Biblija (Tomislav Dretar)/Efraimovo područje

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Efraimovo područje[uredi]

  • 16 1 Posjed sinova Jusufovih polaziše od Jordana kod Jerihona, na istok do voda Jerihona[108]; bijaše to pustinja koja se uspinjala od Jerihona doplanine Betel.
  • 2 Ona se produžavala od Betela do Luza[109], prolaziše prema granici Arkita u Atarotu,
  • 3 silažaše k zapadu prema granici Jafletita sve do područja Bet-Horon Donjeg i sve do Gezera da bi svršila u moru[110].
  • 4 Sinovi Jusufovi, Manasej i Efraim, imahu također svoju baštinu.
  • 5 Evo granice sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama: granica njihove baštine na istoku bijaše Atrot-Adar sve do Bet-Horon Gornjeg.
  • 6 Na zapadu granica se produžavaše prema Mikmetatu na sjeveru i okretala na istok u Tanat-Silo gdje je prelazila k istoku prema Janohi.
  • 7 Potom ona silaziše od Janohae u Atarot i Naratau, dosežući Jerihon i produžavajući se sve do Jordana.
  • 8 Od Tapuaha, granica iđaše prema zapadu k potoku Kane da bi svršila u moru. Takva bi baština plemena sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama,
  • 9 ne računajući gradove rezervirane sinovima Efraimovim u sred baštine sinova Manasejevih, sve te gradove sa svojim selima.
  • 10 Ali oni ne izvlastiše Kanaance koji nastanjivahu Gezer; također Palestinci su stanovali u sred Efraima sve do ovog dana, ali oni biše svedeni na robovsku tlaku[111].