Biblija (Tomislav Dretar)/Ženska nasljedna prava

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ženska nasljedna prava[uredi]

 • „“27““ 1 Tad se predstaviše kćeri Selofehadove, sina Heferova, sina Galadova, sina Makirova, sina ManasejHava; one bijahu jedna od zadruga Manasejevih, sina Jusufova. One se zvaše: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
 • 2 One se predstaviše pred Mojsijem, pred svećenikom Eleazarom, pred odgovornima i svom zajednicom, na ulazu u šator susretanja.
 • 3 » Naš je otac umro u pustinji, rekoše one; on nije činio dio bande, on ne bijaše od onih koji su se udružili protiv ALLAHA u Karunevoj bandi; on je umro samo za svoj grijeh. No, on ne imade sina.
 • 4 Treba li ime našeg oca nestati iz njegovog klana, jer nije imao sina? Daj nama dakle jedno imanje kao i braći našeg oca. «
 • 5 Mojsije iznese njihov slučaj ALLAHU.
 • 6 ALLAH reče Musi:
 • 7 »Kćeri Selofehadove imaju pravo; daćeš im jedno imanje u baštinu kao i braći njihovog oca i prenijećeš im baštinu njihovog oca.
 • 8 I reći ćeš sinovima Izrailovim: Kad jedan čovjek bude umro ne ostavivši sina, vi će te prenijeti njegovo imanje njegovoj kćeri.
 • 9 Ako nema kćeri, daće te njegovu baštinu njegovoj braći.
 • 10 Ako nema braće, vi će te ga dati braći njegovog oca.
 • 11 A ako njegov otac nije imao braće, vi će te ju dati naEjjližoj rodbini iz njegovog klana: taj će ju imati u posjedu. To će za sinove Izrailove biti jedan pravni propis, sukladan zapovijedima koje je ALLAH dao Musi. «