Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke uz Sudije

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Madya Helena ja på blilljeg sms Liu mla jenny Johan jennt ja lna ja lna ja på blil på

Bilješke uz Sudije[uredi]

 • [1]sinovi Izrailovi ili Hebreji pitati za savjet: konsultacija se činila u jednom svetištu, vjerojatno pomoću Urima i Tumima (vidjeti Izl 28.30 i bilješku) Palestinci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [2]Juda ( r.2) i Šimun ( r. 3) označava ovdje dva Izrailova plemena.
 • [3]u moj dio ili na područje koàje mi je bilo doznačeno (Vidjeti Joz 15; 19.1-19).
 • [4]Bezek , lokalitet koji je teško lokalizirati . Trebao bi biti blizu Jeruzalema.
 • [5]Adoni-Bezek ništa se o njemu ne zna osim imena .
 • [6]odsjekoše palčeve: čovjek tako osakaćen nije se više mogao služiti lukom .
 • [7]sinovi Judini ili članovi plemena Judinog .
 • [8]Planinu…od istoka k zapadu, obećana zemlja obuhvaća ravnicu Jordana ili Arabau, jednu planinsku regiju nazvanu Planina , Nizija , Padine , i pribrežja (vidjeti Dt 1.7; Još10.40; 12.8)Negev se nalazi na jugu
 • [9]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku .
 • [10]sinovi ili potomci Kenitovi grad palmier: ime katkada davano Jerihonu (Dt 34.3; Sdč3.13) ; izraz bi međutim mogao označavati ovdje Tamar (Palmier) , lokalitet na jugu od Mrtvog mora Arad: 30 km na jug od Hebrona .
 • [11]Serfat: lociranje neizvjesno Horma: ovo ime preuzima konsonante hebrejskog glagola koji žnači posvetiti zabrani . O tom izrazu, vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [12]Gaza, Aškelon i Ekron: tri grada Filistinske teritorije .
 • [13]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku .
 • [14]Kuća Jusufova označava plemena Efraim i Manase! Betel : vidjeti Stv 12.8 i bilješku .
 • [15]Zemlja Hitita: ime za Sirio-Palestinu u neobabilonskim dokumentima novi Luz je nepoznat .
 • [16]Radovi nametnuti pobjeđenim narodima .(1Kr 9.20-22) .
 • [17]Gilgal : vidjeti Još4.19 i bilješku Bokim , nepoznata lokalizacija . To ime znači Oplakivači ( r. 4-5) i može se podudarati s hrastom koji se nalazi u blizini Bethela (Stv 35-8)
 • [18]Lokalitet nazivan još i Timnat-Serah (Još19.10; 24.30).
 • [19]bi sjedinjen k svojim očevima ili umrije (vidjeti Stv 25.8 i bilješku ) upoznao: tekst podrazumijeva osobno (neposredno).
 • [20]njihovih otaca ili njihovih predaka .
 • [21]Pridružena Balu Astarta bijaše Božica ljubavi i plodnosti raširena posvuda na Bliskom Istoku, otkuda dolazi upotreba plurala.
 • [22]Sudije o kojima jeriječ u ovoj knjizi su prije svega ljudi koje je Allah zadužio bilo da zapovijedaju i vladaju , bilo da spase jedno ili više plemena iz teškoća .
 • [23]Vidjeti Oz 2.4 i bilješku.
 • [24]da li će čuvati ili da li će biti vjerni ili nevjerni ALLAHU .
 • [25]Kanaanci, Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI - Sidonijanci: stanovnici Sidona, luka feničanske obale, na sjeveru Palestine.
 • [26]Ašera , jedno kanaansko Božanstvo koje Biblija često pridružuje *Balu . U svakom *visokom mjestu bijaše predstavljen po jedan sveti stub, simbol plodnosti (vidjeti Dt 16.21) .
 • [27]Kušan-Rišetaim: nadimak koji znači Kušit dvostrukog zla . Aram od Dviju Rijeka : vidjeti Stv 24.10 i bilješku .
 • [28]on sudiše Izrail ili on bi poglavar Izrailov (vidjeti biljesšku na 2.16) .
 • [29]Moab : vidjeti Stv 19.37 i bilješku .
