Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Prva knjiga o kraljevima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Prva knjiga o kraljevima[uredi]

 • [1]Držala bi mu mjesto žene: drugi prijevod ona bi ga njegovala.. Isto u r.4.
 • [2]Sunamitka: iz sela Sunem, 80 km sjeverno od Jeruzalema; vidjeti 2Krlj 4.8.
 • [3]ne poznade ju: hebrejski izraz koji znači ne imade seksualne odnose s njom.
 • [4]Haguit je jedna od Davudovih žena (prema 2S 3.2-5); njen sin Adonias je tako polu-brat Absalomu ( 1Krlj 1.6) i Sulejmanu (1Krlj 1.10) - konje ili jahače.
 • [5]Joab: nećak (i Krn 2.13-16) i glavni general Davudov ( 2S 8.16° - Abiatar: jedan od dva Davudova povjerljiva svećenika , vidjeti 2S 8.17 ( drugi je Sadok, v. r. 8)
 • [6]Junaci su pripadnici Davudove osobne garde (vidjeti 2S 23.8- 39).
 • [7]kamen Zohelet ili Kamen -koji-klizi - Izvor Roguel, ili Izvor Valjarev (mlinski) smješten je u dolini Cedron, na jugoistoku Jeruzalema; mjesto se danas zove "Ejjublov bunar".
 • [8]Historiju Davudovog Kraljevanja ne donosi tu prisegu prema Sulejmanu - ti si učinio svojoj sluškinji, tj. meni.
 • [9]leći sa svojim očevima: na hebrejskom ovaj eufemizam znači umrijeti. Usporediti Br 20.24i bilješku.
 • [10]sluge svojeg Gospodara, tj. moje sluge - mula bijaše osobno jahaće živinče kraljevo - Izvor Gihon se nalazi u dolini Cedron u blizini Jeruzalema; aktualno ime mu je Djevičina Fontana “.
 • [11]što će ga posvetiti kraljem ili za posvetiti ga kao kralja.
 • [12]Keretinci i Peletinci: vidjeti 2S 8.18 i bilješku;
 • [13]U stvari Adonias sa svojim društvom bijaše udaljen od izvora Gihon jedva oko 700 m.
 • [14]čestitati, drugi prijevod blagosloviti.
 • [15]O rogovima na oltaru vidjeti Izl 27.2i bilješku; bio je to najsvetiji dio oltara, i onaj ko ih uhvati moli zaštitu Allahovu i milost ljudsku.
 • [16]O Abneru vidjeti 2S 3.26-27; o Amazu vidjeti 2S 20.9-10 i bilješku - posljednja rečenica retka je zamišljena za izreći krivicu Joabovu za to dvostruko ubojstvo.
 • [17]O sinovima Barzilaja vidjeti 2S 17.27-29; 19.32-33.
 • [18]O Šimeju vidjeti 2S 16.5-13; 19.17-24.
 • [19]leže k svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku;
 • [20] Vladavina Davudova je vjerojatno počela nešto prije 1000. godine prije Krista.
 • [21]U to vrijeme oženiti udovicu jednog kralja činilo se pretenzijom na njegovo mjesto kao legitimni nasljednik; vidjeti 2S 16.21-22.
 • [22]O toj rečenici vidjeti 1S 14.44i bilješku.
 • [23]Anatot: lokalitet na 5km sjeverno od Jeruzalema; zavičaj Pegambera Jeremije (vidjeti Jr 1.1) - ti si nosio kovčeg®: vidjeti 1S 22.20-23; 2S 15;24-29.
 • [24]Vidjeti 1S 20.30-36.
 • [25]Vidjeti 1.50 i bilješku.
 • [26]prolivena krv ®okrenuti od mene: izraz znači pokazati da ja nisam odgovoran za smrt Abnera i Amaza.
 • [27]Gat: filistinski grad pedesetak km jugozapadno od Jeruzalema.
 • [28]Vidjeti 2S 7.13-16.
