Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Deuteronom

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Deuteronom[uredi]

 • [1]Araba: drugi prijevodi dolina, ravnica ; Vlastita imenica označava dolinu koja se proteže na sjeveru u jugu Mrtvog mora . - Suf...di-Zahav: neidentificirana mjesta .
 • [2]Horeb: vidjeti Izl 3. - Kadeš-Barnea: vidjeti Stv 16.14 i bilješku. - Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [3]40. godina lutanja po pustinji .
 • [4]Bašan: regija na istoku mora u Kineretu .
 • [5]Nabrajanje različitih regija Obećane Zemlje u idealnim granicama . - Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku .
 • [6]Vidjeti Stv 16.14 i bilješku .
 • [7] Vidjeti Br 13.23 i bilješku
 • [8]visokim do neba: aluzija bilo na visinu zidova (bedema) gradskih, bilo na strmine na kojima su gradovi podignuti .
 • [9]tako dugo kako ve tu bijaste ostali: nevjernost Izrailova osudila ga je ostati u Kadešu po drugi put u jednom boravku jednako dugom onom prvom, kad je bio prinuden vratiti se . Katkad se prevodi s tako dugo koliko ste trebali tu ostati .
 • [10]Vidjeti Stv 32.4 i bilješku .
 • [11]ne pocinjite protiv njih ništa ili ne napadajte ih .
 • [12]Araba: vidjeti 1.1 – Eilat i Eison-Gever su na krajnjem jugu Arabe. Moab je istačno od Mrtvog mora.
 • [13]Sinovi Lutovi: ovdje to označava Moab i Amon (r.19) Ar: prijestolnica zemlje Moab .
 • [14]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .
 • [15]Refaiti: staro domorodačko narod u Palestinuu (vidjeti r. 20-21) .
 • [16] klanci Zereda: rijeka u Transjordaniji, na krajnjem jugu od Mrtvog mora .
 • [17] Gaza: glad blizu obale, jugozapadno od Palestine . - Kaftoriti: drugo ime za Filistine (vidjeti Stv 26. 1 i bilješku ) .
 • [18] Rijeka koja se ulijHava u Mrtvo more, na istoku .
 • [19] Na jugu od Arnona .
 • [20]prokleli: u početku, taj običaj semitskih naroda rezervirao je poglavaru jedan dio onoga što je uzeto neprijatelju . U Izrailu, koji vodi sveti rat s Allahom kao poglavarom (Dt 20.4), dio posvećen Allahu trebao je biti uništen . Zabrana se može ticati živih bića (2.34) kao i materijalnih predmeta (Joz 6.17-19) . Religiozni cilj zabrane je definiran u DT 7.4-6 i 20.16-18. Izvan rata zabrana je jedno jednostavno posvecenje Allahu bez uništenja (Br 18.14).
 • [21]Vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [22]prokleli: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [23]Planina gdje Jordan izvire .
 • [24]Visoravan: radi se i Visoravni Moab. - Brda Galada: vidjeti Stv 31.2 Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [25]Refaiti: vidjeti 2.1 i bilješku . - Raba: prijestolnica zemlje Amonove (danas Aman) - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [26]Argov :ime distrikta utvrdenog gradovima Bašanovim (vidjeti 3.4-5) .
 • [27]Gešuriti, Makatiti: narodi koji su živjeli na granicama Izraila na istačnoj obali mora u Kineretu i u gornjem toku Jordana .
 • [28]Makir: Manasejev sin (Stv 50.23), otac Galadov (Br 26.29) i predak klana koji nosi njegovo ime .
 • [29]biće granicom (služiće kao granica) smisao odgovarajućeg hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [30]Kineret: neidentificirani lokalitet, ne treba ga zamijeniti s onim istog imena smještenim na zapadu mora u Kineretu - more Arabae, Slano more: stara imena Mrtvog mora . - Pisga: planina koja dominira nad Mrtvim morem na sjevero-istoku .
 • [31]zemlja s one strane Jordana označava ovdje Palestinu .
 • [32]Vidjeti 3.17 i bilješku .
 • [33]Drugo ime Bal-Peora (3.29) . Podsjećanje na epizodu ispričanu u Br 25.1-9 .
