Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Stvaranje

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Stvaranje[uredi]

 • [1]Drugi prijevod U početku, Allah stvori nebo i zemlju
 • [2]dah ili duh Allahov ili još siloviti vjetar.
 • [3]Za Izrailite dan je počinjao o zalasku sunca.
 • [4]Čvrsti luk koji, prema jednoj staroj koncepciji, odjeljuje donje od gornjih voda.
 • [5]Dajući zvijezdama ime svjetlila, biblijski tekst indicira njihovu esencijalnu funkciju, koja je osvjetljavanje zemlje. Ono se tako suprotstavlja religijama koje diviniziraju zvijezde.
 • [6]Blagoslov Allahov je shvaćen kao jedna moć koja daje život (30.27, 30; Ejj 1.10; 42,12).
 • [7]Hrana dana čovjeku ovdje je predstavljena kao isključivo vegetalna od postanka. Poslije potopa, ona će obuhvaćati također i meso.(9.3).
 • [8]Riječ elementi treba biti shvaćena ovdje u jednom vrlo širokom smislu i označava sve što nebo i zemlja sadržavaju.
 • [9]Drugi prijevod: sedmog dana on se odmori od svakog djela
 • [10]Vjerojatno se radi o vodi koju je Allah učinio da izbija na suhu i ne obrađenu zemlju, za učiniti život mogućim.
 • [11]Čovjek (na hebrejskom âdâm) je stvoren iz tla (na hebrejskom adâmâ). Dah života pokreće prirodni život čovjekov ( Ejj 27.3; Po 20.27).
 • [12]Ta hebrejska riječ, koja označava jedno neodređeno područje ili zemlju, ima jedan homonim koji znači užJahijaje; posjed, pa otud ideja da je vrt u Edenu "raj".
 • [13]Pishôn: nepoznata rijeka; Hawila prema 10.29 radi se o jednom području u Arabiji; prema 25.18 o jednom području blizu Egiptu, na jugu Palestine.
 • [14]bdellium: prirodna mirišljiva smola žute boje; onyx: dragi kamen ( vid. Izl 28.20; Ejj 28.16).
 • [15]Guihôn: nepoznata rijeka, treba ju razlikovati od izvora Guihôn u blizini Jeruzalema ( 1
 • [16]Tigris i Eufrat su dvije velike rijeke između kojih se prostire Mezopotamija
 • [17]accordée ,fr.= složna, suglasna, dodijeljena ili sukladna, slična. ovdje može još značiti raznovrsna, skladna, opskrbljena (assortie) ili slična (semblable)
 • [18]}Dajući jedno ime životinjama, čovjek manifestira svoju superiornost i svoje ALLAHstvo nad njima (vidjeti 1.16, 28).
 • [19]Mrtvilo ili dubok san.
 • [20]Ova kratka pjesma izražava na dva načina srodnost čovjeka i žene: prvi putem izraza kost mojih kostiju, meso mojeg mesa (usporediti 2 S 5.1); drugi putem upotrebe rječnika, jer na hebrejskom čovjek se kaže ish ,a žena isha.
 • [21]Može se također razumjeti: ne jedite (plodova) ni s jednog stabla u vrtu. Na taj drugi način žena razumije riječ, namjerno dvosmislenu, izrečenu od zmije.
 • [22]Glas ili šum (korake, usp.2S 5.24; Kr 14.5)
 • [23]ići ćeš na svojem trbuhu: činjenica da puzi, što je prirodno za zmiju, ovdje je predstavljena kao prokletstvo.
 • [24]Ademu: drugi prijevod čovjeku; ali odsustvo člana pred hebrejskom riječju pokazuje da se ovdje radi o jednom vlastitom imenu.
 • [25]Trava poljska ili ono što raste u poljima (uključivši i žetvu) suprotno plodovima drveta (2.16). Redci 17-19 opisuju mučno stanje palestrinskog seljaka.
 • [26]Jedan od nas tj. Allah i njegova nebeska svita (Kr 22.19; Ejj 1.6).
 • [27]pozna(ženu): hebrejski oblik koji znači imade seksualni odnos (sa ženom).
 • [28]Hebrejski tekst retka 7 neproziran je i prijevod je nesiguran.
 • [29]Stare verzije imaju razvijeniji tekst: Kain reče svojem bratu Abelu:  » Pođimo u polja «, i, kad su…
 • [30]Glas krvi: drugi prijevod Slušaj ! Krv.
 • [31]koje je otvorilo usta…, krv, to jest koje je upilo krv ili koje je natopljeno krvlju.
 • [32]svoju snagu ili svoje plodove.
 • [33]To je antički zakon osvete koji je tako formuliran ( usp. redak 24); zatim, zakon odmazde ( vid. Egz. 21.23
 • [34]Nod: Nepoznata zemlja; na hebrejskom, ima igra riječi između tog imena i adjektiva prevedenog s vagabund u redcima 12 i 14.
 • [35]pozna: vidjeti 1 i bilješke. Idriz, nepoznati grad
 • [36]Mehujael i Mehujijael dvije su varijante pisanja istog imena ( Francuski tekst donosi Mehouyael i Mehouyael).
 • [37]U francuskom tekstu stoji le livret de famille ,to jest jedna lista potomaka. Ta lista uspostavlja svezu između historijui Adema i one Nuhove.
 • [38]okrijepiti ; na francuskom réconforter . na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Nuh i na naš način prevedenog glagola – za prokleti zemlju (tle), vidjeti 3.17
 • [39]Sinovi Allahov su vjerojatno bića nadmoćna ljudskim, od kojih su pogani načinili Allahove, ali koje biblijski autor podvrgava Allahu jedinom.