 • [29]tj. Hram.
 • [30]Gabaon: grad smješten 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA.
 • [31]vladati: hebrejski na ovom mjestu koristi jedan izraz (ja ne znam ni izići ni ući) ) da izrazi nedostatak iskustva u Sulejmana.
 • [32]Jedna slična lista se nalazi u 2S 8.15-18.
 • [33]U r. 8-11 i 13tekst ne daje osobna imena upravitelja već samo njihovih otaca. To može značiti da se radi o nasljednim funkcijama; ili da je lista bila kopirana na jedan dokument koji bijaše oštećen odakle su nestala imena titulara.
 • [34]Zemlja: radi se sigurno o zemlji Juda.
 • [35]u nekim prijevodima, red. 1-14pogl. 5. su označeni 4.21-34- rijeka, tj. Eufrat.
 • [36]Prekoeufratje (Transeufratéene) označava regiju smještenu između Eufrata i Mediterana - Tifsah bijaše 80 km istačno od sadašnjeg grada Alepa (Šam) - Gaza: filistinski grad na jugu Sulejmanovog kraljevstva.
 • [37]Vidjeti bilješku o Joz 19.47.
 • [38]5 četrdeset tisuća pregrada (boksova): tekst usporedan Krn 9.25 govori o četiri tisuće pregrada - jahača ili konja.
 • [39]Brojni tekstovi podrijetlom iz Mezopotamije(Orijent ) i Egipta obavještavaju nas o važnosti mudrosti u tim zemljama.
 • [40]Više biblijskih i ne-biblijskih tekstova pripisano je Sulejmanu.
 • [41]miloduh: vidjeti Lv 14.4i bilješku.
 • [42]U nekim prijevodima, r. 15-32su označeni brojevima 5.1-18 (vidjeti 5.1i bilješku - sveti kralj ili posvećen kao kralj.
 • [43]jednu Kuću: vidjeti 3.2i bilješku.
 • [44]Sidonijanci ovdje se aplicira na sve ljude Hiramove koji bijaše kralj Tira (r. 15) i Sidona (danas Sur i Saida u Libanonu ).
 • [45]čempres: drugi prijevod smrekovo drvo.
 • [46]S Libana ovdje znači s planinskog lanca paralelnog Mediteranu i smještenog na sjeveru Palestine.
 • [47]kor: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti Izl 27.20 i bilješku.
 • [48]Gebal: drugo ime za Biblos, u Feniciji; nalazio se oko 30 km sjeverno od sadašnjeg Beiruta.
 • [49]živjeli: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [50]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [51]Nesiguran prijevod.
 • [52]Hebrejski tekst ovog retka nije posve jasan. Čini se da hoće reći da zid Hrama nije imao istu širinu na svoj svojoj visini, gornji dijelovi mjereni u lakovima jedan lakat manje nego srednji dio i dva lakta manje nego donji dio. To je omogućavalo da sobe uz nogostupe dobiju jednu dubinu koja se povećavala sa svakom etažom (5, 6 i 7 lakata svaki za sebe ).
 • [53]donji dodatak: prema starim aramejskim i grčkim verzijama; hebrejski: srednji dodatak.
 • [54]oplata: prijevod nesiguran.
 • [55]pet lakata: po etaži.
 • [56]čempres: vidjeti 5.22i bilješku.
 • [57]kolokvinta (gorka tikva) je nejestivi plod, sličan bundevi, i uglavnom dekoratJahija - polurascvalih: prijevod nesiguran, franc. entrouvertes=fran.= polu-otvoren ili odškrinuti.
 • [58]za tu staviti: taj smisao je nađen zamjenjujući mjesta dvama slovima jedne nerazumljive hebrejske riječi.
 • [59]petina skupa: prijevod nesiguran; o istom u r. 33.
 • [60]pokretne ploče: prijevod nesiguran.