 • [34]da me se plaši ili da me štuje .- Planina Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [35]deset riječi: biblijski izraz deset zaapovijedi ( Izl 20.1-17 i Dt 5.6-21) .
 • [36]oblik ili lik ili slika ili lice Allaha - Horeb: vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [37]božanstvo: odgovarajući hebrejski izraz je neizvjestan.
 • [38]Slika peći označava ovdje nepodnosivu situaciju Hebreja potlačenih u Egiptu .
 • [39]proždiruća vatra: Allah je usporeden s vatrom koja proždire svoje neprijatelje (vidjeti 9.3). Ljubomorni Allah vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [40]odveo: aluzija na deportiranje kojom su kažnjeni Samarija 722.-721. i Jeruzalem 597., 587. i 582.-581. prije Krista .
 • [41]tvoji očevi ili tvoji preci .
 • [42]Nije li bilo nešto tako veliko?: pitanja postavljena u redcima 32-34 svapretpostavljaju negativan odgovor i obvezujući zaključiti da nema drugog Allaha do ALLAHA .
 • [43]Aluzija na nevolje koje su zadesile Egipat i natjerale faraona uzmaknuti (Izl 7.14-12.36) .
 • [44]velika vatra, aluzija na oblak vatre i dima koji je pratio manifestaciju prisutnosti Allaha na brdu Horeb . Glas Allaha je grmljavina (vidjeti Ps 29.3-9) ; njegove riječi su zapovijedi (vidjeti 4.13 i bilješku ) .
 • [45]poslije njih: prema starim verzijama ; hebrejski poslije njega koji šalje možda Jakuba :drugi prijevodi: on osobno ili pokazujući svoju prisutnost .
 • [46]prema izlasku sunca ili na istoku .
 • [47]spasti život: ubojica je trebao biti usmren (Stv 9.5-6 ; Izl 21.12) .
 • [48]Becer, neizvjesna lokacija . - Visoravan :vidjeti 3.10 i bilješku.- Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku . - Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku ;
 • [49]zemlja Sihon: na sjevero-istoku od Mrtvog mora (2.?24-37) .
 • [50]Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku - Na istoku sunca na istoku .
 • [51]brdo Sion: to ime Hermona ne treba biti pomiješno s s brdom Sion u Jeruzalemu .
 • [52]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku - more Arabe: Mrtvo more .
 • [53]Vidjeti Izl 3.1 i bilješku .
 • [54]ljubomorazn Allah: Izl 20.5 i bilješku .
 • [55]bUzeirzložno ili olako; drugi prijevod za slagati.
 • [56]šabat ALLAHOV: vidjeti Stv 2.2 i bilješku .
 • [57]otmice: vidjeti Izl 20.15 i bilješku .
 • [58]krivo, ili lažno ili za slagati .
 • [59]Hebreji bijahu uvjereni da je nemoguće vidjeti Allaha, ili čak ući u izravni kontakt s njim a da se ne umre (vidjeti takoder 4.33) .
 • [60]jedna zemlja…: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [61]Redci 4-9 čine početak ispovijedanja vjere koje Židovi prakticiraju recitirati još svaki dan. Rukopisi insistiraju na redku 4 pišući njegov početak i njegov kraj većim slovima što je u ovom prijevodu učinjeno upotrebom majuskula. - Jedan ALLAH: ili SAM ALLAH .
 • [62]ti ćeš ih ponavljati: smisao korespondentnog hebrejskog glagola je nesiguran .
 • [63] načinićeš…: vidjeti bilješku o Izl 13.9 .
 • [64]ljubomoran Allah: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [65]stavljati na kušnju : ili iskušavati, izazivati .
 • [66]bojati se: ili strahovati ili poštivati .
 • [67]posvetiti prokletstvu ili zabrani: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [68]da me slijedi… vjerojatno da slijedi Musu, ali još vjerojatnije da slijedi Allaha samog .
 • [69]stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku - sveti stubovi: vidjeti bilješku uz Sdc 3.7.
 • [70]plod tvojeg krila ili tvoju djecu - tvoje steone krave i tvoje sjanjene ovce: drugi prijevod mlade tvojih krava i tvojih ovaca .
 • [71]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje .
 • [72]idoli bijahu često statue obložene srebrom ili zlatom .
