • 11::Reci:
« Anđeo smrti kome ste vi povjereni vas će pokupiti;
potom vi ćete biti odvedeni svojem Gospodaru ».
 • 12::Ako ti tada vidiš krivce
povijene glave pred svojim Gospodarom:
« Gospodare naš!
Mi smo vidjeli i čuli.
Vrati nas na zemlju:
činićemo dobro,
čvrsto ćemo vjerovati ».
 • 13::Da smo mi to htjeli,
dali bismo svakom čovjeku njegov pravac.
Moja se riječ, međutim, ostvaruje:
« Da, ja ću napuniti Džehenem
Džin ima i ljudima zajedno ».
 • 14::Kušajte, da biste to zaboravili,
Susret na vaš Dan
– Mi također, mi smo zaboravili –
okusite kaznu vječnosti
po cijeni vaših djela.
 • 15::U naše Znakove vjeruju samo
oni koji padaju prostrti
kad ih se na njih upozori;
oni koji se oduševljavaju hvalospjevima svojem Gospodaru
i koji se ne pokažu oholima.
 • 16::Oni se izvlače iz svojih kreveta
za zazivati svojeg Gospodara
sa strahom i ufanjem.
Oni potroše u milostinju dio svojih dobara
koje smo im mi dodijelili.
 • 17::::Niko ne zna što sam mu pripravio
kao njegovu radost
kao naknadu za njegova djela.
 • 18::Vjerujući zar će biti sličan iskvarenom?
Oni nisu jednaki.
 • 19::Oni koji vjeruju
i oni koji izvršavaju dobra djela
imaće Vrtove Utočišta
kao mjesto boravišta,
po cijeni svojih djela.
 • 20::Što se tiče izopačenih,
oni će imati Vatru kao utočište.
Svaki put kad budu htjeli otud izići,
biće vraćeni natrag a reći će im se:
« Kušajte kaznu te Vatre
što ste ju držali za laž ».
 • 21::Da, daćemo im da kušaju odmah kaznu,
prije velike kazne.
- Možda će se vratiti –
 • 22 Ko je dakle nepravedniji
od onoga koji se okrene od Znakova svojeg Gospodara
kad su oni njemu bili ponovljeni?
– Mi ćemo se osvetiti krivcima –
 • 23::Mi smo dali Knjigu Musi  ;
– ne sumnjajte u susret sa njim –
Mi smo od toga načinili jedan Smjer
sinovima Izrailovim.
 • 24::Mi smo podigli poglavare uzete između njih.
Oni njima ravnaše po našim zapovijedima
kad bijahu postojani
i kad čvrsto vjerovahu našim Znakovima.


 • 25::Tvoj će Gospodar suditi između njih,
na Dan Oživljavanja
i on će presuditi o njihovim razlikama.
 • 25::Ni je li za njih jedna naznaka
vidjeti koliko,prije njih,
mi smo uništili naraštaja
čijim boravištima oni prolaze?
Ima tu zaista Znakova.
Ne razumiju li oni to?
 • 27::Nisu li oni vidjeli
da mi potiskujemo vodu prema bezvodnom tlu.
Mi otuda dajemo izniknuti, pomoću nje, žitarice
kojima se oni hrane, oni i njihova stada?
Ne vide li oni to?
 • 28::Oni kažu:
« Kad će dakle doći ta pobjeda,
ako ste vi vjerodostojni ?»
 • 29::Reci:
« Na Dan pobjede,
vjera onih koji bijahu nevjerni prije
biće njima Neka orisna;
oni nemaju što očekivati .
 • 30::Odstrani se od njih i čekaj!
oni će također biti u očekivanju…S u r a XXXIII

S t r a ž e[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::O Poslaniče!
Boj se Allaha!
Ne budi pokoran ni nevjernicima, ni licemjerima.
– Allah je, uistinu, onaj koji zna, on je mudar –
 • 2::Uskladi se sa onim što ti je otkriveno od tvog Gospodara.
– Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –
 • 3::Povjeri sebe Allahu!
Allah dostaje kao zaštitnik.
 • 4 Allah nije smjestio
dva srca u grudi čovjekove;
on nije učinio
da vaše supruge, koje možete otpustiti,
budu za vas kao vaše majke,
ni da vaša usvojena djeca budu
kao vaša vlastita djeca.
Ima samo jedna riječ u vašim ustima,
ali Allah govori Istinu:
on je taj koji čovjeka upućuje na pravi put.
 • 5::Nazivajte svoju usvojenu djecu imenima njihovih otaca.
– to će biti pravednije kod Allaha –
ali ako vi ne poznajete njihovih otaca,
oni su vaša braća u vjeri,
oni su vaši.
Nema grijeha za prigovoriti vam
Što se tiče vaših djela koje vi počinite greškom,
veš samo ona djela koja vi budete počinili
smišljanjem u srcima svojim.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 6::Porok je najbliži vjernicima
što nisu oni jedni drugima;
njihove supruge su njihove majke.
Prema Božijoj Knjizi,
rodbinstvo ima prednost nad postojećim vezama
između vjerujućih i između izbjeglica,
osim ako vi ne želite biti dobri
prema svojim drugovima.
Evo što je zapisano u Knjizi.
 • 7::Kad smo mi zaključili Savez sa Prorocima,
– i sa tobom –
s Nuhom, Ibrahimom, Musom i Isa a.s. om, sinom Maryaminim;
mi smo sa njima sklopili jedan svečani savez,
 • 9::da bi Allah zatražio račun vjerodostojnima
o njihovoj iskrenosti;
ali on je, za nevjerne, pripravio bolnu kaznu.
 • 9::O vi koji vjerujete!
Sjetite se Allahovih dobročinstava prema vama:
kad naoružane vojske marširaše protiv vas,
mi smo protiv njih poslali uragan
i nevidljive vojske.
– Allah savršeno vidi što vi činite –
 • 10::Kad su oni išli na vas sa svih strana;
kad su se vaši pogledi okretali od užasa;
kad su vam se srca uspinjala u grla
i kad ste se vi predavali beskorisnim izmišljanjima
u pogledu Allaha.
 • 11::Vjernici bijahu iskušani i žestoko poljuljani.
 • 12::Kad su licemjeri
i oni čija su srca bolesna govorili:
« Allah i njegov Poslanik nisu nam dali obećanja
s drugim ciljem no da nas prevare ».
 • 13::Isto tako kad su Neka i između njih govorili:
« O vi ljudi Jasribovi»
Nema ovdje mjesta za vas:
Odlazite!»
Neka i među njima međutim,
molili su u Poslanika dopuštenje da se povuku
govoreći:
« Naše su kuće ostale bez obrane»;
a one ne bijahu bez obrane;
oni su željeli pobjeći.
 • 14::Da jedan prokop bijaše napravljen za njih
na određenom mjestu u gradu
i da se njima tad zaiskalo da se odreknu svoje vjere,
oni bi na to pristali bez kašnjenja,
 • 15::dok predhodno oni
bijahu sklopili jedan savez sa Allahom
koji ih je obvezivao da ne okreću leđa.
– Tražiće im se račun o tom paktu sa Allahom –::


 • 16::Reci:
« Ako izbjegnete smrt ili boj,
bijeg vam neće ničemu poslužiti:
vaše uživanje biće za kratko ».
 • 17::Reci:
« Ko će vas skloniti iz domašaja Allahovog?
Ako on hoće Neka o zlo za vas
ili ako on hoće, za vas, jedno milosrđe ».
– Oni neće naći osim Allaha,
ni Gospodara, ni zaštitnika –
 • 18 Allah će priznati sigurno
one koji, između vas, podižu prepreke
i one koji kazuju svojoj braći:
« Dođite k nama »,
dok tek neznatan žar iskazuju u boju
 • 19::i dok se pokazuju lakomi prema vama.
Kad ih uhvati strah,
ti opažaš kako te gledaju
očiju izbuljenih poput samrtnika;
ali kad ih strah napusti,
oni vas ranjavaju svojim oštrim jezicima:
oni se pokazuju lakomi spram tuđeg blaga.
Takvi su oni koji ne vjeruju.

Allah će učiniti bezvrijednim njihova djela.