 • [61]Tehnika koja se sastojala u naizmjeničnom postavljanju u jednom zidu redova kamena i greda od drveta potvrđena je arheloškim iskopavanjima;
 • [62]Bul; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [63]Kuća šume libanske je tako nazvana zbog brojnih stupova od cedrovog drveta, koji su navodili na sličnost s jednom šumom - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [64]nadstriješnica: prijevod nesiguran.
 • [65]sve do greda: prema sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski: sve do tla.
 • [66]krovni vijenac (korniš): prijevod nesiguran.
 • [67]cedrove grede: vidjeti 6.36 i bilješku.
 • [68]Hiram: kako pokazuje r. 14radi se o osobi različitoj kralju Hiramu spomenutom u r. 5.15
 • [69]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - za obaviti drugi: vidjeti Jr 52.21 koji precizira širinu omotača stupova (u stvari šupljinu): četiri prsta su 7 do 8 cm.
 • [70]pleteri: prijevod nesiguran, ali radi se o dekorativnim motivima.
 • [71]narovi: prema starim hebrejskim rukopisima; većina drugih hebrejskih rukopisa izmjenjuje u redu riječi u tom retku narovi i stupovi.
 • [72]Jakin i Boaz: uloga tih dvaju stupova koji ne podupiru ništa ostaje zagonetna. Jakin znači "on odlučno uspostavlja", a Boaz "to je onaj koji je snaga".
 • [73]More: ta široka posuda ( zapremina otprilike 80.000 litara, prema r. 26) služila je kao rezerva vode za obred očišćenja; imala je sigurno simboličnu vrijednost, danas nepoznatu.
 • [74]kolokvinta: vidjeti 6.18 i bilješku.
 • [75]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [76]postolja: ovdje se radi i kolima namijenjenim za prijevoz korita vode.
 • [77]četrdeset bata: otprilike 1.600 litara.
 • [78]zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje: pribor za žrtvovanja i obrede očišćenja.
 • [79]Sukot, Sartan lokaliteti smješteni na istačnoj obali Jordana, 60 km sjevero-istačno od Jeruzalema; oblast
 • [80]je bila poznata po lončarstvu.
 • [81]kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9.
 • [82]Etanim: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - praznik - sedmi mjesec je vjerojatno praznik šatora, vidjeti Lv 23.34-43.
 • [83]zaštitno nebo: drugi prijevod :pokrivahu kovčeg.
 • [84]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29.
 • [85]oblak: vidjeti Izl 13.21i bilješku.
 • [86]ni jedan grad između svih plemena Izrailovih: grad Jeruzalem je pripadao Jebuzitima prije nego ga se Davud domogao i učini o ga prijestolnicom svojeg kraljevstva (vidjeti 2S 5.6-9) - jednu Kuću gdje će biti moje ime: vidjeti 3.2i bilješku.
 • [87]snijet i glavnica: bolesti na žitu.
 • [88]užarena peć za topljenje željeza: u to vrijeme najviši poznati stupanj toplote, simbolizira uvjete ropstva u Egiptu.
 • [89]holokaust, ponudu: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [90]praznik: vidjeti r.2i bilješku - Lebo-Hamat: neidentificirano mjesto, na sjevero-zapadu zemlje; vidjeti Br 34.7-8 - potoci Egipta vidjeti Br 34.5 i bilješku - sedam dana i sedam dana, znači četrnaest dana: spominjanje ovog drugog tjedna teško se slaže s počekom slijedećeg retka; stara grčka verzija ne spominje ga.
 • [91]pozdraviše: drugi prijevod: blagosloviše- k svojim šatorima: vidjeti Joz22.4i bilješku.
 • [92]pokazao u Gabaonu: vidjeti 3.5-15.
 • [93]da bi tu stavio svoje *ime: vidjeti 3.2i bilješku.
 • [94]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknuće: drugi prijevod zazviždaće (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15.
 • [95]čempresovina: vidjeti 5.22i bilješku.
