Biblija (Tomislav Dretar)/Allah obećaje Musi osloboditi Izrael

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Allah obećaje Musi osloboditi Izrael[uredi]

 • 2 Allah oslovi Musu.
 • On mu reče:
 • » Ja sam GOSPOD.
 • 3 Ja sam se prikazao Ibrahimu,
 • Izaku i Jakub u kao Allah Svemo-
 • gući[33], ali pod scojim imenom,
 • ALLAH, ja im se nisam obznanio.
 • 4 Potom ja sam uspostavio svoj *savez s njima, za dati im zemlju Kanaan, zemlju njihovih seoba, gdje oni bijahu iseljenici.
 • 5 Najzad, ja sam čuo žalbu sinova Izraelovih, porobljenih od Egipćana, i ja sam se sjetio saveza svojeg.
 • 6 To je ono zbog čega, rekoh sinovima Izraelovim:
 • Ja sam GOSPOD.
 • Ja ću izvesti potlačene iz Egipta,
 • ja ću vas osloboditi njihovog rop-
 • stva,
 • ja ću vas preuzeti[34] na silu i odlu-
 • čno,
 • 7 ja ću vas uzeti kao narod svoj
 • za vas ja ću biti Bog.
 • GOSPOD, koji jesam vaš
 • Bog: onaj koji vas izvede iz
 • Egipta.
 • 8 Ja ću vas uvesti u zemlju koju,
 • podignute ruke[35], dao sam
 • Ibrahimu, Ishak u i Jakub u.
 • Ja ću vam je dati u posjed.
 • Ja sam ALLAH. «
 • 9 Musa govoraše tako sinovima Izraelovim, ali oni ne slušaše Musu , toliko ih robovanje obeshrabrivaše.
 • 10 ALLAH reče Musi :
 • 11 » Idi! Govori Faraonu, kralju Egiptu. Nek' pusti otići Izraelove sinove iz svoje zemlje! «
 • 12 Ali Musa govoraše ovako pred ALLAHOM : » Sinovi me Izraelovi nisu poslušali. Kako Faraon bi me slušao, mene koji sam neobrezanih usana[36]? «
 • 13 ALLAH govoraše Musi i Harunu i priopći im svoje zapovijedi za sinove Izraelove i za Faraona, kralja Egipta, glede izlaska sinova Izraelovih iz zemlje Egipat.