Biblija (Tomislav Dretar)/Dvanaest spomen-kamenova

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Dvanaest spomen-kamenova[uredi]

 • 4 1 No, čim sav narod bi završio prelaziti Jordan , ALLAH reče Jošui:
 • 2 Uzmite dvanaest ljudi u narodu, jednog čovjeka za svako pleme
 • 3 i zapovjedite im: Ponesite odavde, izsred Jordana, s mjesta gdje noge svećenika su se zaustavile, dvanaest kamenova; prenijeće te ih sa sobom i položiće te ih na postaji gdje će te provesti. “
 • 4 Potom Jošua pozva dvanaest ljudi koje bijaše označio između sinova Izrailovih, jedan čovjek za svako pleme,
 • 5 a Jošua im reče: ” Pođite ispred *kovčega ALLAHOVA, vašeg Allaha, prema sredini Jordana i nek' svako natovari jedan kamen na svoja pleća prema broju plemena sinova Izrailovih
 • 6 da bi to bilo znakom usred vas. Kad vas sutra vaši sinovi budu upitali: Što znače za vašti kamenovi?
 • 7 Vi će te njima reći: To je zato što vode Jordana bijahu presječene pred kovčegom saveza ALLAHOVOG kad on prijeđe u Jordan! Vode Jordana su bile presječene, a to kamenje biće podsjetnik vječni sinovima Izrailovim. “
 • 8 To je bilo kako učiniše sinovi Izrailovi ono što im bijaše zapovjedi o Jošua: oni odnesoše dvanaest kamenova iz sredine Jordana, kako to ALLAH bijaše rekao Jošui, prema broju plemena Izrailovih sinova i oni ih prevedoše sa sobom sve do postaje gdje ih odložiše.
 • 9 Jošua dade uspraviti dvanaest kamenova usred Jordana na mjestu gdje svećenici koji nosiše kovčeg saveza bijahu stali nogama, i oni su ondje sve do danas.
 • 10 svećenici koji nosiše kovčeg zaustaviše se u sred Jordana sve dok ne bi potpuno izvršena riječ što ju ALLAH bijaše propisao Jošui reći narodu, prema svemu što Mojsije bijaše propisao Jošui, a narod se požuri prijeći.
 • 11 A, kad sav narod bijaše završio prelaziti, kovčeg ALLAHOV prođe, kao i svećenici, pred narodom.
 • 12 Prođoše ispred sinova Izrailovih sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo, u bojnom poretku, prema onom što im bijaše rekao Mojsije:
 • 13 otprilike 40.000 ljudi lakog pješaštva prođe ispred ALLAHA za boj, prema stepama Jerihona[12].
 • 14 U onaj dan uzveliča ALLAH Jošuu u očima sveg Izaraela i bojaše[13] ga se kao što su se Musu bojali svih dana njegova života.
 • 15 Tad ALLAH reče Jošui:
 • 16 ” Zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg *isprave da se uspnu iz Jordana. “
 • 17 I Jošua zapovjedi svećenicima: ” Uspnite se iz Jorana. “
 • 18 A, kad svećenici koji nosiše kovčeg saveza ALLAHOVOG uspeše se izsred Jordana - čim se taban stopala svećenićkih bi odvojio za dohvatiti suhu zemlju - , vode Jordana vratiše se na svoje mjesto i potekoše, kao prije, uzduž svojih obala.
 • 19 Narod se uspe iz Jordana desetog prvog mjeseca i taborova u Gilgal[14], na krajnjem istoku Jerihona.
 • 20 Što se tiče onih dvanaest kamenova koji bijahu uzeti iz Jordana, Jošua ih dade uspraviti u Gilgalu.
 • 21 Potom on kaza sinovima Izrailovim: ” Kad sutra vaši sinovi budu pitali očeve svoješto znače ti kamenovi?
 • 22 Vi će te to priopćiti svojim sinovima govoreći: Izrail je ovdje prešao Jordan po suhom;
 • 23 ALLAH, Allah vaš, je isušio pred vama vode Jordana sve dok vi ne bijaste prošli kao što ALLAH, Allah vaš to bijaše učio s *Trstikovim morem koje isuši pred nama sve dok mi ne bijašmo prošli,
 • 24 da bi svi narodi svijeta znali kako je snažna ruka ALLAHOVA, da biste se vi bojali ALLAHA, svojeg Allaha, svaki dan. “