 • [40]budući predan svojim grješkama: on je samo tijelo: drugi prijevod budući da nije ništa drugo do tijelo
 • [41]Ili istrijebiću.
 • [42]tj. svako ljudsko biće.
 • [43]Tradicionalni prijevod arka sačinjava jedna hebrejska riječ koja znači sanduk sposoban ploviti na površini vode; isti hebrejski izraz označava također predmet u koji Mojsije bi stavljen prije no što će ga pustiti niz Nil ( vidjeti Izl 2.3). Nasuprot tome, jedna druga hebrejska riječ se tradicionalno podrazumijHava u arka (savez), svetinja opisana u Izl. 25.10
 • [44]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [45]Ili iskorijeniti.
 • [46]Ti otvori dozvoljavaju vodi zadržanoj svodom (vidjeti 1.6
 • [47]svako tijelo, to jest svaka živuća životinjska vrsta (usp. 6.19).
 • [48]lakat – Vidjeti u Glosaru MJERE
 • [49]Svi oni… od života ili Svi oni koji bijahu nadahnuti dahom života.
 • [50]Ili iskorijeni.
 • [51]otvori: vidjeti 7.11
 • [52]planina Ararat ili planine araratske: planinsko područje na sjeveru Asirije, na jugozapadu sadašnjeg Kavkaza.
 • [53]Holocaustes: žrtve paljenice: vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja.
 • [54]Vidjeti 1.22
 • [55]Trave sazrijHavajuće ili vegetacija. Usporediti 1.29,30 i bilješke.
 • [56]Lev. 17.11
 • [57]nikakvo tijelo tj. niti jedno živo biće.
 • [58]U fr. tekstu l'arc [luk] misleći na l'arc-en-ciel tj. duga
 • [59]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jafet i glagola prevedenog na predloženi način.
 • [60]Ova lista potomstva Nuhunog (usporediti 5.1 I bilješku) predstavlja jednu raspodjelu u etničkim i geografskim grupama među nekadašnjim narodima.
 • [61]U mjeri u kojoj se može identificirati vlastita imena koja slijede, sinovi Jafetovi su narodi koji se nastanjuju naročito sjeverno od Mediterana.
 • [62]Prema odlomku koji slijedi, sinovi Šamovi su narod koji nastanjuje jug i istok Mediterana, i sve do ravnine Mezopotamije .
 • [63]sve gradovi: drugi prijevod Kalne, jedan nepoznati grad u Mezopotamiji.
 • [64]Niniva: grad u blizini sadašnjeg Mosula (Irak); KAllah, grad smješten jugoistačno od Ninive.
 • [65]Hud (koji će se ponovo pojaviti u retku 24) je predak Hebreja.
 • [66]Sinovi Semovi su narod koji nastanjuje istok Mediterana ( Siriju, Jordaniju, sadašnju Saudijsku Arabiju).
 • [67]U hebrejskom ima igra riječi između Peleh i zemlja bi podijeljena.
 • [68]Zemlja Šinear, stari naziv za Mezopotamiju.
 • [69]Sinovi Ademovi, tj. potomci. Ova lista, u istom stilu kao ona u 5. Pogl., uspostavlja vezu između historijui Nuh i Ibrahima.
 • [70]U hebrejskom ima igra riječi između imena Babilon i glagola prevedenog sa smrsiti.
 • [71]obitelj, tj. potomci. Ta lista, u istom stilu kao ona u poglavlju 5 uspostavlja vezu između historijui od Sema do Ibrahima.
 • [72]Ur ili Kaldejci (Babilonci) grad u Donjoj Mezopotamiji, oko 230 km jugoistačno od Babilonije.
 • [73]Haran: grad u Gornjoj Mezopotamiji, oko 180 km sjevero
 • [74]Lut: nećak Abramov iz obnitelji Saraine (v. 5, vidjeti također 11.27
 • [75]bića: sluge, robove i stada.
 • [76]Sišem: lokalitet smješten na oko 50 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [77]Betel i Air: lokaliteti smješteni oko 15 km na sjever od Jeruzalema.
 • [78]Negev: polupustinjska regija na jugu Palestine, otprilike između Hebrona i Kadeša.
 • [79]Prema 20.12, Sarai bijaše Abramova polu-sestra
 • [80]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku Betel, Air vidjeti 12.8 i bilješku.
 • [81]Vidjeti 12.8.
 • [82]Vidjeti u Glosaru pod Amoriti.
 • [83]Riječju braća, Abram podcrtava blisko srodstvo koje ih sjedinjuje, budući da su bili stric i nećak (vidjeti 12.5).
 • [84]Sodomu i Gomoru: dva grada smještena vjerojatno na jugu od Mrtvog mora, čije je uništenje opisano u pogl. 18
 • [85]o Distriktu (Jordanskom, vidjeti redak 11), čini se da je to opće ime ovdje korišteno kao vlastito zemljopisno ime, usp. 19.17
 • [86]Hebron: lokalitet smješten jugo
 • [87]Samo neka od tih imena su identificirana: Šinear: Mezopotamija; Eleaza, možda Larsa, grad u Donjoj Mezopotamiji; Elam, kraljevstvo smješteno istačno od Babilonije; Tideal: vjerojatno Tudhalija, hititski kralj.
