Sura 33.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXXIII S t r a ž e

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog. 1 O Poslaniče! Boj se Allaha! Ne budi pokoran ni nevjernicima, ni licemjerima. – Allah je, uistinu, onaj koji zna, on je mudar –

2 Uskladi se s onim što ti je otkriveno od tvog Gospodara. – Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

3 Povjeri sebe Allahu  ! Allah dostaje kao zaštitnik.

4Allah nije smjestio dva srca u grudi čovjekove; on nije učinio da vaše supruge, koje možete otpustiti, budu za vas kao vaše majke, ni da vaša usvojena djeca budu kao vaša vlastita djeca. Ima samo jedna riječ u vašim ustima, ali Allah govori Istinu: on je taj koji čovjeka upućuje na pravi put.

5 Nazivajte svoju usvojenu djecu imenima njihovih otaca. – to će biti pravednije kod Allaha – ali ako vi ne poznajete njihovih otaca, oni su vaša braća u vjeri, oni su vaši.

Nema grijeha za prigovoriti vam Što se tiče vaših djela koje vi počinite grješkom, veš samo ona djela koja vi budete počinili smišljanjem u srcima svojim. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan – 6 Porok je najbliži vjernicima što nisu oni jedni drugima; njihove supruge su njihove majke.

Prema Božjoj Knjizi, rodbinstvo ima prednost nad postojećim svezama između vjerujućih i između izbjeglica, osim ako vi ne želite biti dobri prema svojim drugovima. Evo što je zapisano u Knjizi.

7 Kad smo mi zaključili Savez s Prorocima, – i s tobom – s Nuh om, Ibrahim om, Musom i Isa a.s. om, sinom Maryamin im; mi smo s njima sklopili jedan svečani savez, 9 da bi Allah zatražio račun vjerodostojnima o njihovoj iskrenosti; ali on je, za nevjerne, pripravio bolnu kaznu.

9 O vi koji vjerujete! Sjetite se Allahovih dobročinstava prema vama: kad naoružane vojske marširaše protiv vas, mi smo protiv njih poslali uragan i nevidljive vojske. – Allah savršeno vidi što vi činite –

10 Kad su oni išli na vas sa svih strana; kad su se vaši pogledi okretali od užasa; kad su vam se srca uspinjala u grla i kad ste se vi predavali beskorisnim izmišljanjima glede Allaha. 11 Vjernici bijahu iskušani i žestoko poljuljani.

12 Kad su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: « Allah i njegov Poslanik nisu nam dali obećanja s drugim ciljem no da nas prevare ».

13 Isto tako kad su neki između njih govorili: « O vi ljudi Jasribovi» Nema ovdje mjesta za vas: Odlazite!»

Neki među njima međutim, molili su u Poslanika dopuštenje da se povuku govoreći: « Naše su kuće ostale bez obrane»; a one ne bijahu bez obrane; oni su željeli pobjeći.

14 Da jedan prokop bijaše napravljen za njih na određenom mjestu u gradu i da se njima tad zaiskalo da se odreknu svoje vjere, oni bi na to pristali bez kašnjenja, 15 dok predhodno oni bijahu sklopili jedan savez s Allahom koji ih je obvezivao da ne okreću leđa. – Tražiće im se račun o tom paktu s Allahom –


16 Reci: « Ako izbjegnete smrt ili boj, bijeg vam neće ničemu poslužiti: vaše uživanje biće za kratko ».

17 Reci: « Ko će vas skloniti iz domašaja Božjeg? Ako on hoće neko zlo za vas ili ako on hoće, za vas, jedno milosrđe ». – Oni neće naći osim Allaha, ni Gospodarara, ni zaštitnika –

18Allah će priznati sigurno one koji, između vas, podižu prepreke i one koji kazuju svojoj braći: « Dođite k nama », dok tek neznatan žar iskazuju u boju 19 i dok se pokazuju lakomi prema vama.