To je Allahu lako.
 • 20::Oni misle da straže nisu otišle.
Ako se straže vrate,
oni bi se voljeli povući u pustinju,
među Beduine;
oni će zatražiti novosti o vama;
ali ako ostanu sa vama,
oni će se slabo boriti.
 • 21::Vi imate, u Poslaniku Allahovom, jedan sjajan primjer
za onog koji se ufa u Allaha i u Posljednji Dan
i koji zaziva često ime Božije.
 • 22::Kad vjernici vidješe straže, oni rekoše:
« Allah i njegov Poslanik govore istinu ».
– To je samo pojačalo njihovu vjeru
i njihovu podložnost –
 • 23::Ima među vjerujućima,
ljudi koji su bili vjerni paktu
koji su zaključili sa Allahom .
Neka i među njima dosegnu kraj svog života;
Neka i drugi čekaju,
dok se njihovo držanje ne mijenja,
 • 24::na takav način Neka Allah nagradi
one koji su vjerodostojni,
zbog njihove iskrenosti;
Neka ih kazni, ako hoće, licemjere
ili Neka prihvati njihovo pokajanje.
– Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 25 Allah je otjerao nevjerne sa njihovim bijesom;
oni nikad neće steći nikakva dobra.
Allah je vjerujućima prištedio boj;
Allah je jak i moćan.
 • 25::On je dao da iziđu iz svojih utvrda
oni ljudi Knjige koji su saveznici stražama.
On je bacio užas u njihova srca.
Vi ste tada pobili jedan dio njih
a druge ste zarobili.
 • 27::On je vama dao u naslijedstvo
njihovu zemlju, njihove nastanbe, njihova dobra
i zemlju koju vaše noge nikad nisu gazile.
– Allah je moćniji od svake stvari –


 • 28::O Poslaniče!
Reci svojim suprugama;
« Ako vi žudite život ovog svijeta i njegov sjaj,
dođite:
ja ću vam priskrbiti Neka a dobra
i potom ja ću vas velikodušno otpustiti.
 • 29::Ako vi tražite Allaha, njegovog Poslanika
i posljednje boravište, znajte
da je Allah pripravio nagradu bez granica
za one između vas koje čine dobro ».
 • 30::O vi, Prorokove žene!
Ona među vama koja se nađe kriva
zbog jedne očite gluposti,
primiće dvostruku kaznu.
Lako je to Allahu .
 • 31::Mi ćemo dodijeliti dvostruku nagradu
onome koji je odan
Allahu i njegovom Poslaniku,
onome koji čini dobro,
i mi smo njemu pripravili jedan dostojanstveni dio.
 • 32::O vi, žene Prorokove!
Vi niste prispodobive ni jednoj drugoj ženi.
Ako ste vi pobožne
ne namamljujte svojim govorom
da onaj čije je srce bolesno
ne bi osjetio pohotu.
Govorite pristojnim jezikom.
 • 33::Ostanite u svojim domovima,
ne pokazujte se nakićene
kao što činiše žene
u vrijeme nekada šnjeg neznanja.
Obavljajte svoje molitve;
dajite milostinju,
budite pokorne Allahu i Poslaniku.
O vi, Ukućani!
Allah samo hoće udaljiti od vas prljavštinu
i potpuno vas očistiti.
 • 34::Sjetite se Stihova Allahovih i Mudrosti
koji su vam bili izgovoreni u vašim kućama.
– Allah je, uistinu, oštrouman i dobro obaviješten –
 • 35::Da, oni koji su podložni Allahu
i one koje su njemu podložne
vjerujući i vjerujuće,
ljudi pobožni i pobožne žene,
iskreni ljudi i iskrene žene,
strpljivi ljudi i strpljive žene,
ljudi i žene koje se boje Allaha,
ljudi i žene koje daju milostinju,
ljudi i žene koje poste,
časni ljudi i časne žene,
ljudi i žene koje zazivaju čestoAllahovo ime:
evo onih za koje je Allah pripravio
oprost i nagradu bez ograničenja.


 • 36::Kad su Allah i njegov Poslanik donijeli jednu odluku,
ne pristoji ni vjerniku, ni vjernici
zadržati svoj izbor u pogledu te stvari.
onaj koji je nepokoran Allahu i njegovom Poslaniku
zabludio je potpuno i očevidno.
 • 37::Kad ti govoriš
onome koga je Allah ispunio dobročinstvima:
« Čuvaj svoju suprugu i boj se Allaha »,
ti si sakrio u sebi samom, iz straha prema ljudima,
ono što će Allah učiniti poznatim;
– ali Allah je strašniji od njih –
potom, kad je Zeid otpustio
svoju suprugu,
mi smo ju tebi dali za suprugu
da ne bi bilo grijeha
za predbaciti vjerujućima
Što se tiče supruga od njihovih usvojenih sinova
kad ih ovi otpuste.
– Zapovijed Allahova mora biti izvršena –
 • 38::Nema grijeha za prigovoriti Poslaniku
Što se tiče onoga što je Allah njemu naložio
sukladno običaju ustanovljenom od Allaha,
za one koji živješe nekada ;
– Zapovijed Allahova je nepromjenjiv propis –
 • 39::Oni koji prenose poruke Božije
i koji se njega Boje,
ne boje se nikog drugog osim njega,
– Allah dostaje za viditi račun o svemu –
 • 40::Muhamed nije otac ni jednom između vas,
već je on Allahov Poslanik;
pečat svih Poslanika .
– Allah savršeno poznaje svaku stvar –
 • 41::O vi koji vjerujete!
Zazivajte često ime Božije!
 • 42::Slavite Allaha izjutra i sa večeri!
 • 43::On je taj koji prostire svoj blagoslov nad vama
–kao i njegovi meleci –
da bi vas izveo iz tmina na svjetlost.
On je milosrdan prema vjerujućima.


 • 44::Pozdrav koji će njih prihvatiti
na Dan kad će ga oni susresti biće:
« Mir! »
– On je njima pripravio jednu divnu nagradu –
 • 45::O ti, Poslaniče!
Mi smo te poslali kao svjedoka,
kao navjestitelja dobrih vijesti,
kao upozoritelja,
 • 46::kao onog koji zaziva Allaha
– sa dopuštenjem –
i kao jedno sjajno svjetlilo.
 • 47::Navijesti vjerujućima dobru vijest
o velikoj milosti Božijoj.
 • 48::Ne pokori se ni nevjernima, ni licemjerima;
ne posvećuj pažnje njihovom zlobnosti;
povjeri sebe Allahu
jer Allah dostaje kao zaštitnik.
 • 49::O vi koji vjerujete!
Kad vi oženite vjernice
i kad vi njih po tome otpustite
a da ih niste dodirnuli,
vi njima ne namećite jedno rasdoblje čekanja.
Dajte im Neka a dobra i otpustite ih dolično.
 • 50::O ti, Poslaniče!
Mi smo proglasili dopuštenim tebi
supruge kojima si ti dao njihovu udovštinu,
robkinje koje ti je Allah namijenio,
kćeri tvojeg strica,
kćeri tvojeg ujaka,
kćeri tvojih tetaka sa majčine strane
– one koje su se iselile sa tobom –
kao i svaku vjerujuću ženu
koja se je dala Poslaniku
pod uvjetom da ju je Poslanik htio oženiti.
To je jedna povlastica koja je tebi odobrena,
a izuzimaju se drugi vjerujući.
Mi znamo što smo njima naložili
Što se tiče njihovih supruga i njihovih ropkinja,
tako da se ti ne bi osjećao u neprilici.
– Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan ¬–
 • 51::Nema se tebi šta prigovoriti
ako ti prekineš odnose sa onom sa kojom ti to želiš;
ako primaš kod sebe onu koju ti želiš
i ako ti tražiš iznova
Neka u od onih koje si bio odstranio.
Evo što je najprimjerenije za njih obradovati,
njima ukloniti tugu
da bi sve one bile zadovoljne
onim što im ti dodijeliš.
– Allah zna što je u vašim srcima.
Allah zna sve i pun je blagosti –
 • 52::Nije ti više dopušteno mijenjati supruge
ni uzimati drugih žena,
osim tvojih robkinja
čak i ako te občaraju
svojom ljepotom Nekeizmeđu njih.
– Allah vidi savršeno svaku stvar –
 • 53::O vi koji vjerujete!
Ne ulazite u boravište Prorokovo
a da niste dobili dopuštenje da ondje objedujete,
i čekati da objed bude pripravljen.
Kad ste pozvani, uđite
i povucite se nakon što ste jeli,
a da se ne upuštate u obiteljske rasgovore.
To bi uvrijedilo Poslanika  ;
on se stidi pred vama,
dok Allah nema stida pred Istinom.
Kad vi zatražite Neka i predmet
u Prorokovih supruga,
učinite to iza vela.
To je čistije i za vaša i za njihova srca.
Nemojte uvrijediti Allahovog Poslanika,
niti se ikad oženiti sa njegovim bivšim suprugama;
to bi bilo, sa vaše strane, jedna neumjerenost pred Allahom .
 • 54::Ako vi očitujete bilo što,
ili vi to skrivate,
Allah savršeno poznaje svaku stvar.
 • 55::Ništa nije za prigovoriti ženama
ako se pojave otkriven e
pred svojim očevima, svojim sinovima, svojom braćom,
sinovima svoje braće,
sinovima svojih sestara
pred njihovim ženama i svojim vlastitim robkinjama.
– Neka se boje Allaha,
Allah je, uistinu, svjedok svemu –
 • 56::Da, Allah i njegovi meleci blagosiljaju Poslanika .
O vi, vjerujući!
Molite za njega i prizivajte spasenje na njega.
 • 57::Da, Allah proklinje na ovom i na onom svijetu
one koji uvrijede Allaha i njegovog Poslanika .
On njima priprema jednu sramnu kaznu.
 • 58::Oni koji nepravedno vrijeđaju
vjernike i vjernice
opterećuju sebe jednom klevetom i jednim očitim grijehom.
 • 59::O Poslaniče!
Reci svojim suprugama, svojim kćerima
i ženama vjerujućih
da se prekriju svojim velovima:
to je za njih najbolji način
da se predstave
i ne budu uvrijeđene.
– Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan –
 • 60::Ako li licemjeri
oni čija su srca bolesna
oni koji snuju nemire po Medini
ne budu mirni,
mi ćemo te baciti u vojnui protiv njih
i oni neće ostati dugo vremena u tvojem susjedstvu:
 • 61::prokleti ma u kojem se mjestu nalazili,
oni će biti zarobljeni i ubijeni
 • 62::prema Allahovom običaju
Što se tiče onih koji su živjeli prije.
– Ti nećeš pronaći nikakve promjene
u Allahovom običaju –
 • 63::Ljudi te ispituju u pogledu Časa:
Reci:
« Allah je jedini koji ga poznaje ».
Ko bi te dakle mogao obavijestiti?
Čini se da Čas bude uskoro!
 • 64::Da, Allah proklinje nevjerne;
on je njima pripravio Žeravnik
 • 65::gdje će oni boraviti zauvijek, besmrtni,
ne našavši ni Gospodara, ni branitelja.
 • 66::Da kad će se njihova lica
okretauti sa svih strana na Vatri,
oni će reći:
« Nesretni mi!
Da smo samo bili pokorni Allahu!
Da smo samo bili pokorni Poslaniku! »
 • 6*7::Oni će još reći:
« Gospodare naš!
Mi smo bili pokorni našim poglavarima,
našim velikašima
a oni su nas odstranili sa pravog puta.
 • 68::Gospodare naš!
Pošalji im dvostruku kaznu!
Prokuni ih velikim prokletstvom!
 • 69::O vi koji vjerujete!
Ne činite kao oni koji su uvrijedili Musu.

