Idi na sadržaj

Pomoć:Autorska prava

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno sa Wikizvor:Autorska prava)

Zakon o autorskim pravima regulira ostvarivanje i zaštitu autorskih prava s područja književnosti, nauke i umjetnosti. Prema odredbama ovog zakona, autorskim djelom smatraju se naročito: pisana djela (knjige, brošure, književni tekstovi, članci i ostali napisi i kompjuter- ski programi); govorna djela (predavanja, govori i druga djela iste vrste); dramska i drams- ko-muzička djela; koreografska i pantomimska djela; muzička djela (s riječima ili bez riječi); filmska djela stvorena na način sličan filmskim djelima; djela iz oblasti slikarstva, vajarstva, arhitekture i grafike, bez obzira na materijal od kojeg su sačinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti; djela svih grana primjenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja; fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom; kartografska djela (geografske karte, topografske karte i sl.) i planovi, skice i plastična djela, koja se odnose na geografiju, topografiju, arhitekturu ili drugu naučnu ili umjetničku oblasti. Autorom se smatra fizičko lice koje je stvorilo autorsko djelo. Autorska prava dijele se na imovinska prava i moralna prava. Autorska prava traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Autorska djela lica koja nisu državaljani BiH uživaju istu zaštitu i imaju ista prava kao i djela lica koja su državljani BiH. Uslov za zaštitu autorskih djela, lica koja nisu državljani BiH, jeste da ta lica imaju prebivalište u BiH i da su njihova djela objavljena u BiH.