Kad ih uhvati strah, ti opažaš kako te gledaju očiju izbuljenih poput samrtnika; ali kad ih strah napusti, oni vas ranjavaju svojim oštrim jezicima: oni se pokazuju lakomi spram tuđeg blaga.

Takvi su oni koji ne vjeruju. Allah će učiniti bezvrijednim njihova djela. To je Allahu lako.

20 Oni misle da straže nisu otišle. Ako se straže vrate, oni bi se voljeli povući u pustinju, među Beduine; oni će zatražiti novosti o vama; ali ako ostanu s vama, oni će se slabo boriti.

21 Vi imate, u Poslaniku Božjem, jedan sjajan primjer za onog koji se ufa u Allaha i u Posljednji Dan i koji zaziva često ime Božje.

22 Kad vjernici vidješe straže, oni rekoše: « Allah i njegov Poslanik govore istinu ». – To je samo pojačalo njihovu vjeru i njihovu podložnost –

23 Ima među vjerujućima, ljudi koji su bili vjerni paktu koji su zaključili s Allahom . Neki među njima dosegnu kraj svog života; neki drugi čekaju, dok se njihovo držanje ne mijenja, 24 na takav način nek Allah nagradi one koji su vjerodostojni, zbog njihove iskrenosti; nek ih kazni, ako hoće, licemjere ili nek prihvati njihovo pokajanje. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

25Allah je otjerao nevjerne s njihovim bijesom; oni nikad neće steći nikakva dobra. Allah je vjerujućima prištedio boj; Allah je jak i moćan.

26 On je dao da iziđu iz svojih utvrda oni ljudi Knjige koji su saveznici stražama. On je bacio užas u njihova srca. Vi ste tada pobili jedan dio njih a druge ste zarobili.

27 On je vama dao u naslijedstvo njihovu zemlju, njihove nastanbe, njihova dobra i zemlju koju vaše noge nikad nisu gazile. – Allah je mićniji od svake stvari –


28 O Poslaniče! Reci svojim suprugama; « Ako vi žudite život ovog svijeta i njegov sjaj, dođite: ja ću vam priskrbiti neka dobra i potom ja ću vas velikodušno otpustiti.

29 Ako vi tražite Allaha, njegovog Poslanika i posljednje boravište, znajte da je Allah pripravio nagradu bez granica za one između vas koje čine dobro ».

30 O vi, Prorokove žene! Ona među vama koja se nađe kriva zbog jedne očite gluposti, primiće dvostruku kaznu. Lako je to Allahu .
31 Mi ćemo dodijeliti dvostruku nagradu onome koji je odan Allahu i njegovom Poslaniku , onome koji čini dobro, i mi smo njemu pripravili jedan dostojanstveni dio.

32 O vi, žene Prorokove! Vi niste prispodobive ni jednoj drugoj ženi. Ako ste vi pobožne ne namamljujte svojim govorom da onaj čije je srce bolesno ne bi osjetio pohotu.

Govorite pristojnim jezikom. 33 Ostanite u svojim domovima, ne pokazujte se nakićene kao što činiše žene u vrijeme nekadašnjeg neznanja.

Obavljajte svoje molitve; dajite milostinju, budite pokorne Allahu i Poslaniku .

O vi, Ukućani! Allah samo hoće udaljiti od vas prljavštinu i potpuno vas očistiti.

34 Sjetite se Stihova Allahovih i Mudrosti koji su vam bili izgovoreni u vašim kućama. – Allah je, uistinu, oštrouman i dobro obaviješten –

35 Da, oni koji su podložni Allahu i one koje su njemu podložne vjerujući i vjerujuće, ljudi pobožni i pobožne žene, iskreni ljudi i iskrene žene, strpljivi ljudi i strpljive žene, ljudi i žene koje se boje Allaha, ljudi i žene koje daju milostinju, ljudi i žene koje poste, časni ljudi i časne žene, ljudi i žene koje zazivaju čestoAllahovo ime: evo onih za koje je Allah pripravio oprost i nagradu bez ograničenja.