 • [88]Bera, Birša: ova dva vlastita imena imaju vjerojatno jednu simboličnu vrijednost, jer bi mogli značiti "u zlu", odnosno "u opakosti" .
 • [89]Slano more: Mrtvo more.
 • [90]U redcima 5-8 lokaliteti smješteni između Damaska i juga Negeva, prolazeći Moab. Spomenuti narodi su starinci na tom području. Vidjeti također u Glosaru AMORITI.
 • [91]Vidjeti 13.18 i bilješku.
 • [92]njegov brat: vidjeti 13.8 i bilješku.
 • [93]Melkisedek bijaše ujedno kralj i svećenik, kao i brojni suvereni na Orijentu.
 • [94]U SZ, dîm (desetina) bijaše žrtva od poljoprivrede ( u početku) i uzgoja (po tome ). Ova je žrtva ponuđena Allahu, posredovanjem svećenika i *levita. Ovdje, Abram daje dîm od svega što ima.
 • [95]tvoja plaća; drugi prijevod: tvoja naknada.
 • [96]i baštinika …Damask : hebrejski je tekst nejasan; vjerojatno je da redak 3 daje opći smisao.
 • [97]onaj koji će izići iz utrobe tvoje: hebrejski izraz koji označava dijete koje će se roditi.
 • [98]Hebrejski izraz preveden s pravednim znači potpuno slaganje s Božjom voljom prije no moralnu ispravnost.
 • [99]Ur Kaldejanski: vidjeti 11.28 i bilješku.
 • [100]O ceremonijalu vidjeti Jr 34.18.
 • [101]robovi – tokom 400 godina aluzija na događaje ispričane u Izl 1-12; Izl 12.40 govori preciznije o 430 godina.
 • [102]oni će izići: vidjeti Izl 12.37-15.21
 • [103]ti ćeš pridružiti se svojim ocima (ili precima) ili umrijećeš ( usp. Brj 20.24; i 1Kr 1.21 i bilješke)
 • [104]oganj i zublja simboliziraju prisutnost Allahovu.
 • [105]Usp. 30.1 Taj običaj je također potvrđen u mezopotamijskom pravu.
 • [106]Šur: vidjeti Izl 15.22
 • [107]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Ismail (što znači "Allah čuje") i glagola prevedenog s opazio ( ili čuo).
 • [108]Lahai koji me vidi (hebrejski Lahai Rei) : to je vjerojatno staro ime za taj zdenac, što biblijski autor objašnjava jednom igrom riječi na hebrejskom glagolu koji znači vidjeti (redak 13). Kadeš: lokalitet smješten oko 150 km jugo-zapadno Jeruzalemu; Bered: Još neidentificiran lokalitet, vjerojatno u blizini Kadeša.
 • [109]Smisao hebrejske riječi prevedene sa Moćni sporran je; prijevod ovdje slijedi interpretaciju danu po starim grčkim I latinskim verzijama.
 • [110]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Ibrahim i izraza koji znači otac jednog mnoštva.
 • [111]zemlju tvojih seoba (les miogrations, fr.) ili zemlju gdje ti boraviš.
 • [112]isključen između svojih: taj izraz opisuje isključenje iz plemenske i religiozne zajednice. Isto vrijedi i za susjedne izraze: isključen iz Izraila (Izl 12.15), isključen iz svoje rodbine (Izl 30.33).
 • [113]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Ishak i glagola prevedenog s on se nasmija u retku 17 (usp; 18.12
 • [114]Za Ismaila: ja te uslišavam : ista igra riječi kao u 16.11
 • [115]Vidjeti u 13.18 i bilješku.
 • [116]trojicu ljudi: u nastavku izvješća, pitanje je čas o trojici ljudi (redci 16,22), čas o ALLAHU (redci 10, 20, 33), čas o dvojici meleka (19.1). Radi se dakle o ALLAHu praćenom od dvojice meleka, koje je Ibrahim držao običnim putnicima i koje je primio uz gostoljubivu nomadsku uzrečicu.
 • [117]tvoj sluga, to jest ja.
 • [118]u vrijeme obnavljanja, to jest u proljeće, ili možda u jesen, doba kiša koje dopuštaju obnavljanje prirode; drugi prijevodi iduće godine, ili u isto doba (iduće godine).
 • [119]poče se smijati: vidjeti 17.19 i bilješku.
 • [120]zaniječe ili slaga.
 • [121]Sodoma: vidjeti 13.10 i bilješku.
 • [122]ja sam ga htio upoznati: drugi prijevod ja sam ga odlikovao ili ja sam ga izabrao.
 • [123]pravednik, vidjeti 15.6 i bilješku.
 • [124]Dva meleka: vidjeti 18.2
 • [125]da ih poznamo: hebrejski izraz znači da imamo seksualni odnos s njima.
 • [126]Sveti zakon gostoprimstva za Luta je nadmašivao svaki drugi razlog.
 • [127]ispravljača krivde: drugi prijevod suca (nap. prev.).
 • [128]Distrikt: vidjeti 13.12
 • [129]Allahu ne godilo!: drugi prijevodi Oh ! ne, GOSPODE ili Nemoj Gospodaru!
 • [130]Soar: vidjeti 13.10 i bilješku. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Soar i pridjHava prevedenog po značenju iz retka 20.
 • [131]stubom od soli: na jugu Mrtvog mora, određene geološke formacije podsjećaju na kipove.
 • [132]otac ili predak
 • [133]Sinovi Amonovi ili Amoniti zaposjedaju jedno područje smješteno na istoku Jordana, na transjordanijskoj ravni.