 • [96] Kavul: asocijacija na hebrejsku riječ koja znači Ništa.
 • [97]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [98]Radi se možda o zoni smještenoj između *grada Davudova (na jugu) i Hrama (na sjeveru), i koju Sulejman dade ispuniti (hebrejski millo: zatrpavanje).
 • [99]u Zemlji, tj. u Judeji; usporediti 1.19 i bilješku.
 • [100]On ne stavi u ropstvo®: vidjeti ipak 5.27.
 • [101]Tri puta godišnje: prilikom velikih praznika, Pashe, Nedjelja, Šatora; vidjeti Izl 23.14-17; Dt 16.16 - holokausti: vidjeti u Glosaru pod žrtvOVANJA.
 • [102]Esion-Gever, Eliat: lokaliteti smješteni na rubovima zaljHava Akaba.
 • [103]Vidjeti 5.15-26.
 • [104]5Ofir: zemlja netačno lokalizirana, možda na jugu arabijskog poluotoka, ili čak na afričkoj ili indijskoj obali - talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [105]Saba: područje na jugu arabijskog poluotoka, odgovara gotovo u potpunosti današnjem Jemenu.
 • [106]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirišljive biljke, skupocjeni mirisi.
 • [107]holokausti: vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja.
 • [108]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [109]Hiram: : vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slučaju radi se o skupocjenom drvetu.
 • [110]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4i bilješku.
 • [111]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [112]Ono što je potjecalo: (takse): prema starim verzijama; hebrejski: ljudi - kraljevi Okcidenta (Zapada): u paralelnom tekstu 2Krn 9.14, u pitanju su kraljevi Arabije.
 • [113]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [114]mina: vidjeti u Glosaru pod MJERE - kuća Sume libanske: vidjeti 7.2i bilješku.
 • [115]prijestol od slonovače: tj. inkrustiran slonovačom; arheologijska iskopavanja su restituirala pločice od gravirane slonovače, koje su služile kao dekoracija za različit namještaj; usporediti 22.39.
 • [116]5 Tarziz: vidjeti Jon 1.3i bilješku; lađe iz Tarziza su velike trgovačke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske riječi nesiguran; drugi prijevodi morske mačke (majmunice) ili perad.
 • [117]konjanici ili konji - odvede ili postavi.
 • [118]iz Keve: hebrejska riječ tako prevedena obično znači jedno okupljanje; stare verzije su ju shvatile kao ime mjesta, Keve, tj. Cicilija, u Maloj Aziji.
 • [119]Usporediti 11.1-13i 2Krn 11.18-12.1.
 • [120]suložnice (konkubine): radi se o legitimnim suprugama, ali nižeg ranga.
 • [121]Milkom: vjerojatno Molek iz r. 7, je ime jednog Allaha. Izraz gnusnost često označava lažne Allahove.
 • [122]Vidjeti 3.5-15; 9.2-9.
 • [123]Madian: regija na jugu kraljevstva Edom - Paran: vidjeti Stv 21.21i bilješku.
 • [124]legao sa svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku.
 • [125]Sova: susjedno kraljevstvo (sjevero-istok) Sulejmanovom.
 • [126]Druga polovica retka nejasna je na hebrejskom stara grčka verzija ju stavlja u nastavku r.22, i donosi ci-jelu frazu o Hadadu govoreći: i on zavlada nad Edomom.
 • [127]Cereda bijaše jedan lokalitet oko 40 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - podiže ruku protiv: jedan hebrejski izraz koji znači pobuni se protiv.
 • [128]Vidjeti 9.15 i bilješku.
 • [129]Kuća Jusufova označava ovdje plemena Efraim i Manase, jer prema Stv 46.20 Efraim i Manase bijahu bili dva sina Jusufova.
 • [130]jedino pleme označava važno pleme Juda (vidjeti 12.20). Za dostići brojku dvanaest (vidjeti r. 30), stara grčka verzija ovdje govori o dva plemena, dvanaesto pleme može biti ono Benjaminovo (vidjeti 12.21).
 • [131]Prisvojni pridjev u singularu (njegov otac) cilja Sulejmana osobno, iako, u ovom retku, svi glagoli u pluralu imaju za subjekt "Izrailite". Vise starih verzija, stavljajući sve glagole ovog retka u singular, čine eksplicitno Sulejmana jedinim autorom te neposlušnosti.
 • [132]svjetiljka (zapaljena): simbolizira kraljevsku dinastiju u kontinuitetu (vidjeti Ps 132.17).
 • [133]leže s očevima svojim: vidjeti 1.21i bilješku.
 • [134]Sišem: (vidjeti Oz 24) čini se za dugo vremena čuvaše jednu važnu ulogu u Izrailu.
 • [135]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom proverbijalnom izrazu, čiji se smisao objašnjava nastavkom odgovora, r. 11.
 • [136]Vidjeti 11.29-39.
 • [137]K svojim šatorima®: vidjeti također Joz 22.4i bilješku; ovdje bi smisao mogao biti shvaćen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod šatorima.
 • [138]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6.
 • [139]pozvati na okup: ima jedna razlika između onog što se kaže u r. 20 i onog u r. 3i 12o momentu intervencije Jeroboamove; osim ako se ne radi u r. 20 o jednom sasvim novom okupljanju.
 • [140]Penuel: lokalitet istačno od Jordana, 40 km istačno od Sišema.
 • [141]evo tvojih Allahova®: drugi prijevod evo tvog Allaha, Izraile, koji te izveo iz Egipta. Usporediti Izl 32.1-5.
 • [142]Betel, Dan: dva lokaliteta gdje se veća nalaziše jedno lokalno slavno *svetište; osim toga oni bijahu smješteni na dva kraja, sjeveru u jugu, novog kraljevstva.
 • [143]grijeh se sastojao u tome: redaktor Knjige Kraljeva često koristi izraz "Jeroboamov grijeh": vidjeti 13.34; 15.26 34, etc.
 • [144]Radi se vjerojatno o prazniku Šatora (vidjeti 8.2i bilješku, slavljenu u Judi od 15. sedmog mjeseca. Ali za označiti svoju neovisnost glede tradicije u Judi, Jeroboam je odredio po svojoj ideji (r.33) datum 15. osmog mjeseca.
 • [145]milodari (ponude): vidjeti u Glosaru pod žrtvO-VANJA.
 • [146]Jozias: vidjeti 2Kr 22-23, posebno 23.15-16 - Spaljujući kosti ljudske na oltaru, Jozias ga čini nečistim (2KR 23.16) i zbog toga neupotrebljivim za normalno žrtvovanje.
 • [147]posreduj ili moli.
 • [148]njegovi mu sinovi dođoše: prema starim verzijama i u nastavku teksta; hebrejski: njegov sin dođe.
 • [149]smrdljika (terebinta): biljka sposobna dosegnuti impozantne razmjere i koja, rastući uglavnom usamljena, nudi prijatan zaklonu sjeni.
 • [150]Na žalost, brate moj! vjerojatno naslov jedne pogrebne pjesme; vidjeti Jr 22.18; 34.5.
 • [151]investitura: vidjeti Lv 7.37; 8.33 i bilješke.
 • [152]Vidjeti 11.29-39.
 • [153]za pronaći riječ ®: drugi prijevod: ® jedno proročanstvo, ili da te konsultira.
 • [154]robove ili slobodne ljude: prijevod nesiguran;
 • [155]Tekst druge polovice retka je nejasan i prijevod je nesiguran. Radi se možda o jednoj opasci jednog starog kopiste.
 • [156]s druge strane rijeke, tj. preko Eufrata - U Izrailu, sveti stub, simbol božice Lasera; vidjeti bilješku o DC 3.7.
 • [157]Tirska bi poslije Sišema (12.25) i prije Samarije (16. 24) druga prijestolnica Izrailovog kraljevstva. Nije znano gdje se nalazio taj grad.
 • [158]leže sa svojim očevima: vidjeti 1.21 i bilješku;
 • [159]stele: drugi prijevod kipovi; radilo se najčešće o uspravljenom kamenju, simbolizirajućem prisutnost jednog božanstva - sveti stupovi; vidjeti r. 15 i bilješku.
 • [160]Za svete prostitutke (vidjeti Oz 1.2i bilješku) *svetišta su najčešće koristila žene stavljene na raspolaganje posjetiteljima, ali katkada također i muškarce stavljene na raspolaganje posjetiteljkama.
 • [161]trkači su kao Keretinci i Peletinci (vidjeti 2S 8.18 i bilješku), vojnici kraljevske garde.
 • [162]U paralelnom tekstu iz 2Krn 12.16, ista osoba se zove Abija.
 • [163]Absalom ili Abisalom; ne zna se radi li se o sinu Davudovom (2S 3.3) ili o jednoj drugoj osobi.
 • [164]svjetiljka: vidjeti 11.36 i bilješku.
 • [165]Vidjeti 2S 11.
 • [166]5 Ovaj redak ponavlja gotovo svaku riječ po riječ 14.30.
 • [167]6 leže sa svojim očevima: vidjeti 1.21i bilješku.
 • [168]majka: za određene hebrejske riječi ovdje bi mogao biti smisao baka, budući da je Maaka majka Abijamau (r.2), koji bijaše otac Azau (r.8). Ali, moguće je da to također bude shvaćeno kao "Kraljeva majka" s razloga odlučujuće uloge koju je nastavila igrati na dvoru nakon vrlo kratke vladavine svog sina Abijama (vidjeti r. 13i bilješku ). - Absalom: vidjeti r. 2i bilješku.
 • [169]svete prostitutke: vidjeti 14.24i bilješku.
 • [170]Kraljica Majka imaše na dvoru jednu ulogu od posebne časti (vidjeti 2.13-20) - Asera: vidjeti Sdc 3.7 i bilješku.
 • [171]Rama: lokalitet 8 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [172]svojih armija: francuska imenica u pluralu prevedena je ovdje u smislu vise velikih postroEjji vojske.
 • [173]GHava i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame.
 • [174]Vidjeti 10.10-14.
 • [175]Ovaj redak tekstovno ponavlja 15.16.
 • [176]Jehu, Pegamber spomenut ovdje ne treba biti pomiješan s kraljem istog imena predstavljenim u 2KRLJ 9-10.
 • [177]leže s očevima svojim: vidjeti 1.21 i bilješku.
 • [178]Jedna od uloga jamca bijaše preuzeti "osvetu krvi"; vidjeti Br 35.12i bilješku.
 • [179]Tako određen kralj nije postavljen propisno. Odluka treba biti službeno potvrđena, vidjeti r. 21-22.
 • [180]talent: vidjeti, u Glosaru pod MJERE. - Samarija: vidjeti 14.17 i bilješku. Od tog grada danas su ostale samo ruine otkrivene arheološkim iskopavanjem u blizini Ševastije.
 • [181]Sidonijanci: vidjeti 5.20 i bilješku.
 • [182]sveti stub: vidjeti 14.15 i bilješku;
 • [183]utvrdi ili ponovo izgradi - riječ ALLAHOVA: vidjeti Joz 6.26 i bilješku 2 Izrail budući malo prirodno natopljen tokovima voda, odsustvo kiše izazivalo je suše i gladi.
 • [184]Izrailu je, budući po prirodi malo natopljen vodenim tokovima, odsustvo kiša izazivalo suše i time uzrokovalo glad.
 • [185]Usporediti 17.8-16 i 2Krlj 4.1-7.
 • [186]Sarepta (Lk 4.26), obalni grad 15 km južno od Sidona ( danas Sarafand, Liban).
