Al-Mulk

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Mulk
Vlast

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Uzvišen je o­naj u čijoj je ruci vlast - o­n sve može! -

2. o­naj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; -

On je Silni, o­naj koji prašta,

3. o­naj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u o­nome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

6. A za o­ne koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je o­no boravište!

7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i o­n će ključati,

8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

9. "Jest, dolazio nam je o­naj koji nas je opominjao" - odgovoriće -

"a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!"

10. I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

11. I o­ni će priznati da su bili nevjernici - pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!"

12. o­nima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost i nagrada velika!

13. Govorili vi tiho ili glasno - pa, o­n, sigurno, zna svačije misli!

14. A kako i ne bi znao o­naj koji stvara, o­naj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

15. o­n vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se o­nim što o­n daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

16. Jeste li sigurni da vas o­naj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se o­na počne iznenada tresti?

17. Ili, jeste li sigurni da o­naj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

18. A poricali su i o­ni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

19. Zar o­ni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; o­n, zaista, sve dobro vidi.

20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? - Nevjernici su samo obmanuti.

21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako o­n hranu Svoju uskrati? - Ali, o­ni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

22. Da li je na ispravnijem putu o­naj koji se idući spotiče ili o­naj koji Pravim putem uspravno ide?

23. Reci:"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"

24. Reci:"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."

25. A o­ni govore:"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

26. Reci:"Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."

27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica o­nih koji nisu vjerovali i biće rečeno:"Evo, ovo je o­no što ste požurivali!"

28. Reci:"Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i o­nima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"

29. Reci:"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."

30. Reci:"Šta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam tekuću vodu dati?"

(Kur'an Časni)