Biblija (Tomislav Dretar)/Ibrahim i Abimeleh

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ibrahim i Abimeleh[uredi]

 • 20 1 Odatle Ibrahim ode za područje Negeva, on se nastani između Kadeša i Šura potom dođe boraviti u Geraru[134].
 • 2 Ibrahim reče o svojoj ženi Sari: » To je moja sestra « i Abimeleh, kralj Gerar, nju otme.
 • 3 Ali Allah pronađe Abimeleha u snu tokom noći i reče mu:  » Ti ćeš umrijeti zbog žene koju si oteo, jer ona pripada svojem mužu.«
 • 4 Abimeleh, koji se njoj još ne bijaše približio uzviknu: »Gospodaru moj! Hoćeš li uništiti jedan narod, čak i ako je pravedan?
 • 5 Nije li on taj koji mi je rekao: To je moja sestra? Ja sam postupio čistog srca i nedužnih ruku.«
 • 6 Allah njemu odgovori u snu: »Ja također, ja znam da si ti postupio čistog srca, i to sam opet ja koji te zadržao da ne zgriješiš protiv mene; zbog toga te nisam pustio da ju dirneš.
 • 7 Vrati sada tom čovjeku njegovu ženu, jer to je jedan Pegamber[135] koji će se zauzeti u tvoju korist da bi ti živio. Ako li ju ne vratiš, znaj da ćeš morati umrijeti, ti i svi tvoji.«
 • 8 Abimeleh se diže rano izjutra, pozva sve svoje sluge i obavijesti ih o svemu glede te stvari; ljudi se jako uplašiše.
 • 9 Potom Abimeleh pozva Ibrahima i reče mu: » Što si nam učinio? Što sam ja zgriješio protiv tebe da si nas izložio, mene i moje kraljevstvo, jednom tako strašnom grijehu? Postupio si sa mnom kako se ne postupa.«
 • 10 Abimeleh preuze: »Što si imao u vidu čineći to? «
 • 11 Ibrahim odgovori: » Ja sam si bio rekao: nema ni najmanje bojazni od Allaha u ovom mjestu, oni će me ubiti zbog moje žene.
 • 12 Uostalom ona jest moja sestra, kćer mojeg oca koja nije i kćer moje majke, i ona je postala moja žena.
 • 13 Otkad me božanstvo[136] naputilo lutati daleko od kuće mojeg oca, ja sam rekao Sari: Učini mi ljubav govoreći posvuda gdje budemo išli: To je moj brat.«
 • 14 Abimeleh uze sitne i krupne stoke, sluga i sluškinja; on ih dade Ibrahimu, njemu vrati njegovu ženu Saru
 • 15 i reče:» Evo pred tobom moje zemlje, stanuj gdje ti se čini dobro.«
 • 16 Potom reče Sari: »Dao sam tisuću sikala[137] srebra tvojem bratu; to će biti kao jedan veo za oči svih tvojih pratitelja i, pred svima, ti ćeš biti ponovo časna. «
 • 17 Ibrahim se zauze kod Allaha, i Allah ozdravi Abimeleha, njegovu ženu i njene sluškinje, koje imaše djecu.
 • 18 U stvari, Allah je bio učinio nerotkinjama sve žene kuće Abimelehove radi Sare, žene Ibrahimove.