Al-Qamar

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« An-Nagm Kur'an (Besim Korkut) Ar-Rahman »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Qamar
Mjesec

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! -

2. a o­ni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: "Čarolija neprestana!"

3. o­ni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.

4. i dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti -

5. mudrost savršena, ali opomene ne koriste,

6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno

7. o­ni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

8. i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: "Ovo je težak dan!"

9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: "Luđak!" - i Nuh je o­nemogućen bio.

10. I o­n je Gospodara svoga zamolio: "Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!"

11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

12. i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,

13. a njega smo nosili na o­noj od dasaka i klinaca sagrađenoj

14. koja je plovila pod brigom Našom - nagrada je to bila za o­noga ko je odbačen bio.

15. I Mi to ostavismo kao pouku - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

16. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

17. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

18. I Ad nije vjerovao - pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

20. i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,

21. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

22. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

23. I Semud u opomene nije vjerovao.

24. "Zar da slijedimo jednog od nas!" - govorili su. "Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

25. Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, o­n je lažljivac oholi!"

26. "Vrlo brzo će o­ni saznati ko je lažljivac oholi!

27. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.

28. I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće o­naj čiji je red!"

29. Ali o­ni pozvaše jednog od svojih, pa se o­n spremi i prekla je -

30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i o­ni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja o­naj koji ima tor.

32. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo - samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

35. iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo o­ne koji zahvaljuju.

36. A o­n im je bio prijetio silom Našom, ali su o­ni u prijetnje sumnjali.

37. o­ni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili: "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"

38. A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.

39. "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"

40. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!

41. I faraonovim ljudima su opomene došle,

42. ali o­ni porekoše dva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo o­nako kako kažnjava Silni i Moćni.

43. Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?

44. Zar ovi da govore: "Mi smo skup nepobjedivi!"

45. Skup će, sigurno, poražen biti, a o­ni će se u bijeg dati!

46. Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.

47. Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti

48. na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: "Iskusite vatru džehennemsku!"

49. Mi sve s mjerom stvaramo,

50. i naređenje Naše je samo jedna riječ - sve bude u tren oka.

51. A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!

52. I sve što su uradili u listovima je,

53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

54. o­ni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka

55. na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.

(Kur'an Časni)