 • [134]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku; Kadeš, vidjeti 16.14 i bilješku; Šur: vidjeti Izl. 15.22
 • [135]božanstvo: drugi prijevod Allah.
 • [136]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [137]koje joj je Allah bio rekao Vidjeti 18.10; 18.14 i bilješke.
 • [138]Vidjeti 17.19 i bilješku.
 • [139]kruha …otpusti ju: drugi prijevod kruha i mješinu vode koje povjeri Hagari, stavljajući ih na njena pleća. On njoj također povjeri dijete i otpusti ju.
 • [140]pustinja Paranska: pustinja poluotoka Sinajskog, na jugu od Kadeša (vidjeti 16.14 i bilješku).
 • [141]O Abimelehu, vidjeti poglavlje 20.
 • [142]O tom lokalitetu, vidjeti redak 14 i bilješku. Na hebrejskom ima jedna dvostruka igra riječi u redcima 28-31, jer Ber-Ševa se može prevesti kao Bunari-od-Sedmoro ili Bunari-od-zakletve.
 • [143]zemlja Filistinaca, t. j. zemlja gdje se Filistinci trebaju kasnije smjestiti ; vidjeti 26.1 i bilješku.
 • [144]učini zazivanje -: drugi prijevod: Zazva ime ALLAHovo.
 • [145]Ne zna se gdje se tačno nalazi ta zemlja Morija; stara sirijska verzija govori o zemlji *Amorita, dok jedna židovska tradicija , već predstavljena u 2 Krn 3.1 identificira to podružje s područjem Jeruzalema, naznačenu planinu budući brežuljkom *Siona.
 • [146]holokaust, hebrejska riječ: Daničičev prijevod govori žrtva ili žrtva paljenica (nap.prev.).
 • [147]klanjati se ili samo - klanjati: francuski prijevod ima glagol se prosterner što se prevodi s padati ničice, klanjati [pred], nap. prev.
 • [148]uze…: drugi prijevod on odnese vatru (tj. žeravice u posudi).
 • [149]Allah će znati vidjeti janje: drugi prijevod Allah će sebi sam priskrbiti janje. Vidjeti redak 14 i bilješku.
 • [150]ALLAH vidi … Na planini je Allah viđen: drugi prijevod ALLAH će si priskrbiti … Na planini ALLAHovoj biće pribavljeno (vidjeti redak 8. ).
 • [151]Vrata svojih neprijatelja, tj. upravljački autoritet kod svojih neprijatelja.
 • [152]Ber-Ševa – vidjeti 21.14 I bilješku.
 • [153]Glavni interes redaka 20-24 čini se počiva u spominjanju Rebeke (redak 23) koja igra važnu ulogu počevši od 24. poglavlja.
 • [154]Hebron, vidjeti redak 13.18 i bilješku.
 • [155]Hitit: vidjeti u Glosaru AMORITI. – Na vrata njegovog grada: trg smješten uz gradska vrata bijaše mjesto javnih sastanaka gdje su se ugovarali poslovi i vršila pravda.
 • [156]sikala, vidjeti u Glosaru MJERE.
 • [157]Mambre: vidjeti redak 13.18 i bilješku.
 • [158]položi ruku na moje bedro: gesta koja je mogla biti popraćena svečanom prisegom : usp 47.29.
 • [159]Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [160]Aram-od-dviju-rijeka : često odredište u području Gornje Mezopotamije, smješteno između Eufrata i Tigrisa. Također zove se i ravnica Aram (redci 25.20 ; 28.2).
 • [161]Vidjeti 22.43.
 • [162]poznala; vidjeti 4.1
 • [163]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [164]Vratima neprijatelja svojih: vid. 22.17 i bilješku.
 • [165]Lahai-Roi: vidjeti 16.14 i bilješku. – Negev: vidjeti 12.9 i bilješku.
 • [166]prošetati se : nesiguran prijevod jednog hebrejskog glagola koji se samo ovdje pojavljuje. Stara latinska verzija ima mediter (fr., smišljati, misliti, promišljati, razmatrati, etc.
 • [167]Od svih imena spomenutih u redcima od 1-4 samo je Madian dobro poznato: vidjeti Izl 2.15 i bilješku.
 • [168]zemlja Kedem označava možda jedno područje južno od Damaska. Drugi prijevod zemlja na Istoku.
 • [169]pridružen k svojima: izraz izveden iz svojeg korijena činjenice da mrtvac bijaše po običaju ukopan u obiteljsku grobnicu.
 • [170]Makpela: vidjeti pogl. 23
 • [171]Vidjeti 16.14 i bilješku .
 • [172]duari: sela od šatora kod nomada.
 • [173]Havila: vidjeti 2.11 ; Šur: vidjeti Izl 15.22 ; Ašur: nreutvrđeno područje jednako spomenuto u Br. 24.22
 • [174]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [175]čemu sam ja tu: smisao ovog izraza na hebrejskom nije jasan; drugi prijevod -na što?
 • [176]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Ezav i adjektiva prevedenog s rutav.
 • [177] Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jakub i riječi prevedene s peta.Vidjeti također 27.35 i bilješku.
 • [178]od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe (sočivo, redak 34) pripremljenog od Jakuba. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Edom (riđ, pridjev) i imena prevedenog s Riđ, Umak.
 • [179]Pravo provorođenstva impliciralo je pravo na jedan dio privilegiranosti u obiteljskoj baštini (Deuterenomij 21.17) i na jedan posebni očinski blagoslov(vid. pogl. 27).
