Biblija (Tomislav Dretar)/Hronološka tablica

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretraguHronološka tablica =[uredi]

Događaji izvanjski historijui Izraila figuriraju lijevo od kolone s datumima,koja zauzima središnju poziciju, oni iz historijui samog Izraila su desno od kolone s datumima. U Sekcijama I do V, indicirani datumi mogu biti samo približni. Imena Pegambera dana su u italici.

Kategorija:Indžil


I. Od Patrijarha do Jozue[uredi]

Kategorija:Indžil

Egipat: vladavina Ramzesa II, 1.304-1.238


1.8001.7001.300
1.250Oko 1.800: prvi dolazak patrijarhalnih klanova u Palestinu: Ibrahim, Ishak, Jakub (Stv 12-36)

Oko 1.700: Jusuf, potom njegova braća u Egiptu|Egipat (Stv 37-50). Boravak u Egiptu.

Mojsije: tlaka nametnuta Hebrejima radi gradnje Piu-Ramzes ( Izl 1.11).Poslije 1.250: Izlazak iz Egipta (Izl 12-15). Prije 1.200: Ulazak Izrailita u Palestinu, pod Jozuinim vodstvom (Joz 1-11).

Period sudija i početak kraljevstva[uredi]

 • Mezopotamija: asirijska prevlast.
 • Oko 1075: rađanje aramejskih

kraljevstava (Damask, Sova, Hamat).

 • Damask: vladavina Rezona

(1 Kr 11.23-25).}

Razdoblja
 • 1.200 • 1.100 • 1.050
 • 1.000}
Početak židovske historije
 • Filistinci se smještaju na

južnoj strani Palestine.


 • Oko 1.200-1.300: razdoblje sudija.
 • Oko 1050: pobjeda Filistinaca u Afek.

Elijeva smrt (1 S 4).

 • Oko 1040: Pegamber i

sudija Samuel (1 S 3-25). Oko 1030-1010: vladavina Saula (1 S 9-31).


 • Otprilike 1010-970: vladavina Davuda,

nad Judom, potom nad Izrailom i Judom (1 S 16-1 Kr 2).


 • Oko 970 - 933: vladavina Sulejmana nad

Judom i Izrailom (1 Kr 1-11). Izgradnja Hrama (1 Kr 6).|} Kategorija:IndžilIII Od šizme do konca sjevernog kraljevstva =[uredi]

Susjedna kraljevstva

Egipat : Šešonk I

(Šišak, 1. Kr 11.40)

Izvodio pohode u Palestinu


Damask: Ben-Hadad II

(1. Kr 15.16-22)


Šam: Salamanazar III, 858.-824


Damask: Ben-Hadad II

(1. Kr 20; 22)


Moab: Meša

(2. Kr 3.3)


Damask: Hazael ubija Ben-Hadada II (2 Kr 8;15)


Damask: Ben-Hadad III (2 Kr 13.1-9).


Damask: Recin (Iz 8.6)


AŠam: Tiglat-Pilezer III (Pul),

747-727

(2 Kr 15.19;29; 16.7)


Šam: Salma- nazar V, 726-722

(2 Kr 17.3; 18.9).


Šam: Sargon II, 722-705 (Iz 20.1).

Razdoblja (900850800

750

Sjeverno kraljevstvo ili Izrail 933-911- Jeroboam I

osnivač Sjevernog kraljevstva


911-910 - Nadab


910-877 - Beša

887-886 - Ela

886 - Zimri (tjedan dana)

886-885 - Omri, utemeljitelj Samarije

875-873 - Akhab, sudjelovao u antisirijskoj koaliciji protiv Salamanazara III.

Eli (1 Kr 17; 2 Kr)

853-852, Akhazias

852-841 - Joram, vojna protiv Meše od Moaba

Elizej sve do cca 800 (2 Kr 2-13)


841-814: Jehu.

820-803: Joakhaz

803-787: Joas.

787-747: Jeroboam II.

Amos potom Ozej.


747: Zekerije.

747-737: Šalum.

746-737: Menahem.

736-735:Pekahja.

735-732: Pekah; bio u savezu s Recinom iz Damaska protiv Akhaza.

Južno kraljevstvo ili Juda 933-916 - Roboam,

plaća danak Šešonku.