 • [30]Amon : vidjeti Stv 19.38 i bilješku Amalek: vidjeti Izl 17.8 i bilješku . U vrijeme sudijaa Amaleciti su glavni neprijatelji plemenima Izrailovim (vidjeti6.3 , 33 ; 7.12 ; 10.12) grad Palmier znači Jerihon (Dt 34.3) .
 • [31]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [32]Idoli su vjerojatno stubovi ili tesano kamenje Gilgal: vidjeti Još4.19 i bilješku .
 • [33]gornja soba: soba na terasi kuće .
 • [34]Drugi prijevod: kroz predvorje .
 • [35] pokriti si stopala ili čučnuti: slikoviti izraz koji znači "zadovoljiti prirodnu potrebu " .
 • [36]Regija koja se može smjestiti na na sjever od Jerihona.
 • [37]planina Efraimova je na sjeveru od Jeruzalema (Još20<.7 ; 21.21) .
 • [38]Anat ožnačava možda lokalitet Bet-Anat (vidjeti 1.33) badalj: štap na čijem vrhu ima šiljak od željeza korišten za podbadanje goveda pri kretanju.
 • [39]Harešot Goim : lokalizacija nesigurna, možda 15 km na jugo-istoku od Haife, između podnožja brda Karmel i potoka Kišon (vidjeti 4.7 i bilješku ) .
 • [40]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku .
 • [41]Rama: nekoliko km sjeverno od Jeruzalema .
 • [42]brdo Tabor: vidjeti Još 19.22 i bilješku .
 • [43]Potok Kišon teče uzduž sjevernih obronaka brda Karmel i ulijeva se u more kod Haifae .
 • [44]Kain: ime pretka Kenita prema Br 24.12-22 Sanaim u Neftaliju ; isti lokalitet kao Sanaim u Još19.33 .
 • [45]Ta je pjesma jedan od najstarijih tekstova Biblije i , zbog toga, često je veoma teška za prijevod .
 • [46]posvećuje potpuno: doslovce raspliće kose, obred kojim se pokazuje da se posvećuje Allahu s namjerom svetog rata. Drugi prijevod zapovjednici zapovijedaju .
 • [47]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku potresaju: prema starim grčkim rukopisima ; hebrejski izlijeveju .
 • [48]strovaljuju (ugibaju): drugi prijevod blistaju , (cakle) .
 • [49]Karavane ili putovanja-zaobilazni: prisutnost Palestineca u ravnici sprječavala je cirkuliranje karavana i putovanja između plemena sjevera i onih iz planine Efraim .
 • [50]poglavari: korespondentni smisao na hebrejskom je nesiguran; drugi prijevodi stanovnici po selima manjkahu ili, u nekoliko hebrejskih rukopisa, gradovi otvoreni bijahu prestali postojati .
 • [51]Tekst težak; prijevod osnovan na pretpostavkama pet gradova: drugi prijevod rat bijaše pred vratima .
 • [52]U to vrijeme magarica bijaše jahaće živinče poglavara i osoba od ugleda (Sud 10.4; Br 22.21) .
 • [53]Razmotrite drugi prijevod opišite ili opjevajte.
 • [54]oni koji čine razdiobu: prijevod nesiguran, tekst nejasan . Radi se, čini se, o podjeli plijena nakon pobjede vrata: mjesto okupljanja stanovnika jednog grada.
 • [55]povedi svoje roblje: nejasan tekst .
 • [56]Amalek: vidjeti 12.15 - Makir klan plemena Manase.
 • [57]U drugom dijelu redka prijevod ostavlja po strani jedno ponavljanje imena Isakar, koje bijaše uzeto u početku . Izvjesni prevode i Isakar je ka Barak Četiri plemena koja nisu sudjelovala u bitci primiće prijekore: Ruben , (r.15) , Galad , Dan ,Ašer ( red. 17) .
 • [58]Zviz danja su možda ona pastirska ; izvjesni misle da se radi o frulama ispitivanja: klanovi Rubenovi nisu se odlučili sudjelovati u boju zajedno s drugim plemenima .
 • [59]Galad uobičajeno ime središnje Transjordanije ,označava ovdje plemena koja tu bijahu nastanjena, Gad je jedan dio Manaseeja lađe: Daniti su možda služili kao mornari na feničanskim lađama. U to vrijeme pleme Dan bijaše još smješteno na zapadu Benjaminove teritorije (vidjeti 18.1-2) Ašer je zapremao obalnu ravan na sjeveru brda Karmel .