 • [187]Usporediti 17.17-24i 2Krlj 4.18-37.
 • [188]što ima između mene i tebe: drugi prijevod što da radim s tobom ? Taj izraz je vise jedan prijekor no pitanje.
 • [189]gornja soba: dodatna soba koja se obično gradila na ravnim krovovima palestinskih kuća. Usporediti 2Krlj 4.10.
 • [190]treća godine: radi se o trećoj godini nakon najave suše (17.1).
 • [191]Vidjeti Sdc 3.7 i bilješku.
 • [192]poskakivati s jedne noge na drugu: Aluzija na ritualni ples u čast Allaha Bala (vidjeti r. 26). Eli u tom vidi simbol ustezanja Izraila za izabrati odlučno ALLAHA ili Bala kao jedinog Allaha.
 • [193]zarezaše se: religiozni običaj potvrđen u fenicijskim tekstovima iz Ugarita.
 • [194]gataše: drugi prijevod *Pegamberovaše ili biše u zanosu - sat ponude, u jeruzalemskom Hramu to je bilo oko sredine poslijepodnHava.
 • [195]seas: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [196]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žrtvOVANJA.
 • [197]pokla ih: proces kojem se u to vrijeme uobičajeno utjecalo, vidjeti 18.13. Proroci jednog nemoćnog Allaha tretirani su kao lažni svjedoci, vidjeti 2Krlj 10.18-25.
 • [198] Zbog ustrajne suše, vlasti su vjerojatno nametnule post kao u momentima opće nevolje; vidjeti Jr 36.9.
 • [199]opasa sebi struk: gesta kojom se zadizalo skutove odjeće i pričvršćivalo za pojas, da se bude slobodan pri kretanju. Tako se pripremalo za posao ili za putovanje.
 • [200]Nek' mi Allahovi učine to i opet tako: vidjeti 1S 14.44i bilješku.
 • [201] videći to: većina prevodilaca slijedi ovdje stare grčke i sirijske verzije, i vise hebrejskih rukopisa, koji kažu: Plašeći se, na hebrejskom oba izraza imaju sličnu ortografiju. - Ber-Ševa: jedan od najjunijih lokaliteta u Judi.
 • [202]Horeb: drugo ime Sinaj.
 • [203]pećina: možda ona Musina, prema Izl 33.21-33.
 • [204]Ja sam ostrašćen ALLAHOM (ili Ja sam strastveno za ALLAHA): drugi prijevod Ja sam bio u strašnoj ljubomori ili Ja sam pun gorljive ljubomore.
 • [205]izloka: drugi prijevod rascijepi.
 • [206]Allah se cak služi stranim kraljevima da bi izvršio svoj sud glede nevjernog naroda, vidjeti Jr 27.6 - O Hazaelu, vidjeti 2Krlj 8.7-15.
 • [207]O Jehiju vidjeti 2Krlj 9-10- O Elizeju, vidjeti 2Krlj 2-13- Abel - Mehol: lokalitet koji nije tačno situiran, vjerojatno zapadno od Jordana, šezdesetak km sjevero - zapadno od Jeruzalema.
 • [208]saviti koljena i dati cjelov bijahu geste obožavanja u vise religija tog vremena.
 • [209]jutro: vidjeti u Glosaru pod MJERE; drugi prijevod on oraše s dvanaest pari goveda i on bijaše s dvanaestim - baci svoj ogrtač na njega: gesta koja izražava uzimanje u posjed i jedan poziv. Usporediti 2Krlj 2.13-14.
 • [210] Idi ! Vrati se ! što sam ti ja dakle učini o? ®: drugi prijevod Idi, i vrati se, jer ti znaš što sam ti ja učini o ?
 • [211]Akhab dakle prihvaća predati sve svojem protivniku da bi izbjegao rat, ali ne može dopustiti da neprijatelji dođu i opljačkaju prijestolnicu.
 • [212]to i opet tako®: vidjeti 1S 14.44i bilješku.
