Biblija (Tomislav Dretar)/Benjaminovo područje

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Benjaminovo područje[uredi]

 • 11 Ždrijeb označi pleme sinova Benjaminovih prema zadrugama svojim. Područje[120] koje njima pripade ždrijebom nalaziše se između onoga sinova Judinih i onoga sinova Jusufovih.
 • 12 Sa sjeverne strane, njihova granica polaziše od Jordana, uspinjala se do ruba Jerihona na sjeveru, uspinjala se u planinu prema zapadu i završavala u pustinji, u Bet-Avenu.
 • 13 Granica prolaziše odatle do Luza, na južni rub Luza - tj. Betel - ; granica silažaše u Atrot-Adar, na planinu koja je na jugu od Bet-Horona Donjeg.
 • 14 Granica se savijala i okretala sa zapadne strane prema jugu od planine koja je nasuprot Bet-Horonu na jugu i završavaše u Kirijat-Balu, koji je Kirijat-Jearim, grad sinova Judinih. Takva je zapadna strana.
 • 15 Južna strana počinjaše u Kirijat-Jearimu. Granica produživaše prema zapadu k izvorima vode Neftoah.
 • 16 Ona silažaše prema krajnjem dijelu planine koja je nasuprot usjeklini Ben-Hinom na južnom rubu Jebuzita i silaziše u Ein-Rogel.
 • 17 Ona savijaše k sjeveru i završavaše u Ein-Šemešu i GeliLutu[121] koji je nasuprot uzvisine Adumin, potom ona silaziše u kamen Bohanov, sina Rubenova.
 • 18 Ona prolaziše na sjeverni rub, nasuprot Arabai[122], i silaziše k Arabi.
 • 19 Granica prolaziše na rub Bet-Hogle na sjeveru i završavaše u laguni Slanog mora[123], na krajnjem jugu Jordana. Takva je južna granica.
 • 20 Šistačne strane granica bijaše Jordan. Takva je baština sinova Benjaminovih, prema njihovim zadrugama, sa svojim granicama sa svih strana.
 • 21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih prema njihovim zadrugama bijahu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
 • 22 Bet-Araba, Semaraim, Betel,
 • 23 Avim, Para, Ofra,
 • 24 Kefar-Amona, Ofni, GHava : dvanaest gradova i njihova sela
 • 25 - Gabaon, Rama, Beerot,
 • 26 Mispe, Kefira, Mosa,
 • 27 Rekem, Jirpel, Tareala,
 • 28 Sela, Elef, Jebuzit, tj. Jeruzalem, Giveat-Kirijat: četrnaest gradova i njihova sela. Takva bi baština sinova Benjaminovih.