Biblija (Tomislav Dretar)/Danova teritorija

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Danova teritorija[uredi]

 • 40 Sedmi put ždrijeb pripade sinovima Danovim[138], prema njihovim zadrugama.
 • 41 Granica njihove baštine bijaše Sorea, Eštaol, Ir-Šemeš,
 • 42 Šalabin, Ajalon, Jitla,
 • 43 Elon, Timnata, Ekron,
 • 44 Elteke, Gibeton, Balat,
 • 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
 • 46 vode Jarkona[139], Rakon, šteritorijom nasuprot Jaffi.
 • 47 Ali, teritorija sinova Danovih njima izmače; tada se sinovi Danovi uspeše, povedoše rat protiv Lešema i domogoše ga se. Posjekoše ga mačem i uzeše ga u posjed. Oni se tu smjestiše i dadoše Lešemu ime Danovo koje bijaše od njihovog pretka Dana[140].
 • 48 Takva bi baština plemena sinova Danovih po njihovim zadrugama, ti gradovi i njihova sela.
 • 49 Kad bi završeno uzimanje u baštinu zemlje prema njenim granicama, sinovi Izrailovi dadoše jednu baštinu Jošui, sinu Zun-Nunovu, u sred njih.
 • 50 Prema zapovijedi ALLAHOVOJ, oni njemu dadoše grad koji bijaše zatražio, Timnat-Serah u planini Efraim. On iznova podiže grad i smjesti se u njemu.
 • 51 Takve su baštine što svećenik Eleazar[141], Jošua, sin Zun-Nunov, i poglavari porodice plemena sinova Izrailovih doznačiše ždrijebanjem u Silu pred ALLAHOM na ulazu u *šator susretanja. Oni tako završiše razdiobu zemlje.