Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Apostolska djela

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Apostolska djela[uredi]

 • [465] prvu svoju knjigu:Vidjeti Lk 1.1-4; knjiga Djela je nastavak Lukinog Indžili.
 • [466] u Duhu Svetom,: Tim riječima bi se moglo pripojiti također : izabran ili uzdignut.
 • [467] Jahija: Vidjeti Lk 3.16; radi se o Jahijau Krstitelju.
 • [468] vidjeti Mk 11.1 i bilješku - jedan šabatski put: udaljenost koja je Židovima bila dopuštena proći na dan šabata, oko 1 km.
 • [469] u gornju sobu: obično se nalazila na terasama palestinskih kuća; vidjeti Mk 14.15 i bilješke uz Mk 2.4 i Lk 12.3
 • [470] prozeliti: vidjeti Mt 23.15 i bilješku.
 • [471] Nazorejac: vidjeti Mt 26..71 i bilješku.
 • [472] rukom bezbožnika: ili ljudi bez zakona (Božjeg); taj izraz označava pogane.
 • [473] iz utrobe njegove: vidjeti He 7.10 i bilješku.
 • [474] Uzvišen desnicom : Kao i u 5.31 desnica (ruka) Allahova je ta koja spašava. Vidjeti Izl 15.12; Ps 18.36; 44.4, etc. Neko prevode u desnici Božjoj.
 • [475] Ise PegamberaNazorejca: vidjeti Mt 26.7 i bilješku.
 • [476] Sulejmanov Trijem je dodirivao pogansko dvorište, u jeruzalemskom Hramu.
 • [477] Sveca i Pravednika: dva naslova dana Isusu u prvobitnoj Crkvi (provj. Iz 53.11).
 • [478] najprije: ili To je za vas najprije što je Allah podigao …
 • [479] zlodjela: ili vas blagoslovio odvraćajući svakog od vaših zlodjela.
 • [480] ime Isino: ili poučavati ime Isino.. Vidjeti Akt 3.16 i bilješku.
 • [481] donosiše cijenu: ili pobiraše utržak.
 • [482] pod trijemom Sulejmanovim: vidjeti Akt 3.11 i bilješku.
 • [483] pripajaše, vjerom, u ALLAHa.: ili pristupaše (zajednici) vjerujući u ALLAHa.
 • [484] javno ih baciti u zatvor: ili u javni zatvor.
 • [485] melek ALLAHov vidjeti Mt 1.20 i bilješku.
 • [486] krv tog čovjeka: Mt 27.24-25 i bilješku.
 • [487] za Ime: vidjeti Akt 3.16 i bilješku.
 • [488] broj učenika: po prvi put ovdje učenik nadilazi smisao termina u Havmelekjima i služi označiti kršćane; vidjeti 9.1,26; 11.26.
 • [489] Helenisti: to su Židovi koji se razlikuju od Hebreja govorenjem grčkim jezikom. Ta se podjela odražava i na prvobitnu crkvu u Jeruzalemu.
 • [490] prozelit: vidjeti Akt 2.11 i bilješku uz Mt 23.15
 • [491] mnoštvo svećenika: članovi različitih razreda svećenika kojih bijaše otprilike 8.000 u Jeruzalemu.
 • [492] Oslobođenici: okupljala je potomke bivših ro-bova dovedenih od rimskog generala Pompeja 63. g. pr.I.K. i potom oslobođenih.
 • [493] neprijateljske Svetom mjestu: vidjeti Iv 11.48 i bilješku; radi se ovdje o Hramu u Jeruzalemu.
 • [494] vojske nebeske: izraz čest u Tevrat (Dt 4.19; 17.3, etc.) za označiti zvijezde, koje više poganskih religija antike bijaše obožavalo.
 • [495] za ALLAHA Jakubova: drugi prijevod za kuću Jakubovu (tj za kraljevsku dinastiju naroda Izrailovog).
 • [496] dolazak Pravednikov: vidjeti Akt 3.14 i bilješku.
 • [497] od meleka: vidjeti He 2.2; Ga 3.19 i bilješke.
 • [498] Melek ALLAHov: vidjeti Akt 5.19 i bilješku uz Mt 1.20.
