Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Druga Samuelova knjiga

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Druga Samuelova knjiga[uredi]

 • [1]smrt Saulova: vidj. 1 i 31.4-5 - budući potukao Amaleka ili Amalecite): vidjeti 1S 30 - Siklag: vidjeti 1.S 27.6 i bilješku.
 • [2]brdo Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku.
 • [3]Amalecit : vidjeti Izl 17.8 i bilješku.
 • [4]Oba izraza narod ALLAHOV i kuća Izrailova praktično su ekvivalentni.
 • [5]Mesih: vidjeti 1S 2.10 i bilješku.
 • [6]Nek' tvoja krv bude na tvoju glavu: izraz koji znači da je neko odgovoran za smrt drugog i treba snositi posljedice.
 • [7]Tekst od r. 18 je nejasan, kao i mnogi naslovi u Psalmima - Luk: prisutnost te riječi u naslovu objašnjava se vjerojatno ulogom koju igra u središnjem dijelu pjesme (r. 22) - knjiga Pravednikova: vidjeti Joz 10.13 i bilješku.
 • [8]Gat, Aškelon: vidjeti Joz 13;3  ; 1S 5.8 i bilješke.
 • [9]Planine Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku - nauljen: uljem se održavao kožni oklop koji je bio rastegnut na drvenom kosturu štita ( usp. Ez 21.5 i bilje-šku ) ;
 • [10]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku ;
 • [11]gradovi Hebrona znači "lokaliteti u okolici Hebrona".
 • [12]kuća Judina ili narod Jude: u prvo vrijeme Davud je vladao samo nad jugom zemlje (usp.5.1-5) - Javeš galadski: vidjeti 1S 312.11-13 i bilješku.
 • [13]Vidjeti Stv 32.3 i bilješku.
 • [14]Grad 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema.
 • [15]Giveat-Ama ili brijeg Amae: neidentificirano mjesto.
 • [16]Araba označava dolinu Jordana-prođoše sav Bitron: nepoznato mjesto ; - Mahanaim: vidjeti r.8.
 • [17]Vidjeti r. 1-4.
 • [18]kuća Saulova ovdje znači kraljevstvo Išobeštovo - kuća Davudova ili kraljevstvo Judino.
 • [19]Gešur: vidjeti 13.37 i bilješku.
 • [20]kuća Saulova, kuća Davudova: vidjeti r. 1 i bilješku.
 • [21]Taj bi akt mogao izražavati jednu pretenziju na kraljaevsku vlast (usp. 1Kr 2.22 i bilješku). Suložnica (konkubina) bijaše zakonita supruga, ali jednog nižeg ranga.
 • [22]pas : usp. 1S 24.15 i bilješku.
 • [23]Nek' Allah®: vidjeti 1S 14.44 i bilješku.
 • [24]od Dana do Ber-Ševae: vidjeti bilješku o Jos 19.47.
 • [25]Mikala: vidjeti 1 S 18-20-30 ; 25.44.
 • [26]Nesigurna identifikacija lokaliteta,ali smješten je nekoliko km istačno od Jeruzalema.
 • [27]povjeri u uši Benjaminitima ili izvijesti Benjaminite o tome - sva kuća ili sav narod.
 • [28]žusterna u Siru: neidentificirano mjesto, vjerojatno sjeverno od Hebrona.
 • [29]Nek' padne na glavu Joabu: usp 1.16 i bilješku - kuća Joabova ili obitelj Joabova - otjecanje: vidjeti Lv 15 - lepra: vidjeti Lv 13-14 - koji drže vreteno tj. podvrgnuti vlasti žena.
 • [30]Vidjeti 2.23 i bilješku.
 • [31]Nek' Allah učini®: vidjeti 1S 14.44 i bilješku.
 • [32]Berot: lokalitet petnaestak km sjeverno od Jeruzalema.