Allah ga je oslobodio njihovih obtužbi

i on je poštovan kod Allaha.
 • 70::O vi koji vjerujete!
Bojte se Allaha!
Govorite pravedno
 • 71::da bi popravio vaše ponašanje
i da vam oprosti grijehove vaše.
Onaj Ko je pokoran Allahu i njegovom Poslaniku
uživa u jednoj bezgraničnoj sreći.
 • 72::Da, mi smo predložili pohranu vjere
nebesima, zemlji i planinama.
Oni su odbili da se time zaduže,
i oni bijahu užasnuti.
Samo je čovjek njome zadužen,
ali on je nepravedan i neznalica.
 • 73::To je tako
da bi Allah kaznio
ljude licemjere i žene licemjerke;
ljude mnogobošce i žene mnogoboškinje;
da se Allah vrati
prema vjernicima i prema vjernicama.
– Allah je onaj koji oprašta,
on je milosrdan–

S u r a XXXIV

S a b a[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Slava Allahu
kome pripada
ono što je u nebesima
i ono što je na zemlji!
Slava njemu u budućem životu!
On je Mudar, on je savršeno obaviješten.
 • 2::On zna što u zemlju ulazi i što iz nje izlazi;
ono što silazi sa neba i što se u njega uspinje.
On je Milosrdni, onaj koji oprašta.
 • 3::Nevjernici govore:
« Nas dolazak časa neće iznenaditi ».
Reci:
« Naprotiv, od mojeg Gospodara,
on će sigurno doći vama! »
Moj Gospodar poznaje nepriopćivu tajnu:
težina jednog atoma njemu ne izmiče
ni u nebesima, ni na zemlji;
nema ništa manje ili veće od toga
a da nije upisano i jasnu Knjigu,
 • 4::da bi nagradio one koji budu vjerovali
i koji budu izvršavali dobra djela.
Evo onih koji će naći
oprost i velikodušni dar.
 • 5::Oni koji se trude da prikažu ništavnim naše Znakove,
evo onih koji će trpjeti kaznu bolnog mučenja.
 • 6::Oni koji su primili Znanost vide
da ono što je sišlo na tebe,
sa strane tvog Gospodara, jest Istina
i usmjerava ljude na put Svemogućeg,
onoga koji je dostojan slave.
 • 7::Nevjernici govore:
« Mi ćemo vam pokazati čovjeka koji vam predskazuje
da kad vi budete potpuno uništeni,
da ćete biti po tome uskrsnuti za jedno novo stvaranje ?»
 • 8::Da li je on to izmislio jednu laž protiv Allaha,
ili su Džin i sa njim?
Ali ne!…
Oni koji ne vjeruju u budući život određeni su
potpunom zastranjenju i kazni.
 • 9::Ne vide li ono to što ih okružuje
u nebu i na zemlji?
Da smo mi to htjeli,
mi bismo učinili da ih zemlja proguta
ili bismo pak dali da na njih padne
jedan dio neba.
Ima tu uistinu jedan Znak,
za svakog slugu koji se pokaje.
 • 10::Mi smo dodijelili jednu milost Davidu:
« O planine!
i vi također, ptice;
preuzmite sa njim hvalosopjeve Allahu  ».
Mi smo omekšali željezo za njega:
 • 11::Napravi od toga željeznu košulju;
mjeri pažljivo očice! »
Postupajte dobro!
Ja savršeno vidim što vi činite.
 • 12::Mi smo vjetar podvrgli Sulejmanu  :
onaj jutarnji puhao je tokom jednog mjeseca;
onaj večernji puhao je tokom jednog mjeseca.
Dali smo da za njega poteče mjedeni izvor.
Stanoviti Džin i bili su u njegovoj službi
s dopuštenjem njegovog Gospodara.
– Mogli smo učiniti da okusi kaznu Žeravnika
Neka ome, između njih, to bi odstranjeno
od naše zapovijedi –
 • 13::Oni su pravili za njega što je on htio:
svetišta, kipove.
kotlove velike kao bazeni
i čvrste lonce.
O obitelji Davudova!
Radite sa zahvalnošću!
Malen je broj
mojih zahvalnih slugu.
 • 14::Kad smo mi propisali njegovu smrt,
Džin i ne opaziše da je on preminuo,
prije no što Crv izgloda njegov štap,
njegovo se tijelo sruši.
Tad Džin i razumješe
da su bili poznavali tajnu,
da ne bi tako dugo vremena
trpjeli sramotnu kaznu.
 • 15::Bijaše u njihovom kraju
jedan Znak za ljude iz Sabe:
dva vrta,
jedan sa desna drugi sa lijeve strane:
« Jedite što vam je vaš Gospodar dodijelio
i budite mu zahvalni:
evo jedne divne zemlje i Gospodara koji oprašta ».
 • 16::Ali oni se okrenuše.
Tad smo mi protiv njih rasvezali
poplavu nasipa:
mi smo promijenili njihova dva vrta
u dva druga vrta sa gorkim plodovima,
kao što su tamariske i žižule.
 • 17::Evo kako::
smo mi nagradili njihovu nevjernost.
Hoćemo li mi nagraditi tako
jednog čovjeka koji nije nevjeran?
 • 18::Između Sabe i gradova koje smo mi blagoslovili,
mi smo postavili druge gradove do u doseg vida
i odmjerili rasdaljinu koja ih dijeli:
« Prolazite tuda, dan i noć, u punoj sigurnosti ».
 • 19::Oni rekoše:
« Gospodare naš!
Produži raydaljine koje mi prelazimo! »
Oni učiniše krivo sami sebi.
Mi smo ovjekovječili sjećanje na njih u legendama,
ali njih smo uništili.
– Ima tu uistinu Znakova,
za svakog strpljivog i zahvalnog čovjeka –
 • 20::Iblis spoznade svoje zaključke u pogledu njih;
oni su ga dakle slijedili,
– izuzev jedne grupe vjerujućih –
 • 21::On nije imao nikakve vlasti nad njima,
ako to ne bijaše da bismo mi razlikovali
onoga Ko vjeruje u bući život
od onoga koji u njega sumnja.
– Tvoj je Gospodar budan Čuvar
svake stvari –
 • 22::Reci:
« Zazovite one koje vi uzimate za božanstva
osim Allaha!
Oni ne posjeduju ni težinu jednog atoma
ni u nebesima ni na zemlji.
Oni nisu ni ovdje ni ondje povezani sa Stvoriteljem;
Allah ne nalazi nikakve pomoći kod njih ».
 • 23::Nikakvo posredovanje neće biti korisno pred Allahom
osim posredovanja za osobu u korist koje on to bude dopustio.
Kad užas bude protjeran iz njihovih srca,
pitaće ih se:
« Što kaže vaš Gospodar? »
Oni će odgovoriti:
« Istina!…
On je Svevišnji, Svemoćni! »
 • 24::Reci:
« Ko vam je dodijelio iz nebesa i sa zemlje
ono što je potrebno za vašu prehranu ?
Reci:
« To je Allah!  »
Da, mi kao vi,
ili pak mi slijedimo pravi put,
ili pak mi smo očigledno zabludjeli.
 • 25::Reci:
« Vi ne ćete biti ispitivani
o onome što smo mi učinili
a mi ne ćemo biti ispitivani
o onom što ste vi učinili. »
 • 25::Reci:
« Naš će nas Gospodar sakupiti sve
po tome on će suditi između nas, po istini,
jer on je taj koji odlučuje, on zna sve. »
 • 27::Reci:
« Pokažite mi one koje ste vi njemu dali kao sudrugove. »
Ali ne!…
On je Allah, Svemogući, Mudri.
 • 28::Mi smo te poslali cjelini čovječanstva,
isključivo kao navjestitelja dobre vijesti
i kao upozoritelja;
ali većina ljudi ne zna.
 • 29::Oni pitaju:
« Kad će dakle doći ostvarenje tog obećanja,
ako ste vi vjerodostojni? »
 • 30::Reci:
« Vi ćete jednog dana imati sastanak
koji ne ćete moći odgoditi,
niti mu ubrzati čas dolaska. »