 • [499] prema Jugu: ili oko podnevnog sata
 • [500] eunuh: taj termin često označava i osobu od visokog povjerenja u službi suverena.
 • [501] službenik Kandasin, kraljičin: radi se o naslovu, a ne o vlastitom imenu, poput Faraon.
 • [502] čitaše Pegambera: glasno, kako je to tada bio običaj.
 • [503]da ja primim krštenje: neki rukopisi ovdje dodaju: Filip reče: » Ako vjeruješ svim svojim srcem, to je dopušteno. « Eunuh odgovori: » Ja vjerujem da je Isa Pegamber Sin Allahov. « Ovdje se možda nalazi odjek jedne prastare liturgije krštenja.
 • [504]u Azotu: Grad Azot je nekadašnji filistinski Ašdod (vidjeti 1 S 5.1-7).
 • [505]protiv učenika: vidjeti Akt 6.1 i bilješku.
 • [506]sljedbenike Puta: termin karakterističan za knjigu Apostolskih djela, za označiti novi način hoda prema spasenju i također liniju ponašanja pripadajućeg kršćanima. Vidjeti Akt 16.17; 18.25-26; 19.9, 23, etc.
 • [507]zašto me proganjaš: tekst ponavlja hebrejski izgovor , za koji se odlučio prevoditelj, za razliku od ranijih prijevoda koji imaju oblik "Savao/Savle".
 • [508]upravo vidi: neki rukopisi dodaju: u viđenju.
 • [509]tvojim svetima : o ovoj apelaciji kršćana vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [510]s učenicima: vidjeti Akt 6.1 i bilješku.
 • [511]njegovi učenici: nekoliko rukopisa ima ovdje učenici.
 • [512]s Helenistima: Vidjeti Akt 6.1 i bilješku c.
 • [513]Crkva: drugi tekst crkve.
 • [514]kod svetih: Vidjeti Akt 9.13 i bilješku uz Rm 1.7
 • [515]Dorkas: hebrejski prijevod grčke riječi Tabita, tj. Gazela na hrvatskom.
 • [516]u gornjoj sobi: Vidjeti Akt 1.13 i bilješku.
 • [517]Lida blizu Jope: udaljenost je otprilike 20 km.
 • [518]centurion: vidjeti Mk 15.39 i bilješku. - u kohorti: vidjeti Mk 15.16 i bilješku.
 • [519]sva njegova kuća: odnosno svi ukućani: obitelj, posluga, etc.
 • [520]nečisto ni prljavo: ova dva izraza su gotovo sinonimi; provj. Lv 11.
 • [521]Imenu: vidjeti Akt 3.16 i bilješku.
 • [522]obrezanici: ovdje se radi o kršćanima židovskog podrijetla koji su sačinjavali jeruzalemsku crkvu.
 • [523]i jeo si s njima: vidjeti Akt 10.28.
 • [524]gdje mi bijasmo: drugi tekst gdje ja bijah.
 • [525]u Antiohiju,: prijestolnica veoma napučene rimske pokrajine Sirije.
 • [526]Saul: vidjeti Akt 9.30.
 • [527]pod Klaudijem: za vrijeme petog rimskog cara, na vlasti 41-54. pos.I.K. Dokumenti iz tog doba dopuštaju smjestiti jednu hroničnu glad na različitim tačkama carsta između 46 i 48. g. pos. I..Kr.
 • [528]kralj Herod: Herod Agripa I, nećak Heroda Antipe; vladao nad svom Judejom počev od 41. g.I.K.
 • [529]melek ALLAHov: vidjeti Mt 1.20 i bilješku.
 • [530]melek: Vidjeti Mt 18.10; He 1.14; provj. Tb 5.4.
 • [531]javiti Jakubu: Vidjeti Ga 1.19. Radi se o Jakubu, bratu ALLAHovu.
 • [532]on izdahnu: Smrt Heroda Agripe pada u g. 44. židovski povjesničari epohe Jusufa Flavija bilježe iznenadnost i neobičnost te smrti.
 • [533]u korist Jeruzalema: vidjeti Akt 11.30.
 • [534]u Antiohiji: vidjeti Akt 11.20 i bilješku.