 • [180]prva: vidjeti 12.10 – Gerar, Abimeleh: vidjeti poglavlje 20, posebice 20.1 i bilješku. Abimeleh, preciznije, bijaše kralj Gerara (20.2) u zemlji kamo će Filistinci doći kasnije i ondje se nastaniti (usporediti 21.32). Ustvari, Filistinci, podrijetlom s Krete ili Male Azije došli su oko 12. st. Pr.I.Kr. i nastanili se na mediteranskoj obali, u području koje se nalazi između današnje Jaffe i Gaze.
 • [181]Vidjeti redak 1 i bilješku. Tekst naziva Filistincima žitelje tog područja.
 • [182]ued (oued, fr.), pustinjska rijeka koja teče u sezoni kiša.
 • [183]U hebrejskom tekstu od redaka 20-22 ima igra riječi između imena različitih studenaca i korištenih glagola: Ezek (faire echec – spriječiti u postupanju); Sitna – osporavati (redak 21); Rehovot – dati slobodno polje, tj. Dati slobodu djelovanja (redak 22).
 • [184]i mi smo imali plodova zemaljskih: drugi prijevod: da bismo prosperirali u zemlji.
 • [185]vidjeti 21.14 i bilješku.
 • [186] tu učini zazivanje: drugi prijevod: zazva ime ALLAHovo.
 • [187]Šivea; Ber: vidjeti 21.31 i bilješku
 • [188]Hititi: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [189]Ezav: rutav: vidjeti 25.25 i bilješku.
 • [190]blagoslovljen on će biti: očinski blagoslov bio je smatran učinkovitim po sebi i zato neopozivim.
 • [191]tvoj blagoslov: to jest blagoslov koji je trebao pripasti tebi.
 • [192]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Jakub i glagola prevedenog s istisnuo. Vidjeti također 25.26 i bilješku.
 • [193]Vidjeti 11.31.
 • [194]Pošto bi ubio svojeg brata, ubojica bi morao napustiti svoj porodični klan i dakle svoju majku.
 • [195]tih kćeri Hetovih: Rebeka aludira na žene Ezavljeve, vidjeti 26.34
 • [196]jednu kćer Kanaanovu ili jednu Palestinuku.
 • [197]Ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku
 • [198]Ber-Ševa: vidjeti 21.14 i bilješku. Haran: Vidjeti 11.31 i bilješku.
 • [199]ljestve: tradicionalni prijevod jednog hebrejskog teksta koji prije da označava jedno monumentalno stubište.
 • [200]stela: jedan uspravljeni kamen koji je simbolizirao prisutnost božanstva. Posipajući ulje odozgo Jakub ju je posvetio i učinio od tog mjesta jedno kultno mjesto.
 • [201]Vidjeti 12.8 i bilješku.
 • [202]dîm: vidjeti 14.20 i bilješku.
 • [203]Kedem: vidjeti 25.6 i bilješku. Sinovi Kedemovi su stanovnici tog područja.
 • [204]Vidjeti 11.31
 • [205]sin ili potomstvo; Laban bijaše unuk Nahorov.
 • [206]moje kosti i moje meso: vidjeti 2.23 i bilješku.
 • [207]moj brat ili moj rođak.
 • [208] nježan pogled: drugi prijevod slabašne oči ili ugodne slabašne.
 • [209]U toj priči (29.31-30.24) o rođenju svakog dječaka ima jedna igra riječi na hebrejskom u imenu djeteta. Ovdje igra riječi smjera na Ruben i glagol preveden s gledao.
 • [210]Igra riječi između Simeon i opazio (usp. 16.11 i bilješku)
 • [211]Igra riječi između Levi i privrgnuti se.
 • [212]Igra riječi između Juda i slaviti.
 • [213]Uzeti jedno dijete na koljena bio je također ritual adopcije (vidjeti 48.12); od nje imaću jednog sina: vidjeti 16.2 i bilješku.
 • [214]Igra riječi između Dan i učiniti pravdu.
 • [215]Igra riječi između Neftali i bila sam svezana u saveze.
 • [216]Igra riječi između Gâd i koja sreća!
 • [217]Igra riječi između Ašer i koja sreća, sretnom!
 • [218]rajčica, u fr. tekstu pomme d'amour što je moguće prevesti, s tommate = rajčica ili mandragora, za koju se u antičko doba vjerovalo da pospješuje plodnost.
 • [219]Igra riječi između Isakar i moju plaću ( i ja sam te platila).
 • [220]Igra riječi između Zabulon i priznati moj položaj (rang).
 • [221]Igra riječi između Jusuf i dodao (i skinuo ) redak 23.
 • [222]ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… :rečenica nije završena; može se podrazumijHavati nešto kao: slušaj me ! ili ne odlazi !
 • [223]plodnu: drugi prijevod crnu (isto u redcima 33, 35, 40 ). U redcima 32-42 detalji koji se odnose na boju dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakub nisu uvijek jasni, ali opći smisao je bez dvoEjje: tim potezuima Jakub se pokazao lukaviji od svojeg punca koji "mijenjao deset puta moju plaću" (31.7, 41).
 • [224]stelu: vidjeti 28.16 i bilješku.
 • [225]pojeo moj novac: čini se da Laban nije dao svojim kćerima uobičajeni miraz.
 • [226]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [227]Idoli spomenuti ovdje su male figurine koje predstavljaju Allahove zaštitnike obiteljske kuće.
 • [228]Rijeka, tj. Eufrat; planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije.
