Biblija (Tomislav Dretar)/Davudovi psalmi

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Davudovi psalmi[uredi]

(Ps 1-8)

 • 22 1 Davud[192] uputi ALLAHU riječ i ove pjesme,
na dan kad ga ALLAH bi oslobodio
ruke svih njegovih neprijatelja i one Saulove.
 • 2 On kaže:
Ja imam ALLAHA za stijenu, za
tvrđu i za osloboditelja.
 • 3 Bože, hridi gdje se sklanjam,
štitu moj, oruzju moje pobjede,
tvrđo moja,
utočište moje, spasitelju moj, ti me
spasavas od nasilnih.
 • 4 Hvaljen budi! Ja sam pozvao GOS
PODA,
i ja sam bio pobjednikom svojih
neprijatelja.
 • 5 Valovi smrti su me
opkolili,
potoci Belialovi su me
zatekli,
 • 6 okovi pakla su me op-
kolili,
zamke smrti bijahu
zapete preda mnom.
 • 7 U tjeskobi, ja sam zazvao
ALLAHA
i zazvao svoga Allaha.
iz svog Hrama, on je čuo
moj glas;
moj krik je dopro k usima
njegovim.
 • 8 Tada zemlja se uzdrma i
potrese;
temelji nebesa zadrh-
taše
i potresoše kad se on
poče srditi.
 • 9 iz njegovog nosa uspe se dim,
iz njegovih usta jedan oganj
proždirući sa žeravjem gorućim.
 • 10 On rastvori nebesa i siđe,
s jednim gustim oblakom pod
nogama.
 • 11 On zajaha jednog kerubina i
poletje,
pojavljujući se na krilima vjetra.
 • 12 On načini svoj zaklon tminama
okružen,
nanosi tečni,
oblaci na oblake!
 • 13 Jedan mu bljesak prethodi,
žeravje plamteće.
 • 14 ALLAH zagrmi s visina
nebeskih,
Svevišnji se oglasi.
 • 15 On baci strijele i raspr-
ši ih;
on usmjeri munje i raz-
baca ih,
 • 16 i korito se morsko pojavi.
Temelji su svijeta
odstrti,
grmljenjem GOS-
PODOVIM,
dahom izdahnutim iz nosa
njegovog.
 • 17 Odozgo, on me posla uzeti,
on me povuče iz povodnja.
 • 18 On
me oslobodi mog moćnog
neprijatelja
protivnika jačih
od mene.
 • 19 U dan mojeg poraza, oni me suče-
liše,
ali ALLAH se učini mojom
potporom.
 • 20 On me oslobodi, dade prosTevrat;
on me oslobodi, jer me voli.
 • 21 ALLAH mi čini prema mojoj
pravednosti,
on me održava prema čistoći
mojih ruku,
 • 22 jer ja sam čuvao puteve
ALLAHOVE,
ja nisam bio nevjeran svojem
Allahu.
 • 23 Svi njegovi zakoni bijahu preda
mnom,
i njegove zapovijedi, ja ih ne
odstranih.
 • 24 Ja sam bio pošten s njim,
i čuvao se svakog
grijeha.
 • 25 Tad mi je ALLAH činio
prema mojoj pravednosti,
prema mojoj čistoći koju je on vidio
vlastitim očima.
 • 26 S vjernim, ti si odan;
s poštenim junakom, ti su pošten.
 • 27 S čistim ti si čist;
s opakim, ti su prepreden.
 • 28 Ti činiš pobjednikom jedan
narod
ponizan,
ti puštaš pasti svoj pogled na one
koji se dižu.
 • 29 Ti si onaj koji je moja svjetiljka,
GOSPODE.
ALLAH osvjetljava moje tmi-
ne.
 • 30 s tobom ja preskačem
jame,
sa svojim Allahom ja svladavam
zidove.
 • 31 Tog Allaha, put je
savršen,
riječ se ALLAHOVA sobom
dokazala.
On je štit svim onima
koji ga imaju za utočiste svoje.
 • 32 Ko je dakle Allah ako nije GOS-
POD?
Ko je dakle Stijena ako ne
naš Allah?
 • 33 Taj Allah je moj tvrdi grad
on mi daje proći jedan savršen
put.
 • 34 On čini moje noge jednakim
onima u košuta.
On me održava na mojim vi-
sovima.
 • 35 On pripravlja moje ruke
za boj,
i mojim rukama nateže luk
brončani.
 • 36 Ti mi daješ svoj štit
pobjednički,
tvoja me brižnost okrepljuje.
 • 37 Ti produžavas moj skok,
i moji zglobovi ne uganu.
 • 38 Ja progonim neprijatelje svoje, ja
sam ih uništio,
ja se ne vraćam prije no što ih
ne dovršim.
 • 39 Ja sam ih dovršio, sasjekao oni
se ne podižu više;
oni su pali pod moje noge.
 • 40 Ti me opasuješ snagom za
boj
ti pokoravaš poda mnom na-
padače.
 • 41 Mojih neprijatelja, ti mi
izručuješ siju,
ja sam istrijebio protivnike svoje:
 • 42 oni jauču, ali niko ih ne spašava;
oni vape prema ALLAHU, ali
on ne odgovara.
 • 43 Ja ih satirem u prah,
ja ih mrvim, ja ih gazim
kao blato s putHava.
 • 44 Ti si me oslobodio pobuna
mog naroda.
 • Ti me čuvas na čelu
naroda.
Jedan nepoznati narod mi se stavio
u službu;
 • 45 tuđinci su moji
laskavci,
na prvu riječ, oni mi se
pokoravaju;
 • 46 tuđinci se survavaju,
izvan svoji tvrđava oni su
opkoljeni.
 • 47 Živio GOSPODE! Blagoslovljena
budi Stijeno moja.
Nek' nadvlada Allah, stijena
moje pobjede!
 • 48 To mi Allah dodjeljuje odmazdu
i podvrgava narode.
 • 49 Ti me otimas neprijateljima
mojim,
ti mi činiš pobjednikom
mojih napadača
i ti me oslobađaš silnika.
 • 50 Tako ti zahvaljujem, GOS-
PODE, među narodima!
I pjHavam u čast
imena tvoga:
 • 51 on daje velike pobjede
svojem kralju, on vjerno postupa
prema svom Mesihu, prema Davudu
i njegovoj dinastiji, zauvijek.
 • 23 1 A evo posljednjih riječi Davi-
dovih:
Proročanstvo Davuda, sina Jeseova,
proročanstvo o čovjeku visoko uz-
dignutom, Mesihu Allaha Jakubova
i miljeniku pjesama Izrailovih[193].
 • 2 Duh ALLAHOV govori kroz
mene,
i riječ je njegova na jeziku mom.
 • 3 Allah je Izrailov rekao,
Stijena Izrailova mi je iz-
javila:
Onaj koji vlada ljudima
po pravdi,
onaj koji vlada u strahu
od Allaha.
 • 4 jednak je jutarnjem svjetlu
kad se rađa sunce,
jednom jutru bez oblaka:
iz tog sjaja, poslije kiše,
travnjak izlazi iz zemlje.
 • 5 Nije li pak tako s kućom[194]
mojom slučaj, kod Allaha,
budući da mi je dodijelio
jedan vječni savez,
uređen u svemu i dobro čuvan?
Sve moje pobjede, sve
voljene stvari,
ne čini li da one
klijaju?
 • 6 Ali sve su nistarije
poput trnja koje se odbacuje.
Ne hvata li ih se
u naramcima?
 • 7 Čovjek koji ih uzima
oboruza se sječivom i
drvenim kopljem,
i oni se spaljuju na mjestu.