 • 31::Nevjernici govore:
« Nikad mi ne ćemo vjerovati u ovaj Kur’an,
niti u ono što mu je predhodilo.»
Da ti vidiš!
Kad nepravedni budu stojali
pred Gospodarom,
oni će se međusobno ispitivati;
oni koji se budu snuždili
reći će onima koji su se uzoholili:
« Bez vas, mi bismo bili vjerujući. »
 • 32::Oni koji se budu uzoholili
reći će onima koji se budu snuždili:
« Jesmo li to mi
koji su vas odstranili od Pravca
nakon toga što vam je bio pokazan ?»
Ali ne!…
Vi ste sami krivi.
 • 33::Oni koji se budu snuždili
reći će onima koji se budu uzoholili:
« To su prije vaše noćne i dnevne lukavštine,
kad ste vi zapovijedali da se bude nevjeran prema Allahu
i da mu se dodjeljuju suparnici. »
Oni će sakrivati svoje žaljenje
kad budu vidjeli kažnjavanje
i kad mi budemo stavili
željezne okove oko vrata nevjernima.
Da li će oni biti nagrađeni za Neka u drugu stvar
osim za ono što su učinili?
 • 34::Mi nismo nikad poslali jednog upozoritelja jednom gradu
a da oni koji zadovoljno u njemu žive nisu rekli:
« Mi smo nevjerni spram vaše poruke, »
 • 35::I da ne kažu:
« Mi smo obilno obskrbljeni
Bogatstvima i djecom,
mi dakle ne ćemo biti kažnjeni. »
 • 36::Reci:
« Da, moj Gospodar dodjeljuje i odmjerava svoje darove
kome on to hoće;
ali većina ljudi ne zna. »
 • 37::Ni vaša Bogatstva, ni vaša djeca
neće vas približiti k nama,
– izuzev onih koji vjeruju
i koji čine dobro:
evo onih koji koji će primiti jednu dvostruku nagradu
zbog onoga što su činili.
Oni će živjeti u sigurnosti u Odajama Dženneta –
 • 38::Što se tiče onih koji se trude
da učine ništavnim naše Znakove:
evo onih koji će biti žrtvama kazne.
 • 39::Reci:
« Da, moj Gospodar dodjeljuje i odmjerava svoje darove
kome on to hoće, među svojim slugama. »
 • 40::On će reći Melecima:
na Dan kad će ih sve sakupiti:
« Jeste li vi ti koje obožavaju ti ljudi tamo? »
 • 41::Meleci će odgovoriti:
« Slava tebi!
Ti si naš jedini Gospodar. »
– Oni, naprotiv, obožavaju Džin e
u koje većina njih vjeruje –
 • 42::Vi ne ćete imati, tog Dana, ni koristi ni štete,
dok ćemo mi reći onima koji budu nepravedni:
« Okusite kaznu ove Vatre
koju ste vi držali za laž! »
 • 43::Kad su naši Ajeti njima pročitani,
kao i toliki očigledni dokazi
oni kažu:
« Onaj tamo je samo jedan čovjek koji hoće nas udaljiti
od onoga što su naši očevo obožavali. »
Oni još govore:
« To je samo jedna laž koju je on izmislio. »
Nevjerni govore,
kad im Istina pristigne:
« To je samo jedan obična čarolija! »
 • 44::Mi njima nismo dali nikakvu knjigu studirati;
mi im nismo poslali nikakvog upozoritelja prije tebe.
 • 45::Ljudi koji su živjeli prije njih proglašavali su to kao laž;
ali ovi ovdje nisu dobili ni deseti dio onoga
što smo mi odmjerili njihovim predhodnicima
koji ipak bijahu proglašavali moje proroke kao lažljivce.
Kakva li bijaše moja osuda!
 • 46::Reci:
« Ja vas nagovaram na samo jednu stvar:
Stojte uspravno pred Allahom,
po dvojica, ili odvojeno,
po tome rasmišljajte.
Vaš sudrug nije jedan obsjednuti:
on je za vas samo jedan upozoritelj
koji vam najavljuje strašnu kaznu. »
 • 47::Reci:
« Ja vam ne tražim nikakve plaće;
– ovo je za vas –
moja plaća dopada samo Allahu
koji je svjedokom svakoj stvari. »
 • 48::Reci:
« Da, moj Gospodar daje Istinu:
on savršeno poznaje tajne. »
 • 49::Reci:
« Istina je došla:
ono što je lažno
ne može dati početak ničemu,
niti bilo što obnoviti. »
 • 50::Reci:
« Ako sam ja zabludio,
zabludio sam na svoju vlastitu štetu.
Ako sam dobro usmjeren,
to je po milosti što mi je moj Gospodar otkrio.
On je uistinu, onaj koji čuje i koji je blizu. »
 • 51::Da ti vidiš!
Ka su oni obuzeti užasom,
bez sredstva da mu se istrgnu,
oni će biti pograbljeni iz blizine
 • 52::i reći će oni:
« Mi vjerujemo u njega;
ali kako će dosegnuti vjeru iz takve daljine
 • 53::kad otprije, oni bijahu nevjernici
i odbacivaše tajnu?
 • 54::Jedna će se prepreka nametnuti
između njih i onog za čim oni hlepe,
kao što se to nekada dogodilo za njihove protivnike
koji su se nalazili u dubokoj sumnji.


S u r a XXXV


S t v o r i t e lj[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Slava Allahu,
Stvoritelju nebesa i zemlje,
koji za glasonoše uzima Meleke
obskrbljene sa dva, tri ili četiri krila!
On dodaje stvorenome ono što on hoće.
– Allah je nadmoćan nad svakom stvari –
 • 2::Ništa ne može zadržati ono što Allah
dodijeli ljudima iz svojeg milosrđa,
i ništa, ne može dati ono što on zadrži.
– On je Moćan, Mudar –
 • 3::O vi, ljudi!
Sjetite se Allahovih dobročinstava prema vama!
Postoji li, osim Allaha,
jedan stvoritelj koji vam odobrava, sa neba i zemlje,
ono što je potrebno za vaše održavanje?
Nema Allaha osim njega!
– Kako ste vi glupi » –
 • 4::Ako te drže za lažljivca ;
proroci prije tebe
bijahu držani za lažljivce!
– Sve stvari dolaze k Allahu –
 • 5::O vi ljudi!
Obećanje Bože je istinito!
Neka a vas neposredni život ne zavara;
Neka vas njegove ništavnosti ne prevare u pogledu Allaha!
 • 6::Iblis je neprijatelj vama.
Smatrajte ga dakle neprijateljem.
On ne poziva svoje pristalice
osim da budu gosti Žeravnika.
 • 7::Oni koji su bili nevjerni trpjeće tešku kaznu;
dok oni koji budu vjerovali
i koji budu činili dobra djela
naći će oprost i veliku nagradu.
 • 8::Šta će biti sa onim
kojem ružnoća njegovih djela
bude ogrnuta lažnom prividnošću
i koji nju bude smatrao kao dobro?
– Allah zavodi koga hoće
i usmjerava koga on hoće –
Neka se tvoja duša ne ražalosti zbog njih:

Allah savršeno zna to što oni čine.


 • 9Allah je taj koji rasvezuje vjetrove;
ovi pak dižu oblake koje mi potiskujemo
prema jednoj mrtvoj zemlji.
Tako mi vraćamo život zemlji poslije njene smrti.
Evo kako će se obaviti Oživljavanje.
 • 10::Onaj Ko hoće moć mora znati
da moć u cijelosti pripada Allahu .
Prekrasna riječ uspinje se prema njemu
i on podiže dobro djelo.
Oni koji smišljaju zla djela
trpjeće jednu strašnu kaznu.
Lukavština tih ljudi biće uništena.
 • 11Allah vas je stvorio od zemlje,
po tome od jedne kapljice sjemena.
Po tome vas je učinio parovima.
Ni jedno žensko biće ne nosi niti porađa,
a da on to ne zna.
život ni jednog bića nije ni produžen ni skraćen
a da njegova sudbina ne bude upisana u Knjigu.
To je Allahu lako.
 • 12::Dva mora nisu istovjetna:
voda jednog je pitka, slatka, ukusna za piti,
druga je slana, gorka,
ali one vam pribavljaju
svježe meso koje jedete
i vi otud vadite
dragulje kojima se resite.
Ti vidiš lađu kako bučno prosijeca valove
da bi vam dopustila traganje za dobročinstvima Allahovi m.
– Možda ćete vi biti zahvalni –
 • 13::On čini da prodre noć u dan,
on čini da dan prodre u noć
On obvezuje sunce i mjesec da slijede svoje putanje
prema jednom utvrđenom cilju.
Takav je Allah, vaš Gospodar!
Kraljevanje njemu pripada.
Oni koje vi zazivate osim njega
ne posjeduju čak
::košuljicu jezgre jedne datulje.
 • 14::Ako vi njih zazovete
oni ne čuju vaše molitve;
a ako ju i čuju,
oni vam ne odgovaraju.
Oni će zanijekati vaše pridruživanje,
na Dan Oživljavanja.
– Niko te ne može poučiti
kao onaj koji je savršeno obaviješten –
 • 15::O vi, ljudi!
Vi ste siromašni pred Allahom .