 • [60]Tanak i Megido su dva važna palestinska grada, na južnom rubu ravnice Izreel .
 • [61]Grad smješten na 12 km jugoistačno od Kedeša Neftalijevog .
 • [62]jedno vezivo … za svoj vrat: prijevod nesiguran , tekst nejasan .
 • [63]tvoji prijatelji: prema više starih varijanti; hebrejski njegovi prijatelji.
 • [64]Vidjeti Izl 2.15 i bilješku .
 • [65]Amalek :vidjeti Izl 17.8 i bilješku-sinovi Orijenta opće ime za grupe nomada živuće na sjeveru Transjordanije i u sirijskoj pustinji .
 • [66]Jedan od pet gradova Filistinaca, najdalji na jugu, ne daleko od mora .
 • [67]Ti insekti stižu katkad u bezbrojnim jatima (Jr 46.23 ) koja požderu sve zelenilo i ostave opustošenu zemlju (Jr 1.4-12) .
 • [68]Ofra: lokalizacija nesigurna, na teritoriji Manasejevoj . Terebinta je ovdje sveto drvo Aviezer: klan iz plemena Manase. Uobičajeno je vršiti žito na gumnu, ali Gedeon se sakrio u prostoriju za tiještenje grožđa .
 • [69]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [70]sveti stup: simbol Božice Ašera (vidjeti 3.7 i bilješku ) .
 • [71]izgrađen…: prijevod nesiguran ; neki razumiju kao uobičajen holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [72]Jerubal žnači Nek' se parniči Bal .
 • [73]Madian , Amalek , sinovi Orijenta: vidjeti 6.1-3 i bilješke Izreel: vidjeti Još19.18 i bilješku .
 • [74]runo  : koža ovce još prekrivena vunom .
 • [75]Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku Ein-Harod (izvor potresa); na istoku ravnice Izreel, u podnožju brda Gilboa brežuljak Gilboa , tj. brijeg vračev, visok 515 m , južno od brda Tabor .
 • [76]drhtati: aluzija na Ein-Harod (vidjeti bilješku na r; 1) Gedeon poče provjeru: prijevod uvjetan, hebrejski nejasan .
 • [77] vrčevi: prijevod nesiguran , hebrejski obskrbu .
 • [78]kruh od ječma simbolizira Izrailite zemljoradnike ; šator simbolizira Madijan nomade .
 • [79]počekom ponoćnog bdijenja: oko 23 ooh
 • [80] Serera: nepoznati lokalitet na zapadu od Jordana i Tabat na istoku kao i, možda, Bet-Šita . Madijaniti bjEz ahu prema jugu da bi se domogli gaza na Jordanu.
 • [81]vodene točke: drugi prijevodi vode ili prolažvode.
 • [82]Paljetkovanje je branje grožđa koje ostaje poslije berbe, a odnosi se i na žito .
 • [83]Sukot : vidjeti Stv 33.17 i bilješku Zevah (žrtva) i Salmun (oteta sjena) su vjerojatno ironični nadimci dani dvojici madijanitskih Kraljeva .
 • [84]ja ću vas bičevati: drugi prijevod ja ću vas zgaziti pod (ili kao) .
 • [85]Penuel: grad u Transjordaniji, blizu Sukota (vidjeti Stv 32.31 -32) .
 • [86]Karkor: nepoznato mjesto sinovi Orijenta: vidjeti 6.3 i bilješku .
 • [87]Novah: ime jednog Manasejevog klana u Transjordaniji (vidjeti 32.42). Jogboha: ime grada Danovog, u Transjordaniji; na 13 km sjevero-zapadno od Amana .
 • [88] Nepoznata lokalizacija .
 • [89]Hebrejski tekst neizvjestan . Stare verzije govore…čkalj kojim on zgazi ljude iz Sukota .
 • [90]Tabor: vidjeti Još19.22 i bilješku. Gedeon pravi aluziju na na jednu nepoznatu bitku, bez sumnje različitu onoj iz Pogl 7 . kraljevski sin: braća Gedeonova su bila pogubljena jer su smatrana poglavarima .
