Sura 26.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXVI

Pjesnici

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Ta. Sin. Mim. 2 Evo stihova iz jedne jasne knjige! 3 Može biti da se ti izjedaš od tuge zato što oni nisu vjerujući.

4 Da smo mi to htjeli, mi bimo dali da s neba siđe jedan Znak za njih: njihove bi se šije tad povile pred njim..

5 Nikakva nova Opomena od Milosrdnoga njima ne dolazi a da se oni ne okrenu od nje.

6 Oni govore da je to laž; ali uskoro će njima doći proroci onoga čemu se oni izruguju.

7 Ne vide li oni zemlje? Koliko smo mi na njoj dali da živi korisnih vrsta!

8 Ima tu sigurno jedan Znak; ali većina ljudi nisu vjernici.

9 Tvoj je Gospodar, uistinu, Svemoćni, Milosrdni.

10 Tvoj Gospodar pozva Musu: « Idi pronaći nepravedni narod, 11 narod Faraonov. Ne žele li mi oni vjerovati ?»

12 On kaže: « Moj Gospodare! Ja se bojim da me ne uzmu za lažljivca. 13 Moje su se grudi stegnule, moj je jezik smeten. Pošalji dakle Haruna. 14 Oni imaju jedan zločin meni predbaciti i ja se bojim da me ne ubiju ».

15Allah reče: « Ne!… Pođite obojica s našim Znakovima; mi smo s vama i mi slušamo. 16 Idite vas dvojica kod Faraona i recite: " Mi smo Proroci Gospodarara svjetova 17 da ti otpustiš s nama sinove Izrailove " ».

18 Faraon reče: « Nismo li te mi podigli kod nas, otk ad si još bio dijetetom ? Nisi li ti s nama proživio više godina tvojeg života? 19 Po tome ti si počinio čin koji si počinio a sad si nezahvalan ».

20 Musa reče: « Ja sam ga počinio kad sam bio u broju zavedenih. 21 Ja sam pobjegao jer sam se bojao vas. Moj mi je Gospodar dodijelio mudrost i stavio me među proroke. 22 Da li je dobročinstvo ono što mi ti prigovaraš, dok ti držiš sinove Izrailove u ropstvu ? ».

23 Faraon reče: « Ko je dakle Gospodarar svjetova ?»

24 Musa reče: «To je Gospodar nebesa i zemlje i onoga što se nalazi između to dvoje ». – Kad biste vi samo to čvrsto vjerovali! –».

25 Faraon reče onima koji su ga okruživali: « Jeste li čuli ? ».

26 Musa reče: « To je vaš Gospodar, i Gospodar vaših najudaljenijih predaka ».
27 Faraon reče: « Vaš Poslanik koji vas je poslao jest jedan obsjednuti ».

28 Musa reče: To je Gospodarar Istoka i Zapada i onoga što se nalzi između to dvoje. – Kad biste vi samo rasumjeli ».

29 Faraon reče: « Ako ti usvojiš jednog drugog Allaha osim mene, staviću te u zatvor ».

30 Musa reče: « A ako sam ti ja donio jednu očevidnu stvar ?».

31 Faraon odgovori: « Donesi ju, ako ti govoriš istinu! ».

32 Musa baci svoj štap, kad ono: istinski zmaj. 33 On ispruži svoju ruku: a ona postade bijela za one koji gledaju.

34 Faraon reče poglavarima koji su ga okruživali: « Ovaj je vrlo dobar čarobnjak; 35 on vas hoće istjerati iz vaše zemlje, uz pomoć svojih čarolija; šta vi predlažete? ».

36 Oni odgovoriše: « Ostavi ga za kasnije, njega i njegovog brata; pošalji u gradove ljude koji će sakupiti 37 i koji će ti dovesti sve dobre čarobnjake ».

38 On dakle sakupi čarobnjake u odgovarajući dan 39 i on kaza ljudima: « Hoćete li se vi sakupiti? 40 Možda ćemo mi moći slijediti čarobnjake, ako ga oni pobijede ».
41 Dolazeći, čarobnjaci rekoše Faraonu: « Hoćemo li mi dobiti jednu naknadu ako budemo pobjednici ?»

42 On reče: « Da, i biće te dio moje pratnje ».

43 Musa im reče: « Bacite to što imate za baciti ».

44 Oni baciše svoje konopce i svoje štapove govoreći: « Moći Faraopnova! Mi ćemo biti pobjednici !»

45 Musa baci svoj štap, kad ono on proguta ono što su oni napravili.

46 Čarobnjaci se tad baciše na zemlju 47 govoreći: « Mi vjerujemo u Gospodarara svjetova !» 48 Gospodara Musina i Harunova !»

