Biblija (Tomislav Dretar)/Etape od izlaska iz Egipta

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Etape od izlaska iz Egipta[uredi]

 • 33 1 Evo etapa[207] koje prođoše sinovi Izrailovi od svojeg izlaska iz Egipta sa svojim armijama pod vodstvom Musinim i Harunovim.
 • 2 Mojsije zabilježi postaje odakle su polazili po zapovjedi ALLAHOVOJ. Evo dakle njihovih etapa i njihovih postaja.
 • 3 Oni pođoše iz Ramzesa prvog mjeseca, petnaestog dana tog mjeseca. To je sutradan po *Pashi kad su sinovi Izrailovi izišli slobodno naočigled svih Egipćana,
 • 4 dok ovi ukopavahu one od svojih koje ALLAH bijaše pobio za učiniti pravdu nad njihovim Allahovima.
 • 5 Pošli iz Ramzesa, sinovi Izrailovi taborovahu u Sukotu.
 • 6 Pošli iz Sukota, oni taborovahu u Etamu, u području pustinje.
 • 7 Pošli iz Etama, oni pristigoše u Pi-Hahirot, nasuprot Migdola.
 • 8 Pošli iz Hahirota[208], oni dosegoše pustinju prelazeći more i, nakon tri dana hoda u pustinji Etama, oni taborovahu u Marai.
 • 9 Pošli iz Mare, oni stigoše u Elim gdje nađoše dvanaest izvora i 70 palmi; tu oni taborovahu.
 • 10 Pošli iz Elima, oni taborovahu uz *More trstika.
 • 11 Pošli od Mora trstika, oni taborovahu u pustinji Sin.
 • 12 Pošli iz pustinje Sin, oni taborovahu u Dofki.
 • 13 Pošli iz Dofke, oni taborovahu u Alušu.
 • 14 Pošli iz Aluša oni taborovahu u Refidimu gdje narod ne imade vode za piti.
 • 15 Pošli iz Refidima, oni taborovahu u pustinji Sinaj.
 • 16 Pošli iz pustinje Sinaj, oni taborovahu u Kivrot-Tavi.
 • 17 Pošli iz Kivrot-Tavaie, oni taborovahu u Haserotu.
 • 18 Pošli iz Haserota, oni taborovahu u Ritmi.
 • 19 Pošli iz Ritme, oni taborovahu u Rimon-Peresu.
 • 20 Pošli iz Rimon-Peresa, oni taborovahu u Livni.
 • 21 Pošli iz Livne, oni taborovahu u Risi.
 • 22 Pošli iz Rise, oni taborovahu u Kehelatu.
 • 23 Pošli iz Kehelata, oni taborovahu na brdu Šefer.
 • 24 Pošli s brda Šefer, oni taborovahu u Haradi.
 • 25 Pošli iz Harade, oni taborovahu u MakeheLutu.
 • 26 Pošli iz MakeheLuta, oni taborovahu u Tahatu.
 • 27 Pošli iz Tahata, oni taborovahu u Azeru.
 • 28 Pošli iz Azera, oni taborovahu u Mitki.
 • 29 Pošli iz Mitke, oni taborovahu u Hašmonu.
 • 30 Pošli iz Hašmona, oni taborovahu u Moserotu.
 • 31 Pošli iz Moserota, oni taborovahu u Bene-Jakanu.
 • 32 Pošli iz Bene-Jakana, oni taborovahu u Hor-Gidgadu.
 • 33 Pošli iz Hor-Gidgada, oni taborovahu u Jotvati.
 • 34 Pošli iz Jotvate, oni taborovahu u Avroni.
 • 35 Pošli iz Avrone, oni taborovahu u Esion-Geveru.
 • 36 Pošli iz Esion-Gevera, oni taborovahu u pustinji Sin, tj u Kadešu.
 • 37 Pošli iz Kadeša, oni taborovahu u Hor-Planini.
 • 38 Po zapovijedi ALLAHovoj, svećenik Harun se uspe na Hor-Planinu i ondje umrije, 40 godina poslije izlaska sinova Izrailovih iz Egipta, u petom mjesecu, prvog u mjesecu.
 • 39 Harun imaše 123 godine kad umrije na Hor-Planini.
 • 40 Palestinci - kralja Arada nastanjivaše Negev, u zemlji Kanaan - doznadoše za dolazak sinova Izrailovih.
 • 41 Pošli iz Hor-Planine, oni taborovahu u Salmoni.
 • 42 Pošli iz Salmone, oni taborovahu u Punonu.
 • 43 Pošli iz Punona, oni taborovahu u Ovotu.
 • 44 Pošli iz Ovota, oni taborovahu u Ijije-Avarimu, na granici Moaba.
 • 45 Pošli i Ijijima[209], oni taborovahu u Divon-Gadu.
 • 46 Pošli iz Divon-Gada, oni taborovahu u Almon-Divlataimi.
 • 47 Pošli iz Almon-Divlataime, oni taborovahu u brdima Avarima, nasuprot Nebu.
 • 48 Pošli iz iz brda Avarim, oni taborovahu u ravnicama Moaba, na obali Jordana, počevši od Bet-Ješimota sve do Abel-Šitima, u ravnicama Moaba.