36 Kad su Allah i njegov Poslanik donijeli jednu odluku, ne pristoji ni vjerniku, ni vjernici zadržati svoj izbor glede te stvari.

onaj koji je nepokoran Allahu i njegovom Poslaniku zabludio je potpuno i očevidno.

37 Kad ti govoriš onome koga je Allah ispunio dobročinstvima: « Čuvaj svoju suprugu i boj se Allaha », ti si sakrio u sebi samom, iz straha prema ljudima, ono što će Allah učiniti poznatim; – ali Allah je strašniji od njih – potom, kad je Zeid otpustio svoju suprugu, mi smo ju tebi dali za suprugu da ne bi bilo grijeha za predbaciti vjerujućima Što se tiče supruga od njihovih usvojenih sinova kad ih ovi otpuste. – Zapovijed Allahova mora biti izvršena –

38 Nema grijeha za prigovoriti Poslaniku Što se tiče onoga što je Allah njemu naložio sukladno običaju ustanovljenom od Allaha, za one koji živješe nekada; – Zapovijed Allahova je nepromjenjiv propis –

39 Oni koji prenose poruke Božje i koji se njega Boje, ne boje se nikog drugog osim njega, – Allah dostaje za viditi račun o svemu –

40 Muhamed nije otac ni jednom između vas, već je on Allahov Poslanik  ; pečat svih Poslanika . – Allah savršeno poznaje svaku stvar –

41 O vi koji vjerujete! Zazivajte često ime Božje! 42 Slavite Allaha izjutra i s večeri!

43 On je taj koji prostire svoj blagoslov nad vama –kao i njegovi meleci – da bi vas izveo iz tmina na svjetlost. On je milosrdan prema vjerujućima.


44 Pozdrav koji će njih prihvatiti na Dan kad će ga oni susresti biće: « Mir !» – On je njima pripravio jednu divnu nagradu –

45 O ti, Poslaniče! Mi smo te poslali kao svjedoka, kao navjestitelja dobrih vijesti, kao upozoritelja, 46 kao onog koji zaziva Allaha – s dopuštenjem – i kao jedno sjajno svjetlilo.

47 Navijesti vjerujućima dobru vijest o velikoj milosti Božjoj.

48 Ne pokori se ni nevjernima, ni licemjerima; ne posvećuj pažnje njihovom zlobnosti; povjeri sebe Allahu jer Allah dostaje kao zaštitnik.

49 O vi koji vjerujete! Kad vi oženite vjernice i kad vi njih po tome otpustite a da ih niste dodirnuli, vi njima ne namećite jedno rasdoblje čekanja. Dajte im neka dobra i otpustite ih dolično.

50 O ti, Poslaniče! Mi smo proglasili dopuštenim tebi supruge kojima si ti dao njihovu udovštinu, robkinje koje ti je Allah namijenio, kćeri tvojeg strica, kćeri tvojeg ujaka, kćeri tvojih tetaka s majčine strane – one koje su se iselile s tobom – kao i svaku vjerujuću ženu koja se je dala Poslaniku pod uvjetom da ju je Poslanik htio oženiti. To je jedna povlastica koja je tebi odobrena, a izuzimaju se drugi vjerujući.

Mi znamo što smo njima naložili Što se tiče njihovih supruga i njihovih ropkinja, tako da se ti ne bi osjećao u neprilici. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan ¬–

51 Nema se tebi šta prigovoriti ako ti prekineš odnose s onom s kojom ti to želiš; ako primaš kod sebe onu koju ti želiš i ako ti tražiš iznova neku od onih koje si bio odstranio.

Evo što je najprimjerenije za njih obradovati, njima ukloniti tugu da bi sve one bile zadovoljne onim što im ti dodijeliš. – Allah zna što je u vašim srcima.

    Allah zna sve i pun je blagosti –

52 Nije ti više dopušteno mijenjati supruge ni uzimati drugih žena, osim tvojih robkinja čak i ako te občaraju svojom ljepotom neke između njih. – Allah vidi savršeno svaku stvar –

53 O vi koji vjerujete! Ne ulazite u boravište Prorokovo a da niste dobili dopuštenje da ondje objedujete, i čekati da objed bude pripravljen.