 • [229]svoju braću, vjerojatno ljude iz svoje svojte (usp. 13.8 i bilješku).
 • [230]svojom braćom :: vidjeti red.23 i bilješku. - planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije.
 • [231]moje sinove i moje kćeri: tj. moje potomke.
 • [232]moje Allahove: vidjeti red. 19 i bilješku.
 • [233]U Red. 31, Jakub odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30.
 • [234]mojoj braći i tvojoj braći: vidjeti r. 23, trebalo bi se raditi o istim osobama glede srodstva Jakuba s Labanom.
 • [235]Usp. Izl 22.12; Am 3.12: pastir koji donese ostatke od jedne rastrgane životinje nije podnosio štete, tj. namirivao.
 • [236]Strava Ishakova: drugi prijevod Rođak Ishakov; radi se o jednom naslovu danom Allahu.
 • [237]stela: vidjeti 28.18 i bilješku.
 • [238]Igra riječi između imena Galad (red. 25 ) i … (nedostaje nastavak teksta na francuskom).
 • [239]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Mispa i glagola prevedenog s da vreba s jedne strane, i s druge strane Mispa i riječi prevedene sa stelu redcima 45, 51, 52.
 • [240]pod prijetnjom nesreće: drugi prijevod za nanijeti zlo.
 • [241]Stravom Ishakovom: vidjeti red. 42
 • [242]svoju brać: vidjeti r. 23
 • [243]svoje sinove i svoje kćeri, tj. svoje potomke.
 • [244]glasonoše ili *meleki.
 • [245]Ime mjesta Mahanaim znači dva tabora; biblijski autor ga približava uskliku koji prethodi, kao i od r. 8
 • [246]zemlja Seir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji smještenoj na jugu i jugo-istoku Crnog mora.
 • [247] Jakub se boji odmazde Ezavljeve, poslije onog što mu je učinio dvadeset godina ranije (vidjeti 25.29
 • [248]Jabok: istačna pritoka Jordana.
 • [249]Jedan čovjek: prema Oz 12.5, radi se o jednom *meleku; ovaj tekst (r.31) dopušta misliti da se radi o Allahu osobno.
 • [250]u fr. tekstu à la courbe de femure (doslovce krivina od bedra = kuk; bedrenica): drugi prijevod u zglob kuka, boka.
 • [251]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Izrail i izraza prevedenog s ti si se borio s Allahom.
 • [252]Penuel: ortografska varijanta od Peniel (red. 31).
 • [253]To jest koju je meni podijelio.
 • [254]To jest u tvojim očima.
 • [255]Seir: vidjeti 32.4 i bilješku.
 • [256]Lokalitet smješten na istoku od Jordana (otprilike 55 km sjevero
 • [257]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku.
 • [258]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [259]Dota (miraz) se davala od ženika mladinim roditeljima: darJahijaje se sastoji od njenih vlastitih dobara.
 • [260]na vrata svojeg grada: vidjeti 23.10 i bilješku.
 • [261]Kanaanci, Periziti: vidjeti u Glosaru pod A
 • [262]Bethel: vidjeti 12.8 i bilješku; 28.10
 • [263]svojim ukućanima ili svojoj porodice.
 • [264]Obruči ili naušnice mogli su biti simboli božanstava. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku.
 • [265]božanstvo ili Allah.
 • [266]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [267]Svemogući: vidjeti 17.1
 • [268]libacija – obredno škropljenje žrtava- stela, ulje – vidjeti 28.18 I bilješku.
 • [269]Vidjeti 28.19.
 • [270]Bethel: vidjeti r. 1. – Eufrata. Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od Jeruzalema.
 • [271]Jakub je promijenio ime loše simbolike u ime dobrog predznaka.
 • [272]stela ili uspravljeni kamen.
 • [273]Migdal-Eder se nalazi , prema Mi 4.8, tik do padina Siona, u Jeruzalemu. Ime znači “Kula (Toranj) od stada”.
 • [274]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [275]Mambre, Habron: vidjeti 13.18 i bilješku.
 • [276]…sjedinjen k svojima : vidjeti 25.8 i bilješku.
 • [277]kćer Palestine ili Kanaanka:
 • [278]Seir, Edom: vidjeti 32.4 i bilješku.
 • [279]Radi se o poglavarima edomitskih plemena.
 • [280]Horit: potomak naroda koji je prethodno dominirao zemljom Kanaanovom. Usporedi u Glosaru pod AMORITI.
 • [281] vode: prema staroj sirijskoj verziji; stara latinska verzija: vrele vode; smisao korespondentne hebrejske riječi je nepoznat.
 • [282]Ezav je otac Edomov, to jest Ezav je predak Edomitima.
 • [283]Evo porodice Jakubove: te riječi, koje uvode u sklop poglavlja 37-50, ekvivalentne su onima Evo historijui Jakubovih sinova.
 • [284]njihova ogovaranja: bilo "način na koji oni ogovarahu druge", bilo "način na koji on njih ogovaraše «.
 • [285]prinčevsku: nesiguran prijevod jedne riječi koja se pojavljuje samo u tom poglavlju i u 2S 13.18 gdje je prevedena s dugih rukava.
 • [286]Vidjeti 12.6 i bilješku.
 • [287]Vidjeti 13.18 i bilješka.
 • [288]Lokalitet smješten oko 25 km sjeverno od Sišema.
 • [289]u jame ili jednu od ovih jama.
