Biblija (Tomislav Dretar)/Gradovi skloništa za ubojice

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Gradovi skloništa za ubojice[uredi]

 • 9 ALLAH reče Musi:
 • 10 » Reci sinovima Izrailovim: Kad budete prešli Jordan za ući u zemlju Palestinu,
 • 11 vi će te izabrati[219] gradove koji će vam služiti kao gradovi utočišta. Jedan će ubojica koji bude nenamjerno ubio tu naći utočište.
 • 12 Ti će vam gradovi služiti kao utočišta da možete izbjeći osvetniku[220]. Ubojica neće biti usmrćen prije no što se bude pojavio pred zajednicom da bude suđen.
 • 13 Među gradovima koje će te vi namijeniti, imaće te vi šest gradova utočišta;
 • 14 namijeniće te tri s druge strane Jordana i tri u Palestinuu. Biće to gradovi utočišta.
 • 15 Tih šest gradova služiće kao utočišta jednako sinovima Izrailovim kao useljenicima i gostima u prolazu kod njih; ko nenamjerno bude ubio naći će tu utočište.
 • 16 Ako je jednim željeznim predmetom udario žrtvu svoju i uzrokovao njenu smrt, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 17 Ako ju je udario i uzrokovao smrt bacajući[221] jedan kamen koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 18 Ili, ako ju je on udario i prouzrokovao njenu smrt bacajući jedan predmet od drveta koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 19 Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu; čim ga prepozna, on je taj koji će ga usmrtiti.
 • 20 Ako je neko gurnuo svoju žrtvu s mržnjom ili ako joj je bacio nešto s pakošću i da je uzrokovao njenu smrt,
 • 21 ako ju je neprijateljski udario šakom i ako je prouzrokovao njenu smrt, onaj koji je udario biće usmrćen: to je jedan ubojica. Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu čim ga prepozna.
 • 22 Ali, ako je to bilo slučajno i bez neprijateljstva da ga je gurnuo, ili na njega bacio neki predmet bez pakosti,
 • 23 ili ako, ne videći ju, udario ju jednim kamenom koji je mogao ubiti - čineći da taj kamen padne na nju, on je prouzrokovao njenu smrt - ako dakle on je to učinio ne budući joj neprijateljem i ne hoteći joj nanijeti zlo,
 • 24 zajednica[222] će presuditi prema ovim pravilima između onoga koji je udario i osvetnika.
 • 25 Zajednica će spasiti ubojicu ruke osvetnikove i dovesti ga u grad utočište gdje se bijaše sklonio. On će tu ostati sve do smrti velikog svećenika posvećenog svetim uljem.
 • 26 Ali, ako se ubojica odluči izići s područja grada utočišta gdje se sklonio
 • 27 i ako ga osvetnik nađe izvan područja grada njegovog utočišta i da ga ubije, osvetnik ne čini zločin.
 • 28 Ubojica će ostati dakle u svojem gradu utočištu sve do smrti velikog svećenika. Poslije smrti ovoga, on će se vratiti u svoj kraj.
 • 29 To će biti za vas iz doba u doba jedan pravni propis, posvuda gdje će te stanovati.
 • 30 U svim slučajevima ubojstva, neće se ubijati ubojica osim prema izjavi više svjedoka. Neće se neko osuditi na smrt na temelju izjave samo jednog svjedoka.
 • 31 Vi neće te prihvatiti naknade za život jednog ubojice koji zaslužuje smrt; već će on biti usmrćen.
 • 32 Vi neće te prihvatiti ni naknade za pustiti ga tražiti utočište u jednom gradu utočištu ili vratiti se stanovati u zemlju prije smrti velikog svećenika.
 • 33 Vi neće te oskrnaviti[223] zemlju gdje se nalazite; u stvari krv je jedna stvar koja skrnavi zemlju. I ne može se oprati zemlja od krvi koja je bila prosuta osim krvlju onog koji ju je prosuo.
 • 34 Ti nećeš zaprljati zemlju gdje stanujete, u sredini gdje ja boravim, jer ja sam ALLAH i ja boravim u sredini sinova Izrailovih. «