 • [73]posvećen zabran ili prokletstvu: vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [74]da spozna što je bilo u tvom srcu: drugi prijevod da ti znaš što to ima .
 • [75]mana: vidjeti Izl 16.3 i bilješku - ono što izlazi iz usta ALLAHOVIH, to je rijec njegova. Mana, najavljena rijecju, dokazuje da je ona djeLutvorna i da je Allah vistinit.
 • [76]užarene zemlje: vidjeti Br 21.6 i bilješku .
 • [77]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku.
 • [78]visokim do neba: vidjeti 1.28 i bilješku .
 • [79]Anakiti: vidjeti Br 13.2* [2]i bilješku .
 • [80]kruta šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [81]Horeb: drugo ime za Sinaj .
 • [82]tvrda šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku .
 • [83]Tavera: vidjeti Br 11.* [3]i bilješku . - Masa: vidjeti Izl 17.7 i bilješku . - Kivrot-Tava: vidjeti Br 11.34 i bilješku .
 • [84]Kadeš-Barnea: vidjeti Br 13.26 i bilješku ; Dt 1.19-46 .
 • [85]Musa se obraća narodu Izrailovom u njegovoj ukupnosti .
 • [86]nebesa nebesa: izraz koji označava nebo sagledano u svem svojem sjaju i velicini .
 • [87]necete više ukrutiti svoju šiju: usporediti Izl 32.9 i bilješku .
 • [88]Allaho Allahovima: vrsta superlativa za izraziti da je Allah iznad svega .
 • [89] te velike i strašne stvari: zbivanja kod izlaska iz Egipta i sve što je Izrail doživio u pustinji .
 • [90]zalijHavao svojom nogom: trebalo je nogom otvarati i zatvarati irigacioni kanal .
 • [91]U redcima 13-15 to je ALLAH, a ne Musa koji govori .
 • [92]Vidjeti Izl 13.9 i bilješku .
 • [93]pustinja: tekst podrazumijHava Siriju . -Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku - Zapadno more: Sredozemno more . - Zemlja: vidjeti Joz 1.4 i bilješku .
 • [94]Ebal i Garizim nadvisuju grad Sišem na zapadu. Jedno staro Izrailitsko svetište cini se nalazilo se na planini Ebal (Dt 27.4 ; Joz 8.30-32) .
 • [95]s one strane Jordana oznacava ovdje Palestinu. - Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Guilgal: možda mjesto koje nosiše to ime tik uz Jerihon (vidjeti Joz 4.19 ), možda jedno drugo (2Kr 2.1; 4.38). Hrastovi More: vidjeti Stv 12.6. - Geografijske oznake iz ovog retka smjeraju situirati svetište Sišema gdje se periodicno slavio *savez (vidjeti 27.3-3).
 • [96]Redci 2-3 opisuju elemente kanaanskog kulta oborenog po Dt : svetište je smješteno na jednoj uzvisini ; zelena drveta simboliziraju život; oltar je okružen uspravljenim kamenjem (stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku) ili od svetih stubova ( vidjeti bilješku o Sdc 3.7); idol signalizira prisutnost lokalnog božanstva . - Njihovo ime: vjerojatno se radi o imenu lažnih Allahova, prije nego o imenu naroda koji obožavaju taj kult.
 • [97]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [98]jesti: stanovite žrtve bijahu praćene jednim objedom, isto kao i ponuda di?ma (r; 17-18) .
 • [99]odmor ovdje evocira kraj dugog marša po pustinji i borbi za osvojenje (vidjeti r. 10) .
 • [100]Pleme Levi nije imalo vlastite teritorije koju bi moglo smatrati kao svoj dio ili svoju baštinu (vidjeti 10.8-9) .
 • [101]zaklati životinje: radi se o klanju životinja za mesnicu kad nije bilo moguće ostvariti jedinstveno svetište (r. 21) Gazela, jelen: vidjeti 14.4-5 .
 • [102]Rijec žrtva uzeta je ovdje u užem smislu riječi kao žrtva mira, od koje se jede meso (vidjeti Lv 3) .
 • [103]Radi se o onome koji ima snove (vidjeti Jr 23.25) .
 • [104]ništarije ili ljudi od ničega.
