Biblija (Tomislav Dretar)/Dolazak kovčega u Jeruzalem

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Dolazak kovčega u Jeruzalem[uredi]

(1 Kr *15.25-16.3)

 • 12 Dođoše reći kralju Davudu: ” ALLAH je blagoslovio kuću Obed-Edoma i sve koje njemu pripada zbog *kovčega Božjeg. “ Davud pođe tada i dade uznijeti kovčeg Allahov iz kuće Obed-Edomove u Grad Davudov, u radosti.
 • 13 No tad, dok nosači kovčega ALLAHOVOG biše načinili šest koraka, on ponudi jednu *žrtv u od bika i masnog teleta.
 • 14 Davud se svim silama vrtjese pred ALLAHOM Davud bijaše opasan jednim efodom od lana[11].
 • 15 Davud i sva kuća[52] Izrailova uznese kovčeg ALLAHOV uz ovacije i u zvuku roga.
 • 16 No, kad kovčeg ALLAHOV uđe u grad Davudov, Mikal, kći Saulova, nagnu se kroz prozor: ona vidje Davuda koji skakaše i vrtješe se pred ALLAHOM i ona ga prezrije svim svojim srcem.
 • 17 Uvedose kovčeg ALLAHOV i izloziše ga na mjestu pripremljenom za njega u sred šatora koji Davud dade podignuti.
 • 18 I Davud ponudi holokauste[53] pred ALLAHOM i žrtve mira, on blagoslovi narod u ime ALLAHA, svemogućeg.
 • 19 Potom on dade podijeliti svem narodu, svem mnoštvu Izrailovu, ljudima i ženama, jednu pogaču, jedan kolač od datulja i jedan kolač od suhog grožđa, po osobi i sav narod ode kućama svojim.
 • 20 Davud se vrati za blagosloviti svoju kuću[54]. Mikal, kćer Saulova, iziđe pred Davuda i reče mu: ”učinio si je čast danas, kralj Izrailov, razgolićujući se pred sluškinjama i robovima svojim kao što čini ljudska ništarija!“
 • 21 Davud reče Mikali: ” Pred ALLAHOM, koji me izabrao i pretpostavio tvojem ocu i svoj kući njegovoj da bi me postavio kao glavu narodu ALLAHOVOM, nad Izrailom, to je pred ALLAHOM da sam skakao od veselja.
 • 22 Ja ću se spustiti još niže i poniziti se u svojim vlastitim očima, ali, kod sluškinja, o kojima ti govoriš, ja ću biti poštovan. “
 • 23 I Mikal, kćer Saulova, ne imade djeteta sve do svoje smrti.