49 Faraon reče: « Vi ste vjerovali u njega prije nego što sam vam ja to dopustio.

Musa vas je prvi naučio čaranju.

Uskoro ćete vi znati: Daću da vam odsijeku desnu ruku i lijevu nogu po tome daću da vas rasapnu ». 50 Oni rekoše: To ne će biti zlo jer mi se okrećemo prema našem Gospodaru. 51 Mi žarko želimo da nam naš Gospodar oprosti naše grijehe, jer mi smo prvi vjerujući ».

52 Mi smo otkrili Mojsije: « Idi ove noći s mojim slugama; vi ćete biti progonjeni ».

53 Faraon posla službenike i gradove: 54 « Radi se o jednom malobrojnoj grupi; 55 oni su vrlo ljuti na nas, 56 ali mi smo brojniji i pažljivi ».

57 Mi smo ih lišili vrtova i izvora, 58 blaga i jednog ugodnog boravišta.

59 To bi ovako: Mi smo to sve dali u nasljedstvo sinovima Izrailovim.

60 Ti ih ljudi proganjaju dok se oni upućuju prema Istoku.

61 Kad obje grupe dođoše na domet vida jedna drugoj, Mojsijevi sudrugovi rekoše: « Stigli su nas !»

62 Musa reče: « Ne!… Moj Gospodar je sa mnom, on će me uputiti ».

63 Mi smo otkrili Musi  : « Udari more svojim štapom ».

Ono se tad rasdijeli, i svaki od dijelova postade sličan jednoj ogromnoj planini.

64 Mi smo dali da se primaknu drugi, 65 dok smo mi spasili Musu i sve one koji bijahu s njim; 66 po tome mi smo progutali one koji su ih progonili.

67 Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

68 Tvoj je Gospodar, uistinu, Svemoćan, Milosrdan. 69 Ispričaj njima povijest Ibrahim ovu: 70 On reče svom ocu i svom narodu  : « Što vi to obožavate ?»

71 Oni rekoše: « Mi obožavamo svoje idole, mi ćemo dakle njima ostati privrženi ».

72 On reče: « Čujete li vi njih, kad ih zazivate? 73 Jesu li vam oni korisni ili škodljivi ?»

74 Oni rekoše: « Ne!… Ali mi smo zatekli naše očeve odane svom kultu ».75 On reče: « Jeste li vi rasmotrili to što obožavate, 76 vi i vaši najstariji pAjeti  ? 77 Ti idoli su mi jedan neprijatelj a ne Gospodarar svjetova, koji me je stvorio. 78 On je taj koji me usmjerava; 79 on je taj koji me hrani i koji mi daje piti; 80 on je taj koji me ozdravlja, kad sam bolestan. 81 ¬– On će učiniti da ja umrem, po tome vratiće me u život – 82 on je taj koji, prema mojoj žarkoj želji, meni će oprostiti moje grješke na Dan Sudnji.

83 Gospodare moj! Dodijeli mi Mudrost i stavi me u broj pravednika. 84 Stvori u meni jedan jezik koji će navijestiti Istinu za buduće naraštaje. 85 Stavi me među naslijednike Vrta slasti.


86 Oprosti mojem ocu; on je bio u broju zabludjelih.

87 Ne daj da se sramim na Dan kad ljudi budu uskrsnuli; 88 na Dan kad ni Bogatstva, ni djeca ne će biti od koristi, 89 osim za one koji će ići pred Allaha čistog srca ». 90 Vrt se približava onima koji se boje Allaha 91 Peć će se pojaviti onima koji su bili zabludjeli. 92 Njima će se reći: « Gdje su dakle oni koje ste vi obožavali pored Allaha? 93 Hoće li vam donijeti pomoć ili se oni uzajamno pomažu ?»

94 Oni će biti sunovraćeni u Pakao, oni, i svi oni koji bijahu zabludjeli, 95 i sve vojske Iblizove.

96 Oni će reći svađajući se: 97 « Bože! Mi smo bili u očevidnoj zabludi 98 kad smo vas smatrali jednakim Gospodararu svjetova.

99 Samo, zločinci su nas zaveli. 100 Nema za nas zagovaratelja; 101 mi nemamo ni jednog gorljivog prijatelja. 102 Kad bi nam samo povratak bio moguć, tad bismo mi bili vjerujući !»