 • [33]Lokalitet neidentificiran ,vjerojatno smješten u području Loda, sjevero-istočno od Jeruzalema (vidjeti Ne 11.33)
 • [34]Izreel: vidjeti 1S 29.1, 11 - novost: o smrti Saulovoj i Jonatanovoj (1S 31.26) - Mefibošet: nazvan Meribal u 1Kr 8.34; 9.40.
 • [35]siesta: podnevni počinak.
 • [36]Araba: vidjeti 2.29 i bilješku.
 • [37]Vidjeti 1.15.
 • [38]Hebron: vidjeti 2.1-4 - tvoje kosti i tvoje meso: ovaj izraz pokazuje rodbinsku vezu (usp. Stv 2.23).
 • [39]izvodio i vraćao Izrail, tj. vodio bojne pohode Izrailove (vidjeti 1S 18.13-16) - glava Izrailu: vidjeti 1S 28.17.
 • [40]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [41]kanal: smisao hebrejske riječi nije siguran - Kuća ili Hram.
 • [42]Milo: vidjeti 1Kr 9.15 i bilješku.
 • [43]Vidjeti: 3.7 i bilješku.
 • [44]dolina Refait nalazi se jugozapadno od Jeruzalema.
 • [45]Neidentificirano mjesto.
 • [46]Geva: vidjeti 1S 13.3 i bilješku - Gezer: lokalitet 30km sjevero-zapadno od Jeruzalema, uz filistinsku granicu.
 • [47]Bale-Jehuda ili, prema 1Kr 13.6, Bala ( u Judi), staro ime Kirijat-Jearima (vidjeti Joz 15.9). Ondje bijaše postavljen kovčeg, vidjeti 1S 6.21; 7.1.
 • [48]gumno u Nakonu: neidentificirano mjesto.
 • [49]Grješka Uzova sastojala se u dodirivanju kovčega, jer su samo *leviti imali na to pravo ( Dt 10.8).
 • [50]Gititi: prema nekima, podrijetlom iz Gitaima ,(vidjeti 4.3 i bilješku), ali je vjerojatnije, prema drugima, riječ o Gatu (vidjeti 15.18 i bilješku).
 • [51]efod od lana: vidjeti 1S 2.18 i bilješku.
 • [52]sva kuća ili sav narod.
 • [53]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [54]svoju kuću ili svoju obitelj.
 • [55]kuća od cedrovine: vidjeti 5.11 ; šator od platna: vidjeti 6.17.
 • [56]uzeo s ispaše: vidjeti 1S 16.11 - glava Izrailu: vidjeti 5.2.
 • [57]jednu kuću, ovdje znači jednu dinastiju; Natan igra na dvostruki smisao hebrejske riječi prevedene s kuća: nije Davud taj koji će izgraditi jednu Kuću za ALLAHA (r.5), ALLAH je taj koji će načiniti kuću za Davuda.
 • [58]legao sa ocima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i bilješku - kraj redka pravi aluziju na Sulejmana ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ).
 • [59]jednu Kuću za moje Ime: vidjeti 1Kr 6.
 • [60]služeći se ljudima:vidjeti 1Kr 11.14-40;Ps89.31-35.
 • [61]moja vjernost:vid. 1Kr 11.13-Kojeg sam odstranio pred tobom: vidjeti 1S 15.28.
 • [62]moja kuća ili moja obitelj.
 • [63]kuća sluge tvoga ili moja dinastija - uputa ljudska: tekst nejasan.
 • [64]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljevstvom Sova(r.3), sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i bilješku - njihovu prevlast: tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [65]Tj. Davud ih je dvije trećine odredio za pobiti, a ostavio na životu jednu trećinu.
 • [66]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi vojnu postaju ili podiže stele (usp. 10.5 i bilješku ).
 • [67]Betah: nepoznati lokalitet, Berotaj: lokalitet oko 50 km sjeverno od Damaska.
 • [68]Hamat aramejsko kraljevstvo u području sjevero-istočne Palestine.
 • [69]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i bilješku.
 • [70]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i bilješku.