 • [105]nositi postriga: oznaka žalosti. Zabranjujući Izrailu tu praksu uobičajenu kod Palestineca, Dt hoće mu učiniti izbjeći napast usvajanja i religije Palestineca (vidjeti r. 2).
 • [106]Prijevod, izuzev prve dvije životinje u ovom slijedu nije potpuno siguran .
 • [107]Daman ; vidjeti Lv 11.5, Ps 104.18 i bilješke .
 • [108]Vidjeti Izl 23.19 i bilješku .
 • [109]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [110]otpust dugova trebao je biti bilo jedna odgoda od jedne godine dana za plaćanje, bilo vjerojatno kompletno otpisJahijaje svih dugovanja sklopljenih prethoddnih šest godina .
 • [111]vršiti prinude: hebrejski je tekst nejasan ; ili vjerovnik treba vratiti dužniku jamstvo koje je ovaj položio u znak priznanja svojeg duga, ili pozajmitelj treba se odrecipotražJahijaja sume koju je pozajmio . - Prinuda: vjerovnik nema pravo dovući svojeg dužnika Izrailita pred javni sud da bi ga prisilio na plaćanje ili da od njega načini svojeg roba ako je nesposoban platiti .
 • [112]se prodao tebi ili bio prodan tebi .
 • [113]prekriti darovima: smisao odgovarajueg hebrajickog izraza je nesiguran .
 • [114]prikovati ili probosti: stari običaj koji simbolizira definitivnu svezu roba s kućom svojeg Gospodara .
 • [115]svake godine: žrtveni objed svake godine, slavljen u središnjem svetištu, prema 14.23 (vidjeti 1S 1.3-4) .
 • [116]mjesec Klasova ili mjesec Abib: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [117] zaklao ili žrtvovao .
 • [118] tačno vrijeme: tog datuma .
 • [119]praznik Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [120]praznik Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [121]ići ćeš na hodočašće ili slavićeš jedan praznik .
 • [122]ići vidjeti lice ALLAHA: ići se predstaviti u *svetištu (vidjeti Izl 23.17 i bilješku ) .
 • [123]nikakav drveni kolac: hebrejski nejasan ; drugi prijevod nikakav sveti kolac niti ikakvo drvo ( vidjeti Sdc 3.7) .
 • [124]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku .
 • [125]ja nisam zapovjedio: to je Musa koji govori, ili možda Allah sam .
 • [126] na vrata grada:ondje gdje zasjeda tribunal (vidjeti Stv 23.10 i bilješku); ali to je također ispred vrata, izvan grada gdje se vrše pogubljenja (vidjeti 22.24; Dj7.58°.
 • [127]svećenici leviti: ovaj naziv karakterizira svećenstvo u službi središnjeg *svetišta (vidjeti 17.18; 27.9) i razlikuje ga od drugih levita rasijanih po zemlji (vidjeti 12.12; 18.6) . Sudija je ili jedan od svećenika ili sudija laik (vidjeti 16.18-20) . Ti ćeš ih upitati za savjet : drugi prijevod konsultiraćeš ALLAHA .
 • [128]braća ili sunarodnici .
 • [129]jednu kopiju tog Zakona: stara grčka verzija prevodi sa drugi Zakon (deuteronomij), što dovodi do nesporazuma, ali što je postalo naslovom ove knjige koju smo nazvali Deuteronom . - Svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [130]svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku . - Jela: pleme bez teritorije, pleme Levijevo prima za svoju opskrbu meso od *žrtava i prihod od ponuda.
 • [131]svoje braće ili svojih sunarodnika .
 • [132]Tekst težak, čiji je smisao nesiguran . Levit ne posjeduje teritorije (vidjeti r. 2) . Njegova očinska dobra su možda kuca ili pokretna dobra .
 • [133]provesti kroz vatru: radi se o žrtvovanju djece (vidjeti 12.31; 2Kr 16.3 i bilješka).
 • [134]Horeb: drugo ime za Sinaj . - Umrijeti: vidjeti 5.24 i bilješku .
 • [135]napravićeš plan cesta: smisao hebrejskog teksta nesiguran . Drugi prijevod održavaćeš im pristup u dobrom stanju .