103 Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

104 Tvoj je Gospodar, uistinu, Svemogući, Milosrdni.

105 narod Nuh in je držao proroke lažljivcima 106 kad im je brat Nuh gov orio: “ Ne bojite li se vi Allaha? 107 Ja sam za vas Poslanik dostojan vjere. 108 Bojte se Allaha i pokorite se meni! 109 Ja od vas ne tražim, plaću. Moja plaća pada Gospodaru svjetova. 110 Bojte se Allaha pokorite se Meni!»

111 Oni rekoše: «Hoćemo li mi vjerovati u tebe kad su oni koji tebe slijede najprezreniji ljudi ?»

112 On reče: « ja ne znam što oni čine; 113 samo mom Gospodaru pripada da im sudi. – Kad biste vi samo toga bili svjesni !– 114 Ja ne odbijam vjerujućih; 115 ja sam samo jedan otvoreni upozoritelj ».

116 Oni rekoše: « Ako ti ne prekineš, o Nuh  ! Ti ćeš biti kamenovan !» 117 On reče: « Moj Gospodare! Moj me narod drži za lažljivca. 118 Odluči jasno između mene i njih. Spasi me, i spassi vjerujuće koji su sa mnom ».

119 Mi smo njih spasili kao i one koji bijahu s njim u jednoj punoj lađi. 120 Po tome mi smo potopili ostale.

121 Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

122 Tvoj je Gospodar, uistinu, Svemoćan, Milosrdni.

123 Narod Ad je proroke držao lažljivcima, 124 kad je njihov brat Hud govorio: « Ne vjerujete li u Allaha? 125 Ja sam za vas Poslanik dostojan vjere. 126 Bojte se Allaha i poslušajte mene. 127 Ja od vas ne tražim plaće; moja plaća pripada Gospodararu svjetova.

128 Hoćete li vi na svakon brdu podizati jedan spomenik da biste se zabavljali? 129 Hoćete li stanovati u dvorcima, kao da biste trebali biti besmrtni?

130 Kad ste nasilni, vi ste nasilni kao tirani. 131 Bojte se Allaha i slušajte mene. 132 Bojte se onoga koji vas je obskrbio onim što znate: 133 on vas je obskrbio stadima i djecom, 134 vrtovima i izvorima.

135 Da, ja se bojim za vas kazne Strašnog dana ».

136 Oni rekoše: « Svejedno nam je nagovarao ti nas ili nas ne nagovarao ». 137 Naše je ponašanje samo istovjetno onome naših Predaka. 138 Mi ne ćemo biti kažnjeni ».

139 Oni su ga držali lažcem i mi smo njih uništili. Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

140 Tvoj Gospodar je, uistinu, Svemogući, Milosrdni.

141 Ljudi Hamuda držali su proroke lažcima, 142 kad im je brat Salih govorio: « Ne bojite li se Allaha? 143 ja sam za vas jedan Poslanik dostojan vjere. 144 Bojte se Allaha i poslušajte mene. 145 Ja od vas ne tražim plaće; moja plaća pripada Gospodararu svjetova.

146 Hoće li vas se pustiti zauvijek uživati u sigurnosti to što posjedujete: 147 vrtove, izvore, 148 obrađena polja, vitke palme?

149 Hoćete li vi vješto iskopati boravišta u planinama? 150 Bojte se Allaha i poslušajte mene. 151 Ne slušajte zapovjedi Allah ohulnika 152 koji kvare zemlju i ne popravljaju se ».

153 Oni kažu: « Ti si jedan začarani čovjek; 154 ti si samo jedan smrtnik kao i mi. Donesi nam dakle jedan Znak, ako si ti istinit ».

155 On reče: « Evo jedne deve: njoj pripada piti u odgovarajući dan a vama da pijete jedan drugi dan.

156 Ne činite joj nikakva zla inače kazna Strašnog dana vas će dopasti .»

157 Oni ju zaklaše, ali, sutradan, oni se pokajaše, 158 jer kazna ih dopade.

Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

159 Tvoj je Gospodar, uistinu, Svemoćan, Milosrdan.

160 Lotov narod postupao je s prorocima kao s lažljivcima, 161 kad njihov brat Lut reče: « Ne bojite li se vi Allaha? 162 Ja sam za vas jedan Poslanik dostojan vjere. 163 Bojte se Allaha i poslušajte mene. 164 Ja od vas ne tražim plaće; moja plaća pripada Gospodararu svjetova.

165 Da li se to vi u puštate s muškarcima 166 i rješavate se svojih supruga, od Gospodara stvorenih za vas? – Vi ste jedan narod prijestupnika »–

167 Oni rekoše: « Ako ne prekineš, o Lute!

	Ti ćeš biti u broju protjeranih ».