 • [535]Pegambera: vidjeti Ep 2.20 i bilješku - i ljudi zaduženih poučavanjem, ili učitelji; to su članovi crkve zaduženi poučavati ono što se tiče vjere.
 • [536]tetrarh: vidjeti Mk 1.14 i bilješku.
 • [537]Seleucija bijaše luka Antiohije, nasuprot otoku Cipru.
 • [538]Jahija zvani Marko; vidjeti Akt 12.12, 25.
 • [539]prokonzul: titula visokog rimskog činovnika koji je upravljao jednom provincijom.
 • [540]Pavao: Saul je židovsko ime apostolovo, a Pavao rimski oblik njegovog imena.
 • [541]do Perge u Pamfiliji: grad na južnoj obali Male Azije - O Jahija zvani Marko; vidjeti Akt 12.12, 23, i 13.5.
 • [542]Nakon čitanja Zakona i Pegambera: vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [543]vi koji se bojite Allaha: izraz koji označava ne-Židove koji su usvojili židovsku vjeru u ALLAHA jedinog i stanovitu praksu Judaizma. Ne treba ih zamijeniti s prozelitima (vidjeti Mt 23.15 i bilješku).
 • [544]hranio: drugi tekst on ih je podnosio.
 • [545]Jahija: Krastitetlj.
 • [546]To nisam ja: ili Nisam ja taj, za kojeg mene držite.
 • [547]nama: ili vama.
 • [548]prozelita obožavatelja: vidjeti Mt 23.15 i bilješku.
 • [549]otresli prašinu sa svojih nogu: vidjeti Mk 6.11 i bilješku.
 • [550]Grci: vidjeti Akt 11.20 i bilješku uz Rm 1.14.
 • [551]Hermes bijaše glasonoša Zeusov, vrhovnog ALLAHA grčke mitologije.
 • [552]Zeusa-izvan-zidina : taj izraz označava Hram koji se nalaziše izvan grada, pred ulaznim gradskim vratima - krune su služile za ukrasiti životinje namijenjene žrtvovanju.
 • [553]rastrgaše svoje ogrtače: vidjeti Mk 14.63 i bilješku.
 • [554]Pizidija: vidjeti Akt 13. 14 - Pamfilija: regija Perge (vidjeti Akt 13. 13 i bilješku) i Atalije.
 • [555]njihovo putovanje: ili isprati ih (na put). Bila je to crkva sirijske Antiohije (vidjeti Akt 11.20 i bilješku).
 • [556]Jakub: vidjeti Akt 12.17 i bilješku.
 • [557]Šimun: drugi oblik imena, upotrijebljen u francuskom tekstu je Syméon, prvo ime Petrovo (vidjeti Mt 4.18).
 • [558]moje ime: ili nad kojima moje ime bilo je izgovoreno. Tekst bi tada podcrtavao da ti narodu pripadaju Allahu.
 • [559]prljavštine idolatrije: ova zapovijed cilja na meso koje dolazi od poganskih žrtvenih obreda; provj. r. 29; 1 Kor 8.1-10; Ap 2.14, 20 - od nećudorednosti (nečistoće): vidjeti Lv 18.6-18: radi se o unijama zabranjenim židovskim zakonom - zagušenog mesa i od krvi: vidjeti Lv 17.10-16.
 • [560]ga se čita: vidjeti Iv 5.46 i bilješku.
 • [561]Juda, zvani Barsabbas: taj je nepoznat na drugim mjestima.
 • [562]koji ih bijahu poslali: neki rukopisi ovdje dodaju: Silas odluči ostati a Juda ode sam.
 • [563]Cilicija: područje u Tarzi.
 • [564]u Listru: vidjeti Akt 14.8,21.
 • [565]u Jeruzalemu: Te odluke su motivirane i rezimirane u pismu citiranom u Akt 15.23-29.
 • [566]Frigija i galatska oblast: dvije su središnje oblasti u Maloj Aziji. Azija označava rimsku provinciju koja okruživaše grad Efez.
 • [567]Mizija: oblast uz Bospor.
 • [568]Neapolis: Luka Sjevera Egejskog Mora, susjedna gradu Filipeji.