 • [290]tragantova, terpentinska i ladanumove, smola: prijevod triju hebrejskih tehničkih termina čiji precizan smisao nije više poznat. U svakom slučaju radi se o mirišljivom bilju koje se koristilo u Egiptu za medicinsku skrb i balzamiranje mumija. Daničićev prijevod je: mirisno korijenje, tamjan i smirna.
 • [291]skriti njegovu krv: da ne bi kričao prema Allahu (vidjeti 4.10), tj. da ne traži pravdu.
 • [292]dvadeset srebrenih sikala: vidjeti u Glosaru NOVAC.
 • [293]veliki ključar: titula visokog egipatskog funkcionara.
 • [294]Lokalitet smješten 25 km jugo
 • [295]Keziv: vjerojatno se radi o istom lokalitetu kao što je Akziv citiran u Mi 1.14, smješten u okolici Adulama.
 • [296]Primjena zakona o "leviratu" (brak djevera i zaove) formuliranog u Dt 25.5
 • [297]Timna: lokalitet smješten oko 20 km jugo
 • [298]budući se učinila neprepoznatljivom ili budući se dotjerala. Einaim: vjerojatno isti lokalitet kao onaj nazvan Einam u Joz 15.34, smješten u okolici Adulama.
 • [299]Ona je znala svoje!: drugi prijevod Nek' joj bude što je dobila!
 • [300]više u pravu: Tamara je imala više razloga no Juda poštovati zakon "levirata" (vidjeti redak 8 i bilješku ).
 • [301]Vidjeti redak 37.36 i bilješku.
 • [302]prehrambenim preokupacijama Egipćana vidjeti 43.32.
 • [303]tvrđa: smisao odgovarajućeg hebrejskog termina je slabo poznat, ali je objašnjen slijedećim riječima: mjestu gdje su zatvarali kraljeve zatvorenike.
 • [304]zadignuće ti glavu: gesta kojom nadređeni izražava odobravanje oproštenja podređenom ničice položenim pred njim.
 • [305]obljetnica: vjerojatno krunidbe.
 • [306]vjetar istačnjak: suh i snažan vjetar iz pustinje.
 • [307]obruč: vjerojatno kraljevski pečat koji je mogao imati oblik prstena (vidjeti Izl. 28.11)
 • [308]pred njim izvikuje: pred visokim egipatskim dostojanstvenicima su trčali sluge koje su skretale pažnju na dolazak važne osobe. Primjerice: Pažnja! Ili: Na koljena!
 • [309]Safnat – Paneah: ne zna se precizan smisao tog imena, u kojega ulazi jedan element koji označava život. – One je egipatsko ime grada Heliopolisa blizu Kaira, koje tada nije postojalo, a bijaše slavan taj grad po kultu sunca.
 • [310]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Manase i glagola prevedenog sa otpisao mi (drugi prijevod: učinio da zaboravim ).
 • [311]Igra riječi između Efraim i učinio me plodnim.
 • [312]pokloniše se pred njim: vidjeti 37.7,9.
 • [313]snova: vidjeti 37.5
 • [314]kao što je Faraon živ: je jedna egipatska formula koja uvodi u prisegu; ona podsjeća na čestu formulu kod Izrailitskih Pegambera kao što je ALLAH živ ); 1
 • [315]..sada je zatražen . ..: braća vjeruju da je Jusuf mrtav i da "njegova krv jauče prema Allahu" (vidjeti 37.26 i bilješku ).
 • [316]terpentinske, tragantove i ladanumove smole: vidjeti 37.25 i bilješku.
 • [317]Svemogući: vidjeti 17.1
 • [318]pokloniše se pred njim: vidjeti 337.7,9;42.;6.
 • [319]srebrena plitica Jusufova služila je jednom obliku obožavanja, nazivan "lecanomacie", što se osnivalo na interpretaciji forme uzete po jednoj kapi ulja ostavljenoj u posudi koja sadržava vodu.
 • [320]moj ALLAH može li izreći ili možeš li ti reći ili zar možeš; Tvoje sluge su ili Mi smo.
 • [321]vidjeti red. 5 i bilješku.
 • [322]Reći mojem Gospodaru ili reći tebi; grijeh tvojih slugu ili naš grijeh.
 • [323]moja žena: Rahela, žena miljenica Jakubova.
 • [324]To jest dopusti mi ostati tvojim robom.
 • [325]Tri naslova kojima je Jusuf odlikovan poznata su po egipatskim tekstovima. Oni odgovaraju vrlo visokim funkcijama na kraljevskom dvoru.
 • [326]Tradicionalno Gošen se smješta u istačno područje delte Nila, iako ime nije bilo pronađeno na siguran način u egipćanskim tekstovima.
 • [327]ugodnost Egipta, srž zemlje: Faraon je obećao Jakubu da će ih nastaniti u ugodnoj i Bogatoj oblasti.
 • [328]tj. na ono što ne možemo ponijeti sa sobom.
 • [329]smisao ove preporuke nije potpuno jasan; prevodi se također: Ne svađajte se (ili ne izazivajte ) putem.
 • [330]Vidjeti 21.14 i bilješku.
 • [331]uspeti nazad: aluzija na priču iz 50.5
 • [332]sinovi ili potomci.
 • [333]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [334]One.., vidjeti 41.45 i bilješku.