 • [91]Bliža rodbina ubijenog čovjeka morala je uništiti ubojicu. To se zvalo ”krvna osvate“.
 • [92]svako ima svoje junaštvo: tri kralja nađoše dostojnijim umrijeti od ruke pravog ratnika no jednog strašljivog adolescenta kroasan; fr: le croissant ( vrsta nakita u obliku mjeseca mlađaka; kifla i sl:).
 • [93]Ismailiti ovdje posjeduju opće značenje nomada ili karavanskih vodiča ( vidjeti Stv 37.25; 39.1) .
 • [94]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.purpur: skupocijena tkanina , crvene boje .
 • [95]Efod može značiti bilo jedan tobolac kamo se stavljaju sveti predmeti za obožavanje, bilo jednu božansku statuu (vidjeti 17.5 ; 18.14-20). Različit je od efoda iz Izl 25.7 (vidjeti bilješku ) prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku .
 • [96]Bal-Berit (kao 9.4) ili El-Berit (9.46): Allah saveza ili zavjeta . Radi se vjerojatno o bogu obožavanom u Sišemu (vidjeti 9.?4) .
 • [97]Ovi vlasnici formiraju jednu grupu koja raspolaže političkim utjecajem -Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku vaša kost i vaše meso: ovaj izraz označava jednu usku rodbinsku vezu (vidjeti Stv 2/23 ; 29.14) .
 • [98]sikal: vidjeti u Glosaru pood MJERE Bal-Berit: vidjeti 8.33 i bilješku ;
 • [99]Bet-Milo (kuća na bedemu): izraz označava uzvišeni dio grada , vjerojatno utvrde , imenovan u r.46-49 Migdal-Sišem stela ili usprevljani kamen smatran svetim smrdljika: ovdje sveto drvo
 • [100] Vidjeti Dt 11.29 i bilješku ;
 • [101]cedrovi Libana: vidjeti Iz 10.34 i bilješku .
 • [102]Kuća ili obitelj djela :rečenica , prekinuta poslije ove riječi , nastavlja u r. 19 .
 • [103]Lokalitet na 15 km jugoistono od brda Tabor .
 • [104]Te zasjede lišavale su Abimeleka prava nad robama koje su prolazile kroz Sišem .
 • [105]njegova braća ili njegovi rođaci .
 • [106]Aluzija na Stv 34: Gal cijeni da, temeljem pakta sklopljenog nekad s Hamorom, hivitskim princem Sišema, Hebreji trebaju biti smatrani podvrgnutim vlasnicima Sišema, a ne obratno.
 • [107]podmuklo: prijevod vjerojatan; drugi prijevodi potajno, ili u Tormu (nepoznati lokaliet ) .
 • [108]Pupak zemlje: naziv jedne zemljane izbočine na planinama koje okružuju Sišem (vidjeti također Ez 38.12) gdje je isti izraz apliciran na Jeruzalem ) Hrast Vračeva: to je vjerojatno drugo ime za hrast More ( Stv 12.6 ; Dt 11.30) .
 • [109]Lokalitet smješten na 14 gradova jugoistačno od Sišema .
 • [110]Sol je simbol sterilnosti (vidjeti Dt 29.22) kojoj je Abimelek posvetio grad.
 • [111]Migdal-Sišem: vidjeti 9.6 i bilješku. Pećina se mora nalaziti izvan grada El-Berit: vidjeti bilješku o 8.33 .
 • [112]brdo Salmon: možda brdo Ebal (vidjeti Dt 11.29 i bilješku ).
 • [113]naložiše vatru: Abimelek izbjegava otvoreno nasilje nad pravom azila hrama El-Beritova (r.46).
 • [114]Lokalitet nekoliko kilometara sjevero-istočno od Sišema.
 • [115]žrvanj , radi se o malom kućnom žrvnju .
 • [116]konjušar ili mladić koji je nosio njegovo oružje .
 • [117]Šamir nije bio lokaliziran .
 • [118]Vidjeti bilješku na 2.16 .
 • [119]Vidjeti 5.17 i bilješku .
 • [120]magarad: vidjeti 5.10 i bilješku; vidjeti također 12.14 gradovi: prema starim verzijama; hebrejski magaradi.
