Biblija (Tomislav Dretar)/Davud u Mahanaimu

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Davud u Mahanaimu[uredi]

  • 24 Davud stiže u Mahanaim[137] dok Absalom prelažaše Jordan, on i svi ljudi Izrailovi s njim.
  • 25 Na čelu vojske Absalom bijaše umjesto Joaba stavio Amazu. A Amaza bijaše sin jednog čovjeka zvanog Jitra Izrailit, koji bijaše vjenčao Abigajlu, kćer Nahasevu i sestru Serujavljevu, majku Joabovu.
  • 26 Izrail i Absalom postaviše svoj tabor u polju Galadskom[138].
  • 27 Od dolaska Davudovog u Manaham, Sobi, sin Nahasa, iz Rabe sinova Amonovih, Makir, sin Amielov, iz LoDebara, i Barzilaj Galadit, iz Roguelima[139],
  • 28 donesoše stvari za spavanje, vunenu robu, posuđe, kao i pšenice, ječma, brašna, prženog zrnevlja, boba, sočiva, prženog zrnevlja[140],
  • 29 meda, masla, ovaca i komada govedine što donesoše kao hranu Davudu i narodu koji bijaše s njim, jer si govoriše: ” Narod je pretrpio glad, umor i žeđ u pustinji.