Biblija (Tomislav Dretar)/Hebreji se domogli Jerihona

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hebreji se domogli Jerihona[uredi]

 • 6 1 Jerihon bijaše zatvoren i zak-ljučan radi sinova Izrailovih nit' je ko izlazio nit' ko ulazio.
 • 2 ALLAH reče Jošui: ” Gledaj, ja sam ti izručio Jerihon i njegovog kralja, njegove ugledne ljude.
 • 3 A vi, svi ratnici, vi će te obilaziti oko grada, čineći obilazak grada odjedanput; tako ćeš ti raditi tokom šest dana.
 • 4 Sedam svećenika nosiće sedam ovnovskih rogova[25] ispred kovčega. Sedmog dana, vi će te obići grad sedam puta, a svećenici će svirati na rogove.
 • 5 Kad zaječi rog ovnov - kad vi čujete zvok roga - , sav će narod načiniti veliku graju; bedem gradski na mjestu će pasti i narod će se uspeti, svako ravno pred sobom. “
 • 6 Jošua, sin Zun-Nunov, pozva svećenike i reče im: ” Ponesite kovčeg saveza i nek' sedmoro svećenika nose sedam rogova ovnovskih pred kovčegom ALLAHOVIM. “
 • 7 On reče narodu: ” Prođite i obiđite grad, ali da predstraža prođe ispred kovčega ALLAHOVOG.“
 • 8 Sve se dogodi kako Jošua bijaše rekao narodu: sedam svećenika koji nosiše sedam ovnovskih rogova pred ALLAHOM Prođoše i svirahu rogom. Kovčeg saveza ALLAHOVOG ih slijediše.
 • 9 Predstraža hodiše ispred svećenika koji sviraše rogom i predstraža slijediše kovčeg i sviraše rogom.
 • 10 Jošua dade ovu zapovijed narodu: ” Vi neće te ni glasa ispustiti[26] i nikakva riječ neće izići izvaših usta sve dok vam ja ne budem rekao: Kličite; tada, vi će te praviti buku. “
 • 11 Kovčeg ALLAHOV obiđe grad da bi načinio jednu ophodnju, potom oni se vratiše u tabor i tu provedoše.
 • 12 Jošua se dize u rano jutro[27], a svećenici ponesoše kovčeg ALLAHOV;
 • 13 sedam svećenika koji nosiše sedam rogova ovnovskih ispred kovčega ALLAHOVOG: šli su i svirali rogom.
 • 14 Oni obiđoše jedanput grad drugog dana, potom vratiše se u tabor. Tako učiniše oni tokom šest dana.
 • 15 No, sedmog dana, oni se digoše kad Zašvijetli zora i obiđoše sedam puta oko grada prema istom obredu.
 • 16 Sedmog puta, svećenici Zašviraše rogom, a Jošua reče narodu: ” Kličite, jer ALLAH vam je izručio grad.
 • 17 Grad bi posvećen prokletstvu[28] za ALLAHA, on i sve što se u njemu nalazi. Samo Rahab, prostitutka živjeće, ona i svi oni koji će biti šnjom u kući, jer ona je sakrila glasonoše koje mi bijašmo poslali.
 • 18 Što se tiče vas, pazite dobro da, budući da je grad posvećen prokletstvu, ne uzmete ništa od onog što je zabranjeno, da se ne nađe ništa prokleto u taboru Izrailovu i da mu ne donesete nesreću[29].
 • 19 Sve srebro, zlato i predmeti od bronce i željeza, sve će biti posvećeno ALLAHU i ući će u riznicu ALLAHOVU. “
 • 20 Narod zaklica i Zašvira rogom. Kad narod začu zvuk roga, snažno kliknu i bedem se na mjestu sruši; narod se uspe prema gradu, svako ravno pred sobom, i dočepaše se grada?
 • 21 Oni posvetiše zabrani sve što se nalaziše u gradu, jednako čovjeka kao i ženu, mladića i starca, bika, ovcu i magarca, sve ih posjekavši mačem. Jošua ostavlja život Rahabi
 • 22 Dvojici ljudi koji bijahu uhodili zemlju, Jošua reče: ” Uđite u kuću prostitutkinu i izvedite tu ženu i sve što je njeno, tako kako ste joj prisegli. “
 • 23 Mladi ljudi koji bijahu uhodili uđoše onamo i izvedoše Rahab, njenog oca, njenu majku, njenu braću i sve što bijaše njeno; oni izvedoše sve one od njenog klana i smjestite ih izvana tabora Izrailovog[30].
 • 24 Što se tiče grada, oni ga spališe kao i sve što se tu nalaziše, izuzev srebra, zlata i predmeta od bronce i željeza koje izručiše u riznicu Doma ALLAHOVA[31].
 • 25 Jošua ostavi život Rahabi, prostitutki, njenoj porodice i svemu što bijaše njeno; ona je stanovala u sred Izraila sve do dana danasnjeg, jer ona bijaše sakrila glasonoše koje Jošua bijaše poslao za uhoditi Jerihon.
 • 26 U ono vrijeme, Jošua bi izgovorio ovu prisegu: ” Proklet bio pred ALLAHOM čovjek koji se bude digao da ponovo izgradi ovaj grad, Jerihon. Po cijeni njegovog prvijenca da ga izgradi, po cijeni svojeg najmlađeg kojeg će pribiti na vrata[32]. “
 • 27 ALLAH bi s Jošuom čiji se ugled prenese na na svu zemlju.