 • [71]Keretinci i Peletinci bijahu strani vojnici koji su činili osobnu gardu Davudovu. Keretinci bijahu možda podrijetlom s otoka Krete ; Peletinci su možda varijnta Filistinaca.
 • [72]kuća ili obitelj.
 • [73]Tvoj sluga, tj. Ja sam.
 • [74]da ja ispunim® ili da ja postupim prema njemu s dobrotom Božjom - kljast u boje noge: vidjeti 4.4.
 • [75]Makir: vidjeti 17.27 ; Lo-Devar: lokalitet desetak km južno od jezera Genezaret, istačno od Jordana.
 • [76]crknuti pas: vidjeti 1S 24.15 i bilješku.
 • [77]jede za mojim stolom : Siva stidljivo protestira zbog zapovijedi kraljeve (r.10). Ali starije verzije govore o stolu Davudovom.
 • [78]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istočno Jordana.
 • [79]Bet-Rehov: neidentificirani lokalitet ; Sova: vidjeti 8.3 ; 1S 14.47 i bilješku; Maka,Tob: neidentificirana mjesta. Ta četiri mjesta bijahu vjerojatno situirana u istom području - ljudi iz Tova: hebrejski ima dos-lovce čovjek iz Tova, koji je vjerojatno kolektivno ime, ali bi mogao značiti i kralj Tova.
 • [80]vojska srčanih tj. iskusnih vojnika od zanata (usp. r.17 i bilješku; 11.1).
 • [81]Hadadezer: vidjeti 8.3 - Rijeka ili Eufrat - Helam: neidentificirano mjesto.
 • [82]sav Izrail: ovog puta Davud je mobilizirao sve građane sposobne za vojnu službu (usp. r. 7 i bilješku).
 • [83]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrail: vidjeti 10.17 i bilješku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, danas prijestolnica Jordana).
 • [84]Hitit: Vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [85]Vidjeti Lv 15.19-30.
 • [86]operi svoje noge: prale su se noge poslije putovanja (Stv 24.32). Ali, ovdje izraz je vjerojatno korišten u općem smislu, sa značenjem otprilike prepusti se

ugodnosti.

 • [87]Seksualno uzdržavanje bijaše pravilo za vojnike tokom rata.
 • [88]Aluzija na epizodu ispričanu u Sdc 9.50-54.
 • [89]kuću Izrailovu i Judinu ili narod Izrelov i Judin.
 • [90]tvoja kuća ili tvoja obitelj.
 • [91]Redak 11 pravi aluziju na ono što je ispričano u 16.21-22.
 • [92]starješine ili dostojanstvenici.
 • [93]Raba: vidjeti 11.1 i bilješku.
 • [94]grad vodâ _____: ovaj izraz vjerojatno označava donji grad (na obali rijeke) ; različit od gornjeg grada, bolje utvrđenog.
 • [95]on će nositi moje ime, tj. slava će pripasti meni.
 • [96]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [97]Aluzija, vjerojatno, na teške radove nametnute od pobjednika ; tekst nije posve jasan katkad se shvati da Davud bijaše mučio pobijeđene uz pomoć nabrojanih sredstava.
 • [98]njegova sestra ili polu-sestra: Tamara, prava sestra Absalomova (r.4), bijaše samo polu-sestra Amnonu.
 • [99]Prema starom običaju takav brak bijaše dozvoljen (Stv 20.12), ali ga kasnija legislativa (Lv 18.11 ; Dt 27.22) zabranjuje.
 • [100]dugih rukava: nesiguran prijevod jednog izraza koji se nalazi samo u Stv 37 (vidjeti Stv 37.3 i bilješku).
 • [101]Bal-Hasor, Efraim: dva lokaliteta na 25 km otprilike sjeverno od Jeruzalema.
 • [102]Gešur: aramejska kneževina, istačno od Genezaretskog jezera. Prema 3.3 Talmaj bijaše Absalomu djed s materinske strane .