 • [136]Vidjeti 4.42 i bilješku .
 • [137]osvetnik: vidjeti Br 35.12 i bilješku - iskoristiti duljinu ceste: ako je ta cesta suviše duga, nenamjerni ubojica je više izložen riziku da bude uhvaćen i usmrćen; raspodjela gradova utočišta treba im olakšati pristup .
 • [138]optužiti za pobunu: tekst smjera vjerojatno na neposluh Allahu, svako kršenje njegovog Zakona .
 • [139]Vidjeti Joz 16.10 i bilješku .
 • [140]Vidjeti 2.34 i bilješku .
 • [141]svećenici, sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod LEVITI .
 • [142]obrijati glavu, odrezati nokte (vidjeti r. 12), skinuti ogrtač (r. 132): te tri radnje zatvoreničine podcrtavaju da je ona raskinula s prijašnjim životom i počela jedan novi život integrirajući se u narod Izrailov .
 • [143]maltretirati: smisao hebrejskog izraza je nesiguran .
 • [144]vidjeti Stv 25.31 i bilješku .
 • [145]Vidjeti bilješku o 17.5 .
 • [146]tvoj brat ili bližnji tvoj .
 • [147]sve bi postalo prokleto: to jest, bila bi to zabranjena upotreba .
 • [148]dokaz njenog djevičanstva radi se o jednom ogrtaču na kojem su ležali mladenci ( vidjeti r. 17) i koji nosi tragove krvi - vrata grada: vidjet 17.5 i bilješku .
 • [149]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [150]Radi se o jednoj ženi svojeg oca, ne o majci (usporediti 21.15) ; neće pozlijediti prava svojeg oca: doslovce: neće zadignuti skuta ogrtaču oca svoga . Suprug se upušta sa ženom svojom pružajući prema njoj skut svojeg ogrtača (vidjeti Ez 16.8) Zadići skut ogrtača, to znači iskati prava na suprugu i osporavati prava njenog supruga nad njom .
 • [151]obogaljen gnječenjem ili (biti) zdrobljenih mošnji .
 • [152]Kopile: hebrejski izraz vjerojatno oznacava dijete rodeno u jednoj po Zakonu zabranjenoj uniji (vidjeti Lv 18.6-18) . Židovska tradicija ga kasnije primijenjuje na djecu ciji je jedan roditelj židov a drugi poganin .
 • [153]Nikada Amonit i Mabit:Vidjeti Stv 19.37-38 i bilješku.
 • [154]nisu došli…cesta: Moab i Amon su optuženi da su prekršili zakon gostoprimstva . - Aram-od-dviju-Rije-ka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku .
 • [155]Potomci Edoma, koje je drugo ime Ezavljevo, brata Jakubova (vidjeti Stv 36) .
 • [156] noćna nezgoda ili noćna polucija .
 • [157]posvećena prostitutka: vidjeti bilješku kod Os 1.* [2]. - posvećeni prostituant: vidjeti 1Kr 14.24 i bilješku .
 • [158]zavjetna ponuda: vidjeti Lv 7.16 i bilješku - psa: pogrdno ime za posvećene prostituante (r. 18) .
 • [159]brat ili sunarodnik.
 • [160]U tom slučaju, žena sama nije nečista, već samo u odnosu na svog prvog muža.
 • [161]Vidjeti 17.9 i bilješku .
 • [162]Ne treba spriječiti govedo jesti dok radi .
 • [163]levirat: brak djevera i zaove .
 • [164]na vrata grada ; vidjeti Stv 23.10 i bilješku .
 • [165]skinuti sandalu: simbol gubitka prava (Rt 4.7). Ovdje ima samo napadački aspekt .
 • [166]Bilo brat bilo koji Izrailit .
 • [167]odsjeći ruku: to je jedini slučaj u Starom Zavjetu kad se predviđa osakaćenje za sankciju prekršaja.
 • [168]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [169]Vidjeti Izl 17.8 i bilješku .
 • [170]Aramejac lutalica: aluzija na Jakuba (vidjeti Stv 25.20) .
 • [171]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [172]pred ALLAHom: tj. u svetištu .
 • [173]godina Dîma: vidjeti Stv 14.20 i bilješku .