Allah je onaj koji dostaje sam sebi;

on je dostojan hvalospjeva!
 • 16::On bi učinio da nestanete, da je on to htio,
i dao bi da se pojavi novo stvaranje.
 • 17::To nije Allahu teško.
 • 18::Ni jedan čovjek neće nositi tuđi teret.
Ako se netko pretovaren žali zbog svog tereta
Niko mu neće pomoći nositi ga,
čak i ako pozove Neka og od svojih bližnjih.
Ti upozori samo one
koji se boje Allaha u njegovoj tajni
i onih koji obavljaju molitvu.
Onaj Ko se čisti čisti se samo za sebe samog.
– Povratak će biti prema Allahu –
 • 19::Slijepi nije sličan onome koji vidi;
 • 20::ni tmine svjetlosti,
 • 21::ni hlad vrelini,
 • 22::Mrtvi nisu slični živima.

Allah daje čuti kome on hoće

dok ti ne možeš učiniti da čuju
oni koji su u grobovima;
 • 23::ti si samo jedan upozoritelj.
 • 24::Mi smo te poslali sa Istinom
kao najavitelja i upozoritelja.
Ne postoji ni jedna zajednica
gdje neće proći jedan upozoritelj.
 • 25::Ako te drže za lašca,
oni koji živješe prije njih upozoravali su na laž
onda kad njihovi proroci bijahu donijeli
očite dokaze,
Pisma i svjetlu Knjigu.
 • 25::Po tome sam dograbio one koji bijahu nevjerni.
Kakva samo bijaše moja kazna!
 • 27::Ne vidiš li ti
da Allah daje sići sa neba vodu
s kojom mi činimo da izniknu šaroliki plodovi?
Planine su označene bijelim,
crvenim žlijebovima,
rasličitim bojama ili dubokom tminom.
 • 28::Ljudi, životinje, zvijeri
također su rasnobojni.
Među slugama Allahovi m,
Allaha se boje samo oni koji znaju.
– Allah je silan i on je onaj koji oprašta –
 • 29::Ljudi koji recitiraju Allahovu Knjigu,
oni koji obavljaju molitvu,
oni koji daju milostinju,
potajice ili javno,
jedan dio dobara koja smo mi njima odobrili
nadajući se nepropadivim dobrima.
 • 30::Neka im Allah dodijeli nagradu
i Neka ih ispuni milošću:
on je onaj koji oprašta i koji nagrađuje.
 • 31::Ono što smo mi otkrili u Knjizi jest Istina
koja potvrđuje ono što je postojalo prije nje.
– Allah je savršeno obaviješten o svojim slugama;
on vidi sve –
 • 32::Potom smo mi Knjigu dali u nasljedstvo
onima od naših slugu koje smo odabrali:
ona je među onima koji čine krivo sami sebi;
ona je među onima koji se drže srednjeg puta;
ona je među onima koji, sa Allahovim dopuštenjem,
pretječu druge u svojim dobrim djelima:
evo jedne velike milosti!
 • 33::Oni će ući u Edenske Vrtove
gdje će biti urešeni narukvicama od zlata i biserja;
gdje će njihova odjeća biti od svile.
 • 34::Oni će reći:
« Slava Allahu koji je od nas odstranio žalost!
Naš Gospodar je onaj koji prašta
i koji nagrađuje.
 • 35::On nas je svojom milošću postavio
u Boravište postojanosti
gdje nas nikakva muka neće dodirnuti,
nikakva zlovolja nas neće dosegnuti. »
 • 36::Vatra Džehenema je namijenjena nevjernima.
Njihova smrt nikad neće biti propisana;
njihova kazna nikad neće biti olakšana:
evo kako mi nagrađujemo Neka oga Ko je nezahvalan.
 • 37::Ondje, oni će vapiti:
« Gospodare naš!
Izvedi nas odavde.
Mi ćemo činiti dobro,
suprotno onome što smo činili prije! »
Nismo li mi vama dodijelili jedan dug život
da bi oni koji rasmišljaju rasmislili?
Upozoritelj je došao k vama:
okusite dakle kaznu!
Nema spasa za nepravedne!
 • 38Allah poznaje tajnu nebesa i zemlje.
On savršeno poznaje sadržinu srca.
 • 39::On je taj koji vas je izabrao
da biste bili njegovi namjesnici na zemlji.
Onaj koji je nevjernik
nevjernik je na svoju štetu.
Nevjerništvo nevjernih
samo povećava kaznu njihovog Gospodara.
Nevjerništvo nevjernih
povećava njihovu propast.
 • 40::Reci:
« Ne vidite li vi vaših sudrugova
koje vi zazivate pokraj Allaha?
Pokažite mi ono, na zemlji, što su oni stvorili!
Jesu li oni bili pridruženi u stvaranju nebesa?
Jemo li mi njima dali Knjigu koja im dopušta
osloniti se na očigledne dokaze? »
Ne!
Obećanja koja nepravedni čine među sobom
 :: samo su prijevare.
 • 41Allah pridržava nebesa i zemlju
da se ne sruše.
Ako se sruše,
ništa drugo, uz njega, njih ne bi pridržalo.
On je pun blagosti;
on je onaj koji oprašta.
 • 42::Oni kunu se Allahom,
u njihovim najsvečanijim prisegama,
da ako bi im stigao jedan upozoritelj
oni bi bili bolje usmjereni nego bilo koja druga zajednica.
Ali kad dođe upozoritelj,
to samo povećava njihovu odbojnost,
 • 43::njihovu oholost na zemlji
i njihovu zlu lukavost.
– Ali zla lukavost
ovija samo one koji su ju izmislili! –
Obaziru li se oni na sudbinu namijenjenu njihovim pAjeti ma?
Ti ne ćeš naći ni promjenu ni odstupanje
u Allahovim običajima.
 • 44::Ne prolaze li oni zemljom?
Ne vide li oni ono što je bilo svršetkom ljudi
koji živješe prije njih i posjedovaše snagu
veću nego što je njihova?
Ništa, ni u nebesima, ni na zemlji,
ne može smanjiti snagu Allahovu.
On je, uistinu, onaj koji zna
i koji je silan.
 • 45::Da se Allah dohvatio ljudi
zbog onoga što čine,
on ne bi ostavio ni jedno biće živim
na površini zemlje.
On je, međutim, njima dodijelio odgodu,
sve do utvrđenog roka;
ali Neka znaju,
kad im rok istekne,
da Allah savršeno vidi sluge svoje!


