Biblija (Tomislav Dretar)/Faraon povećava rad Izraelitima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Faraon povećava rad Izraelitima[uredi]

 • 6 Onog dana, *Faraon zapovjedi stražarima i predradnicima naroda[30]: 7 » Vi neće te kao ranije opskrbljivati narodo slamom za izradbu opeka. Oni sami ići će pribavljati slamu[31].
 • 8 Naložite im da naprave istu količinu opeka kao i do sada, ne smanjujući im ništa. To su lijenčine, zato oni kriče: Hajdemo žrtvovati našem Bogu!
 • 9 Neka robovanje pritisne te ljude i nek' rade bez snatrenja o lažnim riječima! «
 • 10 Čuvari i pučki predradnici rekoše Narodu: » Više vas nikako ne opskrbljujem slamom!
 • 11 Idite sami uzeti slamu gdje se nalazi! Ali vaša obveza nije smanjena. «
 • 12 Narod se rasprši po svoj zemlji egipatskoj za prikupljati slamu za ćerpić.
 • 13 Čuvari su ih požurivali: » Izvršite svoje radove! Svaki dan zahtijevanu količinu! Kao kad je bilo slame!«
 • 14 Napadoše predradnike sinova Izraelovih, one koje im bijahu nametnuli čuvari Faraonovi:
 • »Zašto niste izvršili, jučer i danas, vašu naručbu opeka, kao ranije?«
 • 15 Predradnici sinova Izraelovih dođoše pred Faraona kričati: » Zašto to činiš slugama svojim?
 • 16 Slama, njom ne opskrbljuju više sluge tvoje - a opeka, kažu nam: načinite ih! Evo kako udariše sluge tvoje. Tvoj narod ima krivo! «
 • 17 On reče: » Vi ste lijenčine, lijenčine! Zato vi govorite: hajdemo žrtvovati GOSPODU.
 • 18 A sada, idite raditi. Slamom više neće te biti opskrbljeni, ali vi će te priskrbiti isto toliko opeka.«
 • 19 Predradnici sinova Izraelovih se nađoše u lošoj situaciji: » Vi neće te smanjiti broj opeka. Svaki dan, zahtijevana količina.«
 • 20 Izlazeći od Faraona, oni se baciše na Musu i Haruna koji ih očekivahu.
 • 21 Oni im rekoše: » Nek' ALLAH ustanovi i nek' presudi: radi vas, Faraon i njegove sluge ne mogu nas više podnijeti; to je staviti im mač u ruke da nas pobije.«
 • 22 Musa se okrenu prema ALLAHU i reče: » Gospode, zašto si zlostavljao ovaj narod? Zašto si me dakle poslao?
 • 23 Otkad sam ja išao prema Faraonu za govoriti u tvoje ime, on je zlostavljao ovaj Narod, a ti nisi uopće oslobodio svojeg Naroda.«
 • 6 1 ALLAH reče Musi: » Sada, ti ćeš vidjeti što ću ja učiniti Faraonu:
 • Po čvrstoj ruci[32], on će ih pustiti
 • otići,
 • po čvrstoj ruci, on će ih protjerati
 • iz svoje zemlje !«