 • [174]pred ALLAHOM: vidjeti 26.10 i bilješku .
 • [175]putem tih triju izraza, vjernik potvrduje da je potpun dîm dao i da nije bio nečist .
 • [176]med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [177]danas: tj. u vrijeme i na mjestu preciziranim u 1.1-5 i 4.45-49 .
 • [178]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [179]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [180]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [181]izloži ih dobro: kod Daničića: napiši ih dobro i razgovijetno .
 • [182]Vidjeti 17.9 i bilješku
 • [183]Vidjeti 11.29 i bilješku .
 • [184]skrnavi prava oca svoga, radi na štetu: vidjeti 23.1 i bilješku .
 • [185]sestra: radi se o polu-sestri .
 • [186]narodi zemlje: tj. narod Palestine (vidjeti 11.22-25) ; drugi prijevod narodi zemlje .
 • [187]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [188]sadržaj košare i naava: poizvodi zemlje i kruh .
 • [189] zemlje: drugi prijevod na svijetu.
 • [190]suša: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski mac; na hebrejskom dvije, korespondentne rijeci suša i mac, veoma su slicne . - Redak nabraja bolesti ljudi, životinja i biljaka (vidjeti takoder 1Kr 8.37 i bilješku).
 • [191]zemlje: drugi prijevog na svijetu (vidjeti Jr 15.4; 24.9) .
 • [192]Vidjeti 7.13 i bilješku .
 • [193]Ja : to Allah sam govori .
 • [194]Umjesto kruha i vina, Hebreji su u pustinji jeli manu (vidjeti Izl 16) i pili vodu iz stijene (Izl 17.1-7) što im je davao ALLAH .
 • [195]Angažman u savezu je popraćen prisegom koja priznaje pravo ALLAHu da kazni onoga koji bude nevjeran tom savezu (vidjeti r. 19-20) .
 • [196]onaj koji nije s nama danas ovdje: aluzija na budue naraštaje Izrailove .
 • [197]otrov ili čemer su slike zlokobnih efekata što ih je idolatrija proizvodila na Izrail .
 • [198]natopljena zemlja nema više žedi izraz teža, smisao nesiguran . Čini se da je to jedna vrsta poslovice za izraziti da su u nekoga sve želje zadovoljene .
 • [199] ljubomora…: vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [200]ovoj knjizi Zakona: Deuteronomij .
 • [201]sumpor, sol i vatra: nevolje koje su uništile podrucje Sodome i ucinile ga neplodnim (Stv 19.24-28) .
 • [202]iščupao iz njihove zemlje: vidjeti 4.27 i bilješku.
 • [203]plod krila tvoga: djeca tvoja .
 • [204]svećenici sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod SVEĆENICI .
 • [205]godina otpusta: vidjeti 15.1-11- slavlje Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR .
 • [206]vidjeti lice ALLAHOVO: vidjeti 16.16 i bilješku.
 • [207]bojati se ili poštovati .
 • [208]Vidjeti Izl 13.21 i bilješku .
 • [209]leći sa svojim očevima: vidjeti bilješku o 1Kr 1.21 - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku .
 • [210]ja ću im skriti svoje lice ili ja im više neću pokazati svoje prisutnosti .
 • [211]teku…:vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [212]krutost tvoje šije: vidjeti bilješku na Izl 32.9 .
 • [213]sinovi njegovi, redak njasan, smisao nesiguran .
 • [214]slijedeći broj: drugi prijevod: slijedeći granice sinova Izrailovih ; izvjesni hebrejski rukopisi i stare verzije imaju - slijedi broj sinova Allahovh .
 • [215]zakoračiti: Izrail je namješten na brežuljcima svojim kao kad bi sjedio na konju .
 • [216]Područje uzgoja, istačno od Kineretskog mora .
 • [217]Ješurun : nadimak Izrailov .
 • [218]strance: strane Allahove drugih naroda ( vidjeti redak 21; Iz 43.12; Jr 2.25) .
 • [219]skriti lice svoje: vidjeti 31.17 i bilješku .
 • [220]vidjeti…: tj. razmislit e još o njoj .
 • [221]munja: - drugi prijevod: groznicom - gorki dažd: ili smrtna kuga .
