As-Saff

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Al-Mumtahina Kur'an (Besim Korkut) Al-Gumu'a »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
As-Saff
Bojni red

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allaha hvali o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji, o­n je Silni i Mudri!

2. O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite?

3. O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!

4. Allah voli o­ne koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

5. Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!” - i kad o­ni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu - a Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.

6. A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed,* koji će poslije mene doći" - i kad im je o­n donio jasne dokaze, o­ni rekoše: "Ovo je prava vradžbina!"

7. A ima li nepravednijeg od o­noga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.

8. o­ni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.

9. o­n po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.

10. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, o­na će vas spasiti patnje nesnosne:

11. u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite - to vam je, da znate, bolje –

12. o­n će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki,

13. a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate; Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!

14. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: "Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!" - kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: "Hoćete li me pomoći Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi o­ne koji su povjerovali - protiv neprijatelja njihova pomogli, i o­ni su pobijedili.

(Kur'an Časni)