Biblija (Tomislav Dretar)/Granice Palestine

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Granice Palestine[uredi]

 • 34 1 ALLAH govoraše Musi:
 • 2 » Daj sinovima Izrailovim slijedeće zapovijedi: Kad budete ušli u zemlju Palestinu, evo što će biti zemlja koja će vam pripadati u baštinu: zemlja Kanaan sa slijedećim granicama.
 • 3 Vaša južna granica počinjaće u pustinji Sin i ići do Edoma. Na istok, vaša južna granica ići će do kraja Slanog mora[210].
 • 4 Potom će vaša granica skrenuti južno od uspona Akrabima i proći će Sin da bi svršila na jugu od Kadeš-Barnea, poći iznova prema Hasar-Adaru i proći u Asamon.
 • 5 Iz Asamona, granica će skrenuti prema koritu Egipta[211] za svršiti u moru.
 • 6 Za zapadnu granicu, služiće vam veliko more[212]: takva će biti vaša zapadna granica.
 • 7 A, evo koja će biti vaša sjeverna granica: vi će te ju obilježiti počevši od velikog mora sve do Hor-Planine[213].
 • 8 Od Hor-Planine, vi će te ju označiti sve do Lebo-Hamata. Granica će svršiti u Sedadu, potom će ponovo poći prema Zifronu da bi svršila u Hasar-Einanu.
 • 9 Takva će biti vaša sjeverna granica.
 • 10 Za svoju istačnu granicu, vi će te obilježiti jednu crtu od Hasar-Einana u Šefamu. 11 Iz Šefama, granica će sići na Rivlu, istačno od Aina, potom će ona sići sve dok ne dosegne istačne obronke mora u Kineratu[214].
 • 12 Najzad ona će sići sve do Jordana da bi svršila u moru Soli. Takva će biti vaša zemlja, s granicama koje ju opkoljavaju. «
 • 13 Musa dade sinovima Izrailovim slijedeće upute: » Takva je zemlja koju će te vi ždrijebom razdijeliti, zemlja koju je ALLAH propisao za dati devetorim plemenima i jednom polu-plemenu[215].
 • 14 U stvari pleme sinova Gadovih sa svojim porodicema kao i polovica plemena Manasejeva već su primili baštinu svoju[216].
 • 15 Ta dva plemena i polu-pleme su primili svoju baštinu s one strane Jordana, u visini Jerihona, na istoku, na LHavantu. «