915-913- Abiam

912-871 - Aza, s Ben-Hadadom napada Bešu.


870-846 - Jozafat, udružio se s Akhabom.


848-841 - Joram.

841: Akhazias.

841-835: Athalija.

835-796: Joas.


811-782: Amasias.

781-740: Azarias (Ozias). 750: Jotam pripojen kraljevstvu Azariasovu.


740-765: Jotam


Izaija i Mihej.

735-716: Akhaz (Iz 7)


Oko 728: Ezekijas pridružen Akhazovom kraljevstvu.|} Kategorija:IndžilIV. Od konca Sjevernog kiraljevstva do zauzeća Jeruzalema =[uredi]

Babilonija: Merodak-Baladan (2 Kr 20.12-13)

Egipat: Tirhaka (2 kr 19.9)


AŠam: Senakerib, 704-681, izvodi pohod 701 protiv zapadnih saveznika, od kojih je i Ezekias.


AŠam: Azarhadon, 680-669 (2 Kr 19.37)

AŠam: 612. Niniva, prijestolnica, uništena od Medejaca i Babilonijaca.

Egipat: Neko , 609-594 (2 Kr 23.29-35).


605: Neko pobijeđen od Nabukodonozora u Karkemišu, u Siriji (Jr 46.2).

Babilonija:Nabukodonozor, 604-562, kontrolira od 605. cijelu nekadašnju Asiriju.

700
650600

701: opsada Jeruzalema od Senakeriba; Ezekias mu plaća danak (2 Kr 18.13-19.37).

687-642: Manasej. Nahum: (oko 660?)


642-640: Amon. 640-609: Jozias; religiozna reforma na crti Deuterenoma.

Sofonije: (oko 630). Jeremija( oko 626).

609: Joakhaz (tri mjeseca).

609-598: Jojakim, brat Joakhazov.

Habakuk; opsada Jeruzalema od Nabukodonozora; prva deportacija (s Zulkiflom, svećenikom). 597-587: Sedecijas, sin Joaziasov. Zulkifl:otprilike od 593 u Babiloniji.

589: Sedecijas se buni protiv Babilonije. 588: početak druge opsade Jeruzalema. 597, srpanj-kolovoz: zauzeće Jeruzalema; razaranje Hrama; druga deportacija.

587: rujan-listopad: ubojstvo guvernera Gedaliasa.

582 ili 581; treća deportacija.

561: Jojakin pomilovan od Ewil-Merodaka, u Babiloniji.

Kategorija:Indžil


V. Epoha Perzije: 538. - 333. =[uredi]

 • 551-529: Kir; osvojio 539. Babiloniju (Iz 44.28; 45.1-6).


 • 522-486: Darius I (Ezd 4.24--6.18).
 • 486-464: Xerxs I (Est 1.1; Ezd 4.6
 • 464-424: Artaxerxs I(Ezd 4.7; 7.1) • 423-404: Darius I.
 • 404-359: Artaxerxs II.
 • 359-338: Artaxerxs III.
 • 336-331: Darius III.
 • 550

 • 500
 • 450


 • 400


 • 350


 • 538: Kirov edikt ( Ezd 1.1-4), koji dopušta Židovima povratak u Jeruzalem. Obnavljanje žrtvenog oltara.
 • 520-515: rekonstrukcija Hrama u Jeruzalemu. Agej, Zekerije.|}


 • 445: prvi Nehemijin boravak u Jeruzalemu; restauracija gradskih zidova (Ne 2-3).
 • 432: drugi Nehemijin boravak u Jeruzalemu; različite reforme (Ne 13.6-31).

Kategorija:Indžil


VI. Helenistička epoha: 333. - 63. =[uredi]

 • Od 334., osvajanja Aleksandra Velikog, kralja Makedonije, Kroz Bliski Istok sve do Indije.(1 M 1.1-:4). • 323: Aleksandrova smrt; njegovo se carstvo dijeli: dinastija Lagida vlada u Egiptu, Seleucidi u :Siriji-Babiloniji.
 • 175-164. : Antioh IV Epifan(1 M 1.10).


