Biblija (Tomislav Dretar)/Gabaoniti i potomstvo Saulovo

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Gabaoniti i potomstvo Saulovo[uredi]

 • 21 1 Bijaše jedna glad u vrijeme Davudovo, tri uzastopne godine. Davud uzmoli ALLAHA i ALLAH reče: ”To pogađa Saula i tu krvoločnu kuću, jer je dao pogubiti Gabaonite[177].“
 • 2 Kralj sazva Gabaonite i govoriše im. Gabaoniti ne činiše dio sinova Izrailovih, već su se primili s prezivjelim Amoritima. Sinovi Izrailovi se bijahu obvezali spram njih prisegom; Ipak, Saul, u svojoj pretjeranoj gorljivosti za sinove Izrailove i Judine, bijaše tražio kako ih pobiti[178].
 • 3 Davud dakle izjavi Gabaonitima: ” što trebam ja učiniti za vas i kako mogu nadoknaditi da biste vi blagoslovili baštinu ALLAHOVU[179]? “
 • 4 Gabaoniti mu rekoše: ” Mi nemamo sa Saulom i kućom njegovom jedan posao oko srebra i zlata. Mi nemamo nikoga za usmrtiti u Izrailu[180]. “
 • 5 On reče: ” Što god da kažete ja ću izvršiti za vas. “ Oni rekoše kralju: ” čovjek koji nas je htio uništiti i koji nas je već vjerovao uklonjenima iz sveg područja Izrailovog,
 • 6 da nam izruči sedam svojih potomaka, i mi ćemo ih raščetvoriti pred ALLAHOM u Givei Saulovo[181], izabranika ALLAHOVA. “ Kralj reče: ” Ja ću ih izručiti. “
 • 7 Ali, kralj poštedi Mefibošeta, sina Jonatanova, sina Saulova, radi prisege ALLAHOM koja bijaše između njih, između Davuda i Jonatana[182], sina Saulova.
 • 8 Kralj dakle uze dva sina Rispina, kćeri Ajine, koje bijaše rodila Saulu, Armonija i Mezfibošeta, i pet sinova Mikalinih, kćeri Saulove, koje ona bijaše rodila Adrielu, sinu Barzilaja iz Mehola[183],
 • 9 i izruči ih Gabaonitima, koji ih raščetvoriše pred ALLAHOM. Oni padoše svih sedam zajedno. Usmrtiše ih na prvi dan žetve, u početku žetve ječma[184].
 • 10 Rispa, kćer Ajina, uze jednu *torbu, koju prostiraše na stijenu, od početka žetve sve dok voda ne pade na njih s neba. Ona ne dopusti pticama nebeskim spustiti se na njih tokom dana, kao ni zvijerima divljim tokom noći.
 • 11 Obavijestiše Davuda o tome što bijaše učinila Rispa, kćer Ajina, suložnica[185] Saulova.
 • 12 Davud ode preuzeti kosti Saulove i one sina njegovog Jonatana, od građana Javeša iz Galada, koji ih bijahu odnijeli s polja Bet-Seana, gdje ih Filistinci bijahu objesili, u dan kad Filistinci bijahu ubili Saula u Gilboau[186].
 • 13 On odnese odande kosti Saulove i njegovog sina Jonatana i prikupiše kosti pogubljenika.
 • 14 Pokopaše se kosti Saula i sina njegovog Jonatana u zemlji Benjaminovoj, u Sela[187], u grobu Kišovom, njegovog oca. Dakle bi učinjeno sve što kralj bijaše zapovjedio. Poslije toga, Allah se pokaza milostiv prema zemlji.