Kad ste pozvani, uđite i povucite se nakon što ste jeli, a da se ne upuštate u obiteljske rasgovore. To bi uvrijedilo Poslanika  ; on se stidi pred vama, dok Allah nema stida pred Istinom.

Kad vi zatražite neki predmet u Prorokovih supruga, učinite to iza vela. To je čistije i za vaša i za njihova srca.

Nemojte uvrijediti Božjeg Poslanika , niti se ikad oženiti s njegovim bivšim suprugama; to bi bilo, s vaše strane, jedna neumjerenost pred Allahom .

54 Ako vi očitujete bilo što, ili vi to skrivate, Allah savršeno poznaje svaku stvar.

55 Ništa nije za prigovoriti ženama ako se pojave otkriven e pred svojim očevima, svojim sinovima, svojom braćom, sinovima svoje braće, sinovima svojih sestara pred njihovim ženama i svojim vlastitim robkinjama. – Nek se boje Allaha, Allah je, uistinu, svjedok svemu –

56 Da, Allah i njegovi meleci blagosiljaju Poslanika . O vi, vjerujući! Molite za njega i prizivajte spasenje na njega.

57 Da, Allah proklinje na ovom i na onom svijetu one koji uvrijede Allaha i njegovog Poslanika . On njima priprema jednu sramnu kaznu.

58 Oni koji nepravedno vrijeđaju vjernike i vjernice opterećuju sebe jednom klevetom i jednim očitim grijehom.

59 O Poslaniče! Reci svojim suprugama, svojim kćerima i ženama vjerujućih da se prekriju svojim velovima: to je za njih najbolji način da se predstave i ne budu uvrijeđene. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

60 Ako li licemjeri oni čija su srca bolesna oni koji snuju nemire po Medini ne budu mirni, mi ćemo te baciti u vojnui protiv njih i oni neće ostati dugo vremena u tvojem susjedstvu: 61 prokleti ma u kojem se mjestu nalazili, oni će biti zarobljeni i ubijeni 62 prema Allahovom običaju Što se tiče onih koji su živjeli prije. – Ti nećeš pronaći nikakve promjene u Allahovom običaju –

63 Ljudi te ispituju glede Časa: Reci: « Allah je jedini koji ga poznaje ».

Ko  bi te dakle mogao obavijestiti?

Čini se da Čas bude uskoro!

64 Da, Allah proklinje nevjerne; on je njima pripravio Žeravnik 65 gdje će oni boraviti zauvijek, besmrtni, ne našavši ni Gospodarara, ni branitelja.

66 Da kad će se njihova lica okretauti sa svih strana na Vatri, oni će reći: « Nesretni mi! Da smo samo bili pokorni Allahu  ! Da smo samo bili pokorni Poslaniku  !»

67 Oni će još reći: « Gospodare naš! Mi smo bili pokorni našim poglavarima, našim velikašima a oni su nas odstranili s pravog puta.

68 Gospodare naš! Pošalji im dvostruku kaznu! Prokuni ih velikim prokletstvom!

69 O vi koji vjerujete! Ne činite kao oni koji su uvrijedili Musu. Allah ga je oslobodio njihovih obtužbi i on je poštovan kod Allaha.

70 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha! Govorite pravedno 71 da bi popravio vaše ponašanje i da vam oprosti grijehove vaše.

Onaj Ko je pokoran Allahu i njegovom Poslaniku uživa u jednoj bezgraničnoj sreći.

72 Da, mi smo predložili pohranu vjere nebesima, zemlji i planinama. Oni su odbili da se time zaduže, i oni bijahu užasnuti.

Samo je čovjek njome zadužen, ali on je nepravedan i neznalica.

73 To je tako da bi Allah kaznio ljude licemjere i žene licemjerke; ljude mnogobošce i žene mnogoboškinje; da se Allah vrati prema vjernicima i prema vjernicama. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan–