Biblija (Tomislav Dretar)/Filistinci pobijeđeni od Izrailaca

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Filistinci pobijeđeni od Izrailaca[uredi]

 • 2 Od dana smještanja *kovčega u Kirijat-Jearimu, bijaše proteklo dosta dana, dvadeset godina veće, otkako sva kuća[53] Izrailova uzdiše za ALLAHOM.
 • 3 Samuel tada reče svoj kući Izrailovoj: ” Ako je to iz sveg vaše srca što se vraćate ka ALLAHU, odstranite od sebe Allahove stranaca i Astarte[54]; upravite vaše srce prema ALLAHU, služite samo njega, i on će vas istrgnuti iz ruku Filistinaca. “
 • 4 Sinovi Izrailovi odstraniše *Bale i Astarte i više ne služiše nego ALLAHA.
 • 5 Samuel reče: ”Skupite sav narod u Mispu[55]: ja ću se zauzeti za vas kod ALLAHA. “
 • 6 Oni se okupiše u Mispi. Oni natočiše vode i razliše ju pred ALLAHOM. Oni *postiše, onog dana, i izjaviše na tom mjestu: ” Mi smo zgriješili protiv ALLAHA. “ A Samuel sudiše sinovima Izrailovim u Mispi[56].
 • 7 Filistinci doznadoše da sinovi Izrailovi bijahu se okupili u Mispi i prinčevi Filistinci popeše se protiv Izraila. Sinovi Izrailovi to doznadoše i uplašiše se Filistinaca.
 • 8 Sinovi Izrailovi rekoše Samuelu: ” Ne ostani nijem! Ne napuštaj nas! Krikni prema ALLAHU, našem Allahu, da nas spasi iz ruku Filistinaca! “
 • 9 Samuel uze jedno janje odojče i ponudi ga cijelog u holokaust[57] ALLAHU. Samuel zavapi prema nebu u prilog Izrailu, a ALLAH mu odgovori.
 • 10 No, dok Samuel nudiše holokaust, Filistinci se primaknuše za potući Izrail. Ali ALLAH, onoga dana, zagrmi velikim praskom protiv Filistinaca. On ih udari panikom i biše potučeni pred Izrailom.
 • 11 Ljudi Izrailovi iziđoše iz Mispe i proganjaše Filistince udarcima svojim sve do BetKara[58]
 • 12 Samuel uze jedan kamen i postavi ga između Mispe i Zuba. On ga nazva Even-Ezer, to jest: Kamen spasa, ” jer, reče on, jer sve dovde[59] nas je ALLAH pomogao “.
 • 14 Filistinci biše oboreni i oni ne počinjaše više prodirati u Izrailovo područje. A ruka ALLAHOVA bi na Filistincima tokom svih dana Samuelovih.
 • 14 Gradovi koje Filistinci bijahu uzeli Izrailu vratiše se Izrailu, od Ekrona do Gata[60]Izrail jednako istrgnu Filistincima njihovo područje. I bi mir između Izraila i *Amorita.
 • 15 Samuel sudiše Izrail svih dana svojeg života .
 • 16 On putovaše svake godine obilaziti Betel, Gilgal[61] i Mispu i sudiše Izrail u svim tim mjestima.
 • 17 On se vraćaše potom u Ramu[62]. Ondje on sudiše Izrail i ondje on sagradi jedan *oltar ALLAHU.