S u r a XXXVI


Ya. Sin. [uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

 • 1::Ya. Sin.
 • 2::Mudrog mi Kur’ana!
 • 3::Ti si, uistinu, u broju Poslanika
i ti si poslan da bi vodio ljude
 • 4::na jedan pravi put.
 • 5::To je jedno Otkrivenje
Svemogućeg, Milosrdnog,
 • 6::sišlo na tebe da bi ti upozorio jedan narod
čiji pAjeti nisu bili upozoreni
jer su bili nehajni.
 • 7::Riječ se ostvarila
protiv većine između njih;
oni dakle ne vjeruju.
 • 8::Da, mi ćemo staviti željezne obruče oko
njihovih vratova, sve do brada;
njihove će glave biti uspravne i nepokretne.
 • 9::Mi ćemo staviti jednu prepreku ispred njih
i jednu prepreku iza njih.
Opkolićemo ih sa svih strana
da ne vide ništa.
 • 10::Svejedno je njima
da li ih ti upozoravaš ili ne upozoravaš,
oni neće vjerovati.
 • 11::Ti upozori samo onoga Ko slijedi Opomenu
i boji se Milosrdnoga u njegovoj tajni.
Najavi njemu oprost i jednu velikodušnu naknadu.
 • 12::Mi smo ti koji vraćaju život mrtvima.
Mi upisujemo sve što su oni činili
i poslijedice njihovih djela.
Mi vodimo računa o svemu u jasnoj Knjizi.
 • 13::Predloži njima u prispodobi žitelje grada
u času kad su im poslanici stigli.
 • 14::Kad smo im mi poslali dvojicu Poslanika,
oni su ih proglasili lašcima.
Mi smo im poslali trećeg kao pojačanje;
sve trojica rekoše:
« Da, mi smo poslani k vama .
 • 15::Tada ti ljudi rekoše:
« Vi ste samo smrtnici poput nas;
Milosrdni nam nije ništa otkrio
i vi ste samo lagali! »
 • 16::Proroci rekoše:
« Naš Gospodar zna
da smo mi poslani k vama,
 • 17::zaduženi samo
da prenesemo proročku poruku
u svoj jasnosti. »
 • 18::Oni odgovoriše:
« Iz vas mi izvodimo loše predskazanje.
Ako ne prestanete, mi ćemo vas kamenovati
i vi ćete pretrpjeti bolnu kaznu. »
 • 19::Proroci rekoše:
« Vaša sudbina ovisi o vama samima.
Da ste samo bili upozoreni!
Ali vi ste izopačeni ljudi. »
 • 20::Jedan čovjek dotrča sa drugog kraja grada.
On reče:
« O moj narode!
Slijedite poslanike!
 • 21::Slijedite one koji vam ne traže nikakvu plaću
i koji su dobro usmjereni.
 • 22::Zašto ja ne bih obožavao onoga koji me stvorio?
Vi ćete biti dovedeni k njemu.
 • 23::Hoću li uzeti druga božanstva uz njega?
Da je Milosrdni htio moje zlo,
njihovo posredovanje ne bi mi ničemu poslužilo;
ono me ne bi spasilo;
 • 24::ja bih tada bio očigledno zaveden.
 • 25::Ali ja vjerujem u vašeg Gospodara.
Slušajte me dakle! »
 • 25::Njemu bi rečeno:
« Uđi u Džennet! »
On reče:
« Na žalost! Da je moj narod znao
 • 27::kako mi je moj Gospodar oprostio
i stavio me među one koji su poštovani! »
 • 28::Poslije njega, mi nismo dali da siđe sa neba
nikakva vojska na njegov narod.
Mi nismo ništa dali da siđe.
 • 29::Bijaše samo jedan Uzvik,
i oni svi biše uništeni.
 • 30::Oh, koje li žalosti za sluge Božije!
Ni jedan Poslanik ne dolazi k njima,
da se ne bi sprdali njemu.
 • 31::Ne vide li oni koliko naraštaja
smo mi uništili prije njih;
oni više nikada neće doći k njima,
 • 32::dok će oni, svi zajedno,::
pojaviti se pred nama.
 • 33::Evo, za njih, Znaka:
Mrtva zemlja koju smo mi nanovo oživjeli
i iz koje dajemo da izniknu zrnevlja koja oni jedu.
 • 34::Mi smo tu postavili
vrtove palmi i vinove loze;
dali smo da usred njih izbiju izvori
 • 35::da bi oni jeli plodove darovane od Allaha::
i plodove svog rada.
– Neće li oni biti zahvalni za to? –
 • 36::Slava onome Ko je stvorio sve vrste:
one koje slobodno niču iz zemlje,
one koje ljudi pripremaju za nicanje
i one koje oni ne poznaju.
 • 37::Evo za njih jednog Znaka:
noć iz koje mi izdvajamo dan;
– oni su tada u tminama –
 • 38::sunce koje putuje prema svom mjestu uobičajenog prebivanja:
takav je propis Svemogućeg, onog koji zna!
 • 39::Mjesec kojem smo mi odredili rasdoblja
sve dok on ne postane sličan sasušenoj palmi.
 • 40::Sunce ne može uhvatiti mjesec,
ni mjesec preteći dan.
Svatko od njih putuje svojom putanjom.
 • 41::Evo za njih Znaka:
mi smo ukrcali njihovo potomstvo
na prepunjenu lađu.
 • 42::Mi smo, za njih, stvorili slične,
na kojima oni jašu.
 • 43::Da smo mi to htjeli,
mi bismo njih progutali;
oni ne bi tada našli nikakve pomoći,
oni ne bi bili spašeni,
 • 44::osim po milosti koju bismo mi poslali
ako bismo im mi dodijelili jedno kratkotrajno uživanje.
 • 45::Kad se njima kaže:
« Bojte se onoga što je pred vama
i onoga što je iza vas;
možda će vam se dodijeliti milosrđe…»
 • 46::Nikakav Znak, između Znakova njihovog Gospodara,
nije im došao,
da se oni nisu od njega okrenuli.
 • 47::Kad im se kaže:
« Dajite milostinju
jedan dio dobara koje vam je Allah dodijelio, »
nevjerni govore vjerujućima:
« Hoćemo li mi hraniti
onoga koga Allah hrani, ako bi on to htio?
Vi ste, očigledno, zabludjeli. »
 • 48::Oni kažu:
« Kad je ostvarenje tog obećanja,
ako ste vi vjerodostojni? »::
 • 49::Oni ne čekaju!
Samo jedan Povik njih će dograbiti
dok oni budu raspravljali.
 • 50::Oni dakle neće moći ni svoju oporuku načiniti,
ni vratiti se svojoj obitelji.
 • 51::Puhnuće se u trublju,
i evo kako iz svojih grobova,
oni se ustremljuju prema Gospodaru.
 • 52::Oni će tada reći:
« Nesretni mi!
Ko nas je dakle istrgao iz naših kreveta?
Evo onoga što je Milosrdni obećao.
Proroci bijahu vjerodostojni!
 • 53::Biće samo jedan Povik,
i svi će se ljudi pojaviti pred nama.
 • 54::Niko, tog Dana, neće biti zakinut u ničemu:
vi ne ćete biti plaćeni
osim za ono što ste učinili.
 • 55::Toga Dana,
jedina briga gostiju u Džennetu
biće da se raduju.
 • 56::U pratnji svojih supruga,
oni će se držati u sjeni,
oslonjeni na svoje luksuzne krevete.
 • 57::Naći će ondje plodova
i svega što budu zatražili.
 • 58::« Mir! »
Takva je riječ koja će im biti upućena
sa strane milosrdnog Gospodara.


 • 59::O vi, krivci!
Držite se po strani, tog Dana!
 • 60::O sinovi Ademovi!
Nisam li vas ja obavezao
da ne obožavate Iblisa,
–on je vaš otvoreni neprijatelj –
 • 61::i da obožavate mene ?
To je bio pravi put.
 • 62::Iblis je zaveo jedan veliki broj među vama.
Niste li vi to još razumjeli?
 • 63::Evo Džehenema koji vam je bio obećan:
 • 64::padnite danas u njega po cijeni svoje nevjernosti.
 • 65::Tog Dana, mi ćemo staviti pečat na njihova usta,
ali njihove će nam ruke govoriti
i njihove noge svjedočiti o onome što su učinili.
 • 66::Da smo mi to htjeli,
mi bismo izbrisali njihove oči.
Oni bi se tada sjurili na put,
ali kako bi oni mogli vidjeti bilo što?
 • 6*7::Da smo mi to htjeli,
mi bismo ih na mjestu izmijenili,
oni ne bi mogli ni otići, ni vratiti se.
 • 68::Mi povijamo stas
onome kome darujemo dug život.
Ne razumiju li oni to?
 • 69::Mi njega nismo poučili pjesništvu
jer to njemu nije primjereno.
Ovo je samo jedno Podsjećanje, jedan jasni Kur’an
 • 70::pomoću kojeg on upozorava svakog živog čovjeka
da će se Riječ ostvariti protiv nevjernika.
 • 71::Ne vide li oni da smo mi stvorili za njih,
među djelima naših ruku,
stada kojima su oni postali godpodarima.
 • 72::Mi smo njih njima podvrgli:
Neka a od njih služe im za radove
a druga, za hranu.
 • 73::Iz njih oni izvlače korisne proizvode i napitke.
Neće li oni biti zahvalni?


 • 74::Oni su usvojili božanstva pokraj Allaha.
Možda će oni u njima naći svoj spas?…
 • 75::Oni im ne mogu pomoći;
oni naprotiv čine jednu vojsku
dignutu protiv njih.
 • 76::Neka te njihova riječ ne ožalosti!
Mi savršeno poznajemo što oni kriju
i ono što prepričavaju.
 • 77::Nije li čovjek vidio
da smo ga mi stvorili od jedne kapi sjemena;
i evo ga sad kako otvoreno raspravlja!
 • 78::Zaboravio svoje vlastito stvaranje,
on nam dobacuje ovu izreku:
« Ko će dakle nanovo oživjeti kosture
kad su oni prašina? »
 • 79::Reci:
« Onaj Ko ih je stvorio prvi put
oživjeće ih iznova.
On savršeno poznaje svako stvorenje.
 • 80::On je taj, koji je, za vas,
smjestio vatru u zelenom drvetu
čiji vi plamen koristite. »
 • 81::Onaj koji je stvorio nebesa i zemlju
ne može li ih stvoriti iznova?
Ali da!
Jer on je Stvoritelj koji ne prestaje stvarati,
onaj koji zna sve.
 • 82::Takva je, uistinu, njegova Zapovijed:
kad on nešto hoće,
on joj kaže: « Budi! »
i ona jest.
 • 83::Slava onome koji sadržava u svojoj ruci
kraljevstvo svih stvari!
Vi ćete biti dovedeni k njemu!
S u r a XXXVII


