At-Tur

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Ad-Dariyat Kur'an (Besim Korkut) An-Nagm »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
At-Tur
Gora

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi Gore,*

2. i Knjige u retke napisane,

3. na koži razvijenoj,

4. i Hrama poklonika punog,

5. i svoda uzdignutog,

6. i mora napunjenog -

7. kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,

8. nitko je neće moći otkloniti

9. na Dan kada se nebo silno uzburka,

10. a planine s mjesta pomaknu!

11. Teško na taj Dan o­nima koji su poricali,

12. koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! -

13. na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:

14. "Ovo je vatra koju ste poricali,

15. pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?

16. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za o­no što ste radili."

17. A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu

18. i u o­nom što im je Gospodar njihov dao će uživati - njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.

19. "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za o­no što ste radili!"

20. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovaćemo ih hurijama džennetskim.

21. o­nima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je odgovoran za o­no što sam čini -

22. i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli

23. jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati - zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh -

24. a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

25. i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:

26. "Prije smo među svojima strahovali" - govoriće -

27. "pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;

28. mi smo Mu se prije klanjali, o­n je, doista, Dobročinitelj i Milostivi."

29. Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

30. Zar o­ni da govore: "On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti."

31. "Pa čekajte" - reci ti - "i ja ću zajedno sa vama čekati!"

32. Da li im to dolazi od pameti njihove ili su o­ni inadžije tvrdoglave?

33. Zar o­ni da govore: "Izmišlja ga!" - Ne, nego o­ni neće da vjeruju;

34. zato neka o­ni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!

35. Zar su o­ni bez Stvoritelja stvoreni ili su o­ni sami sebe stvorili?!

36. Zar su o­ni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego o­ni neće da vjeruju.

37. Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar o­ni vladaju?!

38. Zar o­ni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka o­naj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.

39. Zar da su za Njega - kćeri, a za vas da su - sinovi?!

40. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni.

41. Zar je u njih iskonska knjiga, pa o­ni prepisuju?!

42. Zar o­ni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš o­ni koji ne vjeruju!

43. Zar o­ni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, o­n je iznad o­nih koje Mu ravnim smatraju!

44. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!"

45. Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,

46. Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.

47. A za sve nasilnike i druga će kazna prije o­ne biti, ali većina njih ne zna.

48. A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,

49. i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.

(Kur'an Časni)