 • [121]Grad istomno od Jordana, na pola puta između Kine retskog mora i Ramota Galadskog .
 • [122]Astarte: Vidjeti 3.7 i bilješke.
 • [123]Madijan: prema staroj grmkoj verziji ; hebrejski Maon .
 • [124]Mispa: lokalitet južno od Jaboka nazvano također Gadska Mispa (11.29) ; vidjeti također Stv 3149) .
 • [125]Galad shvaćen ovdje kao predak jednog plemena. Općenito to je jedno zemljopisno ime .
 • [126]Tov: Na krajnjem sjeveru Galaada, 60 km istačno od Kinereta činiše prepade ili vojni pohod.
 • [127]Vidjeti 10.17 i bilješklu .
 • [128]Što još ima između tebe i mene? Hebrejski izraz koji izražava jedno neslaganje ili čak neprijateljstvo između dvije osobe .
 • [129]njegove podružnice ili njegovi ovisni gradovi.
 • [130]Vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja.
 • [131]Jefte prođe svu zemlju Amonovu, od sjevera do juga.
 • [132]previše govorio: drugi prijevog: ja sam se obvezao.
 • [133]Bilo je to jedno beščašće za ženu ne udati se i ne imati djecu .
 • [134]ne bi upoznala muškarca ili bijaše ona djevica .
 • [135]slaviti : drugi prijevod žaliti nad .
 • [136]Safon: grad plemena Gad (Još13.27) , blizu sastavka Jaboka i Jordana .
 • [137] Ta riječ, koja znači klas, nije imala isti izgovor kod svih plemena .
 • [138]sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku u svojem gradu u Galadu: prema staroj grmkoj verziji; hebrejski u gradovima Galada ne odgovara .
 • [139]Betlehem: vidjeti Još 19.15 i bilješku-sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku .
 • [140]Grad na 12 km jugozapadno od Sišema .
 • [141] Vidjeti5.10 i bilješku ; vidjeti također 10.4 .
 • [142] Na 22 km zapadno od Jeruzalema ; lokalitet doznačen plemenu Dan prema Još19.41 . Poslije migracije Danita prema sjeveru (Sud 17-18) pripada plemenu Juda (Još15.33) .
 • [143]Nametnute obveze ovdje (r;4-5) obično obuhvaćaju onoga koji je posvećen Allahu zavjetom nazirata (Br 6.1-8) . Ako je i sama majka obvezna uzdržavati se od vina (r.4) , to je bez sumnje za ožnačiti da je njeno dijete posvećene već od prije rođenja svojeg .
 • [144]Vidjeti u Glosaru ŽRTVOVANJA .
 • [145]Vidjeti u Glosaru Pod ŽRTVOVANJA ; vidjeti također 6;19-21 .
 • [146]Timna: u blizini Sorea ( 13.2) , jedan danitski grad (Još19.43) , tada okupiran od Filistinaca .
 • [147]braće ili sunarodnika .
 • [148]svadbena gozba .
 • [149]pratitelji su Filistinci .
 • [150]Da niste orali šmojom junicom: izraz u obli-ku poslovice sa značenjem da vam moja žena nije pomogla.
 • [151]Vidjeti Još13.3 i bilješku .
 • [152]starom svatu: onaj od pratitelja suprugovih koji bijaše specijalno odgovoran za dobro odvijanje svakovine .
 • [153]Samson je imao svadbu po kojoj je mlada nastavila stanovati kod svojeg oca. Suprug ne plaća miraz, već kad posjeti svoju ženu, on joj donosi poklone.
 • [154]žena Samsonova zaslužuje njegovu mržnju jer ga je izdala otkrivajući njegovu zagonetku (14 . 17) .
 • [155]Mjesto usječeno u teritoriji Jude .
 • [156]Lehi: ime nepoznatog lokaliteta blisko filistinskoj teritoriji znači čeljust .
 • [157]ja ih nahrpah: drugi prijevod ja ih uništih , prema staroj grčkoj verziji .
 • [158]Ramat-Lehi ili Brdo čeljusti (vidjeti 15.9 i bilješku).
 • [159]To ime znači Izvor onog koji zaziva (vidjeti r. 18) .
 • [160] Vidjeti 2.16 i bilješku .
 • [161] Vidjeti Dt 2.23 i bilješku .