168 On reče: « Ja prezirem vaš način postupanja. 169 Gospodare moj! Zaštiti me od ovakve obitelji, protiv njenih postupaka ». 170 Mi smo ga spasili, njega i svu njegovu obitelj, 171 izuzev jedne starice koja je zaostala; 172 po tome mi smo uništili sve druge: 173 dali smo da njih padne kiša: koje li kobne kiše za one koji bijahu upozoreni!

174 Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

175 Tvoj je Gospodar uistinu Svemoćan, Milosrdan.

176 Ljudi Aika postupali su s prorocima kao s lažljivcima, 177 kad im je Šuajb govorio « Ne bojite li se vi Allaha? 178 Ja sam za vas jedan Poslanik dostojan povjerenja. 179 Bojte se Allaha i poslušajte mene. 180 Ja od vas ne tražim plaće; moja plaća pripada Gospodararu svjetova.


181 Koristite točne mjere; ne budite u broju onih koji varaju. 182 Važite točnom vagom, 183 ne činite krivo ljudima u onome što njima pripada; ne budite zločinci na zemlji, kvareći ju.

184 Bojte se onoga koji vas je stvorio: vi, i pokoljenja koja su vam prethodila ».

185 Oni rekoše: « Ti si samo jedan začarani čovjek; 186 ti si samo jedan smrtnik kao i mi. Mi mislimo da si ti jedan lažac.

187 Učini dakle da nebo u komadima padne na nas, ako ti govoriš istinu !»

188 On reče: « Moj Gospodar zna vrlo dobro to što vi činite ».

189 Oni sa Šuajbom postupiše kao s lažcem. Kazna Dana sjena njih je dopala: to bi kazna strašnog dana.

190 Ima tu uistinu jedan Znak, ali većina ljudi nisu vjerujući.

191 Tvoj Gospodar je, uistinu, Svemoćan, Milosrdan.

192 Da, Kur’an je jedno Otk rovenje Gospodarara svjetova; 193 – Vjerni Duh je s njim sišao u tvoje srce 194 da bi ti bio u broju upozoritelja – 195 to je jedno Otk rovenje jasnim arapskim jezikom.

196 To se već nalazi u Knjigama Predaka. 197 Nije li to za njih jedan Znak što ga učeni ljudi sinova Izrailovih priznaju?

198 Da smo ga mi otkrili jednom strancu 199 i da ga je ovaj čitao pred njima, oni nebi vjerovali.

200 Mi smo učinili tako, u srcima krivaca; 201 ali oni ne će vjerovati prije nego li budu vidjeli bolnu kaznu.

202 Ta kazna izići će pred njih ali oni ne će toga biti svjesni.

203 Oni će tada reći: « Jesmo li mi kojima će odgoda biti odobrena ?»

204 Traže li oni da mi ubrzamo našu kaznu? 205 Ne vidiš li ti da ako im mi odobrimo uživanja tokom nekolikih godina 206 i ako po tome dođe na njih ono čime im se prijetilo 207 njihovo uživanje neće im biti od koristi?

208 Mi nismo uništili ni jednog grada koji nije čuo upozoritelje 209 i Opomenu. – Mi nismo u broju nepravednih –

210 Nisu to Demoni koji su sišli s Kur’anom: 211 to im ne bi odgovaralo; oni su tome nesposobni 212 i oni ostaju odstranjeni od njegovog primanja. 213 Ne zazivaj nikakvog božanstva s Allahom inače ćeš biti u broju kažnjenih.

214 Upozori svoje najbliže pristalice. 215 Budi ponizan prema onim vjerujućim koji te slijede.

216 Reci, ako ti ne budu pokorni: « Ja nemam ništa s onim što vi činite ».

217 Pouzdaj se u Svemoćnog, Milosrdnog. 218 On te vidi kad stojiš 219 i kad se nalaziš među onima koji se prostru po zemlji. 220 On je, uistinu, onaj koji čuje i koji zna sve!

221 Hoću li vam ja reći na koga će sići demoni? 222 Oni silaze na svakog grješnika klevetnika.

223 Oni čule uši… Ali većina od njih su lažci.

224 Što se tiče pjesnika: njih slijede oni koji su u zabludi. 225 Ne vidiš li ti njih? oni tumaraju po svim dolinama; 226 oni govore ono što ne čine 227 izuzev onih koji vjeruju, koji izvršavaju dobra djela, koji često zazivaju ime Božje 228 i koji se brane kad su nepravedno napadnuti. – Nepravedni će uskoro upoznati sudbinu kojoj se okreću! –