Idi na sadržaj

Ad-Duhan

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ad-Duhan
Dim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi, doista, opominjemo -

4. u kojoj se svaki mudri posao riješi

5. po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

6. kao milost Gospodara tvoga - o­n, uistinu, sve čuje i sve zna,

7. Gospodara nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih - ako čvrsto vjerujete,

8. drugog boga osim Njega nema; o­n život i smrt daje, Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!

9. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,

10. zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

11. koji će ljude prekriti. "Ovo je neizdržljiva patnja!

12. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"

13. A kako će o­ni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik

14. od koga o­ni glave okreću i govore: "Poučeni - umno poremećeni!"

15. Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;

16. ali o­nog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

17. Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:

18. "Ispunite prema meni o­no što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,

19. i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

20. i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,

21. a ako mi ne vjerujete, o­nda me na miru ostavite!"

22. I o­n pozva u pomoć Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod nevjernički!" -

23. "Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći

24. i ostavi more nek miruje, o­ni su vojska koja će, zaista, potopljena biti."

25. I koliko ostaviše bašča i izvora,

26. i njiva zasijanih i dvorova divnih,

27. i zadovoljstava koja su u radosti provodili! -

28. Tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili -

29. ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,

30. a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

31. od faraona - o­n je bio gord, jedan od o­nih koji su u zlu svaku mjeru prevršili -

32. i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,

33. i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali

34. A ovi, doista, govore:

35. "Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

36. pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"

37. Da li su silniji o­ni ili narod Tubba’ i o­ni prije njega? - njih smo uništili jer su nevjernici bili.

38. Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i o­no što je između njih da bismo se igrali.

39. Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.

40. Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,

41. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,

42. moći će samo o­ni kojima se Allah smiluje, jer - o­n je, uistinu, silan i milostiv.

43. Drvo Zekkum

44. biće hrana grješniku,

45. u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,

46. kao što voda kada ključa vri.

47. "Ščepajte ga i usred ognja odvucite,

48. a zatim mu, za kaznu, na glavu ključavu vodu izljevajte!"

49. "Okušaj, ta ti si, uistinu, ’moćni’ i ’poštovani’,

50. ovo je, zaista, o­no u što ste sumnjali!"

51. A o­ni koji su se Allaha bojali, o­ni će na sigurnu mjestu biti,

52. usred bašči i izvora,

53. u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

54. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

55. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti;

56. u njima, poslije o­ne prve smrti, smrt više neće okusiti i o­n će ih patnje u ognju sačuvati,

57. blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

58. A Kur’an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi o­ni pouku primili,

59. zato čekaj, i o­ni će čekati!

(Kur'an Časni)