 • [569]prodavačica purpura: o purpuru (grimizu) vidjeti Mk 15.17 i bilješku - obožavaše Allaha: vidjeti Akt 13.16 i bilješku.
 • [570]put spasenja: vidjeti Akt 9.2 i bilješku.
 • [571]zapovjednicima ili stratezima; popularna titula rimskih visokih službenika zaduženih za pravdu.
 • [572]u okove: radi se o drvenoj spravi s dva otvora u koje su se stavljale noge zatvorenika, koji je tako bio prisiljen ostati nepokretan u ponižavajućem položaju i potpuno bespomoćan.
 • [573]poslaše liktore: rimski službenici zaduženi za izvršavanje sudskih odluka.
 • [574]rimski građani: rimsko pravo zabranjivaše magistratima podvrgavati rimske građane šibanju. Vidjeti Mk 10.34 i bilješku.
 • [575]O Pavlovom rimskom građanstvu vidjeti Akt 22.25-29; 23.27.
 • [576]obožavatelja ALLAHA  : vidjeti Akt 13.16 i bilješku.
 • [577]pred politarke: tj. pred poglavare grada.
 • [578]dušu uznemirenu: ili njegov duh bijaše ogorčen.
 • [579]epikurejci: pristalice morala koji je izbjegavao bol u svijetu koji su smatrali upravljanim po slučaju. Za stoike, mudrost se sastojala u poznavanju zakona koji ravnaju univerzumom i prakticiranju morala utemeljenog na naporu.
 • [580]svraka: podrugljivci uspoređuju Pavla s tom brbljavom pticom - Slušatelji Pavlovi uzimaju riječ anastasis ( uskrsnuće) za ime jednog ženskog božanstva koje bi bilo pridruženo Isusu.
 • [581]Areopag: ime jednog atenskog brda označavaše također i vrhovni sud grada koji je tu zasjedao.
 • [582]u sred Areopaga ili pred Areopagom.
 • [583]Nepoznatom Allahu: posvećujući mu jedan oltar Atenjani se nadaše odvratiti nezadovoljstvo jednog ALLAHA o kojem su mogli zaboraviti povesti računa.
 • [584]od samo jednog čovjeka : od Adema
 • [585]život, kretanje i biće: Pavao slobodno citira grčkog pjesnika Epimenidu - Kraj retka je citat pjesnika Aratosa.
 • [586]označio: drugi tekst: jenog čovjeka, Isusa.
 • [587]Dionizije Areopagit: tj. član Areopaga (vidjeti r. 19 i bilješku).
 • [588]Korint: glavno mjesto provincije Ahaje (vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku). Grad veoma napučen, žalosne slave po svojoj moralnoj korumpiranosti.
 • [589]iz Ponta: provincija na sjeveru Male Azije, uz Crno More.
 • [590]Klaudije: vidjeti Akt 11.28 i bilješku. Njegov dekret o istjerJahijaju Židova iz Rima datira od 49. ili 50 g.
 • [591]iz Makedonije: vidjeti Akt 17.15.
 • [592]protrese svoju odjeću: Gesta koja izražava raskid. Vidjeti 13.5 i bilješku uz Mk 6.11.
 • [593]glavu: vidjeti Akt 5.28; 20.26; i bilješku uz Mt 27.25.
 • [594]obožavatelja Božjeg: vidjeti Akt 13.16 i bilješku.
 • [595]sa svom svojom kućom:: vidjeti Akt 10.2 i bilješku.
 • [596]Prokonzulstvo: trajanje vladavine jednog prokonzula ( vidjeti Akt 13.7 i bilješku) Dokumenti iz tog doba dopuštaju datirati to prokonzulstvo u godine 51-52 ili 52-53. - Ahaja: vidjeti Kor 1.1 i bilješku b.
 • [597]u Kenhreji: istačna luka Korinta - Tokom cijelog trajanja zavjeta ne daju se šišati kose.
 • [598]pozdraviti crkvu: nesumnjivo jeruzalemsku.
 • [599]Frigija: vidjeti Akt 16.6 i bilješku.
 • [600]Put ALLAHov : vidjeti Akt 9.2 i bilješku - krštenje Jahijino: tj. Jahije Krstitelja.
 • [601]u Ahaju: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku b.
