Idi na sadržaj

Biblija (Tomislav Dretar)/Debora i Barak

Izvor: Wikizvor

Debora i Barak[uredi]

 • 4 1 Ehud umrije, sinovi Izrailovi ponovo počeše činiti ono što je loše u očima ALLAHOVIM.
 • 2 ALLAH ih prodade Javinu, kralju Palestinua, koji vladaše u Hasoru. Zapovjednik njegove vojske bijaše Zizera, ali onaj koji stanovaše u Harešot-Goimu[39].
 • 3 Sinovi Izrailovi zavapiše prema ALLAHU, jer Zizera imaše 900 željeznih kola[40] i bijaše strahovito ugnjetavao sinove Izrailove tokom dvadeset godina.
 • 4 No, Debora, jedna *proročica, žena Lapidotova, sudiše Izrailu u ono vrijeme.
 • 5 Ona stolovaše pod Palmierom Deborinim, između Ramae[41] i Betela, u planini Efraimovoj, i sinovi Izrailovi uspinjaše se knjoj za pitanja presude.
 • 6 Ona dade pozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kedeša Neftalijevog i reče mu ona: ” ALLAH, Gospodar Izrailov, uistinu je dao jednu zapovijed. Idi, skupi na brdu Tabor[42] i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalijevih i sinova Zabulonovih.
 • 7 Ja ću privući k tebi u potoku Kišon[43] Zizerau, zapovjednika vojske Javina, kao i njegova kola i njegove postrojbe, i ja ću ti ga izručiti u ruke tvoje.“
 • 8 Barak joj reče: ”Ako ti ideš sa mnom, ja ću ići, ali ako ti ne ideš sa mnom, ni ja neću ići.“
 • 9 Ona reče: ” Ja ću dakle ići Stobom; ipak na putu kojim ćeš ti ići, slave neće biti za tebe, jer jednoj će ženi ALLAH prodati Zizera. “ Debora se diže i ode prema Baraku u Kadeš.
 • 10 Barak sazva Zabulon i Neftali u Kadeš. Deset tisuća ljudi uspeše se za njim, a s njim se uspe i Debora.
 • 11 Hud Kenit bijaše se odvojio od Kaina, sina Hobabova, punca Musina, on bijaše razapeo šator čak pokraj hrasta Sanaimovog[44], pokraj Kedeša.
 • 12 Najaviše Zizerau da Barak, sin Abinoamom, bijaše uzišao na brdo Tabor.
 • 13 Tada Zizera sazva sva svoja kola, 900 željeznih kola, kao i sav narod koji bijaše s njim, od Harošet-Goima do potoka Kišon.
 • 14 Debora reče Baraku: ” Diži se, jer evo dana kad je ALLAH izručio Zizerau u tvoje ruke. Da, ALLAH je izišao pred tobom.“ Barak siđe s brda Tabor, imajući deset tisuća ljudi iza sebe.
 • 15 Tada, pred Barakom, ALLAH rasprši ZIZERU sva njegova kola i svu njegovu vojsku - oštricom mača -. Zizera siđe sa svojih kola i pobježe pješice.
 • 16 Barak proganjaše kola i vojsku sve do Horšet-Goima; sva vojska Zizeraova pade pod oštricom mača; ne osta ni jedan jedini.
 • 17 A Zizera pobježe pješice k šatoru Jaele, žene Huda Kenita, jer bijaše mir između Javina, kralja Hasora, i kuće Huda Kenita.
 • 18 Jael iziđe u susret Zizerau i reče mu: ” Stani, moj ALLAHe, stani kod mene; ne boj se ništa. “ On se zaustavi kod nje, u njenom šatoru, a ona ga pokri jednim pokrivačem.
 • 19 On joj reče: ”Možeš li mi dati piti malo vode, jer žedan sam.“ Ona otvori mješinu s mlijekom, dade mu piti i ponovo ga pokri.
 • 20 On joj reče: ” Stani na ulazu šatora i ako neko dođe, upita te i kaže: ima li koga tu? Ti ćeš reći: Nema. “
 • 21 Ali Jael, žena Hudova, uzme jedan šiljak iz šatora, zgrabi u svoju ruku jedan čekić, uđe polako kod njega i zabode mu šiljak u sljepoočnicu koji prođe i zabi se sve do u zemlju; Zizera koji, iscrpljen, bijaše dubokim snom zaspao, umrije.
 • 22 No, evo Baraka koji progoniše Zizeru! Jael iziđe njemu u susret i reče mu: ”Dođi , i ja ću ti dati vidjeti čovjeka kojeg tražiš.“ On uđe k njoj kad evo kako Zizera leži mrtav, sa šiljkom u glavi.
 • 23 U onaj dan Allah obori Javina, kralja Palestine, pred sinovima Izrailovim.
 • 24 Ruka sinova Izrailovih postajaše sve teža i teža protiv Javina, kralja Palestine, sve dok ne bi oboren Javin, kralj Palestine.