Biblija (Tomislav Dretar)/Davud ubija Džaluta

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Davud ubija Džaluta[uredi]

 • 38 Saul odjenu Davuda svojom vlastitom odjećom, stavi mu na glavu jednu brončanu kacigu i obuče mu jedan oklop.
 • 39 Davud pripasa također mač Saulov i uzalud pokušavaše hodati, jer ne bijaše tome naučen. Davud reče Saulu: ” Ja neću moći hodati sa svim tim, jer ja nisam naučem tome. “ I Davud ga se oslobodi.
 • 40 On uze u ruku svoj štap, izabra si u potoku pet dobro uglačanih kamenica, stavi ih u svoju pastirsku torbu, u bisage, i, praćekom u ruci istupi protiv Filistinca.
 • 41 Filistinac prethođen od svojeg štitonoše, stavi se u pokret, približavajući se sve više i više Davudu.
 • 42 Filistinac pogleda i, kad opazi Davuda, on ga prezrije: bijaše to jedan dječak, svijetle puti[158] i lijepog lica.
 • 43 Filistinac reče Davudu: ” Jesam li ja jedan pas da ti dolaziš oboružan jednim štapom? “ I Filistinac prokle Davuda svojim Allahovima.
 • 44 Filistinac reče Davudu: ” Dođi ovamo, da ja dam tvoje tijelo pticama nebeskim i zvijerima poljskim. “
 • 45 Davud reče Filistincu: ” Ti, dođi ti k meni naoružan jednim mačem, kopljem i sulicom; ja, ja dolazim k tebi naoružan *imenom ALLAHA, svemogućeg, Allaha bojnih redova Izrailovih, koje si ti izazvao. “
 • 46 Danas baš, ALLAH će te predati meni u ruke, ja ću te ubiti i odrubiti glavu. Danas baš, ja ću dati lješeve vojske filistinske pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. I sva zemlja znaće da ima jedan Allah za Izrail.
 • 47 I sav ovaj sabor znaće: nije to ni mačem, ni kopljem, da ALLAH daje pobjedu, veće je ALLAH Gospodar rata i on će vas izručiti u naše ruke. “
 • 48 Dok se Filistinac kretaše za sučeliti Davuda i približavaše se sve više i više, Davud potrča svom brzinom za postaviti se i suprotstaviti Filistincu.
 • 49 Davud hitro stavi ruku u svoju torbu, otud uze jedan kamen, izbaci ga praće kom i udari Filistinca u čelo i on pade licem prema zemlji. *50 Tako Davud nadvlada Filistinca praćekom i kamenom. On udari Filistinca i ubi ga. Ne bijaše mača u ruci Davudovoj.
 • 51 Davud potrča, zaustavi se pred Filistincem, uze njegov mač izvlačeći ga iz korica i njime dovrši Filistinca i odsječe mu glavu. Videći da njihov junak bijaše mrtav, Filistinci pobjegoše.
 • 52 Ljudi Izrailovi i Judini se pokrenuše kličuči ratne pokliče i progoneći Filistince sve, do ulaza u dolinu i sve do vrata Ekrona. Lješevi Filistinaca ležaše na cesti Šaraimskoj, i sve do u Gat i u Ekron[159]
 • 53 Nakon jedne žestoke potjere, sinovi Izrailovi vratiše se opljačkati tabor Filistincima.
 • 54 Davud uze glavu Filistinčevu i odnese ju u Jeruzalem i stavi njegovo oružje u svoj vlastiti šator.