 • [103]Vidjeti Am 1.1 i bilješku.
 • [104]tj. ja imah.
 • [105]žeravica ovdje znači preostalog sina.
 • [106]tj. ono što ću ti ja reći.
 • [107]baština: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.
 • [108]tj. on zna razlikovati dobro od zla.
 • [109]vidjeti 13.37 i bilješku.
 • [110]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [111]vrata: gradska vrata gdje se vršila pravda ;(Rt 4.1) - Izrailovo pleme označava ovdje (kao u r. 10) plemena smještena u sjevernom dijelu Palestine.
 • [112]da sam ja sudija: tj. da sam ja kralj, jer suđenje bijaše jedna od obveza kraljevih (vidjeti 14.1-17 ; 1Kr 3.16-28).
 • [113]na kraju četrdesete godine: ne zna se na koga se odnosi ta hronološka napomena ; stare grčke i sirijska verzije kažu na izmaku četiri godi e.
 • [114]Gešur u Aramu: vidjeti 13.7 i bilješku.
 • [115]Gijo: lokalitet desetak kilometara sjevero-zapadno od Hebrona.
 • [116]vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [117]Keretinci, Peletinci vidjeti 8.18 i bilješku - Gititi: porijetlom iz Gata, vidjeti 1S 5.8 i bilješku ; 1S 27.
 • [118]vjezrnost i odanost!: izraz čiji je smisao nejasan u ovom kontekstu. Stara grčka verzija kaže: I nek' ALLAH postupi prema tebi s vjernošću i odanošću.
 • [119]biću tvoj sluga, tj. ja ću biti.
 • [120]potok Sedron teče podnožjem istačnog zida u Jeruzalemu.
 • [121]uspon Maslina je put koji vodi na brdo Maslina, nasuprot Jeruzalemu, s druge strane Sedrona.
 • [122]prijatelj ovdje znači konfident i savjetnik.
 • [123]ili narod Izrailov (vidjeti 15.2 i bilješku).
 • [124]Bahurim: vidjeti 3.16 i bilješku - kuća ili obitelj.
 • [125]Usporediti 1.16 i bilješku.
 • [126]Ne zna se na koje mjesto. Možda je ime mjesta nestalo iz teksta.
 • [127]Vidjeti 15.2 i bilješku.
 • [128]Vidjeti 15.37 i bilješku.
 • [129]Vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [130]sav Izrail: opća mobilizacija uzeće više dana ; to će ostaviti vremena Hušaju da obvijesti Davuda (r.15-22) a Davudu da se pripremi za boj (pogl. 18) - od Dana do Beševe: vidjeti bilješku o Joz 19.47.
 • [131]ne ostaje ili neće ostati.
 • [132]odvući ga ili, prema starim verzijama, mi ćemo ju odvući (grad sa svima koji se u njemu nalaze ; imenica grad je u francuskom jeziku ženskog roda). Na kraju redka, prijedlog za mjesto označava položaj grada.
 • [133]Ein-Roguel ili izvor Valjaonice (mlinski izvor): vidjeti 1Kr 1.9 i bilješku.
 • [134]Bahurim : vidjeti 3.16 i bilješku.
 • [135]onisu prešli®vodu: hebrejski ovdje stavlja jednu nepoznatu riječ ; može se pretpostaviti da znači rezervoar ili kanal ;
 • [136]vodu, tj. Jordan (vidjeti r.22).
 • [137]Mahanaim: vidjeti Stv 32.3 i bilješku.
 • [138]Geografska indikacija nesigurna: zemlja Galad proteže se na istoku od Jordana ; Manahaim (r. 24) čini joj dio.
 • [139]Raba: vidjeti 11.1 i bilješku ; Lo-Devar : vidjeti 9.4 i bilješku ; Roguelim lokalitet vjerojatno 25 km otprilike na jugo-istoku od jezera Genezaret.
 • [140]prženog zrnevlja: stara grčka verzija izostavlja ponavljanje prženog zrnevlja.