 • [222]Odgovarajuci hebrejski izraz ima nejasno znamenje .
 • [223]to je jedan narod: teško je znati radi li se o Hebrejima ili o neprijateljima njihovim .
 • [224]Težak tekst. Drugi prijevod a naši neprijatelji nisu Sudije .
 • [225] Gomore: aluzija na korumpiranost ljudi Sodome i Gomore .
 • [226]ni roba ni…: neizvjestan prijevod jednog hebrejskog izraza čiji smisao takodezr nije jasan .
 • [227]jedu masno…: masni dijelovi životinja bijahu smatrani izabranim dijelovima ( Is 25.6), rezervirani Allahu (Lv 4.35) .
 • [228]dignuti ruku: gesta prisege .
 • [229]osloboditi: ovaj redak postoji u duljoj formi u rukopisima nađenim u Kumranu (hebrejski) i u starijoj grčkoj verziji koja jedina predlaže riječi u zagrAdema: Nebesa, radujte se s njim ! nek' svi sinovi Allahov poklone se pred njim . (Narodi, radujte se s narodom njegovim, i nek' svi meleki Bojžji budu vjerni njemu.) Jer, krv njegovih sinova je osvećena ; on će osvetiti i dati da padne osveta na neprijatelje njegove. On će nagraditi one koji ga mrze ; ALLAH će očistiti zemlju naroda svog . Dva odlomka iz te dulje forme redka su citirana u Rm 15.10 i He 1.6.
 • [230]Ili Ozija, staro ime Jozue, promijenjeno od Musu (vidjeti Brt13.16 i bilješku ) .
 • [231]rodbini svojoj: vidjeti Br 20.24 i bilješku .
 • [232]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - brdo Paran: lokalizacija neizvjesna ; može se staviti u svezu s pustinjom Paran (vidjeti Stv 21.21 i bilješku ) - u Meribu Kadeševu: nagadanje prema 32.51; hebrejski nejasan. - prema Obroncima nagađanja prema 3.17 ; hebrejski nejasan .
 • [233]narodi: vjerojatno Izrailova plemena .
 • [234]sabor Jakubov: narod Izrailov .
 • [235]Ješurun : vidjeti 32.15 i bilješku . - Jedan kralj: bilo ALLAH sam, bilo kralj Izraila postavljen od ALLAHa.
 • [236]doveden prema narodu njegovom: dovedi Judu prema plemenima sa sjevera i središta Obecane Zemlje .
 • [237]Tumim i Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - kušnja, svađa: vidjeti 17.7 i bilješku .
 • [238]miris i ponuda: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [239]ALLAH se odmara, tj . posjeduje svoje svetište, u jednom podrucju brežuljaka: aluzija bilo na svetište iz Silo (vidjeti 1S 1-3), bilo u Hramu Jeruzalemskom, jer taj je grad koji put smatran smještenim u Benjaminu .
 • [240]njegovi rogovi: u SZ rog je često simbol snage . - Dva plemena Efraim i Manase cine zajedno kuu Jusufovu (r; 13; vidjeti Stv 50.8 i bilješku ) koja je zaGospodarila nad sjevernim plemenima i onim iz središnjeg područja Izrailovog .
 • [241]planina: to je vjerojatno Tabor na granici izmedu Zabulona i Isakara.-Obilje iz mora označava ovdje korist od pomorske trgovine, a riznice skrivene u pijesku vjerojatno izradu stakla od morskog pijeska .
 • [242]za skiptar ili za poglavara .
 • [243]vidjeti 1.4 i bilješku .
 • [244]ulje je ovdje simbolom obilja i prosperiteta .
 • [245]snaga: korespondentna hebrejska riječ nepoznata . Prevodi se prema kontekstu .
 • [246]enigmatična slika: zvor možda znači narod isteklo iz Jakuba.
 • [247]Dan : krajnji sjever Izraila .
 • [248]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku ; Distrikt označava područje Mrtvog mora (vidjeti Stv 13.10).
 • [249]sahrani ga: subjekt je nesumnjivo ALLAH ; drugi prijevod sahrani se . - Bet-Peor: vidjeti 3.29 i bilješku .


« Brojevi Biblija (Tomislav Dretar) Bilješke uz Petoknjižje »