 • [602]Jahijino: Vidjeti Akt 18.25 i bilješku.
 • [603]ocrnjivahu Put: Vidjeti Akt 9.2 i bilješku.
 • [604]iz Azije: Vidjeti Akt 16.6 i bilješku.
 • [605]istjerivači vragova ili egzorcisti: oni koji su se kao profesijom bavili istjerJahijajem Ifrita iz tijela ljudi.
 • [606]priznavati svoja djela: radi se o mađiji.
 • [607]Ahaja: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku b.
 • [608]nemiri glede Puta: vidjeti Akt 9.2 i bilješku.
 • [609]aziarsi: osobe visokog ranga, izabrane za predsjedavati kultu imperaTevrat u provinciji Azija, aziarsi su i nakon isteka njihovog mandata zadržavali taj naslov.
 • [610]ima prokonzula: vidjeti Akt 13.7 i bilješku.
 • [611]kao pratitelje: neki rukopisi ovdje dodaju sve do Azije.
 • [612]Prvog dana u tjednu Vidjeti Mt 28.1; Lk 24.1. Za Židove dan je počinjao smirajem sunca; taj sastanak se dakle držao u noći od subote na nedjelju.
 • [613]uputi riječ braći ili sastao se s braćom.
 • [614]sunovrati se k njemu: ili nagnu se k njemu.
 • [615]u TrogiZun-Nuna: u drugim rukopisima nema ovog određenja.
 • [616]u Aziji: vidjeti Akt 16.6 i bilješku.
 • [617]Kraljevanje ili kraljevstvo Božje.
 • [618]od svake krvi.: vidjeti Akt 5.28 i bilješku uz Mt 27.25.
 • [619]budite pastiri Crkve Božje: drugi tekst Crkve ALLAHove
 • [620]u primanju: ove Isusove riječi nisu spomenute u Havmelekjima.
 • [621]u Cezareju: grad judejske obale, gdje su boravili rimski guverneri.
 • [622]jednog od Sedmorice: vidjeti Akt 6.5.
 • [623]kod Jakuba: Kao i u Akt 12.17 i 15.13 radi se o Jakubu, bratu ALLAHovom.
 • [624]dati ošišati glavu: vidjeti Akt 18.18 i bilješku.
 • [625]nemoralnost: vidjeti Akt 15.20 i bilješku.
 • [626]ovog mjesta: izraz za označiti Hram ne spominjući ime njegovo. Vidjeti Iv 11.48; Akt 6.13 i bilješku.
 • [627]tribunu : časnik rimske vojske koji zapovijeda vojarnom okupacionih postrojbi - kohorte: vidjeti Mk 15.16 i bilješku.
 • [628]tvrđava Antonija koju bijaše konstruirao Herod Veliki na sjeverozapadnom uglu terase Hrama, služila je kao vojarna rimskim postrojbama.
 • [629]bodežnika (fr. sicairs): ekstremisti u otporu Rimljanima.
 • [630]do nogu Gamalielovih: učenik je sjedio na zemlji primajući pouku od Učitelja. Vidjeti Lk 10.39. Gamaliel: slavni židovski učitelj; vidjeti Akt 5.34.
 • [631]ovaj Put: vidjeti Akt 9.2 i bilješku.
 • [632]Saule: vidjeti Akt 9.4 i bilješku.
 • [633]Ja sam Isa PegamberNazorejac: vidjeti Mt 26.71 i bilješku.
 • [634]to jest Pravednog: vidjeti Akt 3.14 i bilješku.
 • [635]za bičEvanje: ili upravo ga pritegoše reme-

njem.

 • [636]Ananias: veliki svećenik 47-59. g.
 • [637]200 pomoćnika (fr. les auxiliaires, vojne službe kojima su se zaduživali nesposobni za oružanu službu)
 • [638]Feliks: Antonije Feliks bi guverner Judeje 52-59. (ili 60)godine.
 • [639]ja ti ga šaljem: stanoviti rukopisi ovdje dodaju: ja sam ti ga smjesta poslao. Nekoliko rukopisa završavaju tradicionalnim izrazom: pozdrav!