 • [141]Gitit: vidjeti 6.10 i bilješku. - narodu ili vojnicima. - izići, tj. ići s vama u pohod.
 • [142]Stara grčka verzija i latinska preciziraju implicite hebrejski smisao: ali ti, ti si kao deset tisuća između nas.
 • [143]šuma Efraimova: lokalizacija nesigurna; možda se radi o području istočno od Jordana spomenutom u Joz 17.15. Stara grčka verzija govori o šumi Mahanaim (vidjeti 17.24, 27).
 • [144]proguta, tj. usmrti.
 • [145]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [146]k svom šatoru: vidjeti Joz 22.4 i bilješku.
 • [147]Stela ili uspravljeno kamenje - Kraljeva dolina, neidentificirano mjesto, vjerojatno u okolici Jeruzalema.
 • [148]Kušit, ili Nubijac ili Etiopljanin.
 • [149]između dvojih vrata: nesumnjivo jedan lokal uređen u udubini obrambenog gradskog zida, između vanjskih i unutrašænjih vrata.
 • [150]Vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [151]k svojim šatorima: vidjeti Joz 22.4 i bilješku.
 • [152]plemena Izrailova: vidjeti 15.2 i bilješku.
 • [153]moja kost i meso: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [154]Vidjeti 1S 14.44 i bilješku.
 • [155]Ime za više lokaliteta u Izrailu ; ovdje se vjerojatno radi o Gilgalu smještenom u blizini Jerihona (vidjeti Joz 3-4).
 • [156]šimej: vidjeti 16.5 i bilješku.
 • [157]kuća ili obitelj.
 • [158]prethodeći ili prvi iz - kuća Jusufova označava bilo plemena Efraim i Manase, bilo zajednicu plemena sa sjevera.
 • [159]tvoj si sluga bijaše rekao ili ja si bijah rekao.
 • [160]On je oklevetao: vidjeti 16.4 i bilješku.
 • [161]Barzilaj: vidjeti 17.27-29.
 • [162]tj. Mogu li ja razlikovati®?
 • [163]Gilgal, vidjeti r. 16 i bilješku.
 • [164]kuća ili obitelj ;
 • [165]Svako k s vojem šatoru, Izraile !, u 1Kr 12.16 nalazi se gotovo istovjetan poziv na pobunu - vidjeti još Joz 22.4 i bilješku - Izrail: vidjeti 15.2 i bilješku.
 • [166]deset suložnica: vidjeti 15.16 ; 3.7 i bilješku.
 • [167]tj. moje vojnike.
 • [168]Keretinci, Peletinci: vidjeti 8.18 i bilješku - junaci: vidj. 10.7 i bilješku.
 • [169]Gabaon ; vidjeti 2.12 i bilješku.
 • [170]momak ili vojnik.
 • [171]Abel-Bet-Maka: lokalitet na 40 km sjeverno od Genezaretskog jezera - Ne zna se ko su i otkud su Beriti; čini se u svakom slučaju da se radi o pristašama Ševe.
 • [172]Abela: skraćenica za Abem-Bet-Maka.
 • [173]baština ALLAHOVA: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.
 • [174]planina Efraimova: vidjeti 1S 9.4 i bilješku.
 • [175]prema svojim šatorima: vidjeti Jozua 22.4 i bilješku.
 • [176]Keretinci i Peletinci: vidjeti 8.18 i bilješku.
 • [177]Gabaon: vidjeti 2.12 i bilješku ;
 • [178]Ne zna se kad i u kojim okolnostima je Saul postupio tako glede Gabaonita.
 • [179]baština ALLAHOVA: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.
 • [180]kuća ili obitelj - usmrtiti: odgovor Gabaonita nije potpuno jasan ; možda žele reći da nemaju pravo raspolagati životom i smrću Izrailita ;
 • [181]raščetvoriti: smisao hebrejskog glagola nije siguran ; drugi prijevodi objesiti, nabiti na kolac - Givea Saulova: vidjeti 1S 10.5 i bilješku.