 • [335]Sedamdeset: u retku 26., nalazi se ukupan broj od 66 osoba, što se može objasniti tim što cifra ne ubraja ni Era, ni Onana, umrle u Palestinuu (r. 12), Manaseja, ni Efraima, rođene u Egiptu (r. 20). Pored toga, stara grčka verzija daje u 27. retku jednu sumu od 75 osoba; to dolazi otuda što u retku 20. dodaju se imena petoro potomaka Manaseja i Efraima. Ova posljednja cifra od 75 nalazi se u jednom dijelu tradicije Izl. 1.5 (vidjeti bilješku ) i u Djela Apostolska 7.14.
 • [336]prethoditi: drugi prijevod: upozoriti ga da on dolazi. Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.
 • [337]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.
 • [338]Ramzes: vidjeti 1.11
 • [339]prodajući im: žiteljima tih zemalja.
 • [340]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku.
 • [341]Izrail ili Jakub.
 • [342]leći sa svojim očevima: vidjeti 1Kr 1.21
 • [343]na uzglavlje svojeg kreveta: stara grčka verzija predstavlja jedan tekst prilično različit: oslonjen o kraj svojeg štapa; to je tekst citiran u He. 11.21.
 • [344]Svemogući: vidjeti 17.1
 • [345] Aluzija na činjenicu da Efraim i Manase biće preci dvaju Izrailskih plemena u istom naslovu kao i Ruben i Simeon, dok nikad neće biti plemena Jusufovog.
 • [346]Biblija nigdje drugdje ne spominje druge Jusufove sinove.
 • [347]iz ravnice, tj. iz ravnice Aram: vidjeti 24.10 i bilješku.
 • [348]Jakub, uzimajući Efraima i Manasea na svoja koljena, izvršavao je u njihovom pogledu ritual adopcije (usvajanja); usporediti 30.3; 48.5 i bilješke.
 • [349]Jusuf je stavio Manaseja, svog sina prvijenca, desno od Jakuba (vidjeti 13), jer je ovaj po prirodi stvari primao bolji dio blagoslova davanog desnom rukom (usp. 35.18 i bilješkupa Jakubov poret rukom nije bio u skladu s naravi stvari (usp. 17).
 • [350]Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku; to jest grad, u srcu budućih teritorija Efraima i Manasea, gdje će Jusuf biti ukopan (Jos 24.32); ali autor igra također na smisao imena (Sišem: plećka), jer plećka (ili but) jedne životinje bijaše jadan odabrani dio (1Sam 9.24). Ideja je, dakle da je Jakub dao Jusufu jedan privilegirani dio.
 • [351]Vidjeti 35.22.
 • [352]složnost: drugi prijevod njihovi mačevi.
 • [353]pobili ljude: vidjeti 34.25, osakatili bikove- aluzija na neki nepoznati događaj; o toj vrsti sakaćenja vidjeti Jos 11.6, 2S 8.4.
 • [354]raspršili po Izrailu: Simeonovo pleme, smješteno na jugu Palestine, vrlo je rano nestalo s političke scene asimilirano od moćnijeg susjeda Jude; Levijevo pleme nije nikad imalo vlastite teritorije, već će svećenička uloga, koja se ovdje ne spominjre, biti glavna za cjelinu naroda (Vidjeti Dt 33.8-11)
 • [355]kojeg će braća slaviti: na hebrejskom ima igra riječi između Juda i slaviti (Vidjeti 29.35 i bilješku).
 • [356]Skiptar neće izmaknuti Judi: aluzija na činjenicu da su Davud i njegovi nasljednici potekli iz Judinog plemena.
 • [357]vino i mlijeko, to jest vinogradi i stoka, Bogatstvo su Judinog plemena.
 • [358]Važan grad u Feniciji na mediteranskoj obali.
 • [359]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Dan i glagola prevedenog sa suditi (usp. 30.6 i bilješku ).
 • [360]Redak 17 možda pravi aluziju na ulogu čuvara granica koja pripada najsjevernijem plemenu u Izrailu.
 • [361]Vrsta usklika usred molitve.
 • [362]Na hebrejskom ima igra riječi između Gad i riječi prevedenih s trupa i napadne.
 • [363]Ašer (znači sretni, vidjeti 30.13 i bilješku) Podsjeća na blagostanje jednog plemena smještenog u plodnom pribrežnom području sjeverno od karmela.
 • [364]Pleme Neftali je bilo smješteno u šumovitom području u podnožju Libana što je dopuštalo jednu usporedbu s košutom.
 • [365]Drugi prijevod: Jusuf je krošnja jednog plodnog stabla, krošnja plodnog stabla pokraj izvora; njegove se grane dižu iznad zida.
 • [366]Redci 24-25 daju Allahu različite titule podcrtavajući njegovu moć (Nesavladivi, Svemoćni), njegov autoritet (Pastir ili Pastor, kraljevska titula) ili još njegovu bliskodt (El, tvoj otac).
 • [367]posvećenom ili naziru, vidjeti Br 6.1-5 i bilješke).
 • [368]vjerojatno aluzija na ratnički karakter i surovost plemena Benjamin, vidjeti Sud. 3.15-23 i 19-20).
 • [369]biti sjedinjen svojem narodu: ( ili k svojima, redak 33); vidjeti 25.8 i bilješku.
 • [370]kuća ili obitelj.
 • [371]l'Aire-de’Epone: (trnovito područje) – neidentificirano mjesto u Transjordaniji ( s druge strane Jordana).
 • [372]kuća ili obitelj. – Gošen, vidjeti 45.10 i bilješku.
 • [373]roditi se nekom na koljenima: vidjeti 30.3; 48.12
 • [374]Vidjeti 12.7; 26.3; 28.13.
 • [375]Vidjeti Izl. 13.19; Još 24.32.