Ar-Rahman

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ar-Rahman
Milostivi

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Milostivi

2. poučava Kur’anu,

3. stvara čovjeka,

4. uči ga govoru.

5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

6. i trava i drveće se pokoravaju,

7. a nebo je digao. I postavio je terazije

8. da ne prelazite granice u mjerenju -

9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

10. A Zemlju je za stvorenja razastro,

11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*

14. o­n je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

15. a džina od plamene vatre –

16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

17. Gospodara dva istoka i dva zapada –

18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

19. Pustio je dva mora da se dodiruju,

20. između njih je pregrada i o­ni se ne miješaju –

21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

22. Iz njih se vadi biser i merdžan –

23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

26. Sve što je na Zemlji prolazno je,

27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

29. Njemu se mole o­ni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa o­n se zanima nečim, -

30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

31. Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

33. O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

35. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti -

36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane -

38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

39. tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani -

40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti -

42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

43. "Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"

44. I između vatre i ključale vode o­ni će kružiti -

45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

46. A za o­noga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja -

47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

48. puna stabala granatih -

49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

50. u kojima će biti dva izvora koja će teći -

51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti -

53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

54. Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati -

55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

56. U njima će biti o­ne koje preda se gledaju, o­ne koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo -

57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

58. biće kao rubin i biser -

59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

60. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! -

61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

62. Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja -

63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

64. modrozelena -

65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

66. sa izvorima koji prskaju, u svakom -

67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

68. u njima će biti voća, i palmi - i šipaka -

69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

70. u njima će biti ljepotica naravi divnih -

71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

72. hurija u šatorima skrivenih -

73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

74. koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo -

75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

76. o­ni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim -

77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

(Kur'an Časni)