 • 300
 • 250
 • 200


 • 150
 • 100
 • 332: Palestina osvojena od armija Aleksandra Velikog.
 • 320-200: Palestina podvrgnuta Lagidima: period mira.
 • 200-142: Palestina podvrgnua Seleucidima; početak poteškoća između Židova i seleucidskih upravljača.
 • 167: zabrana židovskog kulta; Antioh posvećuje Hram u Jeruzalemu Zeusu Olimpijskom. Početak :ustanka Židova sa svećenikom Matatijom na čelu (1 M 2).
 • 166: Juda Makabejac nasljeđuje svog oca Matatiju, sve do 160 (1M 3).
 • 164: Hram je ponovno osvojen od Židova i očišćen (1 M 4.36-61).
 • 160-143: Jonatan, Judin brat, poglavar Židova, imenovan *velikim svećenikom g. 152. (1 M 9.28-31; :10.20).
 • 143-134: drugi Judin brat Šimun, veliki svećenik i guverner od 142 (1 M 13-16).
 • 134-104: Jahija Hirca, sin i nasljednik Šimunov. (Od 142 do 63.: period židovske neovisnosti, pod
 • dinastijom Hasmonejena, Šimunovih potomaka).

Kategorija:Indžil


VII. Rimska epoha: Počev od 63. g. pr. nove ere[uredi]

 • 29. pr.I.K.: August, rimski car. • 6: Judeja postaje rimska provincija, pod upravom prokuraTevrat. • 14-37: Tiberije, car.

 • 26-36: Poncije Pilat, prokurator.


 • 37-41:Kaligula, car.
 • 41-54: Klaudije, car.
 • 49: Klaudije istjeruje Židove iz Rima (Dj 18.2).


 • 52: Galion, rimski prokonzul Ahaje (Grčka).
 • 52-60: Felix, prokurator. • 54-68: Neron, car.


 • 60-62: Porcius Festus, prokurator.


 • 64, srpanj: paljevina Rima; progoni kršćana. • 68-69: Galba, car.
 • 69-79: Vespazijan, car.
 • 20
 • 40 • 60
 • 63: Pompej: rimski general, osvaja Jeruzalem.
 • 37-4: Herod Veliki, saveznik Rimljana, vlada nad Palestinom (Mt 2).
 • 20-19: početak rekonstrukcije Hrama (Iv 2.20).
 • 6. ili 7. g. rođenje Ise Pegamberaiz Nazareta.
 • 4. g. pr.I.K.-39 pos.I.K.: He-rod Antipa, tetrarh Galileje i Pereje (Lk 3.1; 23.6-12).
 • 4. g. pr.I.K.-34 pos.I.K.: Filip, tetrarh Itureje i Trahonitide (Lk 3.1).
 • 6-15: Hanej, Veliki svećenik (Lk 3.2).


 • 18-36: Kajfa, Veliki svećenik (Iv 11.49; 18.13).
 • 28: početak služenja Isina (Mt 3.1-17).
 • 30: razapinjanje Isusa na Križu (Mt 27).
 • 37: obraćenje Pavlovo (Dj 9).
 • 37: Herod Agripa I prima od Kaligule titulu kralja Judeje i Samarije (Dj 12).
 • 43 ili 44: mučeništvo Jakubovo, sina ZebedejHava (Dj 12.2).
 • 45-49: prvo Pavlovo poslanstvo (Dj 13).
 • 50-52: drugo Pavlovo poslanstvo (Dj 15.36-17.34). • 52, proljeće: Pavao se pojavljuje pred Galionom (Dj 18.12-17).


 • 53-58: Treće Pavlovo poslanstvo (Dj 18.23-21.16)


 • 58, Pedesetnica: Pavao uhićen u Jeruzalemu (Dj 21.27-23.22); pojavljuje se u Cezareji pred Feliksom (Dj 23.23- 24.27).
 • 60: Pavao, u Cezareji, pred Festusom (Dj 25-26).
 • 60, jesen: Pavlovo putovanje u Rim (Dj 27.1-28.15).
 • 61-63 (Dj Pavao u kućnom pritvoru u Rimu (Dj 28.16-31).
 • 66-70: ustanak Židova protiv Rimljana u Palestini.
 • 70, jesen: zauzeće Jeruzalema od Rimljana; razaranje Hrama.