 • [162]greda od drveta je služila da blokira vrata tokom noći Hebron: 70 km od Gaze.
 • [163]Sorek: malo mjesto zapadno od Sorea, grad Samsonov.
 • [164]tirani ili prinčevi-sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [165]Počev od i ako bi ih ti pritisnula i sve do s osnovom tkanine (r;14), tekst je bio kompletiran prema starim verzijama; jer čini se da je jedna rečenica nestala iz hebrejskog teksta.
 • [166]greben: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski kočić. Hebrejske imenice greben i kolčić veoma su slične.
 • [167]Vidjeti 13.4-5 i bilješku.
 • [168]koji obrija: on poče slabiti: prema starim verzijama; hebrejski i ona obrija ; ona ga poče oslabljivati.
 • [169]okretaše žrvanj: robovski rad (Izl 11.5) ili ženski.
 • [170]Narod vidje Samsona: doslovce Narod ga vidje. Izvjesni prevode Narod vidje svojeg Allaha i slaviše ga.
 • [171]Vidjeti bilješku o 2.16 .
 • [172]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE blagoslovljen: majka blagosilja sina svog radi zaštite njegove protiv prokletstva prethodno izrečenog radi krađe .
 • [173]jedan idol i jedna slika: hebrejski tekst ne dopušta saznati radi li se o jednom predmetu ili o dva različita objekta od metala: bilo od pune kovine, bilo obložen kovinom .
 • [174]Mika: skraćenica od Mikajehu-Božanska stela ( vidjeti Stv 28.18 i bilješku ): hebrejski u kuću Allahovu (ili Allahova) označava vjerojatno kamenu stelu (vidjeti Stv 28.22) prije no privatno svetište efod: vidjeti Sdč8.27 i bilješku terafim vidjeti 31.19 i bilješku. Poput stele i efoda i terafim katkad služiše za obožavanje (1Š15.23 ;Oš3.4; Ez 21.26) posvetiti, radi se o investituri u zvanje: vidjeti Lv 7.37 i bilješku.
 • [175]otac: ta titula objašjava se činjenicom da je svećenička služba bila najprije obavljana po ocu porodice *(11.33-39 ; 13.19) hrana: prijevod ispušta i levit ode što se teško slaše škontekstom.
 • [176]Ta promjena teritorije je ožnačena, također kod Još19.40-48 i njen uzrok kod Sdč1.34. Pleme Dan bijaše tako maleno da se koji put smatralo samo jednim klanom (r. 2; vidjeti 13.2) .
 • [177]Sorea: vidjezti 13.2 i bilješku; Eštaol: grad blizu Soreae planina Efraimova: vidjeti 3.27 i bilješku.
 • [178]ispitaj Allaha ili konsultiraj Allaha: to je jedna od zadaća plemena Levi. Levit posjeduje potrebne instrumente (vidjeti 17.5 i bilješku) .
 • [179]Laiš: vidjeti Još19.47 i bilješku Sidonijanci: vidjeti 3.3 i bilješku. Mirni, oni se baviše posebice trgovinom Počev od Osim toga sve do jednu vlast: hebrejski tekst nejasan, prijevod u tom dijelu nesiguran oni ne ovisiše o nikome: drugi prijevod: oni ne imadoše nikakave veze bilo s kim .
 • [180]Kirijat-Jearim (utvrđeno mkjesto): lokalitet smješten 13 km zapadno od Jeruzalema Mahane-Dan (Danov tabor): vidjeti 13.25 .
 • [181]Vidjeti 17.5 i bilješku.
 • [182]otac: vidjeti 17.10 i bilješku .
 • [183]Ili Allah kojeg si načinih, vi ste mi ga uzeli .
 • [184]Vidjeti Još19.47 i bilješku .
 • [185]Vidjeti 18.7 i bilješku.
 • [186]otacili predak Izrail , to jest Jakub.
 • [187]Jehonatan: prema starim verzijama; hebrejski Manase, ali rukopisi stavljaju slovo "n" iznad crte za pokazati da prvotno ime bijaše korigirano progonstvo iz zemlje: vjerojatno ono koje se zbilo pod Tiglat-Pileserom III u 734 prije isusa Krista (vidjeti 2Kr 15.29).