Oni koji su poredani u redove[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Onih mi koji su poredani u redove!
 • 2::Onih mi koji žestoko odbijaju!
 • 3::Onih mi koji recitiraju Opomenu!
 • 4::Vaš Allah, uistinu, jest jedinstven;
 • 5::On je Gospodar nebesa, zemlje
i onog što se nalazi između to dvoje;
on je Gospodar Orijenta!
 • 6::Mi smo uresili najbliže nebo
zvjezdanim uresom
 • 7::da bi ga zaštitio protiv svih pobunjenih đavola.
 • 8::Đavoli ne mogu slušati vrhovnog Poglavara,
jer su napadnuti sa svih strana;
 • 9::oni su odbijeni;
oni će trpjeti jednu vječitu kaznu
 • 10::osim ako ne zgrabi u lijetu nešto;
ali tad će biti pogođen plamtećim meteoritom.
 • 11::Postavi ovo pitanje nevjernima:
Jesu li oni jačeg ustroja
od ostalih bića koja smo mi stvorili?
Mi smo ih stvarali od tvrde gline.
 • 12::Ti se iznenađuješ a oni se zabavljaju.
 • 13::Kad ih se podsjeti na Nekestvari,
oni ih se ne sjećaju.
 • 14::Kad oni vide jedan Znak,
oni se hoće sprdati sa njime
 • 15::i govore:
« To je samo očita čarolija!
 • 16::Kad mi budemo mrtvi
i kad ćemo biti prah i pepeo,
hoćemo li biti uskrsnuti,
 • 17::mi i naši prvi pAjeti također? »
 • 18::Reci:
« Da, a vi ćete se obrukati! »
 • 19::Biće samo jedan Uzvik;
oni će tad vidjeti
 • 20::i oni će reći:
« Nesretni mi!
Evo Dana Suđenja!
 • 21::Evo Dana Odluke! »
– Vi ste ga držali lažju! –
 • 22::Sakupite nevjernike, njihove supruge
i one koji obožavaju osim Allaha,
 • 23::potom vodite ih na put za Pećnicu.
 • 24::Uhitite ih!
Oni će biti ispitani:
 • 25::« Zašto jedni drugima
ne priteknete u pomoć? »
 • 25::Ali, tog Dana, oni će se htjeti podvrgnuti;
 • 27::oni će se okrenuti jedni drugima
i ispitivati se
 • 28::i oni će reći:
« Vi ste dolazili k nama pod prisegom! »
 • 29::Đavoli će reći:
« Ne vi niste bili vjerujući;
 • 30::mi nismo imali nikakve vlasti nad vama
vi ste, naprotiv, bili jedan pobunjeni narod.
 • 31::Riječ našeg Gospodara se ostvarila protiv nas,
mi ćemo osjetiti njene poslijedice.
 • 32::Mi smo zabludjeli,
jer smo bili u grijehi, i mi sami. »
 • 33::Tog Dana,
oni će svi skupa biti kažnjeni;
 • 34::tako mi postupamo sa krivcima.
 • 35::Kad im se govorilo:
« Nema Allaha osim Allaha, »
oni su se bili uzoholili
 • 36::i bijahu rekli:
« Hoćemo li mi napustiti naša božanstva
radi jednog obsjednutog pjesnika! »
 • 37::Naprotiv!
On je došao sa Istinom
a izjavio je
da proroci bijahu vjerodostojni.
 • 38::Vi ćete okusiti bolnu kaznu,
 • 39::ali vi ćete biti kažnjeni
samo za ono što ste učinili
 • 40::s izuzetkom iskrenih slugu Allahovih
 • 41::njima, kao jedan dar dobro poznat,
 • 42::plodovi biće poklonjeni.
Oni će biti prekriveni počastima
 • 43::u Vrtovima Slastica,
 • 44::jedni naspram drugih
opruženi na ležajima za odmor.
 • 45::Daćemo da kruži jedan vrč
pun vode sa izvora
 • 46::prozirne i ukusne za piti;
 • 47::ona ne opija
i još je neiscrpiva.
 • 48::One krupnooke
i čiji su pogledi čisti
biće pokraj njih,
 • 49::slične bjelancetu skrivenom u jajetu.
 • 50::Oni će se okrenuti jedni prema drugima
i uzajamno se ispitivati.
 • 51::Jedan od njih reći će:
« Da, ja sam imao jednog druga koji je govorio:
 • 52::Jesi li ti od onih koji proglašavaju Istinu?
 • 53::Hoćemo li mi biti suđeni
nakon što budemo umrli,
pretvoreni u prah i pepeo? »


 • 54::On će reći:
« Vidite li vi nešto odozgo? »
 • 55::On pogleda odozgo
i vidje svog druga u sred Peći.
 • 56::Reći će mu se:
«Zaboga! Zamalo i mene nisi učinio izgubljenim.
 • 57::Bez milosti mog Gospodara
ja bih bio u broju odbačenih.
 • 58::Mi dakle nismo mrtvi
 • 59::osim u našoj prvoj smrti,
a da nismo pretrpjeli kaznu! »
 • 60::Da, to je jedna neograničena sreća!
 • 61::Evo kako treba postupati.
 • 62::Nije li to bolje mjesto za boravak
nego drvo Zakumovo?
 • 63::Mi smo ga postavili kao iskušenje nepravednima;
 • 64::to je drvo koje izrasta sa dna Džehenema  ;
 • 65::njegovi plodovi slični si glavama đavola.
 • 66::Krivci će ga jesti,
njime sebi puniti trbuh;
 • 6*7::po tome piće oni jednu kipuću smjesu
 • 68::i vratiti se u Džehenem.
 • 69::Oni su našli svoje zabludjele pajete,
 • 70::i bacili se na njihove staze.
 • 71::Većina Starih bijaše, prije njih, u zabludi;
 • 72::mi smo njima ipak poslali upozoritelje.
 • 73::Rasmotri što bijaše svršetak
onih koji bijahu upozoreni,
 • 74::izuzevši iskrene sluge Božije.
 • 75::Nuh nas bijaše zazvao.
– Kako su oni dobri, oni koji uslišavaju! –
 • 76::Mi smo njega spasili, njega i obitelj njegovu,
strašne propasti.
 • 77::Zadržali smo njegove potomke u životu;
 • 78::Ovjekovječili smo sjećanje na njega kod potomaka:
 • 79::« Mir Nuhu, u svjetovima! »
 • 80::– Tako mi nagrađujemo
one koji čine dobro.
 • 81::On bijaše u broju naših slugu vjernika. –
 • 82::Po tome mi smo potopili ostale.
 • 83::Ibrahim je pripadao njegovoj zajednici.
 • 84::On dođe k svom Gospodaru čistog srca;
 • 85::on kaza svom narodu i svom ocu:
« Što vi to obožavate?
 • 86::Tražite li vi, u svojoj zabludjelosti,
božanstva pokraj Allaha?
 • 87::Što vi to mislite o Gospodaru svjetova? »
 • 88::Potom on pažljivo pogleda zvijezde
 • 89::i on reče:
« Da, ja ću biti bolestan! »
 • 90::i ljudi mu okrenuše leđa.
 • 91::On zađe među njihova božanstva i reče:
« Što dakle? Vi ne jedete?…
 • 92::Zašto vi ne govorite? »
 • 93::On se tad baci na njih
udarajući ih svojom desnom rukom.
 • 94::Ljudi mu pritrčaše;
 • 95::on reče:
« Zar ćete obožavati ono što ste sami načinili,
 • 96::dok vas je Allah stvorio,
vas i ono što činite. »
 • 97::Oni rekoše:
« Načinite za njega jednu zgradu
i bacite ga u peć .
 • 98::Ti su ga ljudi htjeli prevariti
ali mi smo njih ponizili.
 • 99::On reče:
« Da, ja ću otići k mojemu Gospodaru,
on će me voditi.
 • 100::Gospodare moj!
Dodijeli mi jednog sina da bude pravedan. »
 • 101::Tada smo mi njemu navijestili jednu dobru vijest:
rođenje jednog dječaka, blage naravi.
 • 102::Kad on bijaše u dobi da može pratiti svog oca:
« O moj sine!
Vidio sam samog sebe u snu,
i kako tebe žrvujem, što ti misliš o tome? »
On reče:
« O moj oče!
Čini ono što ti je zapovijeđeno.
Ja ću biti strpljiv,
ako to Allah hoće! »
 • 103::Nakon što su se obojica podložila,
i Ibrahim bi bacio sina, čelom prema zemlji,
 • 104::mi povikasmo njemu:
« O Ibrahime!
 • 105::Ti si vjerovao u to viđenje i ti ga ostvaruješ;
tako je to
kako mi nagrađujemo one koji čine dobro:
 • 106::evo presudnog dokaza. »
 • 107::Mi smo iskupili njegovog sina jednom svečanom žrtvom.
 • 108::Ovjekovječili smo sjećanje na njega kod njegovog potomstva:
 • 109::« Mir Ibrahimu!  »
 • 110::– Tako mi nagrađujemo one koji čine dobro.
 • 111::On bijaše u broju naših vjerujućih slugu –
 • 112::Najavili smo mu jednu dobru vijest:
rođenje Izakovo,
jednog Poslanika među pravednicima.
 • 113::Mi smo blagoslovili Ibrahima i Izaka.
Među njegovim potomcima,
Neka i čine dobro
a drugi čine krivo sami sebi.
 • 114::Mi smo ispunili dobročinstvima Musu i Haruna.
 • 115::Mi smo njih oslobodili, obojicu,
kao i njihov narod,
jedne strašne propasti.
 • 116::Mi smo im pomogli
oni bijahu pobjednici.
 • 117::Mi smo njima dali savršeno jasnu Knjigu.
 • 118::Mi smo njih vodili na pravi put.
 • 119::Mi smo ovjekovječili sjećanje na njih kod njihovog potomstva:
 • 120::« Mir Musi i Harunu! »
 • 121::– Tako mi nagrađujemo
one koji čine dobro.
 • 122::Oni obojica bijahu
u broju naših vjerujućih slugu –
 • 123::Eli bijaše u broju naših poslanika.
 • 124::On reče svom narodu  :
« Ne bojite li se vi Allaha?
 • 125::Hoćete li vi zazivati Baala?
Hoćete li napustiti najboljeg od stvoritelja:
 • 126::Allaha, vašeg Gospodara,
Gospodara vaših prvih pajeta? »
 • 127::Oni su ga držali za lašca:
oni će biti kažnjeni
 • 128::izuzevši iskrenih slugu Allahovih .
 • 129::Mi smo ovjekovječili sjećanje na njega kod njegovih potomaka:
 • 130::« Mir Eliu! »


