Biblija (Tomislav Dretar)/Hrabri ratnici Davudovi

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hrabri ratnici Davudovi[uredi]

(1 Krn 10.10-47)

 • 8 Evo imena junaka Davudovih: ”Onaj koji istrajavaše na svom mjestu[195]“, jedan Takemonit, bijaše zapovjednikom oklopnicima. To je onaj koji ® 800 žrtava odjednom.
 • 9 Poslije njega, Eleazar, sin Dodovljev, sin jednog Ahohita. On bijaše među trojicom junaka koji su pratili Davuda kad izazivaše Filistince koji se bijahu prikupili za boj. Ljudi se Izrailovi povukoše,
 • 10 ali on ostade odlučan i ubijaše među Filistincima sve dok se njegova ruka, umorna, ne zgrči na maču, a ALLAH izvede jednu veliku pobjedu tog dana. Narod dođe iza njega, ali samo za pokupiti plijen.
 • 11 Poslije njega, Sam, sin Ague, Hararit. Filistinci se bijahu skupili u jednu postroEjju. bijaše na tom mjestu jedno polje obraslo sočivicama, a narod pobježe od Filistinaca.
 • 12 On se postavi u sred polja, oslobodi ga, pobi Filistince, a ALLAH izvrši jedno veliko djelo.
 • 13 Trojica od Tridesetorice pođoše iz odreda, u vrijeme žetve, i stigose kod Davuda, u pećinu Adulam[196]. Jedan odred Filistinaca taborovaše u dolini Refaita.
 • 14 Davud bijaše tada u svojem skloništu, i jedna straza Filistinaca se nalaziše tada u Betlehemu.
 • 15 Davud izrazi ovu želju: ”Ko će me napojiti vodom iz žusterne koja je na ulazu u Betlehem?“
 • 16 Trojica odvažnih napraviše upad u tabor Filistinaca, natočiše vode iz zusterne pokraj vrata Betlehema, odnesoše ju i ponudiše Davudu. Ali, on ju ne htjede popiti već učini jednu libaciju[197] s njom za ALLAHA.
 • 17 On reče: ” Nek' me ALLAH prezre ako ja to učinim! Ta to je *krv ljudi koji su otišli onamo po cijenu svog života! “ I on ju ne htjede piti. Eto što učiniše ta trojica odvažnih.
 • 18 Abišaj, brat Joabov, sin Serujavljev, bijaše zapovjednikom oklopnika. On je taj što vitlaše kopljem na 300 zrtava i on si načini ime među Trojicom[198].
 • 19 A on imaše više ugleda nego Trojica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu.
 • 20 Benejahu, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva Ariela[199] iz Moaba. To je onaj koji dođe ubiti lava u zusterni za vrijeme snijega.
 • 21 On je također ona koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka ponosna drćanja. Egipćanin imaše u ruci jedno koplje. On siđe k njemu, naoruzan jednim stapom, istrgnu koplje iz ruke Epćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
 • 22 Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev. On si načini jedno ime između Trojice smjelih.
 • 23 On imaše više ugleda no Trojica, ali on ne nadmasi Trojice. Davud ga uvrsti u svoju osobnu gardu.
 • 24 Azahel, brat Joabov, bijaše u broju Tridesetorice, kao i Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema,
 • 25 Sama Harodit, Elika Harodit,
 • 26 Helešpaltit, Ira, sin Ikesa Tekoita,
 • 27 Abiezer Anatotit, Mebunaj Husatit,
 • 28 Salmon Ahohit, Mahrai Netofatit,
 • 29 Helev, sin Banavljev, Netofatit, Itaj, sin Rivaja iz Givee od sinova Benjaminovih,
 • 30 Benajahu jedan Pireatonit, Hidaj od Potoka Gasa,
 • 31 Abi-Albon Arbatit, Azmavet Barhumit,
 • 32 Eliahba Salbonit. Sinovi Jasenovi:
 • 33 Sama Hararit, Ahiam, sin Sarara Ararita,
 • 34 Elifelet, Ahašbaja, sina Makatitova, Eliam, sin Ahitofela Gilonita,
 • 35 Hesraj Karmelit, Paraj Arbit,
 • 36 Jigueal, sin Natana iz Sova, Bani Gadit,
 • 37 Selek Amonit, Nahraj Berotit, stitonosa Joabov, sina SerujavljHava,
 • 38 Ira Jitrit, Garev Jitrit,
 • 39 Uri Hitit. Ukupno, tridesetsedmorica.