 • [188]Vidjeti Još18.1 i bilješku. Svetište iz Siloa bi vjerojatno uništeno od Filistinaca poslije bitke kod Even-Ezera (1Š4.1-11).
 • [189]planina Efraimova; vidjeti 3.27 i bilješku.
 • [190]doći ćeš k svojem šatoru: vidjeti Još 22.4 i bilješku.
 • [191]grad stranaca: Jeruzalem će biti osvojen samo od Davuda od Jebuzita (vidjeti 2S 5.6-7) Givea: nazvan Givea u Benjaminu (19;14) ili Benjamin (1Š13.2) , 6 km na sjever od Jeruzalema .
 • [192]Lokalitet smješten na 3 km na sjeveru od Givea .
 • [193]gradski trg: gdje se odvija javni život nalazi se uvijek na ulazu u grad, blizu glavnih vrata noć bijaše sveta dužnost primiti u svoju kuću stranca u prolazu .
 • [194]svojoj kući: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski u kuću ALLAHOVU, što ovdje, čini se, ne odgovara.
 • [195]Vidjeti Stv 19.5 i bilješku.
 • [196]zlo, besramlje: te dvije riječi smjeraju ujedno na seksualno nasilje i na kršenje zakona gostoprimstva
 • [197]Nakon djevica prijevod ispušta i njegovu suložnicu što hebrejski je dodao anticipirajući r; 25 učinite joj što vam se čini dobrim: vidjeti bilješku na Stv 19.8 .
 • [198]Levit bijaše dao ovu zapovijed … sve do ovog dana: ovaj pasaž manjka u hebrejskom tekstu; on je preveden prema staroj grčkoj verziji gdje je bio sačuvan .
 • [199]počev od Dana pa sve do Ber-Ševa: vidjeti bilješke na 19.47 i Stv 21.14 Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku kod ALLAHA: tj. u svetištu ALLAHOVOM Mispa: lokalitet u Benjaminu 13 km sjeverno od Jeruzalema; ne pomiješati s Mispa Galadskom (10.17 i bilješka).
 • [200]Vidjeti 19.12 i bilješku.
 • [201]Vidjeti 19.23 i bilješku.
 • [202]Vidjeti Stv 12.8 i bilješku.
 • [203]pred ALLAHOM: tj. u svetištu ALLAHOVOM, u Betelu.
 • [204]stajaše pred njim: tj. obavljaše svećeničku službu.
 • [205]Bal-Tamar: nepoznato mjesto , blizu Givea GHava: Benjaminov grad 4 km sjevero-zapadno od od Give na zapad od GHava: prema starim verzijama , hebrejski nejasan .
 • [206]Na kraju redka , prijevod nesiguran , tekst nejasan .
 • [207]progoniše ga bëz predaha: prijevod zasnovan na pretpostavci , tekst nejasan Geva: pretpostavka ; hebrejski Guievéa što ne odgovara kontekstu .
 • [208]Rimon : 9 km sjevero-stačno od Givee pokupiše : drugi prijevod: pobiše; Gideom o nepoznat lokalitet .
 • [209]iz grada u grad, ljude kao i stoku: prema staroj latinskoj verziji ; hebrejski nejasan .
 • [210]Vidjeti 20.1 i bilješku .
 • [211]Betel: vidjeti Stv 12.8 i bilješku pred Allahom: vidjeti 20.23 i bilješku .
 • [212]Javeš Galadski: lokalitet smješten na oko pola puta između Jaboka i Jarmuka , dvije velike istačne pritoke Jordana .
 • [213]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku kraj retka od ali vi ćete ostaviti nedostaje na hebrejskom. Sačuvan je u starim verzijama.
 • [214]Vidjeti Još 18.1 i bilješku .
 • [215]Može li Benjamin imati i jednog preostalog? ili Benjamin posjeduje li i jednog preživjelog ?
 • [216]praznik ALLAHOV: radi se ovdje vjerojatno o lokalnoj svečanosti prilikom berbe (r.21) .
 • [217]nisu mogli uzeti: prema jednom dijelu rukopisa stare grčke verzije ; hebrejski mi nismo uzeli tokom rata: radi se o ratu protiv Javeša Galadskog (vidjeti 21.10-14) .
 • [218]svoju baštinu ili svoju teritoriju .