 • 131::– Tako mi nagrađujemo
one koji čine dobro;
 • 132::On je bio u broju naših vjerujućih slugu –
 • 133::Lot je bio u broju poslanika.
 • 134::Mi smo ga spasili, njega i njegovu obitelj,
 • 135::izuzevši jednu staricu koja je ostala pozada.
 • 136::Mi smo, potom, uništili druge.
 • 137::Vi prolazite pokraj njihovih posmrtnih ostataka,
 • 138::jutrom i sa večeri.
Ne razumijete li?
 • 139::Jona je bio u broju poslanika.
 • 140::On je bježao na prepunoj lađi
 • 141::po tome su bacali kocku
i on se pokaza gubitnikom.
 • 142::Riba ga proguta,
kad se on sam posramio.
 • 143::Da nije bio u broju
onih koji slave pjesmama Allaha,
 • 144::on bio ostao u ribljem trbuhu
sve do Dana Oživljavanja.
 • 145::Mi smo ga, poslije toga,
bolesnog izbacili na golu zemlju
 • 146::i dadosmo da izraste iznad njega
biljka Yaktin.
 • 147::Mi ga poslasmo narodu od sto tisuća ljudi
–ili još i više –
 • 148::Oni vjerovaše,
i mi im dodijelismo jedno privremeno uživanje.
 • 149::Postavi im dakle jedno pitanje:
« Ima li tvoj Gospodar kćeri
dok oni imaji sinove?
 • 150::« Jesmo li mi na njihove oči stvorili
Meleke ženskog spola? »
 • 151::Hoće li oni u pokvarenosti ići
sve dok ne kažu:
 • 152::« Allah je porodio!…
– Da, to su lažljivci –
 • 153::On je radije imao kćeri nego sinove! »


 • 154::Što je vama dakle?
Kako vi sudite?
 • 155::Ne rasmišljate li vi?
 • 156::Ili pak,
imate li vi jednu neosporivu vlast?
 • 157::Donesite dakle svoju Knjigu,
ako ste vjerodostojni?
 • 158::Oni su uspostavili jednu svezu
između njega i Džina,
ali Džini znaju da će biti kažnjeni,
 • 159::–Slava Allahu,
vrlo udaljenom od onoga što oni zamišljaju –
 • 160::izuzevši iskrene sluge Božije.
 • 161::Ni vi, ni ono što vi obožavate,
 • 162::ne ćete biti iskušavatelji dignuti protiv njega,
 • 163::osim onoga koji padne u Džehenem.
 • 164::« Nema nikog između nas
koji nema jedno označeno mjesto.
 • 165::Mi smo poredani u redove.
 • 166::Da, mi smo oni koji pjevaju
hvalospjeve Allahu .  »
 • 167::Ti ljudi govore:
 • 168::“ Da samo
mi posjedovasmo Opomenu koja je od Pajeta,
 • 16*9::mi bismo sigurno bili
iskrene sluge Božije! ”
 • 170::Oni nisu vjerovali u njega;
oni će znati uskoro!
 • 171::Naša je riječ već bila upućena
našim slugama, Prorocima.
 • 172::Oni su ti koji će biti pomognuti
 • 173::a naša će vojske biti pobjedonosna.
 • 174::Okreni se Neka o vrijeme od njih;
 • 175::promatraj ih;
oni će vidjeti uskoro…
 • 176::Traže li oni da se ubrza dolazak kazne?
 • 177::Kad ova bude pala na njihova vrata,
kakvo će to bolno buđenje biti
za one koji su bili upozoreni!
 • 178::Okreni se Neka o vrijeme od njih;
 • 179::promatraj ih;
oni će vidjeti uskoro…
 • 180::Slava Allahu!
Gospodaru Svemogućem,
vrlo udaljenom od onog što oni zamišljaju!
 • 181::Mir Prorocima!
 • 182::Slava Allahu,
Gospodaru svjetova!


S u r a XXXVIII


Sad(Tomislav Dretar)[uredi]

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1::Sad.
Kur’ana mi, donositelja Opomene!
 • 2::Nevjerni ustrajavaju
u svojoj oholosti i raskolništvu.
 • 3::Koje smo mi naraštaje uništili prije njih!
Ti su ljudi jaukali,
onda kad više nije bilo vremena za izmaknuti.
 • 4::Oni se iznenađuju
da njima dolazi
jedan upozoritelj uzet između njih.
Nevjerni govore:
« To je jedan vještac, jedan veliki lažljivac!
 • 5::Hoće li božanstva svesti na samo jednog jedinog Allaha?
Evo jedne čudne stvari! »
 • 6::Poglavari naroda su se povukli govoreći:
« Odlazite!
Budite vjerni svojim boižanstvima!
Evo jedne poželjne stvari!
 • 7::Mi to nikad nismo čuli reći
u predhodnoj religiji.
To je samo jedna izmišljotina!
 • 8::Da li je, dakle, među vama onaj
na koga je sišla Opomena?!
Oni su ti, radije, koji sumnjaju u moju Opomenu.
oni još nisu okusili moju kaznu.
 • 9::Posjeduju li oni
riznice milosrđa tvojeg Gospodara,
Svemogućeg, stalnog Darivatelja?
 • 10::Posjeduju li oni
kraljevstvo nebesa, zemlje
i onog što se nalazi između to dvoje?
Neka se dakle uspnu po užadima u nebo!
 • 11::– Ali to je jedna banda smutljivaca
koja će već ovdje biti uništena –
 • 12 narod Nuhov,
Adi i Faraon, sa svojim uhodama,
 • 13::Tamudi, narod Lutov,
ljudi al'Aikovi,
govorili su da su oni lažljivci.
Takvo je držanje smutljivaca.
 • 14::Ni jedan među njima nije se suzdržavao
proglašavati Proroke lažljivcima.
Oni su zaslužili moju kaznu.
 • 15::Oni nemaju što drugo čekati do Povik
koji neće biti ponovljen.
 • 16::Oni govore:
« Gospodaru naš!
Gospodaue pošalji nam brzo naš dio,
prije Dana Suđenja. »
 • 17::Podnesi ono što oni kažu,
i spomeni našeg slugu Davida,
nadarenog snagom i punog pokajanja.
 • 18::Mi smo njemu podvrgli planine
da bi one sa njim zajedno slavile hvalospjeve,
na večer i ujutro,
 • 19::kao i ptice okupljene okolo njega.
– Sve se vraća k Allahu! –
 • 20::Mi smo ojačali njegovo kraljevstvo,
dali smo njemu Mudrost
i umijeće da izgovara presude.
 • 21::Je li došla povijest parničara?
Oni se uspeše u svetište;
 • 22::uđoše kod Davida koji bijaše užasnut
a oni rekoše:
« Ne boj se!
Mi smo dva parničara,
nepravedni jedan prema drugom.
Sudi nama u svoj pravednosti;
ne budi pristran,
vodi nas na pravi put.
 • 23 Ovaj ovdje je moj brat:
on ima devedeset i devet ovaca,
a ja imam samo jednu ovcu.
On mi je rekao:
“ Povjeri ju meni ”;
potom je on pobijedio u raspravi! »
 • 24::David reče:
« On te je oštetio tražeći tvoju ovcu
povrh svojih ovaca. »
– Mnogo suradnika nanose sebi uzajamno krivdu
izuzevši jedan mali broj onih koji vjeruju
i čine dobra djela –
David razumjede
da smo ga mi samo htjeli iskušati.
On zatraži oproštenje od Gospodara;
i pade ničice i pokaja se.
 • 25::Mi smo njemu oprostili:
ima on kod nas jedno mjesto
i lijepo stanište za povratak.
 • 25::O Davide!
Mi smo načinili od tebe jednog namjesnika na zemlji;
sudi ljudima prema pravdi;
ne slijedi svoju strast,
ona ćete zavesti dale sa Allahovog puta.
Oni koji zablude daleko sa Allahovog puta
trpjeće strašnu kaznu
jer su zaboravili Dan Suđenja.
 • 27::Mi nismo uzaludno stvorili
nebo, zemlju, i ono što se nalazi između njih dvoje,
protivno onom što misle nevjerni.
Nesretni nevjerni, zbog Vatre!
 • 28::Hoćemo li mi postupiti sa onima koji vjeruju
i koji čine dobra djela
kao sa onima koji kvare zemlju?
Ili ćemo, pak, postupati sa onima koji vjeruju
strogo kao sa rasvratnicima?
 • 29::Evo moje blagoslovljene Knjige:
dali smo da siđe na tebe
da bi ljudi promišljali njene ajete,
i da rasmišljaju
oni koji su nadareni razumom.
 • 30::Davidu smo dali Sulejmana  :
kojeg li izvrsnog sluge!
On je bio pun pokajanja!
 • 31::Kad, jedne večeri, njemu predstaviše plemenite konje,
 • 32::on reče:
« Ja sam pretpostavio ljubav tog dobra
sjećanju na mog Gospodara,
sve dok ti konji nisu nestali
iza vela.
 • 33::Dovedite mi ih. »
On tad stade sjeći
njihove vratove i koljenice.
 • 34::Da, mi smo iskušavali Sulejmana
stavljajući jedno tijelo na prijestolje njegovo;
ali on se odmah pokaja.
 • 35::On reče:
« Moj Gospodare!
Oprosti meni!
Dodijeli mi jedno kraljevstvo
kakvo neće postojati za nikoga poslije mene.
Ti si, uistinu, stalni Darivatelj! »
 • 36::Mi smo njemu podvrgnuli vjetar,
– on je blago puhao na njegovu zapovijed,
onamo kamo ga je ona slao –
 • 37::Đavole graditelje i ronioce
 • 38::i druge još,
ulančane dva po dva:
 • 39::« Evo našeg dara:
dijeli ih ili čuvaj bez računanja! »
 • 40::Da, Sulejman ima uz nas jedno mjesto
 • <