Biblija (Tomislav Dretar)/Abram u Palestinskoj zemlji i Egiptu

Izvor: Wikizvor

Abram u Palestinskoj zemlji i Egiptu[uredi]

 • 6 Abram pređe zemlju sve do mjesta zvanog Sišem[76], sve do hrasta Morea. Palestinci bijahu tada u zemlji,
 • 7 ALLAH se pokaza Abramu i reče: » Tvojem ću potomstvu dati ovu zemlju«, ondje, ovaj podiže jedan *žrtvenik za ALLAHA koji mu se bijaše pokazao.
 • 8 Odande on stiže u planine istačno od Betela. Podiže šator između Betela na zapadu i Aia na istoku, i ovdje on diže žrtvenik za ALLAHA i načini jedno zazivanje u Njegovo ime[77].
 • 9 Potom, od odmorišta do odmorišta, Abram se premjesti prema Negevu[78].
 • 10 Bijaše glad u zemlji i Abram siđe u Egipat da ondje boravi, jer zemlju je pustošila glad.
 • 11 No u času kad je stigao u Egipat, on reče svojoj ženi Sarai : » Vidiš, ja znam da si ti jedna lijepa žena za vidjeti.
 • 12 Dakle, kad te Egipćani vide reći će : To je njegova žena, ubiće me, a tebe će ostaviti na životu.
 • 13 Reci, molim te, da si moja sestra[79] da postupe dobro prema meni radi tebe i da ostanem u životu zahvaljujući tebi. »
 • 14 U stvari, kad Abram dosegnu Egipat, Egipćani vidješe da Sarai bijaše jako lijepa žena.
 • 15 *Faraonovi časnici ju vidješe, izrekoše svoje pohvale Faraonu, i ta žena bi uzeta za njegovu kuću.
 • 16 Radi nje, postupiše dobro prema Abramu koji primi krupnu i sitnu stoku, magarce, robove i sluge, magarice i deve.
 • 17 Ali ALLAH dosudi velike jade Faraonu i njegovoj kući radi Saraie, žene Abramove:
 • 18 Faraon pozva Abrama da bi mu rekao: » Što mi ti ono učini! Zašto mi nisi rekao da to bijaše tvoja žena?
 • 19 Zašto si mi rekao: To je moja sestra: I ja sam si je namijenio za ženu. Sada, evo ti tvoja žena, preuzmi ju i odlazi!«
 • 20 Faraon naredi svojim ljudima da ga otpuste, njega, njegovu ženu, i sve što je posjedovao,
 • 13 1 i Abram se uspe iz Egipta u Negev, on, njegova žena i sve što je posjedovao Lut bijaše s njim.