 • [213]smisao poslovice je ekvivalentan onoj hrvatskoj o pripremanju ražnja za zeca koji je u sumi.
 • [214]cvijet (ili elita ) ovdje je ta riječ korištena u vojno-tehničkom smislu, označavajući mlade vojnike (proizvedene kadete).
 • [215]slijedeće godine: vidjeti r. 22- Afek se nalazio vjerojatno u prilično ravnoj oblasti istačno od Genezaretskog jezera.
 • [216]čovjek Allahov ovdje označava Pegambera koji je već posredovao u r. 13, 22.
 • [217]od sobe u (jednoj) sobi ili u jednoj dobro skrivenoj sobi.
 • [218]Bareljefi iz antičkog doba pokazuju zatvorenike povezane na taj način; ali hebrejski bi tekst (doslovce kaže: stavimo si konope na glavu) mogao čini ti aluziju na jednu drugu metodu koja se koristila tako da se jednim konopcem stegne vrat svakome (u nizu ).
 • [219]Ova prva polovina retka je prevedena prema starim verzijama; hebrejski tekst je nedovoljno jasan.
 • [220]Gradovi®tvojem ocu: vidjeti 15.20-A ja: to Akhab odgovara.
 • [221]proročki sinovi: hebrejski izraz koji označava članove jedne grupe Pegambera. Vidjeti 2Krlj 2.1-18.
 • [222]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [223]proroci koji su živjeli u zajednici nosili su jedan znak na čelu, ili tonzuru. Pegamber bijaše sakrio taj znak pod odjećom
 • [224]Vidjeti Dt 2.34i bilješku.
 • [225]Uz kraljevsku palaču u Samariji, prijestolnici kraljevstva, Akhab posjedovaše jednu drugu palaču u Izreelu.
 • [226] Vidjeti Izl 28.11i bilješku.
 • [227]Onaj koji je kriv zbog toga što je prokleo Allaha (Lv 24.10-16) ili kralja (2S 19.22) treba biti usmrćen kamenovanjem;
 • [228]robove ili slobodne ljude: vidjeti 14.10 i bilješku.
 • [229]Usporediti 22.1-40 i 2Krlj 3.4-27.
 • [230]Pogranični grad u Transjordaniji, na jugo-zapadu Genezaretskog jezera; bio je dugo vremena razlog sukoba između Izrailita i Aramejaca.
 • [231]U to vrijeme savjet ALLAHOV tražio se posredovanjem jednog Pegambera, vidjeti r.14-20.
 • [232]četiri stotine ljudi: ti proroci, držani na kraljevom dvoru, bijahu spremniji podržavati kraljevsku politiku no istinski govoriti poruke Božje (vidjeti r. 13).
 • [233]Izraz vojska nebesa označava ovdje skup nebeskih bića u službi ALLAHOVOJ; usporediti izraz Sin Allahov, Ejj 1.6 i bilješku.
 • [234]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje Pegambera ).
 • [235]Vidjeti 20.30 i bilješku.
 • [236]Slušajte svi puci!: Ove riječi potječu s početka knjige o Mišeju (1.2).
 • [237]Ja ću se prerušiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Preruši se i uđe u boj.
 • [238]Jozafata su prepoznali bilo po posebnom ratničkom pokliču, bilo po judejskom akcentu kojim je govorio.
 • [239]početak ovog retka na hebrejskom nije dovoljno jasan.
 • [240]SZ nije sačuvao to proročanstvo glede prostitutki.
 • [241]kuća od slonovače: vidjeti 10;18 i bilješku.
 • [242]leže sa svojim očevima.
 • [243]Vidjeti 15.12.
 • [244]imaše deset lađa: jedna stara židovska tradicija kaže izgradi deset lađa (vidjeti 9.26) - lađe u Tarsisu: vidjeti 10.22i bilješku - Ofir: vidjeti 9.28 i bilješku. - Esion-Gever: vidjeti 9.26 i bilješku.