 • [640]Herodov pretorij: palača izgrađena u Cezareji od Heroda Velikog i izabrana za rezidenciju rimskim guvernerima.
 • [641]Ananija siđe: podrazumijHava se u Cezareju (vidjeti 25.6-7). Jeruzalem je na uzvisini, a Cezareja na obali.
 • [642]sljedba Nazorejaca: naslov Nazorejac obično je davan Isusu; on služi ovdje za označiti učenike. Vidjeti Mt 26.71 i bilješku - Riječ prevedena sa sljedba znači također stranka (vidjeti 5.17; 15.5).
 • [643]tada uhitili: stanoviti rukopisi dodaju ovdje: i mi hotijasmo suditi ga prema našem zakonu. 7 Budući posredovao, tribun Lizija ga oduze velikom silinom iz naših ruku 8 i zapovijedi njegovim tužiteljima da dođu pred tebe. Ispitujući ga …
 • [644]prema Putu: vidjeti Akt 9.2 i bilješku - sljedbe: vidjeti Akt 9.2 i bilješku -u Zakonu i prorocima: vidjeti Rm 3.21 i bilješku uz Rm 3.19.
 • [645]u pratnji Druzile: najmlađa kćerka kralja Heroda Agripe (Akt 12.1), Druzila bijaše oteta od strane Feliksa svom prvom mužu, kralju Emese.
 • [646]Porcius Festus: guvernerom Judeje postaje 59. ili 60. g.
 • [647]sići u Cezareju: vidjeti Akt 24.1 i bilješku.
 • [648]pozivam na cara: tj. tražim biti suđen od cara (u Rimu).
 • [649]Agripa: tj. Agripa I, sina onoga koji je u pitanju u Akt 12. Druzila (24.24) i Berenika su njegove sestre.
 • [650]nadležnosti Njegovog Veličanstva: tj. rimskog cara( u vrijeme Nerona, 54-68)
 • [651]ime: vidjeti Akt 3.16 i bilješku - Nazorejac: vidjeti Mt 9.16 i bilješku.
 • [652]veliki broj svetih: vidjeti Akt 9.13 i bilješku uz Rm 1.7.
 • [653]Saule, Saule: vidjeti Akt 9.4 i bilješku.
 • [654]Mojsije: vidjeti bilješke uz Iv 5.46 i Rm 3.19.
 • [655]da od mene načiniš kršćanina: drugi tekst: Ti ćeš me uvjeriti da postanem kršćanin.
 • [656]jednom stotniku: (ili centurion) vidjeti Mk 15.39 i bilješku - iz Kohorte Augusta.: vidjeti Mk 15.16 i bilje
 • [657]iz Adramicija: grad na obali Male Azije, blizu Troade - Azija: vidjeti Akt 16.6 i bilješku.
 • [658] pod Cipar: tj. "u zaklon obale otoka Cipra.
 • [659]pod Kretu: vidjeti prethodnu bilješku.
 • [660]Post: židovski bmlagdan pokore, koji se slavi u rujnu. Plovidba se prekidala u načelu od rujna do veljače.
 • [661]nadzornik tovara: tehnički termin koji označava predstavnika vlasnika tovara.
 • [662]erakilon: tj. sjeveroistačni vjetar.
 • [663]zvanog Kauda: drugi tekst Klauda.
 • [664]opasati lađu konopima : da se izbjegne njeno rasopadanje za vrijeme oluje - plutajućim sidrom: teški komad drveta vučen od lađe, a koji dopušta ovoj ostati na osi vjetra - Sirta: veliki zaljev na afričkoj obali u sjevernoj Libiji (današnoj).
 • [665]dvadeset hvati: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [666]razviju prvenjaču: malo jedro na pramcu lađe.
 • [667]Dioskure tj. KasTevrat i Poluksa, slavne blizance grčke mitologije, u to vrijeme držane zaštitnicima mornara.
 • [668]za tvoju sljedbu: židovi iz Rima su tako označavali zajednicu kršćana. Vidjeti također Akt 24.5 i bilješku.
 • [669]i Pegambera: idjeti Rm 3.9 i bilješku.
 • [670]oni će slušati: više rukopisa ovdje dodaje: 29 Dok im on to govoriše židovi odoše živo raspravljajući između sebe.