 • [182]Mefibošet: vidjeti 9.1-3 - prisega između Davuda i Jonatana: vidjeti 1S 20.14 - 16, 42.
 • [183]iz Mehola ili Abel-Mehola: vidjeti Sdc 7.22 i bilje-šku.
 • [184]žetva ječma: općenito je u travnju.
 • [185]suložnica: vidjeti 3.7 i bilješku.
 • [186]Javeš Galadski ;Bet-Šean: vidjeti 1S 31.10-11 i bilješke - Gilboa: 1S 28.4 i bilješku ; 31.1-6.
 • [187]Sela: neindetificirani lokalitet.
 • [188]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [189]svjetiljka: vidjeti 1Kr 11.36 i bilješku.
 • [190]Gov: nepoznato mjesto.
 • [191]Gat: vidjeti 1S 5.8 i bilješku.
 • [192]Tekst ovog poglavlja se nalazi, s mnogo malih varijanti, u Ps 18 n na koje će se pozivati bilješkama.
 • [193]Mesih: vidjeti 1S 2.10 i bilješku - miljenik pjesama Izrailovih: 1S 18.7 nudi jedan primjer pjesme koja slavi djela Davudova.
 • [194]kuća ili dinastija.
 • [195]onaj koji istrajavaše na svom mjestu: to je možda nadimak za junaka. Koji put se prevodi u starim grčkim verzijama s Išobošet ili Išbal - Tahkemonite: ime derivirano od imena jednog nepoznatog mjesta. - oklopnici: nesiguran prijevod jednog neobjašnjenog pojma - koji®: hebrejski tekst ovdje nudi dvije nerazumljive riječi, koji put korigirane s vitla svojim kopljem, prem r.18 - U svoj ovoj listi osoba i podviga, hebrejski je tekst često malo jasan.
 • [196]Tridesetorica : elitna postrojba osobne Davudove garde (vidjeti r.24-39), sastavljene od tridesetorice ljudi (vidjeti r.39) - Adulam: vidjeti 1S 22.1 i bilješku.
 • [197]libacija: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [198]Trojica su iz Tahkemonitea (r. 8), Eleazar (r.9) i šama (r. 11).
 • [199]Nepoznate osobe.
 • [200]Od Dana do® vidjeti bilješku o JOZ 19.47.
 • [201]nešto takvo: popisivane bijaše jedno sredstvo upoznavanja, pored ostalih, vojne moći jednog kraljevstva. Samo kralj Božjeg naroda ne treba računati na veliki broj svojih vojnika, već na moć svojeg Allaha ; popis zadan od Davuda je protumačen po Joabu kao jedan nedostatak povjerenja u Allaha.
 • [202]Aroer: lokalitet istačno od Mrtvog mora na granici Moaba - Prema Itinereru opisanom u r.8, Davudovi izaslanici prođoše zemlju Izrail počinjući regijom na istoku, potom polazeći na sjever i na zapad da bi završili na jugu.
 • [203]Hiviti, Palestinci: vidjeti i Glosaru pod AMORITI.
 • [204]vidovnjak: vidjeti 1S 9.9.
 • [205]Vidjeti bilješku o Joz 19.47.
 • [206]Jebuziti: potekli od Jebuza, staro ime grada Jeruzalema, prije no što je postao prijestolnica Davudova.
 • [207]te ovčice: Davud označava tako narod kome je kralj (Ps 78.70-72) ; vidjeti jednako u Glosaru pod PASTIR.
 • [208]kod sluge svoga, tj. kod mene.
 • [209]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [210]kralja Arauna: neki misle da je Arauna bio kralj Jebuza prije no što ga se Davud domogao. Moglo bi se također prevesti kao izravni govor (slijedom r. 22): ”Sve ovo, o kralju, Arauna (što će reći ja